Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • TİIRKİYE KREDİ îr*tlı,Sigortah a mixa«i İkramiyeli Tasarruf hesapları 14 Ocaktan itibaren başlıyor GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • FRANSA SEÇİMLERİ büyük sürprizle bitti Dün sona eren tasnif neticesinde Komünistler 147 mebusluk elde etti.Bir futbolcunun idare ettiği ve üç ay evvel kurulan Vergi Aleyhdarları Partisi,de beklenmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Bayar,dün Ankara'ya döndü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Doğu Vilâyetlerinde bir tetkik gezisi yapmış olan Reisicumhur Celâl Bayar bugün trenle Ankara'ya avdet etmiştir.Reisicumhur garda B.M.M.Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Milas'la bir hırsız karakolda bir polisi öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,3 Milas kazasında ibrahim Bozkurt isminde bir poiis memuru,sabıkalı hırsızlardan Cumhur Gül tarafından tabanca ile öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • m i i J Wk*L 1 ^ş 9 t tt^ a^m Hl WX ¦İtİ H9| iü^l Tm 1 RT:[İLHAN DEM İRELİ CFRCİ Dort modern tessam Bayram,Kuzgun,Oktay ve BİUIILlıll CCnUl Aloş)Amerikan Haberler Bürosunda bir resim ve rk«l sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Tazeliyoruz ALLAH Allah!Şu bizim dikkatli ve çalışkan Trafik Müdürümüz Orhan Eyüboğlu,bütün gazeteleri lupla okur ve kendisine sorulan en küçük suale bile cevap vermek medeniliğini gösterir.Fakat,geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Bedâvâ telefon kullananlar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 3 Afyon mebusu Rıza Çerçel,Büyük Millet Meclisine telefon ücretleri ile alâkalı olarak bir takrir vermiştir.Rıza Çerçel,bir kısım idare âmirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Ip&w &fc^.|Mfc *M f W^*00mkmı ÇİN SOLDAN SAĞA DOĞRU GI DEN YAZI SİSTEMİNİ KABUL ETTİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • i#P:«*808S*8^ KİLOSU 100 LİRAYA OTOMOBİL Yağmur altında bekleyen bu lüks arabalardan bir «Cadillac lira olduğuna göre,kilosu 100 liraya alınmış oluyor.J7JJEİAN DEMIRKLi Bir kısım hediye permisi ile,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • "FİL HAMDİ,teşekkür ediyor Uzun müddet polisi meşgul ettikten sonra tevkil edilerek cezaevine gönderilen sabıkalı dolandırıcı Fil rlamdi,dün,İkinci Şube Müdükrüğü 3 üncü kısmı memurlarına bir mektup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Makbule Ata'dan koma haline girdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA 3 Atatürk'ün hemşiresi Makbule Atadan'm rahatsızılğı ümitsiz biı* safhaya girmiştir.Ancak,Gülhane Hastahanesi idarecileri ve mütehassıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • SfcMIM*' i İ TELEFOTO [Konya yolundaki kaza Hürriyet Partisi kurucularından ve Kon-[ya Meb'ıısu Ziyad Ebüzziyâ,evvelki gün yanında esi Selva Ebüzziyâ ve karısının bir arkadaşı olduğu Iıaldc Mersin'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Ege'de partiler arası mücadele Hürriyet Partisi İzmir teşkilâtı dün resmen faaliyete geçti.C.M.P.Ege teşkilâtını genişletiyor.Manisa da yeni partiye büyük iltihaklar var [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİ İZMİR MÜTEŞEBBİS HEYETİ FOTO:BASIN] Hürriyet Partisi İzmir Müteşebbis Heyeti teşkil edilmiş ve faaliyete geçmiştir.Yukarıda yeni partinin İzmir Müteşebbis Heyeti üyeleri,parti kurııcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • asın mâruz kaldı Radyo yayınları,turizm faaliyeti,gazetelere verilen resmî ilânlar ve kâğıt mevzuundaki tenkidleri Devlet Vekili Emin Kalafat cevaplandırdı [Hususî Muhabirimiz Nedret Sclçuker ve Tevfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • v;1* İLHAN DEMIRELİ NEFSİNİ MÜDAFAA ETTİĞİNİ İLERİ SÜREN SANIK IIALİT Yılın ilk cinayetinin faili nefsini müdafaa etliğini iddia ediyor Savcılığın mütalaası da ayni merkezde kaçak tabanca taşıyan Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Türkiye'nin en kısa boylu erkeği evlenmek istiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÎZMIR,Türkiye'nin en kısa boylu erkeği Mehmet Efe,bugün gazeteleri ziyaret etmiş ve bekârlık hayatından bıktığını söyleyerek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • BİR HIRSIZ üç hâkimin evini soydu |Hususî Muhabirimiz Ekrem Balıbek'den] BALIKESİR,3 Bundan 15 gün kadar önce şehrimizde üç hırsızlık hâdisesi olmuş ve meçhul bir şahıs,aynı mahallede oturan üç hâkimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • Susurluk'ta bulunan petrol 1 HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN BALIKESİR,3 Vilâyetimizin Susurluk kazasına bağlı Yıldız köyünde bir vatandaş tarafından kuyu kazılırken bulunan petrol işi ile Valilik makamı bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün toplandı Genel Başkanlık tarafından yayınlanan bir tebliğde,parti içindeki tesanüdün tam olduğu bildiriliyor ANKARA,3 Demokrat Parti Genel idare Kurulu,Genel Başkan Adnan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1956
  • D.P.büyük bir toplantı terfi Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Cumartesi günü Sergi Sarayında yapılacak toplantıda Başvekil Menderes'in de konuşması muhtemel Şehrimiz D.P.teşkilâtı,önümüzdeki Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • DEDİKODU Yılbaşı gecesi neler yaptılar Yılbaşı gecesini iple çekenle-I rin ertesi sabah ne hissettik-terini bilmek güç.Fukat,1 O-cak gazetelerini alıp o gecenin I dedikodularını nasıl merakla okuyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12 30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar Gülseren Güvenli)13.3C Saz eserleri Özel Pl.13.45 Ha berler 14.00 Beyaz perdeden mü zik Çeşitli film melodileri)14 3' E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • c SİNEMALAR J Renkli BEYOĞLU ŞAN:Tel:48 67 92)«Kanun Benim» Biff Elliot Preston Foster İngilizce.Suare:«Kurnaz Fahişe» Paulette Goddard Edward G.Robinson İngilizce.MELEK Tel:44 03 80)«İlk ve Son» Cani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Peyami Safa'nın konferansı Türk Kültür Derneği konferanslarının birincisini yarın Peyami Safa,Eminönü Öğrenciler Lokalinde eski Eminönü Halkevinde)verecektir.Mevzu «Roman» dır ve giriş serbesttir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • pillinıııııııııı ı ııı 11 ııı 11 in T ü r k i y e d e y i z İ â^ OGRAFYA isimlerinin en güzeli,bir anğ da uyandırdığı unutulmaz hâtıraların ğ zenginliği bakımmdan,şüphesiz «Türki-ye» dirğ Fakat bu sih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • OKUMUŞU Çoğaltmak,Okuyanı Koruma Kurumunun yıllık Kongresi,önümüzdeki pazar günü saat 15 de,Şehzadebaşı'ndakl Malatya Talebe Yurdunda yapılacaktır.DENİZCİLİK Bankasının Salıpazarı rıhtım ve antrepo in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • 50.000 lira tutarında ikramiye veren 1 Kişiye 25.000 lira!Fazla izahat için Bankamızın gişelerine müracaat ediniz.j ÖNÜMÜZDEKİ KEŞİDELER:5 Mayıs'ta 50.000 Lira)S Temmuz'da 75.000 Ura)5 EylÜTde 50.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • MECMUASI YENİ BİR SERİYE BAŞLADI «Resimli Tarih Mecmuası»,geçen ayki 72 nci sayısı ile altıncı cildini ikmal etti ve bu ay eski koleksiyonu almak fırsatını kaçıranları düşünerek yeni numara ile yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • ÖLÜM Sabık Eminönü Hükümet Tabibi Doktor Memduh Türkay,dün.Erenköyündeki evinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün,ikindi namazı Erenköyünde Zühtü Paşa Camiinde kılınd*ktan sonra defnolunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Yeni Tetracycline Antibiyotiği için Türkiye'de patent hakkı tanındı Patentler dünyanın en büyük antibiotik fabrikası olan Pfizer Şirketine verildi İstanbul 3 1 1956.Bugün bildirildiğine göre Chas.Pfiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Bir şoförün örnek hareketi 14724 plâka No.lu taksi şoförü Vehip Saybar,dün bulduğu bir para cüzdanını gazetemiz idarehanesine teslim etmiştir.Cüzdan,Amerikan Kız Koleji 3 üncü sınıf öğrencilerinden Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • BORSA 3 Ocak 1955 Salı SERBEST ALTIN FİATLARl Cumhuriyet 80.00—80.10 Reşat 92.00—92.50 Vahit 77.50—77.75 Hamit 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.25 Gulden Hollanda 77.25—77.30 Külçe 11.75—11.78 İngiliz Viktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • 1500 kilo kundura çivisi tevzi edildi Kunduı-a çivisi sıkıntısı devam etmektedir.Tahsis Bürosu tevziat için 1500 kilo çivi ayırmıştır.Bu miktar şehrin bir aylık ihtiyacını karşılamaktadır.Pahalılığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Üç çocuklu bir kadın tevkif edildi Evli,üç çocuk anası adında bir kadınla adında bir kunduracı dün adliyeye verilmiş ve nöbetçi mahkeme tarafından tevkif olunarak cezaevine gönderilmişlerdir.Kadınla,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Hastahanede ölen bir kadın Morga kaldırıldı Hastahanede ölen Fatma Miami adında bir kadının ceseti morga kaldırılmıştır.Bacağındaki kırık münasebetiyle Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılan Fatma,kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Zorba âşık yakalandı Mehmet Cemal adında biri dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Ayvansaray'da oturan ve ayni semtte ikamet eden 15 yaşlarında bir kıza âşık olan Mehmet,dün akşam üzeri sokakta sevdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Fabrikalar kauçuk bulamıyor Kauçuk işleyen fabrikaların güç durumda olduğu belirtilmektedir.İstanbul sanayiinin senelik ham kauçuk ihtiyacı 12 bin tondur.Buna karşılık geçen yıl 3 bin ton tahsis yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Yeni Yılın İlk Keşidesinde KALAMIŞDA NİŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTMAN DAİRESİ HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • tjCpıeııı TÜRK EKSPRES BANK tt-1 işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Genelevlerde çalışan kadınların sayısı artıyor Polisin tuttuğu kayıtlara göre hastahaneye sevkedilen kadınların miktarında da azalma var 1955 senesinde genelevlerde çalıfan kadın miktarı 319 olarak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Geçen ay içinde limanımızdan yapılan ihracat Geçen ay zarfında limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 31.409.688 lira tutarında ihracat yapılmıştır.İhracattaki artış Kasım ayına nazaran yüzde 42.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Tekel maddelerinde fiat indirmesi yapılmıyor Rakı ve sigara Hatlarında bir miktar indirmenin yapılacağı ve bu hususta tetkiklere başlandığı bahis konusu edilmektedir.Ancak dün kendisiyle görüştüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • iki kişi sokakta kalpten öldü Mehmet Kemal Ertuğ adında bir emekli subay,dün saat 15 sıralarında Büyük Postahanenin önünden geçerken »birdenbire fenalaşarak ölmüştür.Ölümün kalp sektesinden ileri geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1956
  • Kadıköy ve Üsküdar esnafı kontrol edildi Bilhassa gıda maddeleri ile giyim eşyasında fiat artışları tesbit edildi.42 esnaf cezalandırıldı Vali Gökay,dün Üsküdar,müteakiben de Kadıköyüne giderek esnafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • HAVAYI ÖLÇEN UÇAN DAİRE.«Bunu balonla uçurup hava durumunu öğreniriz.ÇALIŞANA KRAVAT En iyi hava raporunu hazırlayan kravatı kazanır TÜRKİYENİN EN ALIŞ MEMURLARI SADECE "HAY İLE UĞRALIYORLAR Her bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • BANA SOft Kadınlarını daha zekî erkekler mi?Şevket D.Ankara)kadınların erkeklerle egltlik iddiası hakkında:«Buna tabiat imkân vermiş mi ki?diyor.Kadın bünye itibariyle erkekten daha zayıf ve nâzik.Akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • Çekilişinde Liralık Para ikramiyeleri I Kişiye 20000 Lira' Şimdiden bîr hesap açtırınız] Her 150 liraya bir kur'a numarası' TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • dolmuş SİYASÎ MİZAH MECMUASI YARIN ÇIKIYOR 28 Sayfa 60 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • İ Zararın neresinden dönülse.E M ALİ Bey tarafından Vilâyet ve Belediye teşkilâtına bir tamim i yapılarak resmî arabaların bususî işlerde kullanılmaları men edilmiş.İsterseniz saflığıma verin,ben şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • akespecıre'in sırrı nihaye+çözülüyor Bir Amerikalının Shakespeare'in,Calvin Hoffman adlı bir şahıs olduğunu isbat için 20 sene evvel yaptığı müracaat nihayet kabul edildi [ANADOLU AJANSI] CHRİSLEHURST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • 5CT«g|i8W»wnMCMaıt:»l»H8»;I İLHAN DEMİRELI ACAİPLİKLER KAYNAĞI HİLTON.f;olmuyor.Dün de ayakkabı]flrını boyatmağa veren bir genç kız,epey 7nüddet çıplak ayakla taşlara basıp bekledi ve günün kahramanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • Malatya'da bir talebe kamyon altında kaldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA 3 Hava kontrol grupu erlerinden İsmail Teker,idaresindeki askerî kamyon hükümet arkasındaki caddeden geriye doğru manevra yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • |T.H.A.BALONUN DEVAMI!Londra'daki Güzel Sanatlar Akademisinin bu sene tertiplediği maskeli balo çok alâka toplamıştır.Balo'ya yüzlerce genç kız ve erkek talebe,çeşitli kıyafetlerle gitmiştir.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • Stromboli volkanı turistleri korkuttu [ASSOCIATED PRESS] STROMBOLİ 3 İtalya'nın bu adasmm admı taşıyan volkan pazar gecesi birdenbire indifaa başlamış ve buraya,yeni yılı karşılamak üzere gelen turist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • Talebe bursları 160 liraya çıkarıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 3 Talebe burslarının 125 liradan 160 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır.Maarif Vekâleti,durumu yakında ilgililere tebliğ edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1956
  • Amerikalı bir postacının karısı dördüz doöurdu Doktorlar çocukların yaşama ihtimallerinin kuvetli olduğunu söylüyor [ANADOLU AJANSI1 LANCASTER,3 Bir posta müvezziinin karısı olan 26 yaşındaki bayan No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.102 Kız senin adın ne?Dedi.Adviye.Ama bana İpek derler.Ben de seni İpek diye çağırırım.Hadi bakalım,eteğini beline sok da bana biraz ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.99 Pâdişâhımız küçkktür ama usûli meşveret bilir,hocası Ömer Efendi gibi gün görmüş bir sahibi kemâlin sözünden dışarı çıkmaz,babası Sultan Ahmet dahi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • Bilinmeyen Kadın TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mehpâre adında milyoner bir dul,çapkınlığı ile tanınmış bir gençle,İlhanla evlenir ve bir gün evinde öldürülür.Ilhnn cinayet gecesi adresini bilmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • Murat,Merihin nizamlarına âit bir çok izahatı daha verdikten sonra,etrafı bulut gibi kaplayan beyaz ve yarı şeffaf bir parıltıya hayretle bakan Cingöze ve Jaleye:Geliyoruz!dedi.Bu gördüğünüz parıltı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • ALtAHLIK ALİ BEY Şu GEKDANLK NE GÜZE DEĞİL Mİ ONU yAŞ GÜNÜM HEDİYESİ OLA!AK İSTKÇİM Vaş gümü v aü dedin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • JÖS£ SAüNASv togMm T?ARKADAŞLAR mEPİv iz anunA ÇiAyet edem vatam.DAŞ_ACZ 3 -v'6Av' lARi SİUÂhA 3AŞ VARMADAN DA Bu DİYARDAN UZA _ASTıl?A3:2İZ $5TTEKİ BALKONDA.i£'jdfeu4 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • JOHNNY HAZARD PRANK RÖİBPS iç$U ESNADA JOHNNY'NİN ÜZERİNE DUVAR PARÇALARI DÖKÜLÜYOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1956
  • FORAN WK GRUNN»E^ AV PARTİMİZ İÇİN HAZIRJLAN-KİM NE DERSE DESİN j BEN BU İŞİ yAPMAĞA MECSUR DEĞİLİM nA/A/EM-8A DA FEDERASYONA AİT BİR VER DEŞİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • V.v İ 4-İşte,işte Çemişgezek.Kayalık yolda sallana sallana ilerlerken yanımdakinin haykırısı ile toparlandım.Hani?Nerede?İşte beğ,görnıiy misin,goccaıııaıı şehir.Dersim'in kesme kayalı muazzam dağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • DELİKANLININ MEKTUBU:19 yaşındayım.Üniversite talebesi olduğum halde,annem ve ablam hâlâ elbisemin ceplerini karıştırıyor,şahsıma gelen mektupları açıyorlar.Cumartesi,Pazar günleri de herhangi bir ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • BUİMACA 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 A 5 i 6 S 22 7 8 9 BIS SOLDAN SAĞA:1 Bir müzik âleti Tutamak.2 Dervişin dayanağı Bir vilâyet.3 İktidar veya olabilirlik çerçevesi içinde bulunma Sabah başlangıcı,4 Peygam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • Ayakkabı topukları artık kırılmayacak Her kadın şıklıkla ekonominin her zaman bir arada yürüyemediğini yakinen bilmektedir.Nitekim ayakkabıları ele alalım,ince topuklu ayakkabılar şık olduğu kadar eko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • İngiltere Kraliçesinin oturduğu ev Bale Okulu oldu Londra'nın varoşlarında bulunan Rischmond parkından geçen otomobil şoförleri ve yayalar 18 inci asırdan kalma 140 odalı muazzam sarayın kapısında sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • KAATİL BIÇAK Artist "Meral Içık,apartmanında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulunmuştu.Cinayetten arta kalan yegâne delil,katilin,artistin tam kalbine sapladığı keskin bıçaktı.Odadaki divanın orta k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • BUGÜNKÜ NİYETİN L 34263948753264952574 Hİ ŞHEBŞAHP RAEHİ ENKIA 8 6 9 3 2 4 5 7 3 9 6 4 3 2 6 3 9 3 6 5 D R R ç S Y M Z I A K A ç I E E Ş K S E 3 8 5 4 7 6 2 9 8 4 8 3 2 6 5 4 8 7 9 3 K A S T I E N K G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • AFRODİT lillll ÖÖİfiNT Demetrios,İskenderiye kadınlarının yüreklerinde yatan tek aslandı.Dişi sineklerin bile âşık olarak onu özel bir ihtimamla soktukları söylenirdi.Tanrı onu yaratırken süratiyle be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • Irak'ta kuvvetli bir radyo kuruluyor Bağdad civarında Abu Gnraip'te Irak Posta ve Telgraf İdaresi kuvvetli bir radyo istasyonu kurmak üzere bir ingiliz firmasıyla anlaşma imzalamıştır.Bina inşaatına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • Dünyanın en büvük asma köprüsü İngiltere'de inşâ ediliyor İngilterenin Hull şehri belediyesi San Fransiskodaki 91.4 metrelik asma köprüden de daha uzun olacak ve dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • S* inlândiya Posta idaresi,telgrafın 100.yıldönümü münasebetiyle 3 puldan ibaret bir hâtıra serisi çıkarmaktadır.10,15 ve 25 Marklık değerlerde olacak bu serinin tirajı 2.000.000 adettir.Pullar 1956 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • BUGÜNKÜ fıkramı yazmaya hazırlanıyordum.Şöyle kalabalıkça,girip çıkanı bol bir yerdeydim.Bir de baktım,etrafımda bir heyecan.İster istemez kulak misafiri oldum.Bana biraz çatık-fıkramdan daha tatlı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • SASLIK FİLMİ j Resimler:I Nezih j Hazırlayan:D?Ercüment Baktır fâ BÖBREK TAŞLARI I mi Taşlar,böbreğin kalis'leri ve pelvis kısmında,uzvî maddelerle idrarın içindeki tuz billurlarının birbirine yapışıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak k Is hayatınız:Telefonla,posta ile,memnun olacağınız,haberler var.His hayatınız:Bugün biri sizi mes'ut edecek,oir şey söyliyecek veya yapacak Sağlı ğınız:Enerjinizi lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa 25.12.1955 tarihli nüshanızda Sağlam Dalaman'a cevap)Mûsiki kabul edilmez,bir milletin benliğinden doğar.Nitekim Türk mûsikisi de,kökü tarihe dayanan ve mazisi zengin kültür kaynağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1956
  • Güzelliğine ve sanatına hayran olduğunuz,filim yıldızı NEVİN AYPAR "GENÇ VE GÜZEL KAL-MAK İSTERSENİZ CİLDİ-NİZİ SAKIN İHMAL ET-MEYİNİZ,diyor.Banyo ve lavabonuzda vücudunuz,elleriniz ve yüzünüz için PU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • Mi BM USSMS HBU Tasarruf ettiğiniz paraları MUessesemizdeki hesabınızda toplayınız.BANKAMIZ 1514 YILrNDA KURULMUŞ OLUP tSTANOULDA 192l'den BERİ FAALİYETTEDİR HOLANTSE BANKÜNİ NV L GALATA:KARAKÖY PALAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • VAKIFLAR BANKASI SERMAYE 50.000.000 T.L.1956 İKRAMİYE PLANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • OPON faydalıdır!K^*r,r*K"î*!VvîT*Jvi?OPON y û£^3 Haş,diş,adafe,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı OPON bayanlarm uıuayyen zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • B O E M LOKANTASI Beyoğlu,Acara Sok.No.5 Her Akşam Ucuz ve Nefis Mezelerle İÇKİLİ SERVİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî Un Fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • SATILIK PACKARD OTOMOBİL Yeni vaziyette 4 kapılı,1949 modeli radyolu,kaloriferli yeni lastikli Packard marka otomobil satılıktır.Müracaat:Telefon:49 26 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • Türkiye Gönüllü Hemşireler Cemiyeti Şubelerinin Kongreleri Türkiye Gönüllü Hemşireler Cemiyeti İst.Merkezi Başkanlığından:Türkiye Gönüllü Hemşireler Cemiyeti şehrimiz şubeleri yıllık eleri ocak ayı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • BAŞ.DİŞ.VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından 1.Ömerli Alemdağ garnizonları ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • istanbul Davutpaşa Askerî Satınalma Komisyonundan Askerî birlik ihtiyacı için 40)ton prasa açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Tahmini tutarı 14.000 lira geçici teminat 1050 liradır.İhalesi 18 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • KACIRILMAZ FIRSAT Piyasanın en işlek yerinde devren satılık YÜNLÜ İPEKLİ KUMAŞ MAĞAZASI Müracaat:Bahçekapı Umum Sigorta Han No.608 Saat:17 18.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1956
  • Selimiye Askerî Satın Alma Kom.Başkanlığından 1.Gebze Darıca garnizonu için aşağıda cins ve miktarları muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan iki kalem meyva açık eksiltme ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Basın-Yayın Bütçesi îenkidlere mâruz kaldı t Baştarafı birincide hal alâkadar oldu ama,bugüne kadar bu yolsuzluklar hakkmda hiç bir cevap alamadım.Bunu bir sözlü soru yapacaktım.Fakat,şimdi bu müzaker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Makbule Atadan koma haline girdi Baştarafı birincide için tababetçe yapılacak yeni bir şey yoktur.Hastahane idaresi,Atadan'ın komadaki durumunu hassasiyetle takip etmektedirler.Atadan için hiçbir ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Kıbrıs'ta üç talebe Kırbaç cezasına çarpıldı [ASSOCİATED PRESS] LEFKOŞE 3 Bugün 3 mektep talebesi hususî bir mahkeme tarafından,Kıbrıs'ın Yunanistanla birleşmesi yolunda yapılan bir nümayişe iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • TÜRKİYE'NİN en kısa boylu erkeği evlenmek istiyor t Baştarajı birincide marnlarını da yana yakıla anlatmıştır.Mehmet Efe,Smdırgüı olup normal 3 erkek kardeşi vardır ve hâlen bâzı müesseselerde maskotl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Bir hırsız 3 hâkimin evini soydu Baştarafı birincide bilezikler,yüzükler ve mücevherat çalarak kaçmıştır,ikinci olarak aynı mahallede başka bir apartmana giren burada hâkim Mustafa Saygm'ın ve az sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Ege'de dün bir motor battı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 3 Bugünkü fırtına yüzünden Çandarh açıklarında 15 tonluk bir motor kayalara çarparak batmıştır.Bahri kaptanın idaresinde Ayvalıktan prina yüklü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Eyfel Kulesinde yangın çıktı [ANADOLU AJANSİ] PARİS,3 Bu sabah Eyfel kulesinin üçüncü katında çıkan yangına,itfaiye Gmt ayariyle saat 7.40 da hâkim olmuştur.Televizyon tesislerinin bulunduğu hücrenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Fransa Seçimleri i t Baştarajı birincide idi.O âna kadar hiç bir büyük devlet adamı tarafından ciddiye alınmayan Poujade Fransa'da yapılacak gelecek seçimlerde mutlak ekseriyetle iktidara geleceğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • 98 PERİDE CELAL Eve girmekten korkar gibi bahçede tahta masanın kenarına oturmuş anlatıyordu.Clgarasını gayet sık altın bir çakmakla yakarken habc verdi:O iş de oldu!Tahtalara vuruyordu.Şükrolsun bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • tŞÇl KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor.Lrtiyenler istanbul Yeni Postahane caddesi Atabek yanında Temelli Han 9 No.ya müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Pfîlliııet Haiti ÇaJpzfau S a k i b i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ fianldığt Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • ııicıti Çarşamba RUMİ 1375 4 1371 Cema zlyel' evvel OCAK Aralık 20 1956 22 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş 7.26 234 Öğle 12.18 7.26 İkindi 14.40 9.47 Akşam 16.53 12.00 Yatsı 18.29 1.38 İmsak 5.40 12.47 k.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Kayseri As.Sat.Al.Koni.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 18 Ocak 956 tarihinde saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4290-75)Muhammen M.teminatı Şartnamelerin Cinsi Mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • SARAY SİNEMASINDA ODİLE VERSOİS ve DAVİD KWİGHT tarafından harikulade bir tarzda yaratılan FÎRARÎ AŞIKLAR Çok güzel filmin gördüğü rağbet ve kazandığı muvaffakiyet hasebiyle ÜÇÜNCÜ ve SON HAFTA olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • VII II I 7 Sinemasından ma Besürtas IİLUU tineden itibaren Türkçe GİZLİ HAZİNE Renkli FERNANDO LAMAS J İ V A R O RHONDA FLEMING ZSN SON YAPRAK JEAN PETERS CHARLES LAUGHTON O'HENRY'S FULL HOUSE)SEANSLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Japon Veliahdı nişanlanıyor [ASSOCIATED PRESS] TOKYO 3 Kyodo ajansının bu gün bildirdiğine göre,22 yaşmda bulunan Japon Veliahdı Akihito'nun nişanının bu yıl zarfında ilân edilmesi muhtemeldir.Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Bu aksam 9.15 te Pangaltı j Yarın matinelerden itibaren Sinemasında N C Isinemas,nda FAKSIM ATLAS Film dünya çapmda büyük bir kıymet ve bir şöhretimiz olan HALİDE EDİP ADIVAR'ın aynı isimli ese rinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • DURU FİLM iftiharla takdim eder BEYAZ MENDİL II A K İ SI yit V-Kısacası Film «Senenin en başarılı Türk filmi» sıfatını karınmağa lâyık bir kordelay di.«Tu«» da olduğu gibi «BE YAZ MENDİL» de de göbek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • D.P.büyük bir toplantı tertipledi t Baştarafı birincide re,bu toplantı Örfî İdare yasaklarına dahildir.Kumandanlığın tamimi,normal parti kongreleri dışında hiçbir toplantı yapılmasına müsaade vermemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Ege'de partiler arası mücadele Baştarajt birincide CHP.kendi nizamları içinde çalışmalarına devam edecektir.Esasen bu çalışma devam ediyor.Faaliyetlerimizde hâlen bir değişiklik yapacak değiliz.Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • D.P.Genel idare Kurulu dün toplandı t Baştarajt birincide muş ve durumun teşkilâta tamimler suretiyle bildirilmesi münasip görülmüştür.Genel îdare Kurulu partiden bâzı meb'usların ihraç edilmesinin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1956
  • Yılın ilk cinayetinin faili nefsini müdafaa ettiğini iddia ediyor t Baştarafı birincide Bu durum karşısında Halit «Ne istiyorsun,söyle bakalım» diye dışarıya çıkmış ve elinde bıçak bulunan Alâaddinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1956
  • Milliyet iV\AÇ TAHMİN MAÇLAR 1 G.B.s M.«KUIIIMIUUIU.G.SARAY BEYKOZ I milinim ıımmım=•İllimin BEŞİKTAŞ B.SPOR r umunun 2 imuiuihi HUIIIMUU ELEKTRİK DENİZGÜCÜİ ¦uıımmuıuMHiımıumıtumııuıımmıuiHimıımmm;ıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Klüplerden haberler GALATASARAY Ankarada,İki maç yapmak üzere Galatasaray kulübüne bir teklifte bulunulmuştur.Bu teklife göre sarı-kırmızılılara 14.000 lira verileceği bildirilmektedir.Bu miktar Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Fenerbahçe Galatasaray ATLETİZM ANLAŞMASI Aileiizm federasyonu,her iki klübün tertipleyecekleri organizasyonu programına aldı Atletizm Federasyonunun hazırladığı senelik faaliyet programına Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • F.C.Wien Ankara'da ANKARA,3 Suriye seyahatinden dönmekte bulunan Viyana liginin kuvvetli takımlarından F.C.Wien futbol takımı yarınki bugün)Güney ekspresi ile şehrimize gelerek perşembe günü Güneşspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Ordu takımı kampa giriyor Ordu Spor Bürosu,üç büyük kulübe gönderdiği yazıda,İstanbul'da bir t u r n u a tertibini teklif etti.Ordu futbol takımımız,Dünya Şampiyonasına hazırlanmak üzere bu ay içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • «s BEYKOZ:ÇETİN MANİA JRÜÇHAN ÜNVER] Galatasaray'ın Pazar günkü rakibi Beykoz'lular da kendi köşelerinde,ilk devrenin son maçiîia hazırlanmaktadırlar.Beykoz'luları umumî kaptanlarının talimatını dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • İzmir bölgesi hakkında tahkikat açıldı ANKARA,3 İstanbul'da idare ettiği miinazaalı Beşiktaş Kasımpaşa maçından sonra bir yıl müddetle profesyonel küme lig maçları idaresinden menedilen İzmirli hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Olimpiyatlara gidecek üç süetimizin seçimi Atletizm Federasyonu,bilhassa ahlâkî durum ile hal ve hareketler üzerinde duracak Olimpiyatlara gidecek üç atletin seçiminde gözönünde bulundurulacak üç husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Mısır turuna 4 Konyalı bisikletçi iştirak edecek Dürt Konyalı bisikletçimizin iştirak edeceği Mısır Bisiklet Turu,14 merhale 1676 kilometreden İbarettir.Müsabaka 12 ocakta Luksor'dan başlayacak ve 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • G.Saray,F.Bahçe,Beşiktaş arasındaki DOSTLUK PAKTI TETKİK EDILEC Üç klüp temsilcileri bu akşam bir toplantı yaparak,paktın transfer münasebetleriyle ilgili kısmını gözden geçirecekler Bu akşam Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • RÜÇHAN ÜNVER] LİRGAY VE COŞKUN Galatasaray'ın Yedelcsubay talebesi bulunan iki futbolcusu Turgay a* s Coşkun dünkü antrenmana iştirak edememişlerdir.Gündüz Kılıç,fc«r iki futboltuyu antrenman günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Millî fakım antrenörlüğü mevzuunda Gündüze,henüz resmî bir teklif yapılmadı1 Galatasaray'ın muvaffak antrenörü "Bu mevzuda hiç bir fikre sahip değilim.İleride böyle bir teklif vâki olursa,o zaman düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • F.Bahçe'de Basketbol antrenörleri ihtilâfı halledildi Kulüp İdare Heyetinin toplantısı perşembeye kaldı Fenerbahçe Kulübü İdare Heyetinin dün akşamki toplantısı,Raif Dinçkök'ün gelmemesi sebebiyle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • G.Saray Basketbol takımı şehrimizi temsil edecek 7-8 Ocak tarihlerinde İzmir'de İstanbul,Ankara,İzmir karmaları ve Nato takımının iştiraki ile bir basketbol turnuası tertiplenmiştir.Bu hafta şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • Nuri Hoca tekrar Millî güreş takımı antrenörü oluyor Güreş federasyonunun teklifine müsbet cevap veren Boytorun Melbourne Olimpiyat Oyunlarına da takımımızı hazırlayacak Güreş Federasyonumuz,Yaşar Doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1956
  • BABA GUNDUZ Gîî H D «I Z KIW IK H A T A TI i Yazan:HALÎT TALAYER Tefrika No.17 ı Artık eski soğuk havadan eser kalmamıştı.Hele,aralarından birisi ayağa kalkarak:«Arkadaşlar,hadi bakalım ayakkabılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor