Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • BUNLARI MERAK ETTİNİZ Mİ!50 sene sonra içinde yaşayacağınız evler nasıl olacak?Tıp bütün hastalıklara karşı deva bulabilecek mi?Evlerimiz atomla ısınabilecek mı?Yarım asır sonra yemeklerimiz nasıl ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • İTİMAT ALSI ny Mollet tarafından teşkil edilen kah'ne,Fransız Meclisinde itimat uyu almıştır.Mollet,yeni Fransız Başvekili olarak is basına geriniştir.IT.H.A.l Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Reisicumhur ve Başvekil tarafından kabul edilen Eisenhower1n müşaviri ile bir çok Vekilin de iştirak ettiği mühim bir toplantı yapıldı t TELEF0TÖ Dün Ankara'da müzakerelere başlıyan Eisenhoıoer'İn Öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Tekel zamları tenkit edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Bugün Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi müzakeresinde mebuslar sık sık yapılan zamlardan şikâyet etmişlerdir.Bir mebus,Vekâletin,halkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • TİPİ ALTINDA,YARDIMCISIYLA YÜRÜMEĞE ÇALIŞAN BİR ÂMÂ [İLHAN DEMIRELI Yeni bir soğuk Karakışın daha da şiddetleneceği bildiriliyor.Ege'de 60 tonluk Cengiz motörü battı.7 denizci kayıp İstanbul'da bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİ GRUPU TOPLANDI Alenî yapılan Meclis Grupu toplantısına gazeteciler de davet edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Hürriyet Partisi bugün 1950 yılından evvel C.H.Piktidarının da yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Memur i tevzi 5 maaş tutarındaki belli oldu tediyeler 1 Mart,11 Mayıs,18 Temmuz,1 Ekim ve 31 Aralık 956 tarihlerinde yapılacak THususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,2 1956 yılı içinde Devlet me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • ¦Kk-PHİİ İ İİ1İ i V-'P İT »ES 9 jü IMwK V-n^j F 3 S' v İİs^&aafe »Sı l İLHAN DEMİRELİ CIIIPl ElfUElT RIIIIRAIII Şehirdeki sun'i ekmek sıkıntısını glder-«VII I fc.tVmi.rV DUnnHni mek çin Belediyece te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Yedek Subay Kanunu son şeklini aldı Yüksek Okul ve Lise mezunlarından test imtihanını kazanamayanlar yedek Assubay olacaklar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Test usulünü kabul eden yeni yedeksubay ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Yine IstaiBu!Üniversitesi BAŞKA memleketlerin üniversiteleri insanlığa yarar büyük keşif ye icatlarda bulunurken,İstanbul Ünlversitesinde yeni bir hırsızlık ve ticaret usûlü keşfedilmiş:İngilizce ve F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • İs Bankasının MEKTUBU Türkiye İş Bankası Yenicami Şubesi Müdürlüğünden aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz:«Sayın gazetenizin 1.2.1956 tarihli nüshasında cDoğrusu bu» başlığı ile çıkan yazıyı okuduk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • Kemer Barajında fecî bir kaza oldu Toprak çöküntüsü altında kalan 18 işçiden üçü öldü,üçü de ağır surette yaralandı [Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızılcan'darı I İZMİR,2 Dün sabah Kemer barajında 305 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • İNTİHAN SORULARINI ÇALANLAR Üniversite lisan muafiyet test imtihanları suallerinin çalınarak satılması ile ilgili tahkikat,zabıtaca derinleştirilmektedir.Polis,soruşturma neticesinde,20 den fazla el d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • IT.H.A.Gözünü Feda edecek 3 Kocasına karsı olan büyük aşkı uğruna,İtalyan şarkıcısı Jla Tim-E İ moe,bir özünü feda edecektir!E Jianın kocası,üç sene evvel ge-E çirdlği bir hastalıktan sonra ya-E vaş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.02.1956
  • İstifa eden işçi tazminat alacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Herhangi bir işçi,çalıştığı mahalden istifa ettiği veya çalıştığı iş esnasında öldüğü zaman tazminat alabilmesini temin eden ve işçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Bir arkadasın ¦S ölümü üzerine SEVDİKLERİMDEN bir çoğu «İnfraclus» denilen kalb damarı hastalığından gitti.Sonuncusu Doktor Zeki Tektaş'tır.Kara ha-E berini iki gün evvel aldım.Türk ahlakının temel di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • kirir*iritir HAFTANIN j FİLMLERİ j l^tJO« DkjOLit,JÜPİTER'in SEVGİLİSİ Jüplter's Darlinc» Rejisör George Sydney İdaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir M.G.M.Amerikan)filmi.Oynayanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Sabite Tur Gülerman 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği 14.30 Şarkılar.Mustafa Çağlar 15.00 Kapanı;16.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • EasnaBnzBgaan^^ Te-n tofih)1356 'da 50000 50000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine müracaat ediniz 5 Mart 5 Mayıs S Temmuz S Eylül 5 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • ESNAFIN BİR KISMI VERGİ DEFTERİNİ TASDİK ETTİRMEDİ Kanun meriyette bulunduğu için defterlerini tasdik ettirmeyenlerin cezalandırılacağı bildiriliyor Gelir vergisi yine günün mevzuu olmuştur.Belirtildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Maslak'taki soygunculuk aydınlandı 28 aralık 955 günü Maslakta vukua gelen soygunculuk hâdisesi'nin failleri yakalanmış ve Örfî İdare Mahkemesince tevkif edilmişlerdir.Resul Bilgiç,Feyzullah Çadal ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Zorla öpülmek istenen dansöz Bir gece kulübünde dans eden O.adında bir dansöz polise müracaat ederek bir müşteri tarafından zorla öpülmek istendiğini bildirmiştir.Hâdise,müddeiumumiliğe intikal etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • TÜRKÂN CONKER ve ORHAN OSKAY Nişanlandılar İstanbul 1.2.1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Kabataş Lisesi İngilizce öğretmeni merhum RIDVAN ALİ EVRENOSOĞLU nım ruhuna ithaf edilmek üzere 5 şubat 956 pazar günü ikindi,namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde memleketimizin en kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • GÜLEN Şık Bayanların Mağazasıdır GÜLEN Triko Rop ve Bluzları GÜLEN Fantazi Çantaları emsalsizdir.ADRES:Beyoğlu İstiklâl cad.Tünel Meydanı 525 Tel:44 37 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • MEVLİT SÜREYYA PASA I L M E N' in aziz ruhu için vefatının senei devriyesine tesadüf eden 6 Şubat 1956 pazartesi günü öfîle namazını müteâ"kip KızıUoprak'ta Zühtü Pasa Camii Şerifinde okunacak mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • BORSA 2 Şubat 1956 Perşembe SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet 78.00—78.25 Reşat 89.50—90.00 Vahit 76.00—7650 Hamit 76.50—77.00 Aziz 75.30—75.50 Gulden Hollanda 74.70—74.90 Külçe 11.40—11.45 ingiliz Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • ET TANZİM SATIŞLARINA YAKINDA BAŞLANIYOR Et Tanzim Satışları için teşebbüse geçilmiştir.Faaliyet,Belediye ve kasaplar tarafından müştereken yapılacak ''ve şehrin muhtelif semtlerine teşmil edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Bakırköy cinayeti karara kaldı Bakırköyde,parasına tamaen İsmail adındaki bir işçiyi öldürmüş olan ve geçen celsede Müddeiumumi tarafından,idam edilmek suretiyle tecziyeleri istenilen Sabri Kaya ile H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • D.P.Ocak kongreleri tehir edildi Bu aym içinde başlanması lâzım gelen şehrimizdeki D.P.Ocak kongreleri bir tamimle tehir edilmiştir.Kongrelerin başlanacağı tarih henüz belli değildir.Yeni bir tamimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • AKBANK'.n Liralık MART çekilişine katılmak için 4.Şubat akşamına kadar hesabınızı açtırmakta acele ediniz.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Fındık fiatları pahalı Fındık fiatları pahalıdır.İhraç imkânları da azalmıştır.Bu bakımdan fındığa prim tanınması istenmektedir.Durumla alâkalı olarak bir heyet temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Belediye Yazı İşleri Müdürü vazifesine başladı Bir müddet önce muvakkaten işten el çektirilen Belediye Yazı İşleri Müdürü Kemal Mutluay,dünden itibaren tekrar vazifeye başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Emniyet Amirliğine terfi eden Başkomiserler İstanbuldan altı başkomiser Emniyet Amirliğine terfi etmiştir.Terfi eden başkomiserler şunlardır:Naci Tulün,Nevzat Yıldırım,Yaşar Tunk,Halil Ürkmez,Namık Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Sigorta Hastahanesinde tedavisi yapılmayan işçi Nişantaşındaki İşçi Sigortaları Hastahanesinden şikâyetler fazlalaşmaktadıriddiaya göre,hastahanenin bilhassa «Kulak,boğaz,burun» serservisinde hastalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Bir kömürcü ile bir bakkal Adliyeye verildi Sami Nuh adında bir kömürcü ile Samatyada oturan Anastas admda bir bakkal dün Adliyeye verilmiştir.Havaların birdenbire soğuması karşısında fazla kazanç hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • 6 KİŞİ DAHA KÖMÜRDEN zehirlendi Dün altı kişi daha mangal kömüründen zehirlenmiştir.Bunlar,Yeniköyde Simitçi Salih sokağında bir inşâatta çalışan Osman Kara ve Hüseyin Bayar ile Fatih'te Ahmediye'de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Tılla Pastahanesi 3 gün müddetle kapatıldı Tepebaşındaki Tilla Pastahanesi,Beledî nizamlara riayetsizlik sebebile 3 gün müddetle Beyoğlu Kaymakamlığınca kapatılmıştır.Kaymakamlıkça ayrıca bir çok mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Barda vurulduğunu saklayan yaralı Beyoğlunda cereyan eden bir yaralama hâdisesi,ancak 24 saat sonra polise intikal etmiştir.31 ocak sah günü gecesi Beyoğlunda İmam Sokağmda Rosto barında çalışan İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • KISA HABERLER ELEKTRİK Fakültesi Meteoroloji Şubesi uzmanlarından Dr.G.Swoboda tarafından,6 şubat pazartesi günü saat 17 de Teknik Üniversite binasında bir konferans verilecektir.Konferans «Kasırga ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • 27 DİLENCİ Adliyeye verildi 956 yılının ilk gyı olan Ocak içinde Adliyeye,dilencilik suçundan dolayı 27 kişi verilmiştir.Bu 27 kişiden üçü,mahkemenin tensibi ile Darülacezeye yatırılmış,biri,dilenmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Yanlış iğne yapılması yüzünden bir hasla öldü Adalet doktoru ölümü şüpheli gördü.Hastabakıcılar hakkında takibata geçildi Yanlış iğne yaparak bir hastanın ölümüne sebebiyet verdikleri iddia olunan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • Hürriyet Partisi ikinci başkanı şehrimizde Hürriyet Partisi ikinci başkanı Enver Güreli,dün sabah trenle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Güreli bir müddet bvırada kalarak teşkilâtm kurulması hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.02.1956
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane VVyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 68)«Seni İstiyorum» Dana Andrews Farley Gran ger Peggy Daw İngilizce.AR Tel:44 43 94)«Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • 1956.Y|LLTASARRUF.HESAPLARt]İKRAMİYELERİ JLıraHırL!•T*v Çıftftflovuılar'da al BAHÇELİ EVLER II ıı» I V(ı(ehsMWEİar'deMJ J^PARTMAMTİJAİRELERİ 6phç*fi«vl« ¥feAT*A B %r L-BAHÇELİ EV.APARTMAN DAİRESİ ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • 6 ŞUBAT'A KADAR hesap açtırınız.NART ÇEKİLİŞİNDE:GARANTİ BANKASI Merilerini tutun kazalara î arjı dedava sigorta ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • BANA SOR Cet*ci£ CttÂit" C&PH Dalgınlık!Rıfkı T.Ankara)sık sık birjeyler kaybeder,bulamaznıış.«Bazan,kaybolduğunu sandığım çeyin el yordamımda olduğu az sonra meydana çıkar.Bazan da bir kaybettiğimi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • Kahire Radyosuna da müdahale edilmesi istendi Bîr İngiliz Hariciyecisi,Yunanlıların «Büyük Yunanistan» dâvasından vazgeçmesini tavsiye etti [ANADOLU AJANSI] LONDRA,2 Hariciye Vekâleti eski müsteşarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • RİTA EĞLENİYOR!jk*1^ Amerika dan Fransa'ya ge!e?i Rit« Hayıvorth,evvelki gün Megeuee gitmiştir.Meşhut yıldız burada kızları Rebecca ve Yasemin ile buluşacaktır.Tabiî bu fırsattan istijade ederek Rita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • IT.H.A.l BAHAR HAVASI Sa^ece yüksek dağlar görmeğe alışmış olan bu iki Lâponyalı,Stockholm'ü gelip yüksek binalarla karşılaşınca hay retler içinde kalmışlardır.Fakat ken-dilerini en çok şaşırtan şey,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Mâdûn Kardeşler DÜN vapurda Zühdü Hocaya rastladım.Zühdü Hocanın kim olduğunu izaha lüzum görmüyorum,bâzı isimler vardır ki sahiplerinin şahsiyetlerine alem olur.Zühdü Hoca da böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • "1 u ir k ¦*iâ m m U IT.H.A.MÜNİH'TE KARNAVAL M ün i eh" tek i bir haftalık mecmuanın tertip ettiği büyük Karnavala muhtelif milletlere mensup artistler de davet edilmiştir.Bunlar peyderpey Miinich'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • Kaçak avlanan bir Rus gemisi daha y alçalandı [ANADOLU AJANS»] OSLO,2 Dün gece Norveç sularında bir Sovyet balıkçı gemisi daha yakalanmış ve bu suretle Aalesund limanına sevkbdilen gemilerin sayısı 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • italya da zelzele panik yarattı [ANADOLU AJANSİİ TARANTO,2 Taranto rasadhanesi dün seri halinde şiddetli depremler kaydetmiştir.Zelzele bilhassa güney İtalyada panik yaratmıştır.İlk haberlere göre,cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • sveç bizden 8 milyon pamuk istiyor Kaliteleri İsveç firmalarınca çok beğenilen pamuklarımızın alıcı bulması Mısır ihracatçı firmalarını telâşlandırdı [Hususî Muhabirimiz ORHAN TÜREL'den] STOKHOLM,Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.02.1956
  • Vali dün bazı semtlerde teftişlerde bulundu İstanbul valisi,dün sabah şehrin mulıtelif semtlerinde teftişlerde bulunmuştur.Gökay bu arada Edirnekapı,Rami,TaşUtarla ve Fatih mıntakalarmı gezerek,mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • V ÇABUK.TERZMEL-lEŞSrL „Ç4BUK BETON 4 L ONU TAKİP EDEREK SUÇ ORTAĞINI BULURUZ BU DA YENİ BİR.PARİS MODASI MI ÎSOMAN OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKTILARc SANATKÂRLAR kahvesinde J I HAFİYE HIRSIZI GÖRDÜ WÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • ^CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SER VER BEDt Tefrika No.48 Cingöz cevap vermedi ve sakin adımlarla odada dolaşmaya başladı.O zaman Sabahat,uzun müddet sustu.Bunun bir tereddüt susuşu olduğu belliydi.İtirafın do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • KÖSEM SULTÂN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.129 Kul istediğini alagelmiştir.Padişahlık kul iledir,müsâhiblerle değil.Sen müşabihlerinin pâdişâhı isen biz de bizim pâdişâhımızı arar buluruz!Pâdişâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI ¥a/au.R E F İ CEVAD ULUNAN Tefrika No.132 Peki,öyle olsun.Ne diyordum?Ha,tamam.Parlak devirlerimde idi,o tarihte Çerkeş İsmail beyle beraber yaşıyorduk,senin anlayacağın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • g Sarışınları Öldürmeyin TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Akşam üstü,bisikletle evine dönen,Sonay adh sarışın bir genç kız,tenha bir yolda yabancı bir erkeğin hücumuna uğrar.Fulya isminde başka bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY ALDIRMA SPİDER DAİMA 8ÖVLE SERT KONUŞU*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • AVCİ JED FORAN BEN SEN BEYAZ SEN AVC TANIR BÜYÜK ŞİMDİ ffOkAN,KABİLE RElSJ ZANNETrTÎĞİ ADAMIN ÖNÜNDE DUR.LMHZ VE ONU P/NUVûg.SEN ESlK k mm DEVAAAl VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • BGNCUK EVE BU KÜTÜK 6İ3İ KEMİĞİ GETİRMEK CİM »4ÖR OLMAM LAZIMDI ÜZÜLME.İMKANI YOK GÖMDÜĞÜM YERİ BULAMAZ LAR WAIT DİSMEY "M7*!Uir.Pl^»^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.02.1956
  • CfCİ CAN GÜLE GÜLE BAYLAR STÜDYOM ÖIÖECE&M YER HAKKINDA.KO-NUŞMAMI istemiyor BEDRİ mu e BANA BttEM Xm KADINLAR.HAYRANLARIM.Bu HALIMI BIB GöeSELER m KİMBİÜR.NE v.^A^L YAPARLARDI?A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • GENÇ 'TADIN YAZIYOR:Kocamla evlenmeden önce,bana senelik kazancının 10.000 lira ve işinin de gayet iyi olduğunu söylemişti.Ayrıca 7.500 lira da birikmiş parasının olduğunu bildirmişti.Fakat,evlendikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Büyütilcü bir alet.2 Büyük Çember.3 Mayi zerresi Oy.4 Havva'nın frenkçe bir sekli Cam.5 Bir soru Bir sebze.6 İhtiyat Gümüş.7 Ayni ismi taşıyan Azarlama eski 8 Kör ek yavrusu.9 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Canı yanan bir hasta,dişçiyi bayıltıncaya kadar dövdü [TÜRKTEL] MİLANO Burada tıp tarihinde eşine kolay kolay rastlanmayan bir zabıta hâdisesi olmuştur.Şehrin tanınmış dişçilerinden Pietro Cavaletti'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Erkek lavantaları [TÜRKTEL] NEW YORK New-York'un tanınmış itriyatçılınndan Alexis Coparowski,piyasaya yepyeni ve şimdiye kadar kimsenin aklından geçmeyen bazı kokular çıkarmıştır.Kadın teri kokusunu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Hitler'in Hayalı Televizyonda ITÜBKTEL] NEW YORK N.B.C.Televizyon Şirketi,Hitler'in hayatını televizyonda temsil etmek üzere hazırlıklarını ilerletmiştir.Pek yakında temsil edilecek olan bu eserin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • ŞANSA İNANAN MACERAPEREST Detektif Ferdi,talebelerine,€Eh,dün epey şeyler öğrendiniz.Bakalım,istifadeniz olmuş mu,onu anhyalım,dedi.Sonra şöyle devam etti:«Dün bir arkadaşımla birlikte yemek yiyordum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • UGÜNkÜ NİYETİNİZ1 vmm iv.fc i-MIH rir v8&flnîirı 9 3 6 2 8 7 5 9 4 3 2 8 4 9 7 6 3 8 5 7 B S D K B S B I I E A U Y R A U V F U A 6 4 8 3 5 6 2 7 8 9 4 5 3 6 8 7 4 2 7 5 İS r i I G G K Z D R T E U i U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Hazırlayanlar i SEfcÇUK BÜİ.SNT ORAN Demetrios'un atlanması güç bir engel karşısında kaldığını gören Ajrodit,vücudunun erkek yüreklerinde çarpıntı yaratacak bâzı kısımlarını açarak,«Ayağım burkuldu,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • UZUN KONÇLU KIRMIZI ÇORAP MODASI [TÜRKTEL] NEW YORK Yıllardan beri Amerikan mektep talebelerinin giymekte oldukları kısa konçlu soket çoraplar,tarihe karışmak üzeredir.Şimdi,Amerika'da talebe arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • 23.000.000 LİRET KAZANDI TTÜRKTEL] ASTI,İTALYA Rinaldo Nosenzo adında askerliği yapmakta olan genç bir adam,futbol tahmin müsabakasında,şimdiye kadar kimsenin elde edemediği,bir netice elde etmiştir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Nüfus artışı et sanayiini tehdidi ediyor [USIS] NEW-YORK Amerika Tarım uzmanları gelecek yirmi yılın Amerikan et endüstrilerine büyük bir tehdid teşkil ettiğini bildirmişlerdir.Bunlar,doğumlarm çoğalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Benzin hırsızına verilen ceza [TÜRKTEL)NEW YORK İndiana eyaletinde Yammand şehrinde Leon Pache adında bir adam benzin çalarken cürmü meşhut halinde yakalanmış ve mahkemeye tevdi edilmiştir.Mahkeme cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak n İş hayatınız:İş hayatıw 4l nızda sizi ufak tefek *Mfc j tatİ1 sür JI"izler bekliyor 'Y^K His hayatınız:Dostlarınızla tatlı bir gün geçireceksiniz.Sağlığınız:Sağlığınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Hazırlayan:Dr Ercüment Bakt ffl& J Resimler:ft "LtehJ P KURU ÖKSÜRÜKLER a JS İD İx S?LâJI ş&_Hiç ualgam çıkarmadan devanı eden müz'iç öksürük sekline kuru öksürük)denir.Bazan pek az balgam vardır.Çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • ARANIZDA MÜNAKAŞA GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MESRÛ ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET GENÇ kızların evlenmeden evvel flört etmelerine taraftarım.Yalnız tanıdıkları delika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Trenle oyun oynayan çocuklar [TÜKKTEL] BORDEAUX Sermont kasabası sakinlerinden Jean Babtiste ve Rene Durand adında iki çocuk,bir müddettenberi gelip geçen trenlerle oynamakta oldukları oyunun cezasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • Bekçilere Hilton'da balo verilecekmiş!İSTANBUL'un sıtması Hilton'a bir gün bekçilerin bile tutulacağı kimin aklından geçerdi?Nasıl geçer?Bekçi,gece karanlığmda,daha doğrusu gecenin lik varışında,sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.02.1956
  • KEMÂL »AVSAL CEMALETT1N ÜNLÜ Gölcük)SUAL Türkiyede satılmakta olan Türkçe ve İngilizce fotoğrafçılık mevzulu kitapları nereden temin edebilirim'.CEVAP Beyoğlu Tünelde Kodak şirketi ve o civardaki kita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.02.1956
  • m r Cilt mütehassıslarının 7.8.Vİ Puro harika güzel İik müstahzarıdır diyor PURO PURO PÛRÖ 'i l V DİYOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • OPON OPON OPON baş,dis.adale,sinir,romatizma,siyatik ve lunıbagb ağrılarına karsı havanların ınııavven zamanlardaki sancılarında e keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit bi« Innıum ağrıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • o o O m nız.İl if 'l^k^JI filk lt« ikindi kahvaltısı için SANA sürülmüş ekmek vardır!İ a:588 «Oyun oynarken annem beni çağırırsa,oyunu bırakmak hiç istemem.Fakat,ikindi kahvaltısı için SANA sürülmüş e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı 'X ipir V w »BAŞARİ İLE KULLANILIR 4.ta-aIaJ-£Ün.dS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Devlet Malzeme Ofisi istanbul Deposu Müdürlüğünden:Malın Cinsi Geçiri Teminat Lira Balya Kapak Tahtası 655.Kullanılmış cenber 100.Yırtık ambalaj kâğıdı 540.Beşiktaş'ta bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Aşağıda cins,nıiklar ve Biunâmnien fiatlan yazılı malzeme 9.2.95(pergcmbe günü saat 10 dan itibaren pazarlıkla satılacaktır.Muhammen Temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • ŞEKERBANK BEYOGLUNDA Beyofllu İstiklâl Cadd.330 istanbul Telefon 44.72.82 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının ieabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • Polis Prevantoryumu Başhekimliğinden 1 Polis Pravantoryomunun ihtiyacı bulunan hususî ve fennî şartnamesinde izah edilen evsafta bir adet buz dolabı açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14.15.16.17 ve 18 Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • SATILIK EMLÂK istanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 513-1277 Beşiktaş Kuruçeşme mahallesinin eski 10.000—750.Ayanofri yeni Dulkadiroğulları sokağında en eski 74 eski,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • 'A f "I Yara,yanık,pişik ve Sivilcelerinizi çabuk Tedavi ede iv JY s\M r*J@ İÜ SULFÂDE&ME YARA MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • İIVTİÎÎÖT POMAT)•DIŞ AĞRISI ADALE ROMATİİMASI «YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI AR l.pÖCEK SOKMASI KASINTI 'EKZEMA ERGENLİK •DONUK »DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLANILIR Fi ATI 95 Nrf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • SANAYİCİLER re İTHALÂTÇH-ARIN NAZARI DİKKATİNE:Japonya için lisansı olanlara,Japonya'dan mal ithalinin temini için firmamıza müracaat edilmesini rica ederiz.OYADIA LIMITED ORTAKLIĞI Marpuvçular.Barnal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • i I I.I—I—i—SÜMERBANK ALİN VE SATIM MÜESSESESİNDEN Muhtelif Amperajda 14 Kalem Şalterle Muhtelif Takatta 5 Kalem Motor Alınacaktır.1 Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Md.için muhtelif Amperajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.02.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine ve resimlerine göre beheri 2250 lître naeminde iki adet benzin tankı pazarlık suretiyle imâl ettirilecektir.2 Pazarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Milliyet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıld\ğ\Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLAR)Senelik.44 T.L.6Ayhk.24 Tl* 3 Aylık.13 TJL.ECNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • r-Cuma RUMİ 1375 Cema-3 1371 4.«yer âhır ŞUBAT Ocak 21 21 1956 VAKİ!VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.10 12.28 15.10 17.27 18.59 5.29 1.43 7.01 9.43 12ı)0 1.34 12 02 V_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • MF VAP?İSTANBUL RADYOSUNDA f 1,11 ¥MI1 Yarm Gece Saat 11.Cj S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Beşiktaş Askerlik Şube Başkanlığından 1 1937 doğumlu mükelleflerin ilk yoklamaları 1 Ocak 1956 tarihinden 30/6/1956 tarihine kadar yapılacaktır.2 Şubeye kayıtlı 1937 doğumlu mükelleflerin isimleri mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım ve Salım Müessesesinden Bankamız camiasına dahil Müesseseler ihtiyacı olarak aşağıda cins ve miktarı gösterilen Ccm'an 7 kalem malzeme satm alınacaktır.Evsaf,teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • ESİN ve ALTINTOP MAĞAZALARI ESİN'ci01 Kız ve erkek çocuklarının bütün giyim eşyaları ESİN'cie:Takım elbise,tek ceket,tek pantalon,kürklü kanadyenler,yünlü entariler ve çocuk ayakkabıları.Bu cici kıyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • iş Bankasının mektubu t Baştarafı birincide olmuştur.Vaziyeti tavzihan arzediyoruzı On binlerce emekliler arasında aylıklarını almak veya kırdırmak için bizzat gelmeyerek vekâlet gönderenler çıkmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİ GRUPU TOPLANDI t Baştarafı birincide den karar vererek,Meclisi bu kararı ile bağlamıştır.Bunun dışında meclis tahkikatının üçüncü Menderes kabinesine teşmili müteselsil mes'uliyetin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • BİR CEVAP «Edebiyat Fakültesinde Kaynaşma» başlığı altında gazetemizde intişar eden yazıda ismi geçen azra Erhat'tan aşağıdaki mektubu aldık,neşrediyoruz:«27/1/1956 tarihli sayınızda Ankara Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Bir gece bekçisi fecî şekilde öldü Beylerbeyinde Belediye Fen İşleri Deposunda gece bekçiliği yapan 45 yaşında Ali Öğretmen,dün Paşalimanmda bir ceviz kütüğünün altında kalarak ölmüştür.Hâdise,deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Bir genç kadın ortadan kayboldu Polis,saf kadm ve kızları baştan çıkarıp fuhşa teşvik ettiği iddia olunan Adalet adında bir kadm hakkında takibat yapmaktadır Yüksel adında genç bir kızla Ayşe admda ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Meclis gündeminde 16 sözlü soru var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Büyük Millet Meclisinin yarınki içtimaında 16 sözlü soru ile 12 kanun lâyihası veya teklifi müzakere edilecektir.Sözlü sorular aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Bir mahkûm jandarmayı merdivenden aşağı aiiı Mahkûmu karısı ile konuşturmadığı için merdivenden atılan er ağır surette yaralandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ÎZMİR,2 Mehmet Akbulut isminde,polise mukavemet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Tekel zamları Baştarafı birincide Sıtkı Yırcalmın tenkitleri Sıtkı Yırcalı ise:«Bu Vekâletin,son zamanlarda yanlış attığı adımlardan birisi,sık sık zam yapmasıdır.Bilhassa köylü sigarasına zam yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Atomdan 2500 defa kudretli bir bomba daha imâl edildi [ASSOCİATED PRESS)WASHİNGTON,2 Birleşik Amerika Kongresi mahfilleri bugün,Hiroşhimada patlatılan atom bombasından en az 2500 kere daha kudretli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Randallla müzakereler dün Ankara'da başladı t Baştarajı birincide sa iktisadî ve malî alandaki faaliyetlerine ait malûmat toplamaktadır.Mr.Randall ve yardımcılarının Nafia alanında yapılan kalkınma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Fatih Muhtesip İskender mahallesinin Kasideci ve Mevlutcu sokağında 1546 ada 15 parsel No.lu Belediye malı arsadan müfrez 158,20 metre murabbaı A.Parçasının beher metre murabba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Bir adam karısını boğduktan sonra kendini ağaca astı THususî Muhabirimiz Necmettin Şenay'danl ÇANAKKALE,2 Lapseki'nin Çardak köyünde çiftçilik yapan 48 yaşında Mustafa Gözsüz,iki gün evvel karısı 40 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Yedek Subay Kanunu son şeklini aldı t BaştaraU birincide bir birlikte takım kumandanlığına,bir ziraatçi ise ihtisasının icap ettirmediği yerlerde tavzif edilmeyeceklerdir.Madalya Kanunu kabul edildi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Efsenhourer'in yerine kardeşinin aday gösterilmesi muhtemel [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,2 Temsilciler Meclisi üyelerinden James Patterson,Başkan Eisenhower istirahate çekilmeğe karar verirse,kardeşi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • "Tarsus canavarı,yakayı ele verdi [Hususî Muhabirimiz Mehmet FENK'den] TARSUS,2 Kendisini «Tarsus Canavarı» olarak tanıtan ve müteaddit defalar yakalanıp,her defasında kaçmağa muvaffak olan Galip Sevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Memur ikramiyelerinin tevzi tarihi belli oldu t Baştarafı birincide eden kanım lâyihasının Meclis bütçe encümeninde görüşüldüğünü ve aynen kabul olunduğunu bildirmiştik.Bu ay içinde umumî heyete getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Yeni bir soğuk dalgası geliyor t Başiarajı birincide zarar verici bir mahiyet arzetmektedir.Dün bildirildiğine nazaran Moskova'da sühunet 32,Viyana'da 18,Münih ve Berlin'de 15,şehrimizde ve Edirne'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • imtihan sorularını çalanlar t Baştarajı birincide Hıdır tarafından temin edildiği neticesine varmış ve hademenin ifadesini almıştır.Hıdır ifadesinde,sualleri,Salâhattin adında bir talebenin teklifi üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Akhisar'da bir İnek garip bir yavru doğurdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,2 Akhisar'dan bildirildiğine göre,bir inek hilkat garibesi doğurmuştur.Kafası deveye benziyen,kuyruğu olmıyan,üç ayaklı ve dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • TÜRK-JAPON ticarî görüşmeleri [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Türkiye Japonya hey'etleri arasında Ankara'da devam eden ticarî müzakereler yeni bir safhaya intikal etmiştir.Bilindiği gibi,Japonya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Monako Prensi bir kazaya sebep oldu [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,2 Monako Prensi Rainier salı akşamı otomobiliyle nişanlısı Grace Kelly'nin evine giderken Hollywood yakınında Bel Air'e geldiği sırada,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • TRAFİGt ALT üst eden hortum 10 santim kutrunda bir hortum yüzünden,dün Galata ve Eminönü semtlerinde bir buçuk saat trafik aksamıştır.İtfaiyeye ait olan ve bir yangın söndürme ameliyesinde kullanılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • PARA FONUNA olan borcumuz [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Beynelmilel Para Fonuna borcumuz olan 30 milyon doların ödenmesinde bazı değişiklikler yapılması için hükümetimizce teşebbüse geçilmiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.02.1956
  • Washington'da Orfa Doğu'ya dair mühim kararlar alındı Eisenhower Eden mülakatı sonunda yayınlanan tebliğde kızıl bloka karşı tek cephe halinde hareket edileceği açıklandı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.02.1956
  • V$ ¦İ itftik ri' x mm î 1 i ,aT^8& UKTr^f il d Sİ n ll|r #i!Jj i:i&,X 1 J m O i ¦a'^BHl i 1 Kıj Olimpiyatları buz hokey müsabafcalarmda İsviçre İsveç'i 6 5 mağlûp etmiğtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Yeşilköy alanı buzla kaplı.ı Bu sebepten Nacarları getirecek uçağın alana nasıl ineceği merak ediliyor Yeşilköy Hava Alanına,pistin inememiştir.Macar futbolcuları bu kaygan ve buz tutmuş olmasından ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Yugoslav hakemleri bugün geliyor Pazar günü yapılacak Türkiye Macaristan millî maçını idare edecek olan üç Yugoslav hakemi,iki günden beri hava muhalefeti yüzünden Belgraddan tayyareye binememişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Güeüyenerin basın toplantısı ANKARA,2 Ordu spor bürosu başkanı Kurmay Yarbay Nuri Gücüyener,bugün bir basın toplantısı yapmış ve basın mensuplarına,ordu sporu faaliyeti hakkmda izahlarda bulunmuştur.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • m PRİM Mİ VERECEK [SAMİ ÖNEMLİ] yukarıda idareci Hasan Ekin milli akım elemanlarına paralarını sayıyor.Acaba Macarlara karşı iyi oynarlarsa,onlara prim mi vadediyor dersiniz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Verdiğimiz haber tahakkuk eiii hçeye Rusyadan telgraf geldi Ruslar gönderdikleri telgrafla Fenerbahçe takımım resmen davet etmiş oluyorlar Fenerbahçe kulübünün ikinci başkanı Osman Kavrakoğluna takrib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Futbolcular Cemiyeti resmen faaliyete geçti CEMİYET MITHATPASA STADINDA FAALİYETE DÜNDEN İTİBAREN BAŞLAMIŞ BULUNUYOR Bir müddet evvel faaliyete geçmek üzere alâkalı mercilere müracaatta bulunmuş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Şurayı Devlel'e müracaat asılsız Denizcilik Yüzme İhtisas Kulübünün bir idarecisinin bazı maksatlar tahtında ve kulüp reisinin haberi olmadan hazırladığı bir vesika ile birinci kümede bulunan basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Hakem kursu dün açıldı Dün akşam saat 18 de bölgede hakem kursunun ilk dersini miilî hakemlerimizden ve kursu idare edecek olan Sulhi Garan verdi.Bu kurs daha ziyâde bir «futbol hakem mektebi» havasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Ordu takımı kadrosu fesbit edildi ANKARA,2 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Ordu spor bürosu başkanı Nuri Gücüyener bugün yaptığı basın toplantısında muhtelif mevzulara temasla,F.Bahçe maçındaki kötü netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Kampta ilk gün Yeşilköyde kampta bulunan Türk milli futbol takımı dün istirahat etmiş ve öğleden sonra hafif bir yürüyüş yapmıştır.Takımda bulunan on sekiz kişiden sâdece izinli olan Lefter bu sabah k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Ankaradan kalabalık bir grup geliyor ANKARA,2 Hususî)Bugün şiddetli bir yağmur altında Ankaragücü ile yaptığı ikinci hazırlık maçının yanlış tertibi sürüklediği kötü bir oyundan sonra 4-1 kaybeden Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • Aradaki fark Babür ARDAHAN I' NGİLİZ futbolu ile ararcızda ne fark olduğunu düşünür dururuz-Dünkü gazetelerde çıkan küçücük bir haber farkı en iyi şekilde belirtiyor.Bu haber bir İngiliz futbol hakemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • I SAMI ÖNEMLİ RFCEP fit KAMPTA Millî takım vumzetler kadrosuna alınmayan Beşiktaşlı Resen Adanır,Salı günü yapılacak İstanbul Peşte maçı için millî takım namzetleri ile Yeşilköydeki kampa girmiştir.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.02.1956
  • KOCSİS Dün saat 16,30da Budapeştede Macar Futbol Federasyonu ile yaptığımız konuşmaya göre Dün saat 16 da tek seçici Eşfak Aykaç'ın yaptığı basın toplantısında söylediğine göre GELMİYO GELİYOR.Bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor