Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Halkın gösterdiği lüzumsuz tehacüm yüzünden Dün 1.000.000 satıldı e itme tstanbulun günlük ihtiyacının 500.000 ekmek olmasına rağmen gösterilen bu tehacüm suriî bir buhrana sebep oluyor [CELAL İKİBUDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • IRUÇHAN ÜNVERJ Zarfçılık suretiyle 33 kişiyi dolandıran Kâzını Çalışır,nihayet yakalandı.Şimdi de Emniyet,çaldıklarından acaba ne kaldı sualine cevap bulmak için ü&tünü arıyor.33 KİŞİNİN ÂHI YARDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • C.H.P.bir tebliğ neşretti HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi bugün çalışmalarını bitirmiş ve bir tebliğ yayınlamıştır.Tebliğde memleketin içinde bulunduğu şartlar incelene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • IRÜÇHAN UNVERİ KAR FIRTINASI ÜZERİNE ŞEHİRLE İRTİBATI KESİLEN ve İKİ GÜNDEN BERİ TAM MÂN ASİYLE MAHSUR KALAN LEVENT YOLU,DÜN ASKERÎ BİRLİKLERİN BULDOZER MAKİNELERİYLE AÇILMAĞA BAŞLANMIŞTIR.BUGÜN LEVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • i Rusya bize nota verdi 1 Sovyet notasında Rusya s i üzerine propaganda ğ balonları gönderildiği iddia ediliyor I LONDRA,5 Moskova ŞE Radyosunun bildirdiğine göre,E Rusya,B.Amerika ve Tür-S M kiye'yi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Adana Ceza evindeki isyan dün bastırıldı t Hususî Muhabirimiz Hilmi KÜRKLÜ'denl ADANA 5 Cezaevinde dün başlamış olan kargaşalık sabaha kadar devam etmiş,mahkûmlar yeni cezaevine gideceklerini haber al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • MEKTEPLER BİR hafta tatil edildi Kar ve şiddetli soğuklar devam ettiği takdirde tatil bir müddet daha uzatılacak Şehrimizde hüküm süren kara kışın olanca şiddetiyle devam etmesi üzerine okullar bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Günaltay,iktidara şiddetle hücum etti Bilhassa Menderesi ele alan C.H.P.nin son Başvekili Macar futbolcularının gelişine temas ederek "100.000 liralık itibarımız bile yok,dedi C.H.P.iktidarının son Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Nikâhta rezalet çıkaran talebe [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,5 Evlenme dairesinde bir nikâh akdi sırasında rezalet çıkaran bir lise talebesi polis tarafından güçlükle yakalanmıştır.Eşrefpaşa Evlenme da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • D.P.Grupuna bir istizah takriri II I I daha verildi Takrirde,Fatin Rüştü Zorlu'nun Paris'te bir şatosu ve otomobili olduğu ileri sürülüyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,5 Demokrat Parti Meclis Grupunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • RANDALL'm dünkü temasları [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Başkan Eisenhower'in iktisadî müşaviri olan Clarence Randall bugün hava muhalefetinden dolayı mutasavver İzmir seyahatinden vazgeçmiştir.Rand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Kabine dün iki defa toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 İcra Vekilleri Hey'eti bugün biri Başvekâlette ikincisi de Riyaseticumhur köşkünde olmak üzere öğleden evvel ve 6onra iki toplantı akdetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1956
  • Hâmit Şevket dün ithamları cevaplandırdı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Hamit Şevket İnce bugün telefonda:«Hodri meydan hepsi düzen,hepsi yalan,vesika zaman ve mekân göstersinler bana» diye bağırıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ,KONSERVATUAR KONSERİ YUGOSLAV ŞEF Orkestra şefi Samo Hubad sahneye çıkıp şef yerine geçti.Halkı selâmladıktan sonra nota sehpasının biraz gerisinde durup orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği 13.00 Şarkılar Afife Edipoğlu 13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Dans müziğ' 14.30 Şarkılar.Mustafa Kovancı 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • j İngilizce f SİNEMALAR v_BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92 «Mukaddes Azap» Jane VVyman Rock Iîudsnr R ?nkli İngilizce.MELEK Tel:44 03~ıN «Seni İstiyorum» Daiıf Andrews Farley Grar ger Peggy Daw İngilizce AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Üniversitede lisan imtihanları başlıyor İstanbul Üniversitesi yabancı lisan muafiyet imtihanlarının sözlüleri bugünden itibaren yapılmaya başlayacaktır.Diğer taraftan,Üniversitede şubat dönemi imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • 65KUB1TCIÇ1N M1ESIZ OLDU Vermeğince mabut,ne yapsın Mahmut?Sabıkalı yankesicilerden Cemal Ozsoy dün böyle demiştir.Cemal Kasımpaşada,bir fırının önünde ekmek almak için bekleyen Aslan Taş admda birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • ^ııııııımıııııınnnıııııııııııın Karamsar düşünceler Kİ üç günlük yazılan birden yazıp eve giğ |deceğim.Ne olur ne olmaz.Gazeteye gele-I mem,yazı gönderecek vâsıta da bulamam.İ M üretti bhanenin elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • »SilM»»îİfclİİİ BELEDİ YL Meclisi,yarın saat 15 de toplanacak ve 1956 malî yılı bütçe müzakerelerine devam edecektir.ŞEHİR yollarının tamiri için Be' lediye yeniden bâzı kararlara varmıştır.Yolların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Morg tesisleri bugün açılıyor Adlî Tıb Umum Müdürlüğünün morg tesisleri beş aydır inşa halinde olduğundan otopsiler hastahanede yapılmaktaydı.Tesislerin inşası bitmiş ve morg bugünden itibaren otopsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Gemi inşa sanayii kalkındınüıttâk isteniyor Gemi inşa sanayiimizi kalkındırmak maksadiyle yeni teşebbüsler yapılmaktadır.Bu hususta geniş bir program hazırlanmaktadır.Verilen malûmata göre yerli tezgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Yeni bir hayır cemiyeti İhtiyarlık bakım evleri kurma gibi insanî ve hayırsever bir gaye ile Ankarada kurulmuş olan bir cemiyet,dün azaları arasında bir tanışma çayı tertip etmiştir.Bir çok güzide zev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Cemal Kutay Tarihin hakkını tarihe veren ifşaat İsmet Paşa Çerkeş Ethem Çekişmesi merhum Ethem'in hâtıraları)Yarın çıkıyor.Bir lira Posta Kutusu:167 İstanbul Yarın çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • NİSAN KEŞİDESİ 1 Kişiye 20.000 16 gıdatr f akşamına kadar hesap açtırınız.65 Her 150)liraya bir kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • ÖLÜM Bayan Ragıbe GUrsöz zevci.Güverte Deniz Yüzbaşısı Nedim Gürsöz.Mehlika Ölmez,Ayfer Bekter'in babaları,Dr.Albay Cevdet Ölmez ve Türk Ekspres Bank Umum Müdürü Sadi Bekter'in kayınpederleri,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • TEŞEKKÜR Pek nâdir bir kan uygunsuzluğundan kaybettiğimiz 6 çocuktan sonra 7 nci çocuğumuzu yaşatmak için gösterdikleri alâka ve yardımlarından dolayı basta Ünv İkinci Kadın Doğum Kliniği Dir.Prof.Nâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Mevlût Tehiri Vefatının seneyi devriyesi münasebetiyle bugün Kızıltoprak'ta Zühtü Pasa Cami] Şerifinde SÜREYYA PASA İLMEN'in aziz ruhuna okutulacağı ilân edilen mevlûdu şerifin hava muhalefeti yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Ankara Bira Fabrikası 5 milyon liraya satılıyor Ankara,Bira Fabrikasının İnhisarlar Vekâletince satılmasına karar verilmiş ve bu yolda faaliyete geçilmiştir.Bira Fabrikası Ziraat Vekâleti Gazi Çiftliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Mimar ve Mühendis Odalarının İdare Heyeti Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin çalışmalarını bitirmesi üzerinde birliğin yeni idare hey' eti,umumî kâtip Muzaffer Binicinin başkanlığında toplanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Parmak izi bir hırsızı ele verdi Mehmet Mercan adında biri,Emniyet Müdürlüğü parmak izi bürosu memurlarmm yüzünden bir müddet hapiste yatacaktır.Mecidiyeköy'de,Büyükdere caddesinde bakkallık yapan Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Poznan Fuarına davet edildik Haber aldığımıza göre,17 haziran ile 1 temmuz arasmda açılacak olan milletlerarası Poznan Fuarına hükümetimiz resmen davet edilmiştir.Bu fuara katılıp katılmayacağımız hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Buğday mubayaası her yıl fazlalaşıyor Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğüne 1955 senesi içerisinde müstahsilden 896.084 ton buğday mubayaa edilmiş ve 259 milyon 864 bin 360 lira para ödenmiştir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Avusturyalılar Balosu fehîr edildi Yarın gece verilecek «Avusturyalılar Balosu»,hava şartları sebebiyle gelecek haftaya bırakılmıştır.Viyana valsleriyle açılacak ve gece yarısı da Mozart'ın menüet'i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Tevziat aksaklığından gaz buhranı başladı Son günlerde şehrimizde sun'î bir gaz trahranf*i(Himıiştir.Bu yünden şehrin birçok semtlerinde gaz bulmak imkânsız hale gelmiştir.Alâkalılara göre sıkıntı,bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Kanunlarımız yeni baştan tanzim edilecek Adalet Vekâletince bazı kanunların yeni baştan tanzimini sağlamak maksadiyle Temyiz Mahkemesi Reisliğinin başkanlığında Temyiz Reisleri ile Üniversite Profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Bin kişide 6 kişiye bir telefon düşüyor Yeni tevsi programı,tatbik edildiği takdirde bin kişide 20 kişiye telefon temin olunacak Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü,1956 yılı için hazırlamış olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Ilmralı ve Adana cezaevle-rîne motorlu dokuma tezgâhları veriliyor Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü tarafından halen İmralı ve Adana Cezaevlerinde bulunan dokuma el tezgâhlarını değiştirmek maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • İşçi Sigortaları,parasını gayrimen külle re de yatırabilecek işçi Sigortaları Umum Müdürlüğü tarafından,alınan bir kararla gayrî menkullere de para yatırmak kabil olacaktır.Bilindiği gibi,bankalara ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Denizyolları personelinin kıyafetleri değiştiriliyor Münakalât Vekâleti Denizyolları Personelinin kıyafetlerini tamamen değiştirecek bir talimatname hazırlamış bulunmaktadır.Buna göre,yeni kıyafet niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • ÇAY EKİLEN BÖLGELER ARTTIRILIYOR Ziraat Vekâleti,memleketimizin çay ihtiyacını karşılamak yolunda önemli tedbirler almaktadır.Aldığımız malûmata göre bu sene yurdumuzda 5.438.027 kilo yaş çay yaprağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Vali Muavinliği kadroları arttırılacak Dahiliye Vekâletince hazırlanan yeni bir tasarı gereğince Ankara,İstanbul ve izmir gibi çok nüfuslu Vilâyetlerin vali muavini kadrolarının arttırılması derpiş ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • TRANSATLANTİK SİPARİŞ EDİYORUZ Denizcilik Bankası,son aylar içerisinde yabancı sularda Türk gemilerine artan rağbeti gözönüne alarak bir transatlantik sipariş etmek üzere teşebbüse geçmiş bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Kıskanç bir kadın kocasını bıçakladı Kurtuluş'ta oturan Şükran kocası Zeki Kumruyu ekmek bıçağı ile kasığından yaraladı Dün sabah Kurtuluşta,kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte,Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1956
  • Elektrikli frenlerin arıza sebepleri üzerinde Bugün Teknik Üniversitede,Fransız mühendisleriyle profesörveteknisyenleriniştirâkiyle toplantı yapılacak Elektrikli trenlerde vukubulan I Durumla alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • I İLHAN DEMİRELI IÖÂĞ DA DEĞİL Yollar kapandı,hattâ şehrin mahsur kalan yerleri oldu ama kardan memnun olanların sayısı da az değil.Hemen akla çocuklar gelmesin saçh sakallı pek çok kimse karın türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • I BANA SOR İrade kuvveti Süleyman S.l/mir)Geçenlerde bir okuyucuma sigara hakkında verdiğim cevabı okumuş.Diyor ki:«Sigara tiryakilerine daima,iradeleriyle sigaradan caymaktan filân bahsederler.İlk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • jRSfttl»W*'lWıi iıij « iW«fiı ii'îtl'i I A.P I DEV UCÂK ^U ^ev ^ıava 0*Wi*i,Imerikaıı ifjuo fcın vetf ?rin ?mensup bir jet uçağıdır.Uçnk fimdiUk tecrübe uçuşları yapmaktadır.Amerikadan kalkan uçak Isk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • Lipari'de şiddetli bir zelzele oldu [ANADOLU AJANSI] PALERMO,5 Sicilya'nın kuzeyinde Lipari adasında dün gece 4 saniye süren şiddetli bir 7.elzele olmuş,bir çok duvarlar çatlamıştır.Ölü ve yaralı yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • Güney Afrika Rusya ile münasebah kesiyor C.Afrika Parlementosunda alkışlarla karşılanan karara Rusların yerlileri isyana teşviki sebep oldu [BOSFÖR] CAP,5 Cenubî Afrika hükümeti,Rusyaya Pretoria'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • Dört saatte 8375 dolma saran aşçt [TÜRK AJANSI)İSKENDERİYE,5 Dün burada lokanta alıcıları arasında tertib edilen bir müsabakayı Cafer Ibnül Hannii adında 43 yaşlarında biri kazanmıştır.Cafer İbnül Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • nyada veremden Plçili vı Streptomisin,Para Amino Salisilad ve Lizoni asitleri bu hastalıkla mücadelede rol oynadı [ANADOLU AJANSI1 NEW-YORK.5 Bir Amerikan göğüs hastalıkları mecmuasında neşredilen 'bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1956
  • I Velîleri deli edecek haber i GALATASARAY Lisesi talebe velilerinden bahsediyorum.E Mesele şudur:Son günlerde deveran eden rivayetlere göre,E Galatasaray Lisesinin yatılı kısmının senelik taksiti 045
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • rAMAM OTELE GİRİYOR.MOTELİN BÎR PEN-ICEJZBSİNDE M fAANZAZA 44 BİR^ ERKEK KEO|.r5» m '%EHİR,HAFİYE FİL,j HAMD/VE'y/GÖRDÜ FİL İSE ONU GÖRMEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.132 Hasan Halife ile Defterdar nerededir ben bilmem.Musa Çelebinin ise ne günahı vardır ki size vereyim.Şehzadelere gelince,hepsini çıkarsınlar,görün!Ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SER VER BEDI Tefrika No.51 Semahat:Evet,dedi.Fakat buradaki şebekenin reisi.İtalyada Giovani.Fransada.Cingöz bir elinin kestirme bir hareketiyle:Bırak onları.dedi.Buradakilere bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAÜ Tefrika No.13:Bizim bey birader,her sabah erken kalkar,bağı dolaşır,üzerlerinde jaleler biriken üzüm daha lezzetli oluyormuş.İshak Bey de:Bir saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN PTOTIflül da*em,çok'" r ŞÜKÜR.İ5TEDl6İWl OUDU VEk» ALETl ıCAT ETTİM L.ÇOCUKLAR,BU yENl YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI SAYESİNDi ZENGİN OLACASrz.T 8UNLİN PATENTİNİ v İSTIYECE6İAA 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • JOHNNY HAZARD i NAP CEZAYİR.SOKAKLARINDA 'AZ £W£i_KARŞILAŞTIĞI SARIŞIM KİZİN OTOMOBİLİNİ BÜYÜK BİR Dikkatle takip ed/Vok fRAMK SÖ8BÎNS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • DEMİR YUMRUK OOST.TAALLUKAT SuRAy* GİRDİ t*\DİSİPLİN DİYE BİRŞEY KAL.MAZ-BUNA HİÇ,TAHAMMÜLÜM,Mİ l\1 YAHU S^DER,SENİN OCDuOA SUBAYLIK YAPWAN LAZIMDI VAut_AWı i JOHN C.MURPHY K i EVET,DOSTUM BANA BİRÇOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1956
  • iARRAZ n/TABİiS.REİSİ FULCTOSI'UH TEHDİDİNE ALDIRMIYOR.DERHAL ADAKLARINA OMA ATEŞ ETMELERİNİ EMREDİYOR fZuLLTON'UN A7ES ETMESİ ÜZERİNE YERLİLER.r AVCILARIN ÜZERİNE ÇULLANlYOR.JEDt KAFASINA WI yediği 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Yazan:VİCTOR COHN TRAFİK SIKINTISI ortadan kalkacak 2ohn Future arabasına J bindi ve yazıhanesinin yolunu tuttu.Trafiği robot polisler idare ediyordu.Taksi şoförleri kornalarını çalıyordu.Fakat ses,ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • SİNEMA DÜNYASINDAN Ruth Roman'dan haber.20 th C.Fox)Bilhassa 1950 ve 1951 yıllarında çevirmiş olduğu filmlerle geniş bir seyirci kitlesinin hayranlığına mazhar olan Ruth Roman,son yıllarda Hollyıvood'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • BULMACA Bir erkek adı.SOLDAN SAĞA:1 Tanık Bir uzvumuz.2 Hak ve nısfet Bir harf 3 Olmamış Eskişehirli bir şampiyon güreşçi.4 Mısır'da tanrılık et miş öküz Bir çeşit basamak.5 Osmanlı Devletinin başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • SARHOŞ BALIKLAR MİLANO,ı—Po nehrinin Pavia civarında bulunan Stradella bölümünde yüzen balıklar,garip hareketlerde bulunmakta,sahile vurmakta yahut kolaylıkla yakalanmaktadırlar.Balıkların bu haline n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Kullanılmış otomobil alana bedava seyahat BİRMİNGHAM,Burada kullanılmış otomobil satan bir müessese,en az bin sterlinglik mal alan müşterilerine Paris Londra için bedava bir uçakla gidiş geliş bileti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • BEYAZ PERDEDEN Zehir Kaçakçılığına [BOSFOK] CHİCAGO,Uyuşturucu maddeler kaçakçılıkla mücadele bürosundan açıklandığına göre,son baskınlarda yakalanan morfinomanlardan biri de Lila Leeds adında bir sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • JHIIIı I «III ı ı».«MKlır '»HM'IIIOIIJ'IIİI WI IIU"'y BUGÜNKÜ NİYETİNİZ B S Y A A P Y M I K L E E E i  ş R R V 5 6 4 3 7 2 8 6 5 4 9 7 3 2 4 5 9 7 8 3 Ş K I N A I I A M S E M I N E A K A N H 2 9 5 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • TÜNELDEKİ CİNAYET Doktor,muayenesini bitirdikten sonra,Detektif Ferdi'ye baktı:«Kalın bir iple boğulmuş,dedi.«Öleli en az iki gün olmuş.Bir kadın cesedi yerde yatıyordu.Yüzü bembeyazdı.Boyun kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Hazırlayanları TURHAN S51ÇUK aOl€NTO«AN bur $chri Jigolom,t ^e,neyinin aai üyeleri.Kendileri ıcin umansı?biı jnlike sayılan serbest çapkın Demetriosu yakalayınca pek memnun olmuşlard.ı.Hele böyle tenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • FRAHÇOİSE ARNOUA'A HEDİYE EDİLEN FİL YAVRUSU [BOSFOR] PARİS,İtalya'nın sirklerinden birinde bir fil yavrulamıştır.Sirkin sahibi,Françoise Arnoul'un hayranlarından olduğundan bu fil yavrusunu dilber yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Bir kuyunun suyundan içenler,bulut gibi sarhoş oldular [TÜRKTEL] BORDEAUX,Burada eok garip bir hâdise cereyan etmiştir.Gustave Adalbert adında bir şahsın evinin bahçesindeki çok tatlı suyu olan kuyuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • StE/ttAL BAV SAL REMZİ ÜÇKAN Lalapaşa)SUAL Fotoğrafları parlatmak için camı nasıl temizlemelidir?CEVAP i 2 Ocak 1956 tarihli Milliyette Bay A.Dalyan'a verdiğim cevabı lütfen okuyun.SUAL Pozometre nere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Hususîdir,hususî.KAR,şehre dert gibi iniyor.Şehre mi yalnız?İstanbul dışı şimdi ne haldedir.Karla kapanmış yollarm zincir vurduğu şehirler,köyler.Durakta,tipide,pusu kurduk.Araba gözledik.Altı kişi na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • ARANIZDA AİUNAKAŞA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MEŞRU ÖLÇÜLER DA HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET HAYIR EVLENECEKLER arasında en kuvvetli his bağ» sevgidir.Bu cazip örgü,kadınla erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Sihirbazın yağdırdığı yağmur![BOSFOR] NİGERIA,Son günlerde devam eden şiddetli sıcaklardan Kraliçe Elizabeth'in rahatsız olduğunu gören Kral II.Oba Adele,sihirbazını çağırtarak havanın biraz serinleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih ZATÜRREE 2 İ!Penisilîin'in keşfinden sonra oldukça seyrek görülen zatürree pnömoni)hepinizin bildiği gibi bir akciğer intanıdır.Hastalık,akciğerlerdeki hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1956
  • fc OĞLAK BURCU 22 Arahk 20 Ocak İs hayatınız:Ne insanlaı de hadiseler hakkın da,bugün vüzuhlu Diı î?örüş sahibi değilsiniz.Karar vermeden çok düşününüz.His hayatınız:Değişiklik olmayacak.Sağlığınız:Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1956
  • Cr OPON oaş,diş,adale,sinir,romatizma,sivatlk ve İumbago ağrılarına karşı faydalıdır OPON oayanların muayyen zamanlardak sancılarında faydalıdır OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • S?yP?5?1^5^^ LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 121lı B&6 1IKALİK PARA IRMMIVtlUU DOCüBANK Her 100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • KERBANK TAS SEKERBANK f£ 'V.r-v-5:İjflİjSHİHKBM Hİ 'anbul im ŞUBESİ 6 şubat da BEYOĞLUNDA Beyoğlu Caddesi No;330 kvv v x n.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • Üstad Resad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.Illlliilllllllllllllill 4 SATIŞ YERLERİ:Beyoglunda Kitap Saray Bâbıâlide t 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • İYİ GELİR GETİREN BİR ATÖLYE İçinde 5 Naumann Zikzak motorlu dikiş makinesi,2 Elektrikli makas,iş masaları,çelik dolaplar ve lüzumlu diğer aletleriyle piyasada tanınmış bir marka da plâstik ve kumaş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığından 1 1937 doğumlu mükelleflerin ilk yoklamaları 1 Ocak 1956 tarihinden 30/6/1956 tarihine kadar yapılacaktır.2 Şubeye kayıtlı 1937 doğumlu mükelleflerin isimleri mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • SÜMEBMM ALIM VE SATIM MÜESSESESİNDEN 3000 Kg.idrofil Vatka pamuğu için Teklif isteme ilânı Gemlik fabrikasının ihtiyacı için 3000 Kg.İdrofil vatka pamuğu alınacaktır.Bu işe ait numune ve şartname Alım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • İktisat ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan İttihadı Millî Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • Bugünden tezi yok hemen kocanıza ve çocuklarınıza bu köftelerden pişiriniz.Muhakkak sizi hararetle tebrik edeceklerdir.Bununla beraber,çok az masrafla hazırlanması mümkün olan bir yemektir.Pek tabiî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adi İli Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • İstanbul Vilâyeti Tevzi Bürosundan 1 Büromuzda boru talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin 1-1000 umumî sıra No.almış olanların tevziata başlandığından büromuza müracaatları,2 Lâstik talebinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • İSTANBUL Belediyesinden i 1 Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumlu olan 86.580 metreküp tabutluk kereste,beher metre mik'abı 460 lira hesabiyle 39.826 lira tahmin bedeli çevresinde kapalı zarf ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.02.1956
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre,5 ton Hublon pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 7/3/956 çarşamba günü saat 10 da Kabataş'da inhisarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Derece-10'a t Baştarajı birincide Kara saplanan tren 18 inci kilometrede kara saplanmış bulunan 10 no.lu Edirne treninin yolcuları askerî birlikler tarafından Önceğiz köyüne nakledilmişlerdir.Hâdise m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Bulgamn'in mesajına verilecek cevap t ANADOLU AJANSI 1 WASHİNGTON,5 İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre,Başkan Eisenhovver,Sovyet Başvekili Bulganin'in ikinci mesajına üç dört satırdan ibaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Kabine dün iki defa toplandı ğ Baştarajı birincide dığımız malûmata göre sabahki toplantıda memurlara verilecek olan beş maaş nisbetindeki ilâve tediyelerin bir mart tarihi başlangıç olmak üzere evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Millsuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer.MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 Tl* 6 Ayhk.24 Tl* 3 Aylık.13 Tl* E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • r HİCRİ Pazartesi bum!1375 Cema-6 1371 k.«yel' âhır ŞUBAT Ocak 24 1956 24 VAKİT vasat!ezan!Güneş Öfcle ikindi Aksara Yatsı İmsak 7.07 12.28 15.13 1731 19.04 5.26 1.37 6.57 9.42 12.00 133 1154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Silahtarağa santralı takviye edildi Silâh tarağa'daki elektrik santralının takviyesi tamamlanmıştır.Santral yeni şekliyle,av notumda yapılacak merasimi müteakip faaliyete geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Dün 1.000.000 ekmek satıldı ğ Baştarafı birincide 970.000 kilo)ekmek fazladan imâl olunmuştur-Buhran sebebi Peki buna sebep nedir?Diye düşünülebilir.Başlıca sebep,şu iki noktada toplanmaktadır:1)Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Muhafaza altına alınan gazeteci [ASSOCİATED PRESS] BERLİN 5 Otto John'un Doğu Almanya'dan Batıya kaçmasmda büyük bir rol oynayan Danimarkalı gazeteci Henrik Bönde Henriksen,şimdi Batı Almanya makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Ürdün Başvekili Irak'ı ziyaret etti [ASSOCIATED PRESS] BAĞDAD 5 Ürdün Başvekili Samir Kifai,bugün Kral Hüseyin'den Kral Faysal'a gönderilen bir mesajı teslim etmek üzere Amman'dan Bağdad'a uçakla gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Cezayir'de yedi Fransız öldürüldü [ANADOLU AJANSI] ORAN,5 Buraya gelen ilk haberlerden anlaşıldığına göre,batı Cezayir'de Marnia yakınında bulunan bir Fransız askerî karargâhına bir taarruzda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • 17 yaşında bir kız bir şoförü soymağa kalktı rTİ'KKTFI il NANCY,5 Evvelki gece Nancy şoförlerinden Jean Chevenement,bir tecavüze uğramışsa da,başından yaralanmış olmasına rağmen,mütecavizi yakalamağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Adana Cezaevindeki isyan dün bastırıldı t Başiarafı birincide hükümlüler kısmında bulunan Adanahlar esasen çoğunu kırmış oldukları kapıların kapanmasına müsaade etmemişlerdir.Bu arada Sait Toraman da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • İtalyan'lar İsrail'e silâh göndermiyor [ASSOCIATED PEESS] ŞAM,5 Bugün Suriye hükümeti tarafından yayınlanan bir tebliğe göre,italyan hükümeti,hiç bir vakit İsrail'e silâh göndermemiş,ne de bu yolda pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • RUSLAR BATI'YA KUR YAPIYORLAR Sovyet Hariciye Vekili verdiği beyanatta,batılıları dostluk teşebbüslerine sekte vurmakla itham ediyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.5 Sovyetler Birliği Hariciye Vekili M.Mol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • C.H.P.bir tebliğ neşretti t Baştaraft birincide İktidarın Üniversite muhtariyeti konusundaki anlayışı son günlerdeki beyanat ve tâbirlerle açıklanmıştır.Cumhuriyet Halk Partisi bu görüşün açıkça muarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Nikâiıta rezalet çıkaran talebe t Baştaraft birincide nın ismi Erdem'dir ve henüz 18 yasında bulunmaktadır.Hâdiseye se-Srp nikahlanan genç kızın evvelce bu lise talebesinin sevgilisi olmasıdır.Sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • O.P Grupuna bir istizah takriri daha yerildi I 4 Bnstarafı biriv '"ie mektedir.Zorlu Grupta Paris'te şatosu ve otomobili olup olmadığını,mevcut ise ne şekilde malik bulundupıınu izab edecektir.Ruzname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Menemen'de seçimi müstakiller kazandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,j 'Menemen ilçesinin ğınd yapılan belediye seçimini uğımsızlar büyük bir eketle küzanmjşİPrtfe Bununla jeraber Belediye Mecli-'de Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Kemer barajında bir kaza daha oldu THÜSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 Kemeı Barajında iiin ikinci büyük bir kaza olmuş 201 numa.alı CC.T tamamen çökmüştür.Ay.ıa büvük dinanv anbarı ile ikilerin yatakhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Rus liderlerinin Londra seyahati i p i â 1 ediliyor Rusların ingiltere aleyhine giriştikleri propaganda faaliyeti Londra'da geniş aksülâmel yarattı [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,5 Rusların son zamanlarda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Hürriyet Partisinin yeni merkezi açıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Hürriyet Partisi Ankara kaza merkezinin yeni binası bugün bir merasimle açılmıştır.Merasimde merkez kaza başkanı Talât Asal,Vil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Günaltay iktidara şiddetle hücum etti t Baştarafı birincide Günaltay,konuşmasına devamla şunları söylemiştir:tFakat D.P.içinde başlayan o cereyan sonunda hukuk devletini kuracağız,fert istibdadına mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.02.1956
  • Hâmit Şevket dün ithamları cevaplandırdı t Baştarajı birincide demektir.Ben kendimi bu misüllü uyuptan âri görürüm.Çalışmalarımda daima objektif ve gayrî şahsî kaldım.Meclis ve Grup zabıtları bu sözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.02.1956
  • İranı şikâyetimizi F.İ.B.A haklı gördü İstanbul enternasyonal turnuvasına girmekten son dakikada vazgeçen İran Basketbol Federasyonuna ihtar cezası verilecek SPOR Oyunları Federasyonumuza Beynelmilel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • İngiltere lig maçları LONDRA,5 AA.İngilterede dün yapılması gereken maçlardan bir kısmı kar veya çamur yüzünden oynanamamıştır.Birinci küme maçlarında yapılanlar,şu şekilde neticelenmiştir.Arsenal Sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Bir sayı rekoru kırıldı [TÜRKTEL] NEW YORK 5 Buraya yakın bir kasabada yapılan bayanlar basketbol müsabakasında Henry takımının genç ve kabiliyetli oyuncusu Jeannette Hays bu maçta takımının yaptığı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • igaya'nın bayramı devam ediyor [TÜRKTEL] CORTİNA D'AMPEZZO 5 Hususî slalom yarışında ikincilik madalyası almış olan Japon kayakçısı İgaya,hâlâ bu dereceyi nasıl elde ettiğine şaştığını,buna nasıl muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Alman B.takımı galip [TÜRKTEL] MANNHEİM 5 Almanya Bfutbol takımı,burada İsviçre Bile yaptığı karşılaşmayı 4/3 kazanmaya muvaffak olmuştur.Bu galibiyette,Almanların yüksek tekniği ve futbol bilgileri b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Macarlar ve kuklalar.Açık tımarhane maçın yayını f* umartesi günü İstanbul ft radyosu,stk sık tPazar günü oynanacak olanı millî fudbol maçının tehir e-dildiği» tekrarladı durdu.Hat ta bunu duymıyan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Cortînadaks Marathon Galibi İavoçli Siıien Jernberg 50 Km.lik Marathon yarışını Cortina'daki Olimpiyadlarda kazanmıştır.Yukarıda Jernberg bir köprüyü geçerken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Ligin yenide muhtemel Millî maça kadar bütün maçların oynanmayacağı tahmin ediliyor Bugün toplanacak olan Profesyonel Lig Tertip Komitesi bâzı mühim kararlar alacaktır.Önce bu hafta lig maçlarının oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Uruguay'da Amerikalı antrenör MONTEVİDEO,5 Olimpiyadlara hazırlanan Uruguay basketbol takımı idarecileri,son yaptıkları turneden sonra,henüz ismi açıklanmayan bir Amerikalı antrenör ile anlaştıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Kırıkkale'de yapılan maç KIRIKKALE,5 A.A.Bugün Kırıkkalede Çankırı lisesi ile Kırıkkale lisesi arasında yapılan futbol maçı 3-3 beraberlikle neticelenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • PHFI ÇFA'NIN GÛLlJ Burnley ile Chelsea arasında yapılan futbol maçında,Chelsea'nın attığı filelerini bulurken.Bu müsabaka 1-1 berabere neticelenmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Kış Olimpiyad oyunları bitti ANADOLU AJANSİ] CORTİNA,5 Bugün sona eren 7 nci Kıs Olimpiyad Müsabakalarında birinci,ikinci ve üçüncülüğü kazananların listesi:İniş 1 Sailer «Avusturya»,2 Fellay «İsviçre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Kadri'ye dair asılsız haber Galatasarayın ve millî futbol takımımızın sol içi Kadrinin orduda bir vazife kabul ederek hem kulübünde oynayıp hem de ordu takımı maçlarında Ordu takımımızda yer alacağı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Spor tabloları olimpiyadlar süresince Melbourne'da kalacak [TÜRKTEL] NEW YORK,5 Spor ve resim san'atı arasındaki bağları nazarı itibara alan bir Amerikan firması,Spor Federasyonu ile birlikte,dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Cortina'da yeni kararlar:[TURKTEL] CORTİNA d'AMPEZZO,5 Beynelmilel buz hokeyi kongresi son toplantısını yapmış ve 1958 senesi Hokey şampiyonasının Avusturya başkenti Viyana'da yapılmasına karar vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • KIZLAR VE GENÇLER TÜRKİYE VOLEYBOL BİRİNCİLİĞİ Türkiye Genç Takımlar ve Kızlar Voleybol Şampiyonasına dün de Teknik Üniversite kapalı spor salonunda devam edilmiştir.Karantina izmir)Gazi Eğitim Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Brüksel ski şampiyonası [TÜRKTEL] BRUXELLES 5 Bugün şehrimiz Spor Sarayında yapılan ski müsabakalarında sürat yarışını Hollandalı kayakçı Valloniş kazanmıştır.Takım tasnifinde Hollanda 1,Belçika 2,Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Kasketle oynayan baskeibolcu BRUXELLES,5 Millî Basketbol Takımı oyuncularından Van Huele Hellas de Gandre)St.Sebastien'de geçen ağustosta yapılan üniversitelerarası basketbol karşılaşmasında başından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • DÜN YAPILAN BASKETBOL LİG MAÇLARI Dün Teknik Üniversite Spor Salonunda yapılan birinci küme basketbol lig maçlarında Fenerbahçe Beyoğlusporu 66 35,Teknik Üniversite de Kadıköysporu 46 35 mağlûp etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Âli Barçın'ın durumu istanbul'da bir tek maç idare ettikten sonra Merkez Hakem Komitesi tarafından cezalandırılan İzmir bölgesi hakemlerinden Ali Barçın'ın hâlâ maçlar idare etmesi futbol çevrelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Millî Takıma yeni eleman çağırılacak.Tek Seçici Eşfak Aykaç Macarlarla yapılacak maçları gördükten sonra millî takımı yeniden teşkil edecek MACAR millî maçının tehir edilmesi üstüne tek seçici Eşfak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • Uruguay,Amerika'dan basket antrenörü istiyor [BOSFOR)MONTEVİDEO 5 Uruguay Basketbol Federasyonu,Amerika'ya müracaat ederek millî takımını çalıştırabilecek değerli bir basketbol antrenörü istemiştir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.02.1956
  • carlar Sabah saat 8'15 te kalkacak vapurla hareket edecek Macarlar Izmirde iki maç yapacaklar İzmirde çarşamba ve pazar günü iki maç yapacak olan Macar futbolcuları bu sabah saat 8.15 de vapurla Bandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor