Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • L ADRES Cağaioglu,Moiiafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral i;i;il!ll:i!J!Hİ|:YIL:6 SAYI:2027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • r "N TÜRKİYE KREDİ İratb,Sigortalı bankasd İkraıniyeli Tasarruf hesapları 14 Ocaktan itibaren başlıyor GENEL SİGORTA J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • ar mars şiddetli Edirne,Tekirdağ,Balıkı lenin merkezi Canakka ı bölgesinde zelzele oldu sir ve Adapazarda duyulan zelzele.Hiç bir yerde insanca zayiat yok Kandilli Rasathanesi dün saat 14 ü 16 dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Bir işçi bankası kuruluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Bugün şehrimize gelen Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,bize şu beyanatta bulunmuştur:«Hükümetimiz,işçi mevzuunda çok mühim kararlar almıştır.Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • İLHAN DEMİREL] VALİ GÖKAY,DÜN KENDİSİNİ ZİYARET EDEN KANADA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞÜRKEN Elçi ortadaki şahıstır)Kanada yardıma devam edecek Memleketinden dönen Kanada elçisi bu yıl Türkiye'ye 25 F-86 Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Ahmet Hatı D.P.den çıkarılmıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 D4 P.Bolu mebusu Ahmet Hatı hakkındaki Haysiyet Divanına sevk kararı durdurulmuş bulunmaktadır.Hatı hakkındaki Haysiyet Divânına sevk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • ÇELEBİOĞLU,MÜDAFAASINI YAPARKEN Çelefaioğlu müdafaasını Temyizde yapiı Dumlupmarın süvarisi 20 aylık hapsinin bozularak beraat ettirilmesini istiyor Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞANdanl ANKARA,6 Dumlup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • i kinci cinayet Tahtakalede şaka yüzünden bir garson öldürüldü Yılın ikinci cinayeti dün gece Tahtakalede hiç yüzünden işlenmiş-tir.Alpay lokantasında garson Os-man Bâkioğlu ile Yakup Güler şakalaşırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Almanya'da başlayıp Darülacezemde biten bir aşk [VELİ SEZAİ BALCI] Dün öğle vakti Maarif Müdürlüğü binasının ikinci katındaki bir büroya işi düşenler,burada karşılaştıkları orta yaşlı,solgun çehreli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • [ASORİ D.D.Y.İÇİN YENİ VAGONLAR SErESÜSTİt fından sipariş edilen yolcu ve yük vagonlarının İlk tecrübe seferleri bu hafta Oatravra'da yapılmıştır.20 metre uzunluğundaki vagonlarda ısınma tertibatı •le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Gelibolu'da ı bir sadist 6-8 Yaşlarındqçocu sadist üçünün ölü-müne sebep olmuş [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GELİBOLU,6 Kazamızda büyük teessür uyandıran bir hâdise olmuştur.6-8 yaşları arasındaki kız çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • BAYAR VE MENDERES İSPARTA'DA [ANADOLU AJANSI] İSPARTA,6—Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes,bugün saat 15.40 da Antalya'dan şehrimize gelmiştir.Doğruca Belediyeye gelen Reisicumhurla Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Kasaplara verilen müddet bugün bitti 4 liradan fazlaya et satılmakta İsrar edilirse Belediye narha baş vuracak Fırıncılardan sonra kasaplar da Belediyeye karşı bir nevi soğuk harb açmışlardır.Kasaplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Bir facia daha DÜNKÜ Milliyette okudunuz:«İlkokul öğrencisi bir' kızcağız,imtihanlarda fena not aldığı için kendisini denize atmış ve bir trafik polisimiz elbisesiyle denize atlayarak boğulmak üzere o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • WW—ıl«M»ı.İM» JH HK Hb fi r f J Ankara'da kar Dün aksamdan beri Ankara'ya yağan kar,15 santim kadar yükselmiştir.Gündüz zaman zaman çıkan güne?henüz tutmayan karı eritmiş,Çankaya'dan Yenişehir'e doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Meclis dün toplanamadı LHUSUSÎ MUHABİRİMİZPENİ ANKARA,6 Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de toplanmış ve 15,09 da dağılmıştır.Alfabenin son harfine kadar bütün vilâyetlerimizin mebusları yoklamaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Atinanın yeni hukukî keşfi Şimdi de ingilizler Atinadaki kendi enstitülerine bomba atmakla suçlandırılıyor [TÜRK HABERLER AJANS1J ATINA,6 Selanik'teki Türkiye Başkonsolosluğunda bundan üç ay önce infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Sanayicilere bir milyon.Dolarlık tahsis yapıldı Hükümet,yünlü kumaş ham maddesi ithali için 1 milyon dolarlık tahsis yapmağa karar' vermiştir.Durum kamgam sanayü işverenler Sendikasının dün yaptığı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • SUDAN MÜSTAKİL Bu hafta JHartum'da yapılan bir merasim esnasında istiklâle kavuşnn Sudan'ın,milli bayrağı direğe çekilmiş,İngiliz ve Mısır bayrakları indirilmiştir.Sudan resmen istiklâlini 22 aralıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVKrt] HÜRRİYET PARTİSİ KURUCULARINDAN E.GÜRELİ ve E.ADAKAN Hürriyetçiler Başvekile cevap verdi Ekrem Hayri Üstündağ İzmir'de Enver Güreli ve İbrahim Öktem de İstanbul'da verdikleri bey anald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1956
  • Ege'de siyasî faaliyet arttı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,6 Ege bölgesinde bir müddetten beri görülen hararetli 'parti faaliyetlerine bugün de C.H.P.katılmıştır.C.H.P.Meclisi idare kurulu azalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • TÜRKİYE-Vakıflar Bankası Sermaye:50.000.000 TL.26 Aralık 1955 Pazartesi günü:BURSA ŞUBESİ'NİN 28 Aralık 1955 Çarşamba günü:İZMİR ÇANKAYA AJANSI'NIN 30 Aralık 1955 Cuma günü:ANKARA ANAFARTALAR ŞUBESİ'N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkılar.Muallâ Gökçay 13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.Recep Birglt 14.20 Haftanın programı 14.30 Dans ve ca?müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • yeni yılın ilk çekilişi MART AYINDA 75.0 O O LİRA BİR KİŞİYE 20.000 LİRA Her 150 liraya birkufa numarası Hesabtntzt açtırmakta acele ediniz.¦ir AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • Her 150 liraya bir kur'a numarası TörkTîcaret Bank asi Şimdiden bir hesap f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • Soumî HCp^ıe-FRANSA SEÇİMLERİNDE FAZLA MEB'US ÇIKARAN POUJADE FUTBOLCU İMİŞ ımut L' M;M,ı ıV r jmıııııİHii FRİKİKTEN GOL FRANSA YENİ BİR BUHRAN DEVRESİNE GİRİYOR Fransızlar şi:büzü âdeta kendi siyasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • Gelir Vergisi tahakkukunda yeni aksaklıklar görülüyor Noterlerin iş mukavelelerini Maliyeye bildirmesi bâzı mukavelelerin feshi yüzünden itirazlara yol açtı Son defa yürürlüğe giren gelir vergisi kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ SABUN DA TANZİM SATIŞINDA um sındaki Belediye Tanzim Satış yeri şimdi sabun satarak vatandaşa hizmet etmektedir.Büyük rağbetten de anlaşılacağı üzere,tanzim satışı halkı ziyadesiyle mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • I HIM.çim nm açık mektup N altı senedir Maçka'da oturuyorum.Hiç birinizi tanımak şerefini kazanmadım.Bütün gazeteler sizden bahsediyorlar.Aranız-da bir kulüp açmışsınız.Ne için?BHmiyorum.I İsimleriniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU.ŞAN:Tel:48 67 92)«Kurnaz Fahişe» Paulette Goddard Edwaıd G.Robinson İngilizce.MELEK Tel:44 Ü3 8ü)«İnsanlar Yaşadıkça» Burt Lancaster De boralı Kerr Frank Slnatra İngilizce.AK Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • BORSA 6 Ocak 1955 Cuma SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.00—80.10 Reşat 92.50—93.00 Vahit 77.50—77.75 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 76.60—76.75 Külçe 11.75—11.78 İngiliz Vlktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Mehmed Tahsin CERRAHOĞLU'NUN ölümünün birinci senei devriyesi olan 8 ocak 1956 yarınki pazar günü öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii Şerifinde ruhuna ithaf edilmek üzere memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • Fırtına yüzünden deniz seferleri aksıyor Karadenizde fırtına vardır.Bu yüzden gemiler rötar zorunda kalmışlardır.Bu arada Giresun vapuru iki günlük bir gecikmeden sonra bugün limanımıza gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • KİSA HABfRLER MUS Valisi Vefki Ertür'ün Validesi Fevkiye Ertür vefat etmiştir.Cenazesi bugün kaldırılacaktır.PAZAR ve perşembe günleri öğleden sonra acık bulundurulan Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1956
  • GIDA MADDELERİNİN HATLARINDAKİ ARTIŞLAR Son bir sene zarfmda gıda maddelerinin toptan Katlarında mühim artışlar kaydedilmiştir.Perakende fiatlarda buna muvazi olarak çok pahalılanmıştır.Verilen malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • lllllımilllimillllllllll TAKVİMDEN BİR YAPRAK «5 İ 51 Si a "iı P Zekî bacaklı kadın ARİS'ten gelen bir telgrafta altmış küsur seneden beri Pa-ris'in müzikhol dünyasında hiç bir artiste nasip olmayan ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • 12 OCAK PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR Hesabınızı açtırarak MART KEŞİDESİNE Katılmayı ihmal etmeyiniz BU KEŞİDEDE KALAMIŞDA NIŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTIMAN DAİRESİ istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • IA.P.I İTO BELGRAD'A DÖNÜYOR Mareşal Tito'"1,n yüpUğt O imaret dün sona ermiştir.Bu resmî ziyaretin son gününde Yugoslav derlet başkanı Kalıire'deki Askerî Akademiye giderek şerefine yapılan bir geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Büyük heyecan yaratacak bir eser:Demokrasi Buhranları 1953 de istifa ederek Demokrat Partiden ayrılan eski İstanbul Meb'usu AHMET HAMDİ BAŞAR BU ESERİYLE.DEMOKRASİMİZİN GEÇİRMEKTE OLDUĞU SİYASİ VE İKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • İyi geçinmenin şartı Kemal Ş.İstanbul)ya evli.yahut da evlenecek.Diyor ki:«Birçok evlenme oluyor ama,bir çok da tu ısa ıı ma olduğunu duyuyoruz.Demek bu çiftler geçinentöyeeeklerini anlıyor,bir arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • 800 tecrübe kobayı yandı [ANADOLU AJANSI] QUEBSC,6 Üzerlerinde tıbbî tecrübeler yapılmakta olan 800 kobay dün gece bir hastahanede ç,ıkan yangında yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Bir Müslüman Prensi bir İngiliz kızı ile evlendi 21 yaşında bir tekstil fabrikatörünün kızı olan Josephine nikâh merasiminde hazır bulunmadı tASSOCİATED PRESS] JOHOR Malezya)6 Dün 21 yaşında bulunan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • DÖVME MERAKİ Dövme mütehassısı John Norton,şimdi karısı Christine'in vücudu üzerinde dövme yajjtırmaktadır.Norton geçen Ağustosta,annesinin ismini dövdürtmek üzere kendisine gelen Christine ile tanışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • I İLHAN DEMİRELJ JANDARMADAN TRAFİK MEMURU Nüfus kesafeti *e vasıta miktarlarının fazlalığı karşısında şehrin trafik memuruna olan ihtiyacı her gün biraz dalıa artmaktadır.Bunu dikkate alan ilgililer,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Hilton,Portekiz Konsolosluğuna cevap verdi Portekizli futbolcuların şehrimizde kaldıkları Hilton Otelinde pi]amalarla dolaştıkları,etraftaki hanımlara lâf attıkları hakkında gazetemizde çıkan havadis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Yeni Delhi'de 2000 kişi sardığa tutuldu IANADOLU AJANSI] YENİ DELHİ,6 Aralık ayının başından beri Yeni Delhi'de hüküm sürmekte olan sarılık salgınında 22 kişi ölmüştür.Takriben 2000 vak'a kaydedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Yılın ilk günü Ankara'da 16 kişi öldü 21 çocuk doğdu 0 gün belediye otobüsleri 198.291 yolcu taşıdı ve 30.148 liralık hâsılat yaptı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 1956 yılının ilk gününde Ankara'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Eski Mısır Kraliçesi Neriman hastanede [ANADOLU AJANSI] BEYRUT,6 Eski Mısır Kraliçesi Neriman,Avrupa'da başladığı tedaviye devam etmek üzere bugün Beyrut'ta hastaneye yatmıştır.Annesi Asile Sadık ile,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Sis Ingilterede tehlike yaratmaya başladı Trafiği sekteye uğratan sülfürlü sis yüzünden 6 kişinin öldüğü bildiriliyor.Belçika'y t da kesif bir sis kapladı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,6 Güney Doğu İngilter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1956
  • Grace Kelly geçen senenin başında sık sık aktör Jean Pierre Aumont ile beraber görülüyordu.Fakat bütün dedikodulara rağmen,Grace,Aumont ile nisanhtnmamıstır.Grace Kelly sayesinde Monako Prensliği isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • tl CAH Evet,LATİN RÜSTEM BORLU FERİHUN ZİKRÎ DÜŞÜSEN MÜFTÜ ZİHNİ BBJ5EŞE N.İHAP KERİM HÜSMEN Ş£AA5İ BÖCEKDAĞ eskilerden âtıl îman hEpsî meps'i.burada sİyasî mevtalarını BU BİR SIRDIR AMA SANA SÖYLİyEy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • AYC!JEO FORAN BU TEkCLİP HİÇ TE YABAMA ATILMAZ.BRlK MEY'ETE DAHİL OLACAK ADAMLAR» BENJ SEÇECEĞİM SEN BİZİM.LE 8U SEYAHATA GEL-i MİYECEKSİN ÇÜNKÜ SENİM YAŞIN,BÖYLE BİR:SEYAHAT İÇİN MÜSAİT DEĞİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • DEMİR YUM RUJC YANI SENCE DAV.M BÖYLE BıR.Y££DE ÇALIŞTIĞIM •ÇIN BENİ ÜÇÜK ĞOKAVyECEK Mı ISSIN K i JOHN C MURPHYbik.dakika dama bekliyelim olur mü CHARİTV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • JOHKNY HAZARD FRANK "ROBBİNS ITCH 30HKJSIY Wİ TUTUNDUĞU VEKDEN SÖ ÜP OÜSÜRMEGE ÇALI.ŞlÜ £N JOİ-4NNY' DE Onj^ AvAğ'n;yA Auyo^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • CİSCO KtU JOSE SAUNAS.RGD RE6D KF'.V Yt.KARDAKİ El'.Yi.KAR OMACAN BAx.UM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ÜLÜNAY Tefrika No.105 Koşun kurtarın.Hayri,hiç kendini bozmadı,bana:Çabuk örtün!Dedi.Ben de elime geçirdiğim bir yatak örtüsüne burundum.Dışarıdan bağırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.102 Bunun gazasında dahi yümün yoktur,hemen Cenâb-ı Hak asker-i İslâmı küffâr kılıcından korusun!Denildi.Pâdişâhın saraydan ayrılırken kardeşi Şehzade Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • i CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.21 Olmaz olur mu?Var tabiî.Biraz sabredin,geçer.Yola dikkatle bakan Cingöz,hayretle:A!dedi,bizim John Stevens.Benim dostum.Eski New-York Polis Müdürü.1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1956
  • IIHIIII'IIIMI AŞK HİKAYESİ Bilinmeyen Kadın TEFRİKA No.8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Çapkınlığı ile tanınmış İlhanla evlenen milyoner dul Mehpâre,villâsının bahçesinde ölü olarak bulunur.Kocasından şüphe ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 BİÇ vilâyet.2 Ödünç verilen paranın yavrusu Bir akraba.3 Semâya,göğe mensup mânasına isim Haya.4 Bir nefi edatı B.ir harf Fasıla,5 i-Bir masal canavarı Gözetme,bakma evi meteorol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • Kendisine sadaka veren kıza milyonlar bıraktı [BOSFOR] NEW-YORK Anita Berkleyn adında 35 yaşındaki bir kadın,bundan yirmibeş sene önce sadaka verdiği bir adamın mirasına konmuştur.Bundan yirmibeş sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • AFRODİT Haz ri tyonlûfî TURHAN SiLÇÜK &ÜUNT OKAN Rahibin karısı,pencereden bir erkek ayağının girdiğini görünce,o ayağın,geceleri kendi yorgun ruhunu dinlendirmeye gelen mabet bekçisi Ortos'a âit oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • "»ı»'1 ıı.ınwıiı w»w*wımı ı i" »»muMiınnınıımnıiu».ıi|iıj|ijıjiıjııyw^ BUGÜNKÜ NİYETİNİZ MM^^.Mv^ul.m, h.Y L*.'iX;İİÛ'.İZ* 63245865379263578297 DÇB İ SBEEÖ İ AUVPVŞÜFBL 3 8 4 6 2 5 7 9 4 3 8 6 2 5 7 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • ANNE SORUYOR:Oğlumuz bu sene liseyi bitirecek.Gayet çalışkandır.Bugüne kadar hiç sınıfta kalmadı,ikmal dahi bilmez.Şimdi evde en mühim konuşma mevzuu,kendisinin hangi fakülte veya yüksek okula gideceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • ACEMİ HIRSIZ DETEKTİF Ferdi,döşemenin duvar kasasının tam altına isabet eden kısmı üzerinden mecmuayı kaldırdığı zaman,ev sahibinin kaybettiğini söylediği bonoları paket hâlinde orada buldu.Mümtaz Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Jt İş hayatınız:İyiliğinizi ¦K isteyenlerin gözle görü-jm*+J nür yardımları dokuna-%İ cak.His hayatınız:Para sıkıntısına sebep olacak cömertliklere heves etmeyiniz.Sağlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • SATRANÇ DERSİ No.8 8 11 II İH 5 11 1 fl 1 II 4 iiı 11 J 3 1 1 fiil!es ffi 2 6 USJ1 B n il i Kil ¦i 111 A.BCDE F G W PİADELER Satranç tasları arasında hareket kabiliyeti en az,olanları piadelerdir.Satr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Karaciğerin Vazifeleri i İvI'IM'Mv!ı Kött w ŞEtrevı AlAPDet Ett ZP.mau a*add£i eaı ZACACSlif HALK KOVAK SAF04 AOQT H£A4OCt08/kl v*k pil*ı a Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • Yol üstü ANKARA'dan dönüyordum.Yol arkadaşım genç bir kadındı.Paris moda mecmualarını hatırlatıyordu.O kadar zarifti.Bizim modacılardanmış meğer.Modeller yaratıyor.Esen yelden bile ilham alıyor.Bir Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • ARANIZDA MUNAKA Alaturkayı müdafaa 129 Aralıkta çıkan Rüknettin Öktemin yazısına cevapl BATI dünyası bugünkü medeniyetini,Ortaçağda kendilerinden kat kat üstün olan Doğu medeniyetini ^aklide medyundur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1956
  • fi 7 Elâzığ vilâyetinin cenubu garbisinde,Beyyurdu,Hasret,Mastar,Çelemlek,M ayranı dağları ve Murat suyunun çevrelediği 25 30 bin hektarlık bir arazi vardır.İnsanlar kendilerini bildiklerinden beri bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1956
  • Ailenize bu mesut anı yaşatmak İçin.Bankamızda AYLIK GELİRLİ VADELİ TASARRUF HESABİ ı M—açtırınız f iifi% im y.i fiil T m m H tf« K/1 XV«!W0«.5*5K 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira Ayrıca 2 Tane 10.000 Lira Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • SİZDEN KAÇINIYOR S A &Sk KABAHAT YİNE SIZDEDlk HEMEl PO/ff/PLAYALIP SINEKAYN BİR TRAŞ OLUNUZ K*Mâ& 0tf.V£ QUZİLJ.POKER-PLAY KULLANINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Burdur Yüksek Tahsil öğrenci Derneği Başkanlığından Derneğimizin yıllık âdi umumî heyet toplantısı 15.'Ocak/1956 pazar günü saat 11 de Aksaray,Atatürk Bulvarı Günseli Pastahanesi salonunda yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI ÇİFTÇİ TASARRUF HESAPLARİ 26 Aralık 1955 çekilişinde ikramiye kazananlar:4 Traktörü Gelibolu'da No.60 hesab sahibi Hatuit,Menemen'de No.66 hesah sahibi Ahmet,Salihli'de No.316 hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • ili ıı OPON baş,diş,adale,sinir,ro-mali/ma,siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır OPON bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları tesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • ZEKİ MÜREN MAĞAZASINDA Tasfiye dolayısiyle sermayesine yapılan satışlardan istifade ediniz!Parfüm Bijuteri Tuhafiye çeşitlerini piyasa fiatmdan çok daha ucuza temin edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Bankalara ve İs adamlarına DİKKAT DİKKAT!Fevkalâde gayrimenkul satış ilânı:1.inci Sulh Hukuk Hâkimliğince izalei şüyu suretiyle 19.1.956 tarih ve saat 14-15 arasında Mercan yokuşundaki 2/8 kapı sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • BOGAZİÇİNDE FEVKALÂDE MANZARALI ÇAMLIK KORU ARSALARI Beylerbeyinde vapur iskelesine çok yakın 22 metre cadde üzerinde gaz,elektrik,terkos ve otobüs yanından geçen çamlık,müfrez arsalar satılmaktadır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seleflerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemize İslâm Hukuku Din Psikolojisi ve Pedagoji dersleri için birer asistan alınacaktır.Adaylarda,Ankara Üniversitesi Asistanlığı Yönetmeliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyon Başkanlığından 1 Gebze Darıca ve Maltepe Garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yaş sebzeler satın alınacaktır.Garnizon Cinsi Miktarı Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Üstad Resad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştir.SATIŞ YERLERİ:Beyoğlvında Kitap Saray,Bâbıâüde t İnküab ve Remzi Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • ftflilliıgetf i lı l t,Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığ1 Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • HİCRÎ Cumartesi 7 RUMÎ 1375 1371 Cema ziyel' evvel OCAK Aralık 23 1956 25 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.20 2.31 Öğle 12.19 7.24 İkindi 14.43 9.47 Akkanı 16 56 12 00 Yatsı 18.32 ı.İmsak 5.40 12 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesindeki eb'atlara göre 4635 metre veya muadili 3645 adet V)kayışı pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 13/1/956 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme İlânı Tire Belediye Kurumları Elektrik işletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gelirim şehir elektrik şebekesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden:1 Mevcut şartname ve renk numunelerine göre 1635 Kg.Sarı toz yaldız pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 9/1/956 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • DÜNYACA TANINMIŞ Lake Alüminyum pancurları montaj yeri:Yüksekkaldırım Sineması karşısı Tel:22 92 86 44 32 81.Telgraf:KENAZI 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 07.01.1956
  • İlim ve İman Sahasında:Mühim bir İhtiyaç Karşılayan:BÜYÜK İSLÂM TARİHİ Yazan ABDURRAHIM ZAPSU Pek nefis tab,cilt ve miinderecat Tevzi Y.Net Kltabevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Mısıra gidecsk Bisiklet takımının seyahati suya mı düşüyor?ANKARA,6 Hususî)Önümüzdeki günlerde Mısırda yapılacak olan 3.Enternasyonal Bisiklet turuna katılacak olan takımımızın bu seyahati malî husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Peşte seyahati hazırlıkları 20-21 ocak tarihlerinde Macaristanda yapılacak Türkiye Macaristan millî güfeş müsabakalarının hazırlıkları devam etmektedir.Bir yandan Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Gemi adamlarına on altı ocakta ikramiye veriliyor Denizcilik Bankasının gemi adamları ve deniz işçilerine vereceği 1955 yılma ait ikramiyenin tevzi tarihi 16 ocak 1956 olarak teshil edilmiştir.Bahis k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • İhtikâr yapan 8 firma mahkemede Vilâyet İhtikârı Tetkik Komisyonu dün sabah Vali Muavini Vefik Kitapçıgil'in başkanlığında toplanmış ve yeniden 8 firmayı Adliyeye vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Stomboli indifaı devam ediyor [ANADOLU AJANSI] MESSİNA.6 Stromboli yanardağının indifaı devam etmektedir.Fakat bu çok şiddetli olmadığı için herhangi bir endişe vermemektedir.Lavlar,1955 şubatı indifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Adliyenin bacası tutuştu Dün Adliyede bir yangın başlan-gıcı olmuştur.Adliye'nin bulunduğu Büyük Pos tahane binasının bacasının tutuştuğuna dair,itfaiyeye bir ihbar yapılmıştır.Gelen itfaiye ekipleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Jean Simmons bebek bekliyor [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,6 Film yıldızı Jean Simmons ile kocası Stewart Grangerin önümüzdeki ağustos veya eylül aylarında bir çocuklarının doğmasını bekledikleri dün aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • 3 Sahte polis daha yakalandı Son günlerde kendisine polis veya millî emniyet memuru süsü veren üç kişi hakkında takibat yapılmaktadır.Mustafa,Cemal ve Diyamit adında üç arkadaş,Asmalımescit'te bir bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • FRANSA'NIN OTEL KRALI GELİYOR [Hususî Muhabirimiz İlhaml Ş,Polatay'danl PARİS,6 Fransa'da 10 büyük otel ile 7 gazino,gece kulübü ve birahanenin sahibi ve müessisi olan Mr.Red.Goldsmith ve Umum Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Zincirli köşkten 56 tane halı çalındı Dört kişilik bir hırsız şebekesi yakalanmıştır.Mehmet Alaca,İhsan Potin,Ayhan Eroğlu ve Salim Seğmen adındaki şebeke mensupları,Caddebostanındaki Zincirli Köşke g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • James Siewart ağır yaralandı [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,6 James Stewart cSpirit of Saint Louis».filminin bir sahnesini çevirirken dün ağır surette yaralanmıştır.Filmde pilot Charles Lindbergh rolünü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Bir asırlık banka tasarrufu [ANADOLU AJANSI] KOPENHAG,6 Anna Kirstine Jensen isimli bir bayan,Danimarka'nın Moen adasındaki Neerreby bankasına 1856 senesinde açılmış olan bir aile tasarruf hesabına ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Bamya satışlarında «Zincirleme» usulü Şehrimizde yapılan son kontrollar sırasında yeni bir zincirleme ticaret usulü meydana çıkarılmıştır.Yeni şekil ticaret mevzuu bir gıda maddesidir.Yapılan tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Zorbalık yapan 2 kişi Adliyeye verildi İstinye'de bir yol kesme hâdisesi olmuş,Muharrem Gökçe adında biri iki kişi tarafından dövülerek zorla parası alınmıştır.Rumelihisarında Kalebahçe so-kağında 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Panoram'k perdeler nizama aykırı takılmış Şehrimizdeki sinemaların çoğundaki panoramik perdelerin tamamen nizama aykırı olarak takıldığı tesbit edilmiştir.Halkın gözlerini ve sinirlerini bozan bu yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • İskenderun vapuru Batı Akdeniz seferine çıktı İskenderun vapuru Batı Akdeniz seferine dün saat 12 de çıkmıştır.Gemide 120 yolcu ve 300 ton yük vardır.Adana vapuru da Karadeniz seferine bugün saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Suudî Arabistan Ticaret Nazırının karısının kürkü Şehrimizde bulunan Suudî Arabistan Ticaret Nâzın Muhammed Ali Rıza'nın yanındaki sarışın hanımının vizon kürkü dün Hilton hanımlarının bütün nazarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Migros'un sabit satış şubeleri rağbet görüyor Migros Şirketi,şehirdeki sabit satış şubelerini artırmak için çalışmalarına devam etmektedir.Halen Karaköyde Köprü başında faaliyette bulunan Migros şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Köylü Partisi İl İdare Kurulu dün toplandı Köylü Partisi İstanbul İl İdare Kurulu dün gece uzun süren bir toplantı yapmıştır.Toplantı esnasında üyelerden biri Köylü Partisinin D.P.ile muvazaa halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Tercüman Rehberler Derneği kuruldu Basın Yayın Turizm Umum Müdürlüğünün açmış olduğu «Tercüman Rehber» kursundan mezun olan kalifiye rehberler dün «İstanbul Tercüman Rehber Derneği» adı altında bir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Batan gemilerin enkazı çıkartılıyor 18 kasım 1955 de Rize şilebine yüklü olarak limanımıza gelen «Wolf I» gemisi,Marmara denizinde batmış gemilerin enkazını çıkartmak üzere araştırma faaliyetine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Amerika'da çocuk felci azaldı [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,6 Amerikan Sıhhat ve İçtimai Hizmetler Dairesi tarafından neşredilen muvakkat istatistiklere göre,Amerika'da 1955 yılı zarfında çocuk felci va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Marmara bölgesinde şiddetli zelzele oldu t Baştarajı birincide Çanakkale saat 16,30 da ikinci bir defa daha yer sarsıntısına uğramıştır.Halk heyecan içindedir.Hasar hakkında henüz kat'î malûmat alınam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Bir işçi bankası kuruluyor t Baştarafı birincide Gazetecilerin asgarî ücret meselesi de halledilmiştir,izmir'in muhabirler için teklif ettiği 325 lira ücret Vekâletimizce kabul edilmiştir.Gazetecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Atina'nın yeni huhukî KEŞFİ t Baştarafı birincide hükümeti bu yolda devam ettiği takdirde yakında Atina'da bulunan bütün büyük elçi ve elçilerin,kendi sefaretle ne bomba atmaktan maznun olarak muhakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Kanada yardıma devam edecek t Baştarajı birincide ceğini bildirmiştir.Bu yardımın miktarı hakkında şimdiden bir rakam veremiyeceğini belirten Ekselans,muhtelif şekillerde tatbik dilen bu yardımın anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Almanya'da başlayıp Darülacezemde biten bir aşk Bdştarafı birincide rinde Mehmet Ak isimli bir genele tanıştık.Birbirimizi çılgınca seviyorduk.Çok geçmeden de evlendik ve Türkiye'ye geldik.Bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • FRANSADA SİYASÎ HAVA GİTTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR Keısıcumhur kabine için temaslar yaparken M taraftarlarının müfritlere karşı birleşme [ANADOLU AJANSI] PARİS,6 İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Von Papen yeniden siyasî hayata atıldı Başvekil Adenauer,kurf diplomata:Sarre Partilerini Almanya tarafına çekmek vazifesini verdi [TÜRKTEL] BONN,6 Almanya'nın eski Ankara Büyük Elçisi Von Papen,yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Çelebioğlu müdafaasını Temyizde yaptı t Baştarafı birincide Ağır Ceza Mahkemesinden talep ettiğini ve o zaman bu talebinin hayret ve endişe ile karşılanmış olduğunu anlatmış ve bozma ilâmının karakter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Ahmet Hatı D.P.den çıkarılmıyor t Baştarafı birincide sonradan Hatı'nm bu yazı ile davetinden vazgeçilmiş ve kendisi şifahen Partiye çağrılmıştır.Ahmet Hatı,partide ayrıca D.P.Başkan Vekili Fuat Köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Hürriyetçiler Başvekile dün cevap verdiler t Baştarajı birincide vermekten başka hiç kıymeti olamaz.Unutulmasın ki,bu kadar kötü vasıflı insanlara kısa bir müddet evvel D.P.ye dönmeleri için ricada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Bulganin va Krutçev propaganda Sovyet Mdertarj» tagî'fersyî z*va?etî sıracıca nutuk söyleme tokalarının azapWma?i!a şıhyor [ASSOCIATKD PRESS LONDRA,6 Diplomatik çevrelerden dün öğrenildiğine göre,Anth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Talebe burslarının arttırılması için teşebbüsler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Millî Türk Talebe Birliği tarafından talebe burslarının umumunun arttırılması için İstanbul ve Ankara'da komisyonlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Çanakkalede av sırasında bir avcı öldü HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ÇANAKKALE,6 Lapseki kazasının Kocabaşlar köyünde sürek avına çıkan köylüler dağda bir ara oturup dinlenmişler ve kalkarlarken avcılardan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Sanayicilere bir milyon Dolarlık tahsis yapıldı t Baştarafı birincide rı ayrı firmalara tahsis yapılmaması da bahis konusudur.Durumla alâkalı olarak bir sirkülerin yayınlanması beklenmektedir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • C.M.P.nin takip edeceği yol tesbit ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 C.M.P Genel Başkanlığı tarafından Ankara'ya davet edilen 150 kişilik İl ve İlçe temsilcileri,iki günden beri toplantılar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Ürdün'de siyasî durum karıştı [ASSOCIATED PRESS] AMMAN,6 Ürdün'de kurulmuş bulunan muvakkat ibrahim Haşim kabinesinin cumartesi günü tamamiyle istifası ve yerine yeni bir kabinenin kurulması beklenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • DULLES HARİCİYE Komisyonuna Bağiad Paktını izah etti fANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,6 Dışişleri Vekili John Foster Dulles,Temsilciler Meclisi Dışişleri-Komisyonunda dün iki saat "konuşmuştur.Dulles'ın,Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Ege'de siyasî faaliyet arttı t Baştarafı birincide süren bir toplantı yapmıştır.Bu toplantıda bütün partililer Mebusların ihracı hakkında ve isbat hakkı ile yeni çıkan esnaf vergisi kanununun kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Köpeklere bile lokanta açıldı [TÜRK HABERLER AJANSİ] ALLİCANTE İspanya)6 Dünyanın yegâne köpek lokantası dün burada Belediye Reisinin bir nutku ile açılmıştır.Köpek aşığı ihtiyar bjr kadın tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Belçika ile aramızda vize kaldırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Belçika ile Türkiye arasında yeni alınan bir karala vize müsaadesi kaldırılmıştır.Bundan sonra iki memleketten birbirine seyahat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • NORVEÇ'İN YENİ ANKARA ELÇİSİ OSLO 6 Norveçin Bangkok ve Cakarta Elçisi Ivor Lunde,Ankara,Bağdat,Karaşi ve Tahran Elçiliklerine tayin edilmiştir.48 yaşında olan Lunde,Hariciye mesleğine 1933 te hukuk'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1956
  • Hava ekibimizin Kanada' da kazandığı büyük başarı [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,6 Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Kanada'da Montreal şehri civarında Türkiye'nin de dahil bulunduğu 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.01.1956
  • İKİ HAKEM DAYAK YEDİ Atinada yapılan bir maçta birçok seyirci de yaralandı ATİNA,6 Ankara Ajansı)22.000 seyircinin takip etmekte olduğu Panatinaykos Olempiyakos futbol maçı seyirci ve oyuncuların birb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • Polonya atletizm şampiyonası [TÜRKTEL] VARŞOVA,6 Polonya Atletizm Şampiyonasının 21 ve 22 ocak tarihlerinde şehrimiz kapalı salonunda yapılması kararlagtırılmiftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • SERAPHÎN FERRER ŞAMPİYON UNVANINI KAYBETTİ [ANADOLU AJANSI] PARİS,6 Fransız Boks Federasyonu şampiyona ve tasnif komitesi dün geceki toplantLsında Fransa hafif siklet boks şampiyonu Seraphin Ferrer'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • Atletizm Federasyonunun iç faaliyet programı ANKARA,6 Hususî)Atletizm Federasyonu iç faaliyet programım tesbit ederek Bölgelere bildirmiştir.Buna göre,Kapah Salon Türkiye Birinciliği 18-19 şubatta Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • Vefa antrenman maçında Taksîm'i 3-1 mağlûp etti Bu maçtan evvel yapılan Beyoğluspor Taksim genç takımlar maçında kavga çıktı Dün Şeref Stadında hakem Feridun Kılıcın idaresinde Vefa profesyonel futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ GÜNDÜZ KILICIN HAYATI Yazan:»ALİT TALAYER Tefrika No.20 Maçı 2-1 Galatasaray kazandı.Demirspor'un tek golü ise Gündüz tarafından yapıldı.O dakikaya kadar sahada ne yaptığını bilmeyecek kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • Bir Brezilya takımı gelmek istiyor Saopaulo liginin en popüler takımlarından Saopaulo Mart,Nisan ve Mayıs aylarında Avrupada bir turneye çıkacaktır.Saopaulo,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • Kayakçılar 9 Ocak'ia gidiyor ANKARA,6 Hususî)Yarın bugün)Avusturya'ya hareket etmesi icap eden kayak millî takımımızın tahsisatı geç temin edildiği için 9 Ocak Pazartesiye kalmıştır.O gün İstanbul'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ)GALİP HAKTANIR Hem futbolcu hem de Umumî Kaptan Galip,Vefa kliibli şube kaplanı oldu Aynca futbol şubesini idare edecek dört kişilik teknik bir komite teşkil edildi Vefa Kulübünde bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • YILW SPORCUSU 4276,TURGAY 4159 BA$TA GİDİYORLAR Mustafa Dağıstanlı 2926,Metin Oktay 2917 oyla her iki sporcuyu takip ediyorlar «Yılın Sporcusu anketimize gelen reylerin tasnifine dün de devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • BEŞİKTAŞ BEYOĞLUSPOR Bugün yapılacak maç ile her iki takım da ilk devreyi bitirmiş olacaklar Profesyonel ligin birinci devresinin tehir maçlarından Beşiktaş Beyoğluspor karşılaşması,bugün saat 14.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1956
  • "F.Bahçe Kulübü idare Heyetinin mukaveleyi feshetmeye hakkı yoktur.Dün bu şekilde konuşan antrenör Markoş,durumu Federasyona,o da halletmezse F.I.F.A.'ya bildireceğini söyledi Niçin geldiğinizi bilmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor