Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Taş taşımakta olan bir marşandiz katarı,evvelki gece Saııcaktepe geçidi ile Iladımköy arasındaki yol kavşağında raydan çıkmıştır.Kaza,lokomotit'le yük vagonları arasındaki bir bos vagon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • [İLHAN DEMİREL] Şampanya zor patladı İşin içine «et» girdi mi her şey güçleşiyor.Nitekim dün mezbaha için in«a edilen motorun denize indirilmesinde mûtad merasim yapılırken,şampanya şişesi ancak bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • Fransız seçimleri üzüntü yarattı Yeni kurulacak kabinede istikrarı sağlamak için böiün eski başvekiller vazifeye çağrılacak [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] PARİS,4 Beklenmedik neticelerle sona eren Fransız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • YEDEK SUBAY Okulunda 200 talebe zehirlendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,4 Ankara'daki Piyade Yedek Subay Okulunda,200 den fazla öğrenci dün gece yemekten zehirlenmişler ve hastahanelik olmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • MMiya—nırnpMnawnınıııififlH â â-fc .W h X ||fİ itotmath*.İÜnnltiıttlı 4,PÇ*» IT.H.A-l «RU^EN» RII7LAR ARAÇIIHIA «Sâdıkzâdeler» e ait «Ruşen» şilebi,evvelce haber verdiğimiz iiwyi.ii UUChMll HniiainilH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • Milyonun İzmirde k i talihlisi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN İZMİR,4 Millî Piyangonun yılbaşı keşidesinde 1 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan izmirli talihli nihayet bugün belli olmuştur.Alsancak'ta İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • Tütüne kiloda 25 kuruşluk prim verilecek Müstahsile ayrıca banka ve kooperatiflere olan borçlarını ödeme kolaylıkları sa&lanacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Tütün müstahsiline kilo başına 25 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • fİLHAN DEMİREJL1 SÖZ MÜDAFAANIN Polislere hakaret suçundan adliyeye verilen film artisti Gönül Bayhan'ın duruşması,dün de neticelenmemiştir.Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmada,sanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • bu.Hale bakın!BİR dostumuz üç ay evvel apartmanından çıkmış ve Havagazı İdaresine bunu haber vermeyi unutmuş.Tabiî,yerine gelen kiracılar havagazım kullanıyorlar,saat de bu dostumuzun hesabına işleyip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • TELEFOTO Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes,dün beraberce bir cenup seyahatine çıkmışlardır.Dün trenle Burdur'a hareket eden Devlet ve Hükümet Reisleri,Antalya'da bâzı sanayi tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • BİR OTOBÜS DEVRİLDİ IRUÇHAN ÜNVERJ Dün Bakırköy'de vuku bulan bir otobüs kazası,ucuz atlatılmıştır.İstanbul Belediyesine ait 020056 plâka sayılı otobüs,Bakırköy civarında fazla sür'at yüzünden köprüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • Bütçe Encümeninin dünkü çalışmaları [ANADOLU AJANSI] ANKARA 4 Bütçe Encümeni bugün müzakerelere devam etti.Bu sabahki toplantıda evvelâ Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü bütçesinin yatırımlar fasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • HAÇOPULOS DUN ATİNA'dan DÖNDÜ Yunan Başvekili ve devlet ad amlariyle görüşmeler yapan istanbul mebusu,Türk-Yunan münasebetlerinin düzeleceğine inandığını söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] Bir müddet önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • İngiliz malî çevrelerinin organı "Financial Times» gazetesine göre Borçlarımızın tediyesi müsbet karşılandı Üç ayda 390 bin Sterlin ödendi.Törkiyenin ticari muvazenesinin bozulmasında üstüste kötü gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1956
  • I »ı—«MUM». ¦MOl»W M.RÜÇHAN ÜNVERİ ŞİDDETLİ YAĞMURLAR NETİCESİ SULAR ALTINDA KALAN ALPULLU'nun SANAFOR MAHALLESİNİN SİNAN KÖPRÜSÜNDEN GÖRÜNÜŞÜ Alpulluyu sel basiı Şiddetli yağmurlar neticesi sular alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Piyasada esaslı kontrollar için yeni kararlar alınıyor Eiikeilerin büiün edilen zabıtların Şehrin iktisadî durumu hakkında dün sabah Vilâyette,Vali Gökay'ın başkanlığında bir toplantı yapılmıştır.Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Almanya'da dolandırıcılık yapan birisi şehrimizde aranıyor İstanbul polisi,zimmetine para geçirerek Almanya'dan şehrimize kaçan Yosef Schambak adında birini aramaktadır.Münich'te hususî bir ticarethan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Yeni-Yılın tik Keşidesinde KALAMIŞDA Ve NİŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTMAN DAİRESİ HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • ŞEHİRDE İMAR BAŞLARKEN Şehre «Avrupai» bir veçhe verecek olan imar hareketleri başlamak üzeredir.Bunun için de gerekli hazırlıklar yapılmakta,bâzı formalitelerin ikmâline çalışılmak tadır.Bu mevzudaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • B 0 I t S A 4 Ocak 1955 Çarşamba SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.10—80.20 Reşat 92.50—93.00 Vahit 77.50—77.75 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 77.00—77.10 Külçe 11.75—11.78 ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.3')Öğle müziği 13.00 Şarkılar.Tü lûn Korman 13.30 Türküler 13.45 Haberler 14.00 Dans mü zlgi 14.30 Şarkılar Pl.15.0 Kapanış.16.57 Açılış ve program 17.0u Şarkılar.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • ITltKlYE KREDİ IEBARJIKIASIl 3 Mart 956 Çekilişinde Goztepede Konforlu Bir Apartıman Dairesi ve daireyi kazanana 3000 Liralık yerleşme kredisi AYRICA zengin para ikramiyeleri Her 100 liraya bir kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Türk Ticaret Bankası ŞİŞHANE Ajansının Açılışı münasebetiyle 10.000 Liralık Hususî Keşide vb 1000 Lira ve daha fazla para yatıranlar için HAFTALIK KEŞİDESİ Tertiplenmiştir.Şimdiden bir hesap açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Sabıkalı bir yankesici ortadan kayboldu Ali adında sabıkalı bir yankesici zabıtaca aranmaktadır.Ali,Beyazıt'la Vezneciler arasında tramvayla seyahat etmekte olan Recep Şencanlar adında birinin 1010 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Özel okullardan eylül döneminde mezun olanlar Şehrimizdeki özel,azınlık ve ecnebi okullarından 1955 yılı Eylül döneminde 346 öğrenci mezun olmuştur.Özel Okullar Müdür Muavinliği tarafından yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Istişarî mahiyette sağlık toplantıları yapılacak Belediyece alman son bir karara göre,şehrimizde her ay istişarî mahiyette sağlık toplantıları yapılacaktır.Toplantıya,Belediye Sağlık Teşkilâtının 7 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Basın Kanununun tâdili ile ilgili çalışmalar Gazeteciler Cemiyetinde teşkil edilmiş olan ve Türkiye'de matbuat hürriyeti mevzuunda hukukî zaviyeden tahakkuk ettirilmesi icabeden reformları tetkik ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • İsianbul halkı az balık yiyor İstanbul Balıkçılarını temsil eden bir heyet,dün Ankaradan şehrimize dönmüştür.Heyet Ankarada balıkçılığımızın inkişafı mevzuunda alâkalılarla görüşmelerde bulunmuştur.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Zavallı Fransa J% ÜNYA sahnesinde Fransa bugün bir var-J vete numarasıdır.Seyircileri hayrete düşürmek ve eğlendirmekten başka hiçbir E milli emeli yokmuş gibi görünüyor.Bir kabine E buhranmdan kurtul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Peyami Safa'nın konferansı Bugün saat 17.30 da Eski Eminönü Halkevi binasındaki istanbul Halk Eğitimi Derneği salonunda Peyami Safa tarafından Roman I mevzuunda bir konferans verilecektir,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Temizlik İşleri için yeni çöp kamyonları alınacak Temizlik İşleri Müdürlüğü,çöpçü teşkilâtını takviye etmek için teşebbüse geçmiştir.Kadroya bilhassa yeni personelden ziyade çöp kamyonu alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)cKurnaz Fahişe» Paulette Goddard Edwaıd G.Robinson İngilizce.MELEK Tel:44 03«u «İnsanlar Yaşadıkça» Burt Lancaster Deborah Kerr Frank Sinatra İngilizce.AR Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • MEVLÜT Mustafa Gökdağ'ın esi,Ali Rıza Gökaip'ın ve Müvesser Turan'in kardeşi NADİRE GÖKDAĞ'ın 52 nci gününe müsadif 8/1/956 pazar günü öğle namazını müteakip Beylerbeyi İskele Camiinde ruhuna ithaf ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum kalb hastalığının şiddetli krizi esnasında ve gecenin geç saatlerinde imdadıma koşarak aldığı tedbirlerle hayatımı kurtaran Devlet Demiryolları Sirkeci Kısmı Hekimi Dr.Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • TEŞEKKÜR Refikam NEMİKA BARDAKÇI'nın son derece ağır ve tehlikeli doğum operasyonunu görülmemiş bir kolaylık ve hazakatle yapan,bu suretle bana esimi ve oğlum Gökhan Murad'ı kazandıran ve hastahanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • 3 kişi intihar etmek istedi Son yirmi dört saat içinde şehrimizde üç intihara teşebbüs hâdisesi olmuştur.Üsküdar'da Doğancılar caddesinde oturan Semahat adında bir kadın,dört yıllık dostu tarafından t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • KISA HABERLER SULAR İdaresinin yeni yıl bütçesi hazırlanmıştır.Bütçe Önümüzdeki günlerde yapılacak olan fevkalâde toplantıda görüşülecektir.BİR müddetten beri Ankara'da bulunan Belediye İktisat Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Belediyenin et motörü dün denize indirildi Denizcilik Bankasının Hasköy Tersanesinde Belediye hesabına inşa edilen 40 tonluk et motoru,dün saat 16 da merasimle denize indirilmiştir.16 metre boyunda,4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Belediyede yapılan tahkikat genişletiliyor Mülkiye müfettişleri Belediyedeki tahkikata devam etmektedirler.Hâlen Belediye Neşriyat Müdürlüğünde kendilerine ayrılan özel bir odada faaliyet gösteren tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Sabri Çelebioğlu'nun müdafaası yarın yapılıyor İkinci defa yapılan duruşmasını müteakip mahkûm olan,Dumlupınar denizaltısmm süvarisi Sabri Çelebioğlu'nun müdafaası,yarın Temyiz Mahkemesinin ilgili dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Denizcilik Bankası hâlâ ikramiye veremedi Denizcilik Bankası,1955 yılına ait memur ve işçi ikramiyelerinin tevzi tarihini henüz tesbit etmemiştir.Bu hususun,bugün toplanacak olan Banka İdare Meclisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • Türk Migros Teşkilâtı Müdürünün ölümü Türk Migros Teşkilâtının Personel Müdürü 30 yaşında Stepan Maürer evvelki gece birdenbire fenalaşarak ölmüş ve cesedi Morga kaldırılmıştır.Ortaköy'de Muallim Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1956
  • İçki ve otel sefasından sonra intihara teşebbüs Bir otel odasında tecavüze uğrayan kadın kendisini dördüncü kattan aşağıya attı Aysel adında 20 yaşında bir kız,namusunu kurtarmak için,kendisini bir ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • SEYYAR POSTAHANE Mektupları daha çabuk götürür mü dersiniz?I İLHAN DEMİREl SEYYAR BAKKAL VE SEYYAR KÜTÜPHANEDEN SONRA Seyyar Postaban din faaliyete yeçti Bu sureile Taksim ile Şişli semtleri arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • GÜRÜLTÜLÜ SECİM Kazabianka'h daktn0 oian ıs ya-şmdaki Gisele Charbit oldukça gürültülü geçen bir müsabakadan sonra 1956 Fransa Güzellik Kraliçesi seçilmiştir.Daha önce 18 yaşındaki Maryse Fabre solda)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • BANA SOR İnsanların tuz ihtiyacı Chessman idam N.Ş.R.istanbul)yeni evleamiş bir genç bayan.Derdi şu:«Oldukça kısa zamanda iyi yemek pişirmeği,öğrendim.Fakat her nedense pişirdiğim yemekler gayet tuzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • HAZIRLAYANLAR HALtT ^LYY Eg BUGÜN ÇIKAN:dolmuş Siyasî mizah mecmuasında OKUYUNUZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • TÜRKİYE-Vakıflar Bankası Sermaye:50.000.000 TL.26 Aralık 1955 Pazartesi günü:BURSA SUBESİ'NİN 28 Aralık 1955 Çarşamba günü:İZMİR ANKAYA ÂJANSI'NIN 30 Aralık 1955 Cuma günü:ANKARA ANAFARTALAR SUBESİ'Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Büyükler için oyuncak yanıldı ÎTÜRKTELî NEW-YORK,4 New-York'un büyük mağazalarından biri büyüklere mahsus bir oyuncak şubesi açmıştır.Aile reislerinin çoğu buraya gelmekte ve kendilerine mahsus oyunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Bir Amerikan fabrikasında karışıklık çıktı Karışıklıklar sırasında bir işçi öldü,7 kişi yaralandı.86 kişi de tevkif edildi [ASSOCIATED PRESS1 COLOMBUS,4 Dün buradaki Westinghouse elektrik fabrikasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Bir genç para vermeyen üvey annesini öldürdü Salihli'de işlenen cinayette genç yatalak üvey annesinin başını sopa ile ezdi Tendu ismindeki gen,kendisine hâdiseye intihar süsü vermek için para vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • GEMİDE SEVİŞTİLER Norveç vapurunda radyo operatörü olarak çalışan Yılmaz ad\nda bir Türk genci,aynı gemide çalışan Norveçli Gerd Wyller evlenmiştir.Sıvensea'daki bir kilisede yapılan düğünden sonra ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • i TAKVİMDEN BİR YAPRAK ti Shakespeare mi,değil mi?ŞU insanlar ne acaip mahlûklardır!Anadolu Ajansının üşen-j meden uzun uzadıya bildirdiğine göre,Calvin Hofman adlı ğ bir Amerikalı,İngiliz dahîsi Will
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Peron Vatana ihanetle suçlandırılıyor [ASSOCIATED PRESS)BUENOS AİRES,4 Diktatörlük yetkilerini eski Başkan Peron'a vermekle suçlandırılan eski Arjantin Kongresinin 52 üyesi hakkında tevkif kararı çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Marilyn,Laurence Olivier ile oynamıyacakmış [ASSOCIATED PRESSI NEW YORK,4 Dün Gazetecilere beyanatta bulunan Marilyn Monroe Uyuyan Prens» veya diğer her hangi bir filmde Laurence Olivier ile rol alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1956
  • Eden,Eisenhower ile mülakat yapacak İki devlet adamının Kızıl Çin'e konan ambargo mevzuunda bir anlaşmaya varacakları sanılıyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,4 İyi haber alan kaynakların bugün bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • VÛAFİYE İLE BENLİ'NİN PEŞİNE AÇ BİR KÖPEK BALIĞI TAKILDI ı-lAFİYEYJ YERSE TEFRİKA DA BİTECEK 7AHGSTERLER HAFİYEYİ DE BENLİ Yİ DE DENİZE ATTILAR HAPiyE MiM EUHUNA FATİHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • 1 CİNGÖZ MERİHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.19 Demek ki daha ne kadar âlemler ve hârikalar var.Bütün bu İlâhî azamet ve nimetlere karşı bir şükran hissi duyacak ve Allaha âşık olacaksınız.Hemen fânî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Si W* Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.100 Ondört yaşında İmparator olan altın başlı güzel çocuk âteşin ve cevval zekâsına,canlılığına,iyi ve temiz duygularına,pek merdâne tavır ve harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.103 Senin gibi genç,güzel bir kıza yazık değil mi?Bu Şahin kaltağının elinde sen mahvolacaksın.Ne yapayım?Çık,git.Nereye gideyim?Yerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Bilinmeyen Kadın TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Çapkınlığı ile tanınmış İlhanla evlenen milyoner dul Mehpâre bir gün villâsının bahçesinde ölü bulunur.Kocasından şüphe edilir.Genç ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • BONCUK BRAVO EPE, EKATAYI İYİ PATAK.LADİN WAITDİSNHY TTmakkindak* İYİ GELDİM DEĞİL Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • AVCI JED FORAN FAKAT OLjNAAZ Kİ BİZE KİAA Ktt-AVUZULiK EDE-j CB X-NE İSTERSENİZ.Sj VERECEĞİZ üMR. PUUTONI DOLAR-LARINIZI DÖNÜŞÜ OLMIVAM BÎR SEVA.HATA HATIRADANIZ OEÜLİK.ıDE£İL Mİ N HAyiR MR.FORAN.NAİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • DEMİR YUMRUK ĞEORSE DEMEK SEMİ MÜŞKÜL j DURUMA DÜŞÜKMEK İÇİM IZ_f laei lokantana 6öTüeoüM ZANMED'r/ûKSuM,ÖYLE Mİ â 10HNCMUHPHY aSM&My
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • CİŞCO Kİ D U^EDAM v.uETULMAK.i.s4EYMİŞ O JPŞH SAUNAS,BQÇ REEö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SAAT ÜÇ OLMUŞ.ACELE EDEI-İM)YOKSA TRENİ KAÇIRIRIZ BABAM İTAATİ TAtt BİR SAAT İLER'rvE AlOi fT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • 5 M «Donukça bir fenerin nur-u I *at/edartnda,Çadırların arasında,zaman-t rahatta,Nöbet değiştirilen bir ferahlt saatte,Ağaçlı bir tepeni* kuytu bir kenarında ğ Buluştular iki hemşehri kahra-8 man ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • 428.7 6539476283567842 NAHYÇBAÜEE ODIKİ KNZŞA 5 6 4 3 7 2 8 6 5 4 9 7 3 2 4 5 9 7 8 3 R U E ş I Ğ I M Y L Z G A I I 0 U U R M 2 9 5 8 6 7 5 3 4 2 8 6 5 7 3 9 6 2 7 5 N N L Y I N G A B I E T O V T T L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • ERKEĞİN MEKTUBU:Uç buçuk seneilk evliyiz.Bir kız çocuğumuz var.Karımla gayet iyi geçiniriz.Fakat bir ay kadar evvel kayınpederim öldü ve kayınvâldem yanımıza geldi.Karıma kayınvâldemle beraber oturmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • TRAFİK POLİSİNİ KİM ÜLDÜRDÜ?ğt Şubenin en iyi trafik me-M I murlarından,1.90 m.boyunw jakj dev yapılı Asaf Gocurvazife sırasında,biri boynuna,diğeri kalbine saplanan iki kurşunla öldürülmüştü.Silâhın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • BULMACA i 2 i 4 5 6 7 8 9 2 3 6 £Ü 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Ski Bir kömür.2 İdrarda bir madde Ek.3 Modern harbin takma gözü Bir vilâyet.4 Bölge Bir nefi edatı.5 Bir su kabı veya zayıf takım kalecisi Birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • KE/HAL BAYSAL C.A.Aksaray İstanbul)SUAL Geavart,Mat,Beyaz,Normal)fotoğraf kâğıdına ne tip filmler daha iyi netice verir?CEVAP Fotoğraf kâğıtları:Soft,Special,Normal,Hart ve extra hart olmak üzere 5 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • Haztrtoyonlöfî TUftHAN SELÇUK En kestirme yol,mesleği olan heykeltraşlıktı.Taş yontmayı,heykel yapmaktan fazla çapkınlık işlerinde kullanan Demetrios,tenha bir köşede,«Atölyemde heykelinizi yapabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • yfJaoJz MM OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İs hayatınız:Bugün bütün,ruhunuzla ve enerjinizle işinize sarılınız.His hayatınız:Nüfuz ve itibarınız için çok mühim bir gündesiniz.Sağlığınız:Dünkü haliniz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır »wsafiB9 r-P-I Resimler:I Nezih Böbrek Taşı Sancıları xw :*x 4 Böbrek taşları sarsıntı neticesi hareket ederek ureter'e idrar yoluna)girerse,dar olan bu yolu tıkayarak nö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa [Gazetenizin 26.12.955 tarihli nüshasında neşredilen FERDA GÖVSA'mn yazısına cevaptır.BİLGİNİN sonu yoktur."Hatırlatmaktan kendinizi alamayıp izah buyurduğunuz hususlardan dolayı si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • Aşk,aşk,aşk TUHAF bir gün.Talihim,aşk hikâyesi dinlemekten açılmış.Sanki her insan bir aşk hikâyesi bugün.Birinin,yağmurlu havadan farkı yoktu.Durup durup boşpnıyordu.«At kalbinden,unut o vefasızı.diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1956
  • ^AJÎRaNH EĞLENCELİ SATRANÇ HİKÂYELERİ Bugün,satranç kurslarına devam eden okuyucularımızın şimdiye kadar öğrendiklerini iyice hazmedebilmeleri için,derslere ara veriyor ve ciddi satranç oyunları dışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1956
  • 4 tabletlik saşe ^OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ve iumbago ağrılarında ^fOPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ^OPON,soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı ve sızıları tesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • I fa ZİRÂAT BALKISI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları Çiftçi tasarruf hesapları dahil)16 Mart 1956 Çekilişinde İkramiye Tutarı 300.ÖÖÖ Lira Büyük İkramiye:100.000 Lira Ayrıca 2 Tane 10.000 Lira Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • BUGÜN ŞAN ve LÜKS Sinemalarında EDVARD G.ROBİNSON ve PAULETTE GODDARD'ın Fevkalâde bir şekilde oynadıkları ILUKMÜZ.FAHİŞE The Girl in Roonı 17)ingilizce,Senaslar:3 5 7 9.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • MİLLİYET YAYİNLARİ Üstad Resad Ekrem Koçu'nun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştirt SATİŞ YERLERİ:Beyoğlunda Kitap Saray,Bâbıâlide t İnkılâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Adana As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 7 Ocak 1956 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4065-17924)Cinsi Miktarı Muhammen M.teminatı Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Milliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • r HİCRÎ Per*a,*he RUMÎ 1375 5 1371 Cemıı ziyel' evvel OCAK Aralık 21 1956 23 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.26 2.33 Öğle 12.19 7.25 İkindi 14.41 9.47 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.30 1.38 İmsak 5.40 12.46 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İstanbul Liman Başkanlığından 12.Ocak.1956 perşembe günü Güverte ve Makina Lostromoluğu sınavları yapılacağından Deniz hayatları sınavına girmeğe yeter olanların lüzumlu belgeleri ile birlikte lü/Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • AlpulJu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL.250.iki yüz elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır.Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden Ayvansaray'daki Tavil depomuzda mevcut 120 ton kırık pirinçlerin açık arttırma suretiyle 9/1/1956 cünü saat 13.30 da satışı yapılacaktır.İstekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden 1 Görülen lüzum üzerine 31/12/955 Cumartesi günkü Hopa sür'at II.Postası yapılmayacaktır.Buna mukabil Ordu vapuru İstanbul'dan 3/1/956 Sah günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Seletlerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartname ve renk numunelerine göre 1635 Kg.San toz yaldız pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 9/1/958 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İZMİR VALİLİĞİNDEN İlimiz köylerinde yapılacak içme su tesisatı için gerekli 125000.00 m.1 1/2 inçlik ve 10000.00 m.de 2 inçlik demir boru alımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • teniuije HAVILLAND htemi Jütünü?Mesamatın açık olduğa sırada HAVIL-LAND kremi ile Masaj yaparak,cildinizi azami şekilde beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar gtreo Krem HAVILLAND ihtiva ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından 1.Ömerli Alemdağ garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesindeki eb'atlara göre 4635 metre veya muadili 3645 adet V)kayışı pazarlık suretilc satın alınacaktır.2 Pazarlığı 13/1/956 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Koni.Başkanlığından 1.Gebze Darıca garnizonu için aşağıda cins ve miktarları muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme ile satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemize İslâm Hukuku Din Psikolojisi ve Pedagoji dersleri için birer asistan alınacaktır.Adaylarda,Ankara Üniversitesi Asistanlığı Yönetmeliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Kullanılmış İnşaat Malzemesi Satılacaktır Etibank istanbul Şubesinden:Bankamız Silâhtarağa deposunda mevcut inşaat malzemesi G'1'1956 tarihinde mahallinde saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkalmış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik inşaat-işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • istanbul Davutpaşa Askerî Satmalına Komisyonundan Askeri birlik ihtiyacı için 40)ton prasa açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Tahmini tutarı 14.000 lira geçici teminat 1050-liradır.İhalesi 18 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İCRAEN MENSUCAT MAKİNALARİ SATIŞ!Bugün Samatya'da İnckçi Sokak 61 65 No.da Ar Dokuma cılık Ltd.Şirketine ait fabrikada saat 12 de:Bir adet yün çözgü makinası,Bir adet çii'thane 30 luk,İki adet çift ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Selimiye Askerî Satmalına Komisyon Başkanlığından 1 Gebze Darıca ve Maltepe Garnizonları İhtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yaş sebzeler satın alınacaktır.Garnizon Gebze Garnizonu Cinsi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • B O E M LOKANTASİ Beyoğlu.Acara Sok.No.5 Her Akşam Ucuz ve Nefis Mezelerle İÇKİLİ SERVİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • KORDON BLÖ'de 6 Ocak Cuma gününden itibaren her akşam Meşhur Fransız Revüsü ZAMBELLA İştirak edenler:Güzel COLETTE JERRY Çıplak)MİCHELİNE BLONDEL MONİO.UE SAVİGNAT YVETTE LE MAZOU EDMON DYS Komik)ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI KURŞUN LEVHA ALINACAKTIR.Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 1 1000 kilosu 2 mm.lik 4000 kilosu 3 mm.lik ve 10000 kilosu 5 mm.lik olmak üzere cem'an 15.000 kilo yerli imâl kurşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • ÂKİL SI İÜ R ı Ha takın,Alkolikler,Toksikomanlar,Felçliler için:DUMAN TEDAVİ KLİNİĞİ Sayın dol-tor ve hasta sahiplerinin emrindedir.Bakırköy,İncirli asfaltı No.51.Teli:716984 716782 Fatih Ffvzipaşa Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor.Istiyenler İstanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han 9 No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • BUGÜN ÇIKAN:olmuş SİYASÎ MİZAH MECMUASINDA OKUYUNUZ RESİMLİ ROMAN MÜFETTİŞ HAZIRLAYANLAR:TURHAN SELÇUK BÜLENT ORAN BÜTÜN KARİKATÜRİSTLER VE SEVDİĞİNİZ MİZAH MUHARRİRLERİ olmuş MİZAH SEVENLERİN BEKLEDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • İlim ve İman Sahasında:Mühim bir İhtiyaç Karşılayan:BÜYÜK İSLÂM TARİHİ Y879Iı ABDURRAHIM ZAPSU Pek nefis tab,cilt ve miinderecat Tevzi Y.Net Kitabevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • 99 Kâzım Rıfkı teşbihini masanın üzerinden aldı sinirli sinirli çekmeye koyuldu.Dudaklarında acı bb tebessüm belirmişti.Ne anlatabilirsiniz ki?Evvelâ akrabam olmadığını söy lerim.Sonra?Hizmetçim olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Bir saatte gelen cankurtaran arabası Dün akşam Muammer Karaca tiyatrosunda bir hâdise olmuş ve kalp krizi geçiren bir seyirciyi hastahaneye kaldırmak için bir saatten fazla cankurtaran arabası beklenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Bütçe dünkü çalışmaları ğ Baştarajı birincide dek malzeme ihtiyacını kaydederek mezkûr radyo istasyonunun daha %'erimli bir hale getirilmesi lüzumuna işaret etti ve istenmiş olan tahsisat ile yedek pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş klüpleri,temsilcileri,dün akşam bir toplanlı yaptılar Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin temsilcileri,dün akşam Galatasaray lokalinde yaptıkları toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Borçlarımızın tediyesi müsbet karşılandı t Baştarajt birincide 1in borç ödediğini belirterek şu mütalâayı eklemiştir:«Bu itibarla borçların tediyesi peyderpey yapılmakla beraber hesabın tasfiyesi,bu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Milyonun izmir'deki talihlisi t Baştarafı birincide daki bu talihli,ikramiyesini almış ve hissesine düşen 100 bin lirasını babası nâmına bankaya yatırmıştır.Bugün kendisiyle görüştüğüm bu talihli,kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Tütüne kiloda 25 kuruşluk prim verilecek Baştarafı birincide sağlıyacağı belirtilmektedir.Bugün gazetecilerle konuşan salahiyetli bir zat şunları söylemiştir:«Hükümetin kararı takdire şayan bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Haçopulos dün Atina'dan döndü t Baştarajı birincide nıyorum.Yeter ki,samimî bir lisan ve iyi niyetle dertleri ortaya dökelim.Bu arada Başvekil Karamanlis ve Hariciye Vekili Teodokis ve Başvekil Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Hürriyet Partisi istanbul Ege ve Ankara'da teşkilâtını tamamlıyor İzmir'de D.P.mukabil Turgutlu,Manisa ve Hürriyet Partisi mensuplarından bazıları İstanbul Teşkilâtını kurmak için çalışmalarına devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Bayar ve Menderes seyahate çıktılar Baştarafı birincide rar hareketle Antalya'ya muvasat edeceklerdir.Bayar ve Menderes Antalya'da bazı sanayi tesislerinin bu arada iplik fabrikasınm açılış törenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Yedek Subay Okulunda 200 talebe zehirlendi t Baştcrafı birincide Zehirlenme vak'ası gece yarısı başlamış ve okul hastahanesi bir anda öğrencilerle dolmuştur.Talebelerin hastahaneye müracaatı karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Âlpullu'yıı ğ Baştarafı birincide men şeker fabrikasının yanından ikiye böler.Pancarköy deresi de sol yamacındadır.Her ikisi de yanyana Ergeneye dökülür.İki dere birden taşıyor Şiddetli yağmurlar neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1956
  • Fransız seçimleri üzüntü yarattı t Bağtarajı birincide lisi feshetmesini ağır surette tenkid etmektedirler.Bunlar,Fransa'nın dertlerine deva olacak bir'müs takar hükümetin yine kurulamayacağını ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.01.1956
  • Milliyet M MAÇ-TAHMİN MAÇLAR G.I B.ğ M.ımııııtuıı S G.SARAY BEYKOZ Z IİUIIIII1I BEŞtKTAŞ B.SPOR ı I MtIMftUiUI IMMMHtlI t nnıııifiıı ELEKTRİK DENİZGÜCÜl umunun «ımııını ORTAKÖY TOPKAPI Hininim 0111111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] MÜKÂFATINI ALDI 6 net ha]ta Maç Tahmin müsabakamızı doğru tahmin ederek kur'ada 500 liralık mükâfatı Bayan Sakine Bartu'nun kazandığını bildirmiştik.Talihli okuyucumuz,dün gazetemize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • Bir atletizm Federasyonu üyesi şikâyet ediliyor 27 Aralık Salı günü şehrimizde yapılan «ATATÜRK» koşusu esnasında,mensup olduğu Fenerbahçe kulübü nâmına,müfrit hareketleri görülen Atletizm Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • Alı ve Hüsamettin de cezalandırılacak Son kampa gelmeyen M.Ali'nin mecburî bir istirahaie şevki muhtemel.Maçlarda laubali hareketleri müşahede edilen futbolculara ihtar verilecek Fenerbahçe Kulübü ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • YUGOSLAV RADNİÇKİ TAKIMI GELİYOR Yuaoslav liainden fc*°ı takımı g*.7 latasaray kulübünün davetlisi olarak 14 Ocakta şehrimize gelecektir.Radniçki,profesyonel ligin 75 günlük dinlenme fasılasında,Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • Futbol Federasyonu bugün toplanıyor ANKARA,4 Hususî)Futbol Federasyonunun yarın bugün)şehrimizde yapacağı toplantıya büyük bir ehemmiyet verilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • i BABA GUNDUZ G.tf IBtf'l KILIf'I B A Y A TI Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.18 Artık,mâzisindcki arı hâtırası 1ar kafasından silinmişti.Şimdi,t birinci takımda oynamak arzu-S suyla yanıp tutuşan bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • Galatasaraylı Ergun İngiltere'ye gidiyor Galatasaray Kulübü İdare Heyeti,ayağındaki rahatsızlığı tekrar nükseden santrhaf Ergun'u,İngiltere'ye göndermeğe karar vermiştir.Pasaport muamelesi hazırlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ| BEŞİKTAŞ YİNE KAMPA ÖMMjSr»5tt£ dada kampa girmiştir.Cumartesi günü Beyoğluspor'la karşılaşacak olan Siyah Beyazlı takımın,dört futbolcusu Eşref,Bülent,Recep ve K.Ahmet,dünkü yünü otelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • Spor Muharrirleri kimi seçiyorlar?ENGİN ÜNAL' a rey verenler:Ali Oraloğlu,Nezih Demirkent,Orhan Koloğlu,Yalçın Okaya,Saim Kaur,Ali Hendekçi,Necati Bilgiç,Adnan Akın.EKREM KOÇAK'a rey verenler:Kâmuran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • LEFTER 2250 oy-TURGAY tik neticelere göre ikinci EKREM KOÇAK Şimdilik üçüncü sporcu YILW SPO TASNİFTE ALINAN İLK NETİCELER.İlk neticelere göre Lefler 2250,Turgay 1816,Ekrem 1096 reyle başta gidiyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • 'mr [SAMİ ÖNEMLİ!Güreşçiler çalışıyor Macaristan'a gidecek güreş millî takımımızın bâzı kilolarını takviye etmek maksadiyle,İstanbul Güreş Ajanlığı tarafından davet edilen 33 güreşçi dün akşam ilk idm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1956
  • "STAD İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM» Langa Sladyumu mevzuunda çıkan güçlükler karşısında Vali Gökay dün böyle söyledi Langa bostanlarında yapılması için teşebbüse geçilen 100 bin kişilik şehir stadı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor