Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • YİNE SU SIKINTISI IRÜÇHAN ÜNVEKI Belediye Meclisinin dünkü içtiınaında yine mi meselesi bahis mevzuu olmuş ve Sular İdaresi müdürü önümüzdeki yas mevsiminda İstanbulun yine su sıkıntısı çekeceğini tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • 4t^s^^ Dünya hâlen ilmî bir inkılâp geçirmektedir.Istkibalde evet,yakın istikbalde her şey değişecektir.Evlerimiz,şehirlerimiz,nakil vasıtalarımız,çalışma sistemimiz,yemeklerimiz,yaşama tarzımız,her ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • [İLHAN DEMİREL] ENVER GÜRELİ,DÜN HÜRRİYET PARTİSİ İL MÜTEŞEBBİS HEY'ETİ İLE YAPTIĞI TOPLANTIDA Güreli"Yardım mevzuunda iktidarı destekleriz,diyor Güreli,dünkü beyanatında Amerika'nın Türkiye'ye daha f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • [İLHAN DEMIREL)Üniversiteler arası kurul,dan saat 10.30 da İstanbul Teknik Üniversitesinde toplanmıştır.Kurula dün sabahki ekspresle Ankaradan Şehrimize gelen Maarif Vekili Ahmet özer başkanlık etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • BÜTÇE Komisyonunda Tekel camları tenkid edilmiş.Büyük Millet Meclisine kadar yükselen itiraflara rağmen,Tekel maddeleri sık sık zam görür.Çünkü bu maddelerin alıcıları tiryakilerdir.İçkiden ve sigarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • Bul ganin Eisenhower'e yeni bir mesaj gönderdi Sovyet Başvekili,Amerika ile 20 senelik bir pakt imzalanması teklifinde İsrar ediyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,3 Sovyet Başvekili Mareşal Bulganin,Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ NİKÂH DAİRESİNDE YAKALANAN HAPİSHANE KAÇAĞI Bir hapishane kaçağı nikâhları!Nikâh dairesinden hapishane/e gönderilen firarinin bir kaç dakikalık karısı boşanma dâvası açtı [BEDİRHAN ÇINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • BUÇHAN UNViiR] İMTİHAH SUALLERİNİ SATAHLAR ^LE'™ imtihanlarının suallerini çalıp sattığı iddia olunan Hıdır Ceylan adındaki odacı ile,ondan sual temin eden Salâhattin Müftüoğlu adındaki talebe dün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • Şiddetli soğuklar bütün yurdu kapladı Avrupa ile demiryolu irtibatı kesildi,trenler hudutta bekliyor.Manisa ve Salihli ovalarını sular istilâ etti istanbul'da karakış devam etmek-tedir.Dün de zaman za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • İLHAN DEMİRELI Macar millî futbol takımı dün gece saat 23.40 ta uçakla şehrimize gelmiştir.Kuvvetli kar fırtınasına rağmen Macarları getiren uçak hiç rötar yapmadan tam,zamanında hava meydanına inmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • Çelebioğlu' nun cezası Temyizde tasdik edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Bir müddet evvel Nara Burnu önünde 81 denizcimizin şehadetiyle sona eren meş'um facianın son safhası bugün Temyiz Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • Et fiatlarma zam yapıldı Vali,halka balık yemelerini tavsiye ediyor Et Hatlarına yeniden bir miktar zam yapılmıştır.Henüz kafi olarak açıklanmamakla beraber,koyun eti âzami 450 kuruşa satılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • RandaM'ın gelişi doları uçurdu Eisenhovver'in müşaviri dün Ankara'daki Amerikaiılarla görüşmeler yaptı i HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKERdenI ANKARA,3 Mr.Randall'm Türkiye'yi ziyareti,dolar fiyatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1956
  • meb'usları Hâdiseye,Muammer Alakanfla Reis Vekili Agâh Erozan arasındaki bir münakaşaya müdahale eden Hüseyin Balık'ın iki celse için Meclisten ihraç kararı sebep oldu Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Türlüye BANKASI &10 paranızın istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • So*»w KLofte** Neye karar verdiler?İngiliz Başvekili Sir Anthony Eden ile Dısbakan Selwyn Lloyd'u New-York'a götüren «Queen Elizabeth» gemisi Atlantlği aşarken,VVashington'da Baıkan EUenhower tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılı* v« program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Nadir Hilkat Çulha 14.2ü Haftanın programı 14.30 Caz mü.»iği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • İMmiloruıırı selâmeh için fc'ItfifSv.ir.r3B8 İRATÜ SİGORTALI İKRAMiYELİ TASARRUF HESAPLARI 50*000 tira sermaye ikramiyesi Ayda 1000 lira daimi irat 200 kişide 1 kişi mutlak kazanır Her hesap }tL^ 6000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • MEVLİT SÜREYYA PAŞA İLMEN'In aziz ruhu için vefatının senet devriyesine tesadüf eden 6 Şubat 1956 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Kızıltoprak'ta ZUhtU Pasa caıriii şerifinde okunacak mevlidi şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • SON GÜN m AKBANK'ın 75.000 Liralık MART çekilişine katılmak için 4.Şubat akşamına kadar hesabınızı açtırmakta acele edinil 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Ucuzluk,Halkımıza Yardım istanbul Memurlar Kooperatifinden:Ana gıda maddelerinden Pilâvlık Pirinç Kilosu 160 Krş.İyi zeytin ianesi 200 Krş.İmren sabunu 255 Krş.Ekstra Zeytinyağı litresi 370 Krş.Halis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Güzelhisar Bahçelievler Yapı Kooperatifi dün toplandı Kooperatif dün yapmış-olduğu umumi hey'et toplantısında idare hey'eti başkanlığına Haki Erol'u Başkan Vekilliğine Hayri Çetin'i seçmiş ve Güzelhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Genç bir kız iğfal edildiğini iddia etti İstanbul Kömür Tevzi Müessesesinde çalışan Ahmet adında bir zat,bir avukat kâtibesini,içki içirerek sarhoş etmek,sonra da kirletmek suçlarından dolayı adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 08,«Seni İstiyorum» Dans Andrews Farley Gron ger Peggy Daw İngilizce.AR Tel:44 43 94)«Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • C.H.P.ve G.M.P.nin ocak kongreleri CHP.teşkilâtı ocak kongrelerini yapmağa bugün ve yarın da devam edecektir.Bugün 16 da Eyüp Gümüşsüyü ocağı,Kartal Maltepe ocağı ve Üsküdar Hacı Hasna Hatun ocağı kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • KISA HABERLER İSTANBUL Serbest Hekimler Derneğinin yıllık kongresi,yarın saat 10 da Cağaloğlundaki Tabib Odasında aktedilecektirm VİLÂYET İhtikârı Tetkik Komisyonunun dlin yapılan hafta sonu toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • dMDIlIMIIMItlI İlli Din ve ilim Q İZDE mahlutların bir «m üs be t ilim» proi gj pagandaları vardır.Daha ziyade madde ve tabiat ilimlerine verilen bu isim,sol-cuların müdafaasında,üst tabakadır.Dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • İki buçuk liraya ayakkabı almak isleyen 2 zorba Haraç almaya niyetlenen ve duruma müdahale eden bir polis memurunu da dövmeye kalkışan Nejat Varlık ve Erdoğan Gülhan adında iki kişi,dün geç vakit adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Kaçak inşaatın kontrolü arttırılıyor Vilâyet İmar Komisyonu dün sabah Valinin başkanlığında toplanarak,şehrin imar durumunu görüşmüştür.Toplantıda,iskân mıntakalarının devamlı teftişi kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Pamuklu mensucat imalâtı kifayetsiz Sümerbank fabrikalarının pamuklu imalâtı yılda 178 milyon metreye çıkarılacaktır.Gerekli teşebbüse geçilmiştir.Hâlen fabrikaların senelik pamuklu mensucat imalâtı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • İSO TON KAHVENM TEVZİİ BAŞLIYOR Mart,Nisan ve Mayıs aylarında kahve sıkıntısı çekilmemesi için 1200 ton kahve ithal edilecek Piyasada yeniden kahve bulunamaz olmuştur.Buhranın giderilmesi için kurukah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Zeytinburnu'ndaki soğuk hava tesisleri haziranda işletmeye açılıyor Et ve Balık Kurumunun Zeytinbumunda inşa ettirmekte olduğu soğuk hava deposu haziran aymda işletmeye açılacaktır.Ayrıca Kurumun Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1956
  • Geniş ölçüde kaçakçılık yapan bir firma mahkemeye verildi Şileple zerdali çekirdeği yerine kaçak iç fındık ihraç etmeye kalkan firma ile 9 kişi hakkında tahkikat açıldı İstanbulun en büyük ithalât v»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • ŞEHRİMİZDE MİSAFİR BULUNAN 1217 Kukla soğuktan romatizmaya tutuldu Bu tahtadan mamul insan müsveddeleri de hakikî insanoğlu gibi sühunet düşüklüğünden müteessir olmuş,sıhhatlerinden kaybetmişler Şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Wi M BANA SOR W 'İW Büyük ikramiye!Sezai F.İstanbul)Okuyucular mız arasında cidden neş'cli gençler var.Bu okuyucumuz bakın ne yazmış:«Artık evlenme yasım geldi.Kararımı verdim.Bir piyango bileti alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • BU.•mu BİR RESİM DEĞİLDİR.Bu."Boğaziçindeki Apartmanın,balkonundan rast^ele ie«.bit edilen çairane bir manzaradır.30 Martta "Bo£aziçindeki Apartmanın,bir dairesi J0.0ÜÜ lira eşya kredisi her şube ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • 1956 YILI TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYELERİ 450.000 Çıftehuvuılufda BAHÇELİ EVLER Cif lehavuılar'daı APARTMAN'DAİRELERİ f m Şohçelıevleı'd»» aVs'A'lab BAHÇELİ EV.APARTMAN DAİRESİ ve ARSA İkramiyelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • I-yvı w.IHİSAR] LONDRADA KIŞ Memleketimizde olduğu gibi,Avrupanın muhtelif bölgelerinde şiddetli soğuklar hüküm,sürmektedir.Kuzey Avrupa'da hararet sıfırın altına düşmüş,yollar karla kaplanmış,bazı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • «Mohinî» yakalandı Polisçe aranmakta olan cMohini» nâmile mâruf Kâzım Çalışır admda Toir dolandırıcı dün yakalanmıştır.Kâzım,arkadaşı Vanlı Bekir Acar'la beraber Sarıgüzel'de Bulgaristanlı bir muhacir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • f IT.H.A.J RAİ ODAN KAÇTI Ol'.mp'njatUıruon yapıldığı Cortina'unuuunıı ımy 11 dak{ Miramonü_Hotf,ı de ın hafta sporcidarın şerejine büyük bir balo verilmiştir.Sophia Loren ile aktör Raf Vnllone de bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Rooswelf in 1956 Amerika Reisicumhuruna mektubu Müteveffa Başkanın Î94Î yılında yazıp bıraktığı mektup açıldığı zaman içinden bir "tavsiye,çıktı [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,Eski Amerika Cumhurreisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Ne olursa olsun kadın olmak istemeyen arlisl cevabı vermiştir:«Birleşmiş Milletlerdeki bütün temsilciler bir araya gelip de,önümde diz çökerek dünyayı selâmete kavuşturacak bir evlât doğuracağımı söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Iraklılar bizden ud almak istiyorlar Irak firmaları bizden ud satm almak istemektedirler.Bu hususta yapılan müracaat alâkalılara duyurulmuştur.Diğer taraftan dün limanımızdan muhtelif yabancı memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • HIMHIMIMI.ıııımıımı.ııımıımıııııııımııımımı.INItlıllIHMIHtllv TAKVİMDEN BİR YAPRAK saı Hıdır!Elimden gelen budur B EŞERÎ takate bir hâd tâyin etmek için söylenen bu sözün,E 1 imtihan suallerini aşırıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Erroll Flynn'e benzeyen elli Türk genci varmış 'istanbul,filminde meşhur artiste dublörlük yapmak üzere elli genç müracaat etti Atatürkün hayatını filme alacak olan Universal International film şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Meşhur Amerikan Komiği Bob Burns öldü [ASSOCIATED PRESS] ENCHİNO Amerika)3 Amerika'nın eski ve meşhur komiklerinden Bob Burns,bugün 63 ya- şında olduğu halde kanserden ölmüştür.Bob Burns,acayib müzik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1956
  • Şerif İçli vefat etti Dün,udî ve bestekâr Şerif Içli'nin vefat eylediğini teessürle haber aldık.Mûsikimize radyo neşriyatında senelerce hizmet eden bu değerli musikişinasın muhtelif makamlarda oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • AVCİ JED FORAN İED,DÜŞÜMÜNKEN,FULL-TON'UN SABg:TuKENtYO*.$7£EK£S ^ED ii^ MEŞGUL 1 ÖCEN,ruifJOH TABANCASU* ÇEKiYOZ 83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHHCMURPHy Ring» terketmesini l j »bil her kadim ONU SİNİRÜ ve yorgun "'SEVDİĞİ erkeği' DEĞİL,SiHHATÜ VE BOyi_E GÖRMEK RAHAT GÖRWEK_ISTÎyO-Av İSTER.BUM TEVZECİ6Î/A~ v&W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • CİSCO Kİ D GEL BAjCALlM PANÇO 8U SİLAH SESLERİ OE *E OLUVOE ANLAŞILAN MAYDUTLAfc VÎNE [Ş BAŞINA ÛECTILEE JOSE SAUNAS.80D ftESD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • ALLAHUKALİBEY SABAN BANYOYU TAMİR.EDİYOR.ONU RAHATSIZ NASIL.YAPIŞIR 6ÖSTERSEME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.133 Naime hanım da çarşaflandı,beraber çıktık.Ayşe hanım köprüde kadınlara mahsus bekleme yerinde bizi bekliyordu.Hemen yerinden kalktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Sarışınları öldürmeyin TEFRİKA No.S ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Sarışın bir genç kız oları Sonay,tenha bir yolda öldürülür.Ertesi gece,bir eczahanede çalışan Fulya,iznini o şehirde geçirmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • CİNGÖZ M E Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.49 Çok geçmeden,iki kadın da,geriye döndü.Semahat Cingöze yaklaştı.Kulağına eğilerek,çok alçak sesle:Buradan çıkalım,dedi,başka yerde konuşalım.Nerede?Nerede is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.130 Dedi.Dindar,ilm-ü marifet sahibi adamdı.Ruhun emânetullah olduğunu,insanın onu koruma yolunda gücünün yettiği kadar çalışmasının vâcib olduğunu bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • HcöaylayanJar fURHAN Bakisin bahçesi belki dünyanın en güzel yeriydi.Günlerce süren bir eğlence tertip edildiğinden her ağacın altında güzel bir kadın görmek mümkündü.Demetrios,«Cennet buranın yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:İs başında,bugün,şansınız çok açık His hayatınız:Aile ara sında tatsızlık var.Neşenizle tatlı bir hava yaratmaya çalışınız.Sağlığınız:Bakaç işi birden görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • Hazırlayan;Dr.Ercüment Baktır J Resimler:Nesih Balgam çıkartan öksürük v.y.j Doktorunuza öksürükten şikâyet ettiğiniz zaınan,size soracağı suallerden biri de,mutlaka:«Balgam çıkarıyor musunuz?olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLAR» Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • İ v.SİNEMA DÜNYASINDAN 20 th.C.Fox;EĞLENMEYE VAKTİ Mİ VAR-bu resmini gördükten sonra,sarısın yıldızın artık işi gücü kalmayarak böyle eğlence ile vaktini geçirdiği umuna kapılmayın sakın!Hakikatte She
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • KÜtrtACÂ I 23456789-^m m iJHl SOLDAN SAĞA:1 Yol veya muharebe Bir şarap çeşnisi.2 Bir basyazarın soyadı Bı çak.3 Demir yol Dünya evine girmemiş.4 Teşrih.5 İnce yapılı.6 Erzurum civarında bir kasaba.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • SATRANÇ DERSİ No.14 Satranç oyunu hakkında Genel bilgi [Geçen yazının devamı Geçen derste «Pozisyonel avantaj dan bahsetmiştik.Pozisyone avantaj,tarafların türlü nıanev ralarla elde ettikleri durum Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • 23765384935746987385 Hİ I İ E I E İÇ İRH 49857293649587369476 S Y İ HÜOEYSU CAŞ MEMAT t E 3 6 2 8 4 F~7 9382643 5 78285 VTŞEBTDNEBBGİ D İ İ A İ ŞN 23865743925367495 3 28 RÂLEDNRELH ÜDL İ S I Z İ Al 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • YILDIZLARIN EŞYALARI AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKARILDI [BOSFOR] HOLLYWOOD,Sakat çocukların menfaatine tertip edilen bir baloda,tanınmış birçok yıldızların eşyaları da açık arttırmaya çıkarılıp satılmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • Hârika otomobil [BOSFOKİ LOS ANGELES,Bir çorap fabrikatörü olan Harry Kari,dünyanın en garip otomobilini ısmarlatmıştır.52 bin dolara mal olacak bu otomobil,350 beygir kuvvetinde bulunacaktır.Otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • İNTİHAR MI?CİNAYET Mİ?Cesedi muayene eden doktor,Celâl Yormaz'ın sağ ciğerinden geçip kalbe saplanmış olan kurşunun,ölünün sol elindeki 45 kalibrelik tabancadan atılmış olduğu hlikî müne vardı.Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • Hava Kuvvetlerinde uçuş kazaları azalıyor [USIS] WASHİNGTON Amerikan Hava Kuvvetleri Tâlim ve terbiye kumandasından bildirildiğine göre,geçen yıl uçuş kazaları,her 100.000 uçuş saati için 15 ten daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • Ümit arıyorum,ümit KARDAN iki gün önce bir çocuk gördüm.Akşam karanlığında,yol kenarında,kömür parçaları topluyordu.O gün kömür almış bir evin sokakta bıraktığı kırıntıları,kırıntı da değil,izleri çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1956
  • i GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MEŞRU ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET BİZDE cemiyet bir sürü yasaklar üzerine kurulmuştur.Bilhassa kızlarımız muayyen bir yaşayışın harici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik vejumbago ayrılarında OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında soğuk algınlığından OPON mütevellit ağrıları teskin için yorgunluktan ileri 4 tabletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Futbolcular Cemiyetinin kuruluş gayesi açıklandı Cemiyet futbolcunun hakkını koruyacak kljip ve Federasyona yadım edecek Dün resmen faaliyete geçen «Futbolcular Cemiyetim kurucularından Tekin Bilge ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Fransa Beynelmilel Ping-Pong Turnuvası [BOSFOR] PARİS 3 Burada tertip edilmiş olan Beynelmilel Fransa Ping Pong Şampiyonasına katılan ecnebilerin sayısı 55 tir.Bunlardan 12 si Belçikalı,1 i Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Yunanistan'da yabancı takımların maçları fBOSFOB] ATİNA 3 Viyana'mn Rapid takımı son maçmı Apollon ile yapmış ve 1 1 berabere kalmıştır.Böylece Rapid,burada yaptığı 4 maçın 3 ünde berabere kalmış,biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Dünyanın en muazzam filmi HÂRİKALAR SİRKİ Reji:Cecü B.De MİLLE Yaratıcıları CORNEL WİLDE BETTY HUTTON JAMES STEVVART t H A RI TON HESTON GLORİA GKAHAME DOROTHY LAMOUR 7 Şubat akşamı YENİ MELEK'te Bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Saray'da 17 Şubat Cuma günü aksamı MÜNİR NUREDDİN KONSERİ Yeni programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Halter'de yeni bir dünya rekoru kırıldı [BOSFOR] NEW YORK 3 Dayton'da yapılan bir müsabakada Amerika horpz sıklet halter şampiyonu Charles Vinci,silkmede 131,5 kilo yaparak yeni bir dünya rekoru tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği E$YA PİYANGOSU LİSTESİ 2 Şubat 1956 günü Dernek merkezinde Vilâyet murakıpları ve Noter huzuriyle çekilmiştir.6alon takımı 4 berjer,1 masa.2 sehpa)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • istanbul Belediyesinden:1 Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumu olan 86,580 metreküb tabutluk kereste,beher metre mik'abı 460 lira hesabiyle 39.826 lira tahmin bedeli çevresinde kapalı zarf eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli Ura)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 5 ton Hublon pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 7/3/956 Çarşamba günü saat 10 da Kabataş'da İnhisarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Fatih Muhtesip İskender mahallesinin Kasideci ve Mevlutcu sokağında 1546 ada 15 parsel No.lu Belediye malı arsadan müfrez 158,20 metre murabbaı A.Parçasının beher metre murabba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18/Şubat'1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12:00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0istinye Tersanesi Müdürlüğünden:1 Tersanemizde mevcut olan 40 ton kadar hurda muhtelif demir 15/2/1956 Çarşamba e;ünü saat 14.00 de satışa arzedilecektir.2 İstekliler hurdaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • iktisat ve Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza hayat sigorta işlerile iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan İttihadı Millî Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • WILLIAM HOLDEN DAVID NEVEN DAWN ADDAMS MAGGİC MAC NAMARA Ancak bir şartla ve 40 yılda bir AY MAVİDİR diyorlar.The Moon İs Blue)İngilizc* Turgut Demirağ diyor ki:Hayatımda en çok güldüğüm film AV MAYID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • İLÂN Hava kuvvetlerinde kullanılmak üzere mazotla kullanılan soba,mutbak ocakları ve fırın makineleri satm alınacaktır.Piyasada bulunan bu gibi malzemelerden elinde mevcut ve temin edebilecek olanlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazi tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • İlmî Yardımcı Alınacaktır* Ege üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakülteleri Dekanlıklarından Üniversitemiz Kimya ve Fizik kürsüleri için üniversite mezunu ilmi yardımcılar alınacaktır.İsteklilerin şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Devlet Malzeme Ofisi istanbul Deposu Müdürlüğünden:Malın Cinsi Geçici Teminat Lira Balya Kapak Tahtası 655.Kullanılmış çenber 100.Yırtık ambalaj kâğıdı 540.Beşiktaş'ta bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapmar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • MİLLİYET YAYINLARI Üstad Reşad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa a rzed-i I m işti r.SATIŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray.Bâbıâlide İ İnk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Âlım ve Salım Müessesesinden Bankamız camiasına dahil Müesseseler ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı gösterilen Cem'an 7 kalem malzeme satın alınacaktır.Evsaf,temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasaba» nın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.02.1956
  • Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığından 1 1937 doğumlu mükelleflerin ilk yoklamaları 1 Ocak 1956 tarihinden 30/6/1956 tarihine kadar yapılacaktır.2 Şubeye kayıtlı 1937 doğumlu mükelleflerin isimleri mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Miilitsetr S a h ı b t Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 Tl*.6 Aylık.24 Tl* 3Ayhk.13 T.L.ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Et fiatEarına zam yapıldı t Baştarajt birincide rında ucuz fiatla 300 ton balık mevcuttur.Vatandaşlarımıza bu balıkları 8 balık tanzim satış yerinde sattıracağız.Ayrıca şehirde sığır eti de mebzulen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Bir hapishane kaçağı nikâhlanırken yakalandı ğ Baçtaraft birincide Böylece kendisini tanıtmış olan poli* memuru,bilâhare birdenbire •üt dökmüş kediye dönen yeni güveye dönerek:Adınız Kemal Benli,değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • C.H.P Meclisi dün toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 3 C.H.P.Meclisi bugün saat 10 da parti merkezinde mutad toplantısına başlamıştır.Genel Başkan İsmet İnönü,sabahki toplantıda bulunmamış,öğlede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Önümüzdeki yaz yine su sıkıntısı çekeceğiz Belediye Meclisinin dünkü toplantısında Sular İdaresi müdürü geniş izahat verdi İstanbul halkının önümüzdeki yaz aylarında yine su sıkıntısı çekeceği,dün top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Karşıyaka yerine Amerika'ya gitmiş [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Amerika'ya kaçan Hasan Akgür isminde bir genç bugün memleketimize iade edilmiştir.Hasan ifadesinde Karşıyaka'ya gitmek istediğini fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Dolandırıcılık rekoru kıran sahte mühendis Sahte mühendis diploması ile muhtelif resmî dairelerde çalışmak,Evli olduğunu gizlemek suretiyle ikinci defa evlenmek.İstanbul Trafik Müdürü Orhan Eyüboğlu'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Güreli ''Yardım mevzuunda iktidarı destekleriz,diyor t Baştarafı birincide Ancak,bu yardımın alınması için Amerika'nın şartı olan «program» meselesin*' de temas edildiğinde Hürriyet Partisinin İkinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • HİCRÎ Cumartesi BLMl 1375 Cema-w*yel' âhır 4 ŞUBAT 1371 Ocak 22 1956 22 VAKİT VASATİ ezan!Güneş Öğle Aksara Yatsı İm9âk 7.09 12.28 15.11 17.28 19.01 5.28 1.41 7.00 9.43 12.00 1.33 12 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Rakipsiz Sanatkâr ZEKİ MÛREN Bebek Gazinosu Kışlık Pavyonunda Her akşam muazzam programa ilâveten her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi.Tel:636269 636711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Rulçanin E»sçııhower'e yeni bir mesai gönderdi t Başta.rah birincide Yarı resmî çevreler,Başkan Eisenhower'in 28 ocak tarihli cevabındaki şu kısım üzerinde durmaktadırlar.«Washinffton ile Moskova aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • La Prensa tekrar intişara başladı Peron'un kapattığı gazete Arjantin'i diktatörlükten uzak tutmak için mücadele edeceğini açıkladı [ASSOCIATED PRESS] BUENOS AİRES,3 Eski ve emektar «La Prensa» gazetes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Şiddetli soğuklar bütün yurdu kapladı t Baştaraft birincide Yunanistan demiryolu kardan kapanmıştır.Avrupa'dan gelen ve Avrupaya gidecek olan trenler hudutta beklemektedir.Ankaraya giden uçaklar da ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Bir açıklama Kabataş'ta İnhisarlar Umum Müdürlüğünde çalışan ve Fatih'te Çırçır mahallesinde Hacı Hasan sokağı 3 numarada oturan Yüksel Aç gazetemize gelerek,dünkü nüshamızın 7 nci sayfasmda neşredile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • YENİ ÇIKTI!DOKTORLAR,HÂKİM,SAVCI ve AVUKATLARLA,TIP ve HUKUK TALEBELERİ İÇİN ADLI TIP EL KİTABI Dr.Rahmi Seyisoğlu Adlî Tıp ve Ruhî Tababet Mütehassısı Pratik hayatta Adlî Tıpla ilgili konularda fevka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Randall'ı doları t Baştarafı birincide Başkan Eisenhower'in Dış Memleketler İktisadî Müşaviri Mr.Randall,bugün hemen hemen bütün vaktini misafir kaldığı Hariciye Köşkünde Ankara'daki Amerikan ileri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • Hürriyet Partisi Meb' Meclis salonunu terkettiler t Başlarajı birincide Gündemin ilk sorusu cevaplandırılıyor Bugünkü Meclis toplantısında ilk şifahi suali soran Muş mebusu Şefik Çağlayan,Sağlık memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.02.1956
  • New York,İstanbul'u taklit ediyor 15 Marttan itibaren New-York'ta klakson yasağı tatbik olunacaktır New-York Belediyesi,bu hususla alâkalı olarak Vali Gökay'la temasa geçmiş ve kararın tatbiki hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.02.1956
  • Üniversite takımı Roma'ya çağrıldı İtalyanlar Giovanni vasıtasiyle her iki Üniversite arasında futbol temasları yapılmasını arzu ettiklerini bildirdiler Öğrendiğimize göre Roma Üniversitesi Vefa Kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • Bu seneki Kış Olimpiyatlarının en büyük yıldızı hiç şüphe yok ki Avusturyalı Temi Sade.rdir.Arka arkaya kazandığı birincilikler ile yine kudretini klâsmt göstermiştir.Resimde Sailer'i Slalom'u kazandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • Şükrü kampı t e r k e 11 i Yeşilköy'de kampta bulunan millî takım namzetleri dün sakin bir gün yaşadılar.Kuvvetli rakiplerinin gelmelerinin suya düştüğü haberi onlarda pek de umulduğu gibi bir tesir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • B.Spor antrenörü Atinaya gitii Koçis'in Yunanistan'dan oyuncu transfer edeceği söyleniyor Beyoğluspor antrenörü Koçis,dün saat 12 de vapurla Atina'ya gitmiştir.Beyoğluspor antrenörünün bu seyahati hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • Spor Sarayındaki arızanın tamir edilmemesi sebebinden G.Saray-M.Spor maçı gündüz yapılacak.Basketbol tertip komitesi dün akşam lig maçlarında mecburî değişiklikler yaptı Basketbol tertip komitesi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • I SAMİ ÖNEMLİ MFÇ'FI İ FAKAT HÂDİÇFI İ KAMP Miüî taktm kamP% diin neşeli,jakat Şükrü'nün kampı I.LO L.LI rni\MI IIHL.t01.LI l\«mi terketmesiyle de sinirli geçmiştir.Yeşilköy'deki kamp bir evvelkiler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • Türkiye kızlar ve gençler vol Dün başlayan kız maçlarında Modaspor istanbul Üniversitesini,F.Bahçe de Gazi Eğitim'i yendi TEKNİK Üniversite spor salonunda dün yapılan karşılaşmalarla Türkiye Gençler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • C o r t i n a' d a k i Türk kayak ekibi [BOSFOB] CORTİNA DAMPEZZO 3 Şimdiye kadar yapılan müsabakalarda altın,gümüş ve bronz madalya alan milletler sadece dokuz olup şöyle sıralanmaktadır;Rusya,Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • Macarların gelmesi nasıl temin edildi?Macarların gelmeyeceği haberi bir bomba tesiri yaptı,fakat bunun aslı olmadığı pek çabuk anlaşıldı Tam bir haftadan beri hâdiseler birbirini tekzip ededurdu.Ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.02.1956
  • sarflarına ve çıkarılan rivayetlere rağmen Pazar günü millî maçı oynamak üzere 5S£& Kafilede daha gibi meşhur Millî maçı idare edecek olan üç Yugoslav hakemi hâlâ gelmedi.Macarlar bugün antrenman yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor