Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Vadeli tasarruf hesablarmda her ay bir ikramiye çeki lişi Her çekilişte 20 talihliye AYLIK GELİR DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • RANDALL'IN TEMASLARİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Amerika Birleşik Devletleri Başkanınm iktisat Müşaviri Mr.Randall,bugün sabahleyin Merkez ve Ziraat Bankalarını ziyaret etmiş ve ilgililerden bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • u KIBRIS İÇİN HAL ÇARESİ.Bir İngiliz mebusu Yu-i naıı ist anın Britanya Mil-letler Camiasına alın-I masını teklif ediyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA 4 Patrick Maitland adlı,İngiliz Parla-ğ mento üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Halk Partisi Kurultayı 21 Mayıs'ta toplanacak Parti Meclisinin d da konuşmaların ünkü toplantısınbir kısmını basın hürriyeti meselesi teşkil etti [HUSUS!MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 C.H.P.Meclisi bugün Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Bir kahvede infilâk oldu Sobanın içine konan dinamit patladı,iki kişi yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,4 İnegöl'e bağlı Kozluca köyünün kahvehanesinde dün bir infilâk hâdisesi olmuştur.Öğrendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • D.P.Haysiyet divânı İnce'yi itham ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 4 D.P.Haysiyet Divânı Başkanlığı,bu akşam,bir kaç gün evvel Haysiyet Divânına verilen ve partiden istifa eden Hâmit Şevket Ince'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • t İLHAN DEMİREL)TAKSİM MINTAKASININ DÜN ÖĞLEDEN SONRA SAAT 15.30 DAKİ MANZARASI İlık geçen günlerden sonra anî olarak bastıran Karakış Marmara BÖLGESİNİ KAPLADI Bu sene garip b'r tabiat hâdisesi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Avrupa' da soğuktan ölenler Tuna ve bazı nehirler dondu Dört gün içinde 120 kişi öldü.TASSOCİATED PRESS] LONDRA,4 Avrupa'nın heı tarafında,hattâ normal olarak kışın bahar havası yaşayan Güney italya v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • CEMAL KIPÇAK sorguya çekildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak,bugün Demokrat Parti Genel Kurulu azalarından Tevfik İleri ve Hüseyin Fırat tarafından partiye çağırılarak k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Adana Cezaevinde 600 mahkûm dövüştü Ayaklanan mahkûmlar hâdiseye müdahale eden jandarma ve polislere de hücum ettiler.15 kişi yaralandı [Hususi Muhabirimiz Hilmi KÜRKÇÜ'den] ADANA,i—Şehrimiz cezaevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] «SÜLÜN» YAKALANDI Dolandırıcılık sucundan yakalanan ve bir muvacehe sırasında Merkesefendi'de Jandarmanın elinden kaçmağa muvaffak olan azılı sabıkalı Osman Sülün,zabıtaca yakalanmış* t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • BUGÜN başlıyoruz Yarının dünyası nasıl olacak?İLK defa olarak,ilmi müşahedelere istinaden Amerikalı muharrir Victor Cohn tarafından kaleme alınan bu yazı serisi,size istikbâlin evleri,şehirleri,caddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Senelerden beri görülmemiş olan kar fırtınası yüzünden münakalât tamamen durdu.Ekmek ve yakacak sıkıntısı başgösterdi.Bâzı şehir ve kazalarla irtibat kesildi Karm yüksekliği ortalama olarak 40 santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • {SAMİ ÖNEMLİ1 A Jk B J\Sk.A JL W"1 T^ Â?âk.ftriınastnın devayn etmesi ve pLA\k â\C fi P" W?y 1% #V 1 I Mithatpoja 70 santim ¡II SLm İm I f l^lk,VÜ kili IVrl l^ I fcatfe örtülü olması sebebiyle Afilim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Denizlerdeki fırtına ve tipi korkunç bir kal aldı Karadenizde imdai isieyen iki gemiden haber yok.Karaya oturan iki şilebin mürettebatı kurtarıldı* İç ve dış hatlarda bir çok seferler yapılamadı,Boğaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] RİR RİNA Aksaray'da iki kikinin yaralaıımasiyie neticelenen lıiı çökme hâdisesi piü ¦MUM yUlV I U olmuştur.Somlar ila Ragıp Bey sokağında Süleyman adında birinin yaptırmakta olduğu dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1956
  • Pahalılığı önleyici tedbirler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN I ANKARA,4 Hayat pahalılığını önleyici tedbirler cümlesinden olarak İktisat ve Ticaret Vekâletince yapılan çalışmalar nihayete ermek üzeredir.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ Tuttecut Ö/co*t Farley Cranger ve Peggy Dow «Seni İstiyorum» ¦filminin bir sahnesinde.«SENİ İSTİYORUM» I VVant You» Prodüktör Samuel G o 1 d w y n tarafından Mark Bobson'un retisorlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Türküler 9.15 Haberler 9.30 Saz eserleri 9.45 Operet melodileri lO.Of Melodi kervanı 10.30 Şevlimi:sesler Sevilmiş şarkılar 11.0' Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • ROKET HAFTALIK ÇOCUK cuk wm TEKNİK BİR MÜKEMMELİYETLE BUUTlU 9 ŞUBAT PERŞEMBE Günü Çıkıyor Sekiz Renkli Lüks Bir Kapak İçinde Baştanbaşa Resimli 40 Sayfa.3 BUUTLU ilâve ve gözlük tÇINDEBlEtt HARA OK 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • E R E Ğ L i Konya)ŞUBEMİZ Hizmetinizdedir.Bu şubemizde hesap açtıranlar için 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE Ayrıca bütün ikramiye çekilişlerine iştirak hakkı Her 150 liraya bir kur'a numarası AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Yeni yılda fevkalâde rağbet gören aylık gelirli tasarruf hesaplarmm 2 nci çekilişi 29 Şubat 1956 dadır.İlk çekilişin 15 talihlisi araşma siz de katılmak isterseniz,20 Şubata kadar hesap açınız.Birikmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • jMâm YARIN akşama kadar hesap açtırınız!MART ÇEKİLİŞİNDE:GARANTİ BANKASI Müşterilerini bütün «azalara karşı tedava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • BORSA 4 Şubat 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 77.60—77.80 Reşat 89.50—90.00 Vahit 76.00—76.50 Hamit 76.50—77 00 Aziz 75.30—75.50 Gulden Hollanda 74.40—74.60 Külçe 11.40—11.45 İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • MEVLİT SÜREYYA PAŞA İLMEN'in aziz ruhu için vefatının »enei devriyesine tp^adüf eden 6 Şubat 1956 Pazartes,günö öğle namazını müteakip Kızıltoprak'ta ZühtU Pasa camii şerifinde okunacak mevlidi şerife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Boşanmalar AZALIYOR Boşanma dâvalarında bir azalma olduğu müşahede edilmektedir.956 ydının ilk ayı içinde Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde 37 boşanma dâvası açdmış,bunlardan altısı,bilâhare talâk tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Belediye bir haftada 2156 müesseseyi kontrol etti Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü şehirdeki teftişlerini sıklaştırmıştır.Son bir hafta içinde muhtelif semtlerde kontrol edilen müessese sayısı ise 215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • BİR FIRINDA KURULAN RAKI sofrasında üç kişi yaralandı Aksaray'da bir fırmda sarhoşluk yüzünden çıkan bir kavgada üç ki|i yaralanmıştır.Valde Camii sokağında 51 numarada çalışan Mehmet Aydın,Ali Dursun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Dar gelirlilere ucuz fiatla gıda maddesi temin edilecek Vali Gökay dün sabah pazar yerlerini teftiş etti.Bir kaç aya kadar iktisadî ve sosyal bir müessese kurulacak Dün sabah Vilâyette Valinin baş-I h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • BİR DOLANDIRICI dün tevkif edildi Dün Adliyeye verilen Cemil adında biri,nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.Cemil'le,Ahmet ve Yaşar adındaki iki arkadaşı,bir müddet ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Kıvırcık ve dağlıç 495 e,karaman 450 ye sahlacak Belediye et fiyatlarına u muvakkat!bir zaman için ayarlandığını bildiriyor Belediye,yeni et fiatlarını ilân etmiştir.Buna göre yarından itibaren kıvırc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • f SİNEMALAR v_BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 68)«Seni İstiyorum» Dana Andrews Farley Gran ger Peggy Daw İngilizce.AR Tel:44 43 94)«Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Özel kursların kontrolü arttırıldı Şehrimizdeki özel şoför kursları,dans dershaneleri ve buna benzer müesseselerden yapılan şikâyetler devam etmektedir.Durumla ilgili olarak,Maaril Müdürlüğü,bahis kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Nafaka vermediği işin bir ay hapse mahkûm oldu Kurtuluş'ta oturan ve Mahmutpaşa'da dükkânı olan Kemal Tunçer adında bir tuhafiyeci bir ay hapse mahkûm edilmiştir.Bu ceza tuhafiyeciye,ayrıldığı karısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • I Geri kalan maça dair BUGÜN Mithatpaşa Stadmda Macarlar ve bizimkiler değil,cinler top oynayacak.Daha doğrusu,haftalardan beri sabırsızlık krizleri geçiren spor çevrelerine ve maç meraklılarına asıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • KİSA HA BERİ ER O C.H.P.Beyoğlu ilçesi Kocatepe Şehit Muhtar Ocağının yıllık Kongresi,bugün saat 10 da Beyoğlundaki Ocak Lokalinde toplanacaktır.ŞEHRİMİZDE yeni kurulan Şekerbank,yarından itibaren faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • At arabalarının plâkası değişiyor Taksi,hususî ve kamyonlardan sonra,at arabalarının plâkası da değiştirilecektir.Bu maksatla,Trafik Şubesi İstanbul Darphanesine plâka siparişinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Bir mütecaviz 6 ay hapis yatacak Mehmet Ünal adında biri dün 3 üncü Ağırceza mahkemesince 6 ay hapse mahkûm edilmiştir.Mehmet,genç bir kadının namusunu kirletmeye teşebbüsten maznun bulunuyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • »»iH S^İ pT I İl 1 yi» «I BV.4 p;1 BANA SOR Ce+Ca4i£" Cem Faiih devrinde adalet!Mahmut A.İstanbul)Fatih'e ait bir fıkrayı merak etmiş:«Fatih Sultan Mehmet,İstanbulu fethettikten sonra zindanları dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • İKRAMİYELİ GRUP MEVDUAT ılık ifât t emrini*6 f*ğâği i çın g^e faz/n ma'ü,nat iadedir mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • HAFTALIK ÇOCUK MCCMUASİ NIN 'BÜYÜK SÜRPRİZİ BN* ^Rakipsiz çocuk Mecmuası R O K E T 40 SAİFA GO KURUŞ R O K E T 9 Şubat Perşembe günü çıkıyor ADRES:Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi NURHAN Kat 1 No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • TAKVİMDE BİR YAPRAK HIK ıiıi ıtfiaiaı* Karlar!düşer,düşer ağlar KAK yağıyor.Evvelâ ilgin bir karayel fırtınası önünde dondurucu kum taneleri gibi aavruntu hâlinde yağdı.Sonra rüzgârı bıktırdı,kendi ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • Polis kordonu altında gören zenci kız Fevkalâde emniyet tedbirleri ile Fakülteye giren genç kızın bu hakkını protesto etmek için bir talebe sınıfı terketti [ASSOCIATED PRESS] TUSCALOOSA,Alabama,4 Arth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • i ilhan demireli MÜTEHASSISLAR GELDİ s;rt:cU Halkah arasındaki elektrifikasyon tesisatını yapan,Fransız mütehassısları şehrimize gelmiştir.Mütehassıslar,dün Birinci İşletme Müdürü ile birlikte,elektri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • ingiltere'de enflâsyona karşı kat'i mücadele Maliye Vekili Harold Mc.Millan,sterlin değerinin muhafaza edilmesi için elden gelen her şeyin yapılacağını bildirdi [ASSOCIATED PRESS 1 LONDRA,4 İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • m^fi^m^m BİR JİP î 14 VERE «ALLAH RAZI OLSUN!Yardım gören vatandaş arkadaşımıza hissiyatını ifade ediyor.Yardım Sevenler Cemiyeti muhtaçlara elini uzatırken,zenginlerin cemiyete gereken alâkayı göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • Gazeteciler Sendikasının "Gazetecilik Armağanların "Milliyet,ten dört arkadaşımız muhtelif branşlarda mükâfat aldı İstanbul Gezeteciler Sendikası tarafından,üyeleri arasında tertipr lenen «Gazetecilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • Lisan imtihanları dün tekrar yapıldı İstanbul Üniversitesi lisan muafiyet imtihan sualleri çalmdığı için iptal edilmiş olan Almanca ve Fran sızca test imtihanları dün yapılmıştır.Bu arada,şubat dönemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • Millî Korunma Kanunundaki tadilâta itiraz istanbul tüccar derneği idare,hey'eti,Millî Korunma Kanunuun tadilâtı hakkında toplantı yapmıştır.İdare hey'eti,alâkalı makamlara çektiği telgrafta,cezaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • MilliıjeLOCUK KLyBü Sevgili Küçükler,Üyelik kartları bir yandan,çocuk sineması biletleri öte yandan,elinize geliyor.Arada bazı kardeşleriniz yine sabırsızlık içinde «Kartım nerede kaldı?Hâlâ alamadım»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • CİCİ CAN r O KAOAR Sü£'ATLE States sgvuvotou W KAOAll^İl^SEyAHAT SlUETj KAZANDI».HEM Of OTEdMİriN k Ml/TPA/SlNCtA İS ¦UtOtL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY S«ÂN r-6'lZİ BU 6E£E SlNEMAVA GÖTuREYİM Mİ «AUMZ.njMU BAŞLAMASINA *C DAKİKA VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.50 Neyse yaptın işte.Fakat ben evli olduğumu söyledim.Hakikatte değildim.Senin kocan benim hesabıma Amerikada değil mi?Kocam değil o.Sana öyle gösterdik.Maksat senin Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • RÖİEM SULTAN Yazan:RE ŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.131 Hattâ Valide Sultanı da Saray-ı Hümâyûndan uzaklaştırmak lâzımdı.Yerde iki karış kar,koca şehir sanki kefene bürünmüştü,istanbul içinde sokağa çıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • AŞK HİKAYESİ St Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Sonay adında bir genç kız,bir akşam,tenha bir yolda boğularak öldürülür.Ertesi akşam bir ec-ğ H zaçının yanında çalışan Fulya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • lazan:REFİ' CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.134 Üzeri kesme billur kolonya,lavanta şişeleri ile dolu aynalı bir lavabo,ayrıca üstü gümüş oymalarla süslü fildişi fırçalar,taraklar vardı.Saçlarımdan dağılanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • aud^ 4»9^ w v-w.«i:YARİN EVLERİ LACAK 1 11 Eylül 1999 do yağmur yağıyordu.Evet,yağmur,Belediyenin evvelden hazırladığı bir plûnu yöre yağıyordu.O gün Mrs.Emily Future,arkadaşları için evinde bir parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • Kocam arada sırada kadınlara dayak atmanın lüzumlu olduğunu iddia ediyor.Birkaç defa bu tecrübenin kurbanı olarak,epey okşandım.Fakat,hakikati itiraf etmeliyim ki,her defasında yediğim dayağın neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • BÖEMÂCiI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 H 7 6 i 9 SOLDAN SAĞA:1 Konuşma es ki)2 Üye Muharrem tatlısı.3 Bir yudumluk içki Kalıntı,nisan.4 Vedia Bir harf.5 Çoğul eki Analısı sekerinden pis bir Arap şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • İki kartal 13 yaşındaki kız çocuğunu paraladı [TÜRKTEL] SANTİAGO,ŞİLİ Buraya gelen haberlerden öğrenildiğine göre,And dağlarından bir köyde bir facia cereyan etmiştir.Esmaraldo Y.Gomez adında çok güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak a Tatil gününüz:Ne yapıp V 4/yapıp bugün dinleniniz.J»,j His hayatınız:Hislerinizl OrVf talılil edebilmek için yal-nızlığa ihtiyacınız var.Sağlığınız:Yiyeceklerinizi ihma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Hazırlayan:Dr.Ercüment BdkUr W Resimler:Nezih ÖKSÜRÜK İLÂÇLARI X;X:İ I v;vi:İP» mm ^P c Kg* •X X" 8x t j;Xy',v' İt Si*:ijş?*6 W& ŞxW Ss-S-3 x-X;X ğ Xv*'Vı S Tx J xJ W" X-5 if İP i-i-ivtv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • HazıHoyonlör» TURHAN SEİÇUK süunj mm Demetriosun etrafını çeviren kabadayılar Sur Şehrinin eleküstü jigololarıydılar.Geçimlerini her hangi yorucu bir işten temin edeceklerine zengin kadınların kuştüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • PULCU BELÇİKA'NIN YENİ PULLARI ÎMM Belçika Posta İdaresi altı puldan ibaret sürtaksh 1955 Kültürel Pullar serisini çıkarmıştır.15.25 Belçika frangı değerindeki seri ilim ve fen adamlarının resimleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • Tuttuğu balığı yutarak boğuldu [TÜBKTEL] KOKSPAZAR,Pakistan)Dün bir balıkçı tuttuğu balık yüzünden ölmüştür.Ali Rıza Şavlı adındaki bu balıkçı,küçük kayığı ile avlanırken,uskumru cesametinde bir balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • öldürülen fareler [TÜRKTEL] PARİS Paris Belediyesi tarafından neşredilen bir istatistiğe nazaran,1955 senesinde hussusî zehirler vasıtasiyle Paris'te 400.000 fare öldürülmüştür.Bu yekûnun kifayetsiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • ^fmmımı ı »ıı.n ıı.ı.ı«ıı.ı.UgUNKU-i 4^6394875 ESŞKNA I BSH 3 2 6 4 9 5 2 5 7 4 T A A H ş E N Y E H 8 6 9 3 2 4 5 7 3 9 6 4 3 2 6 3 9 3 6 5 I R K E S A E V R T A T E I G S A A Ü C 3 8 5 4 7 6 2 9 8 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • bölgelerin haritası hazırlandı WASHİNGTON,Amerika bahriyesi,Kutub bölgesinde henüz insan tarafından görülmemiş kısımlara ait resimli haritanın uçak kamerasiyle tesbit edildiğini açıklamıştır.Resimli h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • ARANIZDA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÜ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET HAYIR ENCE,tartışma konusu,«genç kızlar flört etmeli midir» değil,«flörtün ahlâka aykırı oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • 16 yaşındaki mahkûm ONALTI yaşındaki mahkûm,bir yıldır cezaevinde imiş.Gece vakti elektrik kablolarından halat yapmış.Yirmi metrelik duvardan inmiş.Kar altmda 50 kilometre yol yürümüş.Baygın,bitkin,va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • Detektif Ferdi,kanlı bıçağı,cesedin sağ tarafında bulmuştu.Halbuki,Saadet Zengin solaktı.Boğaz sağdan sola doğru kesildiğine ve bıçak sol elde kaldığına göre,yere düştüğü takdirde sağda değil,fakat so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1956
  • Doğduğu memlekete gitmemek için hapiste kalmayı tercih etti![BOSFOB] PARİS,Avusturya'da doğmuş bulunan Helmut Helmreich,İkinci Dünya Harbi esnasında Alman polis teşkilâtına kaydolarak yüzbaşılığa kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.02.1956
  • Cilt mütehassıslarının y.83'i Puro harika güzel İik müstahzarıdır diyor PURO PURO PURO DİYOR Kİ ş sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır ağrıları teskin bakımından faydalıdıı soğuk algınlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • ^üınîlk keşidesi ÇtLı İv ü& 1 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ 6761
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • HCU bübcsîru ŞEKERBA JL «fa.2^.6-ŞUBAT-1956 oa Zengin Çeşi tlî Hâtıralarla Cımdct 18 Beyoğlu tsfifelâJ Caddesi No:330 İstanbul.TeJe/on 44.72.82 Hususi İstanbul keşidesi 30000""» 50 0 Talihliye Muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • 52.000 den fazla ATLANTİK AŞIRI UÇUŞ yalnız dîinyanın en tecrübeli havayolları Pan American'ın eriştiği bir rekordur w* Istanbulda:Hilton Oteli Tel:482595-483016-480422 Ankarada:Ankara Palas Oteli,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • Devlet Hava Yollarına Hostes Alınacak 1 Hava hostesliğinde hizmet görmek üzere aşağıdaki şartları haiz bayanlar alınacaktıra)Lise veya muadili bir meslek okulu mezunu olmak,b)Yaşı 20-30 arasında olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • HAZIR ve ISMARLAMA En Son Model Manto-Trençkot ve her türlü giyim ihtiyaçlarınızı HÜRBAŞ Müessesesinden TAKSİTLE alabilirsiniz.Bahçekapı,Vakıfişhan So.No.17 Tel:22 05 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • Doktor Operatör FESRUH DERELİ Basur Memeleri Ameliyatsın Tedavi I.alHi Ordu Cad.Candan Apt.SO» İSTANBUL Tel:Mu ay.224011 Ev 630548
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.02.1956
  • istanbul Telefon Müdürlüğünden Tahmin bedeli M.Teminat İhale fün ve saati lira Kuru* Lira Kr.2666540 2000.16 Şubat 1*56 saat 15 de idaremizde mevcut şartnamesine göre tahmin bedeli,muvakkat teminat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Miiliuet ü u ı t O t Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yan İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Bn s ı 1 â i ğ i Yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6Ayhk.24 Tl* 3 Aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • r l HİCRİ Pazar BUMİ 1375 5 1371 Cemafc«ye»' Mut ŞUBAT Ocak 23 1956 23 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 7.08 1.39 Öğle 12.28 6.59 İkindi 15.12 9.42 Aksam 17.30 12.00 Yatsı 190» 133 ı İmsak 5.27 1158 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Duru Filmin ikinci büyük zaferi DAĞLARI BEKLEYEN KIZ Eser:Esat Mahmut KARAKURT Oynayanlar:SEZER SEZİN KENAN ARTUN Yarın Matinelerden itibaren Ankara'da ULUS-MELEK ve NUR Sinemalarında Senelerin en mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Gözle görülmeden inanılmayacak sahnelerle dolu dünyanın en MUAZZAM FİLMİ HAMİKALAK SÎKKÎ Paramount'un meşhur stüdyolarında 3 sene uğraşarak ve 14 milyon lira sarfedilerek hazırlanan şaheser Reji:CECİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığından 1 1937 doğumlu mükelleflerin ilk yoklamaları 1 Ocak 1956 tarihinden 30/6/1956 tarihine kadar yapılacaktır.2 Şubeye kayıtlı 1937 doğumlu mükelleflerin isimleri mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Salih Aktan Otomobil Kursu 5 martta başlayacak devre için kayıtlar başladı.Her talebeye 103 ders verilecek,mesleğe ait lüzumlu bütün teferruat bihakkm öğretilecek ve ehliyet aldırılacaktır.Bir ders üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Yeni bir oburluk rekoru kırıldı Hususî Muhabirim»* Sadi BÜIJBÜ» Men)UŞAK,4 Banaz kazâsınm Kuşdemir köyünde enteresan bir hâdise olmuştur.Arkadaşları ile bir bahse girişen Durmuş Uğur,ö?le yemeği üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • 16 yaşında bir kız üç kişiyi bıçakladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] UŞAK 4 Eşme kazasına bağlı Eşmekaş köyünden 16 yaşındaki Huriye Aydın,kendi arzusu ile kaçtığı aynı köyden bir delikanlı ile birlikte yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Kıbrıs'ta işçiler grev hareketine başlıyorlar İngiliz hava üslerin de çalışan Rum işçiler,Makarios'un yumuşamasını protesto etmek istedi [ASSOCIATED PRESS)LEFKOŞE,4 İngiliz hava üslerinde çalışmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Halk Partisi Kurultayı 21 Mayısta toplanacak t Baştarafı birincide edilmek üzere bazı mevzular ve raporları hazırlamayı da karar altına almıştır.Bunlar arasında,basın hürriyetini ufak da olsa tahdit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • f Kıbrıs için hal çaresii t Baştaraft birincide I şimdi de Yunanistan'ın İn-I giltere İmpartorluk camiasına |f kolaylıkla alınabileceğini be-lirtmiştir.Maitland,«Eğer |f l Yunanistan'ı da İmparator-lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • ar ve fırtına şehrin ayatını uğrattı t Baştarafı birincide Şehirde karın kalınlığı ortalama olarak 35-40 santimdir.Bazı yerlerde ise kar kalınlığı 60 ile 80 santime kadar yükselmiştir.Vali Gökay,senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Karakış Marmara İ Baştarafı birincide mir'de j-7,Adana'da 17 ve Ankara'da da dir.Karadenizde çok şiddetli bir yddız fırtınası hüküm sürmektedir Soğuk dalgası,Balkanlardan Trakya ve Batı Anadoluya doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • D.P.Haysiyet divanı Ince'yi itham «diyor ğ Bitarafı birincide 2.Parti içindeki faaliyetinizin ayrılık yaratıcı ve nifak sokucu olduğu,3.Kayseri'de Mehmet adında bir şahıstan işini takip için 25.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Pahalılığı önleyici tedbirler t Baytara/ı birincide leyici tedbirleri alacaklar ve kontrolleri arttırarak hayat pahalılığının artmasına mani olacaklardır.İkinci olarak düşünülen tedbirlere gelince,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Adana Cezaevinde 600 mahkûm dövüştü t Baftaraft birincide karşılamış ve ceza evi cenk mey* danına dönmüştür.Etrafı taran Jandarmalar ateş açmak zorunda kalmış,itfaiye saatlerce su sıkmış,bunun üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Bir kahvede infilâk oldu 4 Baştaraft birincide hastahancye kaldınlmışlarsa da durumları pek iyi değildir.Sobaya,kahvecinin düşmanı olan biri tarafından dinamit konduğu sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • PROJE MÜSABAKASI Konya Belediye Reisliğinden 1 Konya Cumhuriyet meydanında inşa edilecek olan,Belediye binası projesi Türk Mühendis ve Mimarları arasmda müsabakaya çıkarılmıştır.2 Müsabaka müddeti 1 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • GAİBE İHTAR Maznun:Halil.Oğ-Hüseyin Yüksel As.No:42939 H.34 adreste.Uzun zamandanberi yukarıda gösterilen adreste bulunamayan ve başkaca ikametgâhı ve meskeni belli olmayan ve halen firar suçundan maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • 'BAŞ,DİŞ,ADALC.SİNİR,LUMBAGO 'VE SOĞUKTAN MÜTEVELLİT MEVROZİN 4 saat ara ila günde 3 adat alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Denizlerdeki brlına ve iipi korkunç bir hâl aldı t Baştarajı birincide işletmesi,şilebin imdadına yetişmek üzere tahlisiye gönderememiştir.«Aciha» müteaddit defalar verdiği telsizde,batma tehlikesi il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • TÜRK-BULGAR İHZAR!HUDUT müzakereleri [ANADOLU AJANSI] ANKARA,4 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan tebliğ edilmiştir:Türk Bulgar hududunda tetkiklerde bulunmak ve mevcut hudut hattı üzerinde zamanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.02.1956
  • Avrupada soğuktan ölenler t Baştaraft birmcidfi lar olmuştur.Hemen hemen bütün Avrupa memleketlerinde kara ve demiryolu trafiği de aksamaktadır Felemenk'in buz tutan kanalla* rında halk patenle işine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.02.1956
  • Mifhafpaşa Stadının karla kaplı olması sebebiyle bugünkü karşılaşma tehir edildi MiLLî MAÇ 19 ŞUBAT'TA YAPILACA Macarlar,yarın uçakla Izmire gidiyorlar Nâzım OZBAY «Macarlar gelecek mi?Gelmeyecek mi?d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Tek bir kibritin ihtiva ettiği atomlardan bütün enerjiyi elde etmek mümkün olsaydı,İsviçredeki karlar,bu enerjinin vereceği hararetle kolayca eriyebilirdi/Temmuz 1957 de 40 millete mensup bilginler,kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Geçenlerde İngiliz artistleri arasında bir gazetecinin yapım;olduğu ankete cevap veren Diana Dors havran olduğu yıldızların isimlerini açıklamıştır.Sarısın dilberin her nedense takdirine ma/har olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • m W j m İMİ H'flSmi ı «Biid g r |WK?i P fci B "C M m »»•nİMfimıan ı\*Mnh «jum DII |JC A7AM?T' Hollyvvood'uıı tanınmış prodüktörlerinden Stanley Kramer'in hâlen İspanya'da MfcMIHlil çevirmekte olduğu «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Ebediyyen yaşamak mümkün olacakmı?Bilginlerin kanaatinc2 yaşlanmak bir hastalık olup,tedavisi mümkündür Son istatistiklere göre bugün dünyaya gelen çocuklar asrımızın basında doğanlara nazaran 20 yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • YFNİ RİR MARİFPT» Keııç vas,a olmakla beraber,sine-I 1111 Din ÜIMnlrEıl ı ma sahasında büyük bir kıymet olduğu bazı Avrupa'iı sinema yazarları tarafından iddia edilen Brigitte Bardot yakında hayranlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.02.1956
  • Torino şehrindeki bu polis ekiplerinin vazifeleri sinemalarda öpüşenlerin fazla ileri gitmemelerini sağlamaktır ngiltere'yi ziyaret eden ya-I bancılarla televizyonda yapılan görüşmelerden anlaşıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • İS BASINDA CİDDİ,HUSUSİ HAYATINDA ŞAKACI!Fare yiyen adam!Belfast'ta bir kuşçu dükkânının sahibi olan Cecil Creighton çeşitli marifetleriyle meşhur oldu Dünyanın en eski kuşçu dükkânlarından biri İrlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • Sinema âleminden î •HABERLER:BU mevsim seyretmiş olduğumuz Seui?iîi T Kadınlar» Adorables Creatures)bir kaç haf-J tadan beri Neıo-York sinemalartnda da gös-teribneye başlanmıştır.J Fakat her nedense A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 05.02.1956
  • PARİS MûûJtSl* de «onıldumı uii.i beyaı ¦etenden hasırlanmış olan hu tuvalet.ı/eri yüzlerce tav.inci ve Bitin simle illidir.Bilhassa yakasının orijinalliği c etek kısmının enginliği dikkati çekmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • PARA ÇALAAAK ZATEN BİR Suçtur.para ile berabee bir de çocuk kaçıl-MAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 05.02.1956
  • 1 lADİW-HE KEL* BÜYÜK BİR İTİNA JLE "UÇAĞA NAKLEDİLİYOR Ve HUSUS/BlR,r*k-ım».*ımt mrertnuat Tr.n».»jr» DEVAMI VAE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4