Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • 1956 Her ay bir ikramiye çekilişi HER Çekilişte 15 talihliye aylık gelir DEMİRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • i ^m f J\11 öi& k Sj J jR vs*-'İP ı I IRÜÇHAM UNVERİ KAATİL YAKUP «KENDİME DEĞİL,ARKADAŞIMA YANIYORUM» DİYOR Katil garson tevkif edildi Yılın ikinci cinayetinin faili 20 yaşında garson Yakup:Güler,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Elin kilosu 400 kuruşa düşürüldü Bâzı semtlerde etin 450 500 kuruşa satıldığı görüldü ve 7 kasap hakkında tahkikat açıldı Kasaplar,fiatları arttırmamak hususunda Vali'ye söz vermişlerdir.Bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • tJoofrtdu bu.Havacılarımızın büyük başarısı KANADA'da yapılan ve 14 memleketin katıldığı bir hava gösterisinde Türk havacıları birinci,Amerikalılar ikinci,Kanadalılar üçüncü geldiler.Bu büyük Türk 'ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • B.Milletler Genel Sekreteri geliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammaskjold 19 Ocakta Ankaraya gelecektir.Genel Sekreter,bu seyahatinde Birleşmiş Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Nur Motoru Sarayburnunda battı Dün vukua gelen deniz kazasında bir motor batmıştır.Saat 18.30 da köprüden çıkan Hikmet Altınkut idaresindeki Liman işletmesine ait «Ahırkapı» römorkörü,Haydarpaşa'dan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • ğ IT.H.A.l «ÇİLÂH VAR MI?Klî rl?İngüiz kuvvetleri,tedhişçilere karşı uih**n W*tn mi i» büyük bir mücadeleye girişmiş bulunmaktadır.Genel Vali General Sir John Harding'tn emri İle,bütün birlikler geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • ALIM,SATIM ve İHALE KANUNU DEĞİŞTİRİLİYOR İş Mecliste derhal müzake-I resi istenen yeni tasarı,I tüccarların karşılaştıkları i bir çok formaliteleri I ortadan kaldırıyor I Hususî Muhabirimiz8 Tevfik D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Lübnan Suriye'nin Askerî Pakt teklifini reddetti [ASSOCJATED PRESS i BEYRUT Lübnan)7 Suriye Başvekili Said Gazzi dün Lübnan Reisicumhuru Kamil Şamun ile iki memleket arasındaki münasebetlerin düzenleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Çanakkale'de bu sabah iki deprem daha kaydedildi [ANADOLU AJANSİ ANKARA 7 Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğünden alınan malûmata göre,Çanakkale'de bu sabah biri saat 0,45 te,diğeri 2,50 de olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Dün geceki yangın Galata semti büyük bir yangın tehlikesi atlattı Galata semti,dün gece büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Saat 20 de Kemeraltı mahallesi Karaoğlan sokağındaki 16 numaralı Celâl Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Vekâletçe yapılan yeni transfer ve tahsisler [ANADOLU AJANSI)ANKARA 7 İktisat ve Ticaret Vekâletinden tebliğ edilmiştir:Avrupa iktisadî işbirliğine dahil memleketlerden ithalât maksadiyle mer'ı Dış Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Âli Han Parisli manken Bettina ile evleniyor IASSOCİATED PRESS] NİCE 7 Ali Han'ın,mâruf Parisli profesyonel manken Bettina ile evleneceği bugün Prensin avukatlarından biri tarafından açıklanmıştır.Avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • AA sgarı işçi ücreti üç misli artıyor Dün Izmirde bir konuşma yapan Çalışma Vekili bu husustaki kanun tasarısının pek yakında,meclise getirileceğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Çalışma Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • MiMMmniM V BARO GENEL KURULU TOPLANDI fatanbul Barosu Genel Kurulu dün Birinci Ağır Ceza Mahke-MM1,W l%WHWi-W lUrkHnUl mesi w\onunia toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.Toplantıda kanuni müddetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • ESNAF GELİR İSİ VERMEYECEK 13!Bayarla birlikte seyahat eden Menderes,Gelir Vergisi Kanununun derhal tâdil edileceğini ve Akşehir'in vilâyet olacağını bildird» [ANADOLU AJANSİ,KONYA,7 Reisicumhur Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Menderes'in «ToVima» gazetesine beyanatı "Dostluk,dostça hareket olunmak suretiyle ihya edilir.Biz Türk-Yunan dostluğunun ihya edilebilmesinin mümkün olduğu kanaatiyle hareket ediyoruz. f [ANADOLU AJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • Tifo Bagdad Paktını tenkidetli Yugoslav Devlet Reisinin resmî demecine karşı Nuri Sait Paşa.paktın «Arap âlemi için en büyük garantiyi teşkil ettiğini» söyledi [Milliyet Radyo Associatcd Press] LONDRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1956
  • [A.P.İki diplomat arasında Küçük Stephan VVehrahn,evvelki gün eğlenmenin yolunu,iki büyük devlet adamının bacakları arasında dönüp dolaşmakta bulmuştur!Stephan,80 inci doğum yıldönümünü tes'id eden Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • HAFTANIN FİLMLERİ TuhUouc CDk~Qı*L k r ¦9 4c «Op Beni Öldüresiye» den bir sahne:Erkek Mike Hammer,pantalonlu «stil» giyinmiş bayan ise kâtibesidir!ı ÖP BENİ ÖLDÜRESİYE «Kiss Me Deadly» Rejisör 4,Rober
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.0(1 Belediye Konservatuvarı konserimi naklen yayını 13.00 Şarkılar.Mu zaffer Birtan 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Tatil günü melodileri 14.30 Şarkılar Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ i İRATLI SİGORTALI İKRAMiYELİ TASARRUF HESAPLARI Efli AVDA IOOO LİRA İRAT HER HESAP SAHİBİME 6000,URA HAYAT ÛORTASİ HER HESAP SA s& 6000 LİRA KAZA S »ÛORTASİ 50.000 LİKA SERMAYE İKRAMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • ÖLÜM Dul Bayan Alegre Varon,Bay ve Bayan İsak S.Varon,Bay ve Bayan Albert M.Kasuto,Bay Fiko Varon,Bay ve Bayan Yermiya Y.Varon ve çocukları,zevci,babaları,kardeşleri,büyükbabalar i amcaları ve akrabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • VEFAT Tüccardan merhum Mehmet Edip Sukiye mahdumu,Cemil Sukiye ve Melek Ünel'in kardeşi.Cahide Malkoç,Semih Sukiye,Süheyl Sukiye'nin babaları,Suat Malkoç,Ertan Sukiye ve Sevim Sukiye'nin kayın pederle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum MEHMET TAHSİN Cerrahoğlu'nun ölümünün birinci senei devriyesi olan 8 ocak 1956 bugünkü pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii Şerifinde ruhuna ithaf edilmek üzere memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhume NAZİK ÖZYÜREK'in vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 8 ocak 1956 bugünkü pazar günü ikindi namazını müteakip Aksaray Valide Camiinde mevlid ve hatim duaları okunacağından akrab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • DEMİRE Mevduat ikramiyeleri Her ay bir çekiliş ve her çekilişte 15 talihliye 100,75 ve 50 liralık aylık gelir.Her ayın 20 sinden evvel hesabınızı açtırınız.Ayrıca senede 4 defa apartıman ve para ikram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Tarzan Mehmet 8 yıl hapse mahkûm oldu Tarzan Mehmet namile mâruf bir sabıkalı,dün 3 üncü ağır ceza mahkemesinde 8 sene,4 ay hapis ve 2 sene sürgün cezasına mahkûm olmuştur.Mehmet,esrar bulundurmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Röntgen filmleri Röntgen filmleri mevzuunda Sağlık Müdürlüğü bize su açıklamayı göndermiştir:1 Yurda ithal edilen filmlerde kalite dusüklügıı varit değildir.Çünkü,gümrüğe «elen mallardan gümrükçe alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Otomobil ve Makina Kursu 2 aylık devre için kayıtlar 10 Ocağa kadar devam edecektir.Yüksek makine mühendisleri taralından 103 ders verilecek,ehliyet almaları sağlanacaktır.Kursa 18 yaşını dolduranlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • ek MtttatuccU Şahane Boğaza nazır HjsjjÜI ikramiye aparfımanlan 'râ(ıkat.ne^e ve Acuıdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Sinemaya giderken hırsızlık yaptı Üç günden beri zabıtaca aranmakta olan Ahmet Bozkurt adında bir yankesici dün yakalanmıştır.Ahmet,karısı ile Beyazıt'ta biı sinemada film seyrederken uyumağa başlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • 20 kuruşluk çivi kundura fiatları yüks Ayakkabıcılar fiat artışına çivi darlığını,alâkalılar kontrolsüzlüğü sebep olarak gösteriyor Kundura çivisi günün mevzuu olmuştur.Ayakkabıcılar,ayakkabı Hatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Denizcilik Bankası avans vermeyecek Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğü,işçilere verilmesi icabeden bir maaş tutarındaki ikramiyelerin Maliye Vekâletinin hazırladığı kararnamenin neşrini müteakip tediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • 12 OCAK PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR Hesabınızı açtırarak MART KEŞİDESİNE Katılmayı ihmal etmeyiniz BU KEŞİDEDE KALAMIŞDA Nİ-ŞANTAŞINBA Konforlu z APARTIMAN DAİRESİ istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • «Revüler Marge V6 f SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92 i «Kurnaz Fahişe» Paulette Goddard Edwaıd 6.Robinson İngilizce.MELEK Tel:44 03 MU)«İnsanlar YaşadiKça» Burt Lancaster Deoorah Kerr Frank Sinatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • KİSA HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 7.179.900 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.SON bir ay içinde,Vilâyet Sağlık Müdürlüğü teşkilâtınca 29.962 kişiye muhtelif koruyucu agı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Mesut Bir Doğum İs Bankası Yenicami Şubesi Şeflerinden Halim Adısönmez'in ve esi Kâmile Adısönmez'in bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.Nuri Hakan adı verilen yavruya uzun ömürler diler,ana ve babayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • I Telefondaki kadına cevap E I^k UN,telefonda bir kadın sesi.%J Beni tanımazsınız,Peyâmi bey.Belki de Maçka'nın dullarından biriyim.Bugüni kü yazınızı okudum.Eğer bir gün Maçka'da,E Kıyık'ın önünde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • İki kazada 1 kişi öldü,bir kişi yaralandı Hususî otomobillerin sebebiyet verdikleri kazalar,son günlerde çoğalmaya başlamıştır.Evvelki akşam da,biri Bayıldım Yokuşunda diğeri Kadıköy'de olmak üzere ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • İtalya'ya 5000 ton buğday satıyoruz Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından İtalya'ya satılan 5000 ton buğdayın sevkiyatı hafta içinde Tekirdağ limanından başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • BAÜKPAZARININ İSTİMLÂKİNDEN DOĞAN İHTİLÂF HALLEDİLDİ İstimlâk kısım kısım yapılacak ve açıkta kalan esnaf muvakkat barakalara yerleştirilecek Balıkpazarının istimlâkinden ileri gelen ihtilâf' şimdilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • YEDE 1 YILDA ÇIKAN DÜNYANIN EVRESİ 11 DEFA SARILABİLİR Memleketimizde günde 278 gazete,haftada 542 mecmua çıkıyor.1955 de basılan 3250 kitaptan 863 ü edebiyata ait.4-i Bir kitabuı boyunu 30 Cm.Tamamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • i t t wt t 4 Avukat ne zaman tutulur?A.Ş.O.İstanbul)genç bir avukat.Uzun bir hasbıhal mektubu yazmış.İçinde pek enteresan şeylerden bahsedilen bu mektuptaki bütün fikirleri almamıza ve burada inceleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • jL*. %İr&» iiMmAS m u H;v ^iS^»;"i-1 Jl PIPfŞr ü İ JiZi ¦Bb İSJ^ î4g* *j j-ıii* JEİ'I.2j£l-ipjff.Vj^aM B j.ag pLi*% A;ir POLİSE HEDİYE AvrwPanın h^ok yerlerinde olduğu çft!İspanya'da da her sene halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • Dullesin aşırı nikbinliği tenkid ediliyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,7 Cumhuriyetçiler tarafından bildirildiğine göre,Birleşik Amerika Dışişleri Vekili Dulles,Ayan Meclisi Dış Münasebetler Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • 13 yaşında bir çocuk eliyle köpek balığı yakaladı [ANADOLU AJANSI] MİAMİ Florida)7 13 yaşında bir çocuk,2.5 metre boyunda bir köpekbalığını eliyle yakalayarak sahile getirmiş ve 75 kilo ağırlığındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • Soyunmak bir sanattır E Gelecek.Geliyor.Geldi.E Soyunacak.Soyunuyor.E Derken soyundu işte!Hem E de Beyoğlu caddesinde gez-E mcğe çıkmış gibi fütursuz E bir hâli varğ Kim mi?Amma'da yaptı-E de.meclisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI I to;W 50.000 lira tutarında ikramiye varan 1 Kişiye 25.000 iira!fazla İzahat için Bankamızın gişelerine müracaat adiniz.ÖNÜMÜZDEKİ KEŞİDELER 5 Maynta 50.000 Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • YARIN IZMIRDE B Ajansımız hizmete giriyor liralık hususi keşide IOOO lira ve daha fazla para yatıranlara haftalık kedide '•Ayrıca Aparfıman daireleri ve pdia ikramiyeleri TürkTİcaret Bankasi Her 150 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • I TAKVİMDEN I BİR YAPRAK Kar ve yağmur U son günlerde hava kâh karayel esti.kâh lodosladı,kâh kuru soğuk yaptı,kâh yağmurladı.Eş dostla lâkırdı kıt lığında havadan bahsederken hemen hemen ekseriyet:Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • Rejisör Cayatte Andre gidiyor Meşhur Fransız filmcisi gördüğü ilk Türk filmi hakkında müsbet intibalar edinmiş bulunuyor Uç günden beri şehrimizde bulunan Andre Cayatte,bugün uçakla Fransa'ya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • ARJANTİN' DE GENEL EVLER KAPATILDI [TÜBKTEL] BUENOS AİRES 7 Yeni Arjantin idaresi tarafından Peron zamanında alınmış olan iktisadî ve sosyal tedbirlerin kaldırılması hareketi devam etmektedir.Peron ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • [T.H.A.ÖLDÜREN SİS iy?2.d* Londra'da 400 kişinin ölümüne sebep olan «öldüren sis» tekrar İngiltere'nin yarısını kaplamış bulunmaktadır.Bu kesif ve kara sis,yalnız seyrüseferi felce uğratmakla kalmamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULÜNAY Tefrika No.10,Dünyada kabul etmem.Hep iftira.Bana jyle söyleyenleri Allah rûzî kılmasm.Çavuş:Ev senin olduğu için seni mahalleden atamadık,diye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.103 Büyük adamı bir düşünce aldı ve Pâdişâhın mektubunu getiren zâta:Kelâm-ı Kadîm şer-i şerifin hükmüdür,cübbe ve âlem-i vücuttur,Pâdişah-ı İslâm dilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • Tevfik Uluün,geniş,konforlu çalışma odasında bir aşağı bir yukarı gezinirken sekreterine tane tane yazdırıyordu:«Üç nesilden bevi müşahede ettiğimiz bu hakikat.birden sustu.«Bugünlük bu kadar,yeter Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • Tuhaf!defli,şu zât Sherlok Holmes'e ne kadar benziyor.Eğer o,bir ingiliz romancısının hayâlinden doğmasaydı,«ta kendisi!diyecektim.Fakat o da meşhur bir İspanyoJ detektifidir,dedi Nira.Rica edelim mi?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • Sevgili küçükler,GERİDE bıraktığımız hafta içinde sizlerden yine bir hayli mektup aldık.Hepiniz «MİLLİYET ÇOCUK KLÜBÜ» nün kuruluşuna çok sevindiğinizi yazıyor ve Kliibe kaydolmak için sabırsızlanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • KABAHAT GİZLİ KALMAZ SINIFIMIZDA bir arkadaşın «Büyük Atlas.ı kaybolmuştu.Uzun zaman aradı,bulamadı.Öğretmen de arattı,atlas bir türlü bulunamadı.Üzerinden bir hafta geçti.Geçen gün bir arkadaşımla ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • SER HAT r.5!İJlCU TP f\fil M" şek Ri:ul#£JnH EDİRNE.Ey nazlı Edirne.Toprakları binlerce Türk'ün kanı ile yoğurulmuş Edirne.Burası gerçekten görülecek yer.En canlı tarih,en güzel san'at burada.İşte siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1956
  • *9&"S5Ü3BBHS—O halde bu zebra resmini gazeteden kesin!Bir kartona yapıştırın!İyict kuruduktan sonra boyayın!Son olarak da ince makasla oyun!Bu iş de bitince bu zebra resmini,geçen haftalarda yayınladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • 8 «ARTIK SEN DÜNYA İÇİN ÖLÜ-SÜN.ANCAK ALLAHINLA YAŞA-*t-YACAKSIN.Orta rağ papazının tavanları mezarlık toprağı ile sıvanmış kulübelere bıraktığı son söz bu oldu.Uzun bir zamandan beri ellerinde ziller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • GENÇ KIZIN MEKTUBU:17 yaşındayım.Bir gençle deli gibi sevişiyoruz.Fakat ailem delikanlının henüz Üniversitenin birinci sınıfında olduğunu ileri sürerek evlenmemize rızâ göstermiyor.Siz ne dersiniz?BAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • U İM Â C Â i Es m SOLDAN SAĞA:2 3 4 5 6)1 Eski Yuııan'a 1 ilâh yaratan içki Debbağlanmış deri.2 2 Velayet mertebesine nail olanlar,dervişler.3 Kuzey Afrika'da bir bölge Eski bir Türk başbuğu.4 Adı olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • Haztri«y mlan TURHAN S€tÇUK SÜUNT OKAN «Sen Artos değilsin!Yakayı ele veren her hırsız gibi Demetrios da silâhına sarıldı.Rahibin karısının üzerine atılarak bütün kadınlar üzerinde öldürücü bir tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • Değişen çiftlik hayatı WASHİNGTON USIS)Amerika Sayım Bürosunun yaptığı tahlillere nazaran Amerikan çiftliklerinde hayat değişmektedir.Eskisine nazaran daha az çiftlik müşahede edilmekle beraber,bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • ESRARLI ÖLÜM faik I e o Kadri bir sıkıntın mı var?WyM Çok sinirli görünüyorsun.İğ-ne yaparken bile elin titriyordu.Ben senin arkadaşınım.Sana yardım etmek en büyük vazifemdir.Zengin kötürüm Cevad Sisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • wi' m*.»y 248367853294oo^896^ İ 0Y0 İ D İOANŞ İKS 6 5 3 4 8 9 6 2 7 3 6 5 3 4 8 2 7 6 9 3 M Y A V B L E L R R S A A I I E A U B L 4 7 5 6 2 7 5 9 8 4 2 3 2 6 5 3 6 9 2 8 ç ş 5 R 4 T 7 R 3 K 2 D 8 E 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • Bayan Eden'in giydiği şapkalar beğenilmiyor LONDRA,7 Bir Londralı moda mütehassısı dün İngiliz Başvekili Anthony Eden'in karısı Lady Eden'i.giyeceği şapkalar hususunda bir türlü karar veremeyen kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Tatil gününüz:Bu hafta sonu para islerinizi düşünmeniz lâzım.His hayatınız:Etrafın ızdakilerden hiç bir sey beklemeyiniz.Üzüntüleri var.Sağlığınız:Fazla yorulmadıkça sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • SİMJKFILMI w 1 1,P İ:$Sv| 3 r™-Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih s_SAFRA NEDÎR?ZM Bilindiği gibi,eskimiş ve işe yaramıyan alyuvarlar dalak ve lenf bezlerinde harap olmakta,yapılarındaki hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • Aiaıurkayı müdafaa [31 Aralık 1955 tarihli ve Ünal Menderes imzalı yazıya cevap] YUKARIDA bahsettiğim tarihte İnal Seçkin'e verdiğiniz cevabı okudum.Müdafaanız arasında en samimî yazı Alafrangayı sevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • Mesleğimizi iyi seçemiyoruz BU sabah,bir baba,dert yandı.İlk okulun üçüncü sınıfında nazlı nâzik,hisli bir kızcağızı varmış.Önceleri okulu pek seviyormuş.Öğretmenin haksız,hoyrat azarlarından,sertliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1956
  • BÜYÜK Kurtarıcı Atatürk'ün Anadoluya geçip İstiklâl bayrağını açması üzerine,Osmanlı devletinin merkezi olan İstanbuldaki Posta Nezâreti,Anadoluya posta pulu şevkini durdurmuştur.Memlekette haberleşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1956
  • FAYDALIDIR OPON,OPON.OPON,OPON,4 tablettik saş« baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lumbago ağrılarına kargı bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve keyİftizli ki erinde soğuk algınlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • 26 Şubat 8 Mart 1956' LEİPZİG FUARI TEKNİK FUAR İLE] 265.000 metre karelik bir teşhir sahasında 15 adet fuar evlerinde,19 adet üstü kapalı fuar yerinde ve 15 adet pavyonda 55 muhtelif şube!Türkiye Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • MUHASEBECİ ARANIYOR Bir fabrika muhasebesini tutabilecek ve devamlı çalışacak bir Muhasebeci aranmaktadır.44 90 82 ve 44 77 70 numaralara telefonla müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • SÜMERBANK'IN 1956 YILI İKRAMİYE PLÂNINDA 6 KEŞtDEDE Ankara ve İstan bulda Konforlu APARTMAN DAİRELERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELER Ayrıca Fevkalâde İkramiyeler MEVCUTTUR.BUNLARA İLAVETEN MEVDUAT SAHİP-LERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından 1,Ömerli Alomdağ garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • KIYMETLİ EŞYA MÜZAYEDESİ Maruf bir aileye ait tereke dolayıfiyle 9 Ocak 1956 Pazartesi günü saat 14 de Taksim Talimhane Şehit Muhtar caddesi,Gülgün Apartımanında antika eşyalar,imzalı tablolar,halılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • BEYKO Müessesesi kürkleri taksitle satılmaktadır.Kürkçü Han Tel:221685
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • OTO SİNYAL OTOMATİK Otomobilinizin veya parçalarının çalınmasına mâni olur.Gümüşsüyü Cad.4/1.Tel:44 59 24 Taksim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • KADIN HİZMETÇİ ve AHÇI ARANIYOR Evlerde çalışmış çok iyi referanslı,Galata Osmanlı Bankası karşısı Çmar Han Ergön Şirketine telefon:44 40 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • ilim ve iman Sahasında:Mühim bir İhtiyaç Karşılayan:BÜYÜK İSLÂM TARİHİ Yazan ABDURRAHIM ZAPSU Pek nefis tab,cilt ve munderecat Tevzi Y.Net Kitabevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • BUTUN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • ¦nMnmaiMaMMBiiMnHMaHMMi BEBEK BAHÇESİ Kışlık Pavyonunda İlâhi Ses San'atkârı MÜZEYYEN SE HER AKŞAM yalnız gazinomuzda zevkle dinleyeceksiniz.ESNA ENGİN HER AKŞAM üstad tanburî Salâhaddin Pınar Kemanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • En güzel İlk ve Orta Okul Çocuk Dergisi Acele Adresinizi Bildiriniz Ik öze} Sayımızı Size Hediye Olarak Gönde/eceğiz.Adresimiz ŞEN ÇOCUK Posta K.924-istanbul C&î*oooacıOfioor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • Her çeşit AYLIK TAKVİM Toptan satış İstanbul Yayınevi,Sirkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • istanbul Davutpaşa Askerî Satmalına Komisyonundan Askerî birlik ihtiyacı için 40)ton prasa açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Tahmini tutarı 14.000 lira geçici teminat 1050 liradır.İhalesi 18 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • Siz de Nevin Aypar'ın tavsiyesine uvunuz.K remli Puro Tın alet Sabunu kullanarak daha GENÇ ve CtZEL olunuzayrı meziyet 5 ayrı meziyeti olan sabun Kremli Puro Sabunudur.O PURO cildin gıdasıdır Q PURO t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • AKIL SİNİR Hastaları,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için.DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ S»;in doktor ve hasta saliiplerinirı emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Telf:716H84 716782 Fatih Fevzipasa Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • KİRALIK DAİRE Mecidiyekoyü asfaltı üzerinde otobüs durağında tam konforlu yedi odalı kiralık daire.Müracaat:44 49 75 Telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • Günde Elli Lira Kazanç 3.400 Lira ile gündo 50 LİRA kazanmak ister misiniz?Derhal son sistem 1955 model TRİKOTAJ makinası alınız.Alman tekniğinin yenilikleri ile hazırlanmış otomatik ayarlıdır.Görmede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1956
  • VATANDAŞ:SIHHATİNİ AZ PARA İLE KORUMAK İSTİYORSANIZ Kalorisi yüksek ve vitamini bol,ızgarası,haşlaması,tavası,köftesi,plâkisi ve lakerdası yapılabilen torik balığını yiyinir.İSTANBUL BALIKÇILAR CEMİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • üçiik esnaf Gelir rgisi vermiyecek t Baştarafı birincide lümandır ve müslüman kalacakür.Evlâdına ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi,onun esasını ve kaidelerini öğretmesi ebediyyen müslüman kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Tito Bağdad Paktını t e n ki d etti t Baştarafı birincide ve ayrıca Ürdün'de dün beklenen karışıklıklar bugün patlak vermiş bulunmaktadır.Arap âlemi Bağdat Paktına girmeli Bugün,Mebusan Meclisinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Ürdün'de şiddetli nümayişler [ASSOCİATED PRESS1 KUDÜS İsrail Kesimi)7 Bugün yüzlerce Arap Kudüs'ün Ürd'in kesiminde şiddetli nümayişlere kalkışmışlar,pencereleri kırmışlar,otomobilleri yakmışlar ve Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • ffiâiliıgef Sahibi:ıcüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.44 T.L.6 Aylık.24 T.L.3 Aylık 13 TX.ECNEBİ MEMLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • HİCRİ Pazar RUMÎ 1375 8 1871 Cema rfyeT evvel OCAK Anlık 24 1956 28 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.28 2.30 Öğle 12.20 7.24 İkindi 14.44 9.47 Aksam lfi.57 12 »m Yatsı 1833 1.38 İmsak 5.39 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Pazartesi akşamından itibarenllllil,il^BBB,Sinemasında sinemacılık âleminin en heyecanlı filmi,deniz altında geçen büyük köpek balıkları,muazzam ahtapotlarla korkunç mücadele.RENKLİ SİNEMASKOP SÜNGER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • ŞAN SİNEMASINDA—Yarın akşam büyük gala gecesi Technicolor Renkli BUTUN ŞEHİR DANS EDİYOR Walkmg my Baby Backhome)DONALD O'CONNOR JANET LEİGNT LORİ NELSON Müzik,Dans,Neş'e ve Kahkaha nm el ele verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • p-Dünya Filmciliğinin Hakikî Mucizesi Renkli «Homer'in ölmez eseri» Renkli Kral Ulis'in Maceraları Başlıca yaratıcıları:KİRK DOUGLAS SİLVANA MANGANO ANTONYKUİNN ve 20 İnsan Boyunda Ejderha Adam 10 Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Ege'de arası faaliyet Hürriyet Partisinin teşkilât karma işi yavaşladı.Buna mukabil D.Pve C.H.P.nin faaliyetleri hızlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,Bir müddet evvel Hürriyet Partisi Ege bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • f MEÇHUL KADIN MAHKEMEDE ÖLEN KADIN ARTİST Geçen gün bir kadın artistimiz,mahkemesi esnasında ansızm düşüp ölmüştür.İşin hazin tarafı,kendisini müdafaa eden kadm avukatın da bu kadınm kızı olduğu anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • İstanbul Ticaret Odası Adres Kitabı Kitapların ödemeli olarak gönderilmesi için taşradan fazla müracaatlar olmaktadır.Bu,bazı karışıklıklara yol açtığından ödemeli olarak kitap sevketmemiz mümkün deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Menderesin,"To Varna,gazetesine beyanatı t Baştarajı birincide suslan da Türkiye hükümeti yalnız sözleri ile değil,ef'ali ile de izah ve isbat edegelmiştir.Bu itibarla sualinizi meçhul kalmış bir husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Kom.Başkanlığından 1.Gebze Darıca garnizonu için aşağıda cins ve miktarları muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Etin kilosu 400 kuruşa düşürüldü t Baştarajı birincide ler sıklaştırılmıştır.Umumiyetle satışların azamî hâd tâyini dışına çıkmadığı belirtilmektedir.Ancak bir kısım yerlerde verilen söze rağmen 450 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Katil garson tevkif edildi t Baştarajı birincide Tahtakale'de Balıkhane sokağında 19 numaralı Alpay lokantasında cereyan eden hâdiseyi Yakup,kısaca şöyle anlatmıştır:Lokantayı kapatmak üzere hazırlanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • B I.Spor Ankaradct dün 2 0 galip geldi Hususî Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'dan] ANKARA,7 Şehrimizde misafir bulunan Istanbulspor takımı ilk karşılaşmasını bugün lig lideri* Güneşspor'la yaptı.Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • ADALET İZMİR'DE 2-0 GALİP GELDİ İZMİR,7 Suat Kızılcan bildiriyor)Şehrimizde bulunan İstanbul profesyonel takımlarından Adalet,bugün ilk maçını oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde Alsancak sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Ankara Havagücü de Altınordutyu 7-2 yendi Adalet Altay maçından evvel aynı stadda yapılan karşılaşmada,Ankara Havagücü,Altmordu'yu 7-2 mağlûp etti.Havagücü,yarın bugün)Altay'la oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Vekâletçe yapılan yeni transfer ve tahsisler t Baştaraft birincide I keyfiyet T.C.Merkez Bankasına 718/2762 gümrük tarife pozisyon-bildirilmiştir,lu karpit için vâki taleplere ekim 1955 sonu itibariyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Lübnan Suriye'nin Askerî Pakt teklifini reddetti t Baştaraft birincide münasebetler son zamanlarda siyasî mültecilerin Suriye aleyhtarı faaliyetlerde bulunması dolayısiyle gergin bir veçhe almaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Dün geceki yangın t Baştaraft birhicidm halle halkı arasında panik yaratmıştır.Hâdiseden haberdar edilen itfaiye derhal vaka mahalline gelerek yancının büyümesine meydan vermemiştir.Ancak,binanın yıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Yemeğe sinirlenerek intihar etmek istedi Denizcilik Bankasına ait Sus vapurunda ateşçilik yapan Tahir Toptan,intihara teşebbüs etmiştir.Gemiden çıkan yemeğin yağsız olmasına sinirlenen Tahir,bağırıp ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Asgarî işçi ücretleri t Baştarafı birincide met kararı yakında bir tasarı halinde Meclise getirilecektir.Hükümet işçi mesken kooperatiflerini lâğvederek her Türk işçisini bir ev sahibi yapmak işini üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1956
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geliyor t Baştarajı birincide li müsteşarı Ahmet Bokhari refakat edecektir.Dag Hammaskjold,2 şubatta Hindistan'da Bangalor'da toplanacak olan Birleşmiş Milletler As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.01.1956
  • *m Ercan,6 pastan plase bir vuruşla Beşiktaş'ın ilk golünü attıktan sonra.I SAMI ÖNEMLİ I I SAMI ÖNEMLİ 1 18.dakikada Nazmi'nin Beşiktaş'a kazandırdığı ikinci gol ve Beyoğluspor kale ağları.[SAMI ONEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • G.SARAY BEYKOZ Profesyonel ligin İlk devresi,bugün Mithatpaşa Stadında oynanacak Galatasaray Beykoz maçı ile kapanmaktadır.Hava muhalefeti sebebiyle tehir edilen bu karşılaşmada,aradan geçen zaman,tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Profesyonel ligde son puan durumu Takımlar O B MAY 1' Beşiktaş 9 6 2 1 24 15 14 Galatasaray 8 i 1 1 26 7 12 Fenerbahçe 9 1 4 1 13 5 12 Beykoz 8 4 i 1 10 6 11 Adalet ¦1 2 3 13 8 S Istanbulspor 9 2 4 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Siyah-beyazlılar Galatasarayın rekorunu dün kırdılar ama,3 gol yediler Beşiktaş çok gol attığı ve çok gol kaçırdığı maçta Beyojjluspor'u 7 3 mağlup etti İlk devreyi 5-0 ileride bitiren Beşiktaşlılar,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • fl „JİHIItl,Yılın Sporcusu anketimiz yurt dışındaki okuyucularımız arasında da geniş bir alâka uyandırmıştır.Amerika'dan mektupla anketimize iştirak eden Dr.Halûk Bürümcekçi'nin gönderdiği mektubun kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Güreş Kulübü Denizgücü'nü 5 3 yendi Güreş lig maçlarına dün Fatihte,Güreş Kulübü ile Denizgücü arasında devam edilmiştir.Karşılaşmayı 5-3 Fatih Güreş Kulübü takımı kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • F.Bahçeliler Cemiyeti bugün açılıyor Fenerbahçeliler Cemiyeti bugün saat 17 de Taksim'de bulunan lokallerinde bir merasimle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Amatör küme lig maçları Şehrimiz amatör küme futbol maçlarına devam edilmiş ve şu neticeler elde edilmiştir:Şeref stadında yapılan karşılaşmalarda Haşköy Davutpaşa'yı 2-0,Beylerbeyi Y.S.Selim'i 1-0 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • BABA GUNDUZ Yazan:IIALIT TALAYER ALTINCI KISIM TEKRAR İSTANBUL'A DÖNÜŞ Gündüz,1947 senesinde,yâni o sezonun başında istediğine kavuştu.Galatasaray Kulübü,kendisine çoktan beri hasretle beklediği trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • DİĞER SPOR HABERLERİMİZ 7 nci SAYFAMIZDADIR V_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Basketbol ligi tekrar başlıyor Bazı sebepler yüzünden iki hafta tehire uğrayan Birinci Küme basketbol lig maçlarının üçüncü haftası karşılaşmaları,bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Günün ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • Güreşçilerimiz 19 Ocak'la gidiyor 21-22 ocakta Budapeştede Macarlarla karşılaşacak olan Güreş Millî takımımızın hazırlıkları başlamıştır.Macaristana gidecek olan millî takımı Celâl Atik çalıştıracaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1956
  • «Markoş ileri gidecek olursa» F.Bahçe Umumî Kaptanı Markoşa cevap vererek istediği yere şikâyette serbest olduğunu söyledi Fenerbahçe İdare Heyeti tara-Son olarak şunu da söyliyeyim fından mukavelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Kaleciye yardım eden bir inek Prag,REUTER-HİSAR)Burada bir Slovak futbol takımı taraftarları rakip santrfor şüt çekmek üzere iken kalecinin yanına bir inek sürüklemişlerdir.Taraftarların gayesi,takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • BİLİYOR MÜYDÜNÜZ?Birleşik Amerikada hâlen eğitim işleriyle meşgul 7300 hayırsever müessese mevcuttur.Bu vakıf müesseseleri tahsile devam etmek isteyen talebelere senede cem'an 308.000.000 dolarlık yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • HAİ-İT KIVAN' "Hürriyeti tiyatromuza kavuşmanın zle ayni anda da,operamıza da saadeti içindeyiz,Avusturyalını İşgalden resmen ve fiilen kurtulduğunun ertesi günü 26 ekim 1955 sabahı Başvekil Kaab Parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Madam Lupescu Amerikaya alınmıyor [BOSFOR] NEW YORK 1943 yılından beri Amerikaya devamlı yahut turist olarak kabul edilmesini talep eden eski Romanya Kralı Carol'un dul karısı Madam Lupescu.Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Yılbaşında İtalyaya 100.000 turist geldi [BOSFOIÎ] MİLANO Yılbaşını İtalya'da geçirmeğe gelen turistlerin sayısı 100 bini aşmıştır.Bir Etinde gelen bu turistleri taşıyabilmek için 58 özel tren katarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • Tavşanın sebep olduğu uçak kazası [BOSFORJ NEW YORK Ohio'nun İdako kasabasında çiftçi James Frankenstein'in başından geçen bir vakanın şimdiye kadar havacılık tarihinde bir emsali görülmemiştir.Tek ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 08.01.1956
  • BİR RÜYA,BİR CANİYİ ELE VERDİ Atina.REUTER-HİSAR)rinde bir insan cesediyle kar-Kaputsides isimli köyde devriye şılaşmışlardır.Muhakkak suretgezen polisler civar tepelerin bi-te bir cinayete kurban git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • BİR HAYLİ İNİZ!Amerika ve Avrupa'da çevrilen en son ve en iyi filmleri 19 5 67 d a seyredebileceğiz 1955 1956 sinema mevsiminin,ilk yarısını bir haftadan beri doldurmuş bulunuyoruz.Gecen bu üç buçuk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 08.01.1956
  • "Nashua,1.251.200 Dolara satıldı;At bundan sonra da yarışlara girecek New-York Muhabirimiz İskender S O N G U R yazıyor DÜNYANIN en değerli atı «Nashua» dır.Geçenlerde karısı tarafından öldürüldüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4