Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • BİUİSİ BAHARDA ARPA EKSE,I ^^mııLı/ıiâmlIin,mm milimlik MlillAl ı ı a S4!r A *ı ı il» I I flılfl HASAT ÇAĞINDA BUĞDAY ALABİLİR Mİ?ŞEYH SADİ4 ŞİRAZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Çok pahalı bir takoz lltÜÇHAN ÜNVERI Otobüs şoförleri,yedek parça buhranı bağladığından beri.zamanın mühim simaları arasına katıldılar.Otobüsler,ihtiyaçla mâkûsen mütenâsip alarak azaldıkça,şoförlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Gülek'in yeni bir iddiası Gönen'in Paşaköyünde cami ve minaresi borç jjj yüzünden ipotek ettirilmiş [Hususî sorette giden arka-daşımız Ümit Deniz bildiriyor] i AYVAIJK,23 11 saat »ü-I ren çetin bir yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • DÜNYANIN KUMAR VE ŞEHVET MERKEZİ BUGÜN BEŞİNCİDE vCj i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • fREUTER HİSARI KUTUPTA DÜSEN UÇAK UÇ3K1' eVVe,kİ RÜir «¦¦«HrflİM alandan havalanırken,motorlam.ir4.ı r w ün.3 Z u T,alÜ arak durmasl üzerine düşüp parçalanmıştır.Uçak tecrübe uçuşu yapmaktaydı.5 k.şih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • IA.P.1 KENDİHE GÖRE BİR EŞ Şu anda Hollywood'da bulunan en büyük boy itibariyle—dans yıldızı fotoğrafını gördüğünüz Julie Benedick'tir.Julie,bir yıldız avcısı tarafından sahnede dansederken keşfediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • ¦mssmâ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ S ÎST^E ııanlı tedhişçiler tarafından öldürülmüştür.31 yaşındaki Yüzbaşı Peter Laııe,Lefkoşe'de Metaksas Meydanında katledilmiştir.Ceset,bir kaç saat sokak ortasında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Dün gece şehri kesif bir sis tabakası kapladı Dün gece saat 22,30 dan itibaren şehri kesif bir sis tabakası kaplamıştır.Limanda,hava meydanında ve diğer sahalarda görüş imkânını kaldıran sis sabaha ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Hüsnü Söylemezoğlu dün tahliye edildi Muhtelif basın suçları dolayısiyle 16 aydanberi Toptaşı Cezaevinde mahkûm bulunan Millet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Zeki Söylemezoğlu,dün cezasını ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • ANKARA'DA AKADEMİK bir münazara yapıldı Profesör ve Doçentler arasında yapılan alâka çekici münazarada Senatoların son tebliğleri,Üniversite muhtariyeti meseieleri ele alındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN].A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • İşlen el çektirilen üç generalin tayini yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 6/7 Eylül'hâdiseleri münasebetiyle muvakkaten kendilerine işten el çektirilen üç generalin tayinleri yapılmış bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • TEMİNATI Meclis,hâkim maaşlarının kesilmemesine ve vekâlet emrine alınmamalarına karar verdi.Bellioğlu hakkındaki takrir münakaşalara yol açf s [Hususî Mulıabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,23 Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • ÜÇLÜ PAKT KONSEYİ toplanıyor Türk,Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri martta Belgrad'da toplanacaklar [ANADOLU AJANSI] BELGRAD,23 Umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan bilj dirildiğine göre,Türk,Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • [RUÇHAN UNVErt)«ÇANLARINA OT TIKAYACAĞIZ» r^rtS^I hızlandırılmıştır.Bilhassa cumartesi,pazar geceleri faaliyete önem verilmektedir.Mücadele işiyle Emniyet Müdürlüğü doğrudan doğruya arkalanmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Bir gece bekçisi daha öldürüldü Londra asfaltında tabanca ile öldürülen Duran Hamamcının katili de henüz yakalanmadı Londra asfaltı üzerinde evvelki^ gece bir cinayet işlenmiş,Duran Hamamcı adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • uofyidu bu.Cezaevlerinde isyan BİR değil,beş değil,on değil.Sayısını unuttuk.Ne oluyor?Ellerinde hiç bir isyan vasıtası olmayan,hürriyetlerinden mahrum ve âciz insanları idareden âciz miyiz?Bu isyanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • CELAL BAYAR YALOVA'DA I Hususî Muhabirimiz AHMET SONAT'tanl İZMİT,23 Cumhurreisi Celâl Bayar,bugün maiyeti ile birlikte saat 10.30 da şehrimize gelmiş ve buradan otomobille Gölcük'e ve oradan da Yalov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Dr.Sarol hakkındaki karar bugün veriliyor D.P.Grupu DEKA lâstikleriyle İFA kamyonları meselesini ele alacak.Genel İdare Kurulu da toplandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'den] ANKARA,23 Demokrat P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Anayasa tâdili çalışmaları dün tekrar başladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 23 Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tadilâtı veya değişmesi ile ilgili çalışmalara bugün yeniden başlanmış bulunmaktadır.Anaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • Terzihanede randevuculuk Ahlâk Zabıtası memurları,evvelki gece,Beyoğlunda randevuevi haline getirilmiş bir kadın terzihanesine baskın yakmışlardır.Meşhur bir kadın terzisi tarafından işletilen Ö)adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ BABASININ METRESİNİ YARALA-YAN NERİMAN üstte)VE ADLİYE ÖNÜNDE YARALANAN EMİNE altta)HÂDİSEDEN SONRA Bir genç kız babasının metresini bıçakladı Hâdise Adliyenin önünde oldu.16 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Daima zamanında kalkıp zamanında varan havayolu.Tecrübeli uçak yolcuları,SASseferlerindeki intizam ve dakikliği daima hayranlıkla yad ederler.Seyahat programınızın selâmeti için birdahaki seyahatinizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Vali Gökay,kasaplar mahkemeye vermez,Kasaplar etin 4 liradan fazlaya sattırılmamasma sinirleniyor.Ete 4 lira üzerinden narh konması muhtemel Kasapların arzu.su hilâfına olarak,Belediye ete narh koymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Vilâyet Umumî Meclisi toplandı Vilâyet Konağının alt katında yeni yaptırılan toplantı salonunda,Vilâyet Umumî Meclisi dün ilk içtimaını yapmıştır.Henüz ikmâl edilmemiş bir vaziyette olan salon için şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Türkiye gönüllü hemşireleri şube kongreleri Kızılay ve İstanbul Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından her sene açılan gönüllü hemşire ve hastabakıcı kurslarından mezun olanların sayısı artmaktadır.Bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • MARTTA-NİŞANTAŞI KALAMIŞDA DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • İKTİSÂT ve TİCARET ™hfim^ İktisadiyatımızla ilgili yeni kanunlar Gider Vergibi Kanunu Tasarısı:Muamele Vergisinin yürürlükten kalkacağı yolundaki söylentilere yeni tasarı ile son verilmiş olacaktır.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Mozart'ın konçertolarından 13 00 Şarkılar.Şükran Özer 13.30 Türküler.Aziz Şenses 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şar kılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • SEMİHA ABUT 11* FERİDUN ÇEŞMİĞ Nişanlandılar Kandilli 22.1.956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • GENERALİ ELECTRIC ampulüne m edebilirsiniz RAL^ ELECTRIC ampulü 'Bol ışık verir fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • IkiH HTVnE.H'H'IU 1956 "da 50000 50000 75000 50000 50000 75000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için Bankamızın gişelerine müracaat ediniz.İMANLI BANKASI OSMANLİ BANKASI OSMANLI BAN* 5 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • MEVLÛD Vefatiyle bizi sonsuz bir acı içinde bırakan sevgili zevcim,annemiz,anneannemiz,ablamız ve teyzemiz SEMİHA YILMA'ER'in ruhuna yarınki çarşamba günü Binbirdlrek'teki Fuat Pasa Camiinde mevlûd kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Bîr adam,dükkânında ölü olarak bulundu Zabıta ve müddeiumumilik,şüpheli bir ölüm hâdisesinin tahkikatına el koymuştur.Mercan'da Havana sokağında 11 numarada bardak cilâcılığı yapan 44 yaşında Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Karaya oturan İstikbal şilebi kurtarılamadı Geçen Cumartesi gecesi Gelibolu'nun 3-4 mil açıklarında karaya oturmuş olan şehrimiz armatörlerinden Suat Sadıkoğlu'na ait 3600 tonluk «İstikbal» şilebi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Bir açıklama Evvelki günkü nüshamızda,Kemerburgaz nahiyesinde 21 yaşındaki Hatice Kayaların nişanlısı tarafından terkedilmesine üzüldüğü için intihar ettiğini yazmıştık.Bize yapılan müracaatta,intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Bülent Ufuk'un duruşmasına dün de devam edildi Rüştü Altınbaş adında bir bar sahibinin 500 lirasını gasbetmek ve kendisini dövmek suçlarından dolayı adliyeye verilmiş olan film artisti Bülent Ufuk'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Dany Bobin m İngilizce.Suare:«Mukaddes Azap» Jane Wyman Rock lîudson Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03 08)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • KISA HABERLER İSTANBUL Vilâyeti Dahiliye Me-ı yonu dün Vali Muavini Veflk Kitapçımurları Yardımlaşma Cemiyetinin yü-gil'in başkanlığında toplanmış ve 4 örlık Kongresi,27 ocak cuma günü saat I mayı adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Taslıtarla'da göçme» hamamı açıldı Kami Taşlıtarla göçmen mahallesinde Vilâyet Toprak ve iskân' Müdürlüğünce yaptırılan hamam hizmete açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • d Sana cevap ^1 AYIR dostum,alınmakta haksızsın.Çün-I kü eser sahibisin.Bir değil,bir kaç.Bunlardan yalnız,biri için yıllarca kendini nasıl paraladığını bilirim.Ve bunlardan bâzılarını sözle ve yazı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Rüşvet almaktan sanık 2 memurun duruşması başladı Sultanahmet cezaevinde çalışan memurlardan Ali Üstüner'le,Rupen Benetraim adında bir komisyoncu,rüşvet alıp vermek suçundan dolayı adliyeye verilmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1956
  • Hava folları uçaklarının bir kısmı işe 34 uçaktan 12 si faaliyette.Hava Yolları Anonim Ortaklığı yakında faaliyete geçiyor Devlet Hava Yolları,1 Mart 1956 tarihinden itibaren «Hava Yolları Anonim Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • CİCİ CAN Rum geloi ıaüba,acaba hangi işi a t TAVSİYE *'EDECEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • BONCUK WAiT DisW Ijju ESMADA ŞEHZ.İN 0İĞE1Z BİZ KÖŞESİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • Y fâMM&M,YALNIZ O KADAR Mı DÜNYA GÜZELİ KARNABAHAR,YERKEN HİDROJEN BOMŞA5I DA KARNABA-HAR.GİBİ İNFİLAK EDİP DÜNYAYI YEMEĞE HAZIRLANIRKEN RESİMLER ÇEKMİŞTİM.BUYRUN Şeker Alin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • JOSE SALINAS» KOD REED HAKIKATEM OLDU ŞİV\Dı GİDıPj 8*LANİ-GAkT LARA t ARTIK iCORKVAK İÇİN W İÇ 3'R SE3EP KALMA-DlfiiN» ^SOVL'yELİM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY 1 I.JL.U' S Aw,şu OİŞiAA A&BtVı UNUTMAK JÇİN BİR ŞEY yAPMAnviM BEN OlSARl ÇKIVO^UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • W M H y Müthiş Hafiye Zehir Zemberek'in yeni macerasında rol alan tipleri tanıtıyoruz:Ali DIKIŞER Terzi)Beton NECLA Manken)Tablo MAKASSO Ressam)"Tîj Fil HAMDİYE Moda casusu)Ve.Bir Prova mankeni)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Bir vagotoni krizi geçirmiş olabilirsiniz.Bugün bir elektro yaptırsanız iyi olur.Kaç yaşındasmız,Halit Beyefendi?Cingöz kaşlarını çattı.Sonra parmaklarını yine alnında gezdirmeye başlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • MEŞHUR YOSMALARI Yazan:KEFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.122 Demişti.Bu boylu boslu delikanlı da benim hoşuma gidiyordu,teklifini kabul ettiğimi söyledim.Tekrar:Eğer istersen,diyorum,çünkü zorla güzellik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • Yazan:REŞAD EKREM KOÇ T Bir gün Demirciler Çarşısından geçerlerken Sultan Murat dükkânın birinde demir döven bir genç gördü,üstünde donumsu kısa bir çağşır,ayaklar,baldır çıplak,gövde çıplak,tunç reng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1956
  • »ııfıııııınıiıııılnıiMMiMiiMM.ımıiü AŞK HİKÂYESİ CAMLI KÖŞK m i TEFRİKA No:1 Asumanla Bekir küçük istasyonda trenden İndikleri vakit ortalığı soluk bir güneş içinde buldular.Bu kıs güneşinde kasaba,âd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Karım,fam manasife bîr "Ahçıbasıdırİ Ağzınızı sulandıracak yemekler pişirmesini bilir!Geçen gün,mutfağa girerken,bunun sırrını sordum bir VİTA kutusunu göstererek dedi ki «Bu mamul sayesinde her yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • atfif&dan âonta T temutje Mesamatın açık olduğu sırada HAVİL-LAND kremi ile Masaj yaparak,cildinizi azami şekilde beslemiş olursunuz Mesamatın derinlerine kadar giren Krerr HAVILLAND ihtiva ettiği bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • OPON y baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı V ^^Jj havanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımından OPON yorgunluktan ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • ENKAZCILARA Yeşilköy'deki Büvük ÇINAR OTELİ Yeni inşaat dolayısiyle yıkılacakta-içinde parkesi lavabo banyo kaloriferi çok iyi vaziyette döşemeler yıkıcılara verilecektir.Yeşilköy'de Çınar Oteline mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • HİCRÎ Sah RUMÎ 1375 Cenıa-24 1371 ziyel' âhır OCAK Ocak 11 1956 11 VAKİT VASATI EZANİ' Güneş 7.19 2.05 Öğle 12.26 7.11 ikindi 15.00 9.45 Akşam 17.1.1 12.00 Yatsı 18.49 1.35 Inısâk 5.35 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Itflâlliııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ercüment Karacan Şirketi adına Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Batıldtğt Y r MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3Ayhk.13 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • MÎLLÎYE!YAYINLAKi Üstad Resad Ekrem Kocu'nnn TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmistiriliillııiii llüii.m t SATİŞ İLKLUİİ:Beyoğlunda Kitap Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Selimiye Askerî Satınalma Komisyonu Bşk.1 Gebze Darıca garnizon birlikleri içirj aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atkı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet ağaç atkı masurası alınacaktır.Masuralara ait resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Alpullu Şeker Fabrikas!Müdürlüsünden Fabrikama reviri için TL.250.iki vüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalışmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • İlmî Yardımcı Alınacaktır.Ege üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakülteleri Dekanlıklarından Üniversitemiz Kimya ve Fizik kürsüleri için üniversite mezunu ilmi yardımcılar alınacaktır.İsteklilerin şartları ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Tıp Talebeleri,Pratisyen ve Mütehassıs Doktorlar için TEDAVİ ve REÇETELER Yazan:Dr.B.K.VARVAR ir Alfabetik sıra ile 230 haftalığın araz,tedavi ve reçeteleri,ir Tedavide en son ilâçlar ve usûller,asıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • îet kadın m kenaiAme kas oit aiİTeluâi Güzelliğinizin belki de farkında değilsiniz,çünkü güze)siyah gözleriniz terbiye edilmemiş bir eild üzerinde cazibesini kaybeder.POND'S Kremi sizin hakikî güzelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • K a vegazı Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 te yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Satılık Mürettiphane Yeni vaziyette her çeşit hurufat,çizgi takınılan,kalantür,tekneler,kavaletler,prova tezgâhı ve koopar.Müracaat:Cağaloğlu,Sıhhiye Apt.Daire 4.Hürriyet Gazetesi bitişiği)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Bu gece Renkli SÜMER Çarşamba Matinelerde Türkçe TERA M v A T A N A İ H A N E T Her şeraitte Vatana Hizmet edilebilir.ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • 1 ŞİMDİYE KADAR DÜNYA YÜZÜNDE YAPILAN FİLMLERİ GÖLGEDE BIRAKAN.2 3000 sene evvel Çanakkalede tarihi kanlariyle yazan Kahraman Truvahlann Ispartahlara dev savaşlarını canlandıran 3 50.000 kişi.1000 har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • 5 Ton Karpit Salısı Alınacak:istanbul Sular idaresinden İdare ihtiyacı için 5)ton karpit satm alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden temin oh""Abilir.İsteklilerin şartnamesi dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • 1 ZİRAAT B Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasar ruf hesaplar ı dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira Ayrıca T 2 Tane 10.000 Lira Bunlardan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23.24,25,2C,27/Ocak/956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır 2 25 26 Ocak/956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6