Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • PARİS NATCH Her dünya aktüalitesini ulaştıran yegâne Fransız Mecmuasıdır.Haset Kitabevinde ve her yerde satılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • S I C7SMLER Denizcilik Bankasının Almanya'da Inja ettirdiği yeni gemilerden «İzmim vanııru,bâk I SkSaBl zı gazetelerde intişar eden tcnkid yazıları üzerine dün halkın ziyaretine açılmıştır.Gemi büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • KELLİĞE İLAÇ BULUNMUŞ [ANKARA AJANSI] ICHİNAVA Japonya)19 Japonyada bir tıbbî araştırma enstitüsü verem tedavisinde kullanılan bir yeni ilâcın kellerin saç çıkarmasında mühim bir rol oynadığını açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • II Genel Meclisinde seri ienkidler yapıldı Bütçe müzakerelerinde memur maaşlarının azlığından müdiran aylıklarının ise çokluğundan şikâyet edildi Vilâyet Umumî Meclisi dün saat* 15 de Cevdet Perin'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Türk parası ile ir teklif yapıldı Fahri Ağaoğlu,Hükümetin para kıymeti üzerindeki tasarruf hakkının tamamen kaldırılmasını istedi.İki tebliğ yayınlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Türk parasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Vali Vali 6 eylül hâdisesi Ribi vak'aların bir daha olmaması için,Büyük Millet Meclisi Bütçe Encümeninde bir meb'usumuz İstanbul'a bir polis vali tâyin edilmesini istemiş.Bu da bir fikir.İstanbul'un s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • GÖKAY' İN CEVABI İstanbul Valisi Gökay,Büyük Millet Meclisi bütçe encümeninde Dahiliye Vekâleti bütçesinin müzakeresi sırasında Rize Mebusu Kemal Baha'nın yaptığı konuşmaya şu cevabı vermiştir:Büyük M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Randall'ın yapacağı temaslar I 1 Müzakereler muhtemelen bir hafta kadar sürecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZİ NEDRET SELÇUKERdenl ANKARA,19 Türkiyeğ ye bir ziyaret yapacağı resif men açıklanan Amerikan Re-i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Makbule Afadan'ı Cenaze merasiminde Bayar,Koraltan,Menderes,inönü ve kalabalık bir halk kitlesi hazır bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Aziz Atatürk'ün uzun müddetten beri Gülhane Askerî Tıp A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • lİLHAN DEMİRELİ Karadeniz seyahatine çıkmadan gazetecilere verdiği bir beyanatından dolayı adliyeye verilen C.H.P.Genci Sekreteri Kasım Gülek'in duruşmasına,dûn 2 nci ağır cczâ mahkemesinde gizli olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • [İLHAN DEMİRELJ DAĞ HAMMERSKJOLD,YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA VALİ İLE VEDALAŞIYOR m Mr.H.Istanbulda yalnız Yeşilköy Meydanını gördü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri "Bu nezaket ziyaretim Türkiye ile Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN TEBLİĞİ Dahiliye Encümeninde,bir kanunun müzakeresi dolayısiyle bazı milletvekilleri tarafından Üniversite Öğretim Üyeleri hakkında gösterilen itimatsızlık ve bu maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • ABDÜNNÂSIR Rusya'ya gidiyor [ANADOLU AJANSI] PARİS,19 Sofya radyosunun bildirdiğine göre,Mısır Başvekili Albay Cemal Abdünnasır önümüzdeki ilk baharda Rusya,Avusturya Polonya,Çekoslovakya,Macaristan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Dünkü lodostan bir motor battı Vapur seferleri aksadı ve bir kısım tekneler de karadenize çıkamadılar Dün denizlerde şiddetli lodos fırtınası hüküm sürmüştür.Bu sebepten,şehir hattı vapur seferlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Polis t yeni veç Bütçe Komisyonunda ko-j nuşan Dahiliye Vekili Valiler hakkında da geniş izahatta bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Bugün Dahiliye Vekili Ethem Menderes,bütçe komisyonundaki gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • Macarlarla ilk güreşimiz yarın [ASSOCIATED PRESS] BUDAPEŞTE 19 A.P.Dünyaya ün salan Türk güreşçilerinin bugün toplu bir halde Budapeşte sokaklarında dolaşmaları spor sever Macarlar arasında büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1956
  • TADiL EDİLEREK AGIRLAŞTIRILMAK ÜZERE MECLiSE SEVKEDiLEN s ııııma Mebuslar hazırlanan tâdil isterkenl İstanbul tacirleri daha da ağırlaştırılmasını dön sert tenkidlerde bulundular IERTUĞRUL ÜNAL] istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • ri DİVAN OTELİ pasta ve şekerleme salonları harici satışlara 21 Ocak Cumartesi başlıyacaktır.Ç^r 1 9 rn^.x£y r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • 4k f İl HAFL FİLMLERİ i Dany Robin *Bir Aşk Böyle Bitti» nin bir sahnesinde görülüyor 4 BİB ASK BÖYLE BİTTİ «Act of Love» Rejisör Anatole Litvak idaresinde L'nited Artists firması hesabına çevrilmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılıj ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Sabite Tur Gülerman 13.30 Oyun havaları 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği 14.30 Şarkılar.Mustafa Kovancı 15.00 Kapanıg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Dany Robin İngilizce.MELEK Tel:44 03 U8 «Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon JŞf ve M.G.M.Yıldızları Renkli İngilizce.AR:T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • MARTTA-NİŞANTAŞI Ve KALAMIŞDA DAİRE MAYISTA 30.000 Liralık Para İkramiyesi İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • DEMİRBAH Aylık gelirli vadeli tasarruf hesaplarında Her ay bir ikramiye çekilişi Bu ay için son para yatırımı 20 Ocak 1956 Çekiliş 31 Ocak 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI 5 Tesis tarihi 1956 'da U 50000 50000 75000 50000 50000 75000 5 Mart 5 Mayıs 5 Temmuz S Eylül S Kasım 31 Aralık Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Bir Amerikan Askerî Hey'eti şehrimizde Atina'da bulunan Amerikan Askerî Yardım Kurulundan bir heyet,dün izmir'den şehrimize gelmiştir.Uç günden beri Türkiye'de bulunan misafirler,Ankara'da ve izmir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • İş yerleri sağlık bakımından kontrol ediliyor Belediye Sağlık Müdürlüğü,iş yerlerinin kontrolünü sıklaştırmıştır.Faaliyetin esasını temizlik mevzuu teşkil etmektedir.Nitekim son 15 gün zarfında,67 fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • «Nurfan» şilebi fehükezta değilmiş Denizcilik Bankası Neşriyat Servisinin evvelki,gün basma verdiği yanlış bir haber,sigorta şirketleri ve bâzı armatörler arasında telâş uyandırmıştır.Bahis konusu hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • I Rektörün kâğıt sepeti İSTANBUL Üniversitesi Rektörüne «Bir Profesör» imzasiyle gönderilen anonim mektup,Edebiyat Fakültesinde heyecan uyandırmağa E devam ediyormuş.Kim bu profesör?Bütün dâva bu imiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • KISA HA BİRLER ESKİ Türk edebiyatının şiir denası Fuzulî'nin 400 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle Doç.Dr.Abdülkadir Karahan tarafından «Vesikaların ışığında Fuzuli» konusunda yarın saat 15.30 da Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Kanser kongresine katılan Prof.T.Berkman döndü Viyana'da toplanan Kanser Kongresine katılan Prof.Tevfik Berkman,dün gece uçakla yurda dönmüştür.Prof.Berkman'ın Kongreye sunduğu tebliğ büyük alâka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Bir üfürükçü suçüstü yakalandı Samatya'da Davutpaşa semtinde İskele sokağında oturan Arif Gülüm adında biri üfürükçülük yaparken suçüstü yakalanmıştır.Nefesinin ve yazdığı muskaların,evde kalmış kızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • KATİLDEN SANIK İKİ KİŞİNİN İDAMI İSTENDİ Hüseyin Yılmaz adında bir ameleyi,parasına tamâen,Bakırköy'de başına demirle vurmak suretiyle öldüren ve sonra cesedi bir kuyuya atan Hacı Aydın ve Sabri Kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Memleketimizde üç Fransız firması maden arıyacak Firmalar geniş çapta yapılacak arama için Hidroelektrik santrallarmın tamamlanmasını bekliyor Uç büyük Fransız şirketi memleketimizde maden aramalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Fahiş fiatla radyo lambası satan tacir Dün de piyasada yapılan kontrollarda,bir tacirin yüksek fiatla radyo lâmbası sattığı tesbit edilmiş,bir tacirin de,tevzie tâbi 254 bin metre boş filmi dağıtmadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Bir Tavzih Dünkü nüshamızın 7 nci sayfasında cEvli bir adam zina halinde yakalandı» başlıklı haberde ismi geçen Kemal Topaloğlu'nun hâdise ile hiç bir şekilde alâkası bulunmadığı öğrenilmiştir.Durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Polis,bir afyon satıcısını yakaladı Hazım Şenduran adında bir afyon satıcısı yakalanmıştır.Zeytinburnu'nda Yeşiltulumba mevkiinde oturan ve esrar satıcılığı yaptığı tesbit edilen Hâzım'ın evinde dün,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Kadınlar Birliği'nin pahalılıkla mücadelesi Türk Kadınlar Birliği,son toplantısında aldığı kararların tatbiki için teşebbüse geçmiştir.Yerli ürünlerimizden pirinç ve benzeri yiyecek maddelerinin durma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Çamlıca cinayetinin esrarı kalkıyor Sivaslı Hasan Çakmak'ın Çamlıca'da başına sert bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmesi ile ilgili polis tahkikatı müsbet bir yola girmiştir.Polis,cinayetin,ötede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • BORSA 19 Ocak 1956 Perşembe SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 79.50—79.60 92.50—93.00 77.50—78.00 78.50—79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Altın Hatlarındaki düşüş devam ediyor Serbest piyasada Cumhuriyet 79.25,Reşat 92.75,Gulden 77,liradan muamele gördü Yakında başlayacak olan Türk Amerikan ticarî müzakerelerinin piyasadaki tesirleri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Arabalı vapuru bir sandalı devirdi Denizcilik Bankasının yandan çarklı Arabalı vapurlarından «Sahilbend» evvelki gece Üsküdar sahilinde,bir balıkçı sandalına çarpmış ve devrilmesine sebebiyet vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • italyan müzisyenleri Valiyi ziyaret etti Filarmoni Derneğinin davetlisi olarak,şehrimizde bulunan italyan müzisyenleri,dün saat 16 da Vilâyette Vali Gökay'ı ziyaret etmişlerdir.Müzisyenler,İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1956
  • Bîr yıl içinde İ.E.T.T.vasıtalarında 10.675.078 kişi taşındı Geçen bir yıl içinde İ.E.T.Tidaresi vasıtalarında otobüs,tramvay,tünel)taşman yolcu sayısı 10.675.078 dir.Bu rakam 1953 yıhna nazaran yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • f M*iBJ^^'-r*K?tt'.1X*jt)İ KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLAR» Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly S Bu yazı serisinin Tflrkiyede neşir hakla KING FEATU-RES SYNDİCATFe aitti».Grace Kelly1* ait bn yazı seris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • ¦ı,sı TAKVİMDEN BİR YAPRAK B Bir intibak sayhası ALIKESİR birinci devre meb'uslanmdan Hasan Basri Çantay cüz' cüz neşretmekte olduğu Hadîs-i-Şeriflerden ban* iki ii/gönderdi.«Hadîs» 1er malûm olduğu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Saç dökülmesi Alırn T.Aııkuı-a)pek çok okuyucum gibi saç dökülmesinden şikâyetçi «Ailemde saçı dökülen bir kimse olmadığı halde,son zamanlarda bu dert yakama yapıştı.Bilhassa alın üzerinden hayli saç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ BAİVKASI=1000 AYDA I U W W LİRA İRAT İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI GENEL SİGORTA J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Kadın gözlüklerine musallat olan genç [ANADOLU AJANSI] CHESTER İngiltere)19 22 yaşında bir sigorta prodüktörü,15 yaşından beri kadınların gözlüklerini burunlarının üstünden çekmekten kendini alamadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Bağdad'da meydana çıkardan tethis şebekesi Şebeke elebaşısının Mısır Büyükelçiliği memurlarından biri olduğu ve elçiliğin teşkilâtı nakden beslediği bildiriliyor [ANADOLU AJANSIJ ı paganda ilânları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • jt.BİR DİKTATÖRÜN SONU.A auroajKanı Peron,kentim ve zevcesi için Buenos Aires'in merkezinde bir heykel diktirmişti.Diktatörün ve Evita'nın bu heykeli timdi yıktırılmış bulunmaktadır.Hürriyete kavuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Bir yanardağ indifa etti [ANADOLU AJAVS1!TEMUCO Şili)19 And dağları üzerinde Laima yanardağı dün geceden beri lâv püskürtmeğe başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Kanserin Atomla tedavisinde iyi neticeler alınıyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSÜJ LOS ANGELES,Amerika)Amerika Atom Enerji Komisyonunun sabık Tıb Direktörü Dr.John Bugher beşer beynine gayet cüz'l kudrette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Eisenhower il k toplantısını yaptı Kalb krizinden beri Başkan'ın yaptığı ilk basın toplantısında 290 gazeteci hazır bulundu [ASSOCIATED PRESSJ WASHİNGTON,19 24 Eylülde geçirdiği kalp krizinden beri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • İt^ [T.H.A.TFKRAR BARIST İLAR ^ope Noel'de Amerikan askerlerini eğlendirmek üzere Londra'-dan İzlanda'ya gitmeden evvel birçok İngiliz artistlerini ve bu arada Sarışın Bomba Diana Dors'u d&vet etmiştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • SON KAFİLE ^us^r harbin nihayetinden heri esir olarak tuttukları 427 Alman asker ve subayını bu hafta serbest bırakmışlardır.Bu kafile ile şimdiye kadar 9626 Alman harb esiri hürriyetine kavuşmuş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Göğsüne 12 kurşun yediği halde ölmeyen iethisci Gl.Razmara'yı öldüren katil ancak beynine iki kurşun sıkıldıktan sonra can verdi [ANADOLU AJANSI!TAHRAN,li)Dün sabah,Başvekil Ali Razmara'yı katil suçun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Pierangeli'nin ayağı kırıldı [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,19 Dün gece evinin merdivenlerinden düşen Pier Angeli'nin sol ayağı kırılmıştıritalyan asıllı olan yıldızı,geçirdiği bir uçak kazasından henüz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1956
  • Kızıllar Milliyetçi Çin'e taarruza hazırlanıyor Milliyetçi Hava Kuvvetleri Kumandanı böyle bir taarruz halinde uçaklarının Çin kıtasını bombalayacaklarını söyledi [ASSOCIATED PRESS] TAİPEH Formoza)19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • Şimdilik roman şeklinde ve halkın anlayacağı tarzda eserler yazılmasını faydalı buluyor.Böyle böyle alışılacak.Cingöz doğruldu:Şimdi bunu bırakalım,dedi,işimize gelelim.Murada döndü:Merkez Halid'in de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Evlâdım.Rahmetli babanla ondört sene saltanat sürdüm.Gün gördüm,ahvâl-i âlemi bildim.Baban dahi bir müşkülü olsa bana sorardı,danışırdı.Bilirim validem.Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • ESRARLI ÖLÜM TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genç Roger,otomobil altında ezilen babasının esrarlı ölümünü aydınlatmaya aht eder.Üvey annesi Reneenin,Gerard adında,bir olduğunu ve hayat sigortasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • CİCİ CÂN c/caw İstİdasİ ile ^laşadursun,gelin b»z İn£ 7 4T ASMAM 5u üzerinde dolaşj-ğimiz/İNELİM-PlRTNAU BlR GECE-GOK öuRULTU.L£RJ-ŞİMŞEKLER-V£ fi/£V/KLAS/K KORKU FİLMLERİ DEKO.«UMU TAVlAMMV/4/V BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • 'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.113 Şirinlik muskası mı?Çok şükür ona ihtiyacım yok.Bu muska sizin gibi peri kızlarının insanı çarpıp kuyu çıkrığına çevirmesine mâni olur.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • A VCI JED FORAR ATEŞ ETME •CUMBA.BU YABANÎ MAMDA DİŞİDİR YAvRuSU İLE BERABER Sü İÇMECE-LARSAZ y ^AKAT By ESNADA SİR SİLAH SESİ DCf/ULUVOR VE HAYVAN YEKE SEJÜÜYOlt.^KJi SİZ.DEÜRDİNİZ Mi NEDEN» "T\ATEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • DEMİR YUMRUK BOLT BANA ÖYLE ÛEÜYOe K'uDA\WM,ĞEOEĞEü KAÇIRiP EvİnE GÖTÜRDÜ.Aw,GEOeûE\i İFTLİ(5e GETİRİRKEN YANLARinOA OLUP ONLARİ GÖÇMEDİ NE ĞEORGE pAVVN'A AŞIKTIR VA DAWN,ONU SEVİYOR MU EVET,ZAN.NEDÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • MARUF BCY j I i C" J f r^ SHJ1 i i 1 III Ul IM MARTİN r r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1956
  • ALLAHLIK AL I-BEY Bu CA-SÜRÛVOBSUN KAFAMI TıâfrâAi,iı ı ıı ıııl iti T ıf'muıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • wm*.r$w?v ı\O ZAMANLAR Las Vegas'ta arazi fiatları çok düşüktü.Buraya yerleşmeye gelenler yavaş yavaş arazi satm alıp oteller,kumarhaneler,gazinolar açmaya başladılar.1940 da,Lav Vegas'ın nüfusu ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • UGÜNKÜ NİYETİNİZ W 342639 48753264952574 BSBB İ KEKB İR İİ VAY Rİ İİ 8 6 9 3 2 4 5 7 3 9 6 4 3 2 6 3 9 3 6 5 A R L G D N E R U P Y Ç Z Ü 0 E K L L G 3 8 5 4 7 6 2 9 8 4 8 3 2 6 5 4 8 7 9 3 L V L L N G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • 4 SİNEMA DÜNYASINDAN ÇİNGENE KIYAFETİ İLE Kumpanyası hesabına çevirdiği son filmde gayet değişik bir çehre ile çıkaeaktır.Filmde bir çingene dilberi olarak görülecek aktrisin gayet göz alıcı bu görünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • İÜLMftCA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 1 4 5 6 7 Hu 9 m SOLDAN SAĞA:1 Hamle Bir taşıt.2 Sersem Pazarı vilâyet merkezidir.3 Herkesin vurduğu Bir mesafe ölçürü.4 Netameli tel Doğm.5 B.Amerika başkanı Bir taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • t B0L£NTJDKAN Bıçağı atan mabedin bekçisiydi.Önlerine geçerek,«Şimdi kapana,kısıldınız»,diye bağırdı.«Ne zamandır sizi yakalıyacağım Ant bekliyordum.Mabedin mumlarıyla şamdanlarını çalmanın mükâfatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Bugün ıs muhitinizde değil es dostla bile yârenliğe heves etmeyiniz.Ağzınızdan kaçacak bir sözün üzüntüye sebep olması mümkün.His nayatınız:Çabucak kızıp sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ 1 Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Tıpta Garip Şeyler:5 m:x-xxj I S:Bir akıl hastasının icat ettiği devT-i daim tnakinası:Bu resimde bir akil hastasının icat ettiği,fizik Kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • H-ALATURKAYI ÜDAFAA f 23 aralık 1955 tarihli gazetenizdeki Ünal Menderesin yazısına cevap] SAYIN bay diye müstehziyâne bahsettiğiniz arkadaşın isteği acaba sizinkinden daha mı acâiptir ki,bu tâbiri ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • Bu da bir gündü EVLENME merasiminden dönüyorum.Beyoğlu nikâh dâiresi büyük bir güne yetmiyordu,küçücüktü,içinizi geniş yerlerin hasretiyle bunaltıyordu.Havasında duman duman nikâh tütüyordu.Üstüne,sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • DÜNYANIN EN büyük tankeri 47.750 tonluk Spyros Niarchos tankerinin suya indirilmesiyle inşaatçı firma 3 hedefe ulaşmış olmaktadır.Bu tanker dünyada mevcut en büyük petrol gemisi olduğu gibi,İngiliz te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • Yeni keşfedilen AMTİBtOTIK [TÜRKTEL] PARİS İngiltere ve Sovyet Rusya'da Penicilin'i gölgede bırakan bir antibiotik imâl edilmiştir.Bu ilâç Penicilin'e mukavemet gösteren mikropları,derhal imha etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • ÜÇ SUAL!Detektif Ferdi,talebelerine dönerek,«Bugün size bazı sualler soracağım.dedi.«Kulaklarınızı dört açın.Fakat,cevap vermeden iyice düşünmenizi tavsiye ederim.Aksi halde,hepsi baslı basına birer p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • HARP MALZEMESİNİ ÜRDÜN'DE BAKKALLAR SATIYOR [ANKARA AJANSI)AMMAN,Ürdünde bakkal dükkânlarında silâh ve mühimmat satın almanın mümkün olduğunu söyleyen tanınmış gazeteci Keith Morfett aşağıdaki hâdisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1956
  • Bir portakal beş kilo iki yüz elli gram [TÜRK HABERLER AJANS»» MADRİD,İspanyol Ziraat Vekâleti tarafından Valensiyalı Don Alfredo Pietro Gomez adında bir portakal bahçesi sahibine liyakat nişanı veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1956
  • fŞfillisıet Sahihi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • HİCRÎ 1375 Cuma RUMÎ Cema-20 ziyel' âhır OCAK ı:$7i Oca* T 1956 7 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 7.22 2.12 Öğle 12.25 7.15 İkindi 14.55 9.45 Aksam 17.10 12.00 Yntsı 18.45 1.36 İmsak 5.IS7 12 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • C^siçek&eti rnumu sayesinde GÜZEL bir TEN Bu harikulade balmumu özü,cild için cazip ve faydalı cevherlere maliktir.Teninizin arzu ettiğiniz şekilde olmadığına üzülmeyin.Alimler bazı nadir çiçeklerin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan 26 kalem elektrik malzemesi acele pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 44131 lira olup kat'î teminatı 6620 liradır.İhalesi 23 Ocak 956 Pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • i!l!IİIİ!İ!lll!l!il!ll MILLIYKİ KAY1NLAM Üstad Resad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.SATİŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Ne kadar Ne kadar tu^U!Ne lezzetli pasta!Hem de mı/vaffak olmak için pasta uzman» olmağa hacet de yok.SANA'ya güvenebilirsiniz.SANA ile yapılan pastalar daîmo daho hafif ve daha nefistir.Ve fazla olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Yeşilköyde Fevkalâde Satılık Arsa istanbul Defterdarlığından:Bakırköy,Yeşilköy,Şevketiye mahallesi,Yasemin,Çınar ve Papatya sokağında 46 pafta,563 ada,1 parsel 3439 metrekare üç tarafı yol,bir tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • KALİFİYE İŞÇİ ARANIYOR 8 Tesviyeci 4 Tornacı 4 Kaynakçı 3 Resme göre tav fırını örücüsü usta,gösterecekleri ehliyete göre dolgun ücretle alınacaktır.Bakırköyde İstanbul caddesi,Madeni Eşya,Saç ve Emay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Liralık Para ikramiyeleri pamuk BANK fa şansınız büyüktür/unutmayınız.II 4.VCHİK K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ESİH'de Bir yaşından on beş yaşına kadar bütün giyim eşyaları Yeni Postane karsısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Üzülecek bir şey yok birazcık UHU ile yapıştırıverin/eû/*U/ı(Vidcc fOOlty obtuA Sigara içenler Parmaklarınızda!sarı Nikotin lekelerim giderme!için lekeli yerlere UHU surunuz Kurudukdan sonra UHU zamk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ESİM Erkek Çocuk Çamaşırları Yeni Postane karsısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ACELE SATILIK APARTIMAN Çapa Benzincisi altında Lutüf Pasa ve Akkoyunlu Sok.No.23 de aylık geliri 675.lira olan konforlu Apacele satılıktır.Alt kata müracaat.Tel.22 76 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ALTINTOP'un Erkek Gömlekleri Yeni Postane karsısı No.VX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıhtırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • OPON t-m-Opon,soğuk algınlığından mütevellit ağrılar ile bayanların muayyen zamanlardaki san olarını teskin için kullanılması faydalıdır OPON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • İstanbulluların gözyaşlariyle ve iftiharla seyrettiği MEÇHUL KADIN ÜME1 ve İNCİ C Muvaffakiyetle gösterilmeğe devam etmektedir.LALE ORALOGLU »AYRİ ESEN DENİZ TANYELİ Reji LÜTFİ Ö.AKA D Prodüksiyon:ERM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atgı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet ağaç atkı masurası alınacaktır.Masuralara ait resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • KARTAL Marka Ayakkabılar ürkiye Ayakkabı Sanayiinde İnkılâp En son sistem Avrupa presleriyle imâl ettiğimiz gayet sağlam,su çekmez,halis kauçuktan,yüzü deri,tabanı lâstik,ucuz Kartal marka ayakkabılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • Deniz Eğitim Kor Kumandanlığından 1 23,24,25,26,27/Ocak/956 tarihlerinde saat 09.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında Yassıada'dan su üstü top atışları yapılacaktır.2 25 26/Ocak'956 günü gece atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ESİN Çocuk Trikotaj çeşitleri Yeni Postane karşısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ARTİSTLİĞE-HEVESLİ BAY ve BAYANLAR Kendinize emin bir istikbal sağlamak istiyorsanız resminizle birlikte derhal müracaat ediniz.Adres:Beyoğlu Yeşilçam sokak Ar sineması sokağı)H»FilrnAp.K.l.No.6.mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 20.01.1956
  • ALTINTOP Ayakkabılarda şebekeye iki buçuk lira tenzilat yapıyor.Y^ni Postane karşısı No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Atina Kıbrıs için yine B.Milletlere başvuruyor Muhalefet,BaşvekiFi itham ederek iç durumun Kıbrısı unutturacak kadar mühim olduğunu belirtiyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,19 Bugün Kıbrıs politikası e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Milli Kortluma Kanunu tüccarı endişeye seykelii 9 Baştarafı birincide rübeye yer verilmeyişinden ileri gelmektedir.Tüccar kumarbaza benzemiştir.Nasıl hareket edeceğini bilmiyor.Ecnebi dostlarımıza mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • jjoviz sağlayacak yem imkânlar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 İhracata teallûk eden mevzuda memleketimize döviz sağlayacak imkânları yaratan her türlü yabancı sermaye yatırımını teşvik etmek maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • II Genel Meclisinde seri lenkidler yapıldı t Baştarafı "birincide rekkep şişesiyle sürahi olmadığından)bardak,bardak su dağıtmıştır.Her fırsatta konuşan üye Yeni bütçe tasarısı,gelir ve gider kısımlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Senenin ilk atom denemesi yapıldı [ANADOLU AJANSİ] LAS VEGAS,19 Senenin ilk atom denemesi,dün Kaliforniya'da Las Vegas'ın 120 kilometre kuzey batısında yapılmıştır.Infilakten sonra oldukça kesif bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • jRTFÇî F nV^JliVnîî î Dünyanın en ye?îç «ateş-yiyen» i,9 m k^Lk UII1UIUI1.^^dafcl Earl Harper'dir.Güney Afrikalı «aieş-yiyen» Profesör Lafredo'nun oğlu olan Earl,5 seneden beri bu «sanat» üzerinde ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Makbule Âiadanı dün toprağa verdik Baştaraft birincide sı,muhtelif cemiyet ve birliklerle talebe teşekkülleri temsilcileri,mülkî ve askerî erkân ve çok kalabalık bir cemaat cenaze merasiminde hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • RtLECEK Başiarajı birincide zumıun da ele alındığını bildirmiş ve Valiler hakkında enteresan bir konuşma yapmıştır.Komisyon,sabahleyin anıldığı zaman ilk sözü Zeki Başağa almış ve kazalarda polis teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • [ANADOLU AJANSI] LONDRA,19 ingiliz Hükümeti tarafından bugün yayınlanan Beyaz Kitapta,bir miktar askerî malzeme fazlasının Orta Doğuya sevkedilmesinin bu bölgedeki kuvvet muvazenesi üzerinde bir tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Mr.H.Istanbulda yalnız Yeşilköy Meydanını gördü t Baştarafı birincide üstü yaptığr-konuşmada,Türkiyeyi ilk defa olarak ziyaret ettiğini,İstanbulda çok kısa bir zaman kaldığı için müteessir olduğunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • «Mr.H.Ankara'da tHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Birleşmiş Millet.Ier Genel Sekreteri Dag Hammarskjold bugün Ankara'da Türkiye Hariciye Vekili Fuat Köprülü ile görüşmelerde bulunmuştur.Genel Sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Mors işaretleri kelimeye tahvil işi geliştirildi [AMERİKAN HABERLER BÜROSU)STANFORD,Amerika)Burada,milletlerarası mors işaretlerini kelimelere tahvil edebilen yeni bir elektronik tertibat geliştirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Dünkü Lodostan bir motor battı t Baştarafı birincide Oflu adındaki bir şahıs,Yağkapanı iskelesinden motoruna yüklediği boş fıçıları Ortaköy'deki Tuzhaneye getirirken havanın şiddetli muhalefetine taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • M£ ü f 1 J* RAİNİER İSTİRÂMATTE ^fonoko Prensi Rainier hâlen Floridada istirafat etmektedir.Kendisine,eğlencelerde Monako'nun New-York'taki Konsolosu Marcel Polmaro ile hanımı refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Türk parası ile ilgili bir teklif yapıldı t Baştarajı birincide hâlâ menfi tesirler yaratmakta olduğunu bilhassa tebarüz ettirmektedir.Ağaoğlu,teklifinin ikinci maddesinde de,ithalât ve ihracat mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • istanbul üniversitesi Senatosunun tebliği Baştaraft biri?tcide zetmiş ve aralarında birçok milletvekilleri ve mes'ul hükümet adamları da bulunan onbinlerce insanı yetiştirmek şerefini de kazanmış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • MACARLARIA İLK güreşimiz yarın t Baştarafı birimcide İyi dikilmiş spor ceketleri giyin miş ekserisi iri yapılı ve yakışıklı Türk eürescileı-i,dolaştıkları yer terde bilhassa kendilerini merakla ve bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Gökay'ın cevabı t Baştaraft birincide bir hekim olarak,ismini karıştırmayacağım.Rahmetli tek büyüğümüzün irşadiyle müşavere ve tedavi için serbest bir hekim sıfatiyle o vak'aya çağrıldım.Vak'adan evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1956
  • Randall'ın yapacağı I temaslar Bastarafı birincideŞ$ bilhassa komünizm tehlikesi-I ni bertaraf edici faaliyetler-|j de kullanılmasını ve bu dev-I letlerin askerî güçlerinin art-tırılmasını temenni etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.01.1956
  • «MlıiHMI RFÇİKTAÇ'I II AR PAI İÇİYOR I AR Pazar aünü Radniçki ile karşılaşacak olan Beşiktaş DLOmiMt?LILMf\ÜrtLIOI I UI\UMI\projesyonel dün £erc/adında antrenman yapmıştır.Resim K.Ahmet,Ercan,Bülent v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Dün akşam yaiaklı irenle evinin bulunduğu Ankaraya harekei eden Yaşar'ııt yine antrenörlük apması İhtimâl dahilinde Şehrimizde b doktoru,Doğ Yaşar Doğu'yu İsveç'ten yurda getiren Beden Terbiyesi Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Beyoğluspor Yugoslavya'ya GİDİYOR Beyoğluspor profesyonel futbol takımı Mayıs ayının sonunda 5 maç yapmak üzere Yugoslavya'ya gidecektir.Hâlen şehrimizde bulunan Yugoslav Radniçki takımının davetlisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Polonya ile karşılaşacak Fransız fakımı fTÜRKTEL] PARİS,19 5 Şubatta Polonya ile Varşova'da bir halter karşılaşması yapacak olan Fransız takımı tesbit edilmiştir.Buna göre takım Horoz siklet:Andre Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • p [HİSAR] TFÇKİN FnİYflRI AR Arsenal ile Bedford Town arasında ll-UI1 UUIIUIltnil yapüan maçta sakatlanan Arsenal sağ açığı Tapseotte,hasım kalesi içinde sancı ile kıvranırken Bedford'un iki müdafii k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Millî lakım iki gün sonra ilân edilece Takımın teşkilinde antrenör Giovanni'nin hiç bir tesiri olmayacağı ifade ediliyor Macarlarla Şubatın ilk haftası yapılacak millî maç hazırlıkları ilerlemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Almanya'da 13 yaşında patinaj şampiyonu [TÜRKTEL] MUNİCH,19 Almanya Patinaj erkekler şampiyonası için yapılan müsabaka,henüz 13 yaşında bulunan Münich'li Manfred Schinelldorfer tarafından kazanılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Fransa-Rusya amatör boks karşılaşması [TÜRKTEL] PARİS,19 Fernand Vianey'in bildirdiğine göre F.F.B.Rus boks Federasyonundan bir teklif almıştır.Buna göre,Ruslar,prensip olarak Fransız Federasyonunun y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Paraguay'da yapsian bir maçta hak*m tim AM\[TÜBKTEL] ASSOMPTİON,Paraguay)19 Dün burada yapılan bir futbol maçında hakemin takımlardan birini bariz şekilde tutması bir faciaya sebep olmuştur.Fena halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • 126.000 Dolara safıEan al NEW-YORK,19 Birleşik Amerikada ilk defa olarak bir yarış atı,tam 126.000 dolara satılmıştır.Kentucky eyaletinde Levington şehrinde yapılan müzayedede Segula adındaki yarış at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • MAPİ I0 TAKIMI Çetinkaya Kıbrıs'ın en kuvvetli Türk jntbol takımıdır.En son yaptıkları nMÜl fC İnfVIlTlI knrslıa?ma(ia İngilizleri 3-1 yenen Çelinkayahları ingilizlerle beraber maçtan evvel bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • KISA HABERLER Bu hafta Şeref stadında Pazar günü Adalet ile Beyoğluspor karşılaşacaktır.Vefa profesyonel futbol takımı iki maç yapmak üzere bugün İzmir'e hareket edecektir.Takımın ikinci kısmı yarın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • o$ meselesi halledildi.Fenerbahçe Kulübü hakkında aleyhte yazı yazanlara ceza verilecek Antrenör Markoş Fenerbahçe İdare Hey'eti ile anlaşmanın bozulması hususunda dün mutabakata varmış,Fenerbahçe kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • 14 yaşındaki yüzücü rekor kırdı LTÜRKTELJ MELBOURNE,19 Burada yapılan son yüzme müsabakalarında 14 yaşındaki genç Avustralyalı Faith Leech 110 yardada 1.ile en iyi dünya derecesini elde etmiştir.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Bülent Gülistan Ameıikaya gidiyor Galatasaray Kulübü ping pong şubesi kaptanı Bülent Gülistan tahsilini Amerikada tamamlamak üzere yarm Ameıikaya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Demirtaşın bu haftaki dosttuk maçı Demirtaş Kulübü bu pazar Cibali Gençlik Kulübü ile B.8,00 de A.10.00 da olmak üzere Maltepe Maraton sahasında bir dostluk maçı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Yeni Beden Terbiyesi kanunu hazırlanırken Federasyon Başkanları ve Ajanlarının ehliyetli kimselerden seçilmesi şart koşulmalıdır.Öğrendiğimize göre,bugünkü demokrasi rejimine muvazi olarak hazırlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • ADNAN İNAN tekrar ringle Eski millî boksörlerimizden Adnan İnan bir müddetten beri ayrı bulunduğu ringe tekrar dönmüştür.Vural İnanın ağabeysi bulunan Adnan ayni zamanda profesyonelliği terkedip amatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • NACİ,OYNAYAMAYACAK MI?Paris'teki son milli maçta sakatlanan Fenerbahçe sant-rahafı Naci'nin durumu henüz belli değildir.Ankara seyahatında takımındaki yerini alan Naci,tekraı elektrik tedavisine başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • Miian futbol fakımı Viyana'da VİYANA,19 Avrupa futbol şampiyonası münasebetiyle Rapid takımı ile karşılaşacak olan İtalyan Milân futbol takımı,buraya vasıl olmuştur.Rapid idarecileri ve bütün oyuncula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • BABA GÜN Cif» D ÜZ KILIÇ'IM HAtftTI Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.33 Maçtan bir evvelki gece,yatağa ölü gibi girdi.Son günlerde havanın kara çevirmesi en büyük tesellisiydi.Tek arzusu karm şiddetlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1956
  • ynelmilel Gür Federasyonu 24-25 ta Amsterdamdaki toplantının gündeminde cok mühim mevzular bulunmaktadır 24 25 şubatta Amsterdamda toplanacak olan Beynelmilel Güreş Federasyonunun gündeminde oldukça m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor