Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ »A.fw KASI Ayda 1000 lira trat İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ TASARRUF HESAPLARI GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • ntâNYANIN FN İYİ GİYİNEN If ADINI ARI Ho'kosin bi,dİ£;i b,r »tasözümüz,artık yerini «Parayı veren İyi giyinir» şekline terketmistir.Ha-VVn I MS1IM CI1 I I I Ul I KNVinkHni klk en Amerikâ'daki Giyim E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Film yıldızı Ellen Drev* İstanbul'da [İZZET S.SEDESİ Dün gece saat 21 raddelerinde,Yeşilköye inen uçaktan şık ve güzel bir kadın yolcu indi.Hava meydanı personeünin ve orada hazır bulunanların evvelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Bütçe görüşmeleri Şubatta başlıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,18 Bu seneki bütçe görüşmelerinin Büyük Millet Meclisinde çok hararetli geçeceği va görüşmelerin uzama ihtimali olduğu gözönünde tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Elâzığ ve Malatya'da görülen garip cisimler Meteoroloji istasyonları tarafından uçurulan balonlar iki şehir halkını heyecanlandırdı [Hususî Muhabirimiz REFİK EREN'den] ELAZIĞ,18 Civar vilâyetlerin met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • İki cinayetin failleri bulunamadı Çamlıca korusunda bulunan cesed de failini beklemekte,bu yüzden,henüz Harbiye cinayetinin faillerini tesbit edememiş bulunan istanbul polisi,müşkül bir durumda bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Makbule Atadan dün vefat etti Cenazesi bugün Ankara'da kaldırılacak olan Atatürkün hemşiresinin ölümü derin teessür uyandırdı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN j ANKARA,18 Atatürk'ün hemşiresi ve hayatta bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ GÜLEK,DOĞU'YU ZİYARET ETTİ ^hrimizde »ulunan ÇAP.Genel Sekreteri Kasım Gülek.drm fwi r-H-io.ıı u,L Yasar D°8u'y« «iyaret etmiştir.Gttlek,saat 15 de,İl Sekreteri Emel Gürler ile Yasjar D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Piyasada ferahlık Altın fi at l arı düşmeğe başladı [ERTUĞRUL ÜNAL] Yakında başlıyacak olan Türk Amerikan iktisadî müzakereleri piyasada geniş bir alâka uyandırmıştır.Umumî kanaat şöyledir:Amerika'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • TÜRKİYE'YE YAPILACAĞI RESMEN AÇIKLANAN GENiŞ ÇAPTAKİ merikan yardımı uzun vaaeıı Randall verdiği beyanatta,"Amerika'nın dünyada yegâne güvenilir müttefiki olarak Türkiye kalmıştır,dedi [HUSUSÎ MUHABİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • İRAN BAŞKONSOLOSU VALİYE VEDA ETTİ ederek veda etmiştir.M.Bahadari,dün gece şehrimizden ayrılmıştır.[İLHAN DEMIREM Başka bir vazifeye t Ayin olunan İran Başkonsolosu Mahmut Bahadari.dün sabah Valiyi z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Tahkikat Komisyonu ^8tV* sB Ut Git' Üı E M 'PTiU E ı|W W ^W B 3 Azalardan Nuri Ocakcıoğlu istifa etti.Toplantılar gizli olarak devam ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Eski Maliye Vekili Hasan P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Güreşçilerimiz i Budapeşte'ye vardılar [ASSOCIATED PRESS] VİYANA 18 Macar millî takımı ile serbest ve Greko Romen stillerinde iki karşılaş-I ma yapacak olan Türk millî 1 güreş takımının bu sabah 1 erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • IA.P.J At yarışlarında Mısır Hükümetinin davetlisi olarak,Ağa Han ile Begüm,geçen hafta Aswan'da tertip edilen at koşularını takip etmişlerdir.Resimde Ağa Han,Bayan El Sabah solda)ile Begum'la beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Dostlar alış verişte görsün SEVSİNLER.Vali simdi de yıldırım teftişleri yapıyormuş.İlk yıldırımlardan biri de çorap satan bir kızcağızın basına düşmüş.Bizim bildiğimiz,teftişi Vali değil,müfettişler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • rABBAS GORALI] Profesörlerin yemeği Dün gece Ankara'da Modern Palas salonlarında verilen bir ziyafette Ankara Üniversitesi profesörleri,Miî I Müdafaa Vekâletinden bir çok general ve askeri hâkimler il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • yrimeşru birleşmeden n 1 milyon çocuk var Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında tescil edilmeyen birleşmelerin cezasız tescili kabul edildi [Hususi Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,18 Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • İstanbul' a bir polis vali tayin edilmesi istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 18 Bütçe Encümeni nin bugün öğleden sonra yaptığı içti mada 6/7 eylül hâdiselerine yeniden temas edilmiştir.Dahiliye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1956
  • Genç bir kadın adam öldürdü [Hususî Muhabirimiz TURAN KURT'tanl MALATYA,18 Şehrimiz PÖtürge kazası Pazarcık köyünde fecî bir cinayet işlenmiş ve bir kadın,ırzına tecavüz etmek isteyen şahsı bıçakla öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Plân ve hürriyet BÜYÜK Millet Meclisinde,bir gün,D.P.nîtl iktisatçı meb'uslaruıdan bir zat:Hürriyet memleketlerinde plân yoktur,E K'lllis.Muhalif parti meb'uslarmdan biri de cevap E vermiş:Siz plânını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle müziği 1300 Şarkılar.Radife Erten 13.30 Türküler 13.15 Haberler 14.00 Dans ve caz müziği 14.30 Beraber şarkılar 15.0 Kapanış.16.57 Açılış ve program 17.W Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • DAG HAMMAKSKJOLD Sakin Diplomat Bugün memleketimize gelecek olan Dag Hammarskjold'un İsmini okuyamsyorsanız,ona kısaca "Mr.H.deyin.Ve kendisinin Birleşmiş Milletleri,beşeriyete hizmet eden bir mekaniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Columbia Üniversitesi Rektörü gitti Beş gündenberi şehrimizde bulunan Columbia Üniversitesi Rektörü Grayson Kirk dün sabah 9 da uçakla Roma'ya gitmiştir.Grayson Kirk,hava alanında Amerikan Konsolosluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Sarhoş baba kızını yaraladı Öz kızını yaralayan bir baba hakkında takibat yapılmaktadır.Samatya'da Ilkmektep sokağında 7/3 numarada oturan Şevki Kaplan,evvelki gece evinde kendisine bir rakı sofrası h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • «Evanfiya» tankeri dün kurtarıldı Birkaç gün evvel sis yüzünden Zinoirbozan mevkiinde kumsala oturmuş olan Kostarika bandıralı 11 000 tonluk lEvantiya» tankeri dün «İmroz» ve »Hora» tahlisiye gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Şehrimizde modern bir sütçülük merkezi kuruluyor Danimarkalı mütehassıslarla birlikte kurulacak sığır çiftliğinde arı,sebze ve meyvada yetiştirilecek Bazı müteşebbis iş adamları,Danimarkalı mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • MODERN ROMEO Bursalı Ercan TJnalan adında bir genç,âşık olduğu Finlandiyalı genç ve güzel bir kıza 12,5 metre uzunluğunda bir mektup yazmıştır.Ercan TJnalan,ingilizce olarak kaleme aldığı bu mektubu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Ticaret Odası Endeksine göre hayat pahalılığı Şehrimiz Ticaret Odası Aralık ayına ait geçinme endeksini hazırlamıştır.Buna göre geçen ay,1938 yılı "'dikkate alınırsa umumî hayat pahalılığı yüzde 41.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Kasım Gülek bugün yargılanacak C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşmasında hazır bulunacaktır.Karadeniz seyahatine çıkarken verdiği beyanatından do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Marmara hattı vapur seferlerinde değişiklik Denizyolları İşletmesi Marmara hattı vapur seferlerinde bâzı değişiklikler yapmıştır.Bu arada,Karabiga aralık postası dünden itibaren muvakkat bir zaman içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • «Ordu» vapurunda iki yankesicilik hâdisesi Evvelki gün Karadeniz'den limanımıza gelmiş olan Ordu vapurunda iki yankesicilik hâdisesi olmuştur.Vapur rıhtıma yanaştığı sırada içeriye girmeğe muvaffak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Bir esrar satıcısı şişle yaralandı Hüsnü Pehlivan adında bir esrarkeş,İsmail Yiğit adında bir esrar satıcısını şişle yaralamıştır.Hüsnü,evvelki akşam Kasımpaşa'da,Ismaili bularak kendisinden esrar ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • B 0 1 18 Ocak 1956 ISA Çarşamba SERBEST ALTİN FIATLARI Cumhuriyet 80.40—80.50 Reşat 93.50—94.00 Vahit 77.50—78.00 Ham i t 78.50—79.00 Aziz 77.50—77.75 Gulden Holland a 77.10—77.40 Külçe 11.85—11.90 İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ EMRIN1ZDEDIR BU AJANSIMIZDA 100 TL VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için 1Q„QQQ Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HAKK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Aylık gelirli vadeli tasarruf hesaplarında Her ay bir ikramiye çekilişi Bu ay için son para yatırımı 20 Ocak 1956 Çekiliş 31 Ocak 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Siyam askerî heyeti Gölcük tesislerini gezdi Hükümetin davetlisi olarak şehrimizde bulunan,tuğamiral Jit Sankhadul ile Albay Luang M.Jutyudhanani'den müteşekkil Sij'am askerî heyeti tetkik ve temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Kadın yüzünden 2 kardeş dövüldü Hakkı ve Şükrü Ünal adında iki kardeş,bir kadın meselesinden dolayı beş kişi tarafından dövülüp yaralanmışlardır.Eyüb'ün Otakçılar semtinde Sirkeci sokağında,28 numarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Öğretmenlerin Vekâlet aleyhine açtığı dâvalar 6273 sayılı kanunun yanlış tatbik edilmesi yüzünden açılan dâvalar Vekâlet aleyhine neticeleniyor İstanbul Öğretmenler Derneği meslekdaşlarmı geniş çapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • VEFAT Saniye Çalı'nın esi,merhum Kurmay Yarbay Mustafa Çalı'nın oğlu,Füsun Çalı'nın babası,esbak Jandarma Kumandanı Emekli General Ali Kemal Sarıay'm hemşirezadesi,İ.E.T.T.Tahsilat Müdürlüğünden emekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • 12 nci sınıfta kalanlar imtihana girebilecekler Geçen sene liselerin 12 nci sınıfında devamsızlık yüzünden kalan ve imtihana girme hakkını kaybeden talebeler,bu sene 11 inci sınıfın müfredat programın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • «Kurdelâ olmadığı için özür dilerim» Alman Güzel Sanatlar Kurumu tarafından tertip edilmiş bulunan Çağdaş Almart Desen ye Grafik Sanatları Sergisi dön saat 11.30 da Akademi salonlarında açılmıştır.153
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • 8 müessese sahibi Adliyeye verildi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu,dün saat 11 de Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in riyasetinde bir toplantı yaparak,geçen hafta içinde yapılan iktisadî kontrolların r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • KISA HABERLER BEYKOZ Kundura ve Deri Fabrikası isçilerinin teberruu ile yapılan ve fabrikanın bahçesine dikilen Atatürk büstü yarın saat 16 da törenle açılacaktır.ESNAF Kooperatifi İdare Heyeti dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • Avusturya ile ticaretimiz gelişiyor Avusturya ile olan ticarî münasebetlerimizde devamlı bir gelişme müşahede olunmaktadır.Geçen yılın ilk 9 aymda Avusturya'ya memleketimizden 5 milyon dolarlık ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1956
  • fa SİNEMALAR BEYOĞLU J ŞAN:Tel:48 67 92)«Bir Aşk Böyle Bitti» Kirk Douglas Daııy «j Robin İngilizce.MELEK Tel:44 03 08)r «Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızları Renkli İngilizce.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • v^:#W;W?t?KIZIM GRACE KELLY HAYATİ VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiyede neşir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Lâf atmaya dâir.N.N.İstanbul)benim,hepimizin,bütün hakiki İstanbulluların şikayet ettikleri derde temas etmiş:«Şehir o hale geldi ki,bira/alımlı,güzelce bir kadın,elin münasebetsizlerinden eğitti zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • KARAOSNANOGULLARI KAZAN KALDIRDI i ÜÇÜNCÜ SAYI BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • IKEYSTONE T.H.A.İSTİRAHAT ANI!İtalyan yıldızı hâlen Paris'te bulunmaktadır.Fakat istirahat edip Sen nelıri kenarında balık avlamuk için değil.Silvana son günlerde epey çalışmakta ve yorulmaktadır.Çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • İki bin lira çalan gece hırsızı aranıyor Zabıta bir gece hırsızını aramaktadır.Hüviyeti tesbit edilemiyen hırsız,evvelki gece belirsiz bir saatte,Beyazıt'ta Büyükreşitpaşa caddesinde 24 3 de oturan Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Portekiz ve Türk kadınlarının farkı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} İZMİR,18 ilk defa olarak bir Türk limanına gelen Portekiz harb gemisi mürettebatı,Türk kadınlarının güzelliğinden hararetle bah» setmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • izmir'de 30 kalem maddeye narh kondu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN» İZMİR,18 Belediye bugün 30 kalem gıda ve ihtiyaç maddesine narh koymuştur.Daha bâzı maddelere de belediyece narh konulacağı bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Vergiyi fazla bulunca Nahiye Müdürünü öldürdü [ANADOLU AJANSI1 CROTONA.İtalya)18 Giuseppe Scstito adında bir isçi kendisine gönderilen vergi ihbarnamesinde talep edilen verginin yüksekliğine hiddetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • I İLHAN DEMİREL] ABDİ İPEKÇİ EVLENDİ rSE«S Abdi İpekçi ile Bayan Sibel Dilber'in nikâh merasimi dün saat 16.30 da Beyoğlu Evlendirme Dairesinde seçkin bir davetli kütlesi huzurunda yapılmıştır.Bu mes'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • r 11 imik ını ıı 'il TAKVİMDEN BİR YAPRAK Pisliğin zaieri TIKLIM tıklım yolcu ile dolu olan halk otobüsü müşteriye doymayan bir canavar iştihast ile bilmem hangi duraktan üç yolcu daha aldı.Çehrelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Çocuklarının sayısını unutan bir anne Kemalpaşa'da yargılanmakta olan 30 yaşında bir kadın,çocuklarının sayısını hâkimin yardımiyle buldu I Hususî Muhabirimiz Scyfi ÖZGENKL'den] İZMİR,18 Çocuklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • TREUTER HİSARI ERKEĞİ ALTETMENİN YOLU!»b d° gııçlu kuvvetli bir erkeği kolayca,altedebilir!Yeter^ ki «iudo» denilen Japon güreş usulünü bilsin.Bu kavga tekyüği lıâlen İngiltere'de Southmnpton'daki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Bombay'da nümayişçiler ağır tahribata sebep oldu Sokak lâmbalarını parçalayarak yangınlar çıkaran nümayişçilerin parçaladıkları otomobiller yüzünden trafik tamamen durdu [ASSOCIATED PRESS] BOMBAY,18 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • fREUTER HISARJ YENİ BİR FİLM HAZIRLIYOR çoklarının zannettiği gibi Charlie Chuplin'in son filini değildir.Büyük aktör birkaç seneden beri yeni bir filmin senaryosunu hazırlamaktadır.Filmin adı «New-Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Sessiz film devrinin meşhurlarından 5 biri öldü [TÜRKTELi HOLLYWOOD,18 Sessiz film zamanında büyük eserler veren meşhur san'atkar Norman Kerry 60 yaşında olduğu halde ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • iki tepkili uçak çarpıştı pilotları kurtuldu [ASSOCİATED PRESS] GUAM,18 Amerikan bahriyesine ait iki tepkili av uçağı bugün Güney Guam açıklarında sahile yakın bir noktada çarpışmışlar ve kaza vukuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Çocuğunu öldüren bir kadının idam edilmesi istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN" İZMİR 18 Selçuk'ta gayri meşru çocuğunu boğduğu iddia edilen Gülsüm,bugünkü duruşmasında Müddeiumunûnm idam talebi ilt» karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1956
  • Fareden korkan bar artisti işinden atıldı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,18 Fareden korkarak sahneden seyirciler araşma atlayan çıplak bir artistin işine son verilmiştiringiliz kanunları,artistin sahnede çıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • A VCr)Etf "FORAN HERŞEY YOLUnN OA SM Bİ^EY.LER YİYİN ÇÜNKÜ ÖĞLEDEN SONRAKİ •yüEu-YÜŞuMÜZ YO RuCo OLACAK BWAS1A} MUMBU i S)»A y Wiirti'ı üauoj Larijn W NE YAR NE OLU-YOR BİRŞEY AAİ il s/AR HENÜZ.BİRŞEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • 'i-ÎPSE SAltNAS,ROD RES0 SEÇSEM.BİÇDEN HAYALET BuRAlARDA BAŞKA YOK BU KEMENT'» BANA BİR ĞÖRÜNMİYEN ADAM ATTI BENİM BİLDİĞİM TEK ŞEY BU ŞİMDİ ŞUNLARA BİR OYUN DAHA YAPAYIM DA GÖRSÜNLER.ATlAEDAN BİKl HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • CİNGÖZ MERIHTE M Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.33 Bana yine mi hizmetçi rolü düşüyor?Ben Semahatin yerine geçmek isterim.Cingöz ona gülümseyen gözlerle baktı:Kıskançlığı bırakalım,dedi,işden bahsediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.114 Bu sarayda yeni saltanatını analık nüfuzu üstüne kuracaktı,oğlu ile kendi araşma bir aşk melikesi sokamazdı.Osmanlı sarayında Valide Sultanlar oğulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • MEŞHUR YOSMAI Yaaan:BEFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.117 Ne bileyim,dedim,bir kere beni sevdiğini söyledin mi?Şimdi söylüyorsun,çünkü ben burada her gece bir erkeğin zevkine hizmet ediyorum.Sen de beni k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1956
  • AŞK HİKÂYESİ ESRARLI ÖLÜM TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Pierre Leroy,garip bir otomobil kazasında ölür.Oğlu Roger,genç üvey annesi Renee'nin,Gerard adında,bir âşığı olduğunu ve hayat sigortasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • ^m:imwm^?z?KWw^?LAS Vegas'ın hakiki kurucusu,Amerikanın en tehlikeli gangsterlerinden Siegel'dir.Las Vegas'ta nizam ve asayişi temin eden de odur.Bir gece,sahibi bulunduğu «Flamingo» otelinin hesaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • 23765384935746987385 S İ İ EAOE İ EABVK 49857 293649587369476 İ SB OE İ ERUL İ TT 3 6 2 8 4 5 7 9 3 8 2 6 4 3 5 7 8 2 8 5 M B V L R D I G E I I I T K I ç N N E Ğ 2 3 8 6 5 7 4 3 9 2 5 3-6 7 4 9 5 3 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • GENÇ KADIN SOKUYOR:Yeni evliyim.Kocam yakışıklı ve kibar bir adamdır.Serbest çalışmakta,iyi para kazanmaktadır.Fakat evleneli henüz bir sene olmadığı halde akşamları eve çok geç geliyor.O kadar ki,bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • 1" İULMACA 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Şuurunu kaybetmiş Merkez.2 Atın bir yürüyüşü Ağa.3 Emânet bırakılan şey Demir yol.4 Karar-»ız'ın eskisi.5 Dağların şâh».6 Peykimiz Kazın sesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • İLİ HAMIN BETTİM ile evlenmesi kalileşiyor [TÜRKTEL] NİCE Ali Han'a yakın çevrelerde belirtildiğine göre.Prensin meşhur Fransız mankeni Bettina ile evlenmesi,pek yakında umumî efkâra ilân edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • MAURÎCE CHEVALÎER MİRASA KONDU [TÜRKTEL] PARİS Geçen hafta vefat eden meşhur Fransız san'atkârı Mistinguet'in vasiyetnamesi açılmıştır.Servetinin bir kısmını akrabalarına bırakan değerli san'atkâr,en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • fiOL'CNT rtöA" Odunu atan Demetrîostu.clyi nisancıyımdtr»,diye konuşarak sevgilisinin yanma geldi.Afrodit, ıBedranyus memleketin en nüfuzlu adamıdır.Nişancılığını başkasının kafast üstünde gösterseydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İs hayatınız:Bir ümidiniz boşa çıktı diye işinizden soğumayınız.Basan günü uzak değil.His hayatınız:İnsanjara sokulunuz.Sıcaklık bulacaksınız.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • SAftİIK FİLh W II t-a Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır W Resimler:Nezih J| Tıpta Garip Şeyler:4 ö WJXv:W* mâ POLİDAKTILI El veya ayakta beşten fazla parmağın bulunuşudur.İrsîdir.Ana ve babadaki tohum boz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • Tazelenen dert BİR doktorun kapısında bir kundak bebeği bulunmuş.İlk iş,bir ad koymuşlar.Pek garip düşmüş bu ad:«İnan» demişler.Neye inansın?Elin eşiğinde göz açtı,diye şu dünyaya mı?Yoksa,çöp gibi yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • Çocuklar için uçan daireler imâl edildi Uçan daireler,uçan purolarla yalnız büyükler değil ya,çocukların da alâkadar olmaları kadar tabiî ne vardır.Nitekim bu yirminci asrın muammasını dikkatle incele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • Londra hava meydanının yen ilikleri Geçenlerde Kraliçe Elizabeth tarafından küşad edilen ve dünyanın en modern hava meydanı olan Londra hava meydanının en cazip taraflarından biri,yolcu ve ziyaretçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • ARANIZDA AAUNAKAŞA ALATURKAYI MÜDAFA 1 I 24/12/955 tarihli MİLLYETte intişar eden B.Sabri Irmaka cevaptır] Bütün aydınlatmalara rağmen mûsikimize A Mûsikimiz alaturka değildir.Alaturka Batılı ların uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • ÇALINAN FORMÜLLER Yeni ve çok gizli bir formül ürerinde uğraşmakta olan Profesör Avııi Çokbilir,«Anahtarı sadece bir defa,o da bir ay kadar evvel yarım saat için yanımdan ayırdım.diye söze başladı.Âli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1956
  • Eski dünya güzeli Scarlett intihar etti 30 yaşındaki dilber,Vittorio de Sica'ya âşık olmuştu!imJSUSÎ MUHABtRİMİZ İlhamı Ş.POLATAY'dan] PARİS,Eski Dünya güzeli Scartlett namı diğeri Antoinette Bigard S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1956
  • Tasarruf mevzuunda cn menfaatli imkânları temin eden xv:v:xi istifadenize arzediyoruz Malî imkânlarının müsaadesi nisbetinde para biriktirmek isteyen.t.K.C.Hplânının menfaatli şartlarından faydalanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • ECZACI SUAT BAYRAKTAR Modern bir şekilde tunzim ettiği Teşvikiye caddesi No.116 daki MİTHAT PAŞA ECZANESİNİ Açtığını sayın dost ve müşterilerine arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Memba Suları Müesseselerine Su kapakları için Avrupa Alüminyumlarunız gelmiştir-Yaz ihtiyaçlarınızı ucuz temin edebilirsiniz.ALÜMİNYUM PAZARI Tahtakale caddesi sonunda Paçacı sokak No.2-4-6 Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Kara Kuvvetleri Levazım Daire Başkanlığından Ordu ihtiyacına,kuru ot ve saman balyalayan makine mübayaf olunacaktır.Mevcudu bulunanların veya imal edebileceklerin teferruatlı malûmatı havi tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • KİRALIK APARTMAN Nişantaşı Valikonak caddesinde No.153 7 İngiliz Mektebi karşısında kalorifer,asansör,parke ve renkli banyolar 5 er ve 7 şer odalı kiralık yeni apartman daireleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • M.M.V.Ankara 4 No.lu As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 23 Ocak 956 tarihinde saat 11 de pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır.4390-5ö(I Muhammen Şartnamelerin fiatı M.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • MILLÎYE1 VAÎINLAIÜ Üstad Reşad Ekrem Koçu'nun adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.H t SATİŞ İ KKLKK1:Beyoğlunda Kitap Saray,Babıâlide 4 t İnkılâb ve Remzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • M.M.V.Ankara 4 No.lu As.Sat.Al.Kom.Bşk,dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 23 Ocak 956 tarihinde saat 10.30 da pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır.4392-560)Muhammen Şartnamelerin fi at i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Hirfanlı Barajı Müteahhitliğinden:Satış tlânı Şirketimizin elinde bulunan İ1Ü00 adet 100 er gramlık Belkis,Gülerkız,Güzelyah ve Gelincik)isimli kutu sardalyalar kapalı zarf usuliyle,toptan satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyonu Bşk.1 Gebze Danca garnizon birlikleri irin aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazıh yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • SATILIK BİNA Adliye Sarayına beş dakika mesafede mektep,yurt,hastane gibi müesseseler yapılmağa veya yerine müteaddit apartımanlar inşasına elverişli ön ve arkasında geniş bahçeleri bulunan ve ihtiyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri acık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • AKIL SINIR Hastalan,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için;DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın doktor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716984 716782 Fatih Fevzipaşa Cad.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • Sakallan atfrı cinsten M0fğ^\bir noktada anfa$H(orfar sert sakala o.io mu.I yumuşaTT^ sakala 0.0 e $Hazik cilde o,q6 m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • ESİN Kovboy Elbiseleri Yeni Postane Karşıcı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • ALTINTOF'un Erkek Gömlekleri Yeni Postane Karşısı No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • OPON wiw,flwy.OPON V k3?sinir,romatizma,siyatik ağınlarıua karşı OPON bayanların muayyen zamanlardaki sao«slarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin bakımındau OPON yorgunluktan iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • ESİN Macar Elbiseleri Yeni Postane Karşısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • KAYIP PARA 17/1/56 tarihinde Kadıköy vapur iskelesi ile Taksim Gümüşsüyü arasında bıiyük bir miktar para kaybedilmiştir.Bulan insaniyet nâmına Galata Tünel Caddesi 48 No.ya veya 443204 No.lu telefona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • ALTINTOP'ım Çocuk Ayakkabıları Yeni Postane Karşısı No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • E S î M Çoban Ceketleri Yeni Postane Karşısı No.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.01.1956
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz ikinci Kadm-Doğum Kliniğine yaptırılacak 77.090 lira 12 kuruş keşif bedelli kanalizasyon çatı kalorifer vesair tesisat onarımı kapalı zarf usuliyle is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • TPAKİSTAN HABERLER SERVİSİ!Pakistan Kadınlar Birliği Teşkilât* kurucusu ve Pakistan'ın Hollanda Büyükelçisi Begüm Liyakat Ali Han,bir ziyaret için Pakistan'a geldiğinde Kadınlar Teskilâtvnm Ekram Hatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Yunanistan'a SOKULUYOR Komünist casuslara seçimler sırasnda karışıklık çıkarmak ve Türk İngiliz Yunan münasebetlerini bozmak vazifesi verilmiş [ANADOLU AJANSI] SELANİK 18 Bulgaristan'dan Yunanistan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Amerikan yardımı vade!lacak t Baştarafı birincide ve müttefik memleket arasında mevcut olabilecek en iyi bir örnek teşkil ettiğini de inşirahla belirtmek yerinde olur.Yardım,uzun vadeli olacak Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Jet pîfolları yüzûe yüz zam alacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Jet uçakları personeline iki misline kadar maaş ve ayrıca yüksek tazminat tanıyan bir kanun lâyihası bugün Millî Müdafaa Encümenind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Antalya Valisinden tazminat isteniyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ ANTALYA,18 Genel Meclis Daimî Komisyon âzası Mehmet Güneysel,C.Müddeiumumiliğine bugün j'aptığı bir müracaatla,Vali Nurettin Aynuksa'nın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Bütçe görüşmeleri Şubatta başlıyor Baştarajı birincide şiddetle duracağı belirtilmektedir.Bütçenin tamamlanması,basılması ve dahilî nizamname mucibince meb'usların bütçe üzerinde görüşlerini hazırlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • istanbul'a bir polis vali tayin edilmesi istendi Baştarajı birincide kında herhangi bir karara varılmadığını,İstanbul Valisinin durumunun meşkûk bulunduğunu söylemiştir.Diğer taraftan yine aynı konuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Bir kar adamı oldurulmuş x [ANADOLU AJANSI 1 KALKÜTA,18 Assam eyaletinin kuzey doğusundan buraya gelen haberlere göre,bir kabileye mensup avcılar,karlarla kaplı bir dağda bir «kar adamı» öldürmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • RITA BEŞİNCİ DEFA EVLENİYOR [TÜRKTEL] LOS ANGELES 18 Tanınmış sinema artisti Rita Hayworth,beşinci defa olarak evlenmeğe hazırlanmaktadır.Artist,bu defa da,aslen Fransız olan Raymond Halcim adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • İşçinin refahını arttıracak teklif [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,18 On binlerce Türk işçisinin refah seviyesini yükseltecek bir kanun teklifi bugün Çalışma Encümeninde prensip olarak kabul edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Bir röntgenci yakalandı Beyazıt Bakırcılar sokağında Turan Otelinde yatıp kalkan ve kunduracılık yapan Suavi Bacakoğlu ismindeki bir şahıs,dün gece saat 22.30 sıralarında Alemdar İnciliçavuş sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Margaret şimdi de bir rahiple geziyormuş [ANADOLU AJANSI1 LONDRA,18 Söylendiğine göre Prenses Margaret şimdi 34 yaşında genç bir sporcu rahip olan Simon Phipps ile sık sık bir arada görünmeye başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • D.P.İl ve İlçe Başkanları toplanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA 18 Demokrat Parti genel mezrkezi tarafından teşkilâta yapılan bir tamimle,il ve ilçe başkanları,Ankara'ya davet edilmiştir.Bilhassa H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • yardımını kabul etti Yardımın şeklini tâyin etmek üzere dört Hariciye Vekilinin toplanması muhtemel [ASSOCIATED PRESS] AMMAN 18 Ürdün Hariciye Vekili Dr.Hüseyin Fahri Halidî,basına verdiği beyanatta,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Makbule Atadan dün vefat etti t Baştarafı birincide sonra Atadan'ın daimî bir istirahat halinde bulunmasını temin hususunda titizlik göstermişler ve hattâ Atadan'ın fazla ziyaretçi kabulüne mâni olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • FİLM YILDIZI ELLEN DREVV İSTANBUL'DA t Baştarafı birincide Kocası William Walkerle birlikte,bir dünya turuna çıkmış olan bu meşhur artist Istanbula da uğramayı ihmal etmemiş,adını çok işittiği bu güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Milliııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İçleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ ALP ZİREK Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 TL.3 Aylık.13 T.L.ECNEBİ MEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • HİCRİ 1375 Perşembe Cema-19 RUMİ zlyel* âbıı OCAK 1371 Ocak 6 1956 6 VAKİT VASATİ ezan!Güneş 722 2.14 Öğle 12.24 716 İkindi 14.54 9.45 Akşam 17.09 12 «0 Yatsı 18.44 1.36 İmsak 5.37 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • böyle yumuşak ve taze bir cilde sahip olmanız için sizde filim yıldızı ve ses sanatkârı Necla îz gibi yapınız.Banyo ve lavabonuzda bol köpüklü,nefis kokulu Puro Tuvalet Sabnnn kullanınız.Hususi bir fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Dört İranlı tedhişçi lider idam edildi ANKARA AJANSI] TAHRAN,18 Fedahani İslâm Cemiyetinin dört ileri gelen lideri bugün burada kurşuna dizilmiştir.İdam edilenler arasında geçenlerde İran Başvekili Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • GAYRBtESBU BİRLEŞMEDEN DOĞAN 1 MİLYON ÇOCUK VAR t Baştarafı birincide Bilâhare Divânı Muhasebat Reisliği seçimi yapılmıştır.297 kişinin katıldığı seçimi 155 reyle Abdullah Ali Emen kazanmıştır.Tescil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Üçüncü Dünya harbi aalle bifecekmis Kanada Hava Kuvvetleri Başkanı harbin bitmesi için bir kaç bombanın kâfi geleceğini söyledi [ASSOCIATED PRESS 1 OTTAWA,18 Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri Cemiyeti B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Pierangeli'nin evi yine soyuldu [BOSFOR] LONDRA,18 Bundan bir müddet evvel,Anna Maria Pierangeli'nin evine giren hırsızlar,değerli yıldızın mücevherlerini çalıp kaçmışlardı.Dün,yine hüviyeti meçhul bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Evli bir adam z;~a halinde yakalandı Çarşıkapı'da kunduracılık yapan Kemal Topaloğlu'nun karısı,dün savcılığa müracaatla,kocasının iki buçuk seneden beri Gedikpaşa'da oturan Sabiha admdaki kadınla met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • iki cinayetin failleri bulunamadı t Baştarajı birincide duğu tesbit edilmiş,fakat cinayetin fail veya fiilleri ile sebebi hakkında hiç bir ipucu bulunamamıştır.Hurda demir toplamak suretiyla geçinen H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1956
  • Elâzığ ve Malatya'da görülen garip cisimler t baştarafı birincide Mala!yada da acaip cisimler görüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN MALATYA 18 Bugün sabahın erken saatlerinde vilâyetimize bağlı eski Malatya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ Mİ D M Z KIL1Ç' IH H A Y A;TI Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.32 Ancak,Adana'dan dönüşde hiç beklenmiyen bir hâdise cereyan edecek ve o zamanlar futbol şubesi ııtnıunî kaptanlığını yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • KISA DIŞ HABERLER LONDRA,18 Ankara Ajansı)3954 senesi Aralık ayında Honvedi 2-0 mağlûp vaziyette iken Macaristanın meşhur Honved takımını 3-2 mağlûp eden Wolverhampton,Honved takımını bir rövanş maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • r jki T' jf* it FAVORİ İlalV,d* W*k* Ktf Oliımiuatla.TT.H.A.rmın.favorilerinden.Alman kadın kayakçısı Eva Lading
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • KEMAL DEMİRSÜREN NİŞANLANDI Millî güreşçilerimizden Kemal Demirsüren ile Yıldız Günbekler dün ahşam kalabalık bir davetli önünde nişanlanmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Maç idare eden ee&alı hakem Ali Barçın ve tzmir Bölgesi hakkında tahkikat açılacak BEŞİKTAŞ Kasımpaşa profesyonel lig maçındaki hatalı idaresiyle Merkez Ha-'ıem Komitesi tarafından 1 mevsim müddetle c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Antrenör ve Hakem Kursu ANKARA,18 Hususi)22-29 mart tarihlerinde Almanya'nın Duisburg şehrinde yapılacak olan hakem ve antrenör kurlarına,İstanbuldan Beynelmilel Hakem Turgut Atakol ve Vahit Çolakoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Turgut ATAKOL Demir perdeden çağırılan ilk Türk hakemi T.Ata kol Sofya'ya çağırıldı Beynelmilel hakemimiz Bulgaristan'daki tur miada maçlar idare edecek Bulgar basketbol federasyonundan Spor Oyunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Gündüz Kılıç,dün sabah Uludağ'a çıktı BURSA 18 Hususî muhabirimiz Sabri Türkozan bildiriyor)Geçirdiği bir kriz neticesinde rahatsızlanan ve bir kaç gündenberi Yalova'da istirahat etmekte olan Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • TÜRKİYE KIZLARARASI VOLEYBOL BİRİNCİLİĞİ Şampiyona maçları 3 ilâ 5 Şubatta yapılacak ve üç şehrin birincileri katılacak ANKARA.18 HUSUSÎ)Spor Oyunları Federasyonundan bildirildiğine göre,956 yılı ı vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Çok sıhhatli olan ve neşesi yerine gelen yenilmez güreşçimiz Yaşar *Maearları yeneceğiz,dedi Şampiyonumuz Yaşar Doğu'nun istirahat ettiği otel,dün kendisini görmek üzere gelenlerin istilâsına uğradı.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • Çamlıca Atatürk Kız Lisesini mağlûp etti Diğer maçta Kandilli Işık'ı,iki setde 15-3 ve 15-5 mağlûp etmeye muvaffak oldu Şehrimiz kız liseleri voleybol karşılaşmalarına Eminönü Öğrenci lokalinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ} MAPI 9AHâ KFN/ÜRINI1AN I FR Ordu takımımızın,dün Galatasaray'la oynadığı hazırlık maçını saha kenarın-IVinyi Oniin l\L.linnillUnit OUMU.I ML.t.l\dan tgkip gden Qrdu takım% ejemaîlıart,So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor