Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • BU AKSAM SAAT 20 DE Sizler için hazırlanan Özel Progranıı İSTANBUL RADYOSUNDA DİNLEMEYİ UNUTMAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • yarlık Eisenhowerin kongreden istediği muazzam AmMMMımMinl f ardımı n en büyük ismi Turkıyey liMİHTIII «M IBS acak Amerika bu askerî ve iktisadî yardımdan başka memleketimize1 i krediler de sağlıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Göçmenler,Hükümetten daha yakın alâka istiyor Batı Trakya göçmenleri dünkü toplantılarında iskân zorluğunun giderilmesi,talebelere yurt ve burs temin edilmesi talebinde bulundular [VELİ SEZAİ BALCI] B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Muhittin Akdik Hürriyet Partisi ti Başkam olda Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu Samsunda.Enver Güreli de Balıkesir'de Müteşebbis Heyetleri kurdular Evvelki gün resmen teşekkül etmiş olan Hürriyet Partisi İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • BİR HAFTADA 55 MİLYON KİLO TÜTÜN SATILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,15 Ege tütün piyasas yarın açılışının birinci haftasın' tamamlayacaktır.Resmî rakkamlar bu akşama kadar 55 milyon kilo tütünün sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • [BÜÇHAN ÜNVER] SUÇLU DAVLAR Bozuk tramvay rayları kazalara sebep olduğu ka-'r*^7 "P v dar rai,î »ervetin de telef edilmesine vesiledir.Meselâ,otomobil lâstikleri çabuk eskiyorsa bunun 1 numaralı suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • MERHUM ENİS AKAYGEN Enis Akaygen dün vefat elti Cumhuriyetçi Millet' Partisi kurucularından ve Genel İdare Kurulu âzasından Büyükelçi Enis kaygen dün sabah âni bir rahatsızlığı müteakip Yakacıktaki ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Adam başına 4 gram kahve [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,15 Vilâyet tarafından yapılmakta olan kahve tevziatı sırasında ivrindi kazasına tahsis edilen 480 kilo kahveden 26 köyü ve 10.000 nüfusu bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Yüksek kazançlı bâzı esnaf vergi vermiyor yanımdaki aksaklık yüzünden 60-70 bin lira kazanan esnafın vergiden kurtulması şikâyetlere yol açtı [ERTUĞRUL ÜNAL] Yeni Gelir Vergisinde yapılacak tadilâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • 1 Mendes France 1 I başvekilliğe en J kuvvetli namzet] Hükümete Komünistler i alınmayacak.Sosyalistlerle Radikaller işbirliği yapıyor [ASSOCIATED PRESS] i İ PARİS 15 Fransız Sos-i E alist liderleri,ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • HÜRRİYET NE DEĞERLİ ŞEYDİR!IA.P.I Ccm'an yedi çocuk sahibi iki Macar ailesi,bu hafta Avusturya'ya iltica etmiştir.Komünist idaresinden bezmiş olan bu iki aile,Macar Avusturya hududunu heyecanlı macera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Yunamstandan Notlar Yazan:Faruk DEMİRTAS—Yunanlılara göre en büyük uçlu İngiltere imiş.Kıbrıs dâvası yüzünden Türk Yunan münasebetlerinin bu kü hale sokulmasında kilise kadar Yunan basını da sorumludu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • Meclis gündeminde 15 sual 32 kanun lâyihası var [HUSUSİ MUIIABİRİMİZDEM ANKARA,15 Büyük Millet Meclisinin yarınki ruznamesi bir evvelki ruznameden görüşülmeden devredilen 15 şifahi sual ile 32 kanun l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • '*^isft»;r.'x-Vrr!y'W-¦7 nltîfHîfiiff RÜÇHAN ÜNVER| FOTOĞRAFLARDA,İSTİMLÂK EDİLECEK OLAN BİNALARIN DURUMU AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR Koska caddesi genişletiliyor 8 milyona mâlolacak istimlakin planları hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • TAHKİKAT KOMİSYONU ilk toplantısını yapıp Komisyon bugünkü içti mamda iahkikaiın isiikameti hususunda bir karar verecek {HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKERden] ANKARA,15 Üç eski Vekil hakkında.tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1956
  • IRÜÇHAN "72* Mf'İ VI8 İstanbul Krkek Lisesi dün kurulurunun Ti.nci yıldünü-Pfc münü kutlamıştır.Bu münasebetle okulda yapılan törende eski ve yeni mezunlarla hâlen talebe bulunan İstanbul Erkek Liseli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Şehrin güzelliğini bozan inşaatın men'i isteniyor Estetik jürinin kurulmaması iyi karşılanmadı.Çok katlı ve ahşap binalar şehrin estetiğini bozuyor İstanbul'un estetiği günden güne bozulmaktadır.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Akdeniz vapuru bugün geliyor Denizcilik Bankasının Almanyada inşa ettirdiği yeni gemilerden ikincisi olan 7.000 tonluk «Akdeniz» vapuru bugün saat 10 da limanımızda olacaktır.Akdeniz vapuru,muhtelif A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • DEMIRBANK Her Ay BİR İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 31 Ocak 1956 çekilişine katılmak için 20 Ocak akşamına kadar HESAP AÇTIRINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • EMİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ PALAZZO PITTI ORKESTRASI Muhteşem konser BİR SAKAT HÂDİSESİ AÇILIŞ Bir aydan beri,İtalya'dan Palazzo Pitti Orkestrasının geleceği hakkında yazılar yazılıp,türl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • illi Piyangoda kazanan numaralar Bu çekilişte iki yüz bin liralık büyük ikramiye Istanbulda satılan 406183 numaralı bilete isabet etti Millî Piyangonun 15 Ocak keşidesi dün Ankarada çekilmiştir.Kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Beş turistik otel daha inşa ediliyor Şehrimizde inşasına başlanan turistik oteller yakında açılmış olacaktır.Bunlar 140 odalı Çmar,250 odalı Konak,100 odalı Soğuksu,40 odalı Yeniköy ile Turizm Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Bir bar müdürü adliyeye verildi Beyoğlundaki barlardan birinin müdürü Kadri Satığ ile aynı barda çalışan Halil Demir adında biri,bu sabah adliyeye verileceklerdir.İddiaya göre Kadri ile Halil,müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Ana oğul birleşip polise hakaret etmişler Yaşar Kahraman adında bir sabıkalı île annesi Fatma dün adliyeye verilmişlerdir.Yaşar'la Fatma,bir meseleden dolayı Yaşar'ı karakola götürmek için evlerine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • LİRA TUTARINDA İKRAMİYE Türkiye BANKASI r-2io patranızın istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ EMRİNİZDEDİR BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADEM Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için JOıOÖO Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • İSTANBUL RADYOSUNDA BU GECE Saat 20 de Özel Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.3 Orkestra müziği 1300 Şarkılar Nadir Hilkat Çulha 13.30 Oyur havaları 13.45 Haberler 14.0' Dans müziği 14.30 Beraber gai kılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • IRATL/1 SİĞOKtAİt T»i««f»uf HESÂfUM iöoo fRA DAİMİ İRAT HCR HESAP sahihine 6ÖOO LİRA KAZA SİGORTASI HESAP SAHİBİNE ş öö LİRA HAV T SİGORTASI 0.000 LİRA S f?MAYC İKRAMİYE ESAPLAR diğer para îamıyerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • i Türkiyede din düşmanları g™ VVELKİ gece evimde telefon çaldı.Eski C Gür0s Federasyonu üyesi Doktor Sâib Ali i Toygarlı'nın sesi:Size bir hâtıramı anlatacağım.1952 Olimğ piyatları Helsinki'de idi.Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • KISA HABERLER YENİ teşkil olunan Belediye Sağlık İstişaıî Heyeti,20 ocak cuma günü saat 15 de Hıfzıssıhha müessesesinde toplanacaktır.VİLÂYET Umumî Meclisi bugün saat 15 de toplanacak ve yeni yıl bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Havagazı şebekesinin ıslahı için çalışmalar Şehrin havagazı tesislerini takviye maksadıyla yapılan çalışmalar devam etmektedir.Kâğıthanede poligon sahasında kurulan yeni tesisler önümüzdeki günlerde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • f-N SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92 «Bütün Şehir Dansediyor» Donald O'Connoı Janet Leigh Renkli İngilizce.MELEK lel:44 »3 80)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızla.t Renkli İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1956
  • Japonya'da inşa ettirilen iki şilep geliyor Denizcilik Bankasının Japonya'da inşa ettirdiği «Kayseri» şilebi 20 gün sonra limanımıza gelecektir.Geminin,Burgaz limanı için Singapur'dan çeşitli yük aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • IA.P.1 KAR Al FINDA NİYAGARA Niy 9ar(şelâlesi,her laman güzeldir.Hatla kar altında bile.IM1II nLIIMUn llinunnn Amerikadaki son kar fırtınalarından sonra meşhur şelâle baştan aşağı buz Bu durumda,manz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Hâkimiyet aşkta olmalı!Arif T.İzmir)enteresan bit mevzu danışmaktadır:«Dört senelik evliyim.Karınıokumuş bir kadındır.Fakat bir mesele var ki üzerinde bir türlü anlasamayız.Ben evlilikte erkeğin hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • pm**:KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Bu yazı serisinin Türkiycde l nesir hakkı KING FEATU-RES SYNDİCATE'e aittir.Grace Kelly'e ait bu yazı serisinin,dünya gazetelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Bir kadın açlık rekoru kırdı [ANADOLU AJANSI];RİO DE JANEİRO 15 Cecilia Ribocai Riberio adında bir kadın,57 gün yemek yememek suretiyle kadınlar arasında açlık rekorunu kırdığını iddia etmektedir.Bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Sun'î peykler gelecek yıl havaya fırlatılacak Sun'î peykler fırlatılmadan önce atış mıntakasında uçak ve teknelerin seyri menedilecek rANADOLU AJANSI] COCOA SAHİLİ Amerika)15 Gelecek sene,buradaki güd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • [A.P.DÜNYA GÜZELİNİ KAÇIRDI GeÇeU Sene Dünya Giizel^ edilen Donna May Schurr,evvelce de bildirdiğimiz gibi meçhul bir şahıs tarafından kaçırılmıştır.Bir müddet sonra nişanlısı Llyod Brettun,saatte 160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • III.IIIIIIIHMIIIIIIIIMIHIIIIIIHI.I I I I 11II I H I I I 111111 M1MI1 11 H M 1 TAKVİMDEN BİR YAPRAK Din ve Ebeveyn BAŞVEKİLİN,ortaokullarda din tedrisatı hakkında Konya'da verdiği nutuk,memlekette büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Ürdün,Bağdad Paktına katılmayacağını açıkladı Yeni Ürdün Hariciye Vekili,Bağdad Paktına hiç bir zaman iltihak etmeyeceklerini söyledi [ANKARA AJANSIJ AMMAN,15 Ürdün'ün yeni Hariciye Vekili Dr.Fakri El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • CAZİBESİ SAYESİNDE.1 HİSAR Cazip Alman yıldızı Marianne Brauns İngiliz film prodüktörlerinin dikkatini çekerek Londra'ya davet edilmiştir.Genç aktris bir ingiliz jirması hesabına ilk olarak Dean Jagge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Kalifornia' da yeni sel âfeti [ANADOLU AJANSI] SAN FRANCİSCO,15 Büyük bir sel âfetini henüz geçiştirmekte olan Kuzey Kalifornia bölgesinde fırtına yeniden şiddetlenmiştir.San Francisco rasadhanesi fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Feke uğrayan bir çocuk renk değiştirdi [TÜRKTEL] CHİCAGO 15 Çocuk felcine tutulan 15 yaşında bir çocuğu tedavi etmekte olan doktorlar,vücudunun yeşil bir renk aldığını hayretle müşahede etmişlerdir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Meşhur Bir İngiliz romancısı öldü [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,15 Romantik romanlar yazmakla şöhret kazanan Miss Sheila Kaye-Smith,bugün 68 yaşında olduğu halde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Peron'un sevgilisi tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] BUENOS-AİRES,15 Arjantinin eski diktatörü Peron'un kendisine yazdığı mektupların yakalanmasiyle birdenbire dikkati üzerine çek miş olan Nelly Rivas,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Japonya'da 7 0 balıkçı kayboldu [ANADOLU AJANSİ] TOKYO,15 Bu hafta sonu şiddetli bir soğuk ve fırtına yüzünden 70 balıkçı Hokkaido adası açıklarında kaybolmuştur.Sahil devriye vapurları ile balıkçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • arısı 19 çocuğu Amerikalı Mormon dinine mensup olan satıcı karıları meydana çıkınca hapse atıldı [ANADOLU AJANSI] WİLMİNGTON,Amerika)15 Burada bir karısı ve sekiz çocuğu olan David Brigham Darger adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Yunanistan'da bütün genel evler kapatıldı [ANKARA AJANSİ] ATİNA 15 Yunan Parlâmentosu tarafından kabul edilen bir kanun gereğince Yunanistandaki bütün genelevler kapatılmıştır.1955 senesi başlarında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.01.1956
  • Ankara Radyosunun yeni programları [ANADOLU AJANSİ)ANKARA,15 Ankara radyosu yeni bazı programların tertibinde kültür ve bilgi mevzularını esas almış bulunmaktadır.Bu esasa istinaden hazırlanan «Fen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • CfCf CAN HAKLISIN DÜNYAYA RENGİNİ VEREN SEVİMLİ,NEŞELİ VE HAREKETLİ İNSANLARIN HEPSİ CEHENNEME GİDİYOR ¦âMt â NEROE MIYMINTI,KENDİ HÂUNDE,MÜTEVAZI' İNSAN VARSA CENNETE GELİYOR^ CİCİCAN,V i.x ı«aj] 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • AVCI İEÖ FORAN SjsSi\fl?AREk£T GÜNÜ ""NİHAYET rED FORAN,HAYATININ EN TEHLİKELİ AV PARTlSfNE ÇIKIYOR.KENDİSİNE k FULLTON LARLA J\VERLİLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • JOHNNY HAZARD EM 30WNFgy,TNVİTCH'i ELE «SEÇİB-D K ŞİMDİ Bumj lOrOAMAK LAZM NE 0ER5IN BİR Busun yen/8/e MACERA BAŞLIYOR.ENFES BİR PİKİR.ÜSTÜME BAŞIMA BİR ÇEKİ DÜZEN VERDİKTEN SONRA İSTEDİĞİN YERE GİDEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY T BENCE ÛC AtfSKU BİR AAASA O KÖŞEDE ÜSTELİK ı YENİ BİR AAASA ALMAK İÇİN PARAM YOK-BBj^ {BUMU ŞlAADl AM SOyLÜYOKSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • TÜIUÇ BAUSI BAŞARISINDAN DOLAyi NİŞAN ALDI RESİMDE KILIÇ BALIĞI MERASİM GEÇİŞİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • CİNGÖZ MERİH'TE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.30 Jale sordu:Peki,şimdi biz Arza dönünce,bütün bu maceramızı herkese anlatacak mıyız?Hayır,dedi,Cingöz,tımarhaneye girmek istemezsen anlatmayacaksın.Çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • ıLiımmııııiHHimımnııiM»""-ESRARLI ÖLÜM TEFRİKA No.1 Cenaze alayı ağır ağır ilerliyordu.Dürüst bir me-ŞŞ mur olan Pierre Leroyu egi dostu ebedî dinlenme yeri-ne götürüyorlardı.Biraz geride konu komşusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALAR!Yazan:R E F İ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.114 Taş odada Ahmet Beyle kaldık.Biraz daha içelim mi?Benim içmek değil,kımıldanacak hâlim kalnamıştı.Siz buyurun,dedim,benimki tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.01.1956
  • m Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.111 Maşukası ise bunların Yeniçeri Ali tarafından yazıldığını asla düşünememişti.Sultan Osman'ın çiçekleri ve akide şekerleri gibi bu haber kâğıtlarına da pek alışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir bahk En küçük mülkî teşkilât.2 Bayır aşağı İtalya'da Dir ova.3 Denizde ayrı karada ayrı çeken bir mesafe ölçüsü Bir millet.4 Yumurta biçimi İltihabları yumuşatmak için kullanılır.5 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • Kaymvâldem on yıllık evlilik hayatımda dâima bir baş belâsı olmuştur.Hikâyemi anlatayım:Kocam çok ender rastlanan bir kalb hastalığına düçâr oldu.Bir aydır annesi evimizde kalıyor.Bu arada kocamın hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Jf İş hayatınız:Bugün teyL "M şebbüsleriniz açık bir ba-Sg^J sarıya ulaşacak.His na-1ffi yatınız:Elinizden lüzumsuzca para çıkarmak yüzünden üzülmezseniz,başka bir derdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ t Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Tıpta garip şeyler:1 •fi Ö H jjj:POLİMASTİ Bir kadında iki memeden fazla sa-$x yıda nıeme bulunuşudur.Koltukaltı.kasık,kalça ve-ya oylukta g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • Kum mm'-mm?IBu yazının Türkiye'de nesir hakkı KİNG FEATURES SYNDİCATE'e aittir] 2 LAS Vegas'taki oteller,yeşil örtü üzerinde bir sürü dolar bırakan turistler olmasa,24 saat içerisinde kapanmak zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • ıHllWlil*ıJfcl#^k ALATURKAYI MÜDAFAA Türk ve Batı musikisi hakkında gazetelerde cı-1 [Gazetenizin 23.12.955 tarihli nüshasında Sabri Irmak imzalı yazıya cevaptır.Sütunun hususiyeti olan fikir düellosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • Hep aynı hikâye KADIN,kocasına hıyanet eder.Mahkeme,biricik oğullarım babaya verir.Hasrete dayanamayan anne,binlerce lira döker.Çocuğunu gizlice Menemen'den İstanbul'a kaçırırken avukat baba yetişir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • 1938 yılının bizim için en mühim hâdisesi hiç şüphe yok ki,Hatay'ın istiklâline kavuşmasıdır.Bu mes'ut neticenin tes'idi ve yeni Hatay devletinin posta pulları Suriye posta,uçak ve takse pullarına sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • AFRODİT t ft'OlİNT OKAN i/W^ h W i A/roditi7i titrek sesi Demetriosun aslan yüreğini harekete geçirmişti.Delikanlı içinde,yer yüzünün bütün din adamlarıyla,hatta şeytan ve azraille hile mücadele edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • y m ı n,lfl hu,i)m ı.ı .ı,ıını mw M.1,1.72483678532y4tio3Ö9ti-YGBGRAEÖ İÜ ÖEİ 6 5 3 4 8 9 6 2 7 3 6 5 3 4 8 2 7 6 9 3 ş L A R Ü K L D R N E E H Y N E I 0 I A 4 7 5 6 2 7 5 9 8 4 2 3 2 6 5 3 6 9 2 8 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • İMBAT!CİNAYET VAR!Alo,sen misin Ferdi?Ben Kemaı Derhal bana gelebilir misin?Yardım,ihtiyacım var.Ne olur sual sorma,fakat sunu bilki çok mühim bir İ5.Aman geç kalma.Detektif Ferdi:«Peki,Kemal,hemen ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.01.1956
  • içki aleyhtarı afiş modeli sarhoşluktan mahkûm oldu [TÜRKTEL] PARİS Bir müddet önce,Fransız içki düşmanları tarafmdan yaptırılmış olan afişlerde:«Neden mi bu kadar kuvvetliyim?Çünkü,bütün ömrümde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1956
  • T DİYOR Kİ Gözlerinizi korumak için tedbir almadığınız taktirde,yorgunluk,baş ağrısı ve asabiyet gibi hallere mâruz kalabilirsiniz.Gözlerinizi,muhtaç oldukları bol ve rahat ışıktan mahrum etmeyinizum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • ILaN Birliğimizin 1955 faaliyet yılı Umumî Hey'et toplantısı 3.2.1956 cuma günü ve ekseriyet temin edilemediği takdirde 5.2.1956 pazar günü saat 14 de Ziraat Fakültesi Merasim Salonunda yapılacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • DOĞU ALMANYA ELEKTRİK KISMI Grup 6)SİPARİŞ MÜSAADELERİ ÇIKMIŞTIR Sayın müşterilerimizin sipariş müsaadesi lotokopileri ile mü messilliğimize müracaat etmeleri rica olunur.Murat Taki Sanayi ve Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seleflerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Bayburt Belediye Başkanlığından Belediyemiz Hidro-Elektrik şebekesinde çalışmak üzere 1000 lira aylık ücretle bir elektrik mühendisi alınacaktır.Taliplerin tekliflerini en geç 15 Şubat 956 tarihine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan 26 kalem elektrik malzemesi acele pazarlık uetiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 44131 lira olup kat" nninatı 6G20 liradır.İhalesi 23 Ocak 956 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • M.M.V.Ankara 4 No.lu As.Sat Al.Kom.Bşk dan Aşağıda cins v* miktarı yazılı malzemenin 23 Ocak 056 tarihinde saat 10.30 da pazarlık usulü ile ihalesi vapılacaktır.4392-560)Muhammen Şartnamelerin fiatı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • M.M.V.Ankara 4 No.lu As.Sat.Al.Koni.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 23 Ocak 956 tarihinde saat 11 de pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır.4390-566)Muhammen Şartnamelerin fiatı M.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • ı»ll«l ¦¦IH—l—I II 'Uf—1—1—W Beden Teri iyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:Profesyonel futbol lig maçları ikinci devresine ait 35 maç içh Ura bedelli olarak hazırlanan kombine biletlerin:1—7 nci sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen1.Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550")lira aylık ücretli bir teknisyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atgı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet •ı$aç atkı masurası alınacaktır Masuralara ait resim v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kalorileri,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • FAYDALIDIR Opon,soğuk algınlığı ve yorgunluktan mütevellit ağrılar ile baş,diş,nezle,romatizma,lumbago ağrılarına karşı faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Yarın gece Çarşamba matinelerde SÜMER İNCİ SİNEMALARINDA MEÇHUL KADIN Bütün esrarlı hüviyeti ve acıklı hayat hikâyesi nihayet çözülüyor-LÂLE OKALOGLU HAYRi ESEN-DENİZ TANYELİ Rejisör:Lütfi Ö.AKAD Prod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • REFİK HALİD KARAY ÇAĞLAYAN J(YAYINEVİ YARIN FİATI ÇIKIYOR 4 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Maksim Tiyatrosu İstanbul Opereti k/Ty 17/1/1956 Sah akşamından itibaren MAYK HAMMER ŞEVKET Operet i l perde Yazan:I.Galip Arcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır ilgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • istanbul Belediyesinden Beyoğlu Kasımpaşa'da Kaptan mahallesi ile Küçük Piyale mahallesindeki iki çıkmaz sokağın çıkar hale getirilmesi isteği Nafia Vekâletince onandığı ilân olunur.529)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • $eker Fabrikası MüclürlipnrJen Fabrikamız reviri için TL 250.iki vüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalışmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli.Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme ilânı Tire Belediye Kurumları Elektrik işletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gerilim şehir elektrik şebekesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz İkinci Kadın-Doğunı Kliniğine yaptırılacak 77.090 lira 12 kuruş keşif bedelli kanalizasyon çatı kalorifer vesair tesisat onarımı kapalı zarf usulüyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Sayın KOLONYA Müşterilerimiz:İki senedenberi piyasada bulamadığınız 80 Derecelik Limon Çiçeği Kolonyalarımız 23/Ocak/1956 tarihinden itibaren bütün TEKEL Bayilerinden ve Parfümeri mağazalarında 50 CL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • 5 Ton Karpit Safın Alınacak:istanbul Sular idaresinden İdare ihtiyacı için 5)ton karpit satırı alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden temin olunabilir.İsteklilerin şartnamesi dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.01.1956
  • Kayseri As.Sat.Al.Koni.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 18 Ocak 956 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4290-75)Muhammen M.teminatı Şartnamelerin Cinsi Mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • füiiliııef i u rı ol.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 Tl* 6 Aylık.24 Tİ* 3 Aylık.13 T.L.ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • HİCRİ Pazartesi RUMÎ 1375 16 1371 Cemarfyel* âhır OCAK Ocak 3 1956 3 VAKİ!VASATİ ezan!Güne$ 7.23 2.19 Öğle 12.23 7.18 İkindi 14.51 9.46 Aksam 17.0K 12.00 Yatsı 18.41 1.37 İmsak 5.38 12.34 V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Fenerbahçeliler Cemiyeti açıldı Fenerbahçeliler Cemiyeti dün Sıraselvilerdeld yeni lokalinde kemiyet Reisi Nasuhi Baydar'm ısa bir konuşmasından sonra reslen açılmıştır.Nasuhi Baydar,kısaca cemiye.in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Uludağ'da vasıtan kayak yarışları BURSA 15 Hususî)Ulu-'•xğda yapılan kayak nösabaka-arına bugün de devam edilmiştir-Bir buçuk kilometrelik Büyük Silalom yarışında:Birinci Rüştü Kalkan,Cemü Akdiş,ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Kayseri Ifc maşları sona erdi KAYSERİ,15 Hususî)Bugün şehrimizde yapılan ve Havagücü'nün İdmanyurdu'nu 12-0 yenmesi ile Kayseri lig maçlan nihayetlenmiş bulunmaktadır.Şampiyonada birinciliği Havagücü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Dünkü pSng-pong müsabakaları Dört gündenberi Beyoğluspor kulübünde devam olunan pingpong müsabakalarında şu neticeler alınmıştır:Tek erkekler:1 Tuncer Cebeci G.S.2 Erdem Günay G.S.3 Torna Haciminaoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Fenerbahçeliler Cemiyeti ve nakledilen bir hâtıra 29 sene evvel,gazetemiz kurucusu Ali Naci Karacan'ın ortaya attığı Lokal tesisi fikri,ancak bugün hakikat olabildi Dün akşam resmen faaliyete geçmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • F.Bahcedün1-1 berabere kaldı Ankara'da Hacettepe ile oynayan Sarı Lacivertliler tatminkâr bir oyun çıkaramadılar ANKARA,15 Hususi muhabirimiz Veli Necdet Arığ bildiriyor)Fenerbahçe ikinci karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Vefa,Kasımpaşa'yı 2-0 mağlûp etti Dün Vefa stadında iki bine yakın bir seyirci kitlesi önünde Vefa ve Kasımpaşa takımları karşılaşmıştır.Oyun baştan sona kadar güzel ve karşılıklı akınlarla devam etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Ali U r a s Vefa'ya antrenör olmuyor Galatasaray antrenörü Dr.Ali Uras,Vefa basketbol takımını çalıştıracağı yolunda çıkan haberleri tekzip etmiş ve bu hususta kendisiyle konuşan arkadaşımıza «Zâten G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Macaristan Polonya boks maçı [TÜRKTEL] BUDAPEŞTE 15 Polonya 3oks Federasyonunun yapmış olduğu teklif,kabul edilmiş ve 29 ıcakta Macaristan ile Polonya ırasında üç takım halinde boks carşılaşmaları yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Amiral Byrd'in yeni zaferi [TÜRKTEL] PARİS 15 Dünyaca meşhur ilot Amiral Byrd,27 sene içinle Güney Kutbu üzerinden üçüncü defa geçerek,erişilmesi zor bir rekor kırmıştır.Amiral Byrd,bu defa,şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • R.Famechon Privisanl boks maçı mı?[TÜRKTEL] PARİS,15 Bir aydan beri antrenmanlarına devam etmekte olan Ray Famechon'un meneceri Marcel Coletta,hâlen boksörünün tam formunu bulmadığını,bir çok cazip te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Kusin,kayakta Zafopek unvanım aldı [TÜRKTELJ CORTÎNA D'AMPEZZO,15 ilk defa olarak burada yapılacak olan kış oyunlarına katılacak Rus kayak takımı,kuvvetli elemanlara malik olduğunu Falun İsveç)da yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • İngiliz millî fakımı Melburn Olimpiyatlarına genç takım gönderecek LONDRA,15 Ankara Ajansı)İngiltere Fudbol Federasyonu Melburn Olimpiyatlarına iştirak edecek olan millî futbol takımını hazırlamak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Harlem basketbolcularının senelik turnesi [TÜRKTEL] PARİS,15 Dünyaca tanınmış siyahı Harlem Globe Trotters basketbol takımının senelik Avrupa turnesi,bu sene 18 mayısta Glaskow'dan başlayacaktır.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • MACARLAR 33 GÜREŞÇİ TESBİT ETTİ [ASSOCİATED PRESS] VİYANA 15 Macaristan Spor idaresi,bugün 21 22 ocak tarihinde Budapeşte'de yapılacak Türkiye Macaristan güreş karşılaşmaları için 33 kişilik iki takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Yunanlılara göre en büyük suçlu İngiltere imiş.t Baştarafı birincide I miras olrak kabul etmeleri karşısmda bu dostun dostluğuna şaşıp I kalmamak elden gelmiyor.Komünistlerin faaliyeti Yunanistanda ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • İstihkâm Subaylarının harcırahı arttırılıyor İktisadî Devlet teşekküllerine yaptıkları yardıma karşı istihkâm subayları için kanun hazırlanıyor f Hususi Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKARA,15 İstihkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Muhittin Akdik Hürriyet Partisi II Başkanı oldu t Baştarafı birincide de il merkezinde bir basın toplantısı yapacaktır.Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu Samsun'da beyanat verdi SAMSUN 15 Şehrimizde bulunan Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Tahkikat Komisyonu ilk toplantısını yapıyor t Baçtaraf\birincide may seçilmiştir.Reis c Zafer» gazetesinde muhtemelen yarm neşredilecek bir ilân ile azalan toplantrya çağıracaktır.Diğer taraftan hakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • I Mendes France ğ Başvekilliğe en j kuvvetli namzet j t Baştaraft birincide^ kaydedilen komünistlerle iş-I f.birliği yapılmaması için de E E bir karar sureti kabul edil-e g mistir.E Neticede,Sosyalist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Yüksek kazançlı bâzı esnaf vergi vermiyor t Baştaraft birincide ler tatbik olunamamaktadır.Bu bakımdan,Gelir Vergisinde yapılacak olan tadilâtta bu hususların da ele alınacağı belirtilmektedir.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Enis Akaygen dön vefat etti t Baştaraft birincide Merhumun biyografisi Enis Akaygen 1881 yılında Filibe'de doğmuş,tahsilini Galatasaray Lisesinde yapmış ve 1908 inkılâbına Manastırda İttihat ve Terakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Ürdün'de durum normalleşti [ANADOLU AJANSIJ AMMAN,15 Ürdün'ün Bağdad Paktına katılması teşebbüsü üzerine Ürdün'de batı aleyhtarı nümayişler ve kargaşalıklardan sonra memlekette durum tekrar normalleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Göçmenler Hükümetten daha yakın alâka istiyor t Baştarafı birincide Muhaceret işi esaslı bir plâna bağlanmalıdır.Sonra göçmen talebelere bir yurt temin edilmelidir.Burs miktarı arttırılmalıdır.Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Koska caddesi genişletiliyor t Baştaraft birincide bul Üniversitesi Fen Fakültesi karşısındaki Antalya apartımanı arasındaki kalan saha dahilindedir.Bu yerdeki ilk kademe bazı binalar yıktmlacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • örfî idareye dair bir açıklama [ANADOLU AJANSI] ANKARA 15 M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Bâzı gazetelerde örfî idare mevkuflarından bir kısmının fena muameleden intiharları imâ olunmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • 3 SARHOŞ KADIN KAVGA ETTİLER Nursen,Cenan ve Ayten adında üç kadın dün Yeniköy semtinde oturanları bir hayli meraka düşürmüş ve bir kısım halk ta,olup biteni anlamak maksadı ile polis merkezinin önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Grace Kelly Moniekarlo'da evlenecek MONTE KARLO 15 Monako Prensliği İstihbarat ve Turizm Servisi Şefi,bugün tertiplediği bir basın toplantısı sırasında,Grace Kelly ile Prensin düğünlerinin Monte Karlo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • t Baştarafı birincide bu devletler,gayemiz olan kuvvetli savunma kudretini muhafaza edebilsinler.Türkiye'ye,Pakistan'a,Kore'ye ve Formoza'ya yapılacak askerî yar dımlar konusunda,başkan Eisenhower,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.01.1956
  • Hürriyet Partis tamamlıyor.C.H.P.IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,15 Hürriyet Partisi Kadife Kale Ocağının bugünkü açırş merasiminde bir konuşma yapan zmir'de dün hücum etfi Ege'de kaza teşkilâtını da bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ GÜN D ÜZ Kİ LIÇy N HA YA Ti Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.29 İsveç Almanya seyahatinin üçüncü ve en üzücü hâdisesi başlamak üzereydi.İdareciler durumu müdrik bulundukları için derhal bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Macar maçı için bir İzmir heyeti Ankara'ya gitti İzmir milletvekili Nebil Altuğ,Beliğ Beler,Fehmi Yücear ve Şeref Balkanlı'dan müteşekkil bir heyet,İzmir kulüplerini temsilen bugün tayyare ile şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Beşiktaş İzmir'de mağlûp:3-2 İZMİR,15 Suat Kızılcan bildiriyor)Beşiktaş'ın dün izmir şampiyonunu güzel bir oyundan sonra açık bir farkla yenmesi,bugün erken saatlerden itibaren büyük bir kalabalığın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • tayww.ıfl^ I İLHAN DEMİRELİ î^rPNnjYAR İLK Gûl I I ATIYOR ®vn mükemmel bir oyun çıkaran İsfendiyar,takımının her iki golünü de.kafa ile atmaya muvaffak olmuştur.Galatasaray sağ açığı maçın 19 uncu dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Anketimiz dün nihay etlendi.Reylerin tasnifi devam etmektedir.Kat'î netice alınır alınmaz ilân edilecek.«Yılın Sporcusu» anketimiz neticesi bu hafta içersinde yine gazetemiz vasıtasiyle dün saat 19 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Şimşekspcr 3 1 galip Dün Feriköy sahasında yapılan Gazeteciler Şimşekspor ve Beyoğluspor genç takımları maçı,3-1 Şimşekspor'un galibiyeti ile neticelenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Fenerbahçe boks takımı Hacettepeye 7 2 galip ANKARA 15 HUSUSÎ)Fenerbahçe ile Hacettepe boks takımları arasında,dün akşam yapılan karşılaşmada Fenerbahçe Hacettepe'yi 7-2 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • F.C.WİEN Bursa'da yine mağlûp BURSA 15 HUSUSÎ)Şehrimizde bulunan F.C.WİEN Avusturya takımı,bugün ikinci maçmı Bursa karması ile yaptı.Birinci devreyi gol yemeden bitiren misafir takım,ikinci devrede f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • i Millî Takım seçildi mi Dün,spor çevrelerinde 5 Şubat tarihinde Macar millî takımıyla karşılaşacak Türk millî takımının şu oyunculardan teşekkül edeceği dedikodusu yayılmıştır.Turgay,Coşkun,Saim,Kadr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.01.1956
  • Amatör Küme maçları Dün muhtelif stadlarda yapılan amatör lig maçlarında Sarıyer Demirspcr'u 2-1,Maltepe Ge-j dikpaşa'yı 1 O,Beylerbeyi Sümerspor'u 1-0,Alıbey Tünelspor'u 2-0,Kadırga Çamlıcayı 2 1,Yel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor