Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • A.P.HALEF VE SELEF Istlf\e»en 'ans,Ba*vekil' EdKar F«»'e yerine yen!hükümeti teşkil etmek vazifesi «W ve sağda)verilmiştir.Mollet,hükümeti kurmağa muvaffak olursa.Başvekil olacak ve muhtemelen Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Dün gece dört ev,beş dükkân yandı Çakmakçılarda bir depoda çıkan yangın muhite heyecanlı saatler yaşattı Çakmakçılar semti dün gece ciddî bir yangın tehlikesi atlatmış ve muhitte heyecanlı saatler yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Askerî Şûra toplandı Harb Okulunun dört yıla çıkarılarak akademik bir hüviyet verilmesi kararlaştırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Askerî Şûra bugün saat 10 da Millî Müdafaa Vekili Şem'i Ergin'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • KRALİÇE NİGERİA'DA Üç haftalık Nigeria seyahatine başlayan Kraliçe £lizabeth ile Edinbıırgh Dükü,evvelki gün Lagos'ta halk tarafından büyük tezahüratla karşılanmıştır.Uçakla Lagos'a gelen Kraliçe,trop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • i t y M i Oİ7 J P S(^1 itji ^H «J i PÜF ü Pf|| SI 1 ğ1|| 1* 7 [İLHAN DEMİREL)LAPA LAPA YAĞAN KAR,BÜYÜKLERDEN ZİYADE KÜÇÜKLERİ SEVİNDİRDİ.İŞTE,BİR PARKTA NEŞ'E İÇİNDE OYNAYAN SEV İMLİ BİR YAVRU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • EVİM a Denizlerdeki fırtına butun şiddetiyl vapuru bir tankere çarptı."Güney;İLEBİ DUN İU devam ediyor.Beylerbeyi da Ereğli'ye sığındı.Sühunetin 10 a düşmesi muhtemel Kar fırtınası dinmiş olmasına rağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • I HİSAR ı Yeni Avustralyalılar Kraliçesi!kraliçe seçmeğe karar vermişlerdir.Fakat bu,kendilerini idare edecek bir kraliçe değil,güzel kızlarını temsil edecek olan bir kraliçedir.19 yaşındaki Fcli V.'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Mükerrem Sarol'a dair önerge dün Meclise sevkedildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Sabık Devlet Vekili ve sabık D.P.Genel Kurul âzası Doktor Mükerrem Sarol hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • ir" İktisat Şûrası toplanması teklif ı Muhtekirlerin idamını isteyen kanun teklifi Encümende sert tartışmalara sebep oldu [Hususî Muhabirimiz Tevfik DO Ğ AN'dan J ANKARA,30 Muhtekirlere idam cezasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Randall bugün geliyor Başvekilin son beyanatı siyasî ve iktisadî çevrelerde müsbet karşılandı [HUSUSÎ.MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'denl ANKARA,30 Başvekil Adnan Menderes'in,Türkiyenin iktisadî durumuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI BAYAR GİTTİ Ç rimizde bulunan Rcisicumlııır Celâl Bavar,beraberinde Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan olduğu halde,dün akşamki ekspresle Ankara'ya gitmiştir.Reisicumhur,hareketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Kar yağmaya görsün!DÜN İstanbul'a kar yağdı.Yağar a.Kar,tabiatın en az zâlim tezahürlerinden biridir.Çabuk erir.Avrupa'da ve Amerika'da kar hiç bir isi aksatmaz.Kaynar su döken arazözler caddeleri sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Nesebi sahih olmayan çocuklar tescil edilecek Meclisin dünkü toplantısında 1300 askerî malûle biner lira verilmesine de karar verildi HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Bugün Büyük Millet Meclisi müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • Elektrikli treni mazotla işleyen lokomotif çekecek Sirkeci banliyösünde işleyen elektrikli trenlerin seferden kaldırılmasının bahis mevzuu olmadığı dün ilgililer tarafından resmen bildirilmiştir.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • IRUÇHAN ÜNVE«| Dün yapılan son toplantıyı müteakip.Vilâyet Umumî Meclisi çalışmaları nilıayetlenıııişlir.Meclis,lüzum görüldüğü takdirde,tekrar fevkalâde olarak toplanabilecektir.Meclisin dünkü toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ KAATİL KDVARI)ÜMİTSİZ DU-ÜSTTE.CİNAYETİN KURBANI SE-ZAVALLI SEVİMİN ÇANTASI VE KUMDA ESNAF HASTAHANESİNDE VİM VE ALTTA KAATİL EDVARD FECÎ CİNAYETİN ÂLETİ TABANCA Adliye Sarayında bir ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • »5KOİ G 300°° ^Jg pa/a mp 00000 Para ^p y:W:o i-i&iv&y ftw:v:v:vv:v:Sshh I* H:f:V i-X-P-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • İKTİSAT ve TİCÂRET Hazırlayan Dr.Halûk CİLLOV Piyasada umu bir durgunluk var Piyasadaki umumî durgunluğa rağmen fiatlarda belirli bir gerileme müşahede ediliyor mu?Günlük ahş verişleri için pazara çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • DEMIRBANK 1956 YILININ İLK TALİHLİLERİ Vadeli tasarruf hesaplarının birinci çekilişinde bir yıl müddetle AYLIK GELİR KAZANAN TALİHLİLER 1.000.Liralık Gruptan aylık gelir kazananlar:GALATA Şubesi Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Üniversitede sömestr tatili istanbul Üniversitesinde kış sömestr tatili yarın sabahtan itibaren başlayacak ve bir ay devam edecektir.Teknik Üniversitede yarın başlayacak olan tatil,20 şubat pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • KÖY OKULLARI PERİŞAN VE PİS BİR HALDEYMİŞ Şehrimiz Maarif Müdürlüğü,kaza Maarif Memurluklarına bir tamim yaparak,köy okullarının bakımsız ve pislik içinde bulunduğunu bildirmiş,mesullerinin tec-ziyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Kontrolsuzluktan g ı d maddeleri fiatları artıyor Belediyenin 50 kişilik murakabe teşkilâtı kifayetsiz.Valide "Yıldırım teftişlerine ara verdi Piyasadaki kontroller gevşemiştir.Üstelik Vali Gökay da «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Şişhane'de yapılacak yer altı geçidi için tahsisat Şişhanede vasıtalar için bir «yer altı geçidi» inşası hususunda Trafik Müdürlüğünce yapılan teklif Belediyece kabul edilmiştir.Bu mevzuda konuştuğumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • «Akdeniz» vapuru Karadeniz hattında çalışacak Denizcilik Bankasının Almanya'da inşa ettirdiği 7.000 tonluk cAkdeniz» yolcu vapuru,4 şubat 1956 gününden itibaren Karadeniz hattında servise girecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • c SİNEMALAR j Jacqıies Renkli Mata Ha-BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 32 «Mukaddes Azap» Jao' Wyman Rock Huds"' Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 o» «Muhteris Ruhlar» Ko bert Mitchum Jeaı Simmons İngilizce AR:Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.Ö/île konseri 13.00 Şarkılar.Tür kân Dizer 13.30 Tambur sololar 13.45 Haberler 14.00 Küçük or kestra 14.30 Şarkılar.Mürşide Şp ner 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Manifaturacılar Çarşısının temeli martta atılacak Yeni manifaturacılar çarşının hazırlıkları ilerlemektedir.Atatürk Bulvarı güzergâhında tesis olunacak çarşının temeli önümüzdeki mart ayında merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Rezalet çıkaran dört kişi Adliyeye verildi Hüseyin Deniz,Kâzım Has,Hasan Öz ve Suat Mert adında dört kişi dün sabah Adliyeye verilmiştir.Bu dört kişi pazar gecesi şehrin muhtelif semtlerinde sarhoşluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • KISA HABERLER C.H.P.Beyoğlu ilçesi Kocatepe Şehit Muhtar Ocağının yıllık Kongresi,5 şubat pazar günü saat 10 da Beyoğlu İlçe Merkezinde toplanacaktır.İSTANBUL Fanila Konfeksiyoncular Derneğinin ilk fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Vaad politikası ÜSLÜMANLIKTA vaad borçtur.Zamanımızda vaad,meşru bir hâle gelmiş idare yalanıdır.Sizi gücendirmeden başından savmak isteyen zat:«Derhal,der,şimdi emir veriyorum,müsterih olunuz».Hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Vilâyet Umumi Meclisi çalışmalarını bitirdi Şehrimizde bulunan Reisicumhur da bir müddet müzakereleri takip etti Vilâyet Umumî Meclisi,dün yaptığı toplantıyı müteakip çalışmalarını tamamlamıştır.Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Amerika'ya Türk işçisi gönderilmiyor Amerika Başkonsolosluğunun bir sözcüsü,binlerce Türk işçisinin Amerika'ya gönderileceğine dair son zamanlarda İstanbul'da yayınlanan bir şayianın doğru olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1956
  • Kambiyo ve Nukud Borsacıları Derneği toplantısı Kambiyo ve Nukud Borsacıları Derneğinin yıllık kongresi dün saat 14 te yapılmıştır.Seçimler sonunda yeni İdare Heyetine Tahsin Erez,Şakir Turalı,Hayim M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • 6 ŞUBATA kadar hesap açtırınız!MART ÇEKİLİŞİNDE:Kişiye 50.000 Kişiye lOOOerlird 000 den fazla müşteriye iti para ikramiyeleri çeşitli para ikramiyeleri GARANTİ BANKASI Müşterilerini bütün kazalara kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • «»MARTTA s—NİŞANTAŞI Ve KALAMİŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • 26 S E N E S O NR A BULUŞTULAR Avrvpadaki bir radyo istasyonunun tertiplediği bir müsabaka sayesinde,hâlen Fransa'da yası yan ve şoförlük yapan Alexandre adında bir mülteci,26 seneden beri görmediği Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Neyzenin Mezar taşı GEÇENLERDE Neyzen Tevfik'in biraderi Şefik Beye rastla-I dım.Sinir içinde idi.Sizi biraz üzüntülü görüyorum.Bir şey mi var?Sorma.Refi'ciğim.dedi,utanmasam hırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Güney Kore casusluk I ¦¦İl** I I şefi dun olduruldu Kızıllarla işbirliği yapanları yakalayan General Kim Seul de sokak ortasında pusuya düşürüldü [ASSOCIATED PRF.SSV SEUL,30—Güney Kore mukabil istihba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • MONROE [T.H.A.I STİLİ!Amerikalı dansöz Lee Sharon'u da Marilyn Monroe'ya benzetiyorlar.Gerçi Lee'nin çehresi,Sarışın Bomba'nınkine pek benzemez.Fakat onun halleri,şarkı söyleme stili,yürüyüşü tıpkı Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Ve^edik'e yeni bir ada ilâve ediliyor [TÜRKTEL] VENEDİK,30 Bir hayli uzun süren münakaşalardan sonra,Venedik Belediyesi,şehre bir ada daha ilâvesini kararlaştırmıştır.Bu suretle Venedik şehri 118 adad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • [A.P.l AYNI ODADA Mozart'ın 200 üncü doyum yıldönümü dünyanın her tarafında ve bu arada bilhassa Avusturya'da merasim ve özel konser programlariyle kutlanmıştır.Avusturya Cumhurbaşkanı Theodor Koerner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • BANA SOR Nişanlı eskiten kız!Meliha A.İstanbul)şimdiye kadar iki defa nişanlanıp aynimi!«Sonra bir müddet hiç kısmetim çıkmadı,diyor.Derken bir talibim zuhur etti.Ben de âdet olduğu gibi önce nişanlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • W TALEBELER DE SİYASETE KARIŞTI!5 adamlarından sonra çocuk denecek yaşla okul talebeleri de siyasete karışmaya başlamıştır.Birkaç gün evvel Lefkoşa'da talebeler bir nümayiş yapmışlardır.Bunun üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Son iki gün içinde yangın hâdiseleri arttı Yangın hâdiseleri son 48 saat içinde nazan dikkati celbedecek şekilde artmıştır.İlgililerin kanaatine göre,buna sebep,havaların birden soğuması,ısınmak maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Japonya'da yaptırılan seri şilebi ğ Çin'den şehrimize 12 yolcu getiren şilep Bulgaristan için yüklediği hamulesini tahliye için bugün Burgaz'a gidecek Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyatı T.A.O.hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • gecikmeleri 207 mâl oluyor Şehir hattı vapurları tarif ede yazılı saatten geç kalktıkları gibi miadlanm doldurduklarından yolu da gecikmeyle alıyorlar Dolmuştaki müşteri,Köprü üstünde şoföre:Şurada du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • IA.P.1 CADDELER NEHİR OLDU Kali/omia'dfl son günlerde sağanak İmlinde yağmur yağmıştır.Los Angeles şehri,bu şiddetli yağmurlar neticesinde su altında kalmıştır.Şehrin ana caddeleri bir nehir manzarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Bir yangın esnasında bin kişi paniğe uğradı Halkın kapılara hücumu neticesinde 9 kişi ezilerek öldü.200 kişi de yaralandı [ASSOCIATED PRESS] BALTİMORE,30 St Rose Lima Katolik kilisesinin himayesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1956
  • Bombayda dün yeni kargaşalıklar çıktı Gandhi'nin katlinin yıldönümü münasebetiyle çıkan kargaşalıklar sırasında polis halk üzerine ateş açtı.Yaralananlar oldu.Bir çok kimse tevkil edildi [ANADOLU AJAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ Ay GÖKTE YUSyUVARLAKTI.9UNU.KOMAN İCABI 8£W.DÜŞÜHMEDUA TAMAMEN TESADÜFTÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • DEMİR YUMRUK 5w?tfrra ona JOHN C MURPHY GÜZEI_SEN ŞAMPİYON BOLT'U BEELİNDE İYİCE TANIDIN O ŞİMDİ BOKGY KÜPÜN tLE DÖ5ÜŞMEYE fc\HAZlRU^NIYOfc.ONUN İMZASİLE t»tk BIK.YAZI YAZMAYA ÇALIŞ i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • JOHNNY HAZAR JRANKROBBİNİ md/AS/L SNAP HUNTEZ'İn VÜZ İFADESİNİ GÖZÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • eiSCÖ KİD BU İUC SEYAHA TJMDIK-VAHŞÎ HAYVANLARDAN.KIZIL DERİLİLER-DEN,MAyDUTLAB.DAN KORKUYU.RUM 5& 1 r İOSE SAÜNAŞv 8QÖ RÎEf t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALAR!Yazan:REFI' CEVAD ULUNAY Tefrika No.12.Mehmet Ali bu çizik ne?Kanım fazla olduğu için hacamat ettirdim.Mehmet Ali,siz dövüştünüz.Öyle oldu.Ya seni öldürseydi.Belki öldürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.126 Dâvamız şeriat üzerinedir.Ulemayı getirelim!Sarây-ı Hümâyûna giderken ulema efendiler kulun önünde bulunmak gerekir!Sesleri yükseldi ve hemen bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • CİNGÖZ M6 Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.45 Eyvah!Sen ne olmuşsun ayol?Bunadın mı?Kocam senin Ameri kada ajanın.Benim mi?Benim aianım ha.Öyle ya!Cingöz doğruldu.Gözlerini uğuşturarak:Dur,dur,dedi,büsbüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • 'ÖİKKATL FİL/pant^lomunüzdaV^ DİKİLİ %EHttZ HAFİYE SAHİYE DAHİ KAYBETtfEDEN AŞA.GiYA İNDı.V^EÇHUL ADAM BU KÖŞEDE:1FEMHA CADDELERDE HEYECANLI BİR TAKİP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1956
  • AŞK HİKÂYESİ CAMLI KÖŞK TEFRİKA NO:8 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Yeni evli Asumanla Bekir,genç adamın büyükannesi ve kardeşi Ismaille çiftliklerinin yakınındaki meşhur Çamlı Köşkte yaşarlar.Bir akşam,şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • jm m KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly t ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • BİR KADININ MEKTUBU:Bundan bir sene evveline kadar kocamla aramda en ufak bir anlaşmazlık olmamıştı.Kendisi tanınmış bir avukattır.Hayatımızda para sıkıntısı çekmedik.Akşam üzerleri beşte eve gelince,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • BULMACA 1 2 J 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 ~pL 5 BB l"ı 6 P" ®j 7 JBI 8P *n H SOLDAN SAĞA:1 Devletler *rası münasebetlerde son söz.2 Bir edebî nevi Eski bir askerî birlik.3 Meclûb,âşık eski)Bir nida.4 Düzüne.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • BACAKLARI 50 MİLYON LİRETE SİGORTALI İTALYAN YILDIZI [BOSFOKİ LONDRA,Roma'lı gazeteci Andrea Volpe ile evli bulunan italyan sinema yıldızı Diana Cilento,İngiliz film şirketlerile iki yıllık bir kontra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • İtalyada kaybolan eşyalar [BOSFOK] ROMA,Kayıp eşyaları muhafaza bürosundan,bildirildiğine göre:İtalya'da sinema,tramvay,otobüs,tren,uçak v.s.de en çok unutulan şey kitaptır.Bir sene içinde 900 bin kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • Hazırlayanları TURHAN SEÇ^C Onlar geleceğin devlet adamları,yaşayışı ve jiatlarıyla alay ederlerken,büyücünün oğlu elindeki kamasını sallayarak içeriye girip «Bu sersem galiba bıçağımı insan koniyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • KESİK KULAK Detektif Ferdi,bir kaçakçılık işiyle alâkalı olarak Mısır'da bulunduğu sıralarda,birgün yazıhanesinde lügatini önüne açmış,mânâsını bilmediği bir iki kelimenin karşılıklarını bulmaya çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • nw» ini)m n ıı ıı m».nııiıi.m+ ı,ıı.ı i.UGU^^ m&y 6j2458bö3 9 2 o 3 6 'i 8 2 9 SABBEBESŞYPAVKKAİ ŞAY 3 8 4 6 2 5 7 9 4 3 8 6 2 5 7 8 4 6 8 9 T R U G A I A R G A Y I G D R O E L L A 2 4 9 3 7 6 4 5 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • "n şiddetli rüzçâra 'arşı yanan sigara icad edildi [TÜBKTEL] PARİS,Madam Delary isminde bir Fransız kadın kimyager,sigaraları en şiddetli rüzgâra karşı kolayca yakan bir madde icad etmiştir.Sigaraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • Zehirli çiçeklerle bir aileyi mahvetti [TÜRKTELı SAN FRANSISCO Sanfransisco'nun tanınmış zenginlerinden Mac Lee ailesi,yakın bir akrabalarının hediye olarak getirdiği bir demet harikulade güzel çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • Sekizinci kattan düşen bir kadın kurtuldu TTÜRKTEL] OGDEN B.Amerika)Vivian Mondan admda bir kadın,sekizinci kattaki evinin penceresinden sokağı seyrederken,birdenbire muvazenesini kaybederek aşağı düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • Dert bitmiyor ki.Yine bir köy öğretmeninden mektup var:a43-46 yıllarında mezun olan biz köy öğretmenleri bir tecrübenin kurbanları olarak yirmi lira topu topu yirmi liracık)ücretle işe başladık.Horlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA [Garb musikisi taraftarlarına cevabımdır.Oldum olası,Türk musikisine bühtan edenleı veya küçümseyenler,Türk musikisi tek seslidir,Meyhane musikisidir,Arab musikisin* benzer vesaire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır I-Eesimler:9 J I Nezih t^g-jll P î Y O R E 1 Orta yaşlı birçok kimseleri ilgilendiren bir mesele de Piyoredir.Bu hastalık çene kemiğini o şekilde haran eder ki alveol'ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Çapraşık bir durum karşısında epey tereddüt geçireceksiniz.Telâş etmezseniz içinden çıkabileceksiniz.His hayatınız:Bir üzüntünüzü unutacaksınız.KOVA BURCU 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1956
  • CHİCAGO,Bir boşanma ile yeni bir izdivaç arasındaki zamanın kısalığı bakımından dünya rekoru şimdiye kadar Hollywood'un meşhur sinema yıldızlarından Myrna Loy'da idi.1 haziran 1942 de Arthur Hornblow'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1956
  • JJ8plipP4Jjj û ı» mu—M Si\Y/71.AVI 7/A ısejeuınu jıq eAeji| OOL J°H fynm/nbv tfepşL.r^ Wiliiıillll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • VİTA ile bütün yemekler lezzetlidir:yalnız medhüsitayiş işitiyorsunuz.Nefis ve zarif bir yemek hazırlamak için bundan daha iyi bir mamul olamaz.Ne hafif yemekler:mide ağırlıkları artık kalmadı.Hakikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda ismi,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kasabanın kanalizasyon projesi yaptırılacaktır.Kasaba adı İli Tahmini bedeli Geçici teminatı Mecitözü Çorum G.000,450,2 Projey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Başkanlığından Mithatpaşa stadı büfesi yeniden kiralanacağından alâkalıların ihale günü olan 31/1/1956 Salı günü saat 10 da Bölge merkezindeki komisyona müracaatları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Havada geçen beher uçuş saatine mukabil Clipper açmağı yerde iki saat bakım görmektedirdünyanın en çetin liyakat testine tabî tutulur Clipper'ler hergün Her uçuştan evvel ve sonra bütün aksam sıkı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Senenin en ince,en şen ve en zevkli filmi AŞK ÇEŞMESİ Sinemaskop Tlu-ee Coins in the Fontain)RENKLİ YENİ MELEK'te 2 nci Haftası Başladı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Satışa Çıkarılan Muhtelif Motorlu TAŞIT VASITALARI Büyük bir inşaat firması aşağıdaki vasıtaları satışa çıkarmıştır;A STEYR DİESEL kamyonları,Otomatik devirme teıtibatiyle mücehhez 10 adet)2 VOLKSVVAG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • Bugün Panoramik SÜMER Kahkahalar Salgını:^j^^it2f 2 AÇIKGÖZ ÂB f$ÖT» w' vw»F6 Yarın Türkçe FERAH Kahkahalar Yarışı:2 Ruhlu Adam Özen Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.01.1956
  • ŞAN Sinemasında gösterilen Senenin en fevkalâde filmi MUKADDES AZAP Magnificient OUssession)clngilizce» 1 TECHNİCOLOR RENKLİ Gördüğü muazzam rağbet üzerine son bir hafta daha gösterilecektir.Başroller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • "Sevim,t Baştarafı birincide larını bırakmamıştır.Meteoroloji istasyonlarından aldığımız malûmata göre dün sabah 6 derece olan sühunet,öğle üzeri biraz yükselmekle beraber saat İR da yine—5 dereceye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Randall bu Baştarafı birincide nat hakkında bir tefsir yapmalarının ancak birkaç gün sonra kabil olacağını,zira,«beyanatın,tatbik sahasına konulmasını beklemenin daha münasip olacağını» ileri sürmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Dün gece dört ev,beş dükkân yandı ¦t Baştarajı birincide katlı binada yangın çıkmış,iki katı tamamen yanmıştır.Yine aynı saatlerde Kasımpaşada B a y r a m sokağında Hayriye Doğruyol'a ait 26 sayılı ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • İzmir'de 23 saat süren yangın [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 30 Tarım Satış Kooperatifine ait Alaşehir'deki sundurma deposu yangm neticesinde tamamen kül olmuştur.Zararın yarım milyon lirayı bulduğu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • $filiiııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMFNT KARACAN Yazı işleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3Ayhk.13 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • r HİCRÎ Salı BUM] 1375 Cema-31 1371 k.yel' âhır OCAK Ocak 18 1956 18 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.13 1.50 Öğle 12.27 7.0-1 ikindi 15.06 9.44 Akçam 17 23 12.00 Yatsı 18.56 1.34 imsak 5.31 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit bi» lûmum ağrıları teskin bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Brüksel Elçimizin naşı bugün getiriliyor Bir otomobil kazasında vefat eden Brüksel Büyük Elçimiz Bedri Tabir Şaman'ın naşı bu sabah saat 9.00 da hususî bir uçakla istanbul'a gelecek ve Yeşilköy hava a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Adliye Sarayında bir cinayet işlendi t Baştarafı birincide gara içiyor,ikide bir sert ve kindar nazarlarla genç kadına bakıyordu.Cinayete sebep olan muhavere Adam bir ara sigarasını yere atarak genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Satılık Dükkân Beyazıtta Ordu Caddesinde 139 No.lu odalı kârgir dükkân acele satılıktır.Her gün 10-12 arası 227636 tele mü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Elektrikli treni mazotla işleyen lokomotif çekecek t Baştarafı birincide elektrikli tren direklerinin izolatör vazifesi gören fincanlarının çatlaması yüzünden husule gelmiştir.Bunlar çatlayınca cereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Bîr "iktisat toplanması it Baştarafı birincide ğuran âmillerin ilmî bir tahlilini yapmıştır.Bâzı meb'uslar,pahalılığı bizzat hükümetin yarattığını,tüccarın bu işde suitaksiri olmadığını ifade etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Nesebi sahih olmayan çocuklar tescil edilecek t Baştarafı birincide kadının karı koca gibi yaşamalarından doğmuş olan çocuklar da nesebi sahih olarak kaduı ve erkeğe izafetle tescil edilir.Ancak,bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • ÜNiVERSiTE Rektörünün BEYANATI Üniversiteler bütçesinin müzakeresinde hazır bulunduktan sonra evvelki gün Ankara'dan dönen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Fehim Fırat,dün bir basın toplantısı yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Kıbrıs'ta bir Rum idam edilecek [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE 30 Anreas Demetrou adında 22 yaşında Kıbrıslı bir Rum,28 kasım günü Mağosa'da Sidney Taylor adında bir I ng il izin üzerine tabancayla ateş ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Mükerrem Sarol'a dair önerge dün Meclise sevkedildi t Baştarajı birincide için inşaat malzemesi tedarik etmek gibi suçlarla itham edilmektedir.D.P.Grupumın toplantısı Diğer taraftan,Demokrat Parti Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Askerî Şûra toplandı t Baştarafı birincide bi tutularak muvaffak olanların Yedek Subay,olamıyanların yedek astsubay yapılmalarıdır.Üçüncü fikir de Yedek Subay test imtihanlarında muvaffak olamıyanlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1956
  • Harb Okuluna akademik bir hüviyet veriliyor Harp Okulunun dört seneye çıkarılarak Akademi hüviyetine sahip bir yüksek tahsil müessesesi haline getirilmesi bugün Askerî Şûra tarafından münasip görülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • acar II6C6IC Dün Bölgede toplanan profesyonel tertip komitesi istanbul karmasını seçti 7 Şubat salı günü yapdacak İstanbul Peşte temsilî karşılaşma-sı için İstanbul namzetleri,dün akşam Beden Terbiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ] İste yukarda sahanın karlarım basit hattâ uydurma vasıtalarla kaldırmağa uğraşan ekibi görüyorsunuz.Fotoğrafçılara stadda yer yok.Gazhane tarafına kurulacak tribün sebebiyle foto muhabirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • 5 Şubaf'ta hangi sistemle Macarlara karşı İsviçrelilerin ve İskoçların çıkardığı oyun muvaffak olmuştur.Gazetemizde bundan evvel çıkan yazılarda Dünya Kupasında ve Iskoçya karşısında Macar futbolunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • Basket maçları Dün akşam toplanan basketbol tertip komitesi,geçen hafta tehir edilen 1 inci küme basketbol lig maçlarının 15 Şubat Çarşamba günü oynanmasına ve Spor Sarayındaki arızanın Cumartesiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • KISA HABERLER MACAR millî futbol maçı dolayıliyle bu haftaki Greko Romen güreş lig maçları tehir edilmiştir.ORDU Takımı bu sabah Ankara'dan şehrimize trenle dönecektir.GALATASARAY.John Creyton ile Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • [HİSAR] SEYtRCIUERI GOLE DOYURAN MAC Cumartesl 9ünü oynanan Fulham Nemcastle ma-çt dokuz şahane golle süslenmiştir.Binlerce seyirci,baştan sona kadar bir heyecan fırtınası içinde geçen bu Futbol Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • Milli lakım bugün tesbit ediliyor.Millî namzetler son hazırlık karşılaşmasını yarın îstanbulsporla yapacak Bu haftaki maçları Ankarada bizzat ve İzmirde de Saim Kaur vasıtasiyla takip ettiren Eşfak Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • u HÂRİKA ÇOCUK [SAMI ÖNEMLİ I İzmir'den yeni dönmüş olan Galatasaraylı futbolculara,kulübün Amerikan barında futbolcuların maskotu Kadri'nin yanındaki küçük çocuk)Macar millî maçının neticesini tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • Naci Bursa'dan yarın dönüyor Bursa'da tedavi olan Naci muhtemelen yarın millî namzetlerin maçında yer alacak Millî takımla Fransa'ya yaptığı seyahatten sakatlanmış olarak dönen Fenerbahçe'n Naci'nin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • BEŞİKTAŞ-BEYOĞLUSPOR MAÇI Bu Cumartesi Beşiktaşlılar kendi stadlarmda Beyoğlusporla bir hususî karşılaşma yapacaklardır.Millî takıma seçilen elemanların yer alamıyacağı bu karşılaşmada Beşiktaşlıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK:Havanın ân!olarak karlaması üzerine bütün yollar kapanmış ve bir çok av sahalarına gitmek kabil olmamıştır.Buna rağmen bütün zorlukları yenerek av sahalarına kadar giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • JOHN LANDY* Avusturya'h uzun nıesaje.koşucularından John Landy,Melbourn Olimpiyatlarında derece alacak atletlerden biridir.Yukarıda John Landy,bir müsabaka sıvasında görülüyor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • Arjantin 1000 kilometre otomobil yarışı [ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES 30 Dün burada yapılan Arjantin 1000 kilometre otomobil yarışının neticeleri:1 Stirling Moss Mendel Guy Arjantin)Massareti ile,2 Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • [T.H-A.İ Cortina d'Ampezzo'da Kış Olimpiyatlarının açılış merasimi yapılırken Kış olimpiyadında 5 inci gün yarışları Neticeleri alman müsabakalarda kazananlara mükâfatlan merasimle verildi CORTİNA d'A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • Güneşspor geliyor Macar millî maçını seyretmeğe gelecek kulüpler arasında Ankara profesyonel lig lideri Güneşspor da bulunmaktadır.Güneşspor takımı aynı zamanda Cumartesi günü Fenerbahçe takımıyla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.01.1956
  • TURGAY'IN SAKATLIĞI MÜHİM DEĞİL ANKARA,30 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Fenerbahçe'nin Ordu Takımı ile pazar günü yaptığı maçta sakatlanan Turgay ile B.Ali'nin bugün Gülhâne Hastahanesinde muayeneleri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8