Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Kaçak bir Yunan balıkçı gemisi daha yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 27 Ayios Nikolaos isimli bir Yunan balıkçı gemisi Sisam adası civarında girdiği kara sularımızda avlanırken yakalanmıştır.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Bir motor battı ödenizci kayıp Fırtına yüzünden gemiler Boğazda bekliyor.Sühunet zait 2ye kadar düştü Denizlerde hüküm süren şiddetli karayel fırtınası devam ederken,dün öğleye doğru İstanbul'a karda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • ı ıı nrıııınılıtnrf |T.H.A.Gözlerini çocuklarına verecekler şındaki çocukları Ernestoni'nıın görebilmesi için,birer gözlerini kendisine vermeğe karar vermişlerdir.Ernestino üç yasında İken bir hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Hürriyetçiler ishal hakkı etrafında izahat verdi Adliye Encümeninin toplantısında konuşan Ekrem Ali Can "İsbat Hakkı,tasarısının Anayasaya aykırı olmadığını söyledi i hususi muhabirimiz* NEDRET SELÇUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • D.P.Genel idare Kurulu toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 27 Demokrat Parti Genel İdare Kurulu,bugün saat 18 de Başvekâlette bir toplantı yapmıştır.Toplantıya kısmen Başvekil Adnan Menderes,kısme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • NEHİRE YUVARLANAN TREN ölmüş,32 kist yaralanmıştır.IA.P.1 Norfolk'tan Cincinnatl'ye «iden bir tren evvelki gün Virginia eyaletinde,raydan çıkarak Tııg nehrine yuvarlanmıştır.Bu kazada makiııjst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • n&SE WL i m &aA B\w| BP^ ^9h SjEftflBSıc k^JHI IA.P.I Kimi görmeğe gelmiş?Ncvv-York'tan «Qııeen Mary» transatlantiği ile ayrılan Rita Hayuorllıevvelki gün Paris'e gelmiştir.Meşhur yıldı/Paris'te yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Kasım Gülekin dünkü gezisi [Hususi surette gönderdiğimiz arkadaşımız ÜMİT DENİZ bildiriyor]:İZMİR,27 Dün geceyi Ödemişte geçirmiş olan C.H.P.Propaganda kervanı,başlarında Genel sekreter Kasım Gülek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • H İT L ER Bakır köyde «Ben Hitler'im« diyen Ali Alt adında biri,dün Akıl Hastahanesine gönderilmiştir.Ali,Bakırköy'de Metristepe civarında şüpheli bir vaziyette dolaşırken jandarma devriyeleri tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • BASIN FOTO l YAĞMUR ALTINDA KASIM CÜLEK'İ DİNLEMEK İÇİN BEKLEYENLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Sokak ortasında göbek atanlar I Hususî Muhabirimiz Sabrı Türkozan'dan] BURSA 27 Son günlerde şehrimiz enteresan hâdiselere sahne olmaktadır.Dün gece,kına gecesi yaparak bu sabah gelin hamamına gidip h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Atatürk Filminde 160Türk rol alacak Errol ve genç yıldız Cornell Brochers şehrimizde 'istanbul,isimli bir film çevirecekler [LEYLÂ UMAR] Atatürk'ün hayatı hakkında çevrilecek film münasebetiyle Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • [HİSAR] Marilyn Monroe'ya benzeyenler' veya benzemek isteyenler,gün geçtikçe artmaktadır Sarısın Bombanın bu benzerleri arasında hakikaten ona en fazla benzeyen İtalyan dilberi Rosalina Neri'dir.24 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Personel Kanunu bugün Meclise sevkedillyor Müstaceliyetle müzakeresi teklif edilen lâyiha memur maaşlarındaki zam nisbelini 50 ye kadar çıkarıyor l HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 27 Personel Kanu-j nu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • ^g^ i|l,ı:ı:M.ııılw.I İLHAN DEMİREL)«ASK.PARADAN ÖNEMLİDİR İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertip ettiği «Hayatta Ask vıihitihiuım» nllj Para mı daha öllemUdir?w mevzuundaki münazara,dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Bale sanatkârları Vilâyette l ilhan demireli Bir kaç gün önce temsiller vermek üzere şehrimize gelmiş bulunan Paris Operası Bale San'atkârları dün sabah Fransız Başkonsolosu ile birlikte Vali Gökay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • Harbiye cinayetinin faili kriz geçiriyor Şoför İsmetin cinayeti bir kadın yüzünden işlediği ısrarla söyleniyor Harbiye'deki Tekel Satış Deposunu soymak isterken,gece bekçisini,keserle başına vurmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • RUÇHAN UNVERf Rll Yfll NF 7AMAN APII APAlf Bfr müddet önce Boğaz yolunda bir toprak kayması olmuştu.I UL İlk A.M m MU S Kirecimi mı ile Çayırbaşı arasında vukubulan hâdise yolun trafiğe kapanmasına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ a BA\HASI=AYDA 1000 LİRA İRAT İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • I İ;ü:i:i:i:i:i:ii:i:ADRES Cağaloglu,Moliafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral y:a:ii^:YIL:6 SAYI:2048
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1956
  • İVERSİTE Alîşîroğlu ile Hamdi Ragıp Atademir ara iki mebus da komisyondan çıkarıldıısında çıkan hâdise üzerine her i Rektörler Senato tebliğlerinin yanlış anlayış üzerine neşredildiğini söylediler I H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Vilâyet Umumî Meclisi yıl bütçesini kabul Hayır cemiyetlerine ayrılan yardım arttırıldı.Maarifte çalışan hademelere 100er lira verilecek Vilâyet Umumî Meclisi dün saat 15 de toplanmış ve yeni malî yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • «Mesleği» esrar kaçakçılığından daha kârlı imiş!Çantasında esrar bulunan ve esrar satıcılığından sanık olarak adliyeye verilen Şükran adında bir genel kadın,dün 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde yargıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Dört müessese sahibi Adliyeye verüdi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu,dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in riyasetinde toplanarak,yapılan son teftişlerin raporlarını tetkik etmiştir.Komisyon,ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Çalıştığı binanın kapısını çalıp kaçarken yakalandı Nuri Koç adında bir bekçi,çalıştığı binanın kapısını çalıp götürürken suçüstü yakalanmıştır.Nuri,Bakırköyde bir bankaya ait şantiyenin bekçisi idi.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Bir işçi kız intihar etmek istedi Zeytinbumu gecekondularında oturan Necmiye adında genç bir kız,ailesinin,kendisini akrabasından birisiyle zorla evlendirmesine üzülerek çalışmakta olduğu Bakırköy Bez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Refik Koraltan dün Vali ile görüştü Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan dün sabah Vilâyete gelmiş ve Vali Gökay'la bir müddet görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • GÜNDEMDE 1 No.Ll MEVZU:ORTADOĞU Rusyanm Washington Büyük Elçisi Zarubin,çarşamba sabahı koltuğunda bir evrak çantası olduğu halde Beyaz Saraya gitmiş ve Eisenhovver'in dairesinde yapılan 15 dakikalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif Yemek müziği 13.00 Şarkılar.Zeki Milren 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Şayeste Acar 14.20 Haftanın programı 14.30 Caz müziği 15.00 Cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • MEVLÛDU ŞERİF Aile büyüğümüz ve çok kıymetli annemiz:Bayan Zehra MİREL'in aziz ruhuna ithaf edilmek üzere,vefatının 52 ncl gününe müsadif 28/Ocak/1956 cumartesi günü,öğle namazını müteakip Kadıköy,Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • TEŞEKKÜR Kıymetli esim,babamız ve kardeşimiz,Mehmet Behiç OKAY'ın vakitsiz ufûlü dolayısiyle cenazesine gelmek ve telgrafla teessürümüze iştirak etmek suretiyle yakınlık gösteren bilûmum akraba ve dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • BORSA 27 Ocak 1956 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 78.25—78.50 Reşat 90.50—91.00 Vahit 76.50—77.00 Hâmit 77.00—77.50 Aziz 76.00—76.25 Gulden Hollanda 75.25—75.50 Külçe 11.65—11.70 ingiliz Vikto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • SİZİN OLABİLİR Bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • DOĞUM «Milliyet» yazı ailesinden arka-I daşımız Halit Kıvanç'la esi Bul-I bin Kıvanç'ın bir erkek evlâtları I dünyaya gelmiş ve yavruya Ümit I adı verilmiştir.Genç ana babayı tebrik eder,I küçük Ümit'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Saray sinemasının büfesini soyanlar yakalandı Saray Sinemasının büfesini soyan üç kişi hakkında takibat yapılmaktadır.Ara Terziyan,Mihal Miçakıs ve İsmet Acınan adındaki suçlular,istiklâl caddesindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • İstanbul Radyosu masrafları kısıyor 1955 malî yılının sona ermekte olması yüzünden İstanbul radyosunun athsisatı bitmek üzeredir.Bu yüzden Radyo Müdürlüğü mart ayma kadar masrafları mümkün olduğu kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Adapazarı muhabirimiz bir kazada yaralandı Adapazarı 501 plâkalı otobüs,Adapazarmdan İzmit'e giderken Arifiye civarında hendeğe yuvarlanmıştır.Kaza neticesinde Şükrüye Uçar adında 18 yaşlarında bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • KISA HABERLER BELÇİKA Başkonsolosu dün Valiye bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.BELEDİYE Sağlık ekiplerince son bir hafta içinde 52 fabrika ve is yeri kontrol edilmiştir.DÜN Limanımızdan muhtelif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Bir röntgenci daha suçüstü yakalandı Bir «röntgenci» daha adliyeye verilmiştir.Bir resmî dairede makinist olarak çalışan Cevat adındaki röntgenci evelki gece iŞle'de bir meyhanede içmiş ve muhtelif ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞA^:Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 «8)«Muhteris Ruhlar» Robert Mitchum Jean Simmons İngilizce.AR:Tel:44 43 94)«Güzel Helen» Ross
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • I İstanbul'da Bizans Devleti DÜNKÜ Milliyet'te garip bir haber vardı.Almanya'da çıkan bir mülteci Rumen gazetesi,Legea,Protestan ve farmason E beynelmilelci çevrelerin İstanbul'da Vatikan İ devletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Kapalıçarşının ikinci kısmı tamamlanıyor Kapalıçarşmm imar ve ihyası hakkındaki projenin tatbikine devam edilmektedir.Proje 1957 sonuna kadar,ikmal edilmiş olacaktır.Bilindiği gibi Bu iş için gereken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • Gözlükçüler için kurs açılacak Vilâyet Sağlık Müdürlüğü,gelirimizdeki gözlükçülerin meslekî bilgilerini arttımak için bir kurs açmağa karar vermiştir.Gözlükçülük kursu 1 Mayısta,Şişli Çocuk Hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1956
  • 14 yaşında bir çocuk garip şekilde kayboldu Evinden bakkala gitmek üzere çıkan ibrahim bir daha geri dönmedi İbrahim Aydın adında 14 yaşında bir çocuk,esrarlı şekilde kaybolmuştur.Cihangirde Yıldız ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • IA.P.1 ÇANTADAKİ MEKTUP.Rusya'nın Amerika Büyük Elçisi Georgi Zarııbin evvelki gün Beyaz Saray'a giderek Başkan Eisenhoıoer'e,çantasında taşıdığı mühim bir mektubu tevdi etmiştir.Mektup,Rus Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • f i i i i t f V i BANA SOR Çemi£ Cet4z£~Cein t t i İ Bilmek ve bilmemek!E$ref T.Sivas)pekçok okuyucumuz gibi bu sütunu merakla takip edenlerdenmiş.Bu münasebetle bir lakım iltifatlardan sonra diyor ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Emisyon 101 milyon lira azaldı Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 1 milyar 926.431.807 liradır.Buna nazaran bir müddet evvel 2 milyar 29 milyon lirayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Her şeyin bir hududu varmış [ANADOLU AJANSİ] PİTTSBURG 27 Pittsburg Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü,çıplak model olarak çalışmak üzere işe alınmış olan bir genç kızın ayakkabılarını çıkarmaktan imtina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • ıi"rınaı/iM ıilhan demirei.İ SÜR MUoABAKAoI G":Akademisinde dün bir şiir müsabakam yapılmış ve gazete-miz muharrirlerinden Refi'i Cevat Ulunay da iki şiir okumuş ve takdir toplamıştır.Resimlerde Uluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Bir köpek üç kişinin ölümüne sebep oldu Sinemaya giren köpek perdede bir kedi görünce saldırdı ve seyircileri paniğe uğrattı [TÜRKTELJ DELAVERA,Amerika)27 Şehrin zenginlerinden birinin kızı olan 19 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir "İnsâd,Müsabakası İSTANBUL Yüksek Okullar Talebe Birliği,tertip ettiği «İnşâd Şiir okuma» müsabakasına,jüriye dahil olarak,beni de davet etmek kadirşinaslığında bulunduğu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Vilâyet İmâr Komisyonu dün yeni kararlar aldı Vilâyet İmâr Komisyonu dün sabah İstanbul Valisinin başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda şehrin imârı mevzuunda bâzı kararlara varıldığı bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Mahkûm şoförlere yapılan yardım Trafik Müdürlüğünden bir heyet,dün muhtelif trafik suçlarından dolayı Toptaşı cezaevinde yatmakta olan şoförleri ziyaret etmiştir.Heyet,şoförlere 25 er lira ve birer ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Belediye Meclisi 1 şubatta toplanacak Belediye Meclisi,1 şubat çarşamba günü saat 15 te toplanacak ve şubat devresi çalışmalarına başlayacaktır.Meclis,bu devre içinde Sular İdaresi ve Belediye bütçele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • İlâç ampulü için ham madde geldi İlâç ampulü imali için bir miktar ham madde ithal olunmuştur.Bu işte kullanılan votr cam borusu yapacak bir fabrikanın şehrimizde kurulması için de faaliyete geçilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Bir ailevi haslahanelik eden lîaza silsilesi Yolda düşerek ayağını kıran kadının kardeşi ve yeğeni hastahaneye giderken düşüp kol ve kaburgalarını kırdılar [TÜRKTEL] OSLO,27 Dün burada bir kaza belâ s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • MEZARDAN ÇIKAN ADAM!IHISARI italyan Fakiri Reno Tenca Milano'da bir mezara girerek orada 145 saat yaşamış ve.sağ salim bu ölüm hücresinden çıkmıştır!Tenca,mezarda yaşadığı müddetçe hiç bir şey yememiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • evlenince edecek Prens Rainier,müstakbel zevcesinin bir prenses olarak pek çok vazifesi olduğunu söylüyor HOLLYWOOD,27 Prens Rainier,dün Grace Kelly ile evlenmesiyle yıldızın sanat mesleğinin son bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Nakliyecilerin Ticaret Odasındaki toplant;Esnaf Derneğinde yapılan Kalaycılar Kongresi İLHAN DKM1RELI Şekercilerin Eminönü Öğrenci Lokalinde yaptıkları kongre.Kfif^nRFI FR le üç teşekkül,üç ayrı yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1956
  • Bir milyon insanı 115 otobüs taşıyor Kimi zaman otobüs,kimi zaman şoför bulamayan İ.E.T.T.İdaresi bu defa da lâstik yokluğu çekiyor At olur,meydan olmaz,meydan olur at olmaz.Bu Atasözü,İstanbul Elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • CİCİ CAN BA in BuRADA ALETLER.kacm~ patrom.^H plaklar MlKRAFONLAR TELLER 1 TATLI TATU v.5.VAR YÂNİ BURADA İSPİR-A KONUŞUYORUZL^l 25\TİZa\A TECRÜBESİ DİYE A İfa,~^ML WPW& C-VB:r Ovun ORA^SySİ B^ f3r *j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • BONCUK WALT DISNEY YUTMADI KEMIĞI ALMAK İÇİN BAŞKA BİR NUMARA LÂZIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • 1id foran V3E0 FORAM'iN EMR/ÜZEZlNE ıCVlLE DURUYOR Bu ÇAMuR Deryâsinda vueü.MEMİZE İMKÂN YOK YERLİLERLE ANLAŞ-MALIYIZ BEK ONLARA BİR HONGA" ABUL ETTİRECEĞİM BEM YALNIZ GİDECEĞİM-KUMBA KAFİLEYİ SAMA E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • JOHNNY HAZARD TABİİ ARTİK BEN NEREDE VATABİLiRİZ ^L uzAnaca5iaa t JO*- S.N!Y yARini r SA3AH ERKEN KAL.j «P İŞ ARAMAN l £»8yrss| A2IM i41dsL ı^aar^fe wfi Bn ^w ¦B&a&jnjflı j*^^îii-«An 1 H S^3r^=V DEEP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • mANBUL ÜN MbHUK T Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.126 Ne bileyim,dedim,böylelerinden her şey umulur.Herhalde beni yalnız bırakmazsan memnun olurum.Saatine baktı.Sana gönlün rahat olsun dedikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • it m.Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.123 Genç Pâdişâh Beşiktaş sarayında babasının yaptırttığı Çinili Kasırda bulunuyordu,elinde nefînin «Sihâmı Kaza»,Kaza Oku adındaki hiciv mecmuası vardı,Şâir Nef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • CING Yazan Büyük hesaplara aklım ermiyor,dedi.Alay etme yahu!Üç milyon kanatlanıp uçacak.Deli olma.Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.Cingöz kapıya doğru yürüdü:Bana sıhhatim üç milyondan fazla lâzım.Ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • DEVAMI VAE.SEM/R HAFİYENİZİ İÇİ GICIKLANDI AMA BELİ.E7MED/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1956
  • K HİKÂYESİ CAMLI KÖŞK TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Asumanla Bekir yeni evlidirler.Bekirlerin çiftliğine yakın,büyük «Çamlı Köşk» lerinde annesi ve kardeşi İsmail ile beraber yaşarlar.Asuman,koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittirî-t 4" KIZIM GRACE KELLY HAYATİ VE AŞ KUR I Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Gro.ce Kelly e ait bu yazı serisinin,dünya gazeteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • SİNEMA DÜNYASINDAN 120th C.Fox] İSTİKBALİNDEN ENDİŞESİ YOK.Geçen sene çevirmiş olduğu «Oklahoma» filmiyle Amerikan film kritiklerinin büyük takdir ifadelerine hedef olan Shirley Jones,bu muvaffakiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • BUlİvMâCA J 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 1 8 9 I mmmi SOLDAN SAĞA:1 Heveskâr Bir sıfat eki.2 Merasim.3 Merasime ait şekiller,fiat ve mahiyet bildiren kâğıt Sayının kısaltılmışı.4 Bir cedvel Erkek.5 Yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • ğ!İ Kahkahayı atan Büyücü Laklos Nine idi.Kocakarı,ancak baykuşlarla siyasî nutuk verenlerde bulunabilen çatlak bir sesle «Yıldızının ne söylediğini öğrenmek istemez misin»,diye sordu.Astronomiye pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • Uslanan Amerikalı gangster İtalya'da IHususî Muhabirimiz ZİYA GİZMKN'den] ROMA,«Lucky Luciano» e «Frank Costello» dan sonra Amerika'da «üç numaralı gangster» namile maruf Joe Adonis,Amerikan makamları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • Monaco'Iularm ümidi Grace Kelly'de [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,Londra'lı sigortacılar,Amerika'lı aktris Grace Kelly'nin Prens 3.Rainier ile evlendikten sonra Monaco tahtına sahip çıkabilecek bir erkek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • KÖPRÜDEKİ CİNAYET Nazım Hilâl,konuşmasına,«Güzel,berrak bir sabahtı.diye devanı etti.«Acı feryat,kuvvetle efen rüzgârın uğultusunda kayboîr makla beraber,Arif Saşmaz'ın malikânesinde çalışan bahçıvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • ıin ın 11 ı ı ymm\m%\BUGÜNKÜ NİY ÜS^ 34263948 i 53204952 574 DBBSEB İ BŞÇ Vİ ARİ ORKAH 8 6 9 3 2 4 5 7 3 9 6 4 3 2 6 3 9 3 6 5 I A R L T A M N E y D B T A E K O U T E 3 8 5 4 7 6 2 9 8 4 8 3 2 6 5 4 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • PULCipK PUL MERAKLISI DOKTOR TANINMIŞ İngiliz asillerinden bir lady bir gün yine tanınmış ingiliz ruh doktorlarından birinin muayenehanesinden "içeri girer.Kadın çok üzüntülüdür,tanıdığı olan doktora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • EDİNBURG MÜZİK FESTİVALİNDE YABANCILAR 10 uncu Milletlerarası Edinburgh.Müzik ve San'at Festivalinin her senekinden daha zengin olması için çalışılmaktadır.Nitekim festivale iştirak edecek olan yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak 13 Sağlığınız sunuziş hayatınız:Yeni ay,müşterek çalışmaların değerini arttırıyor.His hayatınız:Bugün her işittiğinize inanmayınız.Kendinizi çok yoruyor-18» KOVA BURCU 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • Hazırlayan Dr.Ercüment Bakt I_I Resimler:I j:j tT I Nezih vS:W Hareketlerimizin ahengi w& yy i fX* V.VXv:â vXv:X'.v.w't Yatmak,kalkmak ve vücudun türlü hareketleri kaslarımızın ahenkli bir şekilde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • 900 Çam Ağacı DİKMİŞLER değil,kesmişler,yok etmişler.Bir köyde ve bir günde.Toprak,köye,define vermiş de yaranamamış.Bakın işe.Hikâye kısacık ama firaklı:İnegöl'ün Mezit köyünde bir elma alanı,elma al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • GÜBRELEME İÇİN Hususi Uçaklar İmalâtçıları tarafından yalnız gübreleme işleri için dünyada ilk defa imâl edilen uçak olduğu iddia edilen «Agricola» ilk tecrübe uçuşunu yapmıştır.Her ne kadar tarım işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • YENÎ MEVZUUMUZ İKİNCİ münakaşa mevzuumuz şudur.Genç kızların evlenmeden evvel flirt ilört)etmelerine tarajtar mısınız?İzah edelim:Flirt ilört okunur)ingilizce bir kelimedir.Bir kadına cemile yapmak ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA [Ferda Gövsa'ya cevap] BATI mûsikisini çok müfrit derecede müdafaa ediyor ve sâdece şahsî zevklerinizin kurbanı oluyorsunuz.Arkanızda 24 milyon Türk'ün millî hislerini baltaladığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1956
  • Cilt mütehassıslarının %85'i Puro harika güzel lik nıüstabzarıdır diyor PURO PURO PURO DİYOR Kİ sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatıl cilt üzerindeki siyah benek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • NIŞKOZ NİŞASTA VE GLİKOZ FABRİKASI T.A.Ş,Adapazarı İstanbul Satış Bürosunu Zindankapı,İpçiler C.43 numaraya naklettiğini sayın müşterilerine arzeder.Tel:227876.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • 2 Lira kârla ayakkabı satışı Dikişli çift kat köseleli erkek kund'uraları 28-30 liraya Dikişli kadın iskarpinleri 18 20 22 liradır.Beyoğlu İngiliz Sarayı Karşısı Lutfullah Pasajı)1.kat.No.36.Kapri Kun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • w W»W.V.Ş_vşnv.V.V.AV.V Mobilyacı,İnşaatçı,Dekoratörler taralından ısrarla aranan SUNTA Sunî tahta)I levhalarının İstanbul Vilâyeti dahilinde 1 satış bayiliğini 10 Ocak 1956 tarihinden itibaren A KOC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Memur Aranıyor Bankamız için Fransızca lisanına aşina müdür,muhasebeci,sekreter ve memur alınacaktır.Ayrıca ingilizce bilenler tercih olunur.Taliplerin Galata,918 P.K.vasıtasile müracaatları rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • ENKAZCILARA Yeşilköy'deki Büyük ÇINAR OTELİ Yeni inşaat dolayısiyle yıkılacaktır.İçinde parkesi lavabo banyo kaloriferi çok iyi vaziyette döşemeler yıkıcılara verilecektir.Yeşilköy'de Çınar Oteline mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • ULTRA MODERN Mobilya Dekor Yapı Evlerdeki mobilyalar garantili olarak atölyemizde İtina ile cilalanır.Beyoğlu,Ağacamii karşısı Bursa sokak No.13,kat 2 Tel:443916
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKÎ MÜREN Bebek Gazinosu Kışlık Pavyonunda Bu akşamdan itibaren her akşam muazzam programa ilâveten,her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi Tel:63 62 69-63 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • MÜNİR ÖZKUL KENAN BÜKE MUALLÂ KAYNAK ATIF KAPTAN ve diğer kıymetli sanatkârlarımızın yarattığı bu film,dinmeyecek heyecan ve sonu gelmiyecek kahkahalarla sizi bambaşka bir âlemde yaşatacaktır.ATLAS Fİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • ON FAYDALIDIR OPON baş,dîş,adaîe,sînîr,roma* tizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı bayanların,muayyen,za mantardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrılanteskin bakımından Lâla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Keman üstadı NECATİ TOKYAY Her akşam yalnız gazinomuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Ceviz kütüğü ihracına müsaade edildi 1955 yılı Haziranından beri durdurulmuş olan ceviz kütüğü ihracına yeniden müsaade edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Elbeî'îe\^erfitfeceksmia:sızın r sert sakalmız^ancak MM m.it POKER-PLAY traş edebilir.Sert sakala 0.10 Yumuşak sakala 0,08"/Nazik cilde 0,06 mA lik\POKER PLAY Kullanınız/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.01.1956
  • SÜMERBANK AKTİF DERİ VE KUNDURA SANAYİİ 1954 YILI BİLANÇOSU MÜESSESESİ PASİF i ÖDENMEMİŞ SERMAYE SABİT KIYMETLERİMİZ I II TAHSİS EDİLMİŞ SERMAYE 5 000 000_2.827.457,99 11 İHTİYATLAR 5.390.186,69 1.Ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • LİF ETİ Rus liderinin "Gayn samimî,olduğuna inanılan teklifini Eisenhovver nazigâne bir mektupla reddedecek [ASSOCIATED PRESS 1 WASHİNGTON 27 Bildirildiğine göre,Mareşal Bulganin Eisenhovver'e gönderd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • YENİ ÇIKTI!DOKTORLAR,HÂKİM,SAVCI ve AVUKATLARLA,TIPve HUKUK TALEBELERİ İÇİN ADLİ T EL KİTABI Dr.Rahmi Seyisoğlu Adlî Tıp ve Ruhî Tababet Mütehassısı Pratik hayatta Adli Tıpla ilgili konularda fevkalâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Sokak ortasında göbek atanlar t Baştarafı birincide rinde dümbelek ve darbukalar bulunduğu halde cümbüşe başlamışlar ve hep bir ağızdan türkü ve oyun havaları çalarak genç kızlar şıkır şıkır oynamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Fransada Hükümet kurma gayretleri Haftaya Meclisten itimat isteyecek olan Guy Mollet,bilhassa Cezayir meselesini inceleyecek [ASSOCIATED PRESS] PARİS,27 Başvekil adayı Sosyalist lider Guy Mollet bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Bir dedektif kursu açılıyor Emniyet Müdürlüğünde dedektif yetiştirmek üzere hususî kurslar açılması kararlaştırılmıştır.Şimdilik 2 nci Şube memurlarının istifade edebilecekleri kurslarda,tecrübeli mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Bir motor battı 6 denizci kayıp t Baştarafı birincide malar olmuştur.Cide seferini yapacak olan Tırhan vapuru boğazdan dıarı çıkamamış,Ordu da gecikmiştir-Bandırma seferleri yapılamamıştır.Evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Personel Kanunu bugün Meclise sevkediliyor t Baştaraft birincide nel Dairesi en kısa zamanda faaliyete geçirilecektir.Ancak Personel Dairesinin teşkiline üniversite raporunda itiraz edildiği cihetle,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • ŞEHtR TİYATROSU Dram Kısmı 31/1/956 Salı Akşamından İtibaren HAYÂL KÖŞKÜ Piyes 3 Perde Le Rendez Vons De Senlis)Yazan:Jean Anouilh Çeviren:S.E.Siyavuşgil Dekor,Kostüm ve Sahneye koyan SUAVİ TEDÜ 1059)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • 1955 Varlık Roman Mükâfatı Birincisi YAŞAR KEMAL I Jüri:Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Reşat Nuri Güntekin,Nurullah Ataç,Ahmet Hamdi Tanpınar,S u u t Kemal Yetkin,Salâhaddin Batu,Muhtar Körükçü,Bekir Sıtkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • f HİCRÎ Cumartesi BUMİ 1375 Cema-28 1371 ı/yel' âhır OCAK Ocak İS 1956 15 VAKİT VASATİ ezan!Güneş Öğle İkindi Aksum Yntsı 1 İmsak V.7.16 1227 15 03 17 1V1 18.53 5.33 158 7.07 944 12.00 1 35 12.14 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • PSâliiıgetf Sahibi:Erciimpnt Karacan Şirketi Adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Üniversite Bütçesi görüşülürken kavga çıktı t Baştarajı birincide kil etmiştir.Bu hâdise hariç,müzakereler yine de tartışmalı devam etmiştir.Turan Güneş'in konuşması Sabahleyin ilk konuşmayı Turan Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Hürriyetçiler isbai hakkı eiraimda izahat verdi t Baştarafı birincide rerek Fethi Çelikbas ve arkadaşlarının teklifinin esas ittihaz edilmesini,yalnız bazı noktaların meseleyi üstehire telâkki olunara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Atatürk filminde 160 Türk rol alacak t Baştaraft birincide yapılması istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra filmin çekilmesine başlanacak.Kullanacağınız elemanlar Türk müdür?Nisan ayında teknik müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • ELİZÂBETH'E VEKALET EDECEK f N™ j*a Kraliçe Ehzabethın işlerini teduir edecek olan 5 kişilik komitenin başında sevimli Prenses Margaret bulunm aktadır.20 gün bu mesuliyetli vazifeyi deruhte edecek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Sultanahmet Cezaevi mutemedi tevkif edildi Ali Üstünel'in bir sene içinde 12 bin lirayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı Sultanahmet Cezaevi mutemedi Ali Üstünel,ihtilas suçundan dün tevkif edilmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Harbiye cinayetinin faili kriz geçiriyor t Baştarafı birincide 5000 lira isterim.demiştir.Karısını çok seven İsmet,bu parayı vermek için babasının çekmecesinden habersiz para almış,üstelik kamyonetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1956
  • Kasım Gülek'in dünkü gezisi t Baştarafı birincide ğı yerlerde konuşma yapan C.H.P.Genel Sekreteri G".lek'i havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen karşılayanlar yine pek çoktu.Bilhassa Bayındır kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1956
  • '3t:GÜREŞÇİLERİMİZ GELDİ.Macaristan'da dört müsabaka yapan güreş millî takımımız dün gece saat 21.15 de uçakla şehrimize dönmüşlerdir.Kendileriyle görüştüğümüz antrenör Celâl Atik ve güreşçilerimiz,şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Yalçın'lı Galatasaray Darüşşafaka'ya karşı Basketbol birinci küme lig maçlarının altıncı haftası karşılaşmaları,bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Bugün yapılacak birinci küme maçlarının ilki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • FUTBOL Ü^tâmmML^tBMÜEIUtEiyf.Macarlar'a karşı nasıl oynamalıyız Macarlar 1954 senesinin son millî maçında İskoçya'yı Hampden Park'da 4-2 mağlûp ettiler.Bu karşılaşmayı 150 bin civarında bir seyirci kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Garbis Pariste Ç4L1ŞIYOR Garbis Zaharyan Paris'te Fransız boksörlerile karşılaşmalar yapacak Bir müddet evvel Beyruta geçmiş olan Türkiye orta siklet boks şampiyonu Garbis Zaharyan oradaki işlerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Bölge Greko Romen lig müsabakaları Bölge Greko-Romen lig müsabakalarına bugün de Fatih Güreş kulübünde devam edilecektir.Müsabakalarm toleransı bir kilo olup,tartısı saat 13-14 arasında Bölge binasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • 4 5 şubatta yapılacak güreşler tehir edildi 4 ve 5 şubat tarihlerinde yapılacak olan Bölge güreş müsabakaları,Macaristan maçları dolayısiyle tehir edilmiştir.Karşılaşmaların ileri bir tarihte yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • MACAR MAÇLARI RADYO İLE NAKLEDİLECEK 5 Şubatta şehrimizde yapılacak Türkiye Macaristan millî futbol karsılaşmasmı İstanbul ve Ankara radyoları naklen vereceklerdir.Diğer taraftan Ankara ve Istanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • IHİSAR1 SABIK ŞAMPİYON GAVİLAN LONDRA'DA Eski dünya yarı-orta sıklet boka şampiyonu Amerikalı Kid Gavilan,İngilizlerin namağlûp boksörlerinden Peter VJaterman ile bir maç yapmak üzere Londra'ya gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Yarın yapılacak hususî maçlar Bu haftayı boş geçirmemek için İstanbul profesyonel futbol takımları aralarında hususi karşılaşma» lar yapacaklardır.Haftanın programı şöyledir:Şeref Stadında yarın Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • B.Spor İzmir'e gitmiyor Bu hafta İzmire gitmesi icap eden Beyoğlusporun bu organizasyonu,son dakikada Galatasaraylı aynı seyahati yapması ile suya düşmüştür-Beyoğluspora gelecek hafta İzmire gelmesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Ping pong birinciSâkBeri Geçen pazar günü Galatasaray kulübünde başlayan İstanbul takımlar arası Ping-Pong birinciliklerinin final mahiyetini taşıyan müsabakaları yarın avm salonda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Türk-Mısır atletizm teması yapılmıyor Atletizm Federasyonu Mısır'la yapılacak rövanş karşılaşmasının iptalini istiyor Atletizm Federasyonumuz Kahire il e yapılacak Türk Mısır millî atletizm kaı-sıkışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • IA.P.1 OLİMPİYAD MEŞALESİ Per*embe co^ı™ d.a™-pezzo'da yapılan bir merasimle başhyan Kış Olimpiyatlarında,iki İtalyan kayakçısı Olimpiyat meşalesini tutuşturuyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • G.Saray izmir'e hareket ederken Fikretli F.Bahçe Ankara/a gitti işinden izin alamayan isfendiyar bugün uçakla izmir'e giderek takımına iltihak edecek Izmirde iki karşılaşma yapacak olan Galatasaray pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1956
  • Dün Hilton'da verilen balo ile 50.yıl kutlama töreni başladı G.Saray Klübü Başkanı gazetemiz vasıtasiyle sporculara bir mesaj gönderdi Dün akşam Hilton otelinde verilen bir balo ile Galatasarayın elli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor