Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • 1000 LİRA MÜKÂFATLI Kaç Tahmin Müsabakamıza Önümüzdeki Haftadan İtibaren Tekrar Başlıyoruz Profesyonel küme lig maçlarına ara verilmesi sebebiyle,Maç Tahmin Müsabakamızı,liglerin tekrav başlamasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Migros'un aldığı zeytinyağlar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Migros teşkilâtı bir müddet evvel Tariş'den aldığı 175 ton zeytinyağını hâlâ tesellüm etmemiştir.Malların ardiye,sigorta gibi masraflarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • İstikbal şilebi karaya oturdu Şehrimiz armatörlerinden Suat Sadıkoğluna ait 3600 tonluk «İstikbal» şilebi,dün gece Gelibolunun 3-4 mil açıklarında karaya oturmuştur.İstanbul'dan aldığı hamuleyi Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • 1956 BAHAR nımlara mahsus olmak üzere modelleri teşhir edilmiştir.MODELLERİ defile bir JRÜÇHAN ÜNVER Bir moda salonu,dün yalnız hâkim ve avukat hatertiplemiştir.Defilede 1956 bahar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Vergi reform İmalât Muamele Vergisi kaldırılarak yerine İstihsâl Yergisi konacak.Vasıtalı vergilerde düzene sokulacak {HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'den)ANKARA,21 İmalât Muamele Vergisinin mahzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • İstanbul halkı ne kadar et yiyor?Belediyece tutulan istatistiklere göre,istanbul halkının geçen yıl içinde yediği et miktarı şöyle hesap edilmiştir:Buna göre,ortalama oferak nüfus basma güıode 85 graı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Cevabı yok ki.«Eş dost arasında kime rastlasak ya Amerika'dan geliyor,ya İngiltere'ye gidiyor veya geçen hafta Paris'te falan sergiyi görmüş.Hani döviz kıtlığı ve seyahat tahdidi vardı?Bu nasıl iş?Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • I Bir orman j kat I i a m 11 300 köylü bir anda 900 I çam ağacını yok etti ğ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN BURSA 21 Vilâyetimizde j büyük bir orman katliâmı ol-|ğ muş ve Tahtaköprü nahiye-ş I sinde Mezit köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • 10 yaşında bir çocuk babasını ölümden kurtardı Adalar açıklarında dalgaların tesiriyle denize yuvarlanan kaptan Mehmet'i,10 yaşındaki oğlu denizden çıkardı Turan Yavuz adında 10 yaşındaki bir çocuk,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Böyle bir akrobatik hareketi sahnede yapmak dahi bir meseledir.Ya denizde?O aman çok daha zor.Halbuki Ken Thomas ile Betti Bland için böyle bir numara yapmak,denizde yüzmek kadar basit!Güneşin her zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • 40 yıl sonra buluşan iki Ameri kal ı Son günlerin en enteresan hâdisesi evvelki gece şehrimizde Amerikan kolonisi mensuplarından birinin verdiği kokteylde cereyan etmiştir.40 senelik iki Amerikalı ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • ıım Mi—İÇ KISMI ÇÖKEN VE TEHLİKE İLHAN DEMİRELI ARZEDEN APARTMANIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ Bir apartmanın iç kısmı çöktü Tesadüf eseri olarak insanca zayiat olmadı.Binanın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı Tophane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • PARTİLERARAS!YENİ MÜNAKAŞA Zafer,Üniversite Senatolarının tebliğlerine karşı sert bir yazı neşretti.C.H.P.ve Hürriyetçiler,iktidar organının serdettiği fikirleri hayretle karşılıyorlar HUSUSÎ MUHABİRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • D.P.Genel İdare Kurulu yeni kararlar aldı Dün yapılan olağanüstü toplantı 4 saat devam etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Demokrat Parti Genel idare Kurulu,bugün saat 18 de Başvekâlette,Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • 30500 LİRALIK Para İkramiyesini ve Apartman Dairesini kazanmak için 31 Ocak aksamına kadar hesap acınız.DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Hakemlerin çok haksız kararları neticesinde Greko romen takımımız Macarlar'a 7-1 yenildi Müsabakalar ihtilaflı geçti.79 kiloda ismet Atlı'nm güreşinin sonu alınamadı.Yegâne galibiyetimizi ağır sıklett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Dag Hammarskjold dün sabah gitti [ANADOLU AJANSI1 ANKARA,21 Orta ve Uzak Doğu memleketlerinde tetktk seyahatine çıkmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri M.Dag Hammarskjold,şehrimizdeki temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Kasım Gülek seyahate çıktı C.H.P.Genel Sekreteri Kasırn Gülek,dün gece saat 21 de vapurla Bandırmarya hareket etmiştir Gülek,Batı Anadolu bölgesinde 10 gün devam edecek bir seyahate çıkmaktadır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • i«l İS£.IRÜÇHAN ÜNVERİ VALl'NİN CADDESİ İstanbul,u,a »n çoğu sokaklarımn ya/ın tozdan,vaınuı.dan geçilmez hâle geldiğinden şikâyet ederler.Ve bu şikâyetlerin topu da gidip Valiye dayanır.Fakat gelin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • Başvekilin s ı h h a i i normal Bayar seyahatini g eri bıraktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN];ANKARA,21 Başvekil Adnan Menderes dün Glühane Hastahanesine giderek ensesinde kendisini rahatsız ¦den küçük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1956
  • arıcı siyasetimiz eakidlere I II Kıbrıs ve Amerikan yardımı mevzularındaki sualleri yarınki gizli celsede cevaplandıracak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Bütçe Komisyonunda bugün Hariciye Vekâleti b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ Lâle Oraloğln "Meçhul Kadın» hikâyesinin kahramanı olarak jilmin bütün yükünü kendi üzerinde taşımaktadır.MEÇHUL KADIN Rejisör l.iıtli Akad idaresinde Erman Kardeşler firması hesabın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Pa zar sabahı için müzik 9.00 Saz eserleri 9.15 Haberler 9.30 Türküler 9.45 Operet melodileri 10.00 Melodi kervanı 10.30 Se vilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 11.00 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • MlGROS TÜRK MlGROS TÜRK MtGROS TÜRK PORTAKALBSd5KraKFş MlGROS TÜRK MtGROS TÜRK 5 MlGROS TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ BAIVKASI:1000 AYDA IUUV LİRA İRAT İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • MARTTA-NİŞANTAŞI Ve KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • MART SONUNDA I LİRALIK İKRAMİYELERİMİZDEN BİN MÜŞTERİMİZ Faydalanacaktır GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • İ a Ü U!fi A Aparlıman Dairesi iKRAMıYELİ GRUP MEVDUATI Onur boyunca aylık irat 30000 Liraya kadar iş sermayesi Yatırılan paunm 3 MİSLİ para ikramiyesi 10 O 00 O Liralık para ikramiyeleri İKRAMİYE PLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • 50 kişiyi dolandıran bir sabıkalı yakayı ele verdi Kendisine inşaatçı süsü vererek binlerce lira vuran sabıkalı Osman hakkında tahkikata başlandı Eli kişiyi dolandıran Osman adında bir sabıkalı,dün za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ ENRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için JOıOOO Liralık HUSÛSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HAKK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Bilenler ve bilmeyenler I" STANBUL Radyosundaki «Bilen Kazanıyor» programını hayâlimde tekrarladım.Namzetlere,cevabını bildikleri her soru için 100 lira verecektim.Cevabını bilmedikleri sorular da onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • 400 gram esrar salan 2 kişiye verilen ceza Kaçakçılar 74 er bin lira para ve onar sene hapis cezasına çarptırıldılar Yandık be.Bu iş adam öldürmekten fena olmuş.Bir müddet önce 400 gram esrar satarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Telefon kablolarını çalan iki kişi yakalandı Rami Topçular arasındaki telefon şebekesine ait kurşun kablolara musallat olan iki hırsız hakkında takibat yapılmaktadır.Sabahattin Taşköy ve Saffet Oruç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Çelikbaş ve Ergin dün Paris'e gittiler Hürriyet Partisi kurucularından Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ve "Urfa Milletvekili Feridun Ergin,dün Ankara'dan şehrimize gelmişler ve uçakla Paris'e gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • KISA HABERLER DUN limanımızdan muhtelif memleketlere 538.432 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.ÇİĞ Kahve ve Kalay İthalâtçıları Derneği,dün bir toplantı yaparak nizâmnâmelerini tâdil etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Bir şoför 3 sene 4 aya mahkûm oldu Kemal Ozcan adında bir şoför dün 3 üncü Ağırceza Mahkemesince 3 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiştir.Şoför Kemal geçen sene Kartalda bir trafik kazasına sebebiyet vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Perihan Yanal'ın mezarı ziyaret edildi Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Perihan Yanal'ın ölümünün ikinci yıldönümü münasebetiyle,merhumenin mezarı dün sanatkâr arkadaşları tarafından ziyaret edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Bir yıl içinde ihraç edilen tütün Geçen yıl memleketimizden 233.886.000 liralık tütün ihraç edilmiştir.İhracatın,162.456.000 liralığı İzmir,geri kalanı da İstanbul limanından satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 «J2 €Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Dany Robin İngilizce.MELEK Tel:44 03 08)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızlan Renkli İngilizce.AR:Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Nişanlısı tarafından terkedilen bir kız intihar etti Kemerburgaz nahiyesinden Hatice Kayalar adında 27 yaşında bir genç kız,kendisini Pirinçci yolundaki dereye otmak suretiyle intihar etmiştir.Genç kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • anarşistlerin ruhuna I ılınan namaz iran'da idam edilen Fedaiyanı islâm liderlerinin ruhlarına Şam'da dinî merasim yapıldı [ASSOCIATED PRESS] FAM,21 Fedayanı İslâm Cemiyetinin İranda idam edilen dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • arıcı siyasetimiz tenkitlere uğradı Baştarafı birincide kü başarıya ulaşmamız takdire değer.Nuri Sertoğlu bu sözlere şöyle cevap vermiştir:Muhalefet neyi engellemiştir?Bunları isbat etsinler.Gelişigüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Bombay'da ihtilâl henüz bastırılamadı Hükümetin "Hâdiselerin son bulduğuna dair,beyanatı neşredilirken,görülmemiş derecede büyük karışıklıklar başlamıştı.[ASSOCIATED PRESS] I ve sıkı surette muhafaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Yüzbaşı Selçuk tahliye edildi Yüzbaşı Selçuk Öztaşkentin duruşmasına dün sabah 2 nci Ağır Ceza mahkemesinde devam edilmiş ve maznun bin lira nakdi kefaletle tahliye olunmuştur.Mahkemeye,öldürmeye teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Kömür verilmeyen sanayici yokmuş Kömür Tevzi Müessesesi,sanayicilerin kömürsüzlükten zor durumda kaldıkları iddialarını kabul etmemektedir.Bu hususta Müessese Müdürü Avni Akman şunları söylemiştir:İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Şileplerde çalışanlara da ikramiyeleri verildi Denizcilik Bankasını müteakip Deniz Nakliyatı T.A.O.da şileplerinde çalışan gemi adamlarına senede bir maaş tutarında verilmesi gereken ikramiyeleri tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • 10 yaşında bir çocuk babasını ölümden kurtardı t Raştarafı birincide muştur.Bu arada,başaltında bulunan on yaşlarındaki oğlu Turan,motorun seyrindeki değişikliği farkederek yukarı çıkmış ve babasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Bir orman katliâmı I Baştarafı birincide S Evvelce köylüye tapulu ğ olan bu ormana ait tapunun ş son günlerde iptal edilmek üzere olduğu şayiaları katli-ş âma sebep olmuştur.Hâdise adalete intikal etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • YENİ MÜNAKAŞA PARTİLERARASI t Baştarafı birincide rasında sarfettiği sözlere cevaben yayınlanan tebliğleri vesilesiyle kaleme alınmıştır.Bu mebuslardan biri Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar,diğeri Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • İLK ARMUT MAHSULÜ Turgutlu'da bağlar tomurcuklandı.Arpalar da başak vermeye başladı Hususî Muhabirimiz AHMET SERT'ten] TURGUTLU 21 Havaların uzun zamandanberi normal gitmesi yüzünden arpalar başak çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Amerikan nüfusunda kaydedilen artış [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON 21 Amerikan Nüfus Dairesinin bugün açıkladığına göre 1950 yılı ile 1 Temmuz 1955 tarihleri arasında Amerika'nın nüfusu 13.582.000 kişili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Balıkesir'de 6 00 traktör çalışmıyor rnususî muhabİrİmizdeni BALIKESİR 21 Vilâyetimiz dahilinde köylü elinde bulunan yüzlerce traktörün,yedek parçe6izlık ve lâstiksizlik yüzünden kullanılamadığı anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Fuzulî için yapılan tören Fuzulî'nin 400 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle,dün Çemberlitaş'daki Muallimler Birliği Lokalinde bir anma töreni yapılmıştır.Bu arada,Doç.Dr.Abdülkadir Karahan tarafından €
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Hürriyet Partisinin ilçe teşkilâtları kuruluyor Hürriyet Partisi vilâyet müteşebbis idare heyeti,hâlen ilçe idare heyetlerinin teşkili için çalışmaktadır.Öğrendiğimize göre,bir çok tanınmış politika a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Telefonlara musallat olan fare yakalandı Emin Gürer adınd-biri,umumî telefonların kasalarından para çalmak suçu ile müddeiumumiliğe verilmiştir.Cağaloğlunda oturan Emin,iddiaya göre,muhtelif yerlerdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • «BATMAN» NİSANDA TESLİM FDİI FttFIf Denizcilik Bankasının Deniz Nakliyatı T.A.O.hesabına o,HIOHUMM I COLim EUILCbE* Japonya'da inşa ettirdiği şileplerden sonuncusu olan 21.300 tonluk «Batman» tankerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • SEATO'nun gizli toplantısı sona erdi Alman karara göre Asya'da kuvvetler birleştirilecek ve s ü r' a 11 e harekete geçebilecek hale konacak [ANADOLU AJANSI] MELBURNE,21 SEATO Güney Doğu Asya Paktı)Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Vergi sisteminde reform yapılıyor Baştarajı birincide günkü tatbikat ve şekli kalktığı gibi,teklif kanunlaştığı takdirde,Gelir Vergisi reformuna muvazi olarak masraf vergileri sahasına da günün ve ilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Greko Romen takımımız Macarlar'a 7-1 yenildi Baştarafı birincide tır.Hâmit Kaplan,derhal Fuelopun üzerine yatmış ve esasen sırt üstü yatan rakibini tuşa getirmiştir.Türk takımı,bu geceki müsabakalar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Bölümü,Fakülte hâline getirilecek Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,21 Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek mimarlık bölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Lâstik tevziatının esasları tesbit edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Ziraat âlet ve makineleri iç ve dış lâstiğe ihtiyacı olanların tesbiti vilâyet merkezinde vali veya valinin vazifelendireceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Osman Kapanı Hürriyet Partisi kurucularına çattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 21 Bu aksam D.P.Akiller ocağında heyecanlı bir toplantı yapılmış ve eski Devlet Vekili Osman Kapani,bir konuşmada bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Dag Hammarskjold dün sabah gitti it Baştarafı birincide Birgi,Vali Cemal Göktan,Hariciye Vekâleti Üçüncü Daire Müdürü,Emniyet Müdürü,isveç Elçisi Mr.Adolf Crenoborg ve Elçilik erkânı uğurlamıştır.Başv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • ESİN Tek pantalon çeşitleri Yeni Postane karşısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • Kırk yıl sonra buluşan iki Amerikalı 4 Baştarafı birincide ha da derinleştirilmiş,neticede bu iki kişinin daha ilkmektep sıralarındayken evlenmeye karar vermiş oldukları anlaşılmıştır.Çocukluk çağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • D.P.Genel idare Kurulu yeni kararlar aldı t Baştarafı birincide ti Genel İdare Kurulu,bilhassa Hürriyet Partisinin kurulduğu bölgelerde müteyakkız davranmak,teşkilâtı kuvvetlendirmek ve hizipçiliğe ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1956
  • İLİMLE uğraşmayan "ilim Yayma Cemiyeti,îlim Yayma Cemiyetinin yıllık Kongresi,dün Sirkeci'deki bir lokantada yapılmıştır.Kongreye,cemiyetin 1109 üyesinden,ekserisi yaşlı ve sakallı olan 50 kadarı işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.01.1956
  • FUTBOLCU LEFTER ye ffivı,*f. v.yutmam»'*?LEFTER 21.76C rcyîe Yıhn Sporcusu TURGAY Ythn i/cinci sporcusu EKREM KOÇAK 10.704 rey alabildi MUSTAFA DAĞISTANLI Geçen sene ikinci bu sene 4 üncü "YILIN SPORC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Fenerbahçe ilk ve son dakikada attığı gollerle Radniçkiyi 2-1 yendi Sarı Lacivertli takım oyunun son dakikasında Şerefin ayağı ile galibiyeti teinin etti Yugoslav Radniçki futbol takımı şehrimizde ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • BEŞİKTAŞ RADNiÇKi maçı bugün Radniçki takımı şehrimizdeki son maçını bugün Beşiktaş'ın profesyonel takımı ile yapacaktır.Mithatpaşa stadında saat 14.30 da başlayacak olan bu karşılaşmaya Beşiktaş en k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Vefa'hlar galip t.Spor berabere İZMİR,21 Suat Kızılcan bildiriyor)Şehrimizde misafir bulunan Vefa profesyonel takımı ilk maçında bugün Karşıyaka'yı 1-0 mağlûp etmiştir.Vefa maçı «Ozcan Recep,Rahmi Nej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • G.Saray G.Birliğini açık farkla8-1 yendi Dün şahane bir futbol oynayan San Kırmızılı takımın 3 golünü Metin yaptı ANKARA,21 Veli Necdet Arığ Kadri,Güngör,bildiriyor)İstanbul profesyo-Galatasaray yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • 1962 dünya futbol şampiyonası [ANADOLU AJANSI] MONTEVİDEO,21 Uruguay Futbol Federasyonu,1962 dünya futbol şampiyonası organizasyon işini Arjantin ile Şili'nin üzerlerine almak için daha önce müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Uludağ'da yapılan kayak birincilikleri BURSA,21 Hususî)Bugün Uludağda bölge kayak birincilikleri yapılmıştır.İniş müsabakasında birinci Rüştü Kalkan,ikinci Veli Kaygısız,üçüncü İlhan Pekson,10 kilomet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Halter müsabakaları Tecrübesizler arası halter müsabakaları bugün saat 20 de Şişli kulübünde yapılacaktır.Müsabakaların tartısı saat 16-17 arasında kulüp lokalindedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Bugünkü hususî futbol maçları Şeref stadında bugün saat 11 de Adalet Beyoğluspor takımları hususî bir karşılaşma yapacaklardım Vefa stadında saat 14.30 da Vefa'nm başka bir tertibi Karagümrük'le oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Millî adaylar yarın akşam ilân edilecek Tek seçici Esfak  y k a ç bir basın toplantısı yaparak jkadrosu açıklayacak 5 şubatta Macarlara karşı çıkacak Millî Futbol Takımımızın namzetleri,yarın ilân ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • MACARLARLA serbest stilde karşılaşıyoruz Bugünkü karşılaşmaya genç ve yeni elemanlardan kurulmuş takımla çıkıyoruz Güreşçilerimiz bugün Peşte'de ikinci maçlarını serbest stilde Macar Millî Takımına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Luton takımı İspanya'da maç yapacak [TÜRKTEL] LONDRA,21 Luton Futbol takımı,İspanya'dan yapılan teklifi kabul etmiştir.Buna göre 23 ocak pazartesi günü hareket edecek olan takım,İspanya'nın millî tati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Amatör 4 üncü küme lig maçları Amatör Dördüncü Küme maçlarına dün Vefa Stadında devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Mecidiyeköy 1 Doğan Güneş 0.Mimar Sinan 2 Ayyıldız 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • FENERBAHÇE 3 Modaspor bugün KARŞIKARŞIYA Basketbol liglerinin beşinci haftası karşılaşmalarına bu gece Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.Gecenin ve haftanın en mühim müsabakasını Fenerbahçe Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • Dün yapılan maçlar Beşinci hafta birinci küme basketbol lig maçlarının dün geceki karşılaşmalarında,G.S.Teknik Üniversiteyi 65 33,Karagücü Beyoğluspor'u 62-48 mağlûp etmişlerdir.Kız takımları voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1956
  • KISA HABERLER PARİS,21 Türktel)Yetkili spor çevrelerinden bildirildiğine göre Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya arasında,bir serbest güreş karşılaşması yapılması için karara varılmıştır.Karşılaşmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • mı ii.illimillll.lll.mmilllim.IIIM.IM.il İllim I Ilı.11111,ıı ı 1111111111 ıı 111MIIII111M M111MIIIIIIIIIII111 Bir toplantıda erkeklerini I alâkasını çekecek kadar;Cazip öîisiniz?«Bir toplantıda bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • HANGİ BACAKLAR 63 YAŞINDADIR?aitür pucu da verebiliri*.Hermione G3 Şindad.r.Daha fazla ipucn istiyor musunuz?Alâ!Hermione Sul bir" kadındır ve 9 T* "ar,la1"nd" var-en genci 21 yaletmek iCin Gazetemizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • 9 Yaşındaki çocuk aşk£an sı e anlar Size bir isim söyliyeceğim.9 yaşındaki bir çocuğun ismi:Max Leon Esaguy Wartenberg.Yaşadığı memlekette onu tanımayan hemen hemen yoktur.Önümüzdeki senelerde gazetel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • İKİ AS BİR ARADA.Sağ taraftakinin Jennifer Joncs olduğunu bemen söyleyeceksiniz ama,şişman,gözlüklü zat sizleri,muhakkak ki biraz düşündürecek.Daha ziyade perde arkasında kazanmış olduğu muvaffakiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • Anlatılar umumiyetle tembel olurlar,fakat Dünyanın en uzun nehri,Amerikadadır,çok kuvvetlidirler ve saatte 50 km.hızla koşa-Missisipi ve ona bağlı olan Missouri nehirleri,bilirler.Bir arttan,koca bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 22.01.1956
  • MPW ırıınnnmocıTruıımn miimtimiv% ııufı ı.ı.ııWI'.W;ul i(AMAM Dil MC APAJP MilllA f Buiun di«» a kadınlarının merakla beklemiş oldukları 195i MmHn!lnUUHı,moda yenilikleri,ne yazık W,büyük bir fiyasko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 22.01.1956
  • Çıplak resim kolleksiycmu yapan Belediye Reisi LONDRA.Türktel)Doucaster şehri Belediye Reisi Alfie Hall'in çıplak resim merakı,yeniden alevlenmiş,bu defa Reisin,çocukların ahlâkını bozduğu ileri sürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 22.01.1956
  • Annemi vıyorum BEYAZ PERDE YILDIZLARININ BİR ÇOĞU ANNELERİNE KARSI BESLEDİKLERİ MUHABBETİ HER FIRSATTA İFADE EDER Debine Reynolds ve Maxine Reynolds.Cazip yıldızın annesi Teksas'ta El Paso şehrinde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 22.01.1956
  • *imq rrjftvKtıı svMfK'Aig.ı»ı.wrtBi,n kkîhts iuur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4