Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • IU.İIIU.İI.1 i ı «^^lırıı^U-[İ.F.A.1 GÜNDÜZ KONDU Arnavutköy Akıntıburnu'nda rıhtımın cökmUs olması yüzünden tramvaylar,yol tamir edilinceye kadar aktarmalı olarak çalışacaklardır.İdare,tâmiratın sür'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Kaliforniya güzeline zorla tecavüz edildi [ASSOCIATED PRESS] SANTA ANA Amerika)11 Donna May Schurr adlı 1955 yılı California güzeli ve dünya güzellik müsabakasına Amerika namına iştirak den genç kız,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • EMNİYET MENSUPLARI ve ARKADAŞIMIZ İBRAHİM ÖRS,KIRILAN KASAYI TETKİK EDİYOR Aksaray'da bir deponun kasası gece yarısı soyuldu Kereste deposunun kilidini açtıktan sonra kasayı parçalayarak 1540 lira çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • 4P?İIWİ«JL sim* İMİ IHf TJ'.IJ VİK' 1 İt ıiMft ıW»trrn)ı SV;AHIfcFII.7 I'8*1 İYnR Deni7tilik Bankasının Almanya'da inşa ettirdiği yeni gemilerden ikincisi olan «Akdeniz» yolcu vapuru,önümüzdeki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Vekil için tahkikat açılması kararlaştırıldı Tahkikatın üçüncü Menderes hükümetine teşmili için verilen takrirleri 9 reddeden Meclis,Komisyonun iki ay içinde bir rapor hazırlamasını istedi [Hususi Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Selanik'te hasırlanan Komedyanın iç yüzü Yunan Adliyesi bomba hâdisesi hakkında hazırladığı iddianamede konsoloshane kavasının vak'a günü kaval çalmamasını tek delil olarak gösteriyor [Hususî surette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Millî Müdafaa işçilerine intibak zammı yapıldı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,11 Millî Müdafaa Vekâletinin iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretlerine yapılan intibak zammı,aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • JB Ü T Ü N[ Iİ ŞÇ İ LERE| İKRAMİYE 1 [TEKLİFİ![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN jj| E İZMİR.11 İzmir Mebusu Abidin Tekön,bilûmum işçi-S E lere ikramiye verilmesi hak-g E kında Büyük Millet Meclisi-5 E ne bir kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • ır.H.A.ı i AYNI ANDA ÖLEN lif 171 FR İskoçya'da yaşa-1 yan 17 yaşındaki Alex Chislonı ile 1G00 Km.öte-I 'de bir vapurda seyahat etmekte olan ikiz kardeşi Miclıacl,tuhaf I bir tesadüf eseri,aynı zamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • İKİ GENÇ KIZ bir delikanlıyı evlerine kapadı Bir banka müdürünün iki kızı,kendilerine musallat olan Mahir adında bir genci evlerine hapsetmişlerdir.Mâhir'in,devamlı surette kendilerini rahatsız etmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Fransız otelcilik kralı şehrimizde Edward Goldsvvith,İstanbul'da turistik bir otel açmak niyetinde olduklarını söyledi Amerikalılardan sonra Fransızlar da,İstanbulda turistik otel inşa etmek üzere faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • ı wmp i ı.M^-j-MjMj-M'JU'aşŞ V I.MI.HÜÇHAN ÜNVEUJ KADINLARIN DÜŞMANI Kadınların şikâyetçi olduğu Halit ş.idi adında bir şoför,trafik memur* lan tarafından yakalanmıştır.13968 plâkalı takside çalışan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • "Kıbrıs'a dair Türk görüşü dikkate şayandır,fANADOLU AJANSİ LEFKOŞE,11 Kıbns'a bir haber alma seyahati yapmış olan İngiliz Muhafazakâr Meb'uslarından Patrick Wall,şunları söylemiştir:cOrtadoğu'ya yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Yaşar Doğu DÖNÜYOR Tamamen şifâ bulan Milli Güreş Antrenörümüz ayın 17 sinde hususî bir uçakla İsveç'ten hareket edecek Hususi Muhabirimiz Veli Necdet Ang'danl ANKARA.11 Büyük bir memnuniyetle haber a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • ıpı^i(^WWi.ıWiWgM)l»Wiı»4lî IA.P.1 Yeni Bonn Büyük Elcimiz Seyfullah Esin,Batı Almanya Cıımhurreisi Theodor Ileuss'e sağda)itimatnamesini takdim etmiştir.Bu merasimde Alman Hariciye Vekili Heinriclı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1956
  • Yeni Gelir Vam ergisi Tasarısı iyi karşılandı Gelir Vergisi Kanununda yapılacak tadilât şehrimiz piyasasında memnuniyet uyandırmıştır.Resmi makamların görüşü ise şöyledir:Gelir Vergisi,hâlen meriyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Hususî otomobil hırsızlığı yapan bir şebeke yakalandı Sabıkalı hırsızlardan müteşekkil şebeke çaldığı otomobillerin motor numaralarını değiştirip satmaktaydı Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık yasası memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Rizeli bir tacir dolandırıldı Rizeli bir tacirin 140 top Rize ketenini dolandıran iki kişi yakalanmıştır.Hasan adındaki tacir,geçen ayın son haftası içinde Rize'den getirdiği 140 top ketene Mahmutpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • 1955 yılı Gazetecilik Armağanı ihdas edildi İstanbul Gazeteciler Sendikası,üyeleri arasında «Gazetecilik Armağanı» ihdas •trniştir.İlk olarak bu yıl dağıtılacak olan armağan,Sendika üyelerinin 1955 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Lâstik tevziatı süratlendiriliyor Lâstik tevziatını daha süratlendirmek için alakalılarca yeniden tedbirler alınmıştır.Bu hususla alâkalı olarak dün Vilâyette Ticaret Vekâleti,Ticaret ve Sanayi Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • MİGROS TÜRK Sayın halkımıza takdim eder PAKET İÇİNDEKİ Net miktar v« Fiatı Beher kilo ffatı PORTAKAL 1385 gr.100 Krş.72 Krğ.Yafa 1 inci kalite TAZE BALIK YUMURTASI v-500 Krş.2940 Krş.DERMASON FASULYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • i—DEMIRBANK—ı Her »y İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ VE NER AY 15 TALİHLİYE AYLIK GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • mammm ATİKALİ AJANSIMIZ 16.Ocak.Pazartesi açılıyor BU AJANSIMIZDA 100 TL.VADESİZ,200 TL.VADELİ Hesap açanlara yeni yıl HATIRALARI Bu ajansımız için 10,000 Liralık HUSUSİ KEŞİDE ZENGİN VE DEVAMLI İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Kayınvaldesini tehdit eden Reşit mahkemede Kayınvalidesini tehdit eden Reşit Ozdin adında biri dün adliyeye verilmiştir.İddiaya göre Reşit,evvelki akşam,sarhoş bir vaziyette Eyüp'te oturan kayınvalide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • K o I a d lâstikçilerinin dünkü toplantısı Kolad Kamyon,otobüs lâstik acentalan derneği)dün bir toplantı yapmıştır.Toplantıda diğer birlik ve derneklerde üye olan 30 azanın istifa edip etmemeleri görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • BORSA 11 Ocak 1956 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Regat Vahit Hamit Aziz Gulden Hollanda Külçe İngiliz Viktorya İngiliz Napolyon İsviçre Frangı 80.60—80.75 9300—9400 77.50—77.75 78.00—78.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Almanya bizden sülük almak istiyor Almanya'dan iki firma memleketimizden sülük ithal etmek maksadıyla teşebbüse geçmiştir.Sülük,en fazla Torbalı'da bulunduğu için duı-um İzmir Ticaret Odasına bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Kolombia Üniversitesi Rektörü yarın geliyor Columbia Üniversitesi Rektörü Dr.Grayson Kirk yarın uçakla Kahire'den şehrimize gelecektir.Eşi ile birlikte seyahat etmekte olan Dr.Kirk,Başkan Eisenhovver'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • L.Sayfiye evleri Zengin Para t~ ikramiyeleri faUGCb Vadeli si9°rtal' tasarruf hesapları Her 100 liraya bir hur'a numarası BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • jh~* MUSİKİMİZ Konservatuar konser mevsimlerinde yenilik fa Konservatuar,konser mevsimlerinde bu sene bir yenilik Son senelerde yetişen,Bestekâr Zeki Arifin talebelerinden,en kuvvetli ses sanatkârları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açıhg ve program 12.30 Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Tülün Korman 13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Dans ve ca» müziği 14.30 Şarkılar.Mustafa Kovancı 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • SEVDİĞİNİZ SARKJLAR ŞERİF İÇLİNİN NİNNİ'sî Nazlı ipek yumağım,beşik sana kucağım Vat uyu kuzucağım,sevenler sevgilisi Ninni yavrum diyeyim,gel de uyu Bakarak Közlerime gül de uyu Şu yanan sineme serpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Bir yıl içinde 1447 trafik kazası oldu Nakil vasıtalarının 2 2.300 e yükselmesine rağmen her biri günde 150 kim.lik iş yapıyor 1956 yılı içersinde İstanbul şehri trafik faaliyetleri hakkmda Altıncı Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • İktisat talebeleri staj komitesi kurdu Türkiye İktisadî ve Ticarî İlimler Talebeleri Staj Komitesi isimli bir cemiyet kurulmuştur.Cemiyet,iktisat ve ticaret tahsil eden Türk talebelerine dahilde ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Avrupa Tediye Birliğinde Türkiye'nin vaziyeti Avrupa tediye birliğine dahil 15 memleketin son hesap durumu yayınlanmıştır.30 Kasım 1955 tarihindeki hesaba nazaran Batı Almanya 1 milyar 550 milyon dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • 5 müessese sahibi Adliyeye verildi Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapcıgil'in başkanlığında toplanmış ve 5 müessese sahibini adliyeye vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • Suriye Konsolosu Valiyi ziyaret etti Yeni Suriye Başkonsolosu ve İtalyan Hava Yollan Umum Müdürü,dün sabah Vali Gökay'a ayrı,ayrı birer nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • I 1 I I I I I I 1 I I I I I.M I 1 i 1 1 I I I I I i I I.I I I I 1 M l I 1 t I I I I I t İMİ t 1 1 I MİM I I I llllli 111 I I t II I I I I illi ı ııı t.I Bir profesörün mektubu üzerine F% U sütunda,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • KISA HABERLER İSTANBUL Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu,önümüzdeki günlerde «Boş Beşik» eseriyle temsillerine başlayacaktır.KÜTAHYA İlinden Yetişenler Derneği Fevkalâde Kongresi,ekseriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • MEYLÛT Merhum armatör Rıza Kalkavan'm refikası,İbrahim İsmail,Nâzım Kalkavan ve Ayşe Tarı'nın anneleri,sâlihatı nisvandan ZELİHA KALKA VAN in ruhuna ithaf edilmek üzere 14 ocak 1956 cumartesi günü öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)cBütün Şehir Dansediyor» Donald O'Connor Janet Leigh Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 U3 80)«Gönül Hazinesi» Jose Ferrer Marle Oberon ve M.G.M.Yıldızlan Renkli İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1956
  • İtalyan Parlâmento heyeti şehrimizde Bir müddetten beri B.M.M.nin davetlisi olarak memleketimizde misafir bulunan italyan Parlamentosuna mensup heyet dün sabah Ankara'dan şehrimize gelmiştir.İtalyan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • İLHAN DEMİREL];Isüvılükten »oma Hilton tahak gibi görünmene haşladı.Yakında burada bir de park tesis edilecek i Istanbulun en büyük parkı eskisipahi ocağının olduğu yerde yapılacak Hilton Otelinin önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • Evlilikten ne umuyorsumz?Şerafettln K.Ankara)bekâr bir gençmiş ama:«Son zamanlarda,btr yandan ailem,bir taraftan da arkadaşlarım ve es dost,eh artık evlenme maşına «irdin,hatta geçirmek üzeresin,diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • BUGÜN_AKŞAMA KADAR HESABINIZI AÇTIRARAK MART KEŞİDESİNE KATILMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.BU KEŞİDEDE KALAMIŞDA VP NİŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTIMAN DAİRESİ İST1NB0L BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • D BİRİNCİ SAYISINDAN BİR TEK KALMAYAN SİYASİ MİZAH MECMUASI 2.SAYISI BUGÜN ÇIKTI 28 SAYFA 60 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • italyada kurtlar otobüse saldırdı Yüzlerce kurdun hücumuna uğrayan otobüsteki yolculardan dördü korkudan bayıldı [TURKTEL] sıçrayarak,karoscriyi kemirmeğe ROMA,11 Abruzzes'larda j başlamışlarsa da,şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • IA.P.J DOST ÖPÜCÜĞÜ I Neiü-YoWc Post gazetesi geçen gün,Waldorf-Astoria otelinde Graçe Kelly ile Monako Prensinin nişanlanması münasebetiyle verilen baloda,meçhul bir Güney Amerikalı kadının,kalabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • San'ahn püf tarafı BEYOGLU'nda bâzı büyük kundura mağazaları yüz liraya kundura satıyorlarmış.Vali bey,böyle fahiş fiatla satış yapan mağazalardan biri hakkında zabıt tutturmuş ve yüz liraya satılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • YENİ ORDU,ESKİ SİLÂH IA.P.I Alman ordusunun nüvesini teşkil eden birlikler hâlen Andernach kampında talim görmektedir.Bu birlikler şimdilik eski Alman ordusundan kalan silâlılarla mücelıhezdir.Bu ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • 17 gün ara ile doğan ikizler [BOSFOK] ROMA,1 Bundan on yedi gün önce Catania şehrinde dünyaya bir kız çocuğu getiren 27 yaşındaki Antonietta Salanıanca'nın,o tarihlerde yapılan muayenesinde,karnında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • Moskova'nın tek gece klübü kapanmak üzere [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,11 Moskova'nın yegâne kulübü olan «Novy Yar» fiatlarm çok yüksek oluşundan ve varyete numaralarının fakirliğinden dolayı,açılışından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1956
  • Otom tecrübelerine son verilmesi isleniyor.Birleşmiş Milletlerdeki Hindistan Delegesi Menon insaniyet adına denemelerden vazgeçilmesini talep etti [ASSOCİATED PRESS] NEW-YORK,11 Hindistan delegesi Kri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • BONCUK EFE ÇOCUKLARLA OYNA eİRAZ.AMA CİDDÎ Ol YÜZ BULMASIN-LAR v-ıADı 30NCUK GEL SEMİNLE BİRAZ TOP OYNiyALlM US] 0 Wfcr Îİ5' L^-rTüT/^ğg 'fytâğfâüffî W ^AFFET BABA,TUT.MAK İB-TERKEK OLDU BOŞ VER.OĞLUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • JOHNNY HAZARO fi\ A3A.KAZBAH.'E KUŞÇU DÜKKANI.NA GİRİYOR.We Birçok şeyleri kirdiktan sonra duvara hizla çarpip Dü^ovoe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • CISCO Kİ D C KONFERANS BİTTİ |i plânı da öğrendim,hayatımı oa sana Borçluyum yanima gel bakayım kedicik hah şöyle ŞİMDİ BEN DE SENİN HAYATINI KURTAfcAYIM.BUCK SENİ ÖLDÜRMEK NİYETİNDE.BENİMLE GELMEK İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEV.AD ULUNAY Tefrika No.107 Biraz daha yürüdük.Yüksek bir duvarın içine oyulmuş da oturtulmuş "gibi bir kapının önünde durduk.Hasnâ,kapının deliğinden sarkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • KÖSEM SULTAN m Yazan:RE ŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.110 Üsküdara geçelim,oradan varıp Bursa'da oturalım,bizi isteyen gelir.Tutalım Sultan Mustafa Padişah olmuş,birkaç gün geçince ne mal olduğu anlaşılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • pü KADIN MİLLET/OE AMMA BİRBİRİNİ TVTAR.BABACIĞIM.diye bag/rmaz Hiç.Ulu SIRADA UYANAN ZEHİR HAFİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ ÇAKTIM:GANGSTERLER BENİ BAYILTIP BAĞ-LADILAR,İZAFİYE BENÜ'NİN PEŞİN DEN GELİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SER VER BEDI Tefrika No.26 Cingöz sesin geldiği noktaya baktı ve koyu gri renkte bir boşluktan başka hiçbir şey göremedi.Muhakeme edileceksiniz,dedi ses.Cingöz dudaklarını bile kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1956
  • AŞK HİKAYJESİ ÜÇÜNDEN BİRİ t TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:İhtiyar ve zengin bekâr Tevjik Uluün,malikânesinde,genç sekreteri Alev ve emektar hizmetçisi Zeynejple yaşar.Verasete dair bir eser yazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • Hazırlayanİöfî TURHAN SEiÇUK BÜUNT OKAN Aralık kapı,Afroditle Demetriosu karmakarışık bir koridora çıkarmıştı.Burası,insanları din kitaplarındaki cenneti tarif eden yollar gibi fazla dolambaçlıydı.Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • Çıplak kadının dans ettiği salonda hararet yükseliyor VERA-CRUZ,Güney Amerika,9 Miko Daiga adında bir doktor,eğlence yerlerinde yaptığı enteresan bir etüdden elde ettiği neticeyi açıklamıştır.Doktorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • YARIM NOT Komiser Celâl,«Bu kâğıttaki yazının,Mithat Şimşek'in dolmakalemi ile yazılmış* olduğunu tesbit ettik,Ferdi,dedikten sonra şöyle devam etti:«Katili yirmi dört saat içinde meydana çıkaracağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • ÖBÜR DÜNYAYA GİDİP GELEN KIZ [REUTER HİSARI CAPETOWN Güney Afrika)Newcastle şehrinde,dört gün müddetle öbür dünyaya gezmeye giden 12 yaşında bir kız,bugün neş'eli bir hayat sürmekte,arkadaşlarıyla koş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • HAVADA EĞLENCE!LREUTER HİSAR] NEW-YORK,On kısmında orkestra bulunan ve varyetesi dahi eksik olmayan bir gece kulübü «Tropicana Special» ismini alan bir G.Süper Constellation uçağında açılmış ve uçak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • tül Mağa SOLDAN SAĞA:2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bos Rezen,issiz Tabaka 2 Çember,böiüm Hovarda hayvan.3 Aşağı Oto feneri.4 Çig'in kısa söyleniş Tanrı.5 İnsaf ve acıma duygusu.6 Meşhur bir Esas Teşkilât Hukuku p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • &GI2K FİLMİ i Ş:W" Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır r Resimler:Nezih VEREMLE MÜCADELE x;«ix:S gçR.v-x:O es »ix:Verem Mücadele Haftası)münasebetiyle Sağlı tt filminde birkaç yazıyı bu konuya ayıracağız.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • Fransada sarışın kadınlar esmer olmaya başladılar IREUTER HİSARI PARİS,Erkeklerin çoğunun esmer kadınlardan hoşlandıklarını nazarı dikkate alan Paris'in bellibaşlı güzellik enstitüleri,sarışın kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Arahk 20 Ocak T® iş hayatınız:Çapraşık bir durum kargısında Kalacaksınız.Fakat kendi kuvvetinizle halledebileceksiniz.His hayatınız:Oldukça heyecanlı bir gün geçireçeksiniz.Sonu huzur v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • KEAtAL BAV SAL KEMAL ÖZTÜRK İstanbul)SUAL 1:3,5 objektifli CX6 cb'a-lında Telemetren bir makinem var. Açık ve kapalı hava şartlarında ne şekilde resim çekebilirim?CEVAP Normal bir film ile güneşli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • XvX V.v:"v BUGÜNKÜ N YETİNİZ i ^tittuurıvi;ı-j,i ^j.y,t.i,l,l" jr",îi iı¦ ı'î:iıri-ı":mu riiı!M«ı :o 4 2 639487» 53264952574 ÇDBSOAÜŞKV Ğİ EŞDARRUM 8 6 9 3 2 4 5 7 3 9 6 4 3 2 6 3 9 3 6 5 A V A U Y A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • Çoban armağanı SİZE,kısacık bir yoldan,bir tutam renk getirdim.Bir çoban armağanı.İstanbuldan çıktık.Bir mor gün taşladı.Şairlik olsun diye söylemiyorum.İnanınız mordu.Kurumuş ağaçlar,bitkiler,dağlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa [Milliyet gazetesinin 28-12-955 tarihli nüshasında Hu.Ayla Diiz'e cevap] Musiki her şeyden önce musikidir.Şu halde alaturka veya alafranga diye önceden ayrılmamalıdır.Batılılar,musi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1956
  • 2 «Ay'a gidecek ilk vâsıtada yerimi ayırttım» başlıklı Nazınızı merakla okudum.18 yaşındayım ve hâlen İktisat Fakültesinin 1-2 sömestrine devam ediyorum.Böyle bir seyahat beni de çok meraklandırdığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1956
  • FAYDALİDİR 4 tabletlik saşe OPON,OPON,OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancı* larında ve keyifsizliklerinde soğuk aljhniı&ından mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • maınına bıraktım.Puro Güzellik Metodunu muntazaman tatbik ediyorum,diyor.Siz de Özcanıı tavsiyelerine uyunuz.Puro sabunu kullanarak daha cazip ve daha güzel olunuz.^0t «ûpüklO «EFİS K0K flü Sf-'f PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • DOSU ALNANYA ELEKTRİK KISMI Grup 6)SİPARİŞ MÜSAADELERİ ÇIKMIŞTIR.Sayın müşterilerimizin sipariş müsaadesi fotokopileri ile mümessilliğimize müracaat etmeleri rica olunur.Murat Taki Sanayi ve Ticaret G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyon Başkanlı î Gebze Danca ve Maltepe cins ve miktarları yazılı yaş sebzeler Garnizon Cinsi Gebze Garnizona İspanak M.Darıca gınd Garnizc satın al Miktarı kilo 13000 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • SİNİR Hastaları,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için* DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın doktor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716984 716782 Fatih Fevzipaşa Cad.Telf:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından:Profesyonel futbol lig maçları ikinci devresine ait 35 maç İçin 140.lira bedelli olarak hazırlanan kombine biletlerin:1—7 nci sıralara ait tek numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz İkinci Kadın-Doğum Kliniğine yaptırılacak 77.090 lira 12 kuruş keşif bedelli kanalizasyon çatı kalorifer v*esair tesisat onarımı kapalı zarf usulüyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüsünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazi tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Başta DONALD O'CONNOR,JANET LEİGH ve LORİ NELSON olduğu halde BÜTÜN ŞEHİR ŞAN Sinemasında Günlük üzüntülerden uzak,nes'e.kahkaha,müzik içinde DANSEDTYOR.NOT:Cumartesi ve Pazar,gece 9,30 da Floransa Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • 4 UNCU ZAFER HAFTASİ Herkesin tekrar tekrar görmesi lâzım gelen ve.ODİLE VERSOİS ve DAVİD KWİGHT tarafından fevkalâde bir tarzda varatTİnn F tRA R!ASIKLAR Büyük ve cok puzel filminin donlüncü haftası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • ZEKİ MÜREN AĞLADI Tanınmış ses sanatkârımız Zeki Müren,geçen akşam Meçhul Kadın)filmi,bir sinemada hususî surette gösterilirken,göz yaşlarını tutamayarak ağlamıştır.Bu hâdise sinema muhitinde günün me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANİYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor.îstiyen-Icr İstanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han 9 No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • İSİM TASHİHİ İstanbul Asliye Yedinci Hukuk Hâkimliğinin 28/11/955 955/1161 sayılı kararı ile Efrahim olan adımın İsmail olarak tashih edildiğini bildiririm.İsmail Babaol Şehremini Veledi Karabaş Miı.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • f^fâlliıiei Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı Uleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Y r MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık.13 T.L.ECNEBİ MEML
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Htl'RÎ 1375 Oma riyel' evvel 28 Perşembe 12 OCAK 1956 RUMİ 1371 Aralık 29 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı fmsâk 7.25 2.25 12.22 7 21 14 47 «46 17.01 12 00 18.37 1.37 5.39 1239
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • istanbul Davutpaşa Askerî Satınalma Komisyonundan Askerî birlik ihtiyacı için 40)ton prasa açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Tahmini tutarı 14.000 lira geçici teminat 1050 liradır.İhalesi 18 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ağaç Atgı Masurası Alınacak Teklif İsteme İlânı Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı için 350.000 adet ağaç atkı masurası alınacaktır.Masuralara ait resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Üstad Reşad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ i adlı büyük tarihî eseri nefis I brr kapak içinde ciltli olarak j| satışa arzedilmiştir.IIIIIIIllitiB^^ t SATIŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray,Bâbıâüde t tnkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından 1.Ömerli Alemdağ garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar muhammon bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme Hânı Tire Belediye Kurumları Elektrik işletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gerilim şehir elektrik şebekesi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Yeşilköyde Fevkalâde Satılık Arsa istanbul Defterdarlığından:Bakırköy,Yeşilköy,Şevketiye mahallesi,Yasemin,Çınar ve Papatya sokağında 46 pafta,563 ada,1 parsel 3439 metrekare üç tarafı yol,bir tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesindeki eb'atlara göre 4635 metre veya muadili 3645 adet V)kayışı pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 13/1/956 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 12.01.1956
  • istanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seletlerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Mahkûmların iaşe masrafı arttırılmıyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,11 Adliye bütçesinin fasılları üzerindeki müzakerelerine dün de devam edilmiştir.Bu müzakereler sırasmda,suç masrafları faslına yüz bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Selanik'te hazırlanan komedyanın iç yüzü t Baştarafı birincide ne uygun olarak yapılmıştır.Ancak,bundan sonra dünya tarihinde emsali görülmemiş olan komedya başlamıştır.Selanik polisinin Konsoloshane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Kaliforniya güzeline zorla tecavüz edildi t Baştarajı birincide ıada kendisine zorla tecavüz etmiştir.Genç kızın nişanlısı evin önüne geldiği sırada mütecaviz rahat rahat uzaklaşmakta ve genç kız ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Bir kadın sis yüzünden çıldırdı [BOSFOR1 TORİNO,11 Caterina Boget adında bir kadının cesedi çırılçıplak bir vaziyette dağ başında bulunmuştur.Yapılan tahkikat ve adlî tabiplik raporundan anlaşıldığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • "Kıbrıs'a dair Türk görüşü dikkate şayandır,t Baştarafa birincide man,Alfred Robins ve kadın mebuslardan Lena Jeaqer adında 3 işçi meb'us da Kıbrıs seyahatine iştirak etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • 300 Ürdünlü Suriyeye iltica etti [ASSOCİATED PRESS] ŞAM,11 Resmen öğrenildiğine göre,ekserisi talebe olan üç yüz kadar Ürdünlü,dün akşam Suriye'ye kaçarak Suriye makamlarından siyasî melce talebinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Millî Müdafaa işçilerine intibak zammı yapıldı t Baştarajı birincide Ancak,şubat ayında sınıf değiştirme imtihanına girerek muvaffak olanlar bu zamlardan yeni sınıflarında faydalanacaklardır.3 Saat üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Güneş bir istihale devresi geçiriyormuş [TÜRKTEL] HAMBURG,11 Hamburg rasathanesi müdürü,bu sene kış mevsiminin,geçen senelere kıyasen mutedil olmasının sebebini,şu suretle izah etmiştir:«Güneş,bu kış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Fransız film yıldızı Françoise Arnoul EVLENİYOR [BOSFOR] PARİS,11 Dilber Fransız sinema yıldızı Françoise Arnoul,propaganda şefi George Cravenne ile nişanlanmıştır.Yakında evleneceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Fransız otelcilik kralı şehrimizde t Baştarafı birincide Anlaşmaya varıldığı takdirde,istanbul ve Ankara otellerinde çalışan personelden bazıları Fransaya gidecekler,bi'na mukabil Fransadan da buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • KİRALIK TELEFONLU İŞ YERİ Cağaloğlu'nda matbaa.alely eya laboratuar için,geniş,tesi satı hazır,telefonlu iş yeri kiralıktır.Müracaat:Saat 15 ten itibaren Cağaloğlu Hürriyet Matbaası bitişiği,Sıhhiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Uç Vekil için tahkikat açılması kararlaştırıldı Baştarafı bimıcıde I pılmıştır.Doğu Almanya'dan ge-Onat'ın takriri,ruznamenin üçün cü maddesini işgal etmekte idi.Riyaset kürsüsünde Fikri Apaydın,Burha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • Aksarayda bir deponun kasası qece yarısı soyuldu t Baştarajı birincide cereyan eden hâdise,dün sabah mağaza açıldığı zaman meydana çıkmıştır.Yazıhaneye girildiğinde,paramparça olmuş kasanın yerde yatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • ı güreş seçmeler bu Dokuz gün sonra Macar Millî Güreş Takımı ile karşılaşacak güreş Millî Takımımızın bâzı kilolarının seçmeleri bugün Fâtih Güreş Kulübünde saat 15 te yapılacaktır.Bugün yapılacak se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1956
  • ooo f*MAYE İKRAMİYE:BU i BANKANIN^ APARTMAN" Wl İŞTİRA^ ESAPLAR f 5İGER PAR^ AMİYERİN EDER.İRAT ÖDEMELERİ BEKLEMEDEN BAŞLAR BANKA MERKEZ VE ŞUBELERİNDEN TAFSİL ÂTL l BKO İSTE YİNİZ.GENEL SİGORTA rs'-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1956
  • [Lefter yinej s |arayı açtı] 116.799 rey alan Lefter'i 11878 reyle Turgayı 1 seren,8912 reyle de Ekrem Koçak takip ediyor Yılın Sporcusu» antekitimize gelen reylerin tasnifine dün de devam edilmiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • R.Dağlaroğlu son ithamı reddediyor Dağlaroğlu "Hakikatler tahrif edildi,diyor Muhittin Bulgurlu'nım futbolcu Lefter'in transferine ait ithamları hakkındada,dün kendisi ile konuştuğumuz Dr.Rüştü Dağlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Radniçki,bu sabah şehrimize geliyor Galatasaray Kulübü tarafından davet edilen Yugoslav Radniçki futbol takımı bu sabah saat 8 de trenle şehrimize gelecektir.Misafir takım ilk maçını cumartesi günü Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • HALTER KUPA müsabakaları Tecrübelilerarası halter kupa müsabakaları cumartesi günü saat 20 de Şişli Kulübünde yapılacaktır.Bu müsabakaların tartısı saat 16 17 arasında yapılacaktır.Bu müsabakalarda to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • FENERBÂH CENİN İKİNCİ GOL j Feneroah^e'liler ikinci devrenin henüz 1.dakikası dolmadan ikinci gollerini de kazandılar.Soldan Mehmet Ali'nin bir ortasını takip eden Hüsamettin bu deja kafa ile topu Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Dünya Voleybol Şampiyonasına k a 1111 yo r u z ANKARA,11 Hus*&)30 Ağustos 12 eylül tarihleri arasında Pariste yapılacak olan Dünya erkeklerar|isı Voleybol şampiyonasma katılmamız ile ilgih' hususlar,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • 100 binlik stadyum meselesi ANKARA,11 Hususî)Lânga'da yapılması düşünülen 100 bin kişilik stad hakkında fikrine müracaat ettiğimiz B.Terbiyesi Umum i Müdür Vekili Faik Binal,«Yapılan hesaplara göre,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Türk Spor Kanunu üzerinde çalışmalar Tasarı tekrar ele alındı.Maarif Vekâletinin tetkik ettiği kanun tasarısı bütçe müzakerelerini müteakip Başvekâlete sunulacak ANKARA,11 Veli Necdet Anğ bildiriyor)Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • YILIN SPORCUSU GÖNDERENİN ADI VE ADRESİ:I a usu kim ®mm c a m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Bölge Greko-Romen lig müsabakaları Bölge Greko Romen güreş lig maçlarma cumartesi ve pazar günleri Fatih Güreş Kulübünde devam edilecektir.Bu müsabakalar için bir kilo tolerans verilmiş olup,müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Beşiktaş yarın İzmir'e gidiyor [Hususî Muhabirimiz Suat Kızılcan'dan] İZMİR 11 İstanbul profesyonel futbol takımlarından Beşiktaş,iki maç yapmak üzere cuma günü uçakla şehrimize gelecektir.Siyah Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1956
  • Gündüz Kılıç Yalovada 1 ay d i nI enec&k Kendisine 1 ay müddetle mutlak istirahat tavsiye edilen Galatasaray antrenörü Gündüz Kılıç,dün tedavi edildiği Teşvikiye Sağlık Yurdundan çıkmış ve Yalova'ya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor