Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • KUZEY AFRIKADA 56.MİLLİYETÇİ ŞEHİT DUŞTU GAZETELERDEN)¦ALLAIİİN BAHÇELERİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • w BOĞA GÜREŞÇİSİN" Yeryüzündeki kadın boğa güreşçilerinden Taınara Louwe.evvelki gün Londra'ya gelmiştir.25 yaşındaki Portekizli güreşçi,geçenlerde bir boğa ile güreşirken kaburga kemikleri kırılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Vakıflar bütçesi qoıruşuldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Bütçe Encümeni,bugün Meteoroloji Umum Müdürlüğü bütçesinin fasılları üzerindeki müzakerelerine devam etti.Bütçenin tümü kabul edildikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ VALİ,TEFTİŞ İÇİN GİRDİĞİ BİR MAĞAZADA «BANA BİR CADILLAC VER» DİYOR VALİ DVN BEYOĞLU esnafını kontrol etti Esnaf,iefiişien önce haberdar oldu.Gökay "Beynarnazı namaza alışiıracağız,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Antalya İplik fabrikası temelinin atılması münasebetiyle Bayar ve Menderes birer konuşma yaptı Reisicumhur memleketin yakında ümrana kavuşacağını söyledi,Başvekil muhalefete hücumlarda bulundu [HUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • tim.ıyi:KREDİ HA.Ma KASİ İratlı,Sigortalı İkramiyeli Tasarruf hesapları 14 Ocaktan itibaren başlıyor GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • I ORDU TEMSİL BÜROSU IDAVMfy flRHII i İt N Sİ osl ve müttefik İrak'ın Ordu Günüdür.Bir bayram havası içinde bulu-IflMIV III UllUU UUIIll ıan Bağriad Paktı müttefikimizin mes'ııt gününe.Türk Ordusu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • m m&f JA.P.J If Pl I Y HKANI Alim °scar mükâfatı kazanan ve yı-hES.1.1 IdlOnnLAİlUl hn en lvi giyinen seçilen Amerikan film artisti Grace Kelly,Monako Prensi III.Kainler ile nişanlanmıştır.32 yakındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Geür vergisi ve Berberler Gelir Vergisinin tatbiki ile alâkalı söylentiler devam etmektedir.Bu arada İstanbul Umum Berberler Derneği Başkanı Adil Vardarlı Cumhurreisi Celâl Bayar'a bir telgraf çekmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • ÇIPLAK KADIN RESİMLERİ İLE YAPILAN ŞANTAJ Şantaj yoluyla bir aileden para sızdıran Yaşar adında biri zabıtaca aranmaktadır.Elinde N.adında bir kadına ait çıplak resimler bulunan Yaşar,iki sene evvel N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • ar "inönü,ı seçti Şehrimiz dullarının yaptığı kongrede Ayfer Terzioğlu Tatarı)de yılın kadını unvanını aldı [İZZET S.SEDES] Şehrimizin,gayri resmî meşhur «Dullar Kulübü» 1956 yılının ilk toplantısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • I İLHAN DEMIRELJ ELMA SANDIKLARI İÇİNDEKİ ESRARI MEYDANA ÇIKARAN POLİS EKİBİ VE PARALAR Elebaşıları bir köy muhtarı olan kaçakçılar müsademe sonunda ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ma-sası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Yunan Başvekili yeni parii kurdu [ANADOLU AJANSI] ATİNA,5 Atina Ajansının bildirdiğine göre,Yunan Başvekili i Constantin Karamanlis,yeni bir siyasî parti kurulduğunu ve komü-I nist parti hariç bütün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Fransız Meclisinde SON DURVM [ANADOLU AJANSI] PARİS,5 istihbarat Vekâletinden bildirildiğine göre,yeni Fransız Millî Meclisinde mevcut 594 yerden 592 si partiler arasında aşağıdaki şekilde dağılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Moskova E!çimiz Kremlini ziyaret etti [ASSOCIATED PRESSJ MOSKOVA,5 Sovyetler Birliği Dışişleri Vekili,dün yeni Türkiye Büyük Elçisi K.N.Kavur'u Kremlin'de kabul etmiştir.Bu hususta yayınlanan kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Hacılar "Ayak bastı parası,vermiyecek Suudî Arabistan Ticaret Nazın Ali Rıza Muhammed evvelki gece uçakla şehrimize gelmiştir.İstanbulda bulunan akrabalarını ziyaret maksadiyle hususî surette seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • Meclis bugün çalışmağa başlıyor Gündemde 8 sözlü soru,8 kanun lâyihası ve 3 kanun teklifi var [HUSUSÎ MUHABİR İM İZDEN 1 ANKARA,5 Büyük Millet Meclisi 12 gün devam eden bir yılbaşı tatilinden sonra ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1956
  • erika,Türk olarak yardıma Eisentıovver,kongreye gönderdiği rai olan Orfa-Doğu memleketlerine ikfe porda kalkınma hamlesi içinde idî teminat verilmesini talep etti [ASSOCİATKD PKESSJ PARİS,5 «Ekonomik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • 9 Ocak 1956 ipazartesi günü IZMIRDE Ajansımız hizmete giriyor IO O O O iırahk hususi keşide IOOO ıra ve daha fazla para yatıranlara haftalık keşide Ayrıca Aparhman daireleri ve para ikramiyeleri TürkT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BURSA ŞUBESİNİN 26.^ralık.1955 pazartesi günü açılışı münasebetiyle Bu şubemizde açtırılan hesaplar için HUSUSİ KEŞİDE 1 Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilen ÖMÜR BOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLİ BANKASI OSMANLI 50.000 Ura tutarında ikramiye veren 1 Kişiye 25.000 lira!Fazla izahat için Bankamızın nisalarına mttrataat adiniz.ÖNÜMÜZDEKİ KEŞİDELER:5 Mayıs'ta 50.000 Ura)S T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • K OH F O R-1 Yeni mağazasına taşınıyor Müessesemiz bilanço ve nakil dolayısiyle 2 Ocak 1956 dan itibaren kapalıdır.Yeni mağazamızın HARBİYE PANGALTI 133 No.da 10.1.1956 dan itibaren faliyete geçeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • ANKARA 7.30 Aç hş ve program 7.35 Kuran-ı Kerim 7.45 Haberler 8.00 Şarkı ve türküler Pl.8.30 Müzik çağırıyor Pl.9.00 Çeşitli Türk müziği Pl.9.30 Sabah melodileri Pl.10.00 Ka-İSTANBUL 12.27 Açılış ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • mam 1956 İKRAMİYE PLANINDA CAZİP ikramitje TÜRK EKSPRES BANK işde ¡emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • İsmet SIRAL ve arkadaşları,yarın saat 18.30 da bilhassa caz müziği meraklılarını yine radyo başına koşturacaktır.İsmet,son senelerde memleketimizde yetişen en iyi saksofoncularımızdan birisi ve h;|a b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • mmsm I Amerika ve İngiltere'de I EN ÇOK SATILANI PLÂKLAR j E Plâk mağazalarının neşrettik-İ E lerl bir istatistiğe göre,son ay içinde Amerika'da en çok satı-lan plâklar şunlardır:1 Sixteen Tons Tennes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • İf Amerika'nın meşhur cazcılarından BENNY GOODMAN'ın hayatını canlandıran «BENNY GOODMAN STORY» adh film,Amerika'da ilk defa olarak iki hafta evvel gazetecilere gösterilmiştir.Filmde GOOD-MAN rolünü S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • SEVDİĞİMİZ SATICILAR.UNFORGETABLE Unforgetable that's what you are Unforgetable though near or far Like a song of love that clings to me llovv would far of you does things to me Never before has some
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • DANS VE CAZ MÜZİĞİ SEVENLER İÇİN B.B.C.DENİZAŞIRI SERVİSİ Kısa Dalga 13.85,16.79,19.85 24.80,31.88 metreler)12.30 Çalışırken müzik 23.00 «Cuma gecesi Müzik gecesidir» programı 24.15 Caz saati 01.45 Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • FRANKİE LAİNE'E ÎMCCÜ İtalyanlar sizin Frank Sinatra ile akraba olduğunuzu söylüyorlar.Doğru mu?«İtalya'yı son ziyaretimde babamın doğduğu şehir olan Palermo'ya der*k ailemton birkaç nesli örerinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • ¦J-«MALEGUANA» yi tekrar meşhur eden şarkıcı:CATERİNA VALENTE Caterine Valente ilk plâğını «Polydor» için doldurdu.Fakat,«Decca» nın takdim ettiği «Malaguena» Amerika'da panik yarattı.Lije mecmuası,sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Kurnaz Fahişe» Paulette Goddard Edward G.Robinson İngilizce.MELEK Tel:44 03 80)«İnsanlar Yaşadıkça» Burt Lancaster DeDorah Kerr Frank Sinatra İngilizce.AR Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • KISA HABERLER VİLAYET Teknik Ziraat Okulu tarafından köylülere 150.000 fındık fidanı dağıtılmıştır.Tevziatın devam edeceği bildirilmektedir.FRANSIZ Meyva Suyu Müstahsilleri Birliği,kuruluşunun yıldönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • jj ninninin mı m mu I Musikide demokrasi i f% OSTLARIM ve okuyucularım arasında Batı La/musikisini sevenler,radyoda alaturkanın,Türk musikisini sevenler de alafranganın E fazlalığından şikâyetçidirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • 160 kişi bedava telefon kullanıyor Afyon Mebusu Rıza Çerçel'in bedava telefon kullanan idare âmirlerinden bu selâhiyetin kaldırılmasına dair takriri günün mevzuuduristanbul'da bu şekilde kullanılan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • Vilâyet Umumî Meclisi dün toplandı Vilâyet Umumî Meclisi dün saat 15 de Cevat Perin'in başkanlığında toplanmıştır.1956 yılının bu ilk toplantısında şehre ait çeşitli mevzular görüşülmüş ve gündemdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • EV SAHİBİ KİRACI KAVGASI HALA DEVAN EDİYOR Ev sahibi kiracı anlaşmazlığından çıkan iki kavga dün polise aksetmiştir.Bunlardan biri Samatya'da cereyan etmiş ve iki kişinin yaralanmasiyle sona eı-miştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • VEFAT Salde Kırımman'ın esi,Enver,Halil,Niyazi,Fuat,Dr.Şahver Neriman ve Bedia Kırımman'ın babaları,Pazarcık eşrafından Abdülhâkim Kınmman ânî olarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi yarın Cerrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • Memurlar Kooperatifi sabun satışlarına başladı Memurlar Kooperatifi Tanzim Satış yerindeki gıda maddesi çeşitlerini artırmış,bu arada dünden itibaren de sabun satışına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • 650 gram gelen kalb Migros personel müdürü Stepan Maürer'in kalb sektesinden öldüğü anlaşılmıştır-Bu hususu belirten Adlî Tıp rajporunda,Stepan'ın kalbinin 650 gram geldiği ayrıca ilâve olunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • ı.IİLHAN DEMİRELİ PEYAMİ SAFA'NIN KONFERANSI neğının Emınonu Öğrenci Lokalinde tertiplediği seri kültür konferanslarının ilki,dün saat 17.30 da Peyami Safa tarafından «Roman» mevzuunda verilmiştir.Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1956
  • Ekmek Hatlarına hiç bir suretle zam yapılmıyacak Fırıncıların zam teklifini Ticaret Vekâleti reddetti.Belediye sun'î buhrana meydan vermeyecek Ekmek fiatlarının arttırılması veya gramajların azaltılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • 1956 İKRAMİYE PLÂNI lira tutarında ikramiye İKİŞER DAİRELİ İKİŞER KATLI APARTMAN BAHÇELİ EV ceman 1.750.000 lira tutarında ikramiye çekiliş tarihleri:1 Mart 2 Mayıs 2 Temmuz 24 Ağustos 1 Kasım 28 Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • KARABÜK ŞUBEMİZ BU GÜN HİZMETE GİRMİŞTİR BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLARA MAHSUS KEŞİDEYE İŞTİRAK ETMEK İÇİN 150 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRMAĞI İHMAL ETMEYİNİZ Bütün Şube ve Ajanslarımızla Müessese,Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • KÜÇÜK YALIDAKİ MEŞHUR ÇAMLI APARTIMAN'ı ANKARA'DA SACİDE DUDAKSIZ KAZANDI Ayrıca 467 müşterimize çeşitli ve zengin para ikramiyeleri isabet etti.Kazananların adreslerine ikramiyeleri mektupla bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • TÜRKİYE KREDİ YARIN SON GÜN 3 Mart 956 Çekilişinde Göztepede Konforlu Bir Apartıman Dairesi ve W^^r\AYRICA daireyi kazanana [fî(zengin para 3000 Liralık ^8î!ikramiyeleri yerleşme kredisi ^aSs^ss^' Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • TA BİR YAPRAK ESSZZEZ Perhiz ve lahana taşasu BİZİM gazetede şöyle bir haber vardı:Yirmi yaşmda bir kız «Namusunu kurtarmak m için kendisini bir otelin dördüncü katından aşağı atmış.Vah zavallı yavruc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • Kötü not aldığı ve kendisini döndüreceği korkusu ile hocasına,kırılıp canına kıymaya kalkan talebe:Nİl Öztekin.Havanın soğukluğuna aldırış etmeden bir can kurtarmak için elbisesi ile kendini denize at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • SOR Aşkla kazanç denkleşir!Nedim S.Ankara)evlenme vay sına gelmiş bir genç olacak ki:«Fakat,diyor,yüksek tahsilime ve iyi bir memuriyete geçmiş bulunmama rağmen,gençliğim icabı mesleğimde daha yeniyim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • GALATASARAY TİCARET BANKASI YANİNDA—KİRALIK MAĞAZA Galatasaray,Meşrutiyet caddesi 24 numaralı ZEKİ MÜREN mağazası kiralanacaktır.Bodrum katı ile beraber aylığı 1500 liradır.Ayrıca üstündeki kat da ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • Yeni-Yılın İlk Keşidesinde KALAMIŞDA Ve NİŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTMAN DAİRESİ HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • [T.H.A.l Grace Kelly'nin benzeri Oskar Mükâfatı kazanan meşhur Hollyıvood yıldızına Almanyada en fazla benzeyen İga Caine adında 20 yaşında bir Akademi talebesidir.«Paramoıınt» stüdyosu Münich'te bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • Kuzey Avrupa'da soğuklar şiddetlendi [ANADOLU AJANSİ] LONDRA,5 Son yirmi dört saat zarfında Norveç ve Danimarka'da süren şiddetli fırtınalar neticesinde,bilhassa Norveç halkı evde kalmıya mecbur olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • Vezüv yanardağı indifa edecekmiş [ANADOLU AJANSI1 FAENZA,5 Faenza'daki rasadhanenin müdürü olan Prof.Vincenzo Bendandi,bugün basma yaptığı beyanatta,«Vezüv yanardağının sükûneti sonuna yaklaşmaktadıi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • Dünyanın en iyi giyinen 14 kadını Listenin başında Grace Kelly geliyor.İkinci olarak Prenses Margaret seçildi [ASSOCIATED PRESS)NEW-YORK,5 New-York Moda Enstitüsü dünyanın en iyi giyinen kadınlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.01.1956
  • ^«fMir j«wscii ıpapwı,Mij«tı^.'ai""iiiw A.P.1 HKIIMA YA7MA nRRFTİYflRI AR Sfl'a il« Kraliçe Süreyya cehalet* karşı şiddetli bir Uttum* IHtmn UUHI.IIIUIll.nil 7m-İCûdeU açmif öulunm^ktadtr.İran'da halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • AVCI JED FORAN SİZE 20.000 DOLAR VERECEĞİM. A8UL MÜ X.GÜNEYDE BİR-ÇlPTÜK. UKMAM İÇİN TAM LAZIM oi-An Bie PAHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • TOMBIK f BUNJU •İN [Ayıp J^.*«^CAiO ET ı İni AU*R_Ap2!f MAAA!OL^I PİS AC*VAt?ı ko.M^ İİA^J ^J V.K JlU^JUl ı^i V-Wİ9 T 1 S *fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • DEMİR YUMRUK GEOKûE SANA vEMİM EDERİM Kİ,SENİN» O LOKANTADA CALŞTlâNl gİLMtyoR,OuM.SCMKA.5ERT 5İR ÖĞeETMEM C'-DuSUN İÇİN SEMDEN NEDRET ETMİ YOK.&LA ıS SEN" TAKDR EDMORUM y I r-CM-EMİ?iomc.mwm "7-BİR T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROB8INS fOHy\v B' z A\r İçin kehdL 'SiNİ uAvADA w SSEO/Voc v£ IRabŞIDAKİ OAMIN KeNA.KINA TUTUNUYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • OTİ^^SSk Yazan:EEFİ' Hayri bana döndü:Öyle mi İpek?dedi,sen Şahine borçlu musun?Benim para yüzü gördüğüm yoktu.Borçlu olduğumu da şimdi işitiyordum.Bu suale ne cevap vereceğimi şaşırdım.Bilmiyorum.Ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • AŞK HİKAYESİ Bilinmeyen Kadın TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Çapfctnttğı ile tanınmış İlhanla evlenen milyoner dul Mehpâre Hanım,villâsının bahçesinde ölü olara k bulunur.Kocasından şüphe edilir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • Yazan:Sultan Mustafa'nın cinneti malûmun değil miydi ki,onu tahta çıkardın?Diye sordu.Mehmed Paşa belki bir şeyler söyleyecekti,fakat Kızlarağası Mustafa Ağa oradaydı,o atıldı:Benim şevketli ve mehâbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.01.1956
  • CİNGÖZ MERIHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.20 Recai dudaklarını onun tenine değdirince,sarhoş olmuş gibi tatlı bir baş dönmesi içinde sendeledi.Yakıp kavuran arzular duyuyordu.Kendini topladı:Şimdi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • DLLIKANLI SORUYOR:22 yaşındayım.Çocukları fazlasıyla seviyor ve sırf çocuğa sahip olmak için evlenmek istiyorum.Bir seneye yakm zamandır da bir genç kızla sevişiyorum.Maddî durumum fena değildir,babam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • BUL^Ât 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 il 3 4 5 6 1 r H 1 SOLDAN SAĞA:1 Adı ilimd'r ama dalkavuğun ve yalancının daniskasıdır İlk filiz,çemen.2 Üye E»,ki müennes)3 Erkeklerin yüz süsü Mağara.4 Mağara Beyaz per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • mm-6 Güneş ışığının meyilli düştüğü vara dide biri katır üzerinde,diğeri da İ onun önünde,İki kişi konuşmadan i gidiyor.Ayrık ve kekik kokularının M yayıldığı,yaban kuşlarının tftügtüi ğü,isimsiz sula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • t l"""1.j "Jimı.m.u.l. nu.ıiı.i.umu»ı ı.ı.ı BUGÜNKÜ NİYETİNİZ ^^İ1^^Î_i.5 9 4 8 3 7 2 9 4 6 2 3 9 2 4 7 5 2 8 9 EEÇAÂK OSNKRKUMYA 7 4 5 9 6 3 4 7 8 5 2 8 9 3 5 6 8 3 2 4 T L M T A K I i i A E E L I R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • Bir sabahın hikâyesi VAPURDAN vapura geçiyoruz.Köprüye çıkacağız.Kadıköy İstanbul yolunun yine bir işkence dakikası.İskele,Sırat köprüsü misâli!Daracık,yanları da açık.Bir sendelerseniz tamam.Erkeğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • DÜNYA pullarım ve bütün bu pullan içine alan katalogları tetkik edecek olursak bir çok enteresan vak'alara şahit oluruz.Bugün isimleri sâdece i pul kataloglarında yer alan memleketler,isimleri unutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • SAĞLIK FİLM!Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır Resimler:Nezih Böbreklerinizi Koruyunuz Böbrekler ve onlarla ilgili idrar yollarının çok su İçmekten fazla,az su içmekten müteessir olduğunu hiç düşündünüz mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:İnsanlara karşı bu kadar soğuk durmayınız.İs hayatında bile sempatik olmanın büyük faydası vardn Sağlığınız:Çok iyi.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat İş hayatınız:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • Hazırloyonlûr:TURHAN BÖUNT «Benim olmak için kaç altın istersin?Afrodit,«Bakisin aynasını,rahibin karıstnın başındaki tarağı ve mabeddeki ilahenin inci gerdanlığını isterim.dedi.Fiat tuzluydu.Demetrio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • İşitme cihazlarında yenilik 23 Nisan ile 4 Mayıs 1956 tarihleri arasında Londrada Olympiyada açılacak olan ingiltere Sanayi Fuarında ilk defa olarak gözlüklere takılı işitme cihazları teşhir edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • Güney Kutbunun filmi alınacak Kutuplar aşırı sefere yardım maksadiyle,B.P.petrol şirketi «World Wide Pictures Ltd şirketine seferin renkli bir filmini çekmesi vazifesini vermiştir.Dünyaca tanınmış Op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa I2.Aralık tarihli yazıya cevapj Avrupalılaşma yolunu tutmuş olan Türk milletinin,mûsikide de onların yolunu tutmamızın normal olduğunu ve memleketimizde lâyık olduğu mevkii kısa zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • GÜZEL DANSÖZ'ÜN ÖLÜMÜ Detektif Ferdi vak'anın cereyan ettiği yere gittiği zaman,güzel dansöz Fatma Güleryüz'ün cesedini,iki eli vücuduna bitişik,garajın arkasında arka üstü yatar vaziyette buldu.Dansö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1956
  • KALDIRIM mühendisi filler İnşâat olan her yerde,elleri arkada rahatını bozmadan dolaşan kontrol memurlarma rastgelmek mümkündür.Bu kontrol memurlarının dört ayaklı rakipleri bulunduğu Doğu Afrikada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1956
  • "rmıır-ı—T.C.ZİRAAT BANKASI I Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.000 Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira t Ayrıca 2 Tane 10.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • Herkes bir kek yapabilir.ama SANA ile lezzetlidir ki!o kadar daha çok Mmm!Evde yapılan kek kadar lezzetli bir şey yoktur.SANA kullanırsanız yapılması o kadar daha çok kolay ve elde edilen netice de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • T.C ZİRAAT BANKASİ TAHVİLLERİ tt w m û it VERGİSİZ T Mm 7?tertip r Satış:27 aralık 1955-10 ocafeJ956 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor.İstiyenter İstanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han S No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • FAYDALIDIR Opon,soğuk algınlığı ve yorgunluktan mütevellit ağrılar ile baş,diş,nezle,romatizma,lumbago ağrılarına karşı faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • böyle yumuşak ve taze bir cilde sahip olmanız için sizde filim yıldızı ve ses sanatkârı Necla İz gibi yapınız.Banyo ve lavabonuzda bol köpüklü,nefis kokulu Puro Tuvalet Sabunu kullanınız.Hususi bir fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • Kayseri As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 18 Ocak 956 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4290-75)Muhammen M.teminatı Şartnamelerin Cinsi Mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • BUTUN TESİRLERE KARŞI TENİNİZİ KORUYACAK.H2SD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • Yara^yaiTik^pişik ve 2 Sivilcelerinizi çabuk TedaV» eder."vr yi «E hü W&L SULFADERME YARA MERHEMİ İlli II» Iillimin mı mı 11 mı IHI MIH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • istanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seleflerin muhammen bedeli 15744 lira ulup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • Nafıa Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI mm başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • Tavzih Hopa Süı'at postası hakkındaki Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinin ilâhı,yanlışlıkla günü geçmiş olarak gazetemizin 5.1.95G tarihli nüshasının 7-8 sütunlarına dereedilmiştir.Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.01.1956
  • SATIN ALINACAK 8-9,5 m m lik Her marka,az kullanılmış projeksiyon sinema makinaları satın alınır.Müracaat:Beyoğlu Tepebaşı Asmalınu'scit No.11.Tel:44 77 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Hürriyet Partisi programında din ve Maarif işleri ilk plânda geliyor Yeni Partinin Bursa İl Müteşebbis Heyeti de dün Kuruldu.İzmir'de D.P.mukabil tedbirler almağa çalışıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ NEDRET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • «Verem Haftası» pazar günü başlayacak Sağlık Vekâleti tarafından tertip edilen «Verem Haftası» önümüzdeki pazar günü başlayacak ve 14 ocak 1955 gününe kadar devam edecektir.Hafta münasebetiyle Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • 6 aylık kahve ihtiyacı karşılandı Toprak Mahsulleri Ofisi Lübnan'dan 475 ton kahve ithal edecektir.Bunun dışında Brezilya'dan da 500 tonluk bir ithalât için teşebbüse geçilmiştir.Bu hususta görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Milletlerarası kalay anlaşması yürürlüğe girdi Londra'da imzalanmış bulunan Milletlerarası kalay anlaşması yürürlüğe girmiştir.Müddeti 5 yıl olan anlaşmaya memleketimiz de dahildir.Bunda kalay darlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • VAKIFLAR BÜTÇESİ görüşüldü fr Baştarajı birincide sı dolayısiyle daha önce müzakere edilmesini istedi.Bu husus reye konularak kabul edildi ve böylece Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilât kanunu üzerinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Fransız Meclisinde son durum t Baştarafı birincide in Cumhuriyetçi Cephesi 186,Faure'un Merkez Sağ Cephesi 205,Poujadistler 52.Mendes France Grupuna 93 Sosyalist,49 Radikal,8 Udsr,15 de Golcü,20 Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Vilâyet Tevzi Bürosunun karan Vilâyet Tevzi Bürosu tevzie tâbi mallar hakkında yeni bir tebliğ neşretmiştir.Tebliğde aynen şöyle denilmektedir:c—Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürlüğünden tevzie tâbi malların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • VALİ DON BEYOĞLU esnafını kontrol eiti t Baştarajı birincide luğu Balıkpazarında almıştı da ondan.Gökay'm teftişi sırasında piyasanın en az yüzde 50 ucuzladığı da artık «sır» olmaktan çıkmıştır.Yıldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • İthâl malı boyaları Sanayi Odası tevzi edecek Son defa İngiltere'den ithal edilen sanayi boyaları,Sanayi Odasının emrine verilmiştir.Bir kısmı ise şehrimiz Ticaret Odasına kayıtlı mensucat ve iplik bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Dullar 'inönü,yi)yılın adamı seçti t Baştarafı birincide tiler.Erkeklerin kabul edilmedikleri ve 26 hanımın katıldığı toplantıdan sonra gizli oyla yapılan seçimler neticesinde şu neticeler elde edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • 100 PERİDE CELÂL Reşit onu görür görmez ne halde olduğunu anlamış olmalıydı.Gülüm semeye çalışıyordu.Bu yokuşl diye,başladı.B yoku?I Kapıyı itip yavaşça içeri gird Yanlarına yaklaşmadan gidip tali mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Miliâueâ 6 a h i b i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Ba8tldığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • f HİCRİ Cuma RUMÎ 1375 6 1371 Coma ziyel* evvel OCAK Aralık 22 1956 24 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.26 2.32 Öğle 12.19 7.25 İkindi 14.42 9.47 Akşam 16.55 12.00 Yatsı 16.31 1.38 İmsak 5.40 12.45 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünden 35 lira kadro maaşlı ve ihtisas sınıfına dahil olan Müzemiz Foto Şefliği münhaldir.İsteklilerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmaları,eski eser ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • SATILIK LÜKS LİNCOLN CONTINENTAL OTOMOBİL Yeni vaziyette,iki kapılı,radyolu,kaloriferli,yeni lastikli Continental otomobil satılıktır.Müracaat:Telefon:49 26 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Kapalı Zarf Eksiltme İlânı Tire Belediye Kurumları Elektrik işletmesi Alım Satım Komisyonu Reisliğinden 1 Tasdikli projesi gereğince 138.384.lira keşif bedelli yüksek gelirim şehir elektrik şebekesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Sayın Doktorlar ve Eczacıların Dikkat Nazarına:ECZA DEPOLARINA bol miktarda TRİNITRINE CAFEİNEE UNA Tevzi edildiği saygı ile bildirilir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • N A K İ L-Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden:Müessesemiz,G Ocak 1956 Cuma günü Cağaloğlunda Hilâliahmer caddesinde Sağlık Müdürlüğü karşısında inşa ettirdiği OR-TAKLAR Hanı'na taşınacak ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • KİRALIK DÂİRE-Mecidiyeköyü asfaltı üzerinde otobüs durağında tam konforlu yedi odalı kiralık daire.Müracaat:44 4975 Telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Yatılı okullarda haftada iki din balık yenecek Balıkçılar Cemiyeti dün de Vilâyete müracaat ederek,şehrimizdekî yatılı okul öğrencilerine haftada 2 gün et yerine balık yedirilmesini istemiştir.Teklif,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • New York ve Londra'yı kesif bir sis ta Hava meydanlarına uçaklar inemiyor.Trafik karmakarışık.Londra'da 13 otomobil kazası oldu.[ANADOLU AJANSİ NEW YORK,5 Salı günündenberi New York'u kaplayan kalın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Karaborsada satılan çimentolar Tahsis yolu ile ihtiyaç sahiplerine verilen çimentoların piyasaya intikal ettiği anlaşılmıştır.Milli Korunma Kanunu hükümlerine göre bahis konusu çimentoların tahsisi,al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Gökay,resmî arabalar için yeni bir tamim yaptı Hizmet arabalarının kullanma tarzı hakkında Vali Gökay tarafından alâkalılara son bir tamimde bulunulmuştur.Tamimde ezcümle şöyle denilmektedir:1 Hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Misafirin parasını çalan ev sahibi Şehriban Dede adında bir kadın hakkında,misafirinin parasını çalmak suçundan takibat yapılmaktadır.Mehmet Topuz adında Kızılcahamamh bir şahıs,bir hafta evvel şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Nokta'yı dövenler Adliyeye verildi «Adımı Nokta gördünüz de,beni nokta mı zannettiniz.Evelallah hepinizin hakkından gelirim.Saraçhanebaşında oturan Nokta adında bir kadın'ın komşularına bu şekilde mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Hiltonia' bir gezete akmaya başladı «istanbul Hilton Haberleri» gazetesi çıkn.ağa başlamıştır.Hilton idaresi,beş yüz kişilik personelinin birbirlerini daha iyi tanımalarına vasıta olan bu 8 sahifelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • üniversiteliler Franco rejimine aleyhtar {ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,5 Madrid Üniversitesi talebeleri arasında yapılan gayri resmî bir anket neticesinde,Madrid Üniversitelilerinin büyük bir kısmının Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Sinemada uyurken parasını çaldırdı Sinemada uyuyan bir seyyar elbisecinin 1600 lirasını,yankesiciler çarpmıştır.Alemdar'da oturan Mustafa adındaki seyyar elbiseci,evvelki gece karısı ile beraber Beyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Yunan Başvekili yeni parti kurdu t Baştarafı birincide Constantin Rodopulos ve Venizelos hükümetlerinde İktisat Vekilliği yapmış olan Evanguelos Averoff katılmıştır.Atina Ajansına göre,Caramanlis,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Bayar ve Menderes birer konuşma yaptı t Baştarafı birincide için harekete geçmek üzere olduğunu işaretle gazetlerin aleyhte neşriyatına temas etmiş,cbizi tutan gazete olmıyabilir,fakat biz yurdun her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Meclis bugün çalışmağa başlıyor t Baştarafı birincide Ankaraya gelirken ne sebeple askerî uçak tahsis edildiğine ve 955 yılı içinde sivil zevata tahsis edilen askerî uçakların uçuş saatlerine,masrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Çıplak kadın resimleri ile yapılan şantaj Baştarajı birincide üzerine Yaşar,daha da ileri gitmiş,«Sesinizi çıkarırsanız sizi rezil ederim» diyerek kadının bilezikleri ile yüzüğünü zorla alıp kaçmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Bir esrar şebeke:ğ Baştaraft birincide dişini tanıtan Mustafa Bayer,11)kilo esrarı 5000 lira mukabilinde satın almak üzere,Resifle bir anlaşmaya varmış ve bir miktar kapora vermiştir.Anlaşma gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.01.1956
  • Amerika Türkiye'ye vasıtasız olarak yardıma devam edecek t Baştarafı birincide min maksadiyla yapılacak malî yardım hususunda birkaç sene müddet le taahhüde girebilmek yetkisinin kendisine verilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.01.1956
  • Milliyet VMP a*;m MAÇLAR E G.I B.r 111111111111:llllııııııııı G.SARAY BEYKOZ e im ııı umum ııı ııı ııı ıı.Miıııın:Ilımının:111111111111:BEŞİKTAŞ B.SPOR S mihiiiiiii Hiııııuıır ELEKTRİK DENİZGÜCüf f OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] [RÜÇHAN UNVER] fiYNAYAPAK Galatasaray haftanın son antrenmanını dün sabah Fenerbahçe stadında yaptı.OYNAYAMIYACAK Beykoz takımının en büyük şanssızlığı U I İ1H I nUMr\Profesyonel kadroda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • KULÜPLERDEN HABERLER GALATASARAY:Yarın Beykoz'la,karşılaşacak olan profesyonel takım,dün sa~ hah Fenerbahçe,stadında antrenman yapmıştır.Antrenmana Saim de iştirak etmiştir.VEFA:ikinci devre lig maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • TILISf SPORCUSU LEF!ER 3196 reyle yine başta gidiyor YILIN SPORCUSU anketine gelen 8 reylerin tasnifi devam etmektedir.İbrahim Karabacak Güreş)34 8 Dünkü tasnif sonunda Lefter 3196 20 6 reyle birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • TELEFOTO Karması ile oynıyacaklardır.Dün Ankara'da ilk maçım yapan Avusturya'nın F.C.Wien takımı Güneşspor'u 1-0 mağlûp etmiştir.Hafta arası olmasına rağmen büyük bir kalabalığın takip ettiği maç zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • Fransızlar Garbisi bekliyorlar Türkiye profesyonel 67 kilo boks şampiyonu Garbis Zaharyan'a Fransa'dan çok orijinal bir teklif gelmiş ve müsabakalar yapmak üzere adı geçen memlekete hareketi istenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • Kâmuran Tekil YALANLIYOR.Galatasaray kulübü tarafından,Atletizm Federasyonu üyesi Kâmuran Tekil'in şikâyet edilmesi haberi dün spor çevrelerinin başlıca konusu olmuştur.Bu mevzuda kendisiyle konuşan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • Bulgurlu yeni bir ithamda bulundu Maliye Teftiş Heyeti riyasetine yapılan bir ihbarla,Lefter'in İtalyadan aldığı transfer ücretinde döviz kaçakçılığı yapıldığı iddia edildi Fenerbahçe futbolcularından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • JUNİOR KARMA 1 0 GALİP en* T"n TT" lerme hazırlanan istanbul Genç Karması,dün Anudoluhisar sahasında Amatör Birinci Kümeden Denizgücü ile yaptığı karşılaşmayı da 1 0 kazanmıştır.Evvelki denemelere naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • Bu hafta yapılacak olan Galatasaray Beykoz maçında oynayamayacakları söylenen ALÜK ve RAUF BUGÜN DONUYOR Beykozun pazar günü Galatasarayla yapacağı karşılaşma profesyonel ligin ilk devre nihayeti için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • BABA GÜNDÜ KHİÇ'IH HAYATI Yazan:HA I,İT TALAYER k Tefrika No.19 Bu sırada nasıl bir fırsatını bul-I duysa buldu ve Demirsporlu ida-I recilerden ayrılarak,kulübe tei lefon açtı.Telefona,merhum I madamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • Federasy ronu ı toplantısı ANKARA,5 Hususî)Futbol Federasyonu bugün İstanbul ve İzmir'li üyelerin de iştirakiyle geniş çapta bir toplantı yapmıştır.Toplantıda,Macar Genç Milli takını hazırlıkları,ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.01.1956
  • 14 KASIMDA MUKAVELESİNİN FESHİNİ İSTEYEN Markoşun Fenerbahçe ile alâkası kesildi Klüp İdare Heyeti dün akşamki toplantısında M a r k o ş' u n yerine antrenörlüğe Fikret Arıcan'ı getirdi Fenerbahçe İda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor