Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVEHİ «Dokunmayın küçüklere,yazık olur keyiflere!Evet,yumurcakların keyfine de diyecek yok doğrusu.Diin şehrimizde hava bahardan kalma bir günü andırıyordu.İki kafadar afacan da,durumu fn»at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Yeni bir demir fabrika s ı kuruluyor Tuzla'da kurulacak fabrika 50 bin ton kapasiteli olacak Tuzla'da 50.000 ton kapasiteli yeni bir çelik fabrikası kurulacaktır.Bu mevzuda da,Türk ve Amerikan firmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Ege seyahatine başladığı ilk günde iktidara çok ağır hücumlarda Bir ocağın kurdelasım "besmele,ile kesen C.H.P.Genel Sekreteri "Kalkınmadan bahsetmek biraz gülünç olur,dedi I Hususi surette giden arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Hayar,bugün îzmit'ie olacak [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,22 Reisicumhur Celâl Bayar,bu akşam saat 20.50 de trenle izmit'e hareket etmiştir.Reisicumhur,istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi,Başvekil,Vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • TELEFPfÖ Millî takımımızın parlak bir galebesiyle neticelenen dünkü güreşlerde 62 kiloda Macar rakibi Hoffman'ı ittifakla mağlûp eden Mustafa Dağıstanlı rakibini bastırırken,Hoffman müsabaka boyunca d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Heybeli Sanaloryomu denizi kirlelmiyormuş Hastahanenin nöbetçi doktoru,"takrir sahibi Mebus gelsin tetkik etsin sonra konuşsun,diyor [ERTUGRUL ÜNAL] Bolu mebusu Lütfü Oğultürk,Büyük Millet Meclisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • 8 AY EVVELKİ GİBİ JKUÇHAN ÜNVER| Aksaray'daki Ceylân sokağının hikâyesi söyle başladı.Hâdise 8 ay evvel vuku buldu.Elleri kazmalı bir ekip,sokağı tamir irin resimde görülen hâle getirdiler.Zira sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • AVRUPADA MANTAR EVLER İMÂL EDİLİYOR Gazetelerden)BİZDEKİ MAKTAK EVLEK,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Kongre yardım programını destekliyor 17 üye yayınladıkları bir I beyannamede,Amerikan yardımının «dost devletlere» tahsisini istedi ğ [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,22 Bu-i gün,Amerikan kongresine İ me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • ANTALYA CEZAEVİNDE İSYAN Bir gardiyanı 'yaralayan arkadaşlarını kurtarmak için ayaklanan mahkûmlar silâhla bastırıldı [ANKARA AJANSI] ANTALYA,22 Antalya hapishanesinin 288 mahkumu prangaya vurulmuş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Aşureye kaşık atanlar «Pertevniyal Lisesi Mezunları Cemiyeti» tarafından dün okulda bir «Açüre Günü» yapılmıştır.Eski ve yeni öğretmenlerin,mezun ve talebelerin iştirakiyle yapılan bu toplantıda konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • HARİKA AMERİKAN İCADI ile hiç resim bilmeden HERKES RESİM YAPABİLİR.Fiatı ambalaj ve posta sevk masrafile 12 liradır.SONERMAN OFİS P.K.465 GALATA Yüksek Kaldırım Oliva Han 30/20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Devlet Personel Kanununun yürürlüğe girmesiyle Memurlar zam alacaklar Yakında Meclise sevkedilecek olan Personel Kanunu lâyihasında memurlar lehine büyük tadilât yapıldı HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Anayasa tâdil çalışmaları inkitaa uğradı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 22 Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun tadilâtı veya umumiyetle değiştirilmesi mevzuundaki çalışmalar durmuş bulunmaktadır.Dördüncü Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1956
  • Karamanlis İsrar ediyor [ASSOCIATED PRESS| ATİNA,22 Yunan Başvekili Karamanlis,bugün Selânikte verdiği ilk seçim demecinde,«Balkan Paktmm faydalarmdan» bahsetmiş,bilhassa Yunan Yugoslav dostluğunun ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Mozart'dan melodiler 13.00 Şarkılar 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Ka panıs.16.57 Açılı;ve program 17.00 Aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ EMRlNlZDEDÎR BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için JOıOOO kû"8"^ HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • SsS®?S:SİZİN OLABİLİR Bankamızda Hesabınızı Açtırmakta Gecikmeyiniz İSTANBUL BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • yeni yılın ilk çekilişi m MART AYINDA m 5«OOOüra BİR KİŞİYE 20.000LİRA Her 150 liraya bir kura numarası Hesabınızı attırmakla acele edinil.ÂKBÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN.DÜNYÂDAN SANAT HABERLERİ ŞEHİR ORKESTRASI Hiç çalınmamış bir eser Başarılı Bir Konser GENÇ ŞEF Pertev Apaydın geçen neve Maarif Vekâletinin güzel bir teşebbüsüyle Fransanın Besançon ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • y I Bu nümayişin manâsı ne ola jj m ÜYÜK Millet Meclisinin bir encümenin-K de,iki mebusumuz,bâzı üniversite profesörlerinin komünizm hareketine âlet ol-duklnrını söylemiş ve profesörlerin Vekâlet E em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • r sinemalar i BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 82)«Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Dany Robin İngilizce.MELEK Tel:44 03 08)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızlan Renkli İngilizce.AR:Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • Bir hafta içinde 3570 kuzu kesildi Belediye Karaağaç Kurumlan mezbahasındaki kuzu kesimi devam etmektedir.Kesim,hafta içinde daha arttırılacaktır.Geçen biı hafta zarfında kesilen süt kuzusunun sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • C.H.P.KONGRELERİ *»*devam edilmiş ve 11 muhtelif semt ocağının yıllık kongresi yapılmıştır.Kongrelerde bazı parti meclisi üyeleri de hazır bulunmuşlar ve iktidarı şidietle tenkid eder mahiyette konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • Sarhoş bir tacir araba kullanırken 3 defa kaza yaptı Hadi Denizok adında bir tacir,bir poli» memurunun tehlikeli surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yanına üç arkadaşını alan ve sarhoş olan Hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • OKULDAN KAÇAN TALEBELERE KARS!TEDBİR ALINAMIYOR Artist veya dans hocası yapılmak vaadiyle kandırılarak okuldan firara teşvik edilen kızların miktarı da çoğaldı Okullarda devamsız talebelerin •ayısı gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • Sarhoş bir terzi dükkânının camlarını kırdı Tophane'de,Karabaş caddesinde terzilik yapan Süleyman Okyay adında biri dün adliyeye verilmiştir.Sarhoşluk saikasiyle rezalet çıkaran terzi,dükkânının eamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • Taksi saatlerine hırsızlar dadandı Taşlıtarla'da oturan Seyfullab Bekiroğlu ve Şükrü Uçar adında iki şoförün otomobillerindeki taksi saatlerini çalan Erdoğan Tezgel ve İsmail Erkan adında iki kişi yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • KISA HABERLER BUGÜN saat 17.30 da Aksaray Türk Ocağı salonunda,şâir Yahya Kemal Beyatlı'nın kardeşi Reşat Beyatlı tarafından «İstanbul camileri,âbideleri ve merkatleri mevzulu bir konferans verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • 70 dakika otobüs bekledi ve fenalık geçirerek öldü 65 yaşındaki Rıza Kaplan da,ayağı taşa takılarak düştü ve kaldırıldığı hastahanede öldü Eminönü meydanındaki durakta tam 70 dakika otobüs bekleyen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1956
  • Kimsesiz çocuklar için iş yurdları tesis ediliyor Kimsesiz ve korunmağa muhtaç çocukları en kısa yoldan hayata hazırlayan Mevlânakapı Yetiştirme Yurdunda tesis edilecek olan iş atölyeleri,önümüzdeki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • S:C?'K:KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLAR» Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede nesir hakkı KING FEATU-B£S SYNDİCATE'* aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Kadınlar atom şualarına erkeklerden mukavim [TÜRKTEL] NEW YORK 22 Oakland Atom Araştırmaları Merkezi mensuplarından Prof.Harris'in bildirdiğine göre,kadın vücudu ve bâzı kadın uzuvları,atom şualarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • 'Hm WB& ra i BANA SOH Sevgiliyle sohbet!Mecdi O.Eskişehir)âfjık bir delikanlı ama çok mahcup.«Seviyor ve seviliyorum,diyor.Fakat onunla beraberken konulacak mevzu bulamıyorum.Saatlerce susup kalıyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Umm [T.H.A.I ICT Pjl İTİ ARI Almanyada Furstenfeldhurck'taki Amerikan hava üssünde halen 11 dost millete mensup havacılar,jet uçakları üzerinde talim görmektedir.Bu arada Balıkesirli Üsteğmen Süleyman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Yeni bir ucuzluk müessesesi kuruluyor Şehrimizde 20 milyon lira sermayeli bir şirket kurulmak üzere teşebbüse geçilmiştir.Şirketin gayesi,halka ucuz fiatla gıda maddesi satmak olacaktır.Bu hususta haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Dünyanın en şık ihtiyarı öldü.103 yaşında ölen Amerikalı,kendisini en çok alâkadar eden şeyin «Kadın» olduğunu söylemişti [ANADOLU AJANSİ] CİNCİNATİ,Amerika)22 1953 de yüz yaşına basmış olanlar arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Kirk Douglas ve Ginger Rogers'i soyanlar yakalandı [ANADOLU AJANSI] HOLLYVVOOD.22 Kirk Douglas ve Ginger Rogers'in evlerini soymaktan suçlu dört erkek ve bir kadın dün burada yakalanmıştır.İki aktörün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Fizik âlemini alâkadar eden bir karar [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,22 Amerikan hükümeti,bütün dünyanın ilim mahfillerinde çok büyük bir alâka uyandırmaktan geri kalmayacak olan bir karar almıştır-Bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Vereme karşı muafiyet kazandıran aşı [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,22 Sağlık teşkilâtından bildirildiğine göre,vereme karşı muafiyet temin edecek yeni bir aşının tecrübesine pek yakında Güney Amerika'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Bir çocuk babasını balta ile öldürdü [ANADOLU AJANSI] BARİ 22 Dün Bari'de 15 yaslarında bir çocuk,babasının başını baltayla koparmak suretiyle öldürmüştür.Giovanni Pronesti ismindeki baba kaatili,cina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • İngiltere'de şiddetli bir grip salgını var 40 senedir görülmemiş şiddetteki salgın yaşlı ve çocuklarda ayrı şekilde tezahür ediyor [TÜRKTEL] LONDRA,22 Londra şehri ve İngiltere'nin cenup bölgelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • HER PARMAĞINDA BİR MARİFET artist Stassa Damascos'un her parmağında bir marifet vardır:Gayet güzel danseder,fevkalâde sesi vardır,kabiliyetli bir film yıldızıdır,beş lisan konuşur!Mısırda şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Illllliil lilllil liillllllim IIII llillillllll IHI IIIIIIIIIIIİIIIHimlMI TAKVİMDEN BİR YAPRAK Bir Cinayetin "Hâba'di" H ARBİYE'de bekçisi öldürülen İnhisar deposunun Müdürü telefonla tehdid edilmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Bir ayakkabının maliyeti 40 liradan fazla olamaz!Ticaret Odası meslek heyetinin maliyet fiatı olarak tesbit ettiği 72 lira ayakkabıcılar tarafından çok pahalı bulunuyor Celâl İKİBUDAK ılımımın Bir idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • HİSARI "PLAJ CEKETİ,77 günlerinde de plaj kıyafetleri modası düşünülür mü?Elbet düşünülür.Hele bir moda yaratıcısı veya bir manken iseniz.Bütün dünyada moda evleri,hanımların yaz giyecekleri elbiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1956
  • Kİ™ İt V S V mMâ 1 v fi V.~4fe ij£ *i f*J 1 'T 1 J v r* h Is ÜRDÜNDE NÜMAYİŞ IT.H.A.l Soîio ereıı ha/ta zarfında Ürdünde sık sık karışıklıklar çıkınış,Bağdat Paktı ve Batılılar aleyhinde nümayişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • mS NASiL.iyi v.ŞİMP» wAQİ •»EUEĞ^İ VE BAKALIM.VO SA i 3A3AN.JA SûyLEKİMf.«1 J-f FA.Rdife.T.S 7 OO.V.Uİ •J p.ezoLASı f 3şg| p% J^;KSt:ğÜZAZ DA uyec EFE'Yi TAKİ?EDELİM MATlC EPE *w?jLL WÂLT Dİ5NEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • AVCI JEO FORAN ^U ESMADA VAP5/YE^LU-EH,KAF UEKİH KARŞiSı\A ÇiKVöR V&AFİLE GERİ ÇEKİLİRKEN,ROZAN QUBfaAÜA»\I ÛZEklHF A7EÇ CD/YOR 'A«fW J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • JOHNNY HAZARD f RAN& ROBBİNS HUNTEJ2 W ANLAŞILDIĞINA GÖZE SENİN ğ VAZİYETİN DE BENİMKİNDEN PARlAK OESil NEYSE ŞU JCAHVEyi AĞız tAD* Ü-E İÇEUM 1„ Wf BİR 1f FİNCAN KAHVENİN KlR YIL HA-T/£ı VARDıÇ,DEKLK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • I CİSCO KID fÂyy.Bie KARA KEDİ i 9ü OA GÖKTEN i MM İŞ l* Bu VADİDE HAKİKATEN L HAvAlET VAK-Atu "MAYÂLETİEK" PAN/V HALİNDE KAÇIYORLAR.4 JOSE SALtNAS,ftOD fc«D;S^AuV/Z Bfe» KALIYOe.EVET PANÇO.BU A MU HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.121 Ben de:Seni gemi zinciri ile bağlamıyorum ya.Defol git.Ben sana muhtaç değil,sen bana muhtaçsın.Gideceğim,yakında kurtulacağım.O gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • AŞK HİKAYESİ ESRARLI ÖLÜM TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Babasının ölümündeki esrarı aydınlatmaya çalışan Roger,onun bir gangster çetesi hesabına öldürüldüğünü anlar.Aynı çete tarafından kaçırılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • «Beyefendi,Beyefendi.diye size birkaç kere seslendim.Yine kımıldamadınız.Korktuk tabiî.Hemen Doktor Salim Beye telefon ettim.«Hemen geliyorum» dedi.Ne kadar?İki üç dakika evvel.Sonra bir kımıldadınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • KÖSEM SULTAN V Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.118 Pâdişâhın meclisinde devrin rind şâirleri,üstad sazendeleri ve hanendeleri toplandı.Mûsiki ile,şiirle can sohbetleri oldu.Mahmud Çelebi,Âşur Ağa,Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1956
  • FATURA KOKOREÇ MİHÇACESİ ABA HAN'iN ELMAS ÇANTASI İŞİ MÜTHİŞ HAFİYE ZEHİR ZEMBEREK 267 ÇENE ZEDELENMESİ-AĞıR.129 VÜCUTTA BEkELER-HAPİE.48 HAYATI TEHLİKEYE ATMA 24 OTOMOBİL KAZASI 4755-50 1862.00 9878-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • [Bu yazının Türkiye'de nesir hakkı KİNG FEATURES SYNDİCATE'e aittir] İ SİEGEL öldükten sonra herkes şunu soruyordu:Las Vegas'm da sonu geldi mi artık?Asla!Geçen her yıl,Las Vegas'ı daha da büyütmüş,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hanım'm türedi vârisi Bir meyve.2 Merhamet Bir peygamber.3 Parlatılmış Alay argo)4 Üye Bir fikir veya arzu üzerinde direnme.5 Ekmek Beraberlik ifade eder.6 İsim Izdırab.7 İzmirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • BİR AÇIKGÖZ AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILDI [TÜRKTELİ NEW-YORK,Hervey Rı^sch adında bir genç,Cleveland şehrinde zabıtaya müracaat ederek,Los Angeles'te bir genç kızı öldürdüğünü ve çektiği vicdan azabına daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • Rejisör Siodmak,Sophia Loren'in bir filmini idare edecek [BOSFORİ ROMA,Gangster filmlerinin şöhretli rejisörü Robert Siodmak,yakında Ponti De Laurentüs'un hesabına çevrilecek bir filmi idare edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • DÜNYANIN EN KÜÇÜK GAZETESİ B İ R KİBRİT KUTUSU KADAR [TÜRKTEL] ALABAMA B.Amerika)¦Dünyanın en küçük günlük gazetesi burada çıkmaktadır.«Alabama News» adlı bu gazete,on yıldanberi hergün muntazaman çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • Köpeklerin şarkısı rağbet gördü [BOSFOItl NEW-YORK,Kopenhag'h Cari Weissmann adında birisi beş köpek almış ve bunların muhtelif zamanlardaki havlamalarını tele zaptetmiştir.Bilâhare bu sesleri muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • ERKEK SORUYOR:iki senelik evliyim.Fakat evlendiğim gündenberi hayat benim için bir zindan oldu.Karun yeni açtığım evde yalnız yaşayamayacağını ileri sürerek annesiyle beraber oturmak istedi.Ben de ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • KINLAN KASA Yılmaz Zengin,konuşmasına,«Adam içeri nasıl girmiş,anlamadım doğrusu,diye başladı ve şöyle devam etti:«Herhalde bsnim geldiğimi işitmiş olacak ki,üzer'nde anahtar olmayan kilit deliğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • 1 "H'"ııı il ı M)iı|ı.»ı.ı.ıı)jL n m yııi*»!¦ııııjııyiiı »ı.ı y j j m ı;ı|—ıı iB»i'i,ı»ı |h)Wiıyq^ UGÜNKÜ NİYETİNİZ fil'aiıtfilinıfoftıiiiii' m.m.»rtn~~~İ\*mt J 63245865 Ç B A Y İ Y O Y 3 7 9 2 6 3 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • Höztriöyönlûfî,TURHAN £gLÇUK BÜUNT ORAN Ktraliçe,resmî kayıtlara göre o güne kadar kendini aldatan 972 erkeği aslanlara yem yapmıştı.Hayvanların gayrıresmı olarak yedikleri jigoloların sayısı ise bell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • İ:S 'j*f.ı Mit 'İ|TV ' ir Delikanlının rüyası,birdenbire tatlı aşk sahnesinden kanlı bir meydana dönmüştü.Bir taraftan kıraliçe,öte yandnn Afrodit,geri kalan kısımlardan ise aslanlar yiyorlardı.Bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • Yenile yenile tam biteceği sırada bir el onu sarsarak uyandırdı.Gözlerini açan Demetrios ilk olarak bir taraUmn eksilip ektihnediğini yokladı.Sayım neticesi eksiksiz çıktı.Onu uyandıran Ajrodit.«Sen u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • k OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Aydaki değişiklikler,etrafınızda sinirll bir hava yaratıyor.İS arkadaşlarınızla münakaşanın sırası değil.His hayatınız:Bugün yalnızlığı,beraberliğe tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • SAĞLIKFILMI Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Tıpta Garip Şeyler:8 i.1 I Wl V,INfljg Anormal şişmanlıklar:Birinci resimde,hipofiz guddesinin bozukluğuna bağlı bir nevi şişmanlık görü» yorsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • SATRANÇ DERSİ No.12 «KİŞ» ÇEŞİTLERİ Gecen dersimizde gördüğümüz gibi herhangi bir taşı ile m imasın:sahi tehdit eden bir oyuncu.Rakibini «kiş» veya «şah» kelimeleri ile ikaz eder.Böylece «şahınızı kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • ÇALINAN OTOMOBİL İLE YAPILAN AMERİKA TURU [BOSFOKİ BOSTON,Michael Locker adında bir sanayicinin otomobili bundan iki sene evvel çalınmış ve bir daha bulunamamıştı.Aradan iki seneye yakın bir zaman geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • BİR «aşk makinası» icâd edilmiş.Sahiden sevip sevmeyeni meydana çıkarıyormuş.Yâni artık,eğlenmek istedikçe,«seviyorum» demece yok.«Canım sıkılıyor» yerine «aşkınızdan ölüyorum.diye aldatmaca yok.Sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1956
  • ARANIZDA ALATURKAYI MÜDAFAA [24-12-1955 tarihli MİLLİYET'te neşredilen Alafranga musiki severi Bay Sabrı Irmak'a cevap 1 yj5 ütün alaturkacılara cevap)1 D diyerek alaylı hitabetle başlayan yazınızda A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1956
  • 1 II 1 XvXv İÜfr 11 Şİ&ij:İiİiİjİiİjİjİŞ;M İv i i ¦ğ Jtv t%.vivX;a ^af at/a ı/uz Jbouımca auaa men,lı ıra ıra t ish 0 0 0 ermişinin Türkiye kredi BANKASI'na müracaat ediniz I IRATLI SİGORTALI IKRAMIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Selimiye Askerî Satınalma Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltin suretiyle satın alınacaktır.Cmei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu Bşk.1 Gebze Danca garnizon birlikleri için aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden:23/1/1956 pazartesi gününden itibaren Derneğimize tahsisi yapılmış olan fotoğraf kâğıtlarının tevziatı başlayacaktır.1 Sayın üyelerimizin semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Cilt mütehassıslarının %85'i Puro harika güzel lık müstahzarıdır diyor PURO PURO OIYOR K» sabunun terkibinde krem hassaları olduğundan cildi besler,korur ve yumuşatır cilt üzerindeki siyah benek,leke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Kongre Hânı Kooperatifimizin senelik Kongresi 12/Şubat/956 pazar günü Şehzadebaşı Kızılay düğün salonunda saat 13-18 arasında yapılacağından muhterem ortaklarımızın teşrifi rica olunur.Erciyes Mesken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • ZAYİ Şirketimize ait 26494 numaralı kamyonun plâkası kaybolmuştur.Yenisi çıkarılacağından eskisinin hükmü yoktur.Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • bas,dis,adale,sinir,romatizma,siyatik ve luuı* bago ağrılarında V ISÜâdSUİ bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin için 5T1 yorgunluktan ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Komisyonundan Fotoğraf Kâğıdı 1 İstanbul Profesyonel fotoğraf san'atkârları derneğine kayıtlı bulunan fotoğrafçılar:Tahsis edilen fotoğraf kâğıtları 23/1/1956 gününden itibaren tevziine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23,24,25,26,27/Ocak/956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır.2 25 26/Ocak/956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • shingtonda bilhassa Doğu ele alınacak Eisenhower ve Eden'in yapacağı müzakerelerin siklet merkezini Orta-Doğu teşkil edecek [ANADOLU AJANSI] takip edilmesi mevzuunda,Şubat Amerikan ve İngiliz mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Hasım Gülek iktidara cok ağır hücumlarda bulundu Baştarafı birincide II ve ilçe Başkanlarının iştirak ettiği törende bir kahveye kurulmuş olan Gençlik Ocağının kapısına gerilmiş kırmızı beyaz kordelây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • "İstikbâl» in kurtarılmasına çalışılıyor Evvelki gece Gelibolu'nun 3-4 mil açıklarında karaya oturan,şehrimiz armatörlerinden Suat Sadıkoğlu'na ait 3600 tonluk «İstikbal» şilebinin yüzdürülmesine çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Tiirk-Japon ticarî görüşmeleri bugün başlıyor [TÜRK HABERLER AJANSI J ANKARA,22 Verilen malûmata nazaran,Türk Japon ticaret görüşmelerine yarm saat 10.00 da Hariciye Vkaletinde muhtelit komisyon hâlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Binlerce kişi önünde intihara kalktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,22 Karşıyaka kordonunu dolduran binlerce kişinin önünde bir genç bugün intihara teşebbüs etmiştir.Kendisini denize atan ve trafik poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Kongre yardım programını destekliyor İ Baştarafı birincide taleb edilmektedir.17 üye,şimdilik,Amerikan Askerî ve Ekonomik yardımlarının 5 yıl için tahdid edilmesini ve «Dost devletlere» tahsis edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Silâh kaçıran bir şebeke Uşakta yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Uşak polisinin Cenuba silâh kaçırmak üzere hazırlanan ve teşebbüse geçen azılı bir şebekeyi meydana çıkardığı bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Heybeli Sanatoryomu denizi kirletmiyormuş fr Baştarajı birincide Doktor,kendisinden daha genç iki meslekdaşı ile birlikte öğle yemeğini yiyordu.Tanıştık.Önce,konuşmak için selâhiyet meselesi bahis kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Kaçak inşaatla mücadele iyi netice vermedi Kaçak inşaatla mücadele devam etmektedir.Faaliyet müsbet olmakla beraber kifayetsizdir.Belediye ve kaymakamlıklara bağlı ekiplerin kontrol sahası dağınık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Antalya Cezaevinde isyan çıktı ğ Baştarajı birincide Devlet hastahanesine kaldırılan gardiyan Hüseyin Kapçı'yı yaralayanlar Savcılık tarafından hapishane Müdürünün odasında yapılan sorgularını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Miiliıget Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Bo8t Idtgı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • r HİCRİ Pazartesi 1 BUMİ 137» 23 1371 CemazlyeH Ahu OCAK Ocak 10 1956 10 VAKİİ VASATÎ EZANİ Güneş 7.20 2.07 Öğle 12.26 7.12 İkindi 14.58 9.45 Aksam 17.13 12 00 Yatsı 18.48 1.36 İmsak 5.36 12.23 V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Minneapolis Moline Türk tw^3 Traktör ve ziraat makineleri A.Ş.GAYELERİNİ VE BUGÜNE KADAR KAYDETMİŞ OLDUĞU İLERLEMELERİNİ SAYIN TÜRK HALKINA ARZEDER Gayesi Türk çiftçisinin ziraat traktörü ve makineler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • HİRFANLI BARAJI MÜTEAHHİDİ ENGLİSH ELECTRIC Co.Ltdve GEORGE WİMPEY And Co.Ltd.in Hirfanlı Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere 1 Steno Daktilo 2 Baş Muhasip 3 İnşaat makinaları yedek parça anbar müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • ı i' Sinemasında 24 ocak YENİ MELEK s-dan itibaren saat 9.30 da D0R0THY Mc.GUİRE JEANPETERS LOUİS JOURDAN ve diğer tanınmış bir çok birinci sınıf artistlerin iştirakiyle Renkli ve Sinemaskop bir şahes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • KARAMANLİS israr ediyor t Baştarajı birincide «istanbul ve İzmir'deki hâdiseler dolayısiyle,Türkiye'den maddî ve mânevi olarak ileri sürdüğümüz istekler tatmin edilince,Türk Yunan münasebetleri de düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Oyun oynarken kardeşlerini boğdular I 'TLIRKTKİ i NANCY,22 Dün buranın köylerinden birinde,bebek oyunu oynayan iki küçük çocuk,altı aylık kardeşlerini boğmuşlardır.Biri 3,diğeri 2 yaşında olan bu küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Komisyonu Başkanlığından Tevzie tâbi olup Tanzim ve Tahsis Müdürlüğünce tahsis edilmiş bulunan maddelerle alâkalı bulunanların bu ilân dairesinde hareket etmeleri rica olunur-1 Lehim iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Hindistan'da ayaklanmalar ir zayi'alâ sebep oldu Şimdiye kadar bin kişinin öldüğü anlaşılıyor.Kargaşalık ve grevler yüzünden bir iktisadî buhran meydana geldi [ASSOCİATED PRESSI YENİ DELHİ,22 Hindista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Anayasa tâdil çalışmaları inkitaa uğradı fr Baştarafı birincide layacağını bildirmesi muvafık ve muhalif çevrelerde müsbet karşılanmıştı.Tadilâtın durması bu tadilât ile uğraşan Adliye Vekâleti emrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • MendesFrance'inBaşvekil olması ihtimâli kuvvetli Sağcı ve Merkezi Partilerle Komünistlerin destekliyeceği şahıs kabineyi teşkil edebilecek [ASSOCIATED PRESS] PARİS,22 Fransız Meclisi,pazartesi'den iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Greko Romenjn intikamın!aynı netice ile aldık 7-1 Baştaraft birincide lûp ilân edilmiştir.Macar güreşçisi Voelgyi,tecrübesi sayesinde bu sonucu elde etmiştir.57 kiloda Hüseyin Akbaş,fevkalâde hâkim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Devlet Demiryolları işçilerine verilecek ikramiye [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,22 Devlet Demiryolları işçilerine 1955 senesi temettü ikramiyesi olarak yarım maaş nisbetinde ikramiye verilmesi karar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1956
  • Memurlar yüzde 30 zam alacaklar fr Baştarajı birincide sene hizmet etmiş ilim,ihtisas ve tecrübeleri ile mütemayiz kimselerden teşkil ettirilmektedir.Bilûmum kadrolar bu dairenin tasdiki ile vücut bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.01.1956
  • Bursa kayak bölge birincilikleri BURSA 22 HUSUSÎ)Şehrimizde yapılan kayak bölge birinciliklerinin bugünkü yarışmalarında şu neticeler alınmıştır:4X8 Bayrak:1 Mehmet Camcılar,2 Süleyman Çalık,3 Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • MAÇ-TAHMIN MÜSABAKAMIZ VE BİR AÇIKLAMA Dünkü sayımızda,iki haftalık bir tehire uğrayan Maç-Tahmin Müsabakamıza önümüzdeki haftadan itibaren tekrar başlayacağımızı ve ilk tahmin cetvelini bugünkü nüsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • r.¦H "h T il I Jı d ir w^ •4i?*N DÖRDÜNCÜ YARIŞ Üniversiteler ve yüksek okullar arasında üç seneden beri yapılmakta olan kır koşusu,dün Levenfde yapılan 4 üncü koşu ile neticelenmiştir.Bu vesileyle or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • Vefa galip geldi I.Spor beraber Bu suretle Yeşil Beyazlı lakım İzmir'de tertiplenen dörtlü turnuva şampiyonu oldu İZMİR,22 Hususî muhabirimiz uat Kızılcan bildiriyor)Vefa ırofesyonel takımı bugün de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • Üniversite ve Yüksek Okullar kır koşusu Dünkü müsabakalarda birinciliği kazanan Teknik Üniversite takımı üç sene için ortaya konan ajanlık kupasını aldı istanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • Sarı Kırmızılılar Ankara'yı gol yağmuruna iuüular:Galatasaray Hacettepeyi dün 6 1yendi Ankara hâsılat rekorunun kırıldığı maçta,G.Saray'ın üç golü sayılmadı ANKARA,22 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ)BEŞİKTAŞ'IN BERABERLİK GOLÜ Macın ikinci devresi 2-1 misafirlerin galibiyeti altında devam ederken Recep,ceza sahası üzerinden attığı kuvvetli bir şiltle topu Radniçki kalesine sokmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • Dün yapılan diğer maçlar Profesyonel,amatör ve genç takımlar arasında dün Şeref,Fenerbahçe ve Vefa Stadlarında hususî futbol karşılaşmaları yapılmıştır.Bu maçlarda Adalet Beyoğluspor'u 2—1,Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1956
  • Fenerbahçe Modaspor'u dün 63-53 yendi Basketbol birinci küme lig maçlarının ilk önemli karşılaşması dün gece Spor ve Sergi Sarayında,oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde yapıldı.Vahit Çolakoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor