Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • KOMİSYONDA ADLiYE BÜTÇESiNiN MÜZAKERESİ SIRASINDA iye Vekiline mühim sualler tevcih edildi Hakim teminatı,hapishanelerin durumu,çocuk,istinaf mahkemeleri ve isbat hakkına dair sualleri Vekili Göktürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • ÜSTİINDAĞ Tevfik İleri çatışması Dün İzmir'de bir konuşma yanan İleri,Ekrem Hayri Ustündağ'a cevap verdi I Hususî Muhabirimiz Seyfi ÖZGENEL'denl İZMİR,9 Samsun Meb'usu ve Demokrat Parti Genel İdare Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Bayar ve Menderes Ankara'ya döndü ANADOLU AJANSI] ANKARA 9 Reisicumhur Celâl Bayar ile Başvekil Adnan Menderes bu sabah saat 10 da trenle Ankara'ya dönmüş ve istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi,Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Ege tütün piyasası dün açıldı Piyasaya tüccar itibar etmediğinden İnhisarlar tek başına kaldı [Hususî Muhabirimiz Seyfi ÖZGENELden] İZMİR,9 Ege,Ekici Tütün piyasası bu sabahtan itibaren açılmış bulunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Havacılarımız tebrik edildi [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,9 Kanada'da 14 milletin iştirakiyle yapılan iet hava müsabakalarında birinciliği kazanan ekibimize Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • 1A.P.1 Â^SEC PRENSES^ Lortl p,unket'e âşık olduğu söylenen Prense* Margaret,geçen halta,Sadler's VVells vakfının başkanı sıfatiyle Sandringham'da verilen bir galada hazır bulunmuş ve CO kiloluk,muazza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Ortaokullarda din tedrisatı Maarif Vekili din tedrisatının tahakkuku için azamî gayret sarf edileceğini,fakat öğretmen sıkıntısı çekileceğini söyledi [VELİ SEZAİ BALCI] Şehrimizde bulunan Maarif Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • MAÇ TAHMİN 1 MÜSABAKAMIZIN 1 KUR'ASI BUGÜN 1 ÇEKİLİYOR Maç Tahmin Müsabaka-mızda kazananlar arasında j| kur'a bugün saat 16 da İstan-bul 6 ncı Noterliğinde ve No-E ter Hamdi Selçuk'un huzu-runda çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER] nilRIICMA Rumcli Feneri'nde,VUnUOIIIM karısı Nudiye'yi tabanca ile öldüren balıkçı Hayrullah Deniz'in duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Duruşmada,cinayet sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Maçka'lı bir dul.Peyami Salanın benzerini dövdü Orta yaşlı bir beye tokatla tecavüz eden Maçka'lı dul,yanlışlığını anlayınca özür diledi ve kırdığı gözlüğü 50 lira vererek tazmin etti Maçka'lı bir dul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • 11 nci asırda Cyrano de Bergerac,19 uncu asırda Jules Verne geniş hayâl gemilerine binerek aya seyahat ettiler.İnsanın muhayyelesi çalıştıkça yalnız ay değil,bütün yıldızlar,yabancı dünyalar,meçhul âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Meclisle Radyo meselesi tartışmalara sebep oldu Muhalefetin radyodan istifadesi mevzuunda sorulan bir suali cevaplandıran Emin Kalafat,hükümetin muhalefete radyoda.zaman ayırmağa râzı olmadığım söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • IRUÇHAN ÜNVERf DİVAN OTELİ İDARECİLERİ,GAZETECİLERE İZAHAT VERİRLERKEN DİVAN OTELİ 16 Ocakta açılıyor 98 odalı,140 yaiaklı oielin oda fiyatları 15 lira ile 50 lira arasında değişiyor Taksimde yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • H ARDING MAKARİOS' LA bir görüşme yaptı [ASSOCIATED PRESS1 LEFKOŞE,9 Kıbrıs Valisi Feldmareşal Sir John Harding,bugün Makarios ile 2 saat süren bir konuşma yapmıştır.Görüşmeden sonra yayınlanan resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Lâstik tevziatı bugün başlıyor;Yarım milyon dolarlık I yedek parçanın transferi i de dün yapıldı Vekâletçe,Vilâyet emrine I yapılan son tahsis üzerine,bu I sabahtan itibaren ihtiyaç sa-I hibi şoförler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Et f iatları 4,5 6 lira ¦t arasında oynuyor Kuzu kesimi bugün başlıyor 50 kişilik bir ekip,16 kasap hakkında tahkikat açtı [CELÂL İKİBUDAK)Başlıca gıda maddelerinden biri olan et,bu gidişle İstanbul h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • Krom ihracatçıları güçlük çekiyor Son zamanlarda ihracatçılarımız arasında büyük.bir yekûn tutan krom müstahsilimiz,yabancı memleketlerden geniş çapta talepler vuku bulmasına rağmen,ihracatta büyük gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1956
  • IRUÇHAN ÜNVERI FRANÇI7 ^FNATÖDI ERİ Evvelki Keçe memleketimize gelmig olan rnHtlOltOl.nHIUni.tni ı,Senatörler Heyeti,dttn sabah şehrimizin tarihi yerlerini gezmişler,Fransız Büyük Elcisi ve Başkonsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Vali Gökay "Biz Donkişol gibi hareket etmiyoruz dedi Pahalılık mevzuunda konu şan Gökay "Valinin teftişinden sonra etiket değişmesi işine de vâkıfım,diyor Vali Gökay,şehrimizde yapılan son iktisadî mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • 3 GÜN ZARFINDA HESABINIZI AÇTIRARAK MART KEŞİDESİNE KATILMAYI İHMAL ETMEYİNİZ.BU KEŞİDEDE KALAMIŞDA ve NIŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTIMAN DAİRESİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • DEMIRBAN Mevduat ikramiyeleri Her ay bir çekiliş ve her çekilişte 15 talihliye 100,75 ve 50 liralık aylık gelir.Her ayın 20 sinden evvel hesabınızı açtırınız.Ayrıca senede 4 defa apartıman ve para ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • İKTİSÂTve TİCARET Hazırlayan:Di.Halûk CILLOV Hatlarda istikrar TEMİN EDİLEMİYOR Sayın İstanbul Valisinin,etin azami 400 kuruştan sa-I turnası hususundaki İsrarına rağmen,İstanbula et sevkiyatınm azlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Maçka'da iki hususî otomobil çarpıştı İki hususî otomobilin çarpışması neticesinde üç kişi yaralanmıştırizzettin Turallı adında birinin idaresindeki 34213 plâkalı hususî otomobil,Maçka'dan geçerken,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Üvey oğlunu yaralayan Hüseyin Adliyeye verildi Üvey oğlunu yaralayan Hüseyin Çılgın adında biri,adliyeye verilmiştir.Eyüp'te Camii Kebir Türbe çıkmazında oturan Hüseyin,ailevî geçimsizlik sebebiyle üv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Kamyonlar,yük taşıma fiatını arttırıyorlar Otomobil lâstiği ve yedek parça buhranı dolayısiyle,şehir dahilinde aakliyat yapan kamyon sahipleri,yük taşıma Hatlarını bir hayli arttırmışlardır.Ayrıca,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Bir ev çöktü Silivrikapı'da Yeniçeşme sokağında Hasan Margüzel'e ait 2 katlı ahşap ev dün sabah saat 9 sıralarında çökmüştür.Çöküntüden evvel ev tahliye edilmiş bulunduğundan bir zayiat kaydedilmemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • BORSA 9 Ocak 1956 Pazartesi SERBEST ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 80.60—«0.70 Reşat 93.00—93.50 Vahit 77.50—77.75 Hamit 78.00—78.50 Aziz 76.50—76.75 Gulden Hollands ı 77.40—77.50 Külçe 11.78—11.80 ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.31 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Afi fe Ediboğlu 13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Küçük or kestra 14.30 Şarkılar.Afltap Ka racan 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • srar e bıçak taşıyan bîr kadın yakalandı m Bir saz salonunda keyfetmeye giden kadının üstünde 10 gr esrar ve bir bıçak bulundu Üzerinde bıçak ve esrar bulunan bir kadın hakkında takibat yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Taksim meydanında bir miktar para bulundu Recep Tabakçı isminde bir okuyucumuz,geçen pazar günü saat 14.30 da Taksim Meydanında bir miktar para bulmuştur.Durumu gazetemize bildiren Recep Tabakçı,paray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Bir kavgada iki kişi yaralandı Osmaniye'de cereyan eden bir kavgada iki kişi bıçakla yaralanmıştır.Osman Uncular ve Fazlı Özersoy adında iki amele ile Rıza Şen damda bir şoför,evvelki gece Bakırköy'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Liralık Para ikramiyeleri Bir kişiye 20000 Lira Her 150 liraya bîr kur'a numarası örkTIcaret Bank asi Şimdiden bir hesap açffnmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • TÜRKİYE—Vakıflar Bankası Sermaye:50.000.000 TL:26 Aralık 1955 Pazartesi günü BURSA SUBESİ'NİN 28 Aralık 1955 Çarşamba günü:İZMİP ÇANKAYA JUANSLNIN 30 Aralık 1955 Cuma günü:ANKARA ANAFARTALAR SUBESİ'Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • İstanbul Radyosunu dinlerken f" VVELKİ gece,İstanbul Radyosunun «Bi-C len Kazanıyor» programını dinliyordum.Namzetlerden biri,sorulan altı sualin hepsine doğru cevap verdi.Fakat yedinciyi bilemediği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Peyâmi Safa'nın konferansı bugün İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneğinin tertip ettiği seri konferanslardan ilki bu gün saat 17 de Enstitü salonunda verilecek ve muharrir Peyami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • BİR ÜFÜRÜKÇÜ YAKALANDI Ziya adında biri üfürükçülük yaparken Birinci Şube memurları tarafından suçüstü yakalanmıştır.Lâleli'de Defteremini sokağında oturan Ziya'nın menfaat mukabilinde üfürükçülük yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Bir baba oğul mangala düşerek yandılar Dün dört kişi mangaldan yanarak hastahaneye kaldırılmıştır.Bunlardan ikisi yaşlı bir baba oğuldur.Yedikulede tramvay caddesinde 177/1 numarada oturan 80 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • KISA HABERtER TAKSİM Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık Kongresi,28 ocak cumartesi günü saat 15 de Beyoğlundaki Kurum Lokalinde aktedilecektir.KIBRIS Türk Kültür Gençliğinin tertiplediği eşya piyangosu.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • Geçen yi 12876 turist talebe geldi Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü tarafmdan yapılan istatistiğe göre,1955 yılında memleketimize 2.876 ecnebi turist talebe gelmiştir.Bu rakam,1954 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Bütün Şehir Dansedi yor» Donald O'Connor Janet Leigh Renkli İngilizce.MELEK Tel:44 03«ıı «İnsanlar Yaşadıkça Burt Lancaster DeDorah Kerr Frank Slnatra İngilizce.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • «Türk kadınının çarşafla dolaşmasına mâni olun!Kadınlar Birliği İkinci Kurucusu Saime Eraslan,kadın meb'us Nazlı Tlabar'ı vazifeye davet ediyor.Hikâyemiz 1954 yılının yaz ayında Malatya Vilâyetinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • BANA SOR Ce**tl£ CaAtT" Co»* X Yalan söyleyen çocuk Al'itap R.İstanbul)genç ve münevver bir anne.Bir probleminden bahsediyor:«Beş yaşındaki oğlumun yalun söylemeğe başladığını yakaladım.Yiizlemedim.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • V ÇIKA ÇIKA BUM Meşhur Latin Amerikan müziği orkestrası şefi Xavier Cugat'nın gene ve güzel zevcesi Abbe Lane İtalya'da film çevirmeğe başlamış bulunmaktadır.Şimdiye kadar,umumiyetle Xcıuier'îe Hollym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • İskambil kağıtlarındaki resim bir yıldızı üzüyor İngiliz televizyon yıldızı Sabrina,çekilen çıplak resimleri yüzünden sıkıntı çekiyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,9 İngilterenin başlıca televizyon şöhret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • m KANATSIZ UÇAK JA.P.l I Yarının uçakları kanatsız,kuyruksuz olabilir.Amerika'da hâlen bu tipte bir uçak üzerinde tecrübeler yapılmaktadır.Iowa'daki hava araştırma laboratuarında Dr.A.M.Lippisch,gemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • Pakistan Anayasası yeniden hazırlandı Anayasa yürürlüğe girince Pakistan isterse İngiltere Genel Valisini başından uzaklaştıracak [PAKİSTAN HABERLER SERVİSİ] KARASI,9 Bugün bildirildiğine göre,bir «Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • A.P.I HAFİF ÇİKLET TREN Bnna *'ıaW-si?cîet tren* diyorlar.Sebep:400 yolcu taşıyabilen bu 10 finiir OirVLLI IIVLIi m vagonluk trenin ağırlığı,normal trenlerin ancak yarısıdır.Bu suretle hem daha jazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • Lady Eden'in komşusunun çamaşırları fASSOCIATED PRESS] LONDRA,9 Sunday Pictoriâl gazetesinin bildirdiğine göre Lady Eden bir komşusunun Başvekil Chequers'teki evinde bulunurken çamaşırlarını asmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • irinden uzakta aynı anda ölen ikizler İkizlerden biri kalb krizinden ölünce annesi kardeşine durumu bildirmek isteyince onun da aynî saatte ölmüş olduğunu öğrendi [ANADOLU AJANSI] LONDRA,9 Alex ve Mic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • ı,ı,ı ıı.ıı.ı ı Mı.ııııılılı.ııı il ili a 1 TAKVİMDE BİR YAPRA Kızgın dullar HER gün gazeteye geldiğim zaman arkadaşlara sorarım:«Heyecanlı bir haber filân var mı?Dün yine mûtad suali sordum.Zabıta mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • Pampanini Yunanlı prodüktör için "Avucunu yalasın,diyor TASSOCİATED PRESS] ROMA,9 Şehvetli Silvana Pampanini dün akşam Yunanlı prodüktör Ergas Morris'ın kendi uğrunda sarfettiğini iddia ettiği 49 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1956
  • IA.P.1 PRENSESE LÂYIK BİR YÜZÜK!Genç ve yakışıklı Monako Prensi Rainier 111,nişanlısı Hollyıoood yıldızı Grace KeMıjye elmas ve pırlantalarla süslü gayet kıymetli ve güzel bir nişan yüzüğü hediye etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • A*CI i E D FÖR A N MR TULLTON YOLA ÇIKMADAN EVVEL.HERŞ"" I EN İMCE TEFERRUATINA KADAR DÜŞÜNMELİ MUVAFFAKİYETİZ BUNA BAĞLIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • DEMİR YUMRU I DEMEK BUNU BENİM KEŞFETMEM LA7UM ZATEN HAYATIM HEP TETKİKLERLE ĞEçrvoe 5c M AJLUNI FAKAT BU 5EFEE HAKİ Ki,REEL Bie TETKİK MEVZUU OK-TAYA ÇIKT:BU BAKIMDAN OAHA ENTERESAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • CISCO Kİ D D^lRuN ARKADAŞLAR L ŞU BATIL itikatları bırakın böyle boş şeylere Ancak şu budala BRANKSAN İNANIR,y iStftj BRANİĞAN'ı en fazla korkutan ŞEY DE HAYALETTİK ZÂTEN HAYA-LETTEN ONDAN BAŞKA KİM K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ EĞER.ONU ""SI GÖRMEK İSTERSEN DÜNYAYA TEKRAR DÖNEBİLİRSİN IÎVET,CİCİCAN DÜNYAYA NASIL DÖNECEK 2.BONCUK WALT DISNEY V i¦:"A,l OSMA• İŞTE KAÇAK~ r ^^vOĞLUNU GETİKDİM.Au ^t\ı^w m.1 ı ı 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY BU GECE SİNE-MACA GÜZEL.BİR OÖGÜŞ FİLMl VAR.GİOEBİÜR MİYİT ~V OLMAZ i KAVGA SEYRETMENE MÜSAADE ETMEM.ŞUNDAN DAHA ADÎ BİR ŞEV OLAMAZ.BEN KLUBE GIDiP SATRANÇ OYNiyACAĞlM.BABAN YOKKEN ŞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • CİNGÖZ MERIHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.24 Cingöz ayağa kalktı ve ellerini arkasına koyarak dolaşmaya başladı.Duvardaki gölgeler kaybolmuştu.Düşündüklerini Nira duyduğu için yüksek sesle söylemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • Ya/an:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.105 Bir ara orta kapuyu zorlayacak oldular.Fakat hayret.O kapu da açılıverdü-Oradan Bâbüssaade'ye dayandılar.O da açık!Saray,Padişaha ihanet ediyordu.Asker ve halk Bâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.108 Şaşırdım:Siz beni nereden tanıyorsunuz?Tanımasam buraya kadar gelir miyim?Ibette tanıyorum.Sen İpek değil misin?Ne istiyorsunuz?Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1956
  • TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:S İhtiyar bekâr Tevfik Uluün,verasete dair bir eser yazmakla meşguldür.Ve malikânesinde,genç Ş sekreteri Alev,emektar hizmetçisi Zeyneple beli raber yaşamaktadır.Cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • 10 Baharın müjdecisi gibi yeşil renklere bürünmüş,bahar kadar güzel yeşil gözlü sarışın kadın,yanındaki şık tayyörlü arkadaşının kolunu sıkarak:Bak Nevin,dedi-«Bizim at birinci geliyor.Tabiî Belnıacığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Fener Bekçisi Kadın AHIRKAPI fenerini bir kadın bekliyormuş.Demek,gördüğü,duyduğu su.Gecesi,gündüzü su.Siz bakmayınız plaja,deniz,ne denizdir.Ne kaprisli sudur o.Bilirsiniz ya.İsterse uyutur,isterse d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa [19.12.955 tarihli yazıya cevapJ Türk musikisi eski bir tarihe sahiptir.Bestekârlarımız sayısız eserler vücude getirip bize hediye etmişlerdir.Biz de onların bize hediye ettikleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • LÜTFEN DİKKAT!1.1 Ocak 1956 dan sonra postaya verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.2.Cevapların neşri Ocak 1956 sonuna kadar devam edecektir.3.Elimizde bulunan yüzlerce mektup içinde,el yazısı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru 1917 senesinde memleketin bir çok bölgelerinde ufak para sıkıntısı kendisini hissettirmeğe başladığı bir sırada,alâkalılar bu derde sür'atle bir çare bulunması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • İDAM NİÇİN KALKMALI İMİŞ LONDRA,9 idam cezasının kaldırılması hakkında yer yer yazılara rastlanmaktadır.Bu hususta muhtelif tabakalara mensup kimseler arasında anketler de yapılmaktadu-Bu arada Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Kargalardan kurtulmanın çaresi [TÜRKTEL] PARİS,9 Grignon Ziraat Mektebi Parkında,Fransız Bioloji üstadlarından Dr.Rene Guy Rusnel'in,kargalar üzerinde yaptığı 4 uzun tetkikler müsbet netice vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Alafrangayı müdafaa [Türk müziği müdafiilerinel Halkımızın ekseriyetinin Türk Müziğine olan düşkünlüğünde alışkanlığın büyük rol oynadığı muhakkaktır.Binaenaleyh alışmış olduğumuz müziği severiz-şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • ASANSÖRÜMIFİ KOPTU f# ÖLMEDİLER PARİS 9 Jean Catella adında 49 yaşında bir mühendis ile 15 yaşındaki kızı Helene,asansörle beşinci kattan aşağı inerlerken,asansör birdenbire bozularak yıldırım sürati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Safra kesesi iltihabı ¦M.n '1 tt.Ş?wH c:Si* J r K Safra kesesi iltihaplarının had ve müzmin olmak üzere iki şekli vard\r.Önce had iltihaptan bahs açacağız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Bu sabah,is için kendinizi pek yormayınız.His hayatınız:Öğleden sonra sevinç,sevinci kovalayacak.Sağlığınız:Fena değil.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat İş hayatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • HoztVlöyaniarî TURHAN S£tÇU£ Rahip,yeni bir zampara daha yakalıyorum ümidiyle pencereden uzanan ayağı yakalayarak bağırdt: Gir içeri de gör gününü».Fakat bu bir erkek değil Demetriosu takip eden Afrod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Trenleri durdurup yürüten papağan [BOSFOR] BİARRİTZ,9 San Sebastiano yakınlarında bulunan Sestona garının şefi bitişiklerinde bulunan papağanı mahkemeye vermiştir.Gar şefinin iddiasına göre kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Hararetli öpüşme ciğerini deldi [BOSFOR] TORİNO,9 Genç bir mühendis olan Renzolato,çok sevdiği nişanlısı Adele Gerriden yedi aydanberi uzak bulunuyordu,işinin çokluğundan yılbaşını dahi nişanlısından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • İLÂÇ ŞİŞESİ eylâ İnce,«Halamın fazla ilâç I almaktan öldüğünü zannediyo-¦rum,dedi.Genç kadın,bir hastabakıcı ve Detektif Ferdi,ölü kadının yattığı yatağın başucunda ayakta duruyorlardı.Leylâ devam ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • BULMA C A 12 3 4 1 2 5 6 7 8 9 W 7 8 9 T ı SOLDAN SAĞA:1 Değerli bir deri.2 Yıl'ın ölüm süresi Datif eki.3 Geleceği keşfeden Bıyıklı balık.4 Düğünü ile sahneye «iren palyaço.5 Ay'nın dansözü.6 Bir not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Boyu uzatılan cüce şikâyetçi oldu [TÜRKTEL] MEXİCO 9 Şehrin yegâne cücesi olarak şöhret yapan Diego Domingnez,son bir yıl zarfında süratle boy atmağa başlamıştır.Cüce,geçen sene 76 santim boyunda iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • Amerikan Hava Kuvvetlerinde yeni uçaklar [ANADOLU AJANSI] TOKYO,9 Uzak Doğu'daki Amerikan hava kuvvetlerinin emrine verilecek olan 45 bombardıman uçağından birkaç tanesi bugün Tokyo'nun 40 kilometre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • KADIN YAZIYOR:Altı aylık evliyiz.Fakat utanarak itiraf zorundayım ki,kocam beni hiçbir suretle tatmin edemiyor.Çok iyi bir adam,kendisiyle tanışarak evlendim.Lâkin bu altı ayda cinsî bakımdan tek mes'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1956
  • r UĞUN KU NİYETİNİZ 6 2 8 7 5 İ K Y Ç Ç i\fcİİ!9 4 E A 3 E 2 8 4 A A B 9 7 6 3 C O Ş R 8 5 7 YOK 6 4 8 3 5 6 2 7 8 9 4 5 3 6 8 7 4 2 7 5 H A A K G A Z U R E Y U E Y O M I A I G 4 9 5 6 3 7 6 9 5 8 7 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira Ayrıca 2 Tan© 10.000 LİJT& Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • ret kadının HİZ 5 V bit vatdıt tüsune tma p0MD'S OÇUJ ft\maktan mesavalarsatuz c" Nü s COU ülün tox ye ju Büyük Tüp 250 Krş.Küçük Tüp 120 Krş.8 fc ğ)e?r^ *g Ktem^eiCy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Bir genç kız tenine siz de sahip olabilirsiniz FİLÎM YILDIZI,SANATKÂR ÖZCAN TEKGÜL cildimin gıdası Puro Sabunudur,diyor."Puro alelade bir sabun değil,bakiki bir güzellik müstahzarı.Cildi besliyor,koru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN On sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılmaması sebebile Bankalar Kanununun 41 inci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • wm faydalıdır OPON OPON OPON OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyifsizliklerinde soğuk algınlığından mütevellit bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Sivas Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti Cemiyetimizin senelik kongresi 22/1/1956 tarihinde saat,10 da Şehzadebaşı Onaltunart Şehitler caddesi,numara 18 de yapılacağından üyelerin teşrifleri rica olunur.GÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • çünkü,kocasının güzel yemekleri sevdiğini)biliyor!Ve gene biliyor ki,gü-2el yemekler pişirebilmek için VİTA'ya güvenebilir:imalinde kul-lanılan sâf yağlar sayesinde,bu iyi mamul ile,her şey fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Sabırsızlıkla beklenen siyasî,mizahî haftalık Gazete YENİ NASREDDİN HOCA Pek yakımla?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden Görülen lüzum üzerine Trabzon postasına Çorum vapuru bir gün rötarla 12/1/956 perşembe günü saat 14.00 de hareket edecektir.Muhterem yolcu ve yük sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Havagazı Tesisatçılarına i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Havagazi tesisatçılarına mahsus ehliyetname imtihanı 2 mart 1956 cuma günü saat 14 de yapılacaktır.İlgililerin talimatnamede bildirilen vesaikle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • BAŞ.DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT N E YROZIN 4 saat ara ite günde 3 adet afınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • KONGRE Çengelköy Mezarlığını Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin yıllık kongresi 15/1/1956 Pazar günü saat 10.30 da,Çengelköy Üzümözü sokağı 11 numarada,nisap ekseriyeti hasıl olmadığı takdirde müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme İlânı Tire Belediye Kurumları Elektrik İşletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gerilim şehir elektrik şebekesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • TAM YERİNDE SATILIK İŞ HANI Babıâli Caddesinde altında Hüseyin Tutyanın kütüphanesi ve bir katında Doktor Bahri İsmet beyin muayenehanesinin bulunduğu 125 127 kapı N.ve 304 ada 26 parsel N.kârgir dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarma lüzum olan 600 adat ray seleti kapalı zarf usulile satm alınacaktır.2 Seletlerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 1180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.01.1956
  • Yakalama Müzekkeresi Suç Cezaevinden firar.Suçlu Muammer Bilgin.Şakir oğlu.938 D.lu.Boyacıköy Maslak Cad.bila sayele evde oturur.Yukarıda hüviyeti ve kendisine müsnet suç yazılı maznunun tevkifi gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Ege tütün piyasası dün acildi Baştarajı birincide tığı piyasalarda verdiği baş fiatlar şöyledir:Sındırgı,Turgutlu,Salihli,Alaşehir,Ödemiş 300,Kula,Muğla,Yatağan,Milas;Fethiye,Aydın,Bayındır,Urla,Çine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Krom ihracatçıları güçlük çekiyor t Baştarajı birincide Bu konuda kendisiyle görüştüğümüz salahiyetli bir şahıs,şunları söylemiştir:«Kromlarımız,bugün için,Türkiye'ye yılda 100 150 milyon dolar temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • üstündağ Tevîik ileri çatışması t Baştarafı birincide ve şahsiyat yapan bir beyanda bulunmayı beklemezdim.Şahıslarımız,ve güttüğümüz dâvalar,milletin malûmudur.Bu itibarla şahıslarımız,dâvalarımız ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Havacılarımız tebrik edildi Baştarajı birincide zandığınız birincilik derecesi millet ve Silâhlı Kuvvetlerimizin büyük sevinç ve iftiharına vesile oldu.Milletimizin an'anevî ve asil kanına lâyık cesar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Mecliste rad tartışmalara t Baştarafı birincide mebuslar,İtalyan Parlâmento âzalarının gelişini uzun uzun alkışlamışlardır.Riyaset kürsüsünü işgal eden Refik Koraltan,misafir mebusların gelişi üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Orta okullarda din tedrisatı t Baştarajı birincide Vekil,bundan sonra,ilk öğretim kanununun Meclisten çıkarılarak bir an önce tatbik mevkiine konması için çalışıldığını,intibak kanunundan faydalanamay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • KADIN RESİMLERİ ÇALAN BİR manyak yakalandı Heybeliada'da,kadın resimlerine ve çamaşırlarına musallat olan Hasan Bülbül adında 22 yaşında bir manyak yakalanmıştır.Heybeliada'da oturan Hasan,bu güne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Milliııei Sahtbl:Ercüment Karacan 5'rketı adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İfleri Müdürü ABDI İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • r HİCRÎ Salı HİÎİH 1373 10 1371 Cem a ti yel' evvH OCAK Aralık 26 1956 28 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 7.25 2.27 Ogle 12.21 7.23 İkindi 14.46 9.47 Akşam ]fiS9 12 00 Yatsı 18.35 1.37 İmsak 5.39 12.41 V.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Yeşilfeöyde Fevkalâde Satılık Arsa istanbul Defterdarlığından I Bakırköy,Yeşilköy Şevketiye mahallesi,Yasemin,Çınar ve Papatya sokağında 46 pafta,563 ada,1 parsel 3439 metrekare üç tarafı vol,bir tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Yakalama Müzekkeresi Suç Tahrip ve müessir fiil.Suçlu Ali.Taksim Sormaeir Sok.No.82 de Şoför Ali)Yukarıda hüviyeti ve kendisine müsnet suç yazılı maznunun tevkifi gerektiğinden ve hâlen de kaçak bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • İstanbul Tevzi Bürosundan Tevzi Komisyonumuza şimdiye kadar müracaat etmiş bulunan taksi,kamyon,otobüs,kamyonet ve hususî araba sahiplerinin trafik karneleriyle birlikte ilişik listedeki numara sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Bu Akşam YENİ MELEK'ie Homer'in Ölmez Eseri.Filimcüik tarihinin en muazzam âbidesi KRAL ULİSin MACERALARI ve 20 adam büyüklüğünde EJDERHA İNSAN DİKKAT:Bu gece için yer kalmamıştır.Başka günler biletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Okyanuslar Fâtihi cesur kaptan John Wayne ile Güzeller güzeli LANA TURNER İlk defa olarak bu filmde bir arada görecek ve candan alkışlayacaksınız.CASUS AVİ The Sea Chase)Senenin sayılı fırtınası Tohn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • CHİNO şehrinde dünyanın ilk,silâhsız,parmaklıksız,du-¦arsız,hapishanesinde heyecan dolu 2 saat yaşayacaksınız,«Unchained» Elroy Hirsh Barbara Hale Chester Morris Orijinal PERŞEMBE AKŞAMIN DAN İTİBAREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • D.P.Meclis Grupu bugün toplanıyor tHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,9 Yarın Demokrat Parti Meclis Grupu saat 15 de toplanacaktır.Grup müzakerelerinin yine fazla münakaşalı geçeceği tahmin edilmektedir.Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Adliye Vekiline mühim sualler tevcih edildi Baştarajı birincide 2 Yeni nahiyelerde teşkil edilecek mahkemeler ikmal edilebilecek mi?Ağır ceza mahkemelerinden kaç tanesi müstakil olabilecektir?Arif Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Et f iatları 4,5 6 lira arasında oynuyor t Baştarafı birincide yun mu,keçi mi,yoksa deve eti mi satıldığı meçhuldür.Kuzu kesimi başlıyor Bütün bunlara rağmen et fiatlanndaki yükselişin nasıl önleneceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1956
  • Müsabakamızda neticeleri bilen okuyucularımız N.Karayavuz,N.Kaymaz,T.Çanlıoğlu,S.Güzelvardar.M.Dilber,Y.Eke,U.Tezel 3 adet)F.Arı,K.Kılıçoğlu,Ç.Yeşilova,E.Belger,Y.Tutun.C.Öztaysi,O.Türkan,H.Ölçer,H.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1956
  • Okuyucularımızın DİKKATİNE.1 Yedi haftadanberi okuyucularımızın büyük alâkasiyle karşılanan Maç-Tahmin Müsabakamıza 28 OCAK tarihine kadar ara vermiş bulunmaktayız.O tarihte başlıyacak olan ikinci dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Yılın Sporcusu Anketimizin sona ermesine 5 gün kaldı.Millî Futbolcu Lefier Küçükandonyadis büyük farkla başta gitmektedir.YILIN SPORCUSU GÖNDERENİN ADI VE ADRESİ:Yılın Sporcusu anketimize gelen reyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ] GÜNDÜZ'E 1 AY İSTİRAHAT VERİLDİ Teşvikiye Sa$hk ^vrdunda yatmakta olan Gündüz Kılıç'a,dün yapılan konsültasyon neticesinde tam teşhis konmuş,hastalığının yorgunluk ve asabiyetten ileri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Lefter takım kaptanı oldu Boks ve futbol takımı Ankara'ya gidiyor Fenerbahçeli boksörler,15 kişilik bir kafile hâlinde cuma günü Muhtar Sencer'in başkanlığında Ankara'ya gideceklerdir.Sarı Lacivertli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • İspanyol futbolcuları bu sene 4 millî maç yapacak [TÜRKTEL] MADRİD 9 İspanya Futbol Federasyonu tarafından resmen bildirildiğine göre,1956 senesi içinde İspanyol A.ve B.futbol takımları dört millî maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Kayakçılar dün gitii İtalya'da yapılacak Kış Olimpi-yatlarına iştirak edecek Kayak Millî Ekibimiz,dün uçakla şehrimizden Belgrad'a müteveccihen hareket etmiştir.Kayakçılarımız Belgrad'dan Avusturya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Lefterin transfer ücretindeki suiistimal hakkında Bulgurlu'nun açıklaması Muhittin Bulgurlu'nun Lefter'in İtalya'ya transferinde bir döviz kaçakçılığı yapıldığına dair,geçen hafta yaptığı ifşaat,yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • I BASIN FOTÜJ jinA!f| |7ftp^R'DFN DONl J İzmır'&e *kî Galibiyet alan Adalet dün şehrimize dönmüştür.Adalet profesyonel takımı İzmir'de ilk maçını Cumartesi günü AHav/la O'mımış vo 2-0 galin gelmişti.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ C»NBÜZ KIL 1 f'IH HAYATÎ Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.23 Bu trio,aralarındaki samimî işbirliği ve anlaşmalını neticesini,lakımın hakkı olan bir şampiyonlukla aldılar.Tam dört ay müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Futbol Federasyonu mühim kararlar aldı Eş fak Aykaç tek seçici oldu Olimpiyat eleme maçlarına gidecek amatör millî takımımız ordu futbolcularından seçilecek ve antrenörlüğünü Sabahattin Erman yapacak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Vahap Özaltay genç milli takım antrenörü oldu Cihat Armandan boşalan Genç Millî takım antrenörlüğüne Vahap Özaltay tayin edilmiştir.Kendisine Istanbuldan Sedat Taylan va Feyzi Uman yardım edeceklerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Amatör millî,takımımızın nüvesini Ordu takımımız teşkil edecek Melbucn Olimpiyatlarına iştirak edecek olan amatör Millî Futbol takımımızın nüvesini Ordu takımımız teşkil edecektir.Ordu takımının,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Sabahattin Erman amatör millî takım antrenörü Amatör millî takımımızın antrenörlüğüne İngilterede antrenörlük kursu görmüş olan,eski şöhretli futbolcularımızdan yüzbaşı Sabahattin Erman tayin edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Macar millî takımı tam kadro ile geliyor 5 ve 7 şubat tarihlerinde Istanbulda Macar takımı ile yapacağımız millî ve temsilî müsabakalara,Macar millî takımı tam kadrosu ile çıkacaktır.Macar takımında P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Hakem okulu açılacak Futbol Federasyonu hakem yetiştirmek #için bir hakem okulu açmayı düşünmektedir.Bu mevzu Merkez Hakem Komitesine havale edilmiştir.Okul müddeti 3 ilâ 6 ay olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • İspanya revanş maçı istiyor ispanyol Federasyonu Federasyonumuza müracaat ederek revanş maçı istemiştir.Bu maçın 956 kasım ayında yapılması düşünülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • BAŞKAN VE GÜREŞÇİLER SAMI ÖNEMLİ| Güreş Federasyonu 21-22 Ocak tarihlerinde Budapeşte'de Macar serbest ve greko-romen güreş takımları ile yapacağımız müsabakaların hazırlıklarına başlamış bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • PROFESYONEL LİGİN İLK 45MAÇI İLK DEVREDE OYNANAN 45 MAÇIN 28 İ MİTHATPAŞA STADINDA YAPILDI Birinci devre lig maçlarında takımlar birbirleriyle tam 45 karşılaşma yapmışlardır.Bu maçlardan 28 tanesi Mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Dünya Güreş' Şampiyonası Güreş Federasyonumuz Dünya Güreş Şampiyonasını memleketimizde organize etmek için Beynelmilel Federasyona başvurmuş ve bu talebi kabul edilmişti.Nisan ayında yapılması istenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Fikret Arıcan Federasyondan istifa etti Geçen haftaki toplantıda kulüp idare heyetince Fenerbahçe Profesyonel futbol kadrosu antrenörlüğüne getirilen Fikret Arıcan,Futbol Federasyonundaki âzalık vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • Ski müsabakalarında müthiş bir kaza [TÜRKTEL] LOZAN 9 Grindelwal'da dün yapılan ski slalom müsabakalarında müthiş bir kaza olmuştur.Müsabakaların ilk kısmında Sovyet kadın skicilerinden Olga Lisenko k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1956
  • 1 B [SAMİ ÖNEMLİ MISIR JRUNA Gi LERMmr Bisiklet ^f"™™1 iştirak edecek bisikletçilerimiz dün vapurla şehrimizden hareket etmişlerdir.Resim,Mısır turunda memleketimizi temsil edecek olan 4 bisikletçimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor