Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • TMÇB/ÇMIM GELim POKER PLAY Markasını bilmeniz kâfidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • ADRES Cağaloglu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral n.W;w YIL:6 SAYI:2033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • biFokıldı Talebe Oktay'ın itirazı üzerine Selanik Adliyesi dosyayı tetkik için Atina'ya gönderdi.Umumî kanaat dâvanın görülmiyeceği merkezinde [Hususî Surette giden arkadaşımız FARUK DEMIRTAŞ bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • {İLHAN DEMİREL] T METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ DUVAR,ÇÖKTÜKTEN SONRA Ortaköyde dün büyük bir kaza ucuz atlatıldı Şifa yurdunun 7 metre yüksekliğindeki duvarı 1 dakika sonra yıkılsaydı yüzlerce insan tramvayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • [A.P.J AKREP YUTAN ADAM Bir insanın akrep yutabileceğin!hiç düşündünüz mü?Yeryüzünde bu acaip «işi» yapan tek bir adam vardır:Moshe Yeminy.Aslen Trablusgarblı olan bu İsrailli,bir düzine akrebi,âdeta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Pasoculara YER YOK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 Belediye Reisi Enver Dündar Başar,Belediye vasıtalarında seyahat eden meccani paso sahiplerinin bundan böyle otobüs ve troleybüslerde oturmalarını y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Hırsızlıktan vazgeçemiyen gece bekçisi Hırsızlık suçundan Adliyeye verilen ve delil kifayetsizliğinden ötürü serbest bırakılan Levent gece bekçilerinden Ali Aslan hakkında tekrar ayni suçtan dolayı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Dün geceki KESİF SİS Dün gece şehrimizi kesif bir sis tabakası kaplamıştır.Geç vakit başlayan sis kısa zamanda yayılmış ve bütün şehri Devamı Sa.3,Sil.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • GECEKİ yana in Sultanahmet İşçi Sigortası Hastahanesinin civarı,dün i gece bir yangın tehlikesi at-latmıştır.Peykhane caddesinde 57 nu-i I maralı üç katlı evin üst kat Devamı Sn.3,Sü.6 da ;[İLHAN DEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • r-Yine Belediye!TRAFİK Müdürü sayın Orhan Kyüboğlu'dan hususi otomobillere niçin müsamaha ettiğini iki defa ıi'inıistıık.Nihayet kendisinden bir mektup aldık.Bütün medeni ölçülere riâyetli,dürüst ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Hürriyet Partisi'nin İstanbul teşkilâtı Hürriyet Partisi İstanbul listesinin müteşebbis heyeti tesbit edilmiş durumdadırisimler,Ankara'ya bildirilip,muvafakat alındıktan sonra açıklanacaktırt Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Ramazan topu ile Ankaradan dönüş Giresun'un Esbiye Nahiyesi halkının kaza olmak üzere Başkente gönderdiği hey'et hediye topu götürebilmek için çare arıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12'—Giresun Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Çocuk zammının arttırılması istendi 1 HUSUSİ MUHABİRİMİZDENJ ANKARA,12 Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün,Büyük Millet Meclisine verdiği bir teklifte,çocuk zamlarının 10 liradan 25 liraya çıkarılmasını isteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • 100 bin liralık İHTİKÂR Bir firma 121 liralık sobaları zincirleme usulle 378 liraya satmış Piyasada 100 bin liralık bir ihtikâr hâdisesi meydana çıkarılmıştır.Tanınmış bir firmanın elinde 400 ithal ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • m is^i ÜÇÜNCÜ ŞAHIS NEREDE?I İLHAN demirV.I Evvelki gece sabaha karşı hir marangoz deposunun kasasını soyan üç kişld#ı ikisi yakalanmış ve adliyeye verilmiştir.Polis simdi Remzi Çetin ve Ahmet İrat'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Tahkik komisyonu faaliyete geçiyor Anayasa Encümeni toplanarak meseleyi müzakere edecekörfi dare mevzuundaki takrir Mecliste bugün görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET SELÇUKER'den] ANKARA,12 Üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • k'ibristâ\iNGiLiZ\y ı ğ ı n ağ'\2000 İngiliz paraşüt-çüsü uçakla Kıbrısa i naklediliyor [ASSOCIATED g LONDRA,12 2000 İngi-liz paraşütçüsü,icabında Or-S taşarkta vazifelendirilmek ü-g E zere bugün dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Gökay'm hatırı işin etin kilosu 4 liraya satılıyor Et Hatlarındaki sun'î yükselişi önleyecek yeni tedbirler alınmıştır.Bu tedbirler arasında,kuzu kesiminin arttırılması ve istihsâl bölgelerinden bol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • Ticaret Odası Meslek Heyeti 100 liraya satılan iskarpinleri pahalı bulmadı 100 liraya kadar iskarpin satan esnaf,Ticaret Odası kundura malzemesi meslek heyetince haklı görülmüştür.Ancak bu hak tanıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • IA.P.1 l!ff*AlfI AD İngiltere'nin Ürdün'e yapmakta olduğu askeri L UuMBVLfcıl yardım devam etmekte ve bilhassa Ürdün hava kuvvetlerinin takviyesi cihetine gidilmektedir.Bu arada,İngiltere,Ürdün'e Vamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1956
  • [İLHAN,DEMİRELİ İT Al VAİI IICDIICI ADI l/İl ÂYETTE Şehrimizde bulunan İtalyan Parlâmento Heyeti,dün sabah Vali II ALI AH ITlLDUoLMnl W İLA I El I E Gökay'ı ziyaret etmiştir.Bu ziyaret esnafında Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ lutdauc Dk,Gut GÖNÜL HAZİNESİ «Deep in My Heart» Rejisör Stanley Donen idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir M.G.M.Amerikan)filmi.Oynayanlar:Jose Ferrer,Helen Tıaubel,Doe Avedoıı,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş orkestra parçaları 13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 13.30 Saz elerleri 13.45 Haberler 14.00 Karışık müzik 14.30 Şarkılar Pl.ı 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • te yeni yılın ilk çekilişi MART AYINDA^ 75.00 O LİRA BİR KİŞİYE 20.000ÜRA Her 150 liraya bir kur'a numarası Hesabınızı açtırmakta acele ediniz.•w AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • ATIKALİ AJANSIMIZ 3 GÜN SONRA 16.Ocak.Pazartesi açılıyor BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için JOıOOO Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • DEMİ Her av İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ VE HER AY 15 TALİHLİYE AYLIK GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • 1 1956 İKRAMİYE PLÂNINDA büyük imkânlar TAFSİLATI pEK YAKINDA f I ÖĞRENECEKSİN!TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • 150 BİN ÇİFT TORİK DENİZE DÖKÜLÜY Balıkçılar Kooperatifi Başkanı et ve balık kurumundan yardım istiyor.Son günlerde 50 bin çift torik satıldı Dün Balıkhaneye 200 bin çift torik gelmiştir.Balıkların 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • BORSA 12 Ocak 1056 Perşembe SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 82.00—82.10 Res;ıt 93.00—94.00 Vahit 78.00—78.50 Hamit 79.50—80.00 Aziz 77.25—77.50 Gulden Hollanda 78.80—79.00 Külçe 12.00—12.05 Külçe 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • 2 kardeş havagazmdan zehirlenip öldü Galatasaray'da Tosba sokağında Cemal Binoğlu'na ait imalâthanenin bodrum katında yatıp kalkan Recep ve Şuayip Besledi adında iki kardeş,havagazmdan zehirlenerek öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Taşlıtarlada oturanlar otobüs sıkıntısı çekiyor Taşlıtarla ve Yıldıztabya semtlerine Belediye otobüsü çok seyrek işlemektedir.Ayrıca,bu semtlerin yolları da bozuk ve çamur içerisindedir.Durum,talebe v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Çaldıkları taksi ile hırsızlık yaptılar Evvelâ otomobili çalan üç kişi sonra da çaldıkları taksi ile demir hırsızlığı yapmağa kalktılar Tophanede sabahçı kahvelerinde yatıp kalkan İzzet Hacı adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • MEVLUT Merhum armatör Rızâ Kalkavan'ın refikası.İbrahim,İsmail,Nâzım Kalkavan ve Ayşe Tan'nm anneleri,sâlihatı nisvandan ZELİHA KALKAVAN in ruhuna ithaf edilmek üzere 14 ocak 1956 cumartesi günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Sarı Nuran'ın işlettiği kumarhane basıldı Evvelki gece Taksimde bir kadın tarafından işletilen bir kumarhane basılmıştır.Kumarhanenin sahibi kumar oynatmak ve oynamaktan muhtelif sabıkası olan Abbas T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • G.H.P.adına sahte makbuzla para toplanıyor C.H.P.İstanbul gençlik kolu dün neşrettiği bir tebliğde,bazı şahısların gençlik kolları adına sahte makbuzlarla para topladıklarını bildirmiş ve halkın bu ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Çocuk zamlarını alamayan öğretmenler Eyüp ve Fatih semtlerindeki ilkokullarda vazife gören öğretmenler,üç aydan beri çocuk zamlarını alamamışlardır.İlgililerin belirttiklerine göre,Maarif Vekâleti tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Bir röntgenci YAKALANDİ Yaşar adında bir «röntgenci» yakalanmıştır.Samatya'da Pamukçu sokağında oturan G.adında bir kadın polise müracaat ederek,meçhul bir şahsın,bahçesine girerek odasını gözetlediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Fakirlere bedava dağıtılacak erzak Rahmetli Sinop Milletvekili Dr.Galip Hakkı Üstün'ün ve eski sefirlerden Faik Hozar'ın ölümlerinin yıldönümü dolayısiyle yarın Topkapı'da Fukaraperver Cemiyetinde kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Laboratuvarlar boş ampul sıkıntısı çekiyor Belirtildiğine göre yerli laboratuarların kullandıkları boş ampul imalâtı ihtiyacın ancak yüzde 40 im karşılamaktadır.Bu bakımdan ilâç siparişlerinin yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Geçen yıl 12.111 çift nikahlandı Şehrimizde evlenenler gittikçe fazlalaşmaktadır.Tutulan istatistiklere göre,1955 yılı içinde İstanbul Belediyesi hudutları içinde 12.111 çiftin akitleri yapılmıştır.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • KISA HABERLER BATI Trakya Göçmenleri Yardımlaşma Derneğinin yıllık Umumî Heyet toplantısı 15 ocak pazar günü saat l3 de Beşiktaş Köyiçindeki Yeni Yıldız Sineması salonunda yapılacaktır.O MEYVA ve Sebz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Bütün Şehir Dansediyor» Donald O'Cortnor Janet Leigh RenKJi İngilizce.MELEK Tel:44 03 80)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızları Renkli İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1956
  • Amerika'da din öğretimi E İL I E hikmettir bilinmez biz biliriz ya)n© zaman ben bu sütunda Müslümanlığı müdafaa yahut komünistleri tenkid eden bir İ yazı yazsam,Cumhuriyet gazetesi,kendisinden E hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Irakla Mısır arasında gerginlik patlak verdi Kahire'nin Bağdad'iaki Aieşemiliierinin geri çağrılması iki memelekei arasında soğukluğa sebep oldu [ANADOLU AJANSI] BAĞDAT,12 Irak hükümetinin,Mısır'dan,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Sokağa bırakılmış bir çocuk bulundu Bakırköy'de Yakut sokağında oturan Ziya Coşkun adında bir doktorun bahçe kapısına,evvelki ekşam,meçhul bir kadın tarafından bir buçuk aylık bir erkek çocuğu bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Fakir gençle zengin genç Neriman 1'.İstanbul)güzel bir genç kızmış.İki talibi varmış:«Biri zengin,fakat gayet uçan ve ha an bir delikanlı.Bütün tanıyanlar öyle söylüyor.Öteki talibim,akıllı,uslu.tabsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Tahkikat faaliyete t Baştaraiı birincide encümeni reisi daha önce Manisa mebusu Muammer Alakant idi.Muammer Alakant,istifasını verip Hürriyet Partisine geçtiği için en-cümene yeni bir reis intihabı ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Bütçe Komisyonu toprak dağıtımı meselesini görüştü rHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantısında üyeler bilhassa iç ve dış iskân meseleleri ile toprak dağıtımı mevzularına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • MALİYEDE NAKİLLER [HL'SLSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Maliye Vekâletinde yüksek memurlar arasında ba& değişiklikler yapılacaktır.Vekâlet müsteşarı Mehmet Izmen ve Hazine Umum Müdürü Burhan Ulu tanın va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • 100 liraya iskarpin satılması normalmiş t Baştarafı birincide dün toplanmış,uzun müzakereler neticesinde de iskarpinlerin maliyet fiatını,birinci 63 lira 22 kuruş,ikinci 67 lira 2 kuruş,üçüncüsü de 72
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • I If Yeni kurulan İstanbul İnşaat Müteahhitleri Derneği ilk kongresini dün Ticaret Odası salonunda yapmıştır.Kongrede belirtildiğine göre,inşaat malzemesi jiatları çok yükselmiş,buna,muvazi olarak işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Çocuğunu 50 bin liraya satın almak isteyen ana 3000 lira vermek suretiyle otomobil tutan anne,çocuğunu kaçırırken kocası tarafından yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 Kocasına ihanet ettiği iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Hürriyet Partisibin İstanbul teşkilâtı t Baştaraft birincide Dün görüştüğümüz partinin ikinci başkanı Enver Güreli,listenin bugün,olmazsa yarın muhakkak basına bildirileceğini söylemiştir.Öğrendiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Kasım Gülek geliyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu sabah Ankara'dan şehrimize gelecektir.Genel Sekreter 15 gün kadar İstanbulda kalarak parti işleri ile meşgul olacak ve 20 ocakta yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Ortaköy'de dün büyük bir kaza ucuz atlatıldı t Baştarafı birincide sara uğramış ve römorkun arka tarafı ezilmişti.Evvelce Zekiye Sultana Abdülhamid II.nin büyük kızı)ait olan bu saha,sonraları Dr.Asım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Bülent Ufuk şoförler tarafından dövülmüş Sinema artisti Bülent Ufuk karakolluk olmuştur.Galatasaray'da,ters taraftan bir taksiden inen Bülent Ufuk,arkadan gelmekte olan taksinin şoförü Feridun ve arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Ramazan topu ile Ankara'dan dönüş t Baştataft birincide müteşekkil hey'et,şöyle demektedirler:c—Bize işi sıkı tutun diye tembih ettiler.Meclisin kapışma yatacağız.Öleceğiz,fakat Nahiyemizi kaza yapmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Ege'de 40 milyon kilo tütün satıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,12 Ege Ekici Tütün piyasası 4 üncü gününde de hâlâ malûm tempo içindedir.Dün,piyasanın kısmî bir canlılık içinde olduğu görülmüşse de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Yüz numaraya gitti ve 14800 lirası çalındı Sirkeci'de bir otelde kalmakta olan Kemal Önder adında Balıkesirli bir tacirin 14.800 lirası çalınmıştır.Hâdise dün sabaha karşı cereyan etmiş ve bir aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Gazetecilerin Gelir Vergisinden muaf tutulması İstanbul Gazeteciler Sendikası.Gelir Vergisinde muafiyeti genişletmeyi istihdaf eden tâdil tasarısının şümulüne,gazetecilerin de alınmaları için hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Bir dolandırıcının bulduğu usul [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,12 Şehrimizde bugün enteresan bir dolandırıcılık hâdisesi olmuştur.Metin Derim adında bir kuyumcunun dükkânına ev» velce bir defa gördüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • BİR RESMİ İLÂN gazetesi çıkarılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Gazetelere verilen resmî ilânların müstakil bir resmî ilân gazetesinde neşredilmesi düşünülmektedir.Hattâ bu tasavvur yakında kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Dün geceki kesif sis t Baştarafı birincide kaplamıştır.Bu sebeple vapur seferlerinde aksamalar olmuş ve kara vasıtaları da herhangi bir kazayı önlemek için sür'atlerini azaltmışlardır.Sisin bu sabah a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • GECEKİ YANGİN t Ba^tarafc birincide?tında çıkan yangın,derhal gelişerek bitişiğindeki 59 numaralı üç katlı binaya da sirayet etmiştir.Neticede her iki binanın ahşap kısımları tamamiyle yanmıştır.Yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • İSTANBUL RADYOSUNDA PAZARTESİ GECESİ SAAT 20 de ÖZEL PROGRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Kamisyon Bşk.1 Gebze Darıca garnizon birlikleri için aşağıda cins ve miktarları,muhammen bedeli,ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • TEKNİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yıldızda)11/1'1956 tarihinden itibaren telefon numaralarımızın 483264 v« 483265 olarak değişmiş bulunduğu ilân olunur.323)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Kom.Bşk.1 Alemdağ,Ömerli,Maltepe garnizonları için aşağıda cins,muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddeleri açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Cinsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • KİRALIK-Beyazıt meydanına nazır otel,yurt,laboratuar ve hafif sanayi işlerine elverişli 700 M2 lik yekpare iki salon kiralıktır.Tel:22 00 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • Hasan Polatkan'ın kız kardeşi evlendi THUSL'Sİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Eski Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın hemşiresi Müşerref Polatkan ile Eskişehirli veterinerlerden Sadrettin Kaban'm nikâhları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • SELANİK DÂVASI ASKIDA BIRAKILDI t Bttftarafı birineld* Esasen Yunan efkârı umumiyesi ve basını da bahis mevzuu dâva hakkında o kadar alâkasız kalmıştır ki,kendilerine dâvanın 19 ocakta başlayacağını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1956
  • jtHWnımwıiH mummwıtttmnıırttwmınıuınıımı.wııııınıınmnHiıımımmıııınımnıııınııııtıı TAKVİMDEN BİR YAPRAK WÛ~\J0+*&4k+Unuturlar seni Bİ'Yİ'K üstadım Süleyman Nazif merhum hakkında geçen gün Mazhar Önadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • CİCİ CAN DARiyRSA DARILSIN Ami BEN HCMESi rSTİDÂMI YAZAYIM DİLEGİMDİR-OLMADI-VÜCE KATINA s* BU.DA QLMADI-HUZURU İLAHİYE.OLDU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • BONCUK WÂLTDİSNEY CAM» BEN V EFE SEN KIRDIM YOS-HEP BÖVLE AAA-SONCU.SERT MİSİKI-İUN KABAHATİ VOK TOP OY-NUYOR-DUK.Ti YA SEM ÖYLE DEĞİL MİSİN IHZ6 «W3F 'ANNE OL.MADAN EWEL,j/Evet.şmdİ I İSE HAYIR J f&&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • AVCİ JED FORAN BENİ BUNU SIRF BİR ALICENAR.UK OLARAK GÖRMÜYORUM.T^lji UE DEMEK İSTE-DİĞİMİZİ ANLAM-DIM.BlZ KADINLAR HEKŞEYDEM ŞÜP-HELENİRİZ BU SEYAHATA PARA İÇİM ÇIKMADIĞINIZA GÖRE NİÇİN KASUL ETTİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNCMURPHY KeÜMELERİ TASARftUF ET.Evde laziaa OLABİÜB GEORĞE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • JÖSE SÂUNAS,ROD ftEED immm SASA BİRKAÇ UGUE ALAMETİ ĞETİeDİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • Çünkü.beklememe imkân vermediler.Ben kabul cevabımı geciktirmek istedim.Kabul etmedi Nira.Onun sözlerine niçin inandınız?Ben hiçbir şeye inanmadım.Yalnız tecrübeye girdim.O kadar.Pişman mısınız?Henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.108 Dedikleri zaman Sultan Osman ne yapacağmı şaşırdı.Sırtında beyaz bir gecelik entarisi vardı,ayakları çıplak,başı açıktı.Ağa sarayının harem dâiresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • WkS2%!Yazan:RE Fİ' C Şahine nisbetle saray gibiydi ama,nihayet o da aynı şey demekti.Kel İpek'e:Sözlerine itiraz edecek değilim,dedim,eğer bu vâsıta karının peşine takılıp buraya gelmesen kimse seni z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1956
  • HIII|!1"l':ıi!A$K HİKÂYESİ ÜÇÜNDEN TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:İhtiyar,zengin bekâr Tevfik Uluün bir gün zehirlenir.Detektif,ilkin,ihtiyarın,ilmî tetkiklerle meşgul yeğeni Cezmiden,sonra,adı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • Z?BİR Ay yolculuğu bahis konusu olunca,bittabi önce astronomlara başvurmak gerekir.Biz de öyle yaptık ve hâlen memleketimizde büyük ilmî hüviyete sahip profesör VVolfgang Glcissberg'e müracaat ettik.W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • 428765394762 8" 356 7 8 4 i İÖ SE İ AAKZSRC 5 6 4 3 7 2 8 6 5 4 9 7 3 2 4 5 9 7 8 3 ş I G ş D E L D I U 0 E A L Z G ş N E G 2 9 5 8 6 7 5 3 4 2 8 6 5 7 3 9 6 2 7 5 E B E R 0 D D E E R I S I U L I T G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • BİR KADINI NASIL CEZBEDEBİ-LİRSİNİZ?A.Tabiatın değişmez kanununa göre,hemen hemen her erkek evlenir.Evlenmemekte ısrar edenlerin mizaçlarında bir bozuktuk olduğu müşahede edilmiştir.Burada kadını cezb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • ftÜLMAfc 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 E* 6 ss 7 8 9 SOLDAN SAĞA:J Bir av tarzı Ateşten kalan.2 Hırsızlık argo)Bir içtimai birlik.3 Bir mide usaresi Kırk para.4 Canlılık,hareketlilik Fr.5 Yüz,çehre eski)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • Bir milyon senelik buzla yapılan kokteyl![REUTER HİSAR] Kopenhag İskandinav Hava Yolları tarafından ihdas edilen Kutuplar arası hat üzerinde Kaliforniya ile Kopenhag arasında seyahat eden yolcular,Gro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • Uykusuzluk çekenlere beşik tavsiye ediliyor [TÜRKTELJ New-York Pittsburg şehri doktorlarından Profesör Mc.Cloy'a göre,uykusuzluk dünyayı kaplayan bir hastalıktır.Ve dünyanın iğinde bulunduğu meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • BOUNT ORAN Kapının ardındaki oda yazılardaki ihtarlardan daha^ tehlikeliydi.Bir erkek için aç kaplanlardan daha tehlikeli mahlûklar vardı orada.RAHİBELER.Baş rahibe,diğerlerine Çekin elinizi.O benim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İs hayatınız:Öğütleri yabana atmayınız.Bugün bunlardan çok fayda görebilirsiniz.His hayatınız:Öğle üstü bir bagüzel bir haber yüzünüzü güldürecek.Sağlığınız:Çok iyi KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Dr.Hazırlayan:Ercüment Baktır Resimler Nezih J Tüberküloz nasıl yayılır?j: v,Tüberküloz verem)basili,hasta bir insanın aksırık ve öksürükleriyle havaya saçtığı damlacıklarla diğer insanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • SATRANÇ ŞAKALARI Birçok meşhur satranç üstatları,henüz iyice tanınmadan «cüz'î miktarlar» için satranç oynamak mecburiyetinde kalmışlardır.Dünya şampiyonlarından Steinitz de buna istisna olmamıştır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • ARANIZDA Alafrangayı mudataa [Alaturka ile Alafrangayı mukayese edenlere] Bilmem neden alaturka ile alafranga müzik bizde daimî bir rekabet mevzuu oluyor.Esasında müziği bir bütün olarak mütalâa etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • Aman ne buse bu.BELKİ okudunuz.Genç bir İtalyan mühendisi,pek sevdiği nişanlısından ayrı düşmüş.Yedi ay hasret çekmişler.Nihayet memlekete dönecekmiş.Telgraf yollamış.Sevgilisini istasyonda bekler bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1956
  • KAÇIRILAN ADAM Yılmaz Hızal,eve döndükten bir saat sonra verdiği ifadede,«Beni niçin kaçırdılar,bunu bir türlü anlıyamıyorum,dedi.Ve aiKasından da şöyle ilâve etti:«Ferdi bey pazar aksamları muhakkak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ H| ayaliniz boyunca Ayda 10 O O lira irat istemlisiniz?Varından itibaren,TÜRKİYE KREDİ Bankasına müracaat ediniz M I R ATLİ SI G ÖR T AL I I K R A M l.Y E L I TASARRUF HESAPLARI GENEL Sİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.01.1956
  • Kthi buna bayılırım L «Bol SANA sürülmüş bir dilim ekmeğin üstünde bir sosis!İşte bu çok lezzetli ve besleyicidir!Mektep;dönüşünde,bu lezzetli kahvaltısını hazırlayarak,çocuklarınıza hoş bîr sürpriz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:Lira Ayrıca 2 Tane 10.000 Lira Bunlardan Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • OPON '7'imm'V^ Opon'un,grip ve nezle başlangıcında kullanılması faydalıdır.Baş* diş,adale ağrılarını teskin eder OPON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan Tevzie tâbi olup ve Tanzim ve Tahsis Müdürlüğünce tahsis edilmiş bulunan maddelerle alâkalı bulunanlarm bu ilân dairesinde hareket etmeleri rica olunur.I A.Kok teneke Münhasır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • 5 Kalem Muhtelif Kablo Alınacaktır Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden 1 Kayseri Müessesesi için aşağıda evsaf ve miktarı yazılı 5 kalem kablo alınacaktır.2 Tekliflerin zarfın üzerine KY/56216 işar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından L Ömerli Alemdağ garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Yara,yanık,pişik ve Sivilcelerinizi çabuk Tedavi eder.SULFADERME VA RA MERHEMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • HİCRİ Cuma R 1379 13 Cem» tiye)evvel OCAK K 29 1956 VAKİ!VASATİ K'/Güneş 24 Öğle 12.22 İkindi 14 48 Ak*» m 17 «2 Yatsı uua İmsak 5.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Milliıeeff Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDI İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 Ti.ECNEBt MEMLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • in 1956 YILI İKRAMİYE PLANINDA e 6 KEŞİDEDE Ankara ve İstanbul'da Konforlu Apartman daireleri Zengin Para İkramiyeleri Ayrıca Fevkalâde İkramiyeler Mevcuttur.Bunlara ilâveten muvduat sahipleri bütün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • İNŞAAT SAHİPLERİNE Az Malzeme Çok İş Profillerimizi:Kullanmakla bu tasarrufu elde edebilirsiniz.Her çeşit hafif Profiller TU.Z.L.vesaire Asansör kapıları Hususî Profil çelik doğrama,pencere,kapı kasas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor.Istiyenler istanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han 9 No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Kom.Başkanlığından 1.Gebze Darıca garnizonu için aşağıda cins ve miktarları muhammen bedeli ve geçici teminatı yazdı olan iki kalem meyva açık eksiltme ile satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • TESVİYECİ ve ELEKTRİKÇİ ALINACAK Sanat Enstitüsünden mezun,askerlik vazifesini yapmış tesviyeci ve elektrikçi dolgun ücretle alınacaktır.Talip olanların Bakırköy'de İstanbul Caddesi,Madenî Eşya Saç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • İstanbul Davutpaşa Askeri Satmalına Komisyonundan Askerî 'birlik ihtiyacı İçin 40)ton pıasr.açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır Tahmini tutarı 14 000 lira çeçici teminat 1050 liradır.İhalesi 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • BOĞAZİÇİNİN İNCİSİ Emirgân üstünde denize nazır asfalt üzerinde şahane manzaralı elektrik ve suyu olsn arsalar satılıyor.Müracaat:Eminönü Sabuncuham caddesi No:35 Yıldız han kat 2.No:1.Tel:22 99 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Bayburt Belediye Başkanlığından Belediyemiz Hidro-Elektrik şebekesinde çalışmak üzere 1000 lira aylık ücretle bir elektrik mühendisi almacaktır.Taliplerin tekliflerini en geç 15/Şııbat/956 tarihine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosundan 1 istanbul Profesyonel Fotoğraf San'atkârları Derneğine kayıtlı bulunmayan fotoğrafhane sahiplerinin fotoğraf kâğıdı tahsisi için şimdiye kadar Vilâyet Tevzi Bürosuna müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • Atatürk Kız Lisesi Müdürlüğünden Okulumuzda açık bulunan 20 liralık kadroya askerliğini yapmış lise mezunları arasından imtihanla bir memur alınacaktır,imtihan 18/1/1956 Çarşamba günü.saat 14 de okuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • BİR SİGORTA KUMPANYASI Yangın ve nakliyat branşlarında tecrübeli ve kabilse bir ecnebi lisanını bilen Türk tabaasından bir eleman acele arıyor.79 No.Posta Kutusu adresine yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 13.01.1956
  • İst.Üni.Tıp Fakültesi Dekanlığından Histoloji Embriyoloji,Mikrobi yoloji,Patolojik Anatomi Tecrübi,Araştırma Galenik Farmasi Enstitüsü vesairede açık asistanlıklaı vardır.İsteklilerin Dekanlığa müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.01.1956
  • YILIN SPORCUSU 1-GÖNDERENİN ADI VE ADRESİ:günü bitiyor Lef ter ile Turgay Seren arasındaki fark dün 3311 reye indi.«Yılın Sporcusu» anketimiz pazar akşamı saat 19 da sona erecektir.Ankete gelen reyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • SAMI ÖNEMLİ i Amatör Küme lig takımlarından Selimiye Gençlik kulübü hakkında vâki ğikâyet üzerine' Bölge Ceza Heyeti hâd,şeyi incelemiş,fakat bir karara varılamamıştır.Takımın topluca ağır bir cezaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • BABA GUNDUZ fi N D UZ KIL IÇ' 1H H A Y A TI Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.26 Gündüz,bu seyahatte,bir çok meşhur ingiliz futbolculariyle tanıştı.Bu arada,Rio De Janerio'ya giden Millî Takım oyunculari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Radniçki dün Yugoslav liginin üçüncü durumunda bulunan Radniçki takımı dün sabahki Semplon ekspresiyle İstanbula gelmiştir.Halen lig lideri ile Radniçki arasında bir tek puan farkı vardır.Millî takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Junior Karma bugün Genç Millî Takım seçmelerine hazırlanan İstanbul genç karması bugün Anadoluhisar sahasında Istanbulspor'un profesyonel ligde oynamayan elemanlarından kurulu kadrosu ile bir antrenma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Fenerbahçe Adalet maçından sonra,soyunma odasına giderken yan hakeme yakışıksız itirazlarda bulunan Fenerbahçe sol beki Basri Dirimlili'ye Bölge Ceza Heyetince de İJS ay ceza verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Fenerbahçe bu hafla Ankarada oynıyacak Sarı Lacivertli takım bu akşam trenle Ankara'ya hareket edecek.FENERBAHÇE profesyonel Beşiktaş İzmire gidiyor takımı bugün saat 20 de Beşiktaş profesyonel takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Vefa'nın yeni koç'u Vefa kulübü basketbol şubesi kaptanlığına Fevzi Şen getirilmiş-'tir.Futbolde olduğu gibi basketbolde de Vefa kulübünde bir teknik komite kurulmuştur.Basketbol takımının muvaffakiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Yaşar'ı getirecek doktor yarın İsveç'e gidiyor Isveçte hasta bulunan Yaşar Doğunun sıhhî durumu düzelmiş olup memlekete bir doktor nezdinde dönmesine müsaade edildiğini bildirmiştik.Beden Terbiyesi Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • Mısır turunda dört Türk bisikletçisi Dün başlıyan lur'da memleketimizi,Enver Osmanlı,Nezir Sonakın,Aylekin İpek ve M.Palaska temsil edecek Mısır turu dün başlamıştır.İlk etap 70 km.dir.Tura Enver Osma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • BU AYIN SONUNDA PEŞTE'YE GİDECEK OLAN Güreş Millî Takımı dün seçildi Fatihte yapılan seçmeler ihtilâflara yol açtı 20 21 ocak tarihlerinde Macaristan'da biri Greko Romen,diğeri ise serbest stilde olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1956
  • MİLLÎ LİG mevzuunda Federasyon çok müşkül dorumda.Millî ligin kurulmasına üç kulüp Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının mümanaat etmeleri üs-I tüne Federasyon müşkül bir duruma düşmüştür.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor