Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • 1956 Her ay bir ikramiye çekilişi HER Çekilişte 15 talihliye aylık gelir DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Yunanistandan Notlar Yazan:Faruk DEMİRTAŞ-û Kİ J ı b r ı s davası ve çıban başı Durup dinlenmeden Kıbrıs dâvasını aleyhimize körükleyen kilisedir [Türk Yunan münasebetlerinin aldığı son durum karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Birleşmiş Milletler Sekreteri geliyor Bugün New York'tan hareket edecek' olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskiold,ikişer gün Londra ve Atina'da kaldıktan sonra 19 ocak perşembe günü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • "Koskalı Kardeşlerin esrar şebekesi basıldı 7 kişilik şebekeye yapılan baskında yarım kilo esrar ve bâzı âletler ele geçirildi Yedi kişilik bir esrar şebekesi meydana çıkarılmıştır.Şebekenin elebaşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • 10 gram esrar yüzünden 8 yıla mahkûm oldu Üzerinde 10 gram esrar bulunan Süleyman Dalkıran adında biri,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 8 sene,4 ay hapse,2 sene Ardahan'a sürgün cezasına mahkûm olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Divan Oteli dün açıldı Başvekil Adnan Menderes,dün akşam,tanınmış iş adamlarımızdan Vehbi Koç tarafından şehrimizde inşa ettirilen turistik «Divan» otelinin açılışında hazır bulunmuştur.Bu açılışta,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Başvekil şehrimizde Menderes,Emin Kalafat ve Gökay'la birlikte Balıkpazan antrepo inşaatını gezdi Başvekil Adnan Menderes dün sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Başvekil öğleden sonra şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Kuruculardan Enver Adakan ve Prof.Nihai Reşat Belger müteşebbis heyete girmediler Hürriyet Partisi İstanbul Müte-febbis Heyeti,dün öğle üzeri resmen teşekkül etmiştir.Saat tam on ikiyi on geçe Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Kıbrısta bugün İngilizler sokağa çıkmayacaklar [TÜRK HABERLER AJANSIJ LEFKOŞE,14 Bugün Kıbrıs'ın başlıca şehirlerinde muhtelif nümayişler tertib edilmiştir.Bilindiği gibi bugün Kıbrıs rumlarının Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • IRUÇHAN UNVERJ i" KWOM«B«nfirH»fl(ıtrnnnifiiv.IRÜÇHAN ÜN VER] TEKEL DEPOSUNUN KIRILMAYAN* KASASI üstte)ve ÖLDÜRÜLEN ABDUR-RAHMAN'm YÜZ NUMARA ÖNÜNDE BULUNAN AYAKKABILARI yanda)Bir bekçi dün t eeı şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Bütçe Komisyonunun dün yaptığı hararetli içtimada avunma fenkidlere yaradı Söz alan meb'uslar,bilhassa,ordunun morali,vakitsiz ferfiler ve Amerikan yardımı üzerinde durdular FHususî Muhabirimiz Tevfik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • vti:i:y i»w.ıL.w,IA.P.1 HOLLANDALI PRENSES MABTARFT Ho,anda Kraliçesi IHMIlUMntl juliana'nın üçüncü kızı olan Prenses Margaret,13 üncü ya;gününü bu hafta kutlayacaktır.Küçük Prenses,19 ocak 1943 de,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • T)öçfıu&u bu;Tpl EylüTün doğru adı 6 eylül vak'ası,Mecliste,resmi demeçlerde,gazetelerde hep «6/7 eylül vak'ası» şeklinde söyleniyor ve yarılıyor.Tarihe geçen vak'alar başladığı tarihle anılır:«31 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Yalnız büyüklerin değil,ayni zamanda küçüklerin de gazetesi olan MİLLİYET,25 Aralık 1955 tarihli sayısında bir ÇOCUK KULÜBÜ kurduğunu bildirmişti.İşte burada görülen resim,MİLLİYET ÇOCUK KULÜBÜ üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Vali Gökay'ın açıklaması İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay 6/7 eylül hâdiseleri ile ilgili olarak aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • Telefon ücretlerinde tenzilât yapıldı Telefon mükâlemeleri her yerde 25 kuruş oldu.Devlet Hava Yollart şirket oluyor Haber aldığımıza göre,1 ocak 1956 tarihinden itibaren telefon ücretleri,nereden edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1956
  • KİNG FEATURES SYNDİCATE'den çok büyük fedakârlıklarla satın aldığımız ve GRACE KELLY'yi annesi Mrs.JOHN B.KELLY'nin ağzından anlatacak bir hâtırat serisinin başlığıdır.Amerika ve Avrupanm en büyük gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • SİNEMA KARABORSACILARI HATLARI 2 MİSLİ ARTTIRDI Karaborsacılarla gerekli mücadele yapılamıyor.İstanbul cihetinde bulunan 3 sinemaya beledî ceza verildi Sinema karaborsacılığı alıp yürümüştür.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • TUTUM BANKASİ Yılın ilk çekilişinde Suadiye asfaltındaki apartımanın 3 numaralı dairesini Galata Şubemizde 4449 No.hesap sahibi kazanmıştır 1956 ikramiye plânımızdaki sayfiye evleri,zengin para ikrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • DEMİRBANK Her Ay BİR İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 31 Ocak 1956 çekilişine katılmak için 20 Ocak akşamına kadar HESAP AÇTIRINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Edirnekapı'daki ekmek fabrikasının inşaatı geri kaldı Edirnekapıda hususi bir firma tarafından yaptırılmakta olan büyük ekmek fabrikasının inşaatı yarıda kalmıştır.Buna sebep,bâzı inşaat malzemesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Fotoğrafçıların kâğıt talep günü sona eriyor Vilâyet Tevzi Bürosu,fotoğrafhane sahiplerinin «kâğıt isteği» müracaatlarını kabule devam etmektedir.Son müracaat günü yarındır.Talebleıin müracaat sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Verem Savaş Haftası dün sona erdi Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletile Ulusal Verem Derneği tarafından müştereken tertiplenen verem mücadele haftası,dün gece sona ermiştir.Bir hafta zarfında radyo ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • MARTTA NİŞANTAŞI V€ KALAMIŞDA 2 DAİRE MAYISDA 30.000 Liralık PARA İKRAMİYESİ İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • HAFTAMN FİLMLERİ 1 TUmcciu Ç)1 CASUS AVI'nın bir sahnesinde Lana Turntr ve John Wayne görülüyor.KRAL ÜLİS İN MACERALARI «L'rysees» Rejisör Mario Camerini idaresinde renkli alarak çevrilmiş bir Lux Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • İSTANBUL 827 Açılı;ve program 830 Pasa r sabahı için müzik 9.00 Saz eserleri 15 Haberler 9.30 Türküler 9.45 Sevilmiş melodiler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Melodi kervanı 11.00 Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92 «Bütün Şehir Dansediyor» Donald O'Connor Janet Leigh Rerucii İngilizce.MELEK i el:44 ı3 8im «Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızlar Renkli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • ikramige TÜRK EKS.PRES BANK İSİİ çeşitleri YAKINDA TAFSİLATI ÖĞRENECEKSİNİZ fA* 9ds VfimnİKet Wi «öfet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • YARIN GECE-İstanbul Radyosunda Saat 20 de Unutamayacağınız bir program dinleyeceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ YARIN AÇILIYOR BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için 10.000 Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAMİYELERE İŞTİRAK HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Vı Mı Pı Cumhuriyetçi Millet Partisinden:Partimiz menfaatine tertib olunan eşya piyangosunun 23 Ocak 1956 pazartesi günü Ankarada çekileceğini muhterem vatandaşlarımıza arz ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • BORSA 14 Ocak 1956 Cumartesi SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 81.75—81.90 Reşat 94.75—95.00 Vahit 78.50—78.75 Hamit 80.00—80.25 Aziz 78.00—78.50 Gulden Hollanda 78.30—78.60 Külçe 11.95—12.00 Külçe 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • İstanbul Radyosu,sabah neşriyatına başlıyor İstanbul radyosu,pazar sabahlarına münhasır olmak üzere yapacağı sabah neşriyatının ilkine bugün saat 8.30 da başlayacak ve neşriyat aralıksız olarak gece s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • ıBüfün kazalara' KARŞI7 BEPAVA SİGORTA EDEN TekBankadır Buoün bir hesap açhruıız.s jir—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • MEVLİD Merhum General Esad Toptan esi,merhum Danig Derlen ve merhum Dr.Aziz Fikret Derlen ablaları Fatma Şadiye TOPTAN Hanımefendinin vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 16/1/1956 yarınki pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Mevlûdü Nebevi Merhum Hamdi Baban refikası ve Mustafa Zihni Pasa kerimesi EMİNE BABAN ile merhumenin biraderi.eski Süleymaniye Mebusu ve Şirketi Hayriye esbak müdürlerinden HİKMET BABAN ve Hikmet Baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Belçika'ya arpa ve buğday satıyoruz Belçika'ya 10 bin ton Buğday ile 10 bin ton arpa satışı hususunda anlaşmaya varılmıştır.Hububat bugünlerde Tekirdağ limanından sevkedilmeğe başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • özel okulların gelir vergisinden muaf tutulması istendi Türk Özel Okulları Derneği tarafından,Başvekil Adnan Menderes'e dün bir telgraf çekilmiştir.Telgrafta,memleketimizdeki azınlık ve Ecnebi okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • KISA HABERLER ŞEHRİN muhtelif mmtakalarındaki i;yerlerinin kontrolü sıklastırılmıstır.Bu arada,dün de 14 fabrika murakabe edilmiştir.VİLÂYET Trafik Komisyonu yarın saat 14 de toplanacak v* trafik mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • m m ıı 11 mimi m ı ıı uıummı,ııııııııtıııııııııııııtıııııınıııllll.nıılılllıııııııııiM Bu telâş ne E a MERİKAN çocukları resmî okullarda din E MJk dersi almazlar.Bunun sebebini evvelki yazımda izah e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyango'nun 15 Ocak çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak ve ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile bildirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • 4 günde 2000 kuzu kesildi Mezbahada kuzu kesimine devam olunmaktadır.Son 4 gün içinde kestirilen süt kuzusunun sayısı 2 binin üstündedir.Kuzu eti perakende olarak kilosu 6-8 lira arasında satılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • Dilencilere karşı çok lâkayd davranılıyor Taşradan gelen bâzı kimselerin,dilenmek suretiyle kolay geçim yolunu buldukları anlaşılıyor Dilencilerle yapılan mücadele gevşemiştir.Bu yüzden şehrin muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • KIZIM GRACE KELLY HAYATI VE AŞKLARI Yazan:Annesi Mrs.John B.Kelly Grace Kelly'e ait bu yazı «erişinin,dünya gazetelerine satılışından elde edilecek hasılat,annesi M*.Lohu B.Kellı/nin arzusu üzerine F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Eisenhower' den dıs yardımı indirmesi talep ediliyor Başkan bu indirmeyi yapmadığı takdirde,iki parti arasındaki ahengin bozulacağı bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,14 Ayan Mec Bm dışişleri ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Plâstik balonla dağıtılan broşürler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,14 Fethiye köyünde bugün 1 1,5 metre büyüklüğünde şeffaf ve plâstik maddeden imâl edilmiş bir balon bulunmuştur.Balonu tarlada bulan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • ÜRBDI IRATU SİGORTALI İÛRA MİNELİ a o.o o 50.0.00 LİRA SERMAYE İKRAMİYESİ r BU HESAPLAR.BAN KANIN DİĞER PARA APARTMAN İKRAMİYELERİNE W İŞTİRAK EDER i İRAT ÖDEMELERİ ^BEKLEMEDEN BAŞLAR L M &AMKA MEZKEE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Akbank'rn azîzvmüşterîlerîne yeni ve büyük hizmet?fÜZ EVLER MAHALLESİ ikranrviye.kredilim AKBANK T af siîat*g*şeîet1mtecte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Federasyoncular Kulübünün ilk kongresi Muhtelif talebe teşekküllerinde vazife almış olan Üniversitelilerin bundan bir müddet önce kurdukları Federasyoncular Kulübü'nün ilk kongresi,dün T.M.T.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Ingrid Bergman'ın kocası Türkiye'ye geliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS,14 Dünyaca tanınmış rejisörlerden ve Ingrid Bergman'ın kocası,Roberto Rosselini önümüzdeki günlerde Türkiyeye gidecektir.Otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Ruslar Tiio ülkesinde ağır sanayi kuruyor Plânları hazırlayacak olan Sovyetler,malzemeyi de verdikten sonra bunların kurulması maksadiyle yugoslavya7ya teknik elemanlar gönderecek [ASSOCİATED PRESS} L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • I TAKVİMDEN I Bİft YAPRAK i ı mmirnSmA Denize atılan servet I Bizim bu derdimize kırk yıldır çâre bulunmadı.Artık ünü» dimiz de yok.Bu derdin halli AUaha kalmıştır.Ne Ankara'ya i kimseye heyet gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • îzmir Belediyesi Gökay'ı taklit etmek isliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN j İZMİR,U İzmir Belediyesi,İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekilinin ihtikâr ve ucuzluk mevzuunda yapmakta olduğu araştırmaları dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Ticaret Odası boya tevziine başlıyor Ticaret Odası boya tevziine ait hazırlıkları tamamlamıştır.Mutemetler vasıtasiyi» yapılacak olan tevziata önümüzdeki hafta içinde başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • MENDES,ALPLERDE' Fransız seçimlerinde ümit ettiği zaferi kazanamayan eski Başvekil Mendes-France,halen Alp dağlarında istirahat etmektedir.Resimde kendisini,turistleri eğlendiren «Ayı-Adanırla el sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Irak'la kızıl tahrikçilerle mücadele ediliyor [ANADOLU AJANSI] BAĞDAD 14 Parlâmentoda dış politika hakkında cereyan eden hararetli müzakerelerde Başvekil Nuri Sait Paşa,bir çok hususatı aydınlatmak fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • K*a I AHMET TUNA Uçaksavar Topçu Okulu öğrencileri bayrakla örtülü top önünde yemin ediyorlar.Yedek Subay öğrencileri dön törenle yemin ettiler Tuzla Uçaksavar,Ayazaga Süvari,Eyüp Levazım ve Maliye,Kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • rl CİNGÖZ MERIHTE Yazan:SERVER BEDİ Tefrika No.29 Cingöz,Jale ve Neriman Nira'nm Arzdaki adı)uçan dâire ile Arza dönüyorlardı.Râife Ramo)Merihte kalmıştı.Bir hafta sonra dönecekti.Jale dedi ki:Tuhaf d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • KÖSEM SULTAN m *ı Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.110 Mehmed Ağa pencereyi açtı.Sultan Osman:Benim Sipâhî Ağalarım ve Yeniçeri ihtiyarlan babalarım,tazelik belasıyla münafık sözüne uydum,beni buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.113 Benim sevdiceğim bahçenin gülü Güzeli sevmeyen değil mi deli!Ben bir elâ gözlü yardan ayrıldım candan ayrıldım Bu ağırlama başlarke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • iımııım!AŞK HİKÂYESİ 5 TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Zengin,ihtiyar bekâr Tevfik Uluün zehirlenir.Detektif,Önce biricik vârisi yeğeni Cezmiden,sonra Cezmiyi seven genç sekreteri Alevden ve nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • &&&ÂHU)Xs ALİ BEY MC AKZU ETTıNIZ.J İYİ MAM FENDİ 2.SEMlZ.BlK 222277-T TAVUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • w&mm$u ÜZÜLME CldcANİ if NE YAPALIM CENNETE PE DÜNYADAKİ İNSANLAR GELİR DÜNYADA YAPTIKLA-RINI BURADA DA YAPARLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • MASAL İTILKI ASLANI JNİÇÎNYOKLAMADI?Ormanların hâkimi,hayvanların hükümdarı aslan kendini üşütmüş ve hastalanarak yatağa düşmüştü.Koca aslan ininde ateşler içinde kıvranıyor,gecelerini sayıklıyarak ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • Sevgili küçükler,Size olan vaadimizi tuttuk ve işte.«MİLLİYET ÇOCUK KLÜBÜ* ü üyelik kartlarını doldurup adreslerinize postalıyoruz.İstediğimiz malûmat ile pul ve fotoğrafı gönderen kardeşler,Kentiz al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • I BİR «HAYVANAT BAHÇESİ» KAZANMAK İSTER MİSİNİZ?O halde bu zürafa resmini gazeteden kesin!Bir kartona yapıştırın!İyice kuruduktan sonra boyayın!Son olarak da ince makasla oyun!Bu iğ de bitince bu züra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • GÜZEL ŞİLE Geçen sayıda iki kardeşimiz «Edirne» hakkında bir yazı yazmışlardı.Hakikaten söyledikleri şeylerde hakları var.Fakat zannediyorum ki Edirnenin ne kadar tarihî güzelliği varsa Şile'nin de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • NE YAPARMIŞ?Tabiat bilgisi öğretmeni derste talebelere soruyordu:A,B,C,D,E vitaminleri ne işe yarar?Arka sıradan bir ses yükseldi:Biraz daha sayarsanız,alfabe olur efendim.G.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • KORDON BOYUNDA.Bir gün iki arkadaş izmir'e gitmiştik.Kordon boyunda gererken Arap bir kadının çocuğu ile bize doğru geldiğini gördük.Kadın biraz yaklaşınca,çocuğun ar inden bir şey istediğine şahit ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • mmm v-umar ve Yazan:Bob CONSODINE IBu yazının Türkiye'de nesir hakkı KİNG FEATURES SYNDİCATE'e aittir] 1 ^S ER sene milyonlarca i turist cezbeden Eirleşik.Amerikanın bu kumar ve fuhuş merkezinde,insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • Kurbağalı dere köprüsü Kurbağalıdere üstündeki köprüden geçerken ürperiyorum.Birkaç gün evvel burada bir adamı tramvay çiğnedi.Bu şehrin neresine bir insan kurban olmadı ki,diyeceksiniz.Doğru.Yalnız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • Alafrangayı müdafaa B [Alaturkacılara cevap] t'TÜK alaturkacıların müdafaası alaturkanın millî bir musiki olduğunda toplanıyor.Bizim çok güzel ve değerli milli âdetlerimiz ve san'atları m ı z vardır.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • f N Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır J Resimler:Nezih s.i ÖVEREM TEDAVİSİ 'A.'m vümz tjg;v Veremin erken tedavisi hastalığın çabuk iyi olmasında en mühim âmildir.Tedavinin esasını istirahat teşkil eder.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak fc Tatil gününüz:Para içleriniz düzensiz.His hayatınız:Eğlence için beklemeniz lâzım.Sağlığınız:Mühim bir sey yok.YENGEÇ BURCU 22 Haziran 22 Temmuz m KOVA BURCU 21 Ocak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • Rahibeleri çil yavrusu gibi dağıtan şey,ufacık bir fareydi.Hayvancağız,yan taraftaki kütüphanede bir takım din kitaplarını kemirmekten midesini bozmuş,kendine hazmı daha kolay bir şeyler bulmak ümidiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • ı» wı»»»ı wn»n niH.n ı^ UCÜNKÜ NİYETİNİZ j 6324586537926357829 7 KKİYYSAAAA KŞRLKKELUŞ 3 8 4 6 2 5 7 9 4 3 8 6 2 5 7 8 4 6 8 9 P V A L E A A M Y K G I R Y M I A B L A 2 4 9 3 7 6 4 5 7 8 5 8 6 3 2 4 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • SAiiiANÇ DERSİ No.11 KİŞ,MAT VE PAT Bundan evvelki derslerde «ördüğümüz gibi,satranç oyununda iki orduya beyaz ve siyah)mensup taşlar,tıpkı muharebede olduğu gibi yekdiğerini kırarlar alır lar)ve oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • BABA SORUYOR:Kızım sön günlerde fazla serbest dolaşmaya başladı.Koyu mutaassıb bir insan değilim.Fakat yine de kızımızı karşımıza alıp bir nasihat rermeye taraftarım.Karım ise kendisiyle şiddetli konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • BMi^âCA ri-PU-lar L 1 i D ¦s L r n m JSh@wBÎ 1 Wi.sr i i i 1 i 1 ı BB 1 1 SOLDAN SAĞA:1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bir taşıt kullanıcısı Bir mevsim,z Maden dünbelek Bir şart eki.3 Baraka Bir sıfat eki.4 Hırist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • Yeni aylar 33 gün oluyor PARİS,14 Ayların bir teviye otuzar gün olması esasına müstenit yeni ve umumî bir takvim yapılması hakkında Fransız ve İngiliz ilim adamlarının çalışmaları,muv?ff-kiyetle ilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1956
  • ÖLÜM SAÇAN ZEHİR Detektif Ferdi,hastahanenin ilk yardım odasının önünden geçtiği sırada birisinin söyle bağırdığını işitti:«Allah askına birşeyler yapın.Bu zehlrin onu öldürmesine mani olun!Doktor ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1956
  • 52.000 den fazla ATLANTİK AŞIRI UÇUŞ yalnız dünyanın en tecrübeli havayolları Pan Americanın eriştiği bir rekordur Istanbulda:Hilton Oteli Tel:482595-483016-480422 Ankarada:Ankara Palas Oteli,Tel:1368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizde yaptırılmasına karar verilmiş olan,Fitiziyoloji VI P«işiatri Klinikleri projelerinin tanzimi için açılmış olan müsabaka,ıda isimleri yazılı jüri taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • ATLAS Sinemasında gördüğü büyük rağbet üzerine RENKLİ SİNEMASKOP AVCILARI Filmi bir hafta daha gösterilecektir.Artistleri:TERRY MOORE ROBERT WAGNER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • wm ilk defa 156 şehirde.1000 SİNEMADA.Aynı günde bir milyon ki.inin göreceği.GÜZEL HELEN TRUVA MUHAREBELERİ «Helen Of Troy» ROSSANA PODESTA JACK SERNAS BRİGİTTE BARDOT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Herkesin bahsettiği,herkesin sorduğu MEÇHUL KADIN kimdir?BU SUALLERİ SİZE BİR İKİ GÜNE KADAR AŞAĞIDAKİ İSİMLER CEVAPLANDIRACAKTIR.LÂLE ORALOĞLU HAYRI ESEN DENİZ TANYELİ Rejisör:LÜTFÜ Ö.AKAD Prodüksiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • İstanbul Filarmoni Derneğinin kuruluşunun 10 uncu yıldönümü münasebetiyle ve Türkiyedeki italyan Kültür Heyetlerinin teşebbüsiyle BU AKŞAM saat 21.30 da ŞAN Sinemasında FLORANSA PLAZZO PİTTİ Senfonik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • SATILIK Adapazarı Orta Mahalle Çeşme Meydanı 73 numaralı 205 metrekare üzerinde bahçeli kârgir ev acele satılıktır.Müracaat:İçindekilere.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Doktor Operatör Ferruh Dereli Basur memeleri ameliyatsız tedavi.Lâleli Ordu Cad.Candan Apt.309 Tel:22 40 11 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazı tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Kara Kuvvetleri Levazım Daire Başkanlığından Ordu ihtiyacına,kuru ot ve saman balyalayan makine mubayaa olunacaktır.Mevcudu bulunanların veya imâl edebileceklerin teferruatlı malûmatı havi tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • BEBEK BAHÇESİ Kışlık Pavyonunda İlâhi Ses San'atkârı MÜZEYYEN SENAR1 HER AKŞAM yalnız gazinomuzda zevkle dinleyeceksiniz.ESMA ENGİN HER AKŞAM üstad tanburî Salâhaddin Pınar Kemani Saim Yorgo Bacanos K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • S AR AÇMHEB AŞINDAKİ:BOZACI "ZARURÎ BİR İZAH» Bazı kimseler tarafından müessesemiz hedef tutularak muhtelif şekillerde propaganda yapılmaktadır.Uzun müddet bunlara tahammül edildikten sonra aşağıdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Şen Çocuk En gözel İlk ve Orta Okul Çocuk Dergisi Acele Adresinizi Bildiriniz İlk özel Sayımızı Size Hediye Olarak Göndereceğiz.Adresimiz ŞEN ÇOCUK Posta K".924-İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • HAFTALIK SİYASÎ MİZAHÎ GAZETE Renkli Tablolar.8 Sayfa.20 Ocak Cuma gününü bekleyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • HAZIR ve ISMARLAMA En Son Model Manto Trençkot ve her türlü giyim ihtiyaçlarınızı HÜRBAS Müessesesinden TAKSİTLE alabilirsiniz.Bahçekapı,Vakıjişhan So.No.17 Tel:22 05 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • w SUMERBANKın 1956 YILI İKRAMİYE PLANINDA 6 KEŞİDEDE Ankara ve İstanbul'da Konforlu Apartman daireleri Zengin Para İkramiyeleri Ayrıca Fevkalâde İkramiyeler Mevcuttur.Bunlara ilâveten muvduat sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • tefritine Mesamatın açtk olduğa strads MA VTL.A LANO kremi ile Masaj yaparak.cildinizi azami şekilde beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar giren Krem HAVILLAND ihtiva ettiği besleyici ve yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • KONGREYE DAVET İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Müstahdemin Himaye Derneğinden:22/1/1956 tarihine tesadüf eden Pazar günü saat 14 de Cağaloğlu Şeref Sokak No.36 Esnaf Hanı Salonunda Senelik Kongre,yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • İstanbul Belediyesinden:Birleşik Encümenin 28/12/1955 tarih ve 989/1903.sayılı kararı ile hilâfına hareket edenler hakkında 944 sayılı koordinasyon heyeti kararının 7 nci maddesine istinaden Millî Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • AKÎL SÎNÎR Hastaları,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için:DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın doktor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716984 716782 Fatih Fevzipaşa Cad.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Yeşilköy de Fevkalâde Satılık Arsa istanbul Defterdarlığından:Bakırköy,Yeşilköy,Şevketiye mahallesi,Yasemin,Çınar ve Papatya sokağında 46 pafta,563 ada,1 parsel 3439 metre kare üç tarafı yol,bir taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • Boğaziçinde Fevkalâde Manzaralı ÇAMLIK KORU ARSALARI Beylerbeyinde vapur iskelesine çok yakm 22 metre cadde üzerinde gaz,elektrik,terkos ve otobüs yanmdan geçen çamlık,müfrez arsalar satılmaktadır.Tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.01.1956
  • baş,diş,adale,sinir,romatizma^ siyatik ve lambago ağrılarına karşı' bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevelli!bin lûmum ağrıları teskin bakımında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • MîPliııet Ü a ti ı O t Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İçleri Müdürü ABDI İPEKÇİ Basıldın-Yer:^MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6Ayhk.24 TX.3 Aylık.13 T.L.ECNEBt ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • r ırical Pazar KUMÎ 1375 15 1871 Omartyrf» âhır OCAK Ocak t 1956 t VAKİ!VASATİ EZANİ öünej M* 2.20 fim 12.23 7.19 İkindi 14.50 9.46 Akşam 17.04 1200 Yatsı 18.40 1.37 İmsak 5.38 12.35 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Sudan Birleşmiş Milletlere âzalık için başvurdu [ASSOCİATED PRESS] HARTUM 14 Yeni Sudan Bakanlar Kurulunun dün bildirdiğine göre,Sudan hükümeti Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilmesi için bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Alman elçisi dün gece geldi [ANADOLU AJANSI] Hükümetiyle temaslarda bulunmak üzere bir müddet evvel Bonna gitmiş olan Federal Almanya büyükelçisi ekselans Wilhelm Haas dün akşam saat 21.30 da uçakla ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Yvonne De Carlo çocuk beklivor [TÜRK HABERLER AJANSI] HOLLYWOOD,14 Tanınmış Amerikan film yıldızlarından Yvonne de Carlo sonbahara doğru bir çocuk beklediğini gazetecilere açıklamıştır.Yvonne 33 yaşmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • 11 yaşındaki çocuk arkadaşının balta ile kulağını kesti {HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,14 Derbest'de oturan 11 yaşındaki Mehmet Ateş adındaki çocuk,münakaşa ettiği arkadaşı 11 yaşındaki Mehmet Görenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Ticaret Vekâleti kahve ithalcilerine karşı cephe aldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA 14 Ankara İstanbul ve izmir'de bulunan kahve ithalâtçıları,aralarında bir teşkilât kurmuşlardır.Tüccarlar,seçtikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • İZMİR'DE BÜYÜK Ataya çok benziyen bir şahıs var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,14 İstanbul'dan sonra şehrimizde de bulunan rahmetli Atatürk'ün bir benzeri burada büyük bir alâka toplamıştır,ismail Girgm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Savunma Bütçesi lenkidlere uğradı t Baştaraft birincide bur oluyoruz.Eskiden Çifteler Çiftliği Harası gibi haralarımız mevcuttu.Bunların hepsi dağıldı.Bunlar tekrar ihya edilemez mi?Deniz kuvvetlerimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Bevan tşçi Partisinde Başkan Vekili oluyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,14 Daily Herald gazetesinin bu sabah bildirdiğine göre,İşçi Partisinin sol cenah lideri Aneurin Bevan,parlâmentonun açılışını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Suriye Mısır müzakereleri KAHİRE 14 Suriye Devlet Vekili Muhammed Süleyman Ahmet ile Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtibi Fuat Halebî'den müteşekkil bir heyet,dün öğleden sonra Kahireye gelmiştir.Heyet,Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Bulganin bir haftadan beri meydanda yok![ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,14 Buraya gelen haberlere göre Sovyet Başvekili Bulganin bir haftadan beri Moskova sahnesinde görülmemektedir.60 yaşında bulunan Bulga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Bir bekçi dün fecî şekilde öldürüldü t Baştarafı birincide tetkik edildi.Kilit,hafif bir zorlama ile,kolaylıkla açılmış hissini veriyorduiçinde 632 lira 50 kuruş para bulunan büyük ve ağır kasa,devaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Bir kuri bir tayyare düşürdü [ANADOLU AJANSI] TOWER Minnesota)14 Tower civarında bir kurt,bir uçağın yere düşmesine sebebiyet vermiştir.Bu inanılmaz vak'a ufak bir turizm uçağında bulunan iki gencin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Yanlışlıkla hapsedilenlere verilecek tazminat [ANADOLU AJANSI] LONDRA 14 Dahiliye Vekâleti,Londra civarında bir polise taarruz ettikleri iddiasiyle 4,7 ve 10 yıl hapse mahkûm edilmiş olan üç kişinin,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • İzmir'de yaman bir sahtekâr yakalandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 14 Bir iş bulma bürosu açarak şimdiye kadar yüzlerce işsizi dolandıran yaman bir sahtekâr nihayet polis tarafından yakalanmıştır.Bu,Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Hürriyet Partisi II Teşkilâtı kuruldu t Baştarafı birincide Her üçü de gayet heyecanlı idiler,elden ele dolaşan liste gerek Adakan'ın,gerekse Gökay'ın avuçlarının içinde titriyordu.Vali ve Belediye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • man esirlerini iade ettiler İade edilen 455 esirin içinde G e s tap o ajanları ve Nazi teşkilâtı mensupları da bulunmaktadır ulaşma [ANADOLU AJANSI] BONN,14 Rusya'daki Alman harp esirlerinin iadesi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • PrensRainier gazetecilerden ısrarla kaçıyor [ASSOCIATED BRESS] PALM BEACH,FLORİDA,14 Monako Prensi Rainier Grace Kelly ile nişanını müteakip günün mevzuu olmaktan kaçınmak istediğini gösteren bir tavı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Habeşistan'da Rus Ajanlarının faaliyeti [TÜRKTELJ ADİS-ABABA,14 Sovyetler Birliğinin Adis-Ababa'daki elçiliği memurlarından biri,Hollanda sefaretine sığınmıştır.Bu elçilik memurunun bu şekilde hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • New York'ta açılacak bir sergiye Türk sanatkârları katılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 14 Washington'da 18 ocakta açılacak olan kristal desenli resim sergisine Türkiye'den de iki ressamın resimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Amerika dış istihbaratı kontrol altına alıyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,14 Başkan Eisenhower Amerikan hükümetinin dış istihbarat faaliyetlerini muayyen fasılalarla kontrol edecek sekiz «müstesna v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Kıbrıs dâvası ve çıban başı t Baştarajı birincidei zinis tarafından da «Terakkiperver parti» adı altında başka bir parti kurulmuştur.Yunanıstanda bir müddetten beri her türlü icraat ve faaliyet,î yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Divan oteli dün açıldı t Baştarajı birincide Vilâyet ve Belediye Erkânı,gazete sahip ve başmuharrirleri ile güzide bir davetli topluluğu hazır bulunmuştur.Bu münasebetle verilen yemekte önce otelin ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • VaiiGökay'in açıklaması p Baştarafı birincide olmak için zaman zaman kısmi açıklamalar yapmak zorunda kaldığımdan çok müteessirim-13 ocak günü Büyük Millet Meclisinde cereyan eden müzakere sırasında N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Koskalı kardeşlerin esrar şebekesi basıldı t Bağtaraf% birincide Ercan adındaki kimselerle de teşriki mesaî yaptıkları anlaşılmıştır.Ferit'i Haydar'a esrarı verirken suçüstü yakalayan memurlar,bilâhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.01.1956
  • Telefon ücretlerinde tenzilât yapıldı ğ Baştarafı birincide mekte ve böylece hâlen senede 170 milyon adet olan konuşmaların derhal 250 milyona ulaşacağı sanılmaktadır.Ayrıca,Manuel santralli şehir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ G tt H D Ü Z R HİÇ' 1H H A t A T î Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.28 Fakat izah ettiğim zaman bana hak vereceksiniz.Dinleyin:Turek,rakip forvetle karşı karşıya kaldığı zamanlarda,kalesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Dün yapılan güre;lig müsabakaları Dün Fatih Güreş Kulübünde yapılması icabeden Denizgücü Kasımpaşa lig müsabakası görülen lüzum üzerine tehir edilmiş,Topkapı da Paşabahçeyi 7-1 mağlûp etmiştir.Bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • BSn yapılan basketbol l?j maları Dün Spor ve Sergi Sarayında yapılan dördüncü hafta birinci küme basketbol maçlarında Modaspor Kadıköy spor u 52 39 yenmiştir.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Fenerbahçeliler Cemiyeti bugün açılıyor Fenerbahçeliler arasındaki tesanüd ve dostluk hislerini daima zinde tutmak maksadiyle kurulan cemiyet bugün saat 17 de Sıraselvilerdeki binalarında açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Ankara'da yapılan Maraton denemesi ANKARA 14 HUSUSÎ)Maraton hazırlık koşularından ilki bugün yapılmış,Haydar Erturan ile Hüseyin Topsakal arasında çekişmeli geçen koşuda aşağıdaki neticeler alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • B u r s a d a yapılan kayak müsabakaları BURSA 14 HUSUSÎ)Bugün Uludağ'da ikinci teşvik kayak müsabakaları yapılmıştır.8 kilometrelik mukavemette birinci Mustafa Ası Keleş Kayak Kulübünden)ikinci Süley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Galatasaray Radniçki ile karşılaşıyor Bugün Mithatpasa Stadında saat 1430 da Faik Gökay'ın idaresinde Galatasaray ile Radniçki takımları kartılasacaktır.Radniçki'nin dün seyrettiğimiz oyununa göre,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Daha fazla seyirci için Macaristan milli maçına bilet temini,şimdiden futbol meraklılarını meşgul eden başlıca mesele hâline gelmiştir.O gün Mithatpaşa Stadyomunda,hiç şüphe yok ki,en yüksek seyirci v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • eşiklaş İzmir'de ane bir oyunla galip geldi:6-1 Siyah Beyazlılar ilk maçlarında lig lideri Izmirsporu rahatça mağlûp ettiler İZMİR,14 Suat Kızılcan bildiriyor)Cehrimizde bulunan Beşiktaş profesyonel t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • YILIN SPORCUSU Yılın Sporcusu GÖNDERENİN ADI VE ADRESt:Anketimiz Bugün Sona Okuyucularımız tarafından büyük bir alâka ile takip edilen «Yılın Sporcusu» anketimiz,bu akşam saat 19 da sona erecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • Ankara'da Ankaragücü ile oynayan F.Bahçe 2-1 galip geldi ANKARA,14 Hususi muhabirimiz Veli Necdet Awğ bildiriyor)Şehrimizde misafir bulunan Fenerbahçe futbol takımı,ilk karşılaşmasını,bugün kalabalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • T T 1 1 T T T1 Hakemler V.Emreyı protesto ediyor.Millî Takıma seçmelerinde haksızlık yaptıkları söylenen güreş hâkemleri Federasyon Başkanının bu iddiasını reddettiler Perşembe günü Fatih Güreş Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.01.1956
  • ffft.ıfc.[SAMİ ÖNEMLİJ J ADA!FT'İN YFnifvİ İKİNPİ GOl İkinci devrenin beşinci dakikasında verilen bir çift vuruşta f1U.tL.l_III L.UIUI UVmUl UUL.çok sert ve güzd bjr ğut atan fl^fa^j santrahafı Ömerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • BU AFIŞDEKI RESİM TiKSiNTI VERİYORMUŞ «Ramsgate'i ziyaret edin» ibaresini taşıyan ve Loııdradaki metroda ve iren istasyonunda asılan afişler.b:ızı muhafazakâr kimseler' üzerinde bir şok tesiri yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • biliyor müydünüz?Fransada,Arles'da/ci büyük an/i,Romalılar tarafından hiç harç kullanmadan inşa edilmiştir.Bu muazzam yapı.aradan 2000 sene geçtiği halde,bugüne kadar hiç bozulmamıştır.1858 de İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 15.01.1956
  • DÜNKÜ ve bugünkü Avusturya arasındaki farkları gözden geçirirken.İspanyol Binicüik Okulu hemen dikkati çekecektir.Halden ziyade mazinin malı olan bu mektep.Viyana'nın hususiyetlerinden biri olarak nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Jip{eoeseq BinSEA" Og 3{Boub cpuıXe ubjizbh ıjpp znıunuo suj jb cJizbo 'ijj ununSnp ^A 'J!l!q°u3P JÎPHMÎICT BP BijBp ırep.p.ıonpıj *t(3tj;oîa *oqjBo 'aojuoj^ uXiubm 'UBpıui5tBq ng •jn;noX asıuı^ u3nqB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • İKİ MEZİYET BİR ARADA_Geçen J,n Ev,ül avında E(ldie Fisher ile evlendiğinden beri HolIywood*un en mes'ut revceleri arasına giren Debbie Reynolds Metro Goldwyn Mayer Stüdyolarının en gözde artistlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • MEŞHUR AŞKLAR [BOSFORİ PARİS,Sacha Guitry,Âdem ile Havva'dan başlayarak zamanımıza kadar meşhur olan bütün aşkları bir mevzuda bağlayan bir film hazırlamağa karar vermiş ve bu filmin senaryosunu yazdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Bir Amerikalıya Siyamlı karısından boşanmak çok pahalıya mâl oldu [TURKTEIl NEW-YORK,Gazeteler dünyanın en enteresan boşanma hâdisesini yazmaktadırlar.Siyam'da bulunduğu sırada hoşlanın Amerika'ya get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • YA TAHSİL VEYA HAPİS [REUTEB HİSAR] MADRİD.Alcazar de San Juan şehrinde okuma yazması olmayan gençler hapis tehdidiyle gece okullarına devama icbar edilmektedir.Bir gece derslere devam etmeyenler 12 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • Deniz suyundan tatl ı su elde ed i I e b i I iyor Yeni keşfedilen usuller sayesinde deniz suyu içilebilecek hâle sokuluyor DÜNYADA deniz suyunun tatlı su haline getirilmesi için yapılan çalışmaların s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • i Aşk sahneleri;eskisi gibi tabiî çevrilemiyor HOLLY\VOOD.Amerika'nın tanınmış kadın san'atkâılarm-j I dan Anne Baxter,gazetecilere;i verdiği beyanatta,sinema san'-i atkârlarının artık ask salınele-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 15.01.1956
  • ŞARKI BA SÖYLEYEBİLİYOR.Susan Hayvvard'ııı Metro Goldwyn Mayer Şirketi hesabına çevirmiş olduğu «Yarın ağlayacağım» isimli müzikal dram bir müddetten beri Amerika'da gösterilmeğe başlanmıştır.Renkli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • BU HARİTAYI GÖRÜYOR MUSUN 40 SENE EVVEL BİR HIRSIZDAN ALMIŞTIM-AOADA MUAZZAM BİR İNCİ HAZİNESİ YATIYOR.GEL BERABER 5=j K^ BULALIM ^f £SiîÖ/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 15.01.1956
  • İŞTE BÜTÜN MALZEME.MlZ HAZIR.BUNLARLA IL/Z2m HEYKELİ TAŞIYACAĞIZ n J-ONDAN SONRA HEYKELİ j ^^Sö.İSTEDİĞİM YERE GÖ-7 TÜREBİLECEGİM yvyv&ag&iı İ ğlADlUM HEYKELİ 8U-LUNDUKTAN SONRA JORCHİD i RADYO İLE TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4