Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • t-BİR KIZ TALEBE,İMTİHANIN TEHİR HABERİNİ EVİNE TELEFONLA BİL-DİRİRKEN,ASKERÎ TIBBİYEYE ALINAN ARKADAŞI,YENİ KIYAFETİ İLE KENDİSİNİ DİNLİYOR Üniversite'de lisan imtihanı sualleri çalındı Şebeke mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Başvekilini BEYANATI S [ANADOLU AJANSI] |i ANKARA,1 Başvkil Ad-nan Menderes,Aanadolu A-i jansına gu beyanatta bulun-i muştur:cDünya gazetsinin 31 ocak i 1956 tarihli nüshasmda iki 1 Vekil arkadaşımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • ¦iaS' ÖŞ •V s*-m*iw.fo^:V ^âş5$|£3g9ggğğ I İLHAN DEMİRELİ MUHAKKAK KAZA OLMASINI MI BEKLEMELİ?JSfSaSÜTBPÎSfaataS arzeden bir yerdir.Burada bugüne kadar kimse ölmemişsc bunu sâdece tesadüfUn lütfuna bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Karların erimesiyle sokaklarda gölcükler ieşekkül eüi.Denizlerde fırtına devam ediyor İstanbul halkını donduran şiddetli soğuklar dün hafiflemiştir.İki günden beri lapa,lapa yağan kar,dün öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] DÜN İSTANBUL'da HEMEN HER FIRININ ÖNÜ BU ŞEKİLDEYDİ Sun'i ekmek buhranı dün de devam etti Konirolsüzlükden ekmek bulamayan halk karaborsada bir ekmeğe 50-60 kuruş verdi Şehirdeki sun'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • KARLA BERABER Fİ ATLAR DA YÜKSELDİ ss».rs KARDA YÜRÜYÜP İZİNİ BELLİ ETMEYEN* GAZETELERDEN)upflftu J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • BRÜKSEL ELCİMİZİN CENAZESİ S1!10^" k"68' neticesinde Brüksel Büyük Elçimiz „a s.r VT 1M*,7,Bedri Tâhır Şaman'm naSı,dün törenle defnedilmistir.Merhumun cenaze namazı Şişli Cami nde kılınmış ve asri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Dün gece Istanbulda bir müddet kaldıktan sonra Ankara'ya giden all'la yapılacak bugün başlıyor Görüşmelerin esaslarını tesbit etmek üzere dün gece Ankara'da uzun süren bir toplantı daha yapıldı [İZZET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Yedek Subaylık müddeiinin 1 yıla inmesi meselesi Askerî Şûra,bu mevzuu bugün görüşecek IHusust Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,1 Askerî Şûrada bugün geç vakit terfi kanununun müzakereleri bittikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Sök e'd e difteri salgını başgösterdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Söke kazasında difteri salgını basgöstermiştir.İki gün içinde 3-7 yaşları arasında 5 çocuk ölmüş,bir hayli çocuk da hastalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Kıbrıs heyetinin Ankara'da dün yaptığı temaslar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,1 Kıbrıs Türktür Partisi Genel Başkanı Dr.Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk Federasyonları Başkanı Faiz Kaymak bugün müştereke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Kırşehir meselesi dün encümende görüşüldü Dahiliye Vekili Kırşehirin tekrar Vilâyet haline getirilmesine taraftar olmadığını söyledi.Adliye Encümeninde de isbat hakkı üzerinde müzakereler yapıldı I Hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1956
  • Hâmit Şevket İnce D.P.den istifa etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,1 Dün Partiden çıkarılması için müşterek Haysiyet Divanına sevkedilen Erzurum Mebusu Hâmit.Şevkef jnce.hugiin Demokrat Parti Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • DİYOR Kİ yi Galatasaraylılar yıllık meşhur balolarını bu sene Hilton'da yapmayı tercih ettiler.Hiltoıı baloları da bir hayli yeknasak olmaya başladı.Bununla beraber Galatasaraylılar kendi hususiyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • ERDEM HIKI,«az müziğinin hemen bütün inceliklerine vakıf nadir müzik kritlklerimizdendir.Cnz müziği meraklısı olanlara onun cumartesi günleri saat 16 16.30 arasında takdim ettiği «CAZ DÜNYA-SI» progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • MlGROS-TÜRK MİGROS Sayın halkımıza takdim eder.Patates m lKg.50 Krğ.1500 Gr.75 Krş.Soğan lKg.40 Krş.1250 Gr.50 Krş.Portakal 1 Kg.65 Krş.1150 Gr.75 Krş.Limon 1 Tane J5 Krş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • İstanbul Radyosu programlarındaki azalma yüzde 15 den çok değil Son günierde İstanbul Radyosunun tahsisat yokluğundan dolayı canlı yayınlarına son verdiği haberleri dolaşmağa başlamıştır.Bu arada Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • İstanbul Günlük Gazete Teknisyenleri V a I i' y i ziyaret ettiler İstanbul Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası Yönetim Kurulundan dört kişilik bir heyet,Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Dr.Fahretti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • GEÇEN AY 484,473 LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇTİ Geçen ay kaçakçılarla yapılan mücadele neticesinde 484.473 liralık kaçak eşya müsadere edilmiştir.Bu arada,güney bölgesinde 319 kaçakçılık hâdisesi olmuş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Belediyenin yeni bütçe dün görüşülmeğe başla Vali şehre ait işleri izah eiii.Bir aza bütçedeki fazlalığın paramızın sukut etmesinden ileri geldiğini söyledi Vilâyetle,Belediyenin ayrılmasından sonra,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • BORSA 1 Şubat 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet Reşat Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktor.ya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 77.80 89.50 76.00 76.50 75.30 74.60 11.40 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • AKBANK'ın 75.000 Liralık MART çekilişine katılmak için 4.Şubat akşamına kadaı hesabınızı açtırmakta acele ediniz.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Melek ve Sümer sinemaları tahliye ediliyor Beyoğlundaki Melek ve Sümer sinemalarının tahliyesine,önümüzdeki nisan ayından itibaren başlanacaktır.Bu husus,Vali Gökay tarafından dün açıklanmıştır.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Teknik Üniversite tiyatrosu temsillere ara veriyor Gümüşsüyü binasında faaliyete geçmiş olan Teknik Üniversite Tiyatrosu,şubat sömestri münasebetiyle,temsillerine 8 mart tarihine kadar ara verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Üniversitelerarası Kurul yarın toplanıyor Üniversitelerarası Kurul yarın şehrimizde toplanacaktır.Kurula başkanlık yapacak olan Maarif Vekili Prof.Ahmet Özel,bu gün Ankara'dan hareket edecektir.Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Ef fîatlarına zam yapılmayacak Et l'iatların,daki yükselişi önlemek için Belediye yeni çâreler aramaktadır.Kasapların yeni zam talebi de Vali tarafından tetkik edilmektedir.Bu mevzuda dün kendisiyle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • İtalya'ya 15 günde bir 100 bin kilo balık satacağız Et ve Balık Kurumunun yaptığı anlaşmaya göre ilk parti balık dün sevkedildi Et ve Balık Kurumu,balık ihracı hususunda italya ile bir anlaşma yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • f si SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 C7 92)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 68)«Seni İstiyorum» Dana Andrews Farley Gran ger Peggy Daw İngilizce.AR Tel:44 43 04)»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • ıııılımı ııımıııı mı im ımı ımMiıııııuııiMilnılf umumimin II Ask ve müsamaha İLK çağda Hind,orta çağda İslâm ve zamanımızda Avrupa felsefelerinde müşte-E rek bir düşünce vardır:Hakikat birdir ve E büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • KISA HABERLER VİLAYET İhtikârı Tetkik ve Trafik Komisyonları,dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in başkanlığında ayrı ayrı toplanmış ve şikâyet konusu olan dosyaları incelemiştir.İ.E.T.T.İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • Kar topu yüzünden bir kişi bıçaklandı Alemdar'da kar topu yüzünden meydana gelen bir kavgada bir kişi yaralanmıştır.Alemdar'da Pertevpaşa sokağında oturan İhsan Aksoydan,evvelki gece,bu semtten geçmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1956
  • İş yüzünden çıkan kavga sonunda bîr kişi yaralandı Sarıyer'de oturan Mehmet Menekşe adında biri,Yusuf Güder,Necdet Akyaman ve Ilhami Saray adında üç kişi tarafmdan bıçakla yaralanmıştır.İş yüzünden ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • illi»!ffiJMM Yerli malı elbise giymeğeyemin eden İzmirli hanımlar Kurulan dernek bir "Güzel Giyim Kervanı.ile İstanbul ve Ankarada defileler yapacak Sırtında remüske kürk olan zayıf,uzunca boylu bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • n IT.H.A.I I^İNİ BİLİYOR 1 ^ize bugün değerli bir fotoğrafçı takdim UILIIUIV edeceğiz^ Adl.Mr A Monk Memleketi:Avustralya.Adresi:Melbourne Hayvanat Bahçesi!Mesleği de tabiî fotoğrafçılık!Gülmeyin:Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Olgunluk ve yorgunluk çağının dayanağı m n ı İRATU KUÇUK CARİ HESAPLAR mevduat sahibine 600 liraya kadar kaydıhayat sartıyle aylık irat veya 50.000 liraya kadar sermaye kazandırır.aiışmıya takati kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Dün de 5 kişi mangal kömüründen zehirlendi Son günlerde mangal kömürü ile zehirlenme hâdiseleri dikkati çekecek kadar artmıştır.Kasımpaşada Kulaksız caddesinde bir Helvacıya ait 122 numaralı dükkânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Marlon Brando yeni bir film çevirecek [AMERİKAN HABERLER BÜROSL] HOLLYWOOD,Marlon Brando,Paramount Kumpanyasının Louis L'Amour'un bir romanına istinaden çevireceği «Bir Bölgeyi Uysallaştırmak İçin» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Picasso'nun tam adı 13 kelime 99 harf ITÜKKTEL] PARİS,1 Dünyanın en namlı ressamlarından biri olan Picasso'nun nüfus kâğıdı,geçenlerde bir gazetecinin eline geçmiştir.Bundan anlaşıldığına göre ressamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Almanya'dan ALACAKLI TACİRLER Almanya'dan alacaklı olan tacirlerin durumu yeniden günün mevzuu olmuştur.Tüccar mer'iyette olan kanuna rağmen meselenin henüz halledilme mis olduğunu,bu bakımdan da zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Toprak Ofisi müstahsile prim verecek Toprak Mahsulleri Ofisi,iyi kalite hububat yetiştiren müstahsile prim verecektir.Ofis,primi sert buğdayın kilosuna 3,biralık arpanın kilosuna da 4 kuruş olarak tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Kendini çocuklara kadın Çocukları Koruma Teşkilâtı Sekreteri Mrs.Small Darülacezedeki çocukların şefkatten mahrum olduklarını söyledi Muhteva itibariyle dünyanın en zengin hayvanat bahçesi olan Berlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • Yeni Fransız dün itimad Harp sonrasının 22 nci Başvekili olan Guy Mollei'ye Meclis 71 e karşı 420 oyla itimadını bildirdi [ASSOCIATED PRESS] PARİS,1 Fransız Millî Meclisi bu sabah erken saatlerde büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • KUTUP ÂLEMİ IA.P.1 Amiral Richard E.Byrd'in başkanlığındaki Amerikan heyeti,hâlen Antarktika'ya vâsıl olmuş bulunmaktadır.Heyet,kutuplarda ilmî araştırmalar yapmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • lf| 1 Iİ J Bkt ı 3H1 1956 YILI JASARRUF.HESAPLARIiİKRAMİYELERİ Çiftehavuzlar'da BAHÇELİ EVLER 4)I ı W—1 «rfı Ciftthavuzlar'dajf r.APARTMAN DAİRELERİ Bahçelievler'cleiç ARSALAR a*.v BAHÇELİ EV.APARTMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • m M IA.P.J KIZIL Hm 1 NATO'ya bir imcice olmak üzere Rusya ve peyklerinin kurdukları ve kızıl "Nato olarak isimlendirilen Varşova Paktı siyasî komitesi geçen hafta ilk toplantısını yapmıştır.Resimde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1956
  • TAKVİMDE BİR YAPRA Bir Cinayetin Mersiyesi BİZİM gazetecilerin işi gücü yok.Neredeyse alelade bir zabıta vak'asun millî bir matem şekline sokacaklar.Yedvart isminde bir Ermeni vatandaşla nikâhlı karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • CİCİ,CAN r GAZETENİN TARİH KISMI YlITnLMIŞ.AMA1 HERHALDE FAZLA ZAMAN GEÇMEMİŞTİR.HEMEN ORAYA GİDEYİMfü SIRADA HOLL WOOD OA BUTUN KADINLAR,SEVGİLİSİ BİR YILDIZ,YENİ ÇEVİRECEĞİ B'R FİLM İÇİN SEYAHATE HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • AVCI JED FORAN FORAN AFRİKA'YI İV)TANIYOR Sunuz BU VERiJ-LER DE KİM R0ENBJRE İp TAM TAM.l seslerI dlvu-A' U/YORi fil W^J«ı'l Ms 1 ^NJı REVAMI vA£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • TOMBİK "•tROG f|7^" 1 İl »fer sr^' L 3 TAMAM.y L fi)I rtADl VİNÇf V Iv^^^s.H B4KAUM.i^ m M İl E lî I K D-r «L.ı m KIRM/YIN KIRMAYIN L O SİHİRLİ HARİTANIN KIRILMASI BENİM DE İŞİME GELMEZ.AMAN SAKİN KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN ıGArtİRPHT KENDİSİNİ İYİ HAZIRLAMASI LAZIM.DAfA\A BİRAZ ENDİŞESİ VARDIR.KENDİ KENDİNE "YA BU SEFERDE GEÇEN OEKAKi GİBİ KAZANA-MAZSAM DİYE SORAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • MAN Î^ODA KRAL» DİKİŞEZ,MEÇHUL HIRSIZI ÇÖZMEĞE KALKTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • MERİ M Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.47 Cingöz ona yaklaştı.Kulağına üfler gibi alçak sesle dedi ki:Tercih etmen için üç dakika vaktin var.Ben bir sigaı-a içinceye kadar.Çekildi,köşedeki koltuğa oturdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • Yazan:KESAD EKREM KOÇU Tefrika No.128 Kösem Sultan,oğlunun üzerine en büyük salâvatı şerifesinden salâten tüncinâyı okuyup üfledikten sonra,Sultan Muradı omuzlarından ve arkasından kemal-i hürmet ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULÜNAY Tefrika No.131 ipek abla,dedim,senin bütün hayatın böyle süflî aşk maceraları ile mi geçti?Her mesleğin inişi çıkışı vardır.Bunlara sıra gelmeyecek mi?ipek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1956
  • Filmler hakkında] [ahlâk telâkkileri)memleketlerel [göre değişiyor)Avustralyalılar,İsveçlilerin çıplaki sahnelerini hafiflik sayarken!Hintliler öpüşme sahnelerine!bile tahammül edemiyor!MANEVÎ değerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • GENÇ KADIN YAZIYOR:Kocam beni mütemadiyen sadakatsizlikle itham ediyor.Vaktiyle iğ yaptığı bir arkadaşıyla alâkam olduğuna inanarak beni durmadan istintak ediyor.Kendisine bunun doğru olmadığını isbat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • t lllinilHltlIlllllllIHHIIHII B U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9' i 2 m 3 4 5 6 7 6 9 1 SOLDAN SAĞA:1 Bir oyunda gözü bağlı kalış.2 Bursa'da bir mimarı eser.3 Vatan uğruna ölenler Mkl çoğul)Hay4.4 Bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • Muazzam bir elektronik BEYİN GELİŞTİRİLDİ [ÜSIS] BOSTON Amerikalı fen adamlm muazzam bir elektronik beyinle çalışacak yeni bir otomatik hesaplayıcı geliştirmeye muvaffak olmuşlardır.Bu dev hes&pL'tyıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • 12 MEMLEKET KUTUP BÖLGESİNDE İSTASYON KURMAYI TASARLIYOR [USISî WASHİNGTON 1957 ve 1958 Milletlerarası Jeofizik yılında 12 memleket kutup bölgesinde fennî müşahedelerde kullanılacak olan asgari 45 ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • Viyana valsleri ile açılacak balo Gece yarısı da Mozart'ın menüeti ile dans edilecek İstanbuldaki Avusturyalılar Cemiyeti tarafından tertiplenen «Avusturyalılar Balosu 7 Şubat Salı gecesi Hilton Otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • ESRARENGİZ ÖLÜM!Detektif Ferdi,sarmaşıklara tutunarak konağın balkonuna tırmanınca,içeriye açılan kapıyı kilitli vaziyette buldu.Ferdi,saat 18 den itibaren,yani yağmur yağmaya başladıktan sonra,burala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • Ha&tlayanlart SELÇUfc Sur şehrinin hırsızlan o kadar uzun elliydiler ki,Baki»,evini onlardan korumak için bahçesini kale duvarı gibi duvarlarla çevirmiş ve fcapmm önüne bir parça kemiğe aldanacak yırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • 70 yaşında 20 kadının gönlünü hoş eden delikanlılar taltif olundu fTÜRKTEL] HANYA Girit'te Varipetron kasabasında enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.Civardaki Yunan askerî birliğine mensup 20 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Plânlarınızda değişiklik olacağı için kendi kendinizi bitirmeyiniz.His hayatınız:Muhitinizde sinirli bir hava yaratmamaya dikkat ediniz.Sağlığınız:İyilik dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • Hazırlayan:Dr Ercüment Baktır ÖKSÜRÜKveBALGAM x*x-Karakış geldi çattı.Havaların iyice soğuduğu bu günlerde kulaklarımıza sık sık gelen seda öksürtiK sesidir.Öksürük,kışın soğuk algınlığının habercisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • PULCU YENİ ÇIKAN PULLAR İC Artan posta pulları ihtiyacını karşılamak üzere P.T.T.İdaremiz tarafından İstanbul Klişecilik ve Matbaacılık Türk Anonim Şirketine 13 puldan ibaret ve üzerinde Atatürk'ün po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • GENÇ KIZLARIN EVLENMEDEN EVVEL MEŞRC ÖLÇÜLER DA-HİLİNDE FLÖRT ETMELERİNİ DOĞRU BULUR MUSUNUZ?EVET HAYIR MODERN asırda bir genç kadın,evlendikten sonra da kocasıyla birlikte gideceği toplantılarda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • KIZILAYA BAĞIŞ DÜN «Milliyet» i alır almaz gözüme çarptı.Nur yüzlü bir kadın.Gülüyor da.Tabiî güler.Onun yerinde olsak hangimiz gülmeyiz ki?Basit bir tebessüm değil bu.Kalb huzurunun ifadesi.Ruhun tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1956
  • I])MII|II J!I.MIII.UGÜNKÜ NİYETİNİZ w.M 4 3 2 6 4 3 8 K Y M A A A Ş m-J 6 7 4 9 Ş B N Y İ 5 6 3 2 5 Ş A Y E A 4 3 2 6 5 9 7 3 2 4 8 6 7 3 5 9 4 8 6 7 A A K G N i i R T T N E R D S E L i L Y 9 4 3 8 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • FAYDALIDIR Opon,soğuk atgıntığı ve yorgunluktan mütevellit ağrılar ile baş,diş,nezle,romatizma,tumbago ağrıla-rina karşı faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Donanma Kumandanlığından 1.Donanma gemilerinin su üstü top atışları 6.7.8.9.10-11.13.14 15.16.17 ve 18/Şubat/1956 günlerinde MARMARA denizinde yapılacaktır.2.Atışlar atış günleri saat 09.00 ilâ 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • SATILIK EMLÂK istanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 513-1277 Beşiktaş Kuruçeşme mahallesinin eski 10.000.750v-Ayanofri yeni Dulkadiroğulları sokağında en eski 74 eski,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır İ.E.T.T.İşletmelerinden 1 Aşağıda cins,miktar ve muhammen fiatlan yazılı malzeme 92.956 perşembe günü saat 10 dan itibaren pazarlıkla satılacaktır.Muhammen Teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Nafia Vekâletinden:Halkapınar ile Çimento fabrikası arasında inşası eksiltmeye konulan demiryolunun eksiltmesine girmek isteyenlerin bu önemde bir demiryolu yapmış veya denetlemiş olmalarının icabetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • MILLIYKT YAYINLARI Üstad Resad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa t SATIŞ YERLERİ:Bcyoğlunda Kitap Saray.Bâbıâlide t E İnkılâb ve Remzi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • füilliııef S a h I b i t Ercüment Karacan Şirketi adın» ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • IIİCRÎ Porssmbe ~1 RIIMÎ 1375 Cema-2 1371 âhır SUSAT Ocak 20 1356 20 VAKİİ VASATİ EZANÎ Güne?Öğle İkindi Aksam Yat;n İmsak 7.11 12.28 15.09 17.26 18.58 5.30 1.46 7.02 9.43 12 00 1.24 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • BESİ Madencilerin,Müteahhiil erin.Yükleme,Boşaltma İşleri Olanların Nazarı Dikkatine:15 metre uzunluğunda ve 50 santim genişliğindeki kauçuk bandlı 9 beygirlik benzin motorlu mafsallı,tekerlekli her y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankami7 topluluğu için satın Mİipn^ak bil'umum malzemenin ilânları,c-ıns.ob'ad.miktar vp evs&flartyle teklif veı ine şart ve müddetleri hakkında malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 5 ton Hublon pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 7 3 956 Çarşamba günü saat 10 da Kabatas/da inhisarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • 5000 Kg.Çinko Levha Alınacaktır İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usuliyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektupları en geç 3 2 1956 Cuma günü saat 17 ye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve dipler tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İLAN Hava kuvvetlerinde kullanılmak üzere mazotla kullanılan soba mutbak ocakları ve fırın makineleri satm alınacaktır.Piyasada bulunan bu gibi malzemelerden elinde mevcut ve temin edebilecek olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Ravagazi trsisHtçılnrına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır tleiülerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İzmir,Macarları Ağırlama Komitesi şehrimizde Macar milli takımının izmir'de yapacağı temsilî karşılaşma münasebetiyle kurulan Ağırlama Komitesi Şeref Balkanh'nm riyasetinde beş kişilik bir kafile hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Lânga bostanlarının istimlâki kararı iptal edildi Lânga boste alarmda yapılacak 100 bin kişilik şehir stadının projesi iizrrinde İl Genel Meclisi ile Beden Terbiyesi arasında çıkan ihtilâf üzerine,İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Türkiye Kızlararası voleybol birinciliği Kızlararası voleybol şampiyonasının programını bildiriyoruz Cuma günü I.T.U.spor salo-Genç 16.15:Gazi Eğitim CAnk.nunda başlayacak olan Kızlar ve Kadıköyspor R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • S:m KADRİ V"vkil milli antrenmanına iştirak edemeyen Kadri dün masör Yorgo'da tedavi olmuştur.Kadri milli takım antrenmanına bademciklerinden rahatsız bulunduğu için katılamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İlmî Yardımcı Alınacaktır.Ege üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakülteleri Dekanlıklarından Üniversitemiz Kimya ve Fizik kürsüleri için üniversite mezunu ilmi yardımcılar alınacaktır.İsteklilerin şartlan öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Aipullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli lira)aylık ücret île bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum 6.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İstanbul Yazma Sanayii Esnafı Derneğinden Derneğimizin yıllık Kongresi 6/2/956 pazartesi günü saat 1A)de Cağaloğla Şeref Efendi sokağında Esnaf Dernekleri salonunda yapılacağından kayıtlı esnaf arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • 5 Ton Karpit Salın Alınacak:İstanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı için 5)ton karpit satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin olunabiliristeklilerin şartnamesi dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • İstanbul Belediyesinden:1 1 Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü için lüzumu olan 86,580 metreküb tabutluk kereste,beher metre mik'abı 460 lir* hesabiyle 39.826 lira tahmin bedeli çevresinde kapalı zarf eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Polis Prevantoryumu Hekimliğinden 1 Polis Pravantoryomunun ihtiyacı bulunan hususî ve fennî şartnamesinde izah edilen evsafta bir adet buz dolabı açık eksiltma suretiyle satın alınacaktır.2 Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • The Shell Company of Turkey Ltd.İstanbul)1 Şubat 1956 tarihinden itibaren telefon numaralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olduğunu sayın müşterilerine arzeder:48 23 37 5 hat)48 23 30 3 hat)48 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • Ambalaj Malzemesi Satışı Devlet Malzeme Ofisi istanbul Depsu Müdürlüğünden:j Malın Cinsi Geçici Teminat Lira Balya Kapak Tahtası 655.Kullanılmış çenber 100.Yırtık ambalaj kâğıdı 540.Beşiktaş'ta buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • SÜNERBANK ALIN VE SATIN HÜESSESESİHDEN Muhtelif Amperajda 14 Kalem Şalterle Muhtelif Takatta 5 Kalem Motor Alınacaktır.1 Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Md.için muhtelif Amperajda 14 kalem şal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.02.1956
  • 26 $ubat 8 Mart 1956 LEİPZİG FUARI TEKNİK FUAR İLE 265.000 metre karelik bir teşhir sahasında 5 adet fuar evlerinde,19 adet üstü kapalı fuar yerinde ve 15 adet pavyonda 55 muhtelif şube.Türkiye Tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Kırşehir meselesi Encümende görüşüldü t Baştarajı birincide yapılması doğru olur kanaatindeyim^ Yavuz Paşamehmetoğlu ise,şunları söylemiştir:«Kırşehir'in vilâyet olması,iktidarımız için muacceliyet ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • t Baştarafı birincide Gemi dört günlük bir gecikme ile yarın limanımızda beklenmektedir.Hopa ekspres postasında bulunan «Giresun» da üç gün rötarlı olarak Vona'dan kalkmıştır.Yollarına devam etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Üniversite'de lisan imtihanı sualleri çalındı t Basta.ra.jx birincide hare 100 er liradan satmağa razı olmuşlardır.Polis memurları,numaralan önceden tesbit edilmiş bulunan paraları vererek imtihan cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • tiM -ı-'K*aımattı nww NE VAR?İSTANBUL RADYOSUKDA Cumartesi gecesi sast 23.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Başvekilin beyanatı)t Baştarafı birincide 5| şeklinde olmak üzere iktisadî I ve malî poltikanm değişme-I sinde bu iki arkadaşımın tesir I icra ettikleri ifâde olunmak-I tadır.Bu yazıda muayyen bir I k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Randall'la yapılacak temaslar bugün başlıyor t Baştarafı birincide böyle söylemiştir.Beraberinde yardımcıları Edward Galbreath ve Forrest Siefkin olduğu halde Yeşilköy'de bir yorgunluk kahvesi içen Mr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • C.H.P.Mec/îs Grupu cumartesiye toplanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 1 C.H.P.Meclis Grupu cumartesi günü bir toplan-ti aktedecektir.Bu toplantının ruznamesinde en mühim madde,Kurultay tarihini tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Yedek Subaylık müddetinin 1 yıla inmesi meselesi t Baştaraft birincide nunu lâyihasının müzakeresi bugün Askeri Şûrada son bulmuştur.Liyakat ve ehliyeti terfiin en mühim rüknü sayan yeni kanunun hedef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Sun'î ekmek buhranı dün de devam etti t Baştarafı birincide öğleden sonra faaliyete geçecek ve her gün 8000 ekmek imal edecektir.Keza iktisat Müdürünün söylediğine göre,dünden itibaren çalıştırılmağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • izmir'de 20 firma hakkında tahkikat HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,1 Sor bir kaç gün zarfında muhtelif maddeler üzerinde ihtikâr ve karaborsa yaptıkları tesbit edilen 20 firma ihtikârla mücadele komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • İzmir'de tütün işçileri müşkül durumda kaldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 1 Di Amerikan kumpanyası ile tütün tüccarları ve Amerikan tütün işyerleri ile tütün işçileri arasmda mühim ihtilâflar çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Avrupada yıllardır görülmemiş soğuklar Venedik'te kanallar dondu,gondollar işlemiyor.Rusya'da havalar mülayim ANADOLU AJANSI] LONDRA,1 Bütün Avrupa'yı bir soğuk dalgası kaplamış bulunmaktadır.Londra'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Döviz kaçakçılarının îdamı talep ediliyor Dünkü Meclis müzakereleri esnasında Tekeüoğlu'nun sualini cevaplandıran Maliye Vekili mevzuatımızın bu teklife müsait olmadığını söyledi [HUSUS!MUHABİRİMİZDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Kore'deki daimi temsilcimiz geldi Birleşmiş Milletler Koreyi Birleştirme ve Kalkındırma Komisyonundaki daimî Türk temsilcisi Tevfik Kâzım Kemahlı,dün Bangkok'dan şehrimize dönmüştür.20 aydan beri bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • BULGANİN yine ortada yok [ASSOCIATED PRESSJ LONDRA,1 Moskova Radyosu bugün Komünist Partisi Şefi Nikita Kruşçev,Başvekil Muavini Anastas Nikoyan ve eski Başvekil Georgi Malenkov'un dün gece Moskova bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Kıbrıs heyetinin Ankara'da dün yaptığı temaslar t Baştarafı birincide torbaları ve tel ölgüler gerisinde ateşe hazır vaziyette nöbet beklemekte olduklarını ifade etmişlerdir.Bu arada EOKA'nın tehdidle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.02.1956
  • Hâmit Şevket ince D.P.den istifa etti t Baştarafı birincide leri yüreğinde yaratıp yaşattığı hür ve temiz duygulan mütemadiyen zedelemekte mahzur görmiyen ve nihayet Atatürk'ün yıllarca savaşarak Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.02.1956
  • MACAR MiLU TAKIMI YARIN SAAT 21,15 TE ŞEHRiMiZDE OLACAK Macarlarla olan ihtilâf dün sona er Ankara ve şehrimizde yapılan temaslar neticesinde,Macarların telgrafla bildirdikleri isteklerinden vazgeçtik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Mithalpaşa'da yeni bir rekor Stad büfeleri 94 bin liraya ihale edildi Bölge Müdürlüğünde yapılan ihale sonunda Mithatpaşadaki büfeleri eski sahibi 94,500 liraya üç sene işletecek EVVELKİ gün Bölge Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Yeni bir ping pong rekoru [TÜRKTELJ OTTAWA 1 İki genç Kanada'lı,durmadan tam 14 saat 19 dakika ping pong oynamak suretiyle,bir dünya rekoru tesis eylemişlerdir.John ve Â'rthui adlarındaki bu delikanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • CORTÎNA'DAKİ FRANSIZ sporcuları arasındaki ihtilâf [BOSFORJ CORTINA D'AMPEZZO,1 Kış Olimpiyat Oyunlarına katılmak için buraya gelmiş bulunan Fransız sporcu kafilesi,başkan larmın idaresizliği yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • kalecıst Jack Kelsey ve müdafi Pete Goring bir Aston VÜla hücumunu kesmeğe uğraşıyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • fRÜÇHAN ÜNVERI tz voleybol maçlarına Eminönü Öğrenci Lokalinde her zamanki gibi kalabalık bir seyirci kütlesi önünde devam edilmiştir.Neticede:Kandilli,Kolej'e hükmen,Atatürk Kız Lisesi de İşık Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Ortaokullar voleybol maçları Şehrimiz erkek ortaokullarının voleybol final karşılaşması Vefa stadı kapalı spor salonunda kalabalık bir öğrenci kitlesi önünde yapılmıştır.Mahiyeti itibariyle çok büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • it w Olimpiyat bayrağı kampın önünde dalgalanırken IT.H.A.J Kayakçıl yarınki CORTINA D'AMPEZZO 1 Hususî)Cortina'da yapılmakta olan Kış Olimpiyatları devam etmektedir.Yarın yapılacak olan iniş müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Lejyon D'onör nişanı alan hakem [BOSFOR] PARİS,1 Fransız futbol federasyonu mf, rkez hakem komitesi başkanı bulunan hakem M.Flaguel Lejyon d'Onör nişanının şövalye rütbesile taltif edilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Louison Bobet'ye madalya veriliyor [TÜRKTEL] PARİS 1 Meşhur bisikletçi Louison Bobet beşinci defa olarak LT5quipe gazetesi tarafından tertiplenmiş olan cYellow» madalyasını kazanmıştır.Madalya kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Melburn ONmpiydSarında utacak güvercinler ITÜRKTEL] MELBOURNE 1 1956 senesinin en büyük spor hareketi olacak Melbourne Olimpiyatları hazırlıkları bütün hızı ile devam etmektedir.Bu sene yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • f.Macar millî!i futbol takımı?belli oldu!i Jl [ASSOCİATED PRESS] j;VİYANA,1 Macar fut-j| j!bol idarecileri bugün,Istan-5 bulda 5 şubatta Türk Millî J j!Takuniyle karşılaşacak Macar takımını kurmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Kız talebeler sivil kulüplerde oymyamıyacaklar Şehrimiz muhtelif kız liselerinde okuyan öğrencilerden bir kısmı,Beşiktaş,Fenerbahçe,Galatasaray,Modaspor ve Kadıköyspor gibi tanınmış kulüplerimizin bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Millî Takımı yine S.Fox çalıştıracak Spor Oyunları Federasyon*ı,Amerikalı basketbol antrenörü Samuel Pox ile yeni bir kontrat imzalamıştır.Samuel Fox,Millî Basketbol Takımımızı 15 eylüle kadar çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • Giovanni'ye yeni bir teklif yapıldı Walter kardeşlerin takımı Kaiserlaulern Ciovanni'yi transfer edecek Floransa'da çıkan LA NAZIONE gazetesi millî takımımız antrenörü Giovanni'nin Almanya'dan bir tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • SAHA'HIH GAYRİNİZAMİ DURUMU SEBEBİYLE Yugoslav hakem Millî MAÇI OYNATMAZSA!Bugün gelecek Yugoslav Hakeminin vereceği karar merakla beklenmektedir Pazar günü yapılacak Türkiye edeceğiz.Hakem maçı oynat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.02.1956
  • î'fyvmvııamî İKİ KALECİ soyuga bir şey ile Şükrü dün beraberce çalıştılar.Kar'a ve rağmen iki futbolcumuz neşelerinden 'hiç kaybetmemişe benziyorlar.Onsekiz millî namzet dün böyle çalıştılar.Bakalım P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor