Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • J3 A KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI İLHAN DEMİR EL I Dün Maslak'ta ucuz atlatılan bir trafik kazası olmuştur.Taş yüklü bir kamyon,Maslaktan geverken,şoförün dikkatsizliği yüzünden yolun kenarındaki bir ağaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • ı*B^ to^wpy ^^ff^3jyy^?r ?8^pwJfffl^ n [ABBAS GORALI] Bulgaristan'ın Ankara yeni elçisi M.Milko Yanev Tarabanov,dün saat 16 da mûtad merasimle Reisicumhur Celâl Bayar'a itimatnamesini takdim etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • C.H.P.nin dün yaptığı toplantı IMÜCAHİT BEŞERJ Cumhuriyet Halk Partisi Marmara ve Trakya bölgesi toplantısı dün Beşiktaş İlçe Merkezinde yapılmıştır.Parti Genel Sekreteri Kasım Gülek'in riyaset ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Millî Greko-Romen takımımız bu gece Budapeşte'de Macar millî Greko-Romen takımı ile karşılaşacaktır.Tele-foto ile aldığımız yukarıdaki fotoğrafla güreşçilerimizin dün yaptıkları antrenman esnasında İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Şemsi Ağaoğlu'nun teklifi kanunlaşırsa Emekli,dul ve yetimler vergiden muaf tutulacak Tasarının şümulüne sakat durumda çalışan hizmet erbabı d a giriyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Muş Mebusu Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • [KEYSTONE-T.H.A.l ANİTA EKBERG,FAS'TA KARIŞIKLIĞA SEBEP fil nII Aslen İsveçli olan Hollyvvood yıldızı Anita Ekhcrg,bu lıafta Şf Faşta karışıklıklara sebebiyet vermiştir!Bir İngiliz stüdyosu için «Zara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜN VER] KURŞUN HIRSIZLARI Resimde görülen Orhan Güngör ve Tuncay Yılmaz adındaki çocuklar,YeşUdirek'te bir fabrikadan kursun çalarken suçüstü yakalanmışlardır.Sinemaya gitmek için hırsızlık ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Bir doktor eski nişanlısının evine silâhla saldırdı Bir kaza hükümet tabibinin,şehrimizde oturan eski nişanlısının evine silâhla taarruz ettiği iddia olunmaktadır.M.T adındaki doktor Beyoğlunda oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • ham madde bulamamaktan şikâyetçi Sanayi Odasında dünkü toplantıda kömürsüzlük ve muamele vergisi de hararetli konuşmalara sebep oldu TERTUĞRUL ÜNAL] Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilât,tüccarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • TJöç&uSu bu:İtalyan maskesi Kadınlara ait lüks eşya İthali menedilecekmig.Bu güzel kararın çok gecikmiş olmaktan başka kusuru yok.Fakat öte yanda,Hilton Otelinde verilecek maskeli balonun maskeleri It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Sökele büyük bir arbede oldu Bir çingenenin yakalanmasına mâni olmak için 200 kipti saatlerce mücadele etti [Hususî Muhabirim'7 Seyti ÖZGENEL'denl İZMİR,20 Söke'den alınan bir habere göre,bugün mezkûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • İLHAN DEMIREL!Migros Teşkilâtı sabit satış şubelerini arttırmaya karar vermiştir.Şimdiki halde biri Karaköyde,diğerleri Eminönü ve Beyazıd meydanlarında saat 8-20 arasında duran bu kamyonların halka f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Yunan I si in af mahkemesin de Selanik savcısının iddiaları reddedildi [Hususî Muhabirimiz Burhan Tckihli'deıı] ANKARA,20 Yunanis-1 tan'daki elciliğimizden Türk Hükümetine gelen malumata I göre,Selani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Tito'nun son beyanatına dair izahat istedik [ANADOLU AJANSI BELGRAD,20 Belgrad siyasî çevrelerinde belirtildiğine göre,Türkiye'nin Belgrad Büyük Elçisi Sadi Kavur,Çarşamba günü Yugoslav Dışişleri Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Hürriyet Partisi tebliğ yayınladı Hürriyetçiler üç eski Vekil hakkındaki tahkikat çalışmalarına katılmayacak EtaVfCSİ Ml'HAttİKİIVÎİZDTJK-ANKARA,20 Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisliği bugün şu tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • Mi 9 IH h H eclıste yine arlı Zorlu için yeni bir tahkikat açılması reddedildi.Semi Ergin Örfî İdare mahkemeleri hakkında izahat verdi [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'danl ANKARA,20 Fatin Rüştü Zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ AYDA 1000 LinA,RAT JRATU SİGORTALI İKRAMİYElİ ^TASARRUF HESAPLARİ CENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • l Köfte** AMER AN YARDIMI HAYAL KUVVETİ!I Amerikalı,vergisini hür dünya için de ödüyor Birleşik Amerika kadar hiçbir devletin bütçe meseleleri dünya milletlerini bu derecede yakından ilgilendirmez.Seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 Hafif yemek müziği 13.00 Şark lar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.I*evzat Yalçınsu 14.20 Haftanın jjrogramı 14.30 Dans müziği 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • m Akbank'ın aziz müşterilerine yeni ve büyük hizmeti s|j YÜZ EVLER MAHALLESİ i W İkramiye,kredilil AKBANK 2 Tafsilat gişelerimizde)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • BORSA 20 Ocak 1956 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 78.30—78.50 Reşat 92.00—92.50 Vahit 77.50—78.00 Hâmit 77.50—78.00 Aziz 70.00—77.00 Gulden Hollanda 75.40—75.50 Külçe 11.75—11.76 İngiliz Vikto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ EMRINİZDEDİR BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için 10,000 Liralık HUSUSÎ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HAKK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • msmM ARTTA NİŞANTAŞI Ve KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • KERVANSARAY BU AKŞAMDAN İTİBAREN Senenin ilk fevkalâde atraksionları LOKANTA'da PAVİYON'da LOS PRİETÛS Her gece iki Pr°gram ve DÜO KARİN TRİO VAN NEPPO GÜLER KARDEŞLER ZeybekDansı)KERVANSARAY KEMAN OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 82)«Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Dany Robin İngilizce.MELEK Tel:44 03 U8)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve MG.M.Yıldızlar.Renkli İngilizce.AR:Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • HÂBERttf YEŞİLAY Cemiyeti Gençlik Koıu İdare hey'eti dün Valiyi ziyaret etmiş ve çalışmaları hakkında izahat vermiştir.VİLÂYET İhtikârı Tetkik Komisyonu dünkü toplantısında yeniden sekiz firmayı Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • hmiimm imim imim mim m imimi» I Üniversitelerimizde komünizm n ÜYÜK Millet Meclisinde,profesörlerin İ |3 Vekâlet emrine alınmaları hakkını tanıyan maddenin kaldırılmasını isteyenlere E karşı,maddeyi »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Taşkızak'ta feci bir kaza Kasımpaşa'da Taşkızak Tershanelerinde çalışan yüksek mühendis yüzbaşı İhsan Tolunay,feci bir kaza neticesinde ölmüştür.Evvelki gece saat 10.30 sıralarında,bir geminin tamiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Istanbuldakî C.M.P.Genel İdare Kurulu üyeleri gitti Şehrimizde bulunan C.M.P.Genel İdare Kurulu üyelerinden Suphi Batur,Fuat Arna,Sadık Aldoğan,Ragıp Kutman,Enver Kök ve Lütfi Bornovalı dün gece otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Pendik'te yeni bir süt fabrikası kuruluyor Pendik'te yeni bir süt fabrikası kurulmaktadır.Yakında çalınmaya başlayacak olan fabrika,çocuk maması ile teksif edilmiş şekerli ve şekersiz kutu sütü imâl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • C.M.P.kongrelerinin ilki bugün yapılıyor C.M.P.ocak kongrelerinin ilki bugün saat 20 de Eyüp Küçükköyde yapılacaktır.Diğer taraftan C.H.P.ocak kongreleri devam etmektedir.Bu gece de Yedikule,Beylerbey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini altüst elli Şile limanına bağlı bir motor imralı açıklarında battı.Mürettebat kurtarıldı m Şiddetli lodos fırtınası yüzünden dün bir motor daha batmıştır.Ömer Yağcıoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Türkiye'nin "gök deleni» Nişanlarında inşa edilecek Bir kooperatif tarafından yapılacak 3 7 metre yüksekliğindeki 9 katlı apartman için 700 bin liraya arsa alındı Türkiyenin en yüksek apartımanı şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Zarfçı Celâl nihayet yakayı ele verdi Asker Celâl namiyle mâruf sabıkalı «zarfçı» Celâl Doğan'm,son bir hafta içinde beş kişiyi dolandırdığı tesbit edilmiştir.Bu beş kişiden cem'an 1000 lira dolandırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Bir yıl içinde şehrimizde çıkan yangınlar Geçen yıl içinde şehrimizde 1227 yangın vukubulmuştur.Bu yangınlardan 441 i İstanbul,461 i Beyoğlu,96 sı Kadıköy,74 ü Üsküdar,70 i Bakırköy,45 i Istinye ve 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Gedikpaşa Ortaokulunda yapılan şiir yarışması Dün Gedikpaşa Ortaokulunda Yeni Kolej Orta kısmı son sınıf öğrencileriyle Gedikpaşa Orta son sınıf talebeleri arasında bir şiir müsabakası yapılmış ve net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Şekerbank Kuruluyor Haber aldığımıza göre şimdiye kadar Pancar müstahsiline olduğu kadar tüccarlarımızda değerli hizmetleri sebkat etmiş olan ve merkezi Eskişehirde kâin Pancar Kooperatifleri Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Bîr kapıcı havagazından zehirlenip öldü Şişli'de İskenderoğlu sokağında Zümrüt Palas apartmanında kapıcılık yapan Mehmet Çetin,dün sabah odasında ölü olarak bulunmuştur.Mehmet'in,açık bırakılan hava g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1956
  • Plâstik ihtiyacı tesbit edildi Türkiye Odalar Birliği,memleketin umumî plâstik ihtiyacını tesbit etmiştir.Buna göre İstanbul Sanayi Odalının ihtiyacı 8249,İstanbul Ticaret Odasının 462,Ege Ticaret San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLAR» Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerine satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • BANA SOR Ce**ti£GfoG&fi,Ç&fM,X Annenin gönlü alınmalı!Bahir A.İstanbul)bir kıza talip olmuş.İki taraf da razı ve memnun.Velâkin kızın annesi:«Olmaz da olmaz!diye tutturmuş.Okuyucumuz diyor ki:«Kadın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • Hındıstanda Komünistler alışacak zemin kuldu Bombay'daki son ihtilâl hareketini idare eden kızıllar,duruma hâkim olmak isteyen Başvekile ağır hücumlarda bulunuyor [ANADOLU AJANSI] YENİ DELHİ,20 Hind e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • insan kanı içen canavar hikâyesi [ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES,20 Buenos Aires'in 300 kilometre kuzeyindeki Paran şehrinde,insan kanı içen ve kurbanlarını bilhassa çocuklar arasından seçen bir kaatili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • Baba oğul bir adamı öldürdü [Hususî Muhabirimiz Ali ÜNGÖREN'den] KARABÜK,20 Kazamıza bağlı Tandır köyünden Fevzi Doğancı isminde bir şahıs Karabük'e gelirken,ayni köyden Osman Aslan ve oğlu Mustafa As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • FARE,İŞİNE SON VERDİ!Fare korkusu bu genç kız» isinden etmiştir!Haberi herhalde gecen gün okumuşsunuzdur:19 yaşındaki Peaches Page Londradaki bir tiyatroda,soyunma numaraları yaparken sahneye bir j ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • İsviçre'de 2 milyon 800 bin dolarlık altın çalındı [ASSOCİATED PRESS] CENEVRE,20 Dün gece özel bir isviçre firmasının malı olan 2 milyon 800 bin dolar kıymetinde bir altın hamulesi taşınmakta olduğu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • Mütemadiyen esnediği için intihar eden kadın [ANADOLU AJANSP LONDRA 20 Devamlı surette esnemek gibi bir hastalığa tutulmuş olan 59 yaşında Maggie Baldwin adında bir kadın,buna daha fazla dayanamayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • İD A N S] "OSCAR"l Paris muhabirimiz I.Ş.Polefay'ın yazdığına göre S jE dünyada ilk defa olarak dans EŞ ŞŞŞŞ müsabakaları için beynelmi-ŞE ŞŞŞŞ lel bir «Dans Oscar» ı ihdas i edilmiş ve yine ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • [REUTER-HİSARJ SESİ 4 OKTAVL Uzun sarı saçlı Karen Greer,«dürt oktavlı» sesi ile,ikinci hir Yma Sumac olmuştur.10 se7ie evvel hir koroda şarkı söylemeğe başlıyan bu 26 yaşındaki genç ingiliz kadını,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK tdAm\ûtâ Hak,cem'iyetin malıdır B İR vatandaşa haksız muamele edildiğini gören her vatandaş haksızlığa mâruz kalanın tarafını tutmakla mükelleftir.Ben bunu bir umde olarak kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • Eisenhower e Eden'in yapacakları görüşme Ay sonunda yapılacak müzakerelerde Orta-Doğu meseleleri de ele alınacak [ANADOLU AJANSI WASHİNGTON,20 Başkan Eisenhovver ile Sir Anthony Edenin bu ay sonunda W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • Amerikan Kava Kuvvetleri Orkestrası geliyor [ASSOCIATED PBKSS1 NEW-YORK.20 Geçen yıl Uzak Doğuda bir turneye çıkan Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri orkestrasının bu yıl Orta Doğu memleketleriyle Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1956
  • M v.x ,v.sSssâ tös* w S.Î' 1 j l M^p' f'jB T7 irN m\Wk 7 1A.P.1 UCAN OTOMOBİL KaZi/orniî/alt Frazier Dougherty.bir «uçan otomobil* imal etmiştir.Hususiyetleri:1)Kanat kısmı ilâve edilmiş olduğundan ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • AVCI J«O FORAN MK.FUU.TON,sumu Bilin Kİ,Bu mEvSİmDe YABA-1 mi mandalAKi Avlamak.yASAKne.üstelik Bu hav.VAN YAVRUSUNU BEKLİYORDU VAZIK DEĞİL Mİ" p 'W,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • TOMBUC TRÖG VRU/V\U.SİNAMEKİ ADASININ REI_Sİ EVLÂT EDİNDİ F*-ADANIN YERİNİ BULAMADIM.REİ-SİN BIRAKTIĞI HA-RjTAyi CA OÖZEME-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • JOHNNY HAZARD PRWKROİ8iw6 MERHABA AHBAP L ûüZEL.ŞESlN VARMIŞ El.i_ERİMi v: a.MAMA MÜSAADE EDER.Sts SEMİ AlkiŞlAMA sesim o kadar güzel değil ama BİLDİĞİM ŞAEKILAR GÜZEL BİR KAHVE ÇER MİSİN DOSTUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • M A RUJ2 BEY Y£M£G Nİ tCENOİN SBC.Ot nm Mf^3^vYra ç/lfeı ^T7 y-^^&^P1 "jf İrf^pp^ J jf 0|_^3i r»î»«» hC E»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BET flou's.İKİ HIRSIZI TAKİP ETMEK.JİÇlN ARABAMI ALDI 6-lMO Şu3E Bu HİZMETİM İÇİN HERHALDE,BANA BİR.MÜKAFAT VERİR ARABAMIN!FRENLERİ TUTMADIĞI,FARLARI İYİ yANMADlğl İÇİN CEZA YAZDILAR î.g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • İSTANBUL'UN Yazan:R E F İ Yapıyorum ya.Enayi alıp satıyoruz.Bundan kârlı ticaret olur mu?Ben Istanbulun en iyi terzilerinden giyinirim,iç çamaşırımı da bilirsin,hepsi sendendir.O da ne demek?İpek yâni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.116 Bu husustaki hizmetinin altında kalmayız!Demişti.Bir gün de bizzat oğlu ile konuşmuştu,bütün şâirler divanlarında mey ve mahbubdan bahsediyor,oğlan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • i CİNGÖZ M E RIH T E Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.35 «Beyaz Cehennem* vak'asında senin hizmetçiliğin bize bütün bir işi kazandırdı.O zaman hanım olmak sevdan yoktu.Nereden çıktı bu?Cingöz bunun nerede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • "AVAMI BEN YEDİM V PİYESİNİN TAM,YEMEK SAHNESİNDE1.ÇOK hareket:TEMSİL!USAS PİYESE GÖRE SAHNEDE BİR KARYOLA VAROl t!enli fatma elektrikleri söal.SÖNDÜRDÜ vE lÇERİ KOŞTU TğENU FATMA ELEKTRİKÇİYİ UYUTMAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1956
  • i|lııııiiiım!iıumıııımıııııiMi AŞK HİKAYESİ İESRARLI ÖLÜMl TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:E Babasının esrarlı ölümünü aydınlatmaya ça-E s bulayan Roger,onun gangsterlerle gizli isler gör-E E düğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • m Kumar ve 6Z1 {Bu yazının Türkiye'de nesir hakkı KİNG FEATURES SYNDICATE'e alttirl LÂMİNGO O sırada,Aıizona'da bir çok büyük inşaat işlerine girip çıkan müteahhit Webb,Las Vegas'ta bir otel kurmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • •0m.ı.V mm m.ı j.jy m jUM 9!BUGUNİCU NİYETİNİZ 4287653947 SBBBMSBMEU î,JJ 6283567842 E İ İ İ A K G R V R 5 6 4 3 7 2 8 6 5 4 9 7 3 2 4 5 9 7 8 3 A T G R E N A U D I E C M I L E S E ş E 2 9 5 8 6 7 5 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Sütunun arkasında,Ajroditin bekçiye söylediklerini Demetrios duyamadı.Çünkü o kadar kısık sesle konuşmuş,hatta ses dahi kullanmadan derdim sadece dudaklarıyla anlatmayı o derece iyi becermişti ki,bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Martine Carol'un nezaketi [TÜKKTELJ PARİS Meşhur Fransız sinema yıldızı Martine Carol'a bundan bir kaç ay evvel,Fransız gazetecilerinden müteşekkil bir jüri hey'eti tarafından,matbuat mensuplarına kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • BÜİMACA SOLDAN SAĞA:1 Yaramaz,sert başlı îabancı 2 Sinirn Serkeş.3 Bir Avrupa memleketi.4 Sahip Alaturkada türkü,konser.5 Bir nota Bir sıfat eki.6 Pilin bir kutbu Peygamberimiz için yazılmış kaside.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • GENÇ KIZ SORUYOR:16 yaşını bitirdim.Bir arkadaş toplantısında tanıdığım bir delikanlıyı son derece seviyorum.Kendisi henüz talebe ama,mektebini bitirdikten sonra onu parlak bir istikbalin beklediğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • KAÇ VAPUR GEÇTİ?Detektif Ferdi,dershaneye «irince,talebelerini,«Günaydın,diyerek selâmladı.Yüzü mütebessimdi:«Hepiniz iyisiniz ya?Mükemmel.Bugün biraz laboratuarda çalışacağız.Fakat,çalışmaya başlamad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Peron'un sevgilisi serbest bırakıldı [ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES,Arjantin'in Paraguay sınırına yakın Formosa şehrinde tevkif edilen eski Başkan Peron'un sevgilisi Nelly Rivas,dün serbest bırakılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Nikâh memuruna hayır dedi sonra gidip rahibe oldu [BOSFOR AJANSI] ROMA,Rosa Passero adında 33 yaşlarında bir oda hizmetçisi,bu gün Vincenzo Anzalone adında 28 yaşlarında bir otomobil tamircisi ile evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Orson Welles kırık ayakla piyes oynadı [ANKARA AJANSİ] NEW-YORK,Bir gün evvel bir kaza geçirerek ayak bileğini kıran tanınmış yıldız Orson Welles dün gece hasta sandalyasında oturarak Kral Lir piyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Mario Lanzanın reddettiği teklif [TÜRKTEL] NEW-YORK,Tanınmış tenor Mario Lanza,bir televizyon postası tarafından bir tek şarkı söylemesi için yapılmış olan 20.000 Dolarlık bir teklifi reddetmiştir.Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Yaşlı pilotlar gözde oluyorlar [TÜRKTEL] NEW-YORK,Yapılan tetkiklere göre,Amerikan Hava Kumpanyalarında uzun müddettenberi hizmet gören ve şimdiye kadar hiç bir kazaya sebebiyet vermeyen pilotların sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Bugün,ölriken islerinizi seve seve bitireceksiniz.His hayatınız:Etrafınızdaki İnsanlardan sadece tatlılık ye sevgi göreceksiniz.Sağlığınız.İyilik devam edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • SMÎLIK FİLMİ •SL.v.v.gttAg Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır s.f-Resimler:Nezih L,Tıpta Garip Şeyler:6 W m W m Bütün şehri içine alacak bir taşıt:Bu resimde genel paralizi Felci umumî)li bir hastanın bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • ALATURKAYI MÜDAFAA [20.12.955 tarihli yazıya cevap)YUKARIDAKİ tarihte bu sütunlarda kıymetli bir okuyucumuz Alafranga mûsikiyi müdafaa başlığıyla Türk mûsikisi hakkındaki görüşlerini yazıyor.Yazısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • TALEBELER FLÖRT YASAĞINI GREVLE KARŞILADILAR [BOSFOR AJANSI1 BONN,Ruhr bölgesindeki Hagen hastahanesinin 66 yaşındaki müdürü Dr.Strater,geçen hafta garip bir karar almış,hastahanenin genç ve güzel hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • Hayâl Gerçek KÖYDEN,bir öğretmenden mektup aldım.Uzun mu uzun,tatlı mı tatlı.«Bizim de eğlencemiz var,diyor bir yerinde.Akşamları köy odasında toplanır,yârenlik ederiz.Tektük şehre inen olursa gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1956
  • KEMAL BAYSAL NURİ ÖZER Topkapı)SUAL «Akkarelle» marka 35 m.mfilm çeken makinemin vizöründen bakınca 50 ve 90 rakkanılarım havi iç İçe çizilmiş kareler görüyorum.Bunlar nedir?CEVAP Sizin makinenizin no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1956
  • T.C ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira Ayrıca 2 Tane 10.000 Lira Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • î SIEMENS veya diğer marka radyolarınız için yeniden teşkilâtlandırılan Teknik Servisimiz mütehassıs radyo televizyon mühendislerinin nezaretinde,orijinal SIEMENS yedek aksamı ve lâmbaları İle,her tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Miiliııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İsleri Müdürü FARUK DEAÎİRTAŞ ALP ZİREK Basildi ğ t Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelilc.44 T.L.6Aylık.24 TJL.3Ayhk.13 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1375 Oma-21 ziyel' âhır OCAK 1371 Ocan 8 1956 S VAKİI VASATI EZANİ Güneş 7.21 2.n öftle 12.25 7.11 ikindi 14 56 t Aksanı 17.11 12 Ol?Yatsı 18.4K ı ur Im.sâk 5 37 iri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.isteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Üstad Reşai Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştirnnıııIfllIffilillllB,iiiıllliıilliffliıilüUlülllüı f SATİŞ YERLERİ:Beyoğlunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve luınbago ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit bilûmum ağrıları teskin bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • ARSALARIMIZ-CUMARTESİ VE PAZAR Günleri Küçükçekmece İstasyon karşısındaki Büromuzdan gösterilmketedir.Sirkeci'den Küçükçekmece'ye trenler:9.23-13.30-15.12-15.30 ve 16 dadır.13.3ü treni yalnız Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23,24,25,26,27/Ocak/956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır.2 25 26/Ocak/956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BURSA ŞUBESİNİN 26.Aralık.1955 pazartesi günü açılışı münasebetiyle Bu şubemizde açtırılan hesaplar için HUSUSİ KEŞİDE 1 Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilen ÖMÜR BOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Selimiye Askeri Satmalına Komisyonu Bşk.1 Gebze Darıca garnizon birlikleri için aşağıda cin* ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atgı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet ağaç atkı masurası alınacaktır.Masuralara ait resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Mükellef Adı Emine Muazzez ve Fikret Volkan Ali Nurettin İhsan Aktolga Zaruhi Lua Fehüne Kirkor Harabet Bogos Manuk Virej İsmail Tınar ve Eftalya Emine Recan Emine Fehime Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • ZAYİ Beyoğlu Ticaret Lisesi Orta Kısmından aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Sınıf 2/BNo:137 Uğur İncire!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • İlmî Yardımcı Alınacaktır.Ege Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakülteleri Dekanlıklarından Üniversitemiz Kimya ve Fizik kürsüleri için Üniversite mezunu ilmî yardımcılar alınacaktır,isteklilerin şartları ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • 5 Ton Karpit Safın Alınacak:İstanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı için 5)ton karpit satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin olunabiliristeklilerin şartnamesi dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • iiiimm—»ır—m—im—m ıınnı mı.ıı—ı ıı ı »m—iimmuii—inanır—fm Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilanları,cins,eb'ad,miktar ve evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Beden Terbiyesi istanbul Bö!gc:i Başkanlığından:Profesyonel futbol lig maçları ikinci devresine ait 35 maç için 140.lira bedelli olarak hazırlanan kombine biletlerin:1—7 nci sıralara ait tek numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • İstanbul Belediyesinden E-jyoğlu Kasımpaşa'da Kaptan mahallesi ile Küçük Piyale mahallesindeki iki çıkmaz sokağın çıkar hale getirilmesi isteği Nafia Vekâletince onandığı ilân olunur.529)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • dikkat,dikkat,dikkat Polis Emeklileri S Y Derneğinin 956 yılı ZENGİN EŞYA PİYANGOSU 2.Şubat B5C da çekilecektir.Şansınızı deneyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.01.1956
  • Cazibemi borçlu olduğum sabun.Filim Yıldızı ÖZCAN TEKGÜL marnına bıraktım.Puro Güzellik Metodunu muntazaman tatbik ediyorum,diyor.Siz de Üzeanın tavsiyelerine uyunuz.Puro sabunu kullanarak daha cazip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Mecliste yine tartışmalar oldu t Bajtara/t birincide izhar etmektedir.Esasen Konsey bize para vermek için bir karar da alamaz.Hazırladığı raporla bunu belirtir ki,bu rapor da menfidirişi demogojiye dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Sanayiciler ham madde bulamamaktan şikâyetçi t Baştarafı birincide Hattâ gelecek toplantıya tehir edilmesi de bahis konusu olmuştur.Müzakere saat 10.15 te şöyle başladı:Haydar Kaynak:t—Kömür mevzuunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Hürriyet Partisi tebliğ yayınladı Baştarajı birincide bir takrire uyularak,haklarında Meclis tahkikatı açılması istenen üçüncü Adnan Menderes kabinesi azasından üç Vekil hakkındaki Mec lis tahkikatı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Tito'nun son beyanatına dair izahat istedik t BastaraU birincide Diğer taraftan Yugoslav Dışişleri Vekâleti sözcüsü,bugünkü mûtad basın toplantısı sırasında,Türkiye Büyük Elçisi A.Sadi Kavur ile Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • İki kız bir genci ölümle tehdit etti Bir genç,Ş.ve A-adında iki kız kardeş tarafından ölümle tehdit edilmiştir.Bir kız lisesinde okumkata olan kızlardan S.O.adında bir gençle bir müddet gezip dolaşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Selanik Savcısının iddiaları reddedildi 4 Baştarajı birinci hâdiseden bir kaç gvn evvel I jyine İstanbul'a hareket et-jj*;mistir.Başkonsolos,bomba-I nm patlatılması için İstan-I bul'dan şifre ile Sela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Bir doktor eski nişanlısının evine silâhla saldırdı t Baştaraft birincide ne silâhlı bir baskın yapmıştır.Silâ hini,genç kızın göğsüne dayayarak:t—Ya benimle evlenirsin,yahut da spni öldürürüm» diye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • C.H.P.nin dün yaptığı toplantı ğ Baştarafı birincide bir konuşma yapmıştır.Demokrat Partililerin köylerde,İnönü ve diğer CHP.ileri gelenleri aleyhine şiddetli antipropaganda yaptığını belirten Dr.Ergu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Söke'de büyük bir arbede oldu Baştarafı birincide lan,derhal Emniyete haber vererek Hatice'nin sokak ortasında öldürülmek istendiğini ihbar etmişlerdir.Hâdise mahalline gelen üç polis ile iki bekçi,mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Haksız mal iktisabına dair bir kanun teklifi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'den] ANKARA,20 «Bu teklif kabul edildiği tadirde millet hazinesine 30 seneden beri fuzulî masraflar yaptıran ve bu yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • SSEİlK İStİŞ3rB rİ6V6tİ Yenİ teğkÜ olnnan Sa9llk İstişare Heyeti,dün saat 15 de Valinin baş-P kanlığında Hı/zıssthha Enstitüsünde toplanmıştır.Toplantıda,gtda dıtrumıı ile alâkah kontrollar üzerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Bayar pazar günü İzmit'e gidiyor Hususî Muhabirimiz AHMET SONAT'tanl İZMİT 20-Cumhurreisi Celâl Bayar,pazar günü saat 10.30 da şehrimize gelecekler ve buradan Gölçük'e geçip askerî tesisleri gezdikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1956
  • Harbiye cina;yeni bir s a Harbiye cinayetinin,Çamlıca cinayeti ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır.Çamlıca'da ağaçlıklar arasında başına ağır bir cisimle vurularak öldürülen Sivaslı Hasan Çakmak'ın,12 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.01.1956
  • 52 kilo:Dursun ALÎ HtraU ve kuvvetli güreşçi 57 kilo:Yaşar YILMAZ Saltolarıyla şöhret yaptı Türk-Macar Mil 62 kilo Seyfi ÖZER Genç istikbal,millîliği kutlu olsun maçı Greko-Romen müsabakalar Türkiye-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Basketbol liglerinin 5.halfası Bugün yapılacak Galatasaray Teknik Üniversite maçında Granit oynamayacak Basketbol Birinci Küme lig maçlarının beşinci hajtası karşılaşmaları,bugün ve ya~ r\n Spor ve Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • ti\w ir m ur-»il**4 IA.P.İ Jcponyah Chiharu tgaya 1956 Kış Olimpiyatları Slalom müsabakaları favorilerindendir.Kendisi bu hajta Adelboden'de yapdacak ikinci enternasyonal ski müsabakasına iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Arsenal Vasco De Gama maçı [TÜRKTEL] LONDRA,20 1949 senesinde Amerika'da yaptığı turnede Vasko De Gama'ya 1-0 ve bundan iki sene evvel de 4-0 yenilen Arsenal futbol takımı,Vasco De Gama'nın bu sene ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • aöîsS^SSfc*** aii-y^S»-ttUMMfUtilfc£ PORTATİF TRİBÜN maçına millî taktın kadar Mithatpaşa ntadyomu da hazırlan-maktadır.Spor ve Sergi Sarayındaki portatif tribünler sökülmüş olup Mithatpaşa stadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Beyoğluspor,Adalet ile oynuyor Yarın Şeref Stadında yapılacak Beyoğluspor Adalet maçından evvel saat 8 de Kurtuluş Beyoğluspor gençler saat 13 de de Yenişehir Beyoğluspor amatör takımları karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • "Sahanın Yıldızı T1 1 lurk oyuncusu ıdı„ Alman matbuatı,Feridun'un çıkardığı muvaffak bir maçtan sonra bu hükmü verdi Almanyada bulunan millî futbolcumuz Fenerbahçeli Feridun'un son maçında çıkarmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • İzmir Spor Sitesi [TÜRKTEL] ÎZMİR,20 Şehrimiz Halkapmar mevkiinde inşa edilecek olan 100.000 kişilik sitenin arsa bedeli Belediye tarafından Beden Ter* biyesi emrine verilmiştir.Halihazırda,Beden Terb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Manisa kapalı spor salonu [TÜBKTEL] MANİSA,20 Çoktanberi tahakkukuna çalışılan kapalı spor salonu yapılması işi,nihayet hakikat olacaktır.Yapılan proje ve plânlara göre İstasyon civarında 1500 kişi al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Avrupa Boks Federasyonunun yeni kararları:[TÜRKTtiL] PARİS 20 Avrupa Boks Federasyonu yeni bir takım kararlar almış bulunmaktadır.Bu kararlara göre:Avrupa Tüy Sıklet Şampiyonluğu için Cherif Hamia ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Macar Yugoslav maçında 3 Türk futbol hakemi.Karşılıklı anlaşma dolayisiyJe üç hakemimize bu maçta vazife verilecek ANKARA,20 Hususî)29 Nisan tarihinde yapılacak Macaristan Yugoslavya millî futbol maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Bu gece Macar millî Greko-Romen takımı ile karşılaşacak olan güreşçilerimiz dün öğleden sonra Budapeşte'de eski Kraliyet Sarayını ziyaret etmişlerdir.Telefoto Milliyet Budapeşte İstanbul Associated Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • YAŞAR DOĞU EVİNE KAVUŞTU %z 3 s sust)isveç den geldikten sonra,iki gün İstanbul'da istirahat eden kıymetli şampiyonumuz Yaşar Doğu,dün sabah yataklı tren ile şehrimize muvasalat etmiştir.Yaşar,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • Fenerbahçe Radniçki ile bugün oynuyor Şehrimizde misafir bulunan Yugoslav lig üçüncüsü Radniçki futbol takımı,üçüncü karşılaşmasını bugün İstanbul profesyonel lig üçüncüsü Fenerbahçe ile yapacaktır.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • KISA HABERLER ANKARA,20 Hususî)Ankarada yapılacak Ankara Budapeşte temsilî futbol maçına çıkacak olan Ankara karmasını,eski Futbol Federasyon Reisi Orhan Şeref Apak hazırlayacaktır.İZMİR,20 Hususî)Bud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1956
  • 3 İstanbul Takımı dün Ankara ve İzmire gitti Galatasaray,Ankara'da Gençlerbirliği,Vefa ve îslanbul spor da bugün izmir'de Izmirsppr ve Altay'la birer maç yapacaklar Galatasaray profesyonel takımı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor