Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • ADRES Cağaloglu,Moliafehari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEF ON 27 42 10 Santral j lilijiiijiiiiiiiiiiijy:YEL:6 SAYI:2034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Y alnız Amerika'nın değil,fakat bütün dünyanın kumar ve şehvet merkezi sayılan La» Vegas hakkında herhalde siz de bundan evvel birşeyler okumuş veya duymuşsunuzdur.Fakat buna rağmen,muhakkak ki,bu dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • r M x:Mtk İMttk.lA.P.f If IRDIC'A TA7F &fIIVl/FTI FR ödündeki durumun vehamet kesbetmesi üzerine İngiltere,Orta IVIDnld A I mmm RUff Doğu Komutanlığının emrine verilmek üzere 2000 paraşütçüyü Kıbrıs'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜN VER] MISIR BAŞKONSOLOSU DÖNDÜ Bir miKldcttcnheri Ka* U hire'de bulunan Mısır'ın İstanbul Başkonsolosu,dün uçakla şehrimize dönmüştür.Başkonsolos hava alanında pasaport muamelesinin ikmalini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • hastahanelerinde alınmayacak Yeni tarife memleketimizin her yerinde yarın sabahtan itibaren tatbik edilmeye başlanıyor [ERTUĞRUL ÜNAL] Hastahanelerde 1 11 1955 tarihinden bu yana tatbik edilmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • iffmmmım» li.m.mm,»m,i ıHHın|nıWıı'ıılTi)ı'f^(inrırrıfıı'ıııiılnıiıni" iffUı M^l 'nlılOTu'l «««ısa^ 3?V1;ı .«OTiumu»!HAFİF ATLAB.IRUÇHAN UNVERI Kelime İstanbul arasında beter yapan otobüslerden biri e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • isoç&idu hu:Ah,şu Gelir Vergisi RESMÎ vazifede alışan genç bir doktorumuzun 4500 lira yıllık kazancı vardır.Ufak tefek serbest islerde de yıllık kazancı 140 liradır.Bunun,yekûnundan ili lira sigorta p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • I İLHAN DEMIRELI REKTÖR CRAYSON KİRK,ARKADAŞIMIZLA KONUŞURKEN.Colombia Üniversitesi Rektörü şehrimizde Grayson Kirk kendisine sorulan suallerin ancak bir kısmına cevap verdi [LEYLA UMARI «Colombia Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması Başvekil,sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tâbi tutulduğunu söylüyor [HUSUS!MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Başvekil Adnan Menderes,Konya'da söylemiş olduğu nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • 1 Selanik'te hazırlanan senaryo [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ATİNA,13 Selanik sav-I rısı tarafından hazırlanan id-I dianameye karşı öğrenci Ok-iay\n vâki itirazının Atina'-I daki bir numaralı istinaf m mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Nazım Bezmen D.P.den dün istifa etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKERdenl ANKARA,13 Demokrat Parti İstanbul mebuslarından Nâzım Bezmen bugün Meclis müzakerelerini müteakip Demokrat Partiden istifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • WH m m «E A UDİ UflCTECvL Meşhur Fransız caz şarkıcısı nUtfl tO» jacqUellne Françols,şimdiye kadar 250.000 Km.katetmis ve havada ceman 500 saat seyahat etmiştir!Bu rekoru kırdıktan sonra Jacqueline ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Vhmi-lakı IİLHAN DEMİRELj TALNSZ KADINLARA İDİ "V"1" fİ,mnM filmini dün on binle Sümer Sinemama ve arkadaşı idi hnin h.«1,mi.V "f-kadlR,ara gösterdi.Bu prensibin tek istisınsı 7Md Müv„s u aruKat,a!1 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Amerika 250 milyon jı^ Hariciye Vekâleti sözcüsü amerikan tacirlerinin Türk ihraç mallarının hepsini almak istediğini belirtti [ANKARA AJANSI] WASHİNGTON,13 Amerikan Hariciye Vekâletine mensup bir söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • [İLHAN DEMİREL] Floransanın Falazzo Pitti Senfonik Orkestrası dün şehrimize gelmiştir.Orkestranın 72 kişilik kadrosu içerisinde dört solist ve iki şef vardır.Pitti Orkestrası dördü İstanbulda,ikisi An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1956
  • Başvekil ve eski Dahiliye Vekili için tahkikat açılmasını isteyen takrir üzerine çok sert eler old Başvekil ile muhalefet sözcüleri arasında söz düelloları oldu.Asabi bir hava içinde geçen müzakereler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • BELEDİYE AVRUPAD OTOBÜS GETİRTEMİYOR Ay sonunda şehrimize getirtilmesi icab eden otobüsler Çekoslovakya ile yapılan anlaşma müddeti sona erdiği için getirtilemiyor Şehirde vasıta sıkıntısını önlemek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • Haseki Cildiye Kliniğindeki toplantı 7 ocak cumartesi günü Cilt ve Zührevî Hastalıklar Cemiyeti,seçkin mütehassısların iştirakiyle bir toplantı yapmıştır.Başkan,ilk sözü.Haseki Hastanesi Cilt Kliniği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • Mevlûdü Nebevi Merhum Hamdi Baban refikası ve Mustafa Zihni Paşa kerimesi.EMİNE BABAN De merhumenin biraderi,eski Süleymaniye Mebusu ve Sii'keti Hayriye esbak müdürlerinden,HİKMET BABAN ve Hikmet Baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Vefat eden aile büyüklerimizin I ruhuna ithaf edilmek üzere 15/I Pazar/195fi ikindi namazını miı-I teakip tanınmış hüffaz tarafından mevlit ve kuı'an.Fatihli Kardeşlerin iştirâkile Kocam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • M E V L Û T Merhum armatör Rızâ Kalkavan'ın refikası,İbrahim,İsmail.Nâzım Kalkavan ve Ayge Tan nın anneleri,sâlihatı nisvandan ZELİHA KALKAVAN in ruhuna ithaf edilmek üzere 14 ocak 1936 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • DÜNYADA U HAFTA SouWW Kprte^ EDENİN BAŞBAKANLIKTAN ÇEKİLMESİ İSTENİYOR SALLANAN KOLTUK'.Nümayiş dalgası Ürdünü huzursuzluğa sürükledi Uç hafta önce Urdünün Bağdad Paktına girmek uzere olduğu haberinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 aa?eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Berrin Erbay 14.20 Haftanın programı 14.30 Dans ve caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • "V İSTANBUL OPERE-Tİ Maksim)Tel:44 31 34)Her aksam saat 21 de «Ümit Dünyası Arsaları» Operet 3 perde Jackson Girls balesi Cumartesi,pazar,çarşamba saat 15 de matine,çarşamba matine perşembe suare tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • 1956 YILINDA ayrıca 875000,TÜRKİYE t BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • DEMIBBANK Her ay İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ VE HER AY 15 TALİHLİYE AYLIK GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • Pirine Hatları yükseliyor Piyasada gıda maddeleri fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Bu arada,son defa Viyolana pirincinin toptan fiatı 210,Tosya pirincinin de 190 kuruşa fırlamıştır.Yükselen diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • Ticaret Borsasına yeni satış yerleri kuruluyor Şehrimiz Ticaret Borsasında çeşitli maddeler üzerine olan satışlar çok artmıştır.Bu bakımdan peynir ve yağ için ayrı bir satış yeri kurulacaktır.Faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • İki Bulgar mültecisi Amerika'ya gönderiliyor Tüvkiye'de yaşamakta olan iki Bulgar mültecisi Amerika'da yerleşmek üzere bu sabah saat 9.00 da BEA uçağı ile şehrimizden hareket edecektir.Mülteciler,Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • KISA HABERLER KAĞITÇILAR Derneği adına bir Hey'et dün sabah Valiyi ziyaret etmiş ve kâğıt tevziatı mevzuunda görüşmüştür.VİLÂYET İhtikârı Tetkik Komisyonu dün yaptığı toplantıda yeniden 15 esnafı adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • Okullarda veremle mücadele hızlandırılıyor Bütçeye gerekli tahsisat konduğu takdirde,bütün talebeler sıhhî etütten geçirilecek [VELİ SEZAİ BALCİ Hazırlanan umumî istatistiklere göre,memleketimizde ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • IRUÇHAN UN VER] TAKDİR Aksaray'daki kasa soygunculuğunu aydınlatan Komiser Muavini Kemal Akman ile polis memurları Şadan Türkgüngör ve Hasan Tasoğlu,başarılarından ötürü taltif edilmişlerdir.Emniyet M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1956
  • I Bir profesör arkadaşla konuşmamız STANBUL Üniversitesi Edebiyat Fakül-I tesini karıktıran ve idleri çığırından çıkaran kliğe mensup olduğu,Cumhuriyet gal letesinde çıkan listeden öğrendiğimiz bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • «MAÇKA DULLARUDEGIL.Lt EVLİLERİ FAKİR a yardım ediyor Zarif ellerin doldurduğu kesekâğıtlarla bin liralık gıda maddesi dağıtılacak Vizon Kürklü Bakkal Çırakları.Bunlar pastırma,peynir yerine Miss Dior
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • İtalya'da kurtlar 60 koyunu boğdular [ANADOLU AJANSI] ROMA,13 Maddaloni bölgesinde bir koyun sürüsüne taarruz eden kurtlar,60 dan fazla koyunu boğmuştur.Çobanlar müdahale edecek zaman bulamamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • 16 sene evvel çalınan bir otomobil bulundu [ANADOLU AJANSI1 SYDNEY,13 Polis,16 sene önce çalınmış olan 1937 modeli bir Ford otomobili dün bulmuştur.Ayni otomobilin,çalınmak suretiyle 12 defa el değişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • 1A.P.I n/iüll MALI RFSSİ «Mareşal» namile rımînn Man Mau retslprindcn Mbaria Kanju,Kenya'da İngiliz kuvvetleri tarafından nihayet ele geçirilmiştir.Kanju uzun zaman Man Mau tethiscilerini sevk ve idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • X t I Şefin tatlısı ve acısı Lânii Ş.istanbul)bir müessede çalışıyormuş,fakat.«Şefle aramız bic;iyi değil,diyor.Giyimime karışır,oturuşumu ve halimi tavrımı teııkid eder,hasılı burnunu sokmadığı şey y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • IREUTER-HİSARI Moda-icabında,bir iskarpinin topuğunu dahi bir vazoya çevirebilir!işte bakın,camdan yapılmış topuğun içinde giizcl birer çiçek duruyor.İskarpinin yüz tarafında da bir çiçek var.Bu narin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • [KEYSTONE T.H.A.BALMUMU BANYOSU Zayıflamak mı istiyorsunuz?Bininin balmumu banyosuna!Gülmeyin:Londra'daki bir klinikte tatbik edilmeğe başlanan bu usul çok müspet neticeler vermeğe başlamıştır.Meselâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • RADYOMUZDA yeni bir eleman Lozanda,piyano tahsilini ikmal fimi-olduğunu haber verdiğimiz piyano virtüoz'u Fezal Üstar,dün akşam Cemal Reşit Rey'in idaresindeki İstanbul Radyosu Senfonik Orkestrasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • ATİKALİ AJANSIMIZ 2 GÜN SONRA 16.Ocak.Pazartesi açılıyor BU AJANSIMIZDA 100 TL,VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için 10,000 Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • I —aHBaı Pazartesi gecesi saat 20 de SİZLER İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL PROGRAMI İSTANBUL radyosunda DİNLEMEĞİ UNUTMAYINIZ m.mm\ıwmmmmammsmam*mmmmm\ıııı.ıı mim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • Ruslar'm 8 sene sonra bıraktığı doktor [ANADOLU AJANSI] BERLİN,13 Ruslar tarafından Berlin'in doğu kesiminde bir hastahanede 1 Mart 1948 de tevkif edilmiş olan Dr.Stephan Steyer bugün batı Berlin'e dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • Kirk Douglas'ın evi soyuldu [ANADOLU AJANSI] LOS ANGELES,13 Aktör Kirk Douglas'ın evinden 50.000 dolar kıymetinde mücevher ve giyim eşyası çalınmıştır.Hırsızlığın vukubulduğu gece Douglas ve eşi Palm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • Neriman,ikinci kocasından nafaka istiyor [ANADOLU AJANSI] BEYRUT,13 Eski Mısır Kraliçesi Neriman ikinci kocası olan Mısır'h doktor Ethem Nakip'ten ayda 2 bin Mısır lirası nafaka talebinde bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • MEKSİKA'DA ŞİDDETLİ soğuktan 27 kişi öldü Görülmemiş soğuklar yüzünden bütün sokaklar kalın buz tabakaları ile kaplandı.Halk evlerinden çıkmıyor [ASSOCIATED PRESS] Meteoroloji istasyonları şehirde I r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • Dayak cezası Meclisle j SENELEKDENBERİ kanunlaştırılarak tatbikini temenni et-f tiğim «Dayak cezası» hakkında Konya mebusu Fahri Ağa-E oğlu tarafından Büyük Millet Meclisine bir teklif vukubul-I E muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1956
  • 30 bomba bütün dünyayı mahfa kâfi Bir Alman âlimi patlatılacak 30 kobalt bombasının dünyadaki hayata son vereceğini bildirdi [ANADOLU AJANSI] da Pasifik'te bir seri atom tecrübe-HAMBURG,13 Kiel mühen-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • %EHI \HAFİYE DENİZİN DİBİNDE İKEN,BENLİ DE SUYA ATLADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • CİNGÖZ MİRİHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.28 Başka bir yerde,kırmızı bir perde karşısında kendini buldu.Perdemsi sathın üzerinde üç kare boşluk vardı.Birinden şu ses geldi:Hakikati öğreneceksiniz.Ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • KÖSEM SULTAN m Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.109 Bir Cuma günü,öğleye doğru sala verilmeye başlayınca asker Sultan Osman'ı öldürdüler zannetti,kışla avlusunda bir gulgule daha koptu:Sultan Osman'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • ımm.2 AŞK HIKAYES ÜÇÜNDEN BİR TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İhtiyar ve zengin bekâr Tevjik Uluün zehirle-E nir.Detektif önce,bir ilim adamt olan yeğeni E Cezmiden sonra genç sekreteri Alevden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CÜVAD ULUMAK Tefrika No.112 Sen şöyle geç,İpek ypn'.ma gelsin!Dedi.Kadın bundan hiç alınmadı,işi şakaya vurdu.A.bu oldu mu ya?dedi.Tevekkeli dememişler,dağdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • ALLA^HUK ALİ BEY Mm OSLpM SEVDİĞİN KIZIN.FO-TOĞRAFINI SEyREDECE&INE EVLEN SENİ?O ZAMAN ANNEN SIK SIK EVİNİ ZİyAgET EDER 010 ¦M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • jose fcftODftfet)T DİĞER KARA T KEDİLER HAKKINDA FİKRİM YOK AMA,BU 8ENİM İÇİM ÇOK KIY.METLİ VE UCURLUDUE.ÇÜNKÜ HAYATIMI KURTARDI *Ljy â/SGO OLUP Siten.LEŞ/VE BUCK'UN PLANIN/TEFERRUA T/LE BRANİGAN 'A A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • B O N C U K WÂLTDİSN6Y AV0A DESE-ME.BANA NE ZAMAN SEA'ÛELE-CZ ANNE DÜK BAKALIM,SEN DAHA ÇO-CUKSUN.CANIM iş YAPMAK İSTİ-YORSA BANA KARDEŞLERİNİ ı_n O DA İŞ MBJSANKI BEN AeSLANLAE,KAPLANLAR AVLAMAK İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1956
  • GI G w A N HERYERDE AŞKTIR L GfoEMUR DA HERYERDE MEMURDUR!m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • 4 Astronomi kitaplarının birinck-Söyle lıir hikâye vardır:Öküzün biri Ay'a gitmek istemiş.Bir müddal düşündükten sonra bunu en yakın arkadaşı olan köpeğe açmış.Konuşmuş,kararı vermişler.Beraberce Olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • GENÇ KIZ YAZIYOR:Nişanlımla evlenmek üzere hazırlıkları bitirdik.Her şey yolunda gidiyor,fakat beni üzen tek şey oturacağımız yeri tâyin edememiş olmak.Ailemin evlenmeyen en küçük kızıyım.Ailem evlend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Memnu Denizi olan bir madde.2 Nezir Nim.3 Hâlâ yağmadı Bir mevsim 4 Miskin Bir cart eki.5 Kalın ip.6 Müsvedde.7 Ateh getirmek.8 Yemek Netameli tel İtalya'da bir ova.9 Çaresiz.YUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • 30 YIL SONRA KIZINI BULAN ADAM!e [BOSFOR] Bologna Udine şehrinde Riccardo Aurili adında bir adam otuz senedenberi aradığı kızını ummadığı bir anda karşısında buluvermiştir.Birinci Dünya Harbini tâkib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Kötü bir şaka yüzünden sinemada yedi kişi öldü [TÜRKTEL] MEKSİKO,Evvelki gün Tampiko limanı sinemalarından birinde film gösterilmekte olduğu sırada,seyircilerden bir genç,arkadaşları ile giriştiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Rol yaptıklarını unutan figüranlar [BOSFOR] Venedik Bugün Valenzada Po nehri üzerinde cGuerra e Pace» filminin harp sahneleri çevrilirken,heyecandan rol yaptıklarını unutan figüranlar birbirlerine gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Arabk 20 Ocak n İş hayatınız:Yeni aym "w tesiri ile durumunuz dü-AL^J zelecek,bütün büyüK ^5 arzularınız hakikat olacak.His hayatınız:Gönül işleriniz İstediğiniz gibi yürüyecek.Sağlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • r—Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır T Resimler:Nezih l J Verem nasıl anlaşılır Verem basili mutad olarak akciğerlere oturur.Fakat kemiklerde,mafsallarda,barsaklarda,böbreklerde,deride ve lenf bezlerinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • ARANIZDA MÜNAKAŞA Alafrangayı müdafaa [Canip Avcı'ya cevapl SEVGİLİ küçük muhatabım:Temiz ve saf bir lisanla yazmış olduğunuz yazıyı okudum,pek hoşuma gitti.Fakat ağabeyiniz olmam dolayısiyle bâzı hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Köy öğretmeni KOY öğretmenleri sıkıntıda imiş.Yokluk,ateştir.Hele çeken köy öğretmeni ise mânâsı daha da derinleşir.Akşam karanlığıyla uyanılmaz bir uykuya dalar gibi olan,kış boyunca dünyadan el çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Mûsiki âleminin «Hârika Çocuğu»,büyük bestekâr Wolfgang Amadeus Mozart'ın 200 üncü doğum yıldönümü,hâlen bütün dünyada konserler,konferanslar ve festivallerle tes'id edilmektedir.Filatelistler de 1756
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • BUGÜNKÜ NİYETİNİZ Ml,i'f f ¦v-â:av,if V a/5.9 483729 '4 62392475289 İ OAB,5ŞERİ NAI NOÇ 7 4 5 9 6 3 4 7 8 5 2 8 9 3 5 6 8 3 2 ş S Z V I S I A K I I M E U R R E T t N 5 6 7 3 9 4 7 6 5 4 8 2 7 6 5 3 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Wfâö TOPAL KAATİL Detektif Ferdi,kaldığı otelin penceresinden,iri yapılı,siyah sakallı Bulgar Antanov'un sokağın köşesini kıvrıldığını ve otelin kapısından içeri girdiğini gördü.İki hafta kadar evvel,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • AFRÖDİT Hüzıirfoyonlûfî TiJRHÂN SglÇUİÇ Asılı durmaktan kollarının kuvveti kesilen Demetrios,kafasının kırılmasını kadınların pençelerine düşmeğe tercih ederek kendini tepe üstü aşağıya fırlattı.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Trafik kavşağında doğan çocuk [TÜRKTEL] PORT ELİZABETH,Güney Afrika)Port Elizabeth'de bir trafik kavşağında otomobiller son süratle geçerken caddeyi geçmek isteyen bir kadın yol ortasında doğurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1956
  • Öbür dünyada hayat daha iyi olduğundan cinayet işledi [REUTER HİSAR] Tokyo İhtiyar annesini öldüren bir adam,öbür dünyadaki hayatın kendisi için daha mes'ut geçeceğine kani olduğundan annesini nehre a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1956
  • mamamimmmmmmmmMmmmmmuMummmum um ıııiınrrmrrrıinrr ommsmtamımmmammm T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesaplan Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • iHilüııei Hix&z gajpzt&u Sah i% i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • g!pV cildimin bu tabii güzelliği Puro'nun eseridir ben cildimi Puro'nun ihtimamına hıraktıııı.diyor.Puro cildi korur.besler.tahayyül ve arzu ettiğiniz ö kadife 2İbi yumuşak teni,sihirli güzelliği temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bil'umum malzemenin ilânları,cins,eb'ad,miktar ve evsaflariyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • SATILIK ARSALAR Altunizâde Köşküne ait fevkalâde havadar ve manzaralı arsaların satışı büyük rağbet görmektedir.Bir çok parsellerde inşaat başlamıştır.Elektrik,havagazı vardır.Parseller 600 ilâ 1100 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • İstanbul Belediyesinden Beyoğlu Kasımpaşa'da Kaptan mahallesi ile Küçük Piyale mahallesindeki iki çıkmaz sokağın çıkar hale getirilmesi isteği Nafia Vekâletince onandığı ilân olunur.529)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • BORSA 13 Ocak 1956 Cuma SERBEST ALTIN FIATLARl Cumhuriyet 81.60—81.75 Reşat 94.00—94.25 Vahit 78.00—78.50 Hamit 79.50—80.00 Aziz 77.25—77.50 Gulden Hollanda 78.20—78.30 Külce 11.95—12.00 Külçe 11.78—1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • KİRALIK TELEFONLU İŞ YERİ Cağaloğlunda matbaa,atelye ve ya laboratuar için,geniş,tesisatı hazır telefonlu iş yeri kiralıktır.Müracaat:Saat 15 ten itibaren Cağaloğlu Hürriyet Matbaası bitişimi.Sıhhat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • n ısını* KESER ÖKSÜRÜĞÜ ECZANELERDE BULUNUR 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • HİCRİ Cumartesi rum!1375 14 1371 Ccnıaziyel' ahır OCAK Ocak 1 1956 1 VAKİI VASATÎ EZANÎ Ciine^ 7.4 O OO Öi-le 12.23 7.20 İkindi 14.49 9.46 Aksam 17.03 12.00 Yatsı IH 30 1.37 İmsak 5.38 12.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Selimiye Askeri Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • İstanbul Ticaret Odası Adres Kitabı Kitapların ödemeli olarak gönderilmesi için taşradan fazla müracaatlar olmaktadır.Bu,bazı karışıklıklara yol açtığından ödemeli olarak kitap sevketmemiz mümkün deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme İlânı Tire Belediye Kurumları Elektrik İşletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gerilim şehir elektrik şebekesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Üstad Reşad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa SATİŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray,Bâbıâlide t tnkılâb ve Remzi Kitabevleri ve MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan 1 İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğine kayıtlı bulunmayan fotoğrafhane sahiplerinin fotoğraf kâğıdı tahsisi için şimdiye kadar Vilâyet Tevzi Bürosuna müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narh Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • ^L FAYDALIDIR Opon,soğuk algınlığı ve yorgunluktan mûte* vellit ağrılar ile baş,diş,nezle,romatizma,lumbago ağrılarına karşı faydalıdır 7'/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Atatürk Kız Lisesi Müdürlüğünden Okulumuzda acık bulunan 20 liralık kadroya askerliğini yapmış lise mezunları arasından imtihanla bir memur alınacaktır.imtihan 18/1/1956 Çarşamba günü saat 14 de okuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atgı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet ağaç atkı masurası alınacaktır.Masuralara ait resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Selimiye Merî Satmalına Kamisyon Bşk.1 Cebzc Darıca garnizon birlikleri için aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 18 Ocak 956 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4290-75)Muhammen M.teminatı Şartnamelerin Cinsi Mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından Profesyonel futbol lig maçları ikinci devresine ait 35 maç için 140.lira bedelli olarak hazırlanan kombine biletlerin:1—7 nci sıralara ait tek numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz İkinci Kadm-Doğum Kliniğine yaptmlacak 77.090 lira 12 kuruş keşif bedelli kanalizasyon çatı kalorifer vesair tesisat onarımı kapalı zarf usulüyle iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Yeşllköyde Fevkalâde Satılık Arsa İstanbul Defterdarlığından:Bakırköy,Yeşilköy.Şevketiye mahallesi,Yasemin,Çınar ve Papatya sokağında 46 pafta,563 ada,1 parsel 3439 metrekare üç tarafı yol,bir tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray selefi kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seleflerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Yetişmiş Teknisyen Alınacaktır Sivas Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 1 Hastahanemiz kaloriferi,havalandırma,elektrik ve diğer tesislerde çalıştırılmak üzere 550)lira aylık ücretli bir teknisyen ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • DAVET Adresleri bulunamadığından veya davetnameleri vaktinde kendilerine ulaşamadığından dolayı çağrılmadıkları zannmn düşmemeleri için Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerinin 15 Ocak Pazar günü saat 17 dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden 1 Şehir Hatları vapurlarında 1955 yılına ait olan paso iaıın 1956 yılında da muteber olabilmesi için vize ettirilmesi lâzımdır.Paso hamil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 14.01.1956
  • Herkes ondan bahsediyor,herkes onu soruyor MEÇHUL KADIN Çok değil,bir iki gün daha bekleyeceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Mecliste dün cok sert müzakereler oldu t Baştarafı birincide I bul'a gönderdik,lara rağmen,hükümet tasvibinize Şimdi neticeleri elde edebilmek yine mazhar olmuştur.Fakat işte,için çalışılmaktadır.Kat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Kasım Gölek şehrimize geldi C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.C.H.P.İl Başkanı Muhlis Sırmalı,İl İdare Kurulu üyeleri,partililer ve basın mensupları tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • «1001 GE&E» içinmiş!En İyi şaraplık üzümleri yetiştiren '•ölgelerden biri olan Kırıkkalede Beşev Şarap Fabrikasında beş seneden beri •skit'l-ıekte olan 288000 litre şarabın kimin için bekletildiği rrt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Cezayir'de şiddet hareketleri arttı [ASSOCİATED PRESS] CEZAİR,13 Fransızlar bir taraftan milliyetçileri yatıştıracak siyasî ve askerî hâl çarelerini humma h bir şekilde araştırmaya çalışırken bir tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Amerika 250 Milyon Dolarlık Krom istiyor t Baştarafı birincide tır.Türk hükümetinin de Amerikan hükümetine bu şekilde muhtelif malların,başta krom olmak üzere satımını temin etmesini bekleriz.Şunu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Selanik'te hazırlanan senaryo!t Baştarajı birincideğ:öğrenci Oktay Engin'in,ğid-jf I detli inkârına rağmen,savcı I I Ofctay'tn Gümülcine'de bulu-|f nan babasına yazdığı ve ele jğ I geçirilen bir mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • enderesin Konya nutkuna dair açıklaması t Bttstara/i birincide Bunlardan bir kısmı sözlerimin kardeşi kardeşe kırdıracak bir mahiyette olduğunu,bir kısmı sağ politikacılara meydan açtığını ve mukaddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Colombia Üniversitesi Rektörü şehrimizde t Baştaraf\birincide şöyle anlatıyor,«Tahsilimi Fransa ve İngilterede yapmıştım.O zamandanberi Amerikadan dışarı çıkmadığım için,üç aylık dünya turu benim için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • B!r kilo esrar satarken yakalandı Halde kabzımallık yapan Mustafa Yavaş adında biri,esrar kaçakçılığı yaparken yakalanmıştır.Ayni zamanda adam öldürmekten sabıkası bulunan Mustafa'nm esrar kaçakçılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • YEDEK SUBAY Okullarında and içme töreni M.M.V.İstanbul Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Şehri.Tiiz "'eki Süvari,istihkâm,Levazım Maliye ve Tuzla'da bulunan Uçaksavar Yedeksubay Okullarında,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Kaçak dolar çalan ve alanlar mahkemede Dün,Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde elden ele gezen 50 dolarla 1200 liretin dâvasına bakılmıştır.Hüseyin Gülsen adında biri,bir müddet evvel Yeşilköy'de oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Fil Hamdinin ifadesi alındı Dolandırıcılıktan suçlu bulunan Fil Haindi,dün 3 üncü Sorgu Hâkimliğinde ifade vermiştir.Suçlu,kendisine isnad olunan dolandırıcılık suçlarından yalnız yedisini kabul etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Palf® çaâan hademe Akaretlerdeki Sanat Okulunun hademelerinden Kâmil Köseleci,hırsızlık suçundan Adliyeye verilmiştiriddiaya göre Kâmil,okulun öğretmenlerine ait yatak odasına girerek,öğretmenlerden R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • İki Fransız Jel uçağı düştü [ANADOLU AJANSİ)PARİS,13 Salon bölgesinde bulunan Fransız havacılık okuluna mensup iki vampire tepkili uçağı,bugün,düşmüştür.Uçaklardan biri uçuş sırasında havada infilâk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Nazım Bezmen D.P.den dün istifa etti t Bastarafı birincide son İstanbul 6/7 Eylül hâdiseleri de buna inzimam edince,partinin kurulduğu zaman ilân ettiği ve takip edeceğini iddia ettiği yoldan ayrıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Devlet hastahanelerinde ücret alınmayacak t Baştarajı birincide Ayrıca tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddeleri gereğince şimdiye kadar hastalardan alman ve muayene yapan tabiblere verilmesi icabeden ücretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1956
  • Yugoslavya Balkan Paktına sadık kalacak [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD 13 Bugün Yngoslav hükümeti sözcüsü Branko Draskoviç,yaptığı bir konuşmada,Yugoslavya'nın Bağdat Paktı hakkındaki düşüncelerinin «müsb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ| G.SARAYLILARIN HEDİYESİ alTs°:z bir heyet Ankara ya giderek,ellinci yıl altın madalyasını Reisicumhur Celâl Baışor ile Başvekil Adnan Menderes'e sunmuştur.Kendilerine ayrıca birer ellinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • AVCILIK I Turhan TAMERLER ÇULLUK Havaların yumuşaklığını mu-EE hafaza etmesi yüzünden çulluk-EE lar Ömerliden yukarıda olan nuntakaları takiple yollarına de-vam etmektedirler.Hafta içinde EJ Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • İSTANBUL GENÇ Karması yine mağlûp dim,Necdet,İhsan,Sedat.Gene Karma:Özcan Tamer)Erdoğan,Çağatay Erhan)Cahit,Sadık Kubilay)Kaya Faruk Orhan)Çetin Mustafa)Mustafa,Erdoğan,Yılmaz Yüksel)İstanbulspor takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • ii/i rıırı/Tin iruçhan ünveri İKİ tİYİEKTAR Fo'erbfJfce v& Beşiktaş'ın iki emektarı Nusret ve M.Ali hareketlerinden evvel beraber dolaşarak alışveriş yapmtjlnrdır.Yukarıda.M.Ali ve Nusret çarcıda dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • [HİSARI Kral Kupasının üçüncü turunda Londradaki Valley'de Townsend'in kalecisi Burton Alhion,Charlton'lu Jimmy Gauld'un attığı ikinci gole mâni olmak için hoşu hoşuna plonjon yapmaktadır.Bu maçta Tot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Bu haila yapılacak basket lig maçları Basketbol birinci küme lig maç-^kızlar)larının dördüncü haftası karşılaş-16.15 Modaspor Fenerbahçe maları,bugün ve yarın Spor ve kızlar)Sergi Sarayında yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Bugünkü güreşler İstanbul güreş lig maçlarına bu gün de Fatih Güreş Kulübünde saat 17 den itibaren devam edilecektir.Bugünkü güreşler Denizgücü Kasımpaşa,Topkapı Paşabahçe arasındadır.Tartı saat 13 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Güreş millî takımımız Budapeşte'ye Salı günü uçakla hareket ediyor Perşembe günü Fatih Güreş Kulübünde yapılan millî güreş takımı seçmelerinde,bilhassa 73 kilonun seçiminde tarafgirâne hareket ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • ®wm&mmmii.NDÜZ GUHDİI2 KILIÇ'IH HAYftT t İSVEÇ VE ALMANYA SEYAHATLERİ Millî futbol takımımı?1951 senesinin ilk iki maçını İsveç ve Almanya milli takımlarına karşı yaptı.Biri Stockholm,diğeri ise Berli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • yine mağlûp iyine mağlûp [TÜRKTELJ HELSİNKİ 13 Son yaptıkları karşılaşmada ezici şekilde mağlûp olmuş bulunan İsveç Greko Romen takımı,bu defa da burada Finlandiya ile yaptığı karşılaşmayı 9/7 kaybetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • İZMİR ISRAR EDİYOR I İZMİR,13 Macar milli takımının İzmir'de maç yapamıyacağının ilânı üzerine bugün toplanan kulüp temsilcileri,Macarların şehrimize getirilmesi için 5 kişilik bir komite seçerek Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Millî lig mevzuu ve Hasan Polafi Üç büyük İstanbul kulübünün Federasyon kupasına iştirak etmemek hususundaki kararları kat'ileşirse Futbol Federasyonu çok güç bir durumla karşılaşacaktır.Bu vaziyeti ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • YILIN SPORCUSU ANKETİMİZ Yarın saat 19 da bitiyor ıı Yılın sporcusu» anketine gelen reylerin tasnifine devam ediliyor Bu sene de okuyucularımızın dan sonra gönderilen veya Maç büyük alâkası ile karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • yp s-'v GOL MAKİNESİ SAKATLANDI £ö*Sİ 5?lag karşılığı transfer ettiği genç santrajoru Vic Çroves,takıma dahil olduğundan bu yana hemen her maçta bir gol atmaktadır.Yalnız,Groves Cumartesi günü Arsenal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Hm [SAMI ÖNEMLİ 1 fi İTTİ I FR A.ltay kulübünün davetlisi bulutlan Beşiktaş profesyonel futbol takımı,dün öğleden sonra Ul I I ILLIA uça^jft izmir e hareket etmiştir.Yukarıda Beşiktaşlı futbolcular ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • HALTER KUPA müsabakaları Bugün saat 20 de Şişli Kulübünde tecrübesizler arası halter kupa pa müsabakaları yapılacaktır.Müsabakaların tartısı saat 16-17 arasında olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • Şubafla bir hakem kursu açılacak ŞUBAT ayının ilk haftasında İstanbulda futbol hakem kursu açılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.Beynelmilel hakemlerimizden Sıılhi Garan'ın hocalık yapacağı bu kurs,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1956
  • YUGOSLAV TAKİMİ BUGÜN İLK MAÇIN!T İLE YAPIYO Takviyeli bir şekilde gelen Radniçki'nin nasıl bir oyun çıkaracağı merakla beklenmekledir Yugoslav liginin üçüncü durumunda bulunan futbol takımı Radniçki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor