Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • 30500 LİRALIK Fara İkramiyesini ve Apartman Dairesini kazanmak için 31 Ocak aksamma kadar hesap acınız.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • £ft mm*_mm I ADRES Cağalpglü,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492.İstanbul TELEFON 274210 Santral ı YIL:6 SAYI:2049 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • Askerî Şûranın pazartesi günü edek $ûra ayrıca bir yedek astsubay ele alacak.Yeni tasarıda bı görüşeceği tâdiller mey anında iğin bir yıla okulu açılması mevzuunu da j hususta dört görüş mevcut [HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • I »»tfiMlı Mia'rnıı.d »EM TKEYSTONE T.H.A.l İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile kocası Edinburgh Dükü,Batı Afrika seyahatlerine,ilk basta Nijeria'daki Lagos şehrini ziyaret etmekle başlamışlardır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • RANDALL Türkiye'ye harekeletti Eisenhower'in haricî iktisadî siyaset müşaviri muhtemelen 1 şubatta Ankara'da olacak [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON 28 Devlet Reisi Eisenhower'in haricî iktisat siyaseti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • mevsimin vaadi A Batan "Birlik,mürettebatından ümid kesildi Bandırmada şiddetli kış tesiriyle köyHre domuz sürüleri iniyor Senenin ilk karı,dün şehrimize,saat 17.40 dan itibaren yağmağa başlamış ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • AYAKKABI Hatları neden yükseliyor muş?Ayakkabı fiatlarının baş döndürücü bir hızla yükselmesi üzerine,İstanbul Ayakkabı İmâlcileri İşveren Sendikası,İstanbul Ayakkabıcı Esnafı Demeği ve İstanbul Hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • Amerika,Türkiye'ye ihracatını arttırıyor Memleketimize yapılan 50 milyonluk yardımın henüz kullanılmayan 38 milyonluk kısmının durumu düzelteceği belirtiliyor [ANADOLU AJANSI)NEW-YORK,28 Türkiye'nin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • Kına gecesi BURSA'da 30 kadın,kına gecesi yapmak için,Relinin hamamından çıktıktan sonra,ellerinde darbukalar ve dümbeleklerle sokaklarda şıkır sikir oynamağa başlamışlar.Bu hâtûnlar,Bursalı oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • IT.H.A.I DİPLOMATİK JF^T w,s,ar' "Mbden Derî işgalleri altında bulundurdukları Porkkala üssünü,nihayet sahip-¦¦I'IH M I ll\Utv I jer| 0ıan Finlilere iade etmişlerdir.Sovyetler bunu bir propaeanria vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • Sivasia dün bir cinayet işlendi Hususi Muhabirimiz Ahmet Nal çakan'dan 1 SİVAS,28 Şehrimizin Hafik kazasına bağlı Sincan nahiyesinde r kavga neticesi ismail Meto,Esbir humetten dolayı aynı köyı Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • MISIRDA GÖBEK ATMAK YASAK EDİLECEK GAZETELERDEN)ı IfRflAN YAŞASIN GÖBEK ATMAK YASAK EDİLİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • GAZ SOBASI PARLA YINCA I İLHAN DEMIRELI Dûn saat 8.30 da.İstiklâl Caddesinde 186 sayılı Doğan Nâdi'ye ait Beyoğlu Hanının tieüncü katında,Türk Turizm Kütüphanesinde bir yangın çıkmıştır.Odacı İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • iektrik işlerine Sanayimden Vekâletleri bakacak Hazırlanan tasarıya göre bu suretle kalkınma işlerimiz daha rasyonel hâle girecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Sanayi Maadin ve Enerji Vekâletinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • JRÜÇHAN ÜNVERİ Babasının evini soyan bir genç yakalandı 19 yaşındaki sabıkalı,suçunu itiraf etti.Çalınan eşyalar ele geçirildi Babasının evini soyan Kaya Taykan adında 19 yaşında bir sabıkalı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • PREHSES BEATRİX 18 YAŞINDA önümüzdeki sah Bünü 18 inci yas Rüniinü kutlayacak ve bu suretle rcşitlik çağına Relmlş olacaktır.Prenses Beatrix'in doğum yıldönümü merasimsiz kutlanacaktır.Çünkü kendisi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • Bütçe Encümeni hasına dair bir tebliğ neşretti Dünkü konuşmalar esnasında bâzı mebuslar gazetelerin hakikatleri tahrif ettiğini iddia ettiler.Müzakereleri ef-kârı umumiyeye aksettirebildiği söylenen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • BAYAR «AKDENİZ» İ GEZDİ gemi hakkında alâkalılardan izahat almıştır.Şehrimizde bulunan Reisicumhur CelM Bayar,dün,Denizcilik Bankasının Almanya'da îns* ettirdiği yeni gemilerden 7.000 tonluk «Akdeniz»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • İlâç sıkıntısının belli başlı sebepleri açıklandı Türkiye Ecza Depocuları Cemiyetinin dün yaptığı kongrede ortaya bir çok iddialar atıldı Memleketimizde ilâç meselesi bir keşmekeş içindedir.Hâlen ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • mm I.konforun şahikası!SAS*ıo 4 motorlu DC-6B uçaklarındaki rahat koltuklar,ültra-modern teçhizat,sıcak ve dostane hava,S AS ile yapacağınız yolculuğu mes'ut bir istirahat devresinin en zevkli auların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • »MARTTA—i NİŞANTAŞI KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • HAFTANIN FİLMLERÎ U4l&Xtt DkjCUL ¦f «Muhteris Ruhlar» in baş rollerinde Jean Simmons ve Robert Mitchumm'u seyredeceksiniz.GÜZEL HELEN «Helen of Troy» Rejisör Robert Wlse idaresinde renkli ve sinemasko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • 30 Mart 1956 Çekilişinde 30.50 Lira tutarında Apartıman dairesi ve Zengin Para İkramiyeleri Hesap açmamış iseniz açınız,açmış iseniz hesabını/Haki para miktarını çoğaltarak şansınızı da arttırınız.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Say eserleri 915 Haberler 9.30 Türküler 9.45 Akordeonla hafi ı melodiler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Melod kervanı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • EREĞLİ Konya)ŞUBEMİZ y 30 Ocakla Hr/metiııizdedhv Bu şubemizde hesap açtıranlar için 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE Ayrıca bütün ikramiye çekilişlerine iştirak hakkı Her 150 liraya bir kur'a numarası AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • A'VVk SEVDİĞİMİZ SATICILAR.MAMBO İTALİANO Kısım:II)Hey mambo mambo İtaliano J Hey mambo mambo İtaliano Go,goJoe shake like a Giovianna Hellc,kess e-deetch,t Vou gotta happy in thc feets a when you Mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92 «Mukaddes Azap» Jan Wyman Rock Huds-Renkli İngilizce.MELEK {Tel:44 03 «W «Muhteris Ruhlar» Ko bert Mitchum Jea Simmons İngilizce AR:Tel:44 43 «Güzel Helen» Rosso na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • İplik boyası tevzi edilecek İplik mensucat ve elbise boyacılarından Ticaret Odasına kayıtlı bulunanlar bundan böyle boya tevziatından faydalanabileceklerdir.Bunların 10 Şubata kadar Ticaret Odasına mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • KISA HABERLER DUN limanımızdan muhtelif memleketlere 187.197 Ura tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.VEFADAN Yetişenler Derneğinin fevkalâde Kongresi,4 şubat cumartesi günü yapılacaktır.ALMAN seyya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • Üzerinize afiyet ÇOCUKLUĞUMDA bir mizah fıkrası okumuştum.Her nezle olduğum zaman hatırlarım.Hasta doktora sorar:Nezlenin en iyi ilâcı nedir?Kocaman bir mendil!Şimdi bu derecede realist bir doktor bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • Güpegündüz dükkân soyan sabıkalı hırsız 35 sabıkası bulunan Vasil,Kadıköy iskelesinde vapura binerken yakayı ele verdi Vasil Papadopulos adında biri,bakkal dükkânının çekmecesini Hırsızlık suçlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • Eşya ve gıda Hatlarında artış var Şehrimiz Ticaret Odası Aralık ayına ait toptan eşya fiatları endeksini hazırlamıştır.Buna göre toptan eşya fiatları geçen ay,1948 yılına nazaran yüzde 50.9 nisbetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • «Gazetecilik Armağanı» İstanbul Gazeteciler Sendikasının üyeleri arasında vermeyi kararlaştırdığı «Gazetecilik Armağanı» için gönderilen eserlerin ilk elemesi bitmiştir.Jüri içinden seçilen «Küçük Jür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • İngilizler gülyağı almak istiyorlar İngiltere memleketimizden külliyetli miktarda gülyağı satın almak için teşebbüse geçmiştir.Teklif edilen fiat 220-230 sterlingtir.Bulgaristan'da fiatların yüksek,Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • Birisinin 3600 lirası dolandırıldı Zabıta,Avrıttez Karabasan adında birinin 3600 lirasını dolandıran bir şahsı aramaktadır.Kumkapı'da Mollataşı sokağında oturan Avrıttez,20 gün evvel,isminin Osman old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • VEFAT Karadeniz Ereğlisi eşrafından ve şehrimiz tüccarlarından Mustafa Atamer'in eşi.Simin Tezer ve Erdem Atamer'in anneleri,Hüseyin Sezer'in kaymvaldesi,tüccardan İbrahim Atamer ve Talıir Atamer'in y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • BANA^OR Yıldönümleri Şüküfe E.İstanbul)genç bir bayan okuyucumuz.Yedi senelik evli ve Allah bağışlasın,iki de evlâdı var.Kocasından şikâyetçi:«Bana iyi muamele eder.Bir dediğimi iki etmez.İyi bir aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • partıman Dairesi İKRAMİYELI GRUP MEVDUATI Yulde 2S mu'lîk îsabe* Omur boyunca aylık irat 30000 Liraya kadar iş sermayesi t Yatırılan paranın 3 MİSLİ para ikramiuesi Liralık para ikramiyeleri İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • UMUNDA i LİRALIK İKRAMİYELERİMİZDEN BİN MÜŞTERİMİZ Faydalanacaktır i GARANTİ »BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • B İR AÇ Türkiye Eczâhâne Sahipleri Cemiyetinden aşağıdaki mektubu aldık,neşrediyoruz:«Cemiyetimize atfedilen bu yaziyle idare Heyetimizin bir alâkası yoktur.6197 No.lu Eczacılar ve Ec-IKLAMA eâhâneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • Kızıl İtalyan lideri ki ı arısından ayrılıyor önümüzdeki ay Moskova'ya gidecek olan lider Rusya'da aile hayatında hürriyeti seçecek [ANADOLU AJANSİ] MİLANO 28 İtalyan Komünist Partisi lideri Pabniro T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • r-I I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK tâ ı ^a t âlâ a t t Aman,bize dokunmayın BİZDEN nıurad,yaz kış Anadolu banliyösünde oturan ve her gün İstanbula inmek mecburiyetinde olan «çilekeş-ler» dir.Fakat bu makina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • IA.P.I FAREDEN KORKAN 9ecen Loydra'daki bir tiyatroda çalışan Peaches Page adında bir aktris,rol icabı sahnede çırılçıplak-dururken,aniden çıkan bir fareyi görmüş,bir çığlık atarak içeriye kaçmıştır,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • türkîye kredi BA1VKASI=V AYDA 1000 LİRA İRAT İRATLI SİGORTALI IKRAMİYELI TASARRUF HESAPLARI s GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • hakkında geçenlerde gazetemizde çıkan bir röportajı herhalde hatırlıyacaklardır.Bahsi geçen acenta,son gelen haberlere göre,faaliyetini bir hayli genişletmiş bulunmaktadır.Avrupanın muhtelif yerlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • Kıbrıs'ta dün neşredilen müşterek resmî tebliğ karşı İngiltere'nin eski klik olmadığı belirtiliyor Makarios un iddialarına durumunda bir değişil {ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,28 Müşahitlerin kanaatince,Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • MÜSTAKBEL MONAKO PRENSESİ GRACE KELLY İLE Hollywood'un"Soğuk Güzeli„Beyaz 1 Perdeyi bırakıp bırakmamak için henüz karar vermediğini söyledi Hollywood Muhabirimiz Melih ERİNÇ Yazıyor Müstakbel Monako P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • BİR "HAYVANAT BAHÇESİ,KAZANMAK İSTER MİSİNİZ O halde bu su aygırı resmini gazeteden kesin!Bir kartona yapıstı-1 rın!İyice kuruduktan sonra boyaym!Son olarak da makasla oyun!Bu iş i de bitince,bu su ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • ÇOCUK KLÜBÜ Sevgili Küçükler,*MİLLİYET-ÇOCUK KLÜnü kurmaya karar verdiğimiz zaman,doğrusu bu kadar istekli bulacağımızı sanmamıştık.Meğer pek çoğunuz «MİLLİYET» i seviyor ve onun bir çocuk köşesi açma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • Mgsol j jffifij BİR keçi yavrusuna yemek aramak için dışan gidiyordu.Çıkarken yavruya tenbih etti:Kim gelirse gelsin sakın kapıyı açma!Çalıların arkasına saklanmış olan kötü kalbli bir kurt bu sözü iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • "ÇOCUK KLÜBÜ,İCÎN YAZILAN ŞİİRLER Bâzı kardeşleriniz hasretle bekledikleri Çocuk Klübünün kurulmasından o derece memnun olmuşlar ki,hemen kâğıdı,kalemi ellerine alıp klüpleri için birer şiir yazmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • DELİ İLE KRAL Bir deliyi bir kralın huzuruna çıkarmışlar.Kral deliye eliyle bir işaret yapmış,deli de Krala yine işaretle cevap vermiş.Vezir,Krala:Hükümdarım,demiş,deliye ne söylediniz?Ben ona «Allah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • NEYİ ANLAMAK İSTEMİŞ?Jale annesinin dışarı çıkmasından istifade ederek mutfağa koştu,masayı çekip üzerine sandalyeyi koydu.Sonra üstüne çıktı,dolabın kapağını açtı.Tam parmağını bala daldıracağı sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • TOMBIIC tm& Bunak,enayi u.SANA SAAOKİtf DEĞİL BİR BUÇUK MET KE KEFEN LAZ.IM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • Yazan:R E F İ CEVAD ULUNAY Tefrika No.127 Neden vermesinler?Kirasını verdikten sonra.Mesele kirada değil.Evi ben kendi namıma tutamam.Senin namına hiç tutamam.Anlamıyorum.Anlatayım:Kendi namıma tutars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • KÖSEM S0LTÂN i& Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.124 AYAK DİVANI VE SULTAN MURAD'IN GÖZ YAŞLARI Pazar günü sabahı Aksaray'da Et Meydanında ve Vefa'da Şehzade Mehmed Câmiinin karşısında bulunan Yeniçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.43 Kadın Cingöz'e doğru eğildi ve yüzüne dikkatle bakarak:Ne söylüyorsun?dedi,korkarım benim adımı da unuttun?Cingöz cevap vermedi.Kadın çenesini onun omuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • 7?EZZI D İKİŞER KADINLARA İNANMAZ-DI ONUN İÇİN YENİ ELBİSENİN SIRRINI BİLEN MAN/KEM BETON NECLA'YI ATÖLYEDEN BIRAK A\AO/KAPIYI DA ÜSTÜNDEN KlUTLEDı,ANAHTARI ZEHİR ZEMBEREK HAFİYEYE VERDİ HAFİYE YASADİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1956
  • E Bekirle Asuman yeni evlidirler.Bekirlerin çiftliğinin yakınındaki büyük «Çamlı Köşk» le-rinde,genç adamın karedşi İsmail ve büyükana neleri ile otururlar.Bekir,günden güne huysuz-5 laşır.Bir gün şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • v KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • 4Zo Öö3947b2öa3ö7842 DHGBİPİ'SÜlYIEŞEİRCNZ 56437286549 KEKOK I EĞÜÜ E 7 3 2459783 ILRRMVSLA 29586753428657396275 YS İ ELMTCÜE RELEAENTT İ 4 3 8 7 9 4 2 Y Ğ G G N A İ 5 3 6 9 B I E İ 4 2 N S 5 7 4 3 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • J SİNEMA DÜNYASINDAN İ «t_«siL-istfc-jâito*_sat_ssa—aet Gözierüiüen tanıyacak mısınız?Tcbe.ssiimlu bîr ifade ile karşınıza çıkmış olan M bH ıf çift siyah «öz,esmer ve fevkalâde cazip hir floMy\vood *y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • İÜ t Mâ Gİ SOLDAN SAĞA:1 Bilgi ve emek meyvesi Kanun.2 Bir renk Teiniz,katkısız.3 Diyar Birinci Değer.4 Şöhret Gökyüzü veya bn kumanda.5 İslâm tarihinin trajik bir vak'ası.o vak'anırolduğu yer.G 7 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • âül£NT ORAN Kocakarı,Gel de gözünle gör»,dedi.Demetrios,kendini kıraliçenin aslanlarının midesinde hazmolunurken yahut da darağacında kurutulmak için asılmış bir iç çamaşırı gibi sallanırken görürüm k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • «MOSKİTO» UÇAKLARI EMEKLİYE AYRILDI De Havilland uçak şirketinin İkinci Dünya Harbinde namütenahi hizmet gören Moskito avcı uçakları,Malaya'da tedhişçi bölgeleri üzerinde nihaî bir keşif uçuşuyle emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • Dünyadaki bütün elmas miktarı [BOSFOK] BRUXELLES,Bundan bir ınüddet evvel,bütün dünyada topraklardan çıkarılan elmas miktarının 500 kental civarında olduğu iddia edilmişti.Belçika Coğrafya Cemiyeti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • 717 ita MARALI OM ^k ıfj eshur kuyumcu Zeynel El-mas'ın kaybolması üzerine,onu bulmakla vazifelendirilmişim.Kısa bir araştırmadan sonra,onu «Âşıklar* otelinin 717 numaralı oJasında bulunduğunu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • DONDURULMUŞ EKMEK WASHİNGTON,Amerika Tarım Bakanlığından bildirildiğine göre,fırıncılar ticarî gayelerle dondurulan ekmeklere günden güne artan bir ilgi göstermektedirler.Pişirme sanayii,dondurulan ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • Y umurtladı ve mecalsizlikten öldü [ANKARA AJANSI] LARİSSA Yunanistan)Burada bir tavuk 135 gram ağırlığında bir yumurta yumurtladıktan sonra mecalsiz kalarak ölmüştür.Dünya rekoru kıran tavuğun yumurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • RADYOAKTEVİTELİ buğdaylar da var Atom âlimleri yaptıkları araştırmalar neticesinde bir müddet sonra,radyasyonlar sayesinde bütün nebatat hastalıklarının önleneceğine emin bul-Olmaktadırlar.Halen İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • us bilirsiniz.OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak n Tatil gününüz:Bugün %ı 4/akıntıya kürek çekeceğe benziyorsunuz.His hava-tınız:Evinizde kalıp dlnlenmeniz en iyi şey olacak.Sağlığınız:Küçük şeylere değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • KEMAL BAYSAL EHDAL AKKAYA İstanbul)SUAL Vermiş olduğunuz D.76 formülü banyo saf olarak mı,yoksa sulandırılarak mı kullanmak lâzımdır?Muhtelif filmlere göre yıkama zamanı değişir mi,ve bir kaç meşhur f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Hazırlayan:Dr.Ercüment Bakttr Resimler:Nezih I x*Sİ İP* 3 m Duruşun ehemmiyeü W:o r^ Zİ fö.mJ X;X;X;v.v.v.i:m& Jg j c xx:j:*l 5i rf m iv:İKİ Cemiyet hayatında beden duruşunun önemi inkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • İtalya'yı geçen sene 10 milyon turist ziyaret etti {Hususi Muhabirimiz ZİYA GİZMEN'den] ROMA,1955 senesi zarfında İtalya'yı on milyon 786 bin turist ziyaret etmiştir.Bu rakkam 1954 senesine nazaran %1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • Vapurdan yarenlik KARŞIMDA zarif bir kadın var.Üstünde gri-beyaz sarmaş dolaş.Gümüş ve beyaz mantonun kollarından,yaka arasından nefis bir süveterin el değmemiş beyazlığı göze gülüyor.Şapka tahmin ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • YENIMEVZUUMUZ i KİNCİ münakaşa mevzuumuz soldur.Genç kızların evlenmeden evvel jlirt jlört)etmelerine taraftar mısınız?İzah edelim:Flirt flört okunur)İngilizce bir kelimedir.Bir kadına cemile yapmak,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA 24/Aralık/1955 tarih ve 2013 sayılı sayın gazetenizin Aranızda Münakaşa)sütunlarında ist.Üni.İktisat Fakültesi I-II.Söm.talebelerinden Sabri Irmak imzasını taşıyan genç bir arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1956
  • ğ r^et yolu saadet yoludUrj 1356 YILINDA TÜRKİYE İŞ BANKASI f LİRA TUTARINDA İKRAMİYE VERİYOR!İkramiye apartmanları Tiirkive İS Bankası lTıd vılrnda 10 talihlivi apartman sahibi yalıncaktır,ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • ÜROLOG OPERATÖR Dr.D.KAMHİ İdrar yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Muayene saati:16 19 Adres:Beyoğlu Tünel İlk Belediye sokak Kürük Tünel Han 5-2 Tel:44 53 39 Ev:2141 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • Acele Satılık Çok kıymetli ve hiç kullanılmamış VİZON KÜRK Müracaat:Tel:22 00 03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • ARANIYOR 16 m/m BELL and HOVER Amerika» SİNEMA MAKİNESİ Telefon 22 20 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • BEBEK GAZINOSU'ndan Say m müşterilerimizin gösterdikleri büyük rağbet üzerine bazı müşterilerimize yer temin edemediğimizden özür dileriz.Müdiriyet Tel:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • »Pazartesi aksamından itibaren» ATT I A sinemasında HARİKALAR mm r\dünyası film âleminin En muhteşem eseri onbinlerce figüranın yarattığı yeni bir METRO GOLDWYN filmi JİİPİTER'in SEVGİLİSİ Jupiter's D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • Lira kârla ayakkabı satışı Dikişli çift kat köseleli erkek kunduraları 28-30 liraya Dikişli kadın iskarpinleri 18-20-22 liradır.Beyoğlu İngiliz Sarayı Karşısı LutfuUah Pasajı)1.kat.No.36.Kapri Kundura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • SARAYA* M'-'y*»'1 «s HERQÖN T^ X MATİNE 17.30.U,SUVARE 21.15 A.KUKLA TİYATROSU TEMSİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • DÜNYACA TANINMIŞ ALÜMİNİUM PANCURLAR 15 cazip renk olarak gelmiştir.Montaj evi:İ.ESKENAZİ Tünel Yüksekkaldırım No.103 wmmm—*mm Tel:44 32 81 22 92 86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • Münhasıran Odamızda Kayıtlı iplik,Mensucat ve Elbise Boyacılarına Sanayi Odasında kayıtlı olmamak şartile,iplik,mensucat ve elbise boyacılığı ile iştigâl eden ve münhasıran Odamızda kayıtlı bulunan bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • N İŞ KOZ NİŞASTA VE GLİKOZ FABRİKASI T.A.Ş.Adapazarı İstanbul Satış Bürosunu Zindankapı.İpriler C.43 numaraya naklettiğini sayın müşterilerine arzeder.Tel:227876.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.01.1956
  • The Shell Company oî Turkev Ltd.İstanbul)1 Şubat 1956 tarihinden itibaren telefon numaralarının aşağıdaki şekilde değiştirileceğini sayın müşterilerine arzeder:48 23 37 5 hat)48 23 30 3 hat)48 23 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Eisenhovver Bulganin'in Pakt teklifini reddetti Rus liderinin 20 senelik pakt imzalanması teklifine cevap veren Başkan,Karşılıklı anlaşmaların zararlı olabileceğini belirtti.[ASSOCİATED PRESS] WASHİNG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • YUGOSLAV RUS ANDLAŞMASI İMZALANDI [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,28 Yugoslavya ile Rusya bugün Atom enerjisinin sulhçu istimallerine dair bir anlaşma imzalamışlardır.Rusya,bu anlaşma çerçevesi dahilinde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Bütçe Encümeni basına dair bir tebliğ neşretti t Baştarafı birincide teklif ediyorum.Ete'den sonra konuşan Halil Tur gut ise,şunlar söylemiştir: Her iki gazete de epey zamandan beri efkârı umumiyeyi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • YENİ ÇIKTI!DOKTORLAR,HÂKİM,SAVCI ve AVUKATLARLA,TIPve HUKUK TALEBELERİ İÇİN ADLİ TIP EL KİTABI Dr.Rahmi Seyisoğlu Adlî Tıp ve Ruhî Tababet Mütehassısı Pratik hayatta Adli Tıpla ilgili konularda fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Mes'u!bir doğum Neriman Pınarlı ile gazeteci arkadaşlarımızdan Nihat Pınarlı'mn bir kız çocukları olmuştur.Ana ve babayı tebrik eder,yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Babasının evini soyan bir genç yakalandı t Baştarafı birincide ele geçirilen 19 yaşındaki genç neticede suçunu itiraf etmek mecburiyetinde kalmıştır.Evine pek nadir uğrayan sabıkalı genç,ifadesinde:c—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Amerika'da günlük gazete tirajı:56 milyon [ANADOLU AJANSI] NEW YORK 28 «Aditor And Publischer» in 1956 yıllığında neşredilen istatistiklere göre geçen sene zarfında Amerikan gazetelerinin günlük tiraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Amerika,Türkiye'ye ihracatını arttırıyor t Bojfora/ı birincide söylemiştir.Owens Jones verdiği izahatta Milletlerarası işbirliği Ajansı ICA)tarafından Türkiye'ye bu malî yıl için 50 milyon dolarlık ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Çekirge 10 yıl hapis yatacak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurlarını yıllarca peşinde koşturmuş olan «Çekirge» nâmiyle maruf Rasim Şekerci dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesince on yıl hapse mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Spor Sarayı dün bir yangın tehlikesi atlattı Spor ve Sergi Sarayı,dün gece bir yangını tehlikesi atlatmıştır.Teknik Üniversite Vefa maçının yapıldığı sırada binanm çatı kısmmda vukua gelen yangın seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • AtinaRadyosu susturulacak İngiltere,Kıbrıs halkını isyana teşvik eden radyoyu parazitle susturması için Mareşal Harding'e tam salâhiyet verdi tASSOCİATED PRESS] LONDRA 28 İyi haber alan kaynaklardan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Kocası için gözünü feda edecek sanatkâr Kendisinden yirmi yaş büyük kocasma gözünü vermek isfeyen ielevizyon yıldızının ieklifi üzerine bir çok fedailer ortaya çıkiı [ANADOLU AJANSI] MİLANO İtalya)28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • C.H.P.Küçükyalı Ocağının kongresi yapıldı C.H.P.Kartal Küçükyalı ocağının yıllık kongresi dün yapılmıştır.Kongrede söz alan hatipler,hayat pahalılığından ve iktisadî güçlüklerden bahsederek iktidarı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Elektrik işlerine Sanayi-Maden Vekâletleri bakacak t Baştarafı birincide işin,iki ayrı vekâlette toplanmasının daha faydalı olacağı fikrini ileri süren de vardır.Bu ikinci fikrin tatbik mevkiine konul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Çimento sarfiyatı kontrol edilecek Piyasada ve inşaat mahallerindeki çimento sarfiyatını kontrol için,Vilâyette yeni bir kontrol bürosu kurulmuştur.Büro,ayni zamanda bu konudaki şikâyet ve dileklerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • SEKERBANK ncu Şu&e6ini g ş-şubat mmm BEYOĞLUNDA ü.ÇI YO R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • HİCRÎ Pazar RUMİ 1375 Cema-29 1371 âhır OCAK Ocak 16 1956 16 VAKİI VASATİ EZANÎ Günej Öğle İkindi Aksam Yatsı İnısâk 7.15 12.27 1504 17.20 18.54 5.32 155 7 06 »44 12.00 135 12.12 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Sahibi.Ercüment Karacan Şirket!adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLAR* Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 T.L.ECNEBÎ MEMLEKETLER İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • MÜDÜR,MUHASİB,MEMUR Turistik tesisler ve Banka işletmeciliği için lisan bilir Müdür,Muhasebeci,Sekreter ve memuı alınacaktır.İngilizce,Fransızca bilenler ve iki dile birden aşina olanlar tercih olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Belediye Mezarlıklar Müdürü beraat etti Belediye Mezarlıklar Müdürü Safa Günayın duruşmasına dün 2 nci Ağırceza Mahkemesinde bakılmış ve maznunun suçsuzluğuna kanaat getirmiş olan mahkeme beraat karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • OPON OPON OPON OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit bilûmum ağrıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Randall Türkiye'ye hareket etti t Baştaraiı birincide lerin cesaret,dürüstlük ve basiretlerine muazzam bir hayranlık beslemekteyim.İleri sürebileceğim tavsiyeler Türkiye ve Amerika arasındaki iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Ayakkabı fiatlan neden yükseliyormuş t Boytara/t birincide ayakkabı fiatlan kendiliğinden yük selmektedir» Bu mevzuda harekete geçen sendikalar,ayrıca,işlenen deri ve köselelerin kalitelerinin yükselt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • AKIL SİHİR Hastaları,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler içini DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın doktor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716984 716782 Fatih Fevzipaşa Cad.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • AKIN Çatlak Motor Tamirhanesi Pik,aleminyum motorların her tarafı belirsiz,garantili onartlm Kadiköy,İskele Civan AKIN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • TURKinPE İLK PEF& Çocuk mecmuası yakında çıkıyor f SEKİ SEM RENKULUKS BİR KAPAKİÇİHDEBMTAHmmSİHlİ 4QSAYE4.AYRICA ÜÇBUUTLU İLAVE ı/f GÖZLÜK MOKEtTftecmaas^ida^l mücadeleci yırtıcı hayatile f JgJ de.s,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • Yedek subaylığın bir yıla indirilmesi düşünülüyor t Baştarafı birincide 3 Lise mezunlarının doğrudan doğruya,yüksek mektep mezunlarından test imtihanında muvaffak olamayanlarının assubay olmaları test
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1956
  • İstanbul'a mevsimin ilk karı dün yağdı t Baştarafı birincide isimli bir sandalla balık avlamağa çıktıkları ve bir daha evlerine dönmedikleri anlaşılmıştır.Yapılan aramalarda gerek sandal,gerekse kaybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.01.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ] HOCALARI İLE KONUŞTULAR °r*"u i!e,Hüseyin Akbaş dun gazetemize gelerek,Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evi ile telefonla konuşmuşlar ve Hocalarının sıhltatini sormuşlardır.Her iki güreşçimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Kombine numaralı tribün [bileti kazanan 5 okuyucu Bu sene 140 bin küsur okuyucumuzun iştirak ettiği «Yılın Sporcusu anketimizde millî futbolcu Lefter,yılın sporcusu seçilmiştir.Daha evvel de bildirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLtl [SAMI ÖNEMLİJ YALCIN'İN LK MAÇI Yalçın ve YükseVin hazırladıkları bîr Galatasaray hücumu,Darüşşa» titibaren Tuğrul,Yalçın,Sinan faka müdafaası tarafından durdurulmağa uğraşilırken üstte)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Galatasaray izmir'de Karşıyaka karşısında isteksiz ve raha İZMİR 28 Suat Kızılcan bildiriyor)Şehrimizde bulunan Galatasaray futbol takımı bugün ilk maçını az bir seyirci önünde İzmir lig ikincisi Karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • F.Bahçe:3 Havagücü:O ANKARA,28 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Şehrimizde misafir bulunan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı ilk karşılaşmasını bugün Havagücü ile yaptı.Havanın karlı ve sert oluşu sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Gazanfer Bilge'nin bir oğlu oldu Dünya şampiyonlarımızdan Gazanfer Bilge ve eşi Yıldız Bilge' nin dün sabaha karşı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.Yavruya Ali Muzaffer adı verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Kubala,Luton Town'u tek başına yendi [TÜRK HABERLER AJANSI BARSELONA 28 Burada Barselona takımı ile ingiliz liginden Luton Town arasında yapılan karşılaşmayı Barselona takımı 3—1 kazanmıştır.Fakat Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Güreş Federasyonunda ihtilâf mı var?Güreş millî takımımızın Macaristanda yaptığı güreşlerin akisleri halen devam etmektedir.Hattâ bu arada Güreş Federasyonundan bazı istifalar da beklenmektedir.Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • FUTBOL ÜSTADI MAÇAHtAMBMlEIlKEN,Çok değişik iklim şartları altında muhtelif maçlar yapan MACARLAR!SÜRPRİZ Mİ BEKLİYOR Puskaş şüt atıyor.Bu sene Macarların Olimpiyat Oyunlarına hazırlanma senesidir.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • IBİR STAD KAZANDIK!Büyük stad sıkıntısı kadar,buhranının da giderilmesi stad lâzımdır Mecidiyeköyü'nde inşa edilmekte olan Ali Sami Yen Stadyomıı,pek yakında fiilen sportif faaliyete açılacak ve bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Bugün yapılacak hususî maçlar.Beşiktaş Adaletle,Vefa Karagümrükle Kasımpaşa Eyüp ile karşılaşacak Profesyonel futbol takımlarından Galatasaray,izmir'de Fenerbahçe Ankara'da karşılaşmalar yaparken,ligi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Partizan Real Madrii maçı yarın oynanıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] BELGRAD,28 Avrupa Şampiyon Kulüpler Futbol Turnuasının kardöfinalinin Partizan ile Real Madrit arasındaki ikinci maçı yarın burada oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • G.Saray Fenerbahçe kızlar basketbol maçı Galatasaray Fenerbahçe kız takımları basketbol liğ maçı bu gün Spor ve Sergi Saraymda saat 12 de yapılacaktır.Bu müsabakadan evvel saat 11.30 da Beşiktaş Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1956
  • Bulgar Federasyonu tarafından S.O.Federasyonumuza geçenlerde yapılan bir müracaatta,beynelmilel basketbol hakemlerimizden Turgut Atakol'un Sofya'da 22-29 nisan tarihlerinde tertiplenen «Büyük Mükâfat»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 29.01.1956
  • 1 BNflASYON VEELASYON MİLLÎ GELIR İKTİSAT DERSLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • Dünyanın en büyük otomobil sanayiini kuran Ford kumpanyası,imalâtta da yeni rekorlar kırmış bulunuyor.Ford fabrikalarında çalışan işçiler,beher otomobili,en son çalışma sistemine göre,yalnız 58 saniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • 1|.m(m)H fr 'i Tersine «STRiP-TEASE» numarası Herkes soyunurken o,bilâkis giyiniyor!"S trip-tease» i bilirsinizre de,Fransız artistleri,Avrupa ve Amerikada çok tutunan bu soyunma numaralarım getirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • C(c Bedâvâ tatil yapmak için nezleye tutulunuz İngilterede 6 Üniversite talebesi,10 günlük bir tatil geçirebilmek için yüzde 50 nisbetinde nezleye tutulmak mecburiyetine tâbi kılınmaktadır.Bu talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 29.01.1956
  • 16 Yıl sonra yeniden FİLME ELMAN ESER Louis Bromfield'in meşhur romanını bu defa Lana Turner ve Richard Burton temsil ediyorlar BİRAZ eski sinema meraklıları,bundan senelerce önce memleketimizde «Hint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • **i»w* F C M E D î C C T 11.11 id.ı yüz ve vücut güzellikleri ile yeni bir Gina olmağa namzet birçok artistler vardır.19 yaşındaki Giovanna Kaili bunların en başında gelmektedir.Giovanna yeni film çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • Kraliçe Elizabeth ve DEMOKRASİ ngiltere Kraliçesi Ma-I jeste İkinci Elizabeth ile Edinbuvgh Dükü refakatlerinde Ana Kraliçe ve Prenses Margaret olduğu halde Buckingham Sarayında Kraliyet hizmetkârı ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • Bette Davis,futbol oynarken sakatlandı Holly\vood Amerikanın tanınmış sahne ve perde yıldızlarından Bette Davis,bu sabah,evinin arka tarafındaki büyük parkta kocası Gay Merill ve üç oğlu ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • DEĞİŞİK biK KülttHUZlSYÜNsra^TlmİlrKi:panyası hesabına «Afrika Limanı» isimli renkli filmin baş rolünü oynamaktadır.Bu role daha önce Kathryn Crayson angaje edilmiş;olup,aktrisin rahatsızlığı dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • IİİP KALK DA OYNAYALIM:f Birbirleriyle iyi geçinmeycnlerdeıı bahsedilirken,«kedi-knpek gibı-dirler» derler.Fakat hu teşbih her zaman doğru olmayabilir,'iinkü kedinin köneklc iyi geçinmediği fikri yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 29.01.1956
  • iddia uğruna ne delilikler yapılıyor Bahse giren bir genç geçenlerde Londra'da Hyde Park't an Piccadilly meydanına kadar çırılçıplak yürüdü GARİP iddialar yine günün mevzuu olmaya başlamıştır.Askerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4