Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Göbsk atma yarışı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,25 Bugün şehrimiz tiyatrolarından birinde enteresan bir hâdise olmuştur.Göbek havaları çalmakta olan Emin Tanınmış adında meşhur bir zurnacı coştuğu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • C.H.P,Genel Sekreteri kucaklanıp,öpülmekten hastalandığı için seyahatine bir gün ara verecek ğmı ziyareti müteakip 20 otomobil" I BASIN FOTO i KASIM GÜLEK,KINIK'ta OTOMOBİLDEN İNİP ŞEHRE ATLA G1RLKKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Dolmabahçe'de taşralı bir 5 facir soyuldu Dün gece Dolmabahçe'de cüretkârane bir soygunculuk hâdisesi olmuş,Turan Tahsin adında taşralı bir tacir soyulmuştur.Turan Tahsin,gecenin ıssız saatlerinde Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVER] SÖVÜŞÇÜ KADIN Emine adında bir kadın,sövüşçülük yapmak suretiyle bir adamın 50 lirasını dolandırmıştır.Resim,Emine'yi,Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • [İLHAN DEMİRELİ KATİL,RESMİNİN ÇEKİLMEMESİ İÇİN YÜZÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIRKEN rbiye cinayeti faili yakalandı 6 aylık evli bulunan katil İsmet,Kumarda kaybettiği 5000 lirayı deponun kasasından çalarak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Vekâlet emrine alınan doçent ve profesör yok [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 25 Ankara Üniversitesine mensup üç profesörün ve 5 doçentin Vekâlet emrine alındığına dair bazı İstanbul gazetelerinde yayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • KIBRIS YOLUNDA IA.P-1 ingiltere,hafta başında Kıbrıs'a yeni birlikler göndermiştir.Highland Piyade Taburun* mensup bu birlikler,Hampshiıe Hava Alanından uçakla Lefkoşe'ye sevkedilmijlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Kıbrıs'ta İmam Hatip Okulu açılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Bugünkü Maarif Vekâleti bütçesinin görüşülmesi esnasında alınan bir kararla 0,60 ve 70 lira maaş alan bilûnum köy eğitmenlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • CELÂL BAYAR BURSA'DA [Hususi Muhabirimiz Sabri Türkozan'dan] BURSA,25 Reisicumhur Celâl Bayan* beraberinde Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu,ve Vali İhsan Saki Çağlıyangil bulunduğu halde bu akşam saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Mikroplu menba suyu satanlar Adliyeye verildi Belediye Sağlık Müdürlüğünce yapılan tahlilde Valde Sultan suyunda koli basili bulundu Valde Sultan Menba Suyu sahibi,mikroplu ve tortulu şişe suyu sattığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • Vilâyet bütçesinin müzakeresi [RUÇHAN UNVER| Vilâyet Umumî Meclisi eltin Maarif,Veteriner ve Ziraat Müdürlüklerinin bütçelerini kabul etmiştir.Bu arada bir âzâ,Ada camlarının korunmasını istemiş ve ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ 1000 AVDA IUUU LİRA İPAT^ f' İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI 1 CENEl SİGORTA^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • ispat hakkinin resi ı Adliye Encümenindeki görüşmeler sırasında Mebuslar Fethi Çelikbaş ve arkadaşlarının teklifini desteklediler IHUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELCUKER'denl ANKARA,25 İsbat hakkı bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • MEMURLAR UMUMÎ HÜKÜMLERE BAĞLANIYOR Savcılar,suç işleyen memurlar hakkında re'scn takibat yanabilecekler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Memurların vazifelerinden doğan veya vazife sırasında işledik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • MACARLARI 5-1,7-0 MAĞLÛP ETTİK [ASSOCIATED VİYANA,25 Macar spor gazetesi Nepsport bugün Türk millî güreş takımının,Budapeşte karşılaşmalarından sonra taşrada tuttuğu güreşlerde iki Macar güreş takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • nerika'ya [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,25 İngiltere 1 Başbakanı Sir Anthony Eden i dün akşam Başkan Eisenho-n wer'e bildirilmek üzere Arap-M larla İsrail arasında barışın 1 takviyesini derpiş eden tek-li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • ı rrfı t İLHAN DEMİRELI Paris Millî Operası Bale Müdürü Serge Lifar'ın başkanlığındaki on kişilik bale trupu,dün uçakla Atina'dan şehrimize gelmiştir.Yukarıda toplu olarak görülen bale trupu hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • [İLHAN DEMIREL] RAUF TANIB solda)EDEBİYAT FAKÜLTESİNİN BÂZI PROFESÖRLERİ HAKKINDA İTHAMLARDA BULUNURKEN DEBİYAT FAKUL omiiıizm tahrik Senatoya,bazı profesörlerin klik' kurmak sureliyle komünizm tahrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1956
  • iükûmet layihası ile iki d açtı.K.Özçoban,zengin Mebusun teklifleri Komisyonda münakaşalara muhtekirlerin yakalanmadığını iddia etti |Hususi Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,25 Muhtekirlere idam c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Meşhur Bale Serge Liiar Şehrimizde «Nihayet büyük Atatürk'ün dâvetine icabet ettim,ama ne yazık ki çok geç oldu.Bu sözleri dünyanın en meşhur bale dansörü Serge Lifar söyledi.Atatürk'ün ölümünden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • B 0 B S A 25 Ocak 1956 Çarşamba SERBEST ALTTN EİATLARI Cumhuriyet 79.00—79.50 Reşat 91.00—91.50 Vahit 74.00—74.50 Hamit 77.00—77.50 Aziz 75.50—76.00 Gulden Hollanda 76.25—76.30 Külçe 11.40—11.50 Inffü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • ı f Mes'tıt Bir Nişan Gazetemiz yazı ailesinden arkadaşımız Alp Zirek ile Bijen îris'in nişan törenleri dün 1 izmir'de yapılmıştır.Genç nişanlıları tebrik eder,saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • ÖLÜM Kaptanı derya,Şeyhülvüzerâ merhum Haca Ahmet Vesim Paşa kerimesi.Emekli Deniz Subaylarından Tevfik Birmen,Osmanlı Bankası mütercimlerinden Muhip Aiaybek Talük'un halası Ayşe Yümniye TALÛK Hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Migros,çorbalık un fabrikası kuracak Migros müessesesi,memleketimizde gıda maddeleri unu ve hazır çorbalık fabrikası inşa edecektir.Bu hususta etüdler yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Türk Nöro Psikiyatri Cemiyeti Türk Nöro-Psikiyatri Cemiyetinin mutad aylık ilmî toplantısı,dün saat 11 de Adlî Tıp konferans salonunda Ord.Prof.İhsan Şükrü Akselin başkanlığında yapılmıştır.Şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Belediye arsa tevzi etmiyor Belediyenin halka kur'a ile arsa tevzi ettiğine dair çıkan haberleri alâkalı müdürlüğü zor duruma sokmuftur.Böyle bir şeyin aslı olmadığı halde hergün yüzlerce müracaat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • VEFAT Müteahhit merhum İlyas Beyefendi ve Abdullah Beyefendi torunu,müteahhit tüccar merhum Recep Beyefendi mahdumu,İstanbul tüccarlarından Razi Trak'ın dayızadesi,Raif frak.Bahtiyar Bal,tüccardan Ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • VEFAT Bayan Mevlûde Kefeli'nin eşi,Hamdı Kefeli'nin yeğeni,Tevfik Kefeli,Ayşe Ünal ve Hâdiye Ekmekcioğlu'nun babaları,Mehmet Ünal ve Kemal Ekmekcioğlu'nun kayınpederleri.Celâl,Yakup ve Ahmet Kefeli'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • M E V Lİ D Mevlût ve hatim duası.Kıymetli annemiz ve eşim Hidayet PEKKİP'in vefatının 40 inci gününe rastlayan yarınki cuma günü saat 2 de Çemberlitaç Köprülü Camii Şerifinde kıymetli ehli Kur'an ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Kocasını aldatan 65lik kadın 50 yaşında P.adında biri,65 yaşındaki karısının kendisine ihanette bulunduğunu iddia etmektedir-Cibali'de oturan P.evvelki akşam karısı I.yi dövmüş ve durum adliyeye intik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Belediye ile eskiciler arasında ihtilâl çıktı Eğer Belediye ile İstanbul eskicileri arasında çıkan bir ihtilâf halledilmezse eskiciler mesleklerini terkedeceklerini iddia etmektedirler.Durum İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Kâzım Karabekir'i anma günü tertip edildi istanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından,bugün saat 15 de Beyazıt Marmara Lokalinde «Kâzım Karabekiri Anma Günü» tertip edilmiştir.Bu toplantıda Prof.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • jS:w.x.xw:x.f:fa-v:v:x İKRAMİYELİ UP MEVDUAT mim.Omur bou«»ca X J sentıa"/SSo "afa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Mozart'ın konçertolarından 13.00 Şarkılar.Alâaddin Yavaşça 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • VEF AT Merhum Arif Paşa ve merhume Ayşe Hanımın oğlu,merhum Ahmet İzzet Pasa ve Nesime Furgaç'ın damadı,Bedriye Sarıca'nın eşi,Abdullah Sarıca,merhume Hamide Tipi ve Nahide Kaya'nın kardeşi,Mehveş Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • MİGROS-TÜRK MİGROS Sayın halkımıza takdim eder.SARDALYA Z.Yağh Belkız marka Net 120 Gr.90 Krğ Net 250 Gr 125 Krş TÜRLÜ Marmara Konserve Fabrikası Net 1200 Gr 225 Krş BAMYA Marmara Konserve Fabrikası N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • KİSA HABERLER GEÇEN yılın ilk 9 ayında memleketimizden Avusturya'ya 22.895 ton korm ihraç edilmiştir.ZİRAAT Vekâleti,İstanbul emrine 4 drabam pulluğu tahsis etmiştir.Pulluklar Çatalca,Silivri,Kartal v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:Tel:48 67 92)«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock Hudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 68)«Muhteris Ruhlar» Robert Mitchum Jean Simmons İngilizce.AR:Tel:44 43 94)«Cehenneme Atlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • minini im mı ıı ı ııı ıı ııı illininim iversitelerimizin yetiştirdiği bâzı tipler ANKARA Tıp Fakültesinden Hakkı Onay,Hukuk Fakültesinden Doğan Birsel ve Stajyer Veteriner Hekim İrfan Selçuk imzaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Süleymaniye Doğumevi bir pavyon kazanıyor Galip Tekyeli adında hayırsever bir vatandaş Süleymaniye Doğumevine yüz bin lira teberruda bulunarak,bir pavyon yapılmasını temin etmiştir.İstanbul'un büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1956
  • Dayak atan bir komiserle 4 polisin isine son verildi Kasımpaşa karakolunda bir genci dövenler hakkında ayrıca idarî takibata da geçildi Emniyet Müdürü Hayrettin Nakiboğlu,Hakkı Derici adında bir yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiycde neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yası serisinin,dünya gazetelerine sattî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • BANA SOR Sinema hastalığı Nihal A.İstanbul)Dediğine u3' kılırsa böyle bir hastalık da varmış.Bilmiyordum.Tevekkeli insan hergün bir yaşma daha girmezmiş.Biz de çok şeyler öğreniyoruz tabii.Evet,bu bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • ASILAN KUKLA!Hindistan'da Bombay şehrinde çıkan son karışıklıklar esnasında,Nehru'ya muhalif olan gençler,bir vıahallede Başvekilin bir kuklasını yaparak onu dar ağacına çekmişlerdir!Hint makamlart bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • «Sayılı Fırtınalar» İstanbul'un bir nevi şövalyeleri olan «eski kabadayılar» m,en heyecanlı romanlardan daha güzel,daha meraklı ve daha sürükleyici maceralarını anlatmaktadır.Kabadayı,ölüm döşelinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • Fen Fakültesine yeniden talebe kaydı yapılıyor Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin Matematik dalma 27,F.K.B.Orman dalma 63 ve Edebiyat Fakültesinin ingiliz Filolojisi hariç)bütün da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • mam [T.H.A.1 Yeni Moskova Elçimiz Sovyet Başkanı Mareşal Voroşilov,geçen hafta yeni Türk Elçisi K.N.Kavuru soldan birinci kabul etmiştir.Bu resmikabtılcle yüksek Rus hariciye memurları ile Türk Elçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • İneğini iyileştiren ilâç kendisine iyi gelmedi Avusturyalı saf bir köylü ineğinin bağırsaklarını iyileştiren ilâcı bronşiti için içince öldü TANADOLU AJANSI] VİYANA,25 Aşağı Avusturya'da Tuna vadisi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • SELANİK BANKASI YENİ SENE İKRAMİYELERİ 75.000 LİRADIR Hesap açtırmayı ihmal etmeyiniz TAFSİLÂT GİŞELERİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • ŞEKERBANK T.A.Ş.den 12.X.9!î3 tarihinden beri PANCAR KOOPERATİFLERİ BANKASI.A.Şunvanı ile faaliyette bulunan Bankamız Eskişehir Ticaret Gazetesinin 19.1.955 tarih ve 203 sayılı nüshasında ilân olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Allı Muhalefet C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Ege turnesi hakkında gazetelerde çıkan tafsilâttan en hoşuma gideni.Genel Sekreterin Kınık kazasına,şimdiye kadar hiç bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • İTALYANIN POUJADE'Sİ.ffiâS Poujadist hareket kurmuştur.Milanolu balıkçı,İtalya'da hâlen tatbik edilmekte olan vergi kanununa karşı cephe açmış ve bir hayli taraftar toplamış bulunmaktadır.Fransa"daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • Emlâk komisyoncuları bakkallardan şikâyetçi Komisyoncular bakkal,kasap ve manavların emlâkçilik yapıp para kazandıklarını üstelik de vergi vermediklerini iddia ediyor HALİT KIVANÇ mıııiMillııtıılııııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1956
  • Evvelki gece büyük arama-tarama yapıldı 1500 resmî 500 sivil emniyet mensubunun katıldığı aramada eski günlere nazaran hemen hemen hiç bir şey bulunamadı CELAL İKİBUDAK ıtı iMHHiııııtııııı m im ılımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • Boncuk m El X WAİT DlSNEV AM.MADA SALDIRDILAR.BENDEN GEÇMİŞ AKTIK.SEMİM GİBİ EVLİ,DÖRT ÇOCUK SAHİBİ BİR ADAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • AVCİ JED FORAN 4-A8RÂ2' 5r.VN EZİYETE DÜŞEN KU.VBAr 50* fi' OV'KETLE BıÇAGlNl YlLA.MA SAftjYO*.T^UV.SA Su SURETLE HEM KEMDİSIHI HEM DE M«S.FULlTÖN'u XU«TAR.YOR OLUP BİTEnDEM HA5E& OlMiyAH 3fD RD«AN y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • ÖiMWWM^W.JOHN G.MÖRPM¥ MERSİ ŞIWD1 SEN BOKSV KULPİN'LE DÖVÜŞECEKSİM.DERH4L ANTRENEMANA BAŞ J IAMALİSIKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • sohwuy umm^t FRANK ROBBINŞ DCÖRUSU MEÇMUR FDTO-MU-HABİRİ SNAP HUN-TER'i PARKTA Bu VAZIYETTE GÖRMEK TUHA^ NEDEN BİR.OTELDE KAU.AMYORSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • j osç smmsi aoo mo t ÜJAYÂLET RİVAYETİ ETRAFA YAYILIYORhayâletleb varmış^,Duydun mu ZJm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY VERDİĞİN PARA İÇİN TEŞEKKÜRLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFI' CEVAD ULUNAY Tefrika No.124 Çok mühim.Nedir bakayım?Söyle.Bugün çarşıya çıkmıştım,Kâzıma rastgeldim.Olur a.Beni takip ediyormuş,arkamdan seslendi,durdum,bana t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.121 Göreyim seni oğluma gereği gibi hizmet eyle» emrini aldıktan sonra,Sultan Muradın en mahrem yakınlarından biri olacağını kimse tahmin edemezdi.Sadrıâzam Çerkeş Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • CİNGÖZ MERİ Üt,I a z an:SER VER BEDİ Tefrika No.40 Uzun boylu adam,yanındakilerden birine döndü:Ben sana söyledim,dedi,inat ettin.Sonra Cingöze döndü:Hemen dosyayı buraya getirteceksiniz.Önümüzde tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1956
  • ¦ÜIIIIMMH"!l!it I İL E TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZLARIN ÖZETİ:S Bekirle Asuman yeni evlidirler.Bekirlerin,e E şirin bir kasabadaki çİjflilcleHltfft yanı başında,e büyük köşklerinde,delikanlının annesi ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • I BUGÜNKÜ NİYETİNİZ J BPAMGIAY AKTZEE İ ŞÜK 6 4 8 3 5 6 2 7 8 9 4 5 3 6 8 7 4 2 7 5 K E A B Z L R T M I Ş E I E A U L A P L 4 9 5 6 3 7 6 9 5 8 7 9 4 3 2 6 8 5 9 7 E R R D R A I Y U T L E 0 M G G A Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • A-°M r-v w?ma ¦ı © HP i LAS Vegas'ta otelcilik,gazinoculuk gibi sahalara para yatıran artistler,doktorlar ve diğer sermayedarlar esasen kendi işleriyle meşguldurlar.fakat başka kimselerin adı altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • SİNEMA DÜNYASINDAN 120 th C.FoxJ KISMETİNE DİYECEK İM$&$ Monıoe ile beraber «Yaz Bekârı» filmini çevirmiş olan meşhur Hollywood'lu komedyen Tom Evveli bu defa «Sarışın Bomba» nın bir numaralı kopyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • lÜiMtCA 1 1 2 3 4 5 6 7,8 V i 2 3 P-JH 4 5 6 tos 7 8 9 1 eRa bh 1 Effl—SOLDAN SAĞA:1 İnhisar Rüzgâr.2 Bir yakacak İnanç.3 Yarı İktidarsızlık.4 Atın yürüyüşe göre makbulü.5 Yapı,yapım İtalya"da bir ova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • Televizyondan beyaz perdeye [BOSFOR] KOMA,Televizyonda takdim vazifesini gören Palermo'lu dilber Lidia Pera sinema prodüktörlerinin vaadlerine tahammül edemeyerek sinema aktrisi olmağa karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • HEM ZEHİR,HEM KURŞUN!Detektif Ferdi Royal Klübe gittiğinde hâdiseyi kendisine şu şekilde naklettiler:Gece saat ikiyi 35 geçe ışıklar birdenbire sönmüş ve biraz sonra bir silâh sesi duyulmuştu.Orada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • AFRODİT BÜUN?OKAN Demetrios askerler tarafından durdurulunca tGaliba hapı yuttuk artık»,diye dü' şiindü.Fakat sonra,inzibatların umumiyetle sersem ve atlatılması kolay kişiler olduklarını hesaplıyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • Ölüsü insanlara hizmet ediyor 1952 senesi kış aylarında Londra şehri senelerden beri karşılaşmadığı kesif bir sise bürünmüştü.En iyi cins kocabaş hayvanlardan bir çoğu bu boğucu havaya mukavemet edemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak n İş hayatınız:Bugün bi-4f risi bir fikir verecek.Yabana atmayınız.His 'y^n hayatınız:Bugün ne postacıdan,ne de telefondan şikâyetiniz olmayacak.İkisi de hayırlı haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • KE/HAL BAYSAL A.H.TAŞÇIYAN istanbul)SUAL Bir şenlikte,bir kilisede veya gece şehir ışıkla donanmış olduğu zaman flâşsız olarak resim çekilebilir mi?CEVAP Bu üç yerde de fotoğraf çekerken,makinenizi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • Adliyenin önünde ADLİYENİN önünde bir kız,onaltı yaşmda bir kız,çekmiş çakıyı,bir kadını vurmuş.Kolunun,yahut çakısmm kuvveti yetseydi bugün kaatildi.Vurmuş,çünkü babası bu kadmla düşüp kalkıyormuş.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Hazırlayan:j_Kesimler:j *Bmû*a& Dr.Ercüment BakUr I Nezih f#m® V-v-J t;ı «t ti t ur t n r KASLARIMIZA isteğimizle çalışanlar)$8 KA&UMOB botum iBAt eu U**LAR.BİBİ JCA SIU&KE-W I ğ1:İH x-v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • Yeni cins patates yetiştiriliyor Patateslerin de rahatı kalmadı.Birmingham Üniversitesi nebatat fakültesi,donmaya mukavim yeni bir cins patates yetiştirmeye çalışmaktadır.Bu yeni patates Güney Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • YENÎ MEVZUUMUZ İKİNCİ münakaşa mevzuumuz şudur.Genç ğkızların evlenmeden evvel ilirt jlört)etmelerine taraftar mısınız?İzah edelim:Flirt flört pkunur)İngilizce bir kelimedir.Bir kadına cemile yapmak.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA [20/Aralık/955 tarihli alafrangayı müdafaa başlıklı yazıya cevap] OSMANLI İmparatorluğu,kendi sinesinde yaşayan Orta Şark kavimlerine,kendi mûsikisini sevdirmiş.deniliyor.Bu fikrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1956
  • 9* BOGAZİÇİNDE APARTMAN,1 l BOÖAZİÇI 1956 Yılında Türk Ekspres Bank.işte böyle bir apartman hediye ediyor!Bu harikulade manzara Holândalı bir peyzajistin çizdiği hayali bir resim değildir."Boğaziçinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1375 Ccma-26 13T1 ı/yel' âhır OCAK Ocak 13 1956 13 VAKİT VASATİ ezan!Güne?Öğle İkindi Akşnm Yatsı İmsak 7.18 12.26 15.01 17.17 18.51 5.34 2.02 7.10 9 15 12 00 135 1218
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Rfiiliııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 TL,6 Aylık.24 TL.3 Aylık.13 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Rakipsiz San'atkâr ZEKÎ ÜREN Bebek Gazinosu Kışlık Pavyonunda 28 Ocak 1956 Cumartesi Akşamından itibaren her akşam muazzam programa ilâveten,Her Pazar tekmil programla içkisiz aile matinesi Tel:63 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • DALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,roma* tizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından OPON y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • fi ^Â ÇIPLAK Öİffi COlETTtü.O P 8 R f A 3 ÇIPLAK DANSÖZ COLETTE Akbabaya neler,neler,neler anlattı!ALLAH AŞKINA VEREM OLMAYINIZ!Sağlık Vekilinin bu nutkunu hiçbir kimse kahkahalarla gülmeden okuyamaz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • KİRALIK Beyazıt meydanına nazır otel,yurd,lokal,laboratuvar,hafif sanayi atelyelerine elverişli 100-400 ve 700 m2 lik muhtelif oda ve salonlar kiralıktır.Müracaat Tel:2200 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Vekâlet emrine alınan doçent ve profesör yok Baştarafı birincide Bu haberin Başvekil Menderes'in D.P.Meclis Grupunda dün yaptığı konuşmadan galat olduğu tahmin edilmektedir.D.P.Genel Başkanı Menderes,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Mikroplu menba suyu satanlar adliyeye verildi t Baştarafı birincide sahibi savcılığa verilmiştir.Diğer taraftan,bu durum karşısında ilgililer,bayi,lokanta ve büfelerde şişeler içinde satılmakta olan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23,24,25,26,27/Ocak/956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır.2 25 26/Ocak/956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Keman üstadı NECATİ TOKYAY_Her akşam yalnız gazinomuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • AKIL SİNİR Hastalan,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için:DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın doktor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716984 716782 Fatih Fevzipaşa Cad.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Bugün matinelerden itibaren t t J& fil Jj Iflü t!6 YURD'DA 4 sinemada birden Bu filmdeki rolü ile san'atrn zirvesine çıktığı kabul edilen kıymetli san'atkârımız HUMAŞAH HİÇAN GÖKER'in yarattığı BABALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Gülek,yine pahalılık hakkında konuştu ğ Baştarajı birincide halk yollara dökülmüş,muhalefet liderini bekliyordu.8 kişilik bando mızıkanın iştirakiyle yapılan karşılama töreninde binlerce halkın gözü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Satılık Apartıman Aksaray,tramvay caddesinde 6 katlı betonarme,senelik 24.000 T.L.irath,bir katı boş teslim yeni apartıman satılıktır.Müracaat saat 6 da Tel:44 72 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • ENKAZCILARA Yeşilköy'deki Büvük mm OTEU 3 Yeni inşaat dolayısiyle yıkılacaktır.İçinde parkesi lavabo banyo kaloriferi çok iyi vaziyette döşemeler yıkıcılara verilecektir.Yeşilköy'de Çınar Oteline müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • ihtikâr yapanlara verilecek cezalar t Baştarafı birincide geniş mikyasta istihsal ve ithalât yapmak lâzımdır.Gürkan,teklifin lehinde Erdener'e teklif sahiplerinden Ahmet Gürkan,cevap vermiş ve şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • MEMURLAR UMUMÎ hükümlere bağlanıyor t Bastarafı birincide reisleri ve vilâyet zabıta âmirleri hakkında tahkikat yapılması,bağlı bulundukları yerlere en yakın vilâyet müddeiumumiliğine veya sorgu hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Edebiyat Fakuııesınae komünizm tahrikleri mi?t Baştarajı birincide Senatosunun,neşrettiği tebliğde,«Profesörler hakkında ithamda bulunanlar,ellerinde her hangi bir delil varsa,bunu derhal selâhiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • İSPAT HAKKININ müzakeresi başladı t Baştarafı birincide asının aynı mahkemede kabul ve tetkikine imkân yoktur.Böylelikle Veıciller,hâkimler ve memurlara cümleten ispat iddiası işlemez.Hattâ 481.maddey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1956
  • Harbiye cinayeti faili yakalandı t Baştarafı birincide yönet aldı.Bu arabayı 8000 liraya sattım bu parayla,bir de ortak bularak taksi almayı düşünüyordum.Fakat param yetmiyordu.Paramı arttırmak ümidiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1956
  • Mithaipaşa Stadında kurulmakta olan Portatif tribün'e nasıl girilecek?5 Şubatta yapılacak Macar millî maçı için Mithatpaşada yapılan hazırlıklar hızla ilerlemektedir 5 Şubatta yapılacak olan Türkiye M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • Kış olimpiyadı bugün açılıyor 33 milletin iştirak ettiği olimpiyatlara takımımız 6 elemanla katışmaktadır 1956 Kış Olimpiyatları,bu sabah Cortina d'Ampezzo'nun buz stadında yapılacak bir merasimle res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • CÖRÎIHH d mmı i I IJIIIIM 1956 Kıs Olimpiyatları için hazırlanan hususî kartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • İstanbul Denizli güreş karşılaşma sı 25 ve 26 şubat tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak İstanbul Denizli serbest güreşleri için Denizli takımı teşkil edilmiştir.Denizli takımı İstanbul'a şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • Fenerbahçe yarın Ankara'ya gidiyor Fenerbahçe futbol takımı 2 karşılaşma yapmak üzere cuma akşamı Ankara'ya hareket edecektir.Sarı Lacivertlilerin bu defaki Ankara seyahatine büyük bir önem verilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • İranlılar hazırlanıyor Iran ve Japon milli güreş takımları önümüzdeki haftalarda serbest stilde Tahran'da iki müsabaka yapacaklardır.Dünya serbest güreş klasmanında Türkiye ve Rusyadan sonra yer alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Kız Liseleri voleybol maçlarına dün de devam edilmiştir.İlk müsabakada Erenköy,İstanbul Kız Lisesini 18-16,14-16 ve 15-9 yenmiştir.İkinci maçta Çavıhca,Işık'ı 15-7,12-15 ve 15-9 mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • Kocsis Dünya Kupast7U7t inal maçında Alman dejansımn arasından Macarların birinci golünü yaparken.Soldan itibaren Kohlmeyer Alman)Kocsis Macar)Eckel Al-İnan)Liebrich Alman)ve Hidegkuti Macar)görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ] 5 İNPİ GÛL ^e?Statta Macarlarla karşılaşacak olan millî takım namzetlerimiz,dün Fenerbahçe stadında,Beyoğluspor ile yaptıkları antrenman maçında muvaffak bir oyun tarzı göstermişlerdir.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • Askerî güçlerin lağvı istendi ANKARA,25 Hususi)Sabık Örfi İdare Kumandanı sporcu general İhsan Bingöl,Zafer gazetesinde intişar eden bir yazısında profesyonel ve amatör kulüpler arasındaki muvazenesiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1956
  • Ordulararası dünya futbol birinciliği kur'aları çekildi 29 Şubatta Almanyada Amerika Ordu takımı ile oynayacağız ANKARA,25 Hususî muhabirimi/Veli Necdet Arığ bildiriyor)Amerika ve Hollanda ateşelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor