Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • [EGE AJANSI] HÜRRİYET PARTİSİ KURUCULARINDAN EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ,EVVELKİ GÜN İZMİR'E GELİŞİNDE PARTİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN KARŞILANIRKEN.Hürriyet Partisinin Eğede faaliyeti arttı Manisa ve İzmir il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Fransa'da seçimler dün yapıld.Mendes France ve Edgar Faure'un partileri başta [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] PARİS 2 Fransa'da hemen hemen seçmenlerin yüzde seksen yedisi oylarını kullanmışlardır.Bu son sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Bayar,dün Sivas'tan geçti I Hususî Muhabirimiz Ahmet Nal çakan'dan] SİVAS,2 Erzurum'dan hareketle saat 15.15 de şehrimize gelen Reisicumhur Celâl Bayar,istasyondan doğruca Vilâyete gelerek halkın dile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Zam üstüne zam yapan mektep Şehrimizdeki bir ecnebi okulunun tedrisat ücretine üç ay içinde iki defa zam yapılmıştır.Bahis konusu okul idaresi,bu ders yılı başında Maarif Müdürlüğüne müracaat ederek,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Örfî İdare ilân eden köy muhtarı f Hususî Muhabirimiz SADİ BÜLBÜL'den)UŞAK,2 Karahanlı kazasına bağlı Deli Hıdırlı köyü muhtarı,köyünde Örfî İdare ilân ederek gece sokağa çıkma yasağı koymuş ve her tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • wşm:ÎII3* T.H.A.Yılbaşı gecesi dünyanın her tarafında nes'e ile kutlanmıştır.Londra'da bilhassa Royal Albert Hall'da verilen balo çok muhteşem olmuş,değişik kılıklara giren binlerce kadın ve erkek,gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • İzmir'de yapılan zamlar kaldırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 2 İzmir Belediye Meclisi bugün fevkalâde bir toplantı yapmış ve üç güj^ evvel D.P.Meclis Grupunun aTmış olduğu kararları itirazsız olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Uzunköprü' de bâzı köyleri sular istilâ etti Hususi Muhabirimiz Mustafa Giirscs'den] UZUNKÖPRÜ,2 Dört gündenberi şiddetli şekilde yağan yağmurlar Dereköy,Uçkavak,Süleymaniye,Beybulut köylerini tamamiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Nazilli Cezaevinde bir arbede çıktı Yılbaşı gecesi kumar yüzünden çıkan kavgada bir mahkûm şişle öldürüldü [Hususî Muhabirimiz İsmail AYDIN'dan] AYDIN 2 Vilâyetimize bağlı Nazilli kazası cezaevinde ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Personel balosu 9 ocakta Hilton'da verilecek baloda kimin hizmet edeceği belli değil 9 ocakta Hilton Otelinde bir balo verilecektir.Bu balonun hususiyeti sâdece personel'e ait olmasıdır.O gece,yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • fi;İV n *jü PP 1 5 DAKİKALIK KRALİÇE![T.H.A.Evvelki gün Nice'te yapılan Fransa Güzellik Müsabakası,çok münakaşalı ve gürültülü geçmiştir.Jüri,18 yaşındaki Maryse Fabre'ı ilk sırada sağdan dördüncü)«19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • bütçesi dün sebep oldu Millî Emniyet Teşkilâtının çalışması ve Devlet Vekillerinin sayısının dörde çıkarılması tenkid edildi.Başvekil Komisyonda izahat verdi [Hususî Muhabirimiz Tevfik DOĞAN'dan] ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Selanik' teki dâva 19 Ocak günü başlıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Selanik'te Atatürk'ün evi ve Konsoloshanemizin bahçesinde patlayan bomba hadisesiyle ilgili olarak hazırlanan dâva,19 ocakta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Yılın ilk cinayeti 1956 senesinin ilk cinayeti dün akşam saat 22,30 da Ali Paşa'da işlenmiştir.Geç vakit yaptığımız tahkikata göre hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Pazar akşamı sarhoş bir halde Ali Paşa c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • 20 bin liralık bilezik bulundu Yılbaşı gecesi Hilton'da kaybolan 20.000 lira kıymetinde bir bilezik bulunmuş ve dün sahibine iade edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • JM.i» ^fc;[RÜÇHAN ÜNVERJ D Al IVUAUCVC riDMCV İfl*İM D Al lif fil MAI I Eminönü'ndeki Balıkhaneye yolu düşenler,resira-DALjlVnANCl L DALIA ULmALI de görüldüğü şekilde cambazlık etmek zorundadırlar.Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Bir iktisadî konsey teşkili muhtemel Başvekâlete bağlı olarak çalışacak konseyden geçmeyen iktisadî kararlar tatbik mevkiine konulmayacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Vekiİler Heyeti bugün saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVEK] «Yanyana koltuk verelim!cılığı ile mücadele devam etmektedir.Nitekim,Saim Biter adındaki bu genç de karaborsacılık yaptığı iddiası ile yakalanmıştır.Sıkı takip sayesinde sinemaların önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • BALIKLAR DENİZE DÖKÜLÜYOR «BATTI BALIK YAN GİDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • [A.P.J Kentucky'Il Eli Lucas,92 yaşında baba olmuştur.YV'hHesbıırff kasabasında oturan Lucas,35 yaşında bir kadın ile evlidir.Dünyaya yeni gelen Villon Rose adlı bebek,onun 19 uncu çocuğudur!92 YAŞIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1956
  • Elbise Sanayicilerinin Nazarı Dikkatine 7 Telâ,Sürfile,Nervür,İlik,yapar ve düğme diker.A GRİTZNER dikiş makinelerimiz gelmiştir.A-ak miint» MAKİNA TİCARET Koli.ŞtL Tarlabafi 79 Telefon:44 37 48 V mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • 7 TATİL BİTTİ,OKUL BAŞLADI ilk ve orta öğretim okullarında 26 Aralık Pazartesi sabahı başlayan birinci dinlenme ve yılbaşı tatili sona ermiştir.Okullar dün sabahtan itibaren açılarak tedrisata devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Resmî arabalar hususî işlerde kullanılmayacak Müdür ve memurlar bundan böyle resmi vasıtalarla evlerine gidip gelemiyecekler Resmî arabaların daire hizmeti haricinde kullanılmaması için Valilikçe alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Bir çiftlik bekçisi av tüfeği ile vuruldu Üsküdar'da Baltacı çiftliğinde çalışan Hüseyin Tüter adında biri,çiftliğin umumî vekili Mısır uyruklu,Mustafa Hilmi tarafından av tüfeği ile yaralanmıştır.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Yeni yılın ilk trafik kazası 1956 yılının ölümle sona eren ilk trafik kazası Galata Köprüsü üstünde olmuştur.Hatice Taşkaya adında bir kadm,Köprüden geçerken Hayrullah Arıkan'm idaresindeki 35182 plâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Kumkapı'da 5 bin liralık balık ağı yandı Kumkapı sahilinde bulunan balık ağlarında dün yangın çıkmıştır.Mangaldan sıçrayan kıvılcımların sebebiyet verdiği yangın sonunda muhtelif kimselere ait ğ000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Adliyede yeni yıl hazırlığı Adliye daireleri dün sabahtan itibaren 956 yılına ait dosyaların tanzimi işine başlamışlardır.Bu arada 955 yılına ait dosyalar da tasnif edilmektedir.Tanzim ve tasnif işi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Üzerinde afyon bulunan iki kişi Adliyeye verildi Ali İlter ve Galip Güney adında iki kişi dün müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Kaçakçılık Bürosu memurları Eyüpte oturan Ali ile Galip'in üzerinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Bir genç havagazı ile intihara kalkıştı Göztepe'de oturan Bivera Oğuz adında biri,ailevî bir mesele yüzünden teessüre yapılarak "havagazı ile intihara teşebbüs etmiştir;Bivera,Numune Hastahanesinde te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Memur maaşları dün tevzi edildi Memur maaşları dün tevzi edilmiştir.Denizcilik Bankası da maaş dağıtımına dün başlamıştır.Ancak,memur ve işçilerin 1955 yılı ikramiyeleri yine geri bırakılmıştır.Dün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • BORSA 31 Aralık 1955 Cumartesi SERBEST ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 80.00—80.10 Reşat 91.50—92.00 Vahit 77.50—77.75 Ham i t 78.00—78.50 Aziz 77.00—77.2.r,Gulden Hollanda 77.00—77.10 Külçe 11.75—11.78 ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • yeni yılın ilk çekilişi MART AYINDA 75.0 O O LİRA BİR KİŞİYE 20.0.00 LİRA Her[150 liraya bir kufa numarası Hesabtntzı açtırmakla acele ediniz.AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • CORRESPONDENCE INSTİTUTE Metoduyla siz de Türkiye'nin her yerinde pkuyarak,yazarak,işiterek,konuşarak İNGİLİZCE ÖĞRENİNİZ TAFSİLÂT İÇİN ÜCRETSİZ BROŞÜRÜMÜZÜ İSTEYİNİZ.Adres:Correspondence Institute P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Kt A yan.Dr Haluk CILLOV UMUMÎ FİAT SEVİYESİ YÜKSEK Fiatlar umumî seviyesini,1956 yılı başında bir yıl önce-I sine nisbetle 15 civarında yükselmiş olarak buluyoruz.I İstanbul Ticaret Odası tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar Suzan Güven)13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Küçük orkestra 14.30 Şarkılar Pl.15.0!kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 Türkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Türkiye Vakıflar Bankası ANKARA ANAFARTALAR ŞUBESİNİN v-e 30 Aralık 1955 Cuma günü açılışı münasebetiyle Bu Şubemizde açtırılan hesablar için HUSUSÎ KEŞİDE 5 70.000 lira tutarında 2 aded MESKEN KREDİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Süte su karıştıran sütçü mahkûm oldu Petro Tanaş adında bir sütçü dün tevkif edilerek Üsküdar cezaevine gönderilmiştir.Sütçülük yapan Petro'nun sattığı sütlerin kaymağını aldığı ve içine fazla miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • turkiye kredi 3 Mart 956 Çekilişinde Goztepede Konforlu Bir Apartıman Dairesi ve İ^ÎNv AYRICA daireyi kazanana «fB^^Atefi e^î:3 I zengin para 3000 Liralık x *wÜm/yerleşme kredisi Ol^^ ikramiyeleri Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Vilâyet emrine 7030 adet lâstik ayrıldı Tevzie tâbi tutulmak üzere vilâyetler emrine dün 7030 adet oto lâstiği île 360 ton sun'î ipek ayrılmıştır.Lâstiklerin 1200 tanesi şehrimiz şoförlerine tevzi edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Yeni-Yılın İlk Keşidesinde KALANIŞDA NİŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTMAN DAİRESİ HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • I Yine dilimizin yetersizliği IIJMİZİN yetersizliğini itiraf eden yazım l^bâzı okuyucularımızda müsbet,bâzılarında da menfi bir heyecan uyandırmış.Bi-zim gibi düşünenler arasında yabancı kelime E ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • E m i I i a İovali şiSebi dün de kurtarılamadı Bir müddet önce şiddetli fırtına yüzünden Terkos civarında karaya oturan İtalyan bandıralı Emilia İovali şilebinin kurtarılması için Denizcilik Bankası G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Kanun Benim» 8iıf Elliot Preston Foster İngilizce.MELEK Tel:44 03 80)«İlk ve Son» Canide Sonku Nuri Altınok Türk filmt.AR Tel:44 43 94)«Talih Revüsü» Dor'.s Day
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • ÖLÜM Merhum Binbaşı Mustafa Fehmi Beyin haremi.Mühendis Burhan Oğuz'un annesi.Nüvit Oğuz'un kayınvalidesi,Mürşide Muamnıer'in hemşiresi,Asaf Muammer'in baldızı,Şahika Frederici,Saliha Fazıl'ın ve İpti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Prof.Williams Domeseck dün ilk konferansını verdi Evvelki gün Karaşi'den şehrimize gelen Boston Üniversitesi Profesörü Dr-Williams Domeseck dün sabah 10.30 da Gureba Hastahanesi 3 üncü Dahiliye Kliniğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Traktör lâstiklerine dair Vilâyetin tebliği Traktör ve ziraat makinelerine ait lâstik tevziatı hakkında Vilâyetçe dün bir tebliğ yayınlanmıştır.Tebliğde aynen şöyle denilmektedir:30/12/955 tarih ve 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • Azınlık okullarını Bölge Müfettişleri teftiş edecek İlköğretim müfettişleri,dün Maarif Müdürü Hayrullah Ors'ün başkanlığında aylık mûtad toplantılarını yaparak bazı kararlar almışlardır.Buna göre,şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1956
  • KISA HABERLER MUHTELİF istihsâl bölgelerinden yarın şehrimize bol miktarda kışlık sebze getirilecektir.RESSAM Nuri İyem'in hazırladığı resim sergisi,dün saat 17 de Şehir Galerisinde açılmıştır.ŞEHRİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • 0(TAKVİMDEN BİR YAPRAK Palavralar ve palavracılar)NASIL her sene yeni yılı karşılamak üzere sabahlara kadar i içip zurna gibi sarhoş olmak,elde avuçta ne varsa sarfedip bütün bir ay pisboğaz ispinoz g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • 101 FOTOĞRAF SERGİSİ Kemal Baysal küçüklüğünde fotoğraf makinesini koynuna alıp yatacak kadar fotoğrafçılığa meraklı idi.Büyüdü,hedefine arzuladığı şekilde ulaşmak için Almanya ve Amerika'da fotoğraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Mısır Batı âlemine sırt çevirmeyecek Abdünnâsır in bundan sonra komünistlerden silâh almayacağı ve ingiliz.Amerikan yardımım kabule yanaşacağı tahmin ediliyor [ASSOCİATKD PRESS] NEW YORK 2 Herald Trib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • ilk ingiliz hidrojen bombası tecrübesi [ANADOLU AJANSTI LONDRA,2 Daily Express gazetesi,bu sabahki başmakalesinde,İngiltere'nin ilk hidrojen bombası tecrübesini,Avusturalya ile Güney Kutbu arasında de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • dolmuş ir ı MJ-ı j.Dolmuş ÇIKIYOR SİYASİ MİZAH MECMUASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Ekspres Bank SAADET KEŞİDESİ TALİHLİLERİ 100.000 URA:Despina İsporidis Galata Şubesinden)1000'er LİRA:Galata Şubesinden Bartın Şubesinden İzmir Şubesinden İstanbul Şubesinden Alsancak Ajansından Çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • BANA SOR t Eski zaman ve şimdi Nahide F.İzmir)evlilikten bahsederek diyor ki:«Herhalde eski zamanın erkekleriyle şimdikiler arasında oldukça büyük farklar olmalıymış.Eskiden iki,üç,dört hanımla yaşarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • İzahı imkânsız bîr telepati hâdisesi İtalya'da bir kadın kendisini imdada çağıran oğlunun sesine gittiği zaman onu can çekişirken buldu [AKADOLU AJANSI] SALERNO,2 Salerno'da vukua gelen bir telepati h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Sokak ortasında kaimi;allı insan yardım bekliyor Tehlike arzettiği için evleri yıkılan Dilsiz ailesi,sesini çı karmadan nurtopu gibi dört çocukla kaldırımda yatıyor Soyadı «Dilsiz» olan i nüfuslu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Mrşl.Tito Tut Ank Amon'un mezarını gezdi [ASSOCIATED PRESS] LUXOR Mısır)2 Başkan Tito pazar günü Tut Ank Amon'un boş mezarını ziyaret etmiştir.Lâhidin bulunduğu müzeye girerken Yugoslav' lideri Mısır'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Sanat altın bileziktir Hanımının bileziklerini çalan bir hizmetçi kız hakkında takibat yapılmaktadır.Arnavutküy'de Tramvay caddesinde 87 numaralı evde çalışan Meliha Havva ev sahibi Rüç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Pier Angeli bir filmde ilk defa şarkı söyliyecek [ANADOLU AJANSI} HOLLYWOOD,2 İtalyan asıllı yıldız Pier Angeli «Portafrique» isimli filmde ilk defa şarkı söyliyerek İtalyanların doğuştan müzisyen yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • İki çocuğunu öldüren bir kadının idam edilmesi isteniyor [ANADOLU AJANSI] PORTLAND Amerikan)2 32 yaşında bir kadın,iki çocuğunu öldürdüğünü polise itiraf etmiş ve ikinci çocuğunu,işlediği ilk cinayett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1956
  • Sevgilisini almak için bir makinist ekspresi durdurdu Treni aniden durdurarak sevgilisini alan Sidney ekspresinin makinisti tevkif edildi;ITÜRKTEL] SİDNEY,2 Dün burada şimdiye kadar eşine rastlanmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • MEŞHUR YOSMALARI İl Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.101 Ayol bu süt kuzusunu hangi sürüden kaptın?Kâzım:Sorma Şahin abla.Cahillik.İlâhi seni câhiller götürsün inşallah.Elâlemin yüksük kadar çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.98 Rebiülevvel ayının birinci güntLsarayda Yeniçerilere vesâir ücretli askerlere ufc aylık ücretleri verilecekti.Ulufe günü sarayka Kubbealtınrn bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • CİNG Yazan:SERVE Evet,Merih'te arzdakinden büsbütün başka bir manzara göreceksiniz.Çünkü orada gözleriniz ve rüytt şartlarınız da değişmiş olacaktır.Ne hoş!Diye tekrarladı Jale.Murat devam etti:Şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • I Bilinmeyen Ka TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:ğ5 Milyoner dul Mehpâre İlhan adında,çapkın-H lığı ile tanınmış bir gençle evlenir.Ve bir gece g evinde öldürülür.Polis,İlhandan şüphelenir.Genç adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY DAHA BlRŞEYLER SATIN ALMAdl UNUT-AMADIN «l 1 BAKSANA ÇANTANDA 50 WJ3UÇ KALMIŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • CİSCO KID JOSE SAÜNAS,KOLAY İŞ PEGIL CİSCO K.İD DEM DE KURTULMALIYIZ L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.t O&JUM acâİp Bie ÇOCUKTUR AAÜ5TEEİLEKİ BEĞENMEDİĞİ ZAMAN İŞİ BI-RAKIP GİDER KUSURA BAKMA vim Beud çok ÇAUŞTiĞi İÇİN-OİR.DOKTOR OLMAK İS-TİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1956
  • AVCI JED FORAN LARRAZ.NE MR.PULL.TON KARIŞ» İLE BURAYA MI GEI_Mİ$ BOŞ VERE VAKİTLERİNİ KAYBE-DİYORLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • BÜLMÂCÂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Bir mülkî teşkilât birimi,2 Çıplak,3 Bir gıda maddesi Bir hayvan Kısa bravo,4 Madenî ip Takat,güç.5 Bir askeri birlik Gerçek.6 Ün,isim Adale i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • SENENİN EN POPÜLER SİNEMA YILDIZLARI HOLLYWOOD,2 Bosfor)«Montion Picture Herald» tarafından tanzim edilen bir listeye göre yılın en popüler aktörü unvanını James Wayne almıştır.İkincilik Grace Kelly'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • ANTONELLA LUALDİ ANNE OLACAK COTE d'AZUR,2 Bosfor)Bundan birkaç ay önce aktör Franco Interlenghi ile evlenmiş bulunan sevimli İtalyan yıldızı Antonella Lualdi,kocası ile birlikte seyahate çıkmıştır.Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • N E W J E R S E Y'DE ÖPÜŞMEK YASAK EDİLDİ [BOSFOE] NEW JERSEY 2 Son günlerde Stochon'da çıkan ve tehlikeli bir hal alan grip salgını üzerine Belediye Reisi neşrettiği bir günlük emirle öpüşmeyi yasak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • ASANSÖRDEKİ CİNAYET Tezgâhtar,cBir sadakacık» diye kendisine sokulan kör adamı,«Yine mi sen?Çobuk defol curadan,yoksa canına okurum» diye bağırarak karşıladı.«Demek öyle ha.Bu defa kör adam konuşuyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • Hazırlayanları TURHAN ŞRÇUK ÛÜt€NT ORAK Banyodan sonra,vücudunun sırları hakkında en fazla gevezelik eden açık elbiselerini giyen Afrodit,mahzendeki altın dolu küpünden ziyade,bomboğ duran kalbini dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak M iş hayatınız:Bir karar verecek ve neticeden memnun kalacaksınız.His hayatınız:Sevdiklerinize karsı sevginizin kuvvetini belli ediniz.Sağlığınız Endişe edecek hiç bir şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • SAĞLIK FİLMİ H Resimleri fi Nezih mmm Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır I İDRAR TAHLİLİ 2)Rj 7 İdrarda şeker bulunması:Normal insanın id-j:|v.|î rarmda şeker bulunmaz.Bununla beraber,büyük he-yecan anları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • Alaturkayı müdafaa 21 Aralık tarihli yazıma cevap veren ve diğer Alafranga müdafilerine cevabım.Tüx-k Musikisinin Batı Musikisinden üstün vasıfları:1)Millî Musikimiz oluşu.İsbatı:Musiki Mecmuası No:16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • «İNSANLIK» GÖZÜM yaşardı.Milliyet'in bir kenarına sığınmış bir haber vardı,bilmem farkettiniz mi?Amerika'da,Connecticut'da,Life dergisi yazarlarından birinin «200» yıllık büyük köşkünde,gece yarısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • 8 11 111 V 1 7 111 ¦I II n 111 I 6 C6 11 £6 11 36i İli 5 11 BS İlli 111 F5 II 4 11 g 11 11 3 11 03 ısı İlli F3 11 2 «11 ca £2 11 11 11 İlli A B C D E F GN Satranç dersi No.7 A T Bütün satranç taşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • 3 Mı.John Heveloc Forgythe adında New-York'lu kalkıp da,«Amerikada bir Elazığlı» diye bir piyes yazsa Broachvay sahnelerinde bu belki senelerce rağbet görerek oynar,ama,ayni eserin Türkçesi Elâziz,Ila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1956
  • r »II I *v BUGÜNKÜ NİYETİNİZ J 76538493 574 SHŞOKM İRAEE 6 9 8 7 3 8 5 O Y A V L N N 4 9 8 5 7 2 9 3 6 4 9 5 8 7 3 6 9 4 7 6 S I A S G 0 E A S U G I T I G B L T L I 3 6 2 8 4 5 7 9 3 8 2 6 4 3 5 7 8 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1956
  • OPON OPON OPON OPON baş,diş,adale,sinir,romatizma,siyatik ağrılarına karşı bayanların muayyen zamanlar* daki sancılarında yorgunluktan ileri gelen ağrı,dermansızlık ve kırıklığa karşı grip ve nezle ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • ZEKİ MÜREN MAĞAZASINDA Ta-fiye dolay isiyle sermayesine yapılan satışlardan istifade* ediniz!Parfüm Bijuteri Tuhafiye çeşitlerini piyasa fiatmdan çok daha ucuza temin edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • GÜNDE ELLİ LİRA KAZANÇ "400 lira ile günde en az 50 lira kazanmak ister misiniz?Derhal ^on sistem 19.Î.5 model TRİKOTAJ makinası alınız.Alman tekmemin yenilikleri ile hazırlanmış otomatik ayarlıdır.Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • ERİM TİCARET TÜRK ANONİM ORTAKLIĞINDAN Ortaklığımız hissedarları aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 25 Ocak 195fi Çarşamba günü saat 14 de Galata Voyvoda Caddesi No:40/42 deki merkezim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • milliyet VAYINLAKJ Ustad Reşad Ekrem Koçunun TÜRK ZAFERLERİ adlı büyük tarihî eseri nefis bir kapak içinde ciltli olarak satışa arzedilmiştirt SATIŞ Beyoğlunda Kitap Saray,Bâbıâlide İ tnkılâb ve Remzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız reviri için TL 250.iki vÜ7 elli lira)aylık ücret ile bir hemşire alınacaktır Taliplerin Kızılay Hemşire Okulu mezunu olması ve bir ameliyathanede çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Milliııet N a lı i b i Ercüment Kar» ı ERCÜMEN1 KAftACAN Yazı Işlert Müdürü ABDİ İPEKÇİ B a s t l d t y Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • IIİ(Kİ.Salı RUMİ 1375 3 1371 Cema 1' zıycl e\vel OGAK Aralık 19 1956 21 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.26 2.34 Öglr-12.18 7.26 İkindi 14 39 9.47 Akşam 16.52 12.00 Yat m 18.29 1.38 İmsak S 10 12.47 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • VAKIFLAR BANKASI SERMAYE 50.000.000 T.L cu* 1\V\*iw5 j vw»-v.v.gg^uv.'PLa.TS?i: 5.W Ade* v« v« t\tf tu*arı Bir M üray« oşobiJeo no.ooo ömO« boyunca AYtlK GEI-İR 62 Ade» 1500.000 MESKEN K«E0İ3l 5SÜ Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • İstanbul Gazetecilerinin Eşya Piyangosu Çekildi 1 İstanbul Gazetecilerinin İstanbul 2.Noteri Ümran Nazif Yiğiter'in ve Vilâyet murakıplarının huzurunda çekilen Yılbaşı Eşya Piyangosunda kazanan numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Sinema sevenlerin çok zamandan beri beklediği RAJ KAPOR ve NARGIS'in A H Bugün Suvareden İtibaren Beyoğlu g U Ifl t ıı Sinemasında NOT:izdihama meydan verilmemek için haftanın biletleri sinema gişesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Bir haftadan beri bütün İstanbul halkını kahkahadan kıran şaheser BÜYÜK ARTİST RENKLİ Knosk on Word)RENKLİ DANNY KAYE YENİ MELEK Sinemasında 2 nci ve SON HAFTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • DÜNYA MACERALAR ROMANLARI KRALI MAYK H A M M E R' in en heyecanlı eseri ÖP BENİ ÖLDÜRESİYE «Kiss mı Deadly» Albcrl Dckker Marian Carr Ralph Mccker Orijinal Perşembe akşamından itibaren LÂLE ve AR Sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Marilyn Monroc'nin rakibesi Dİ AN A DORS EDGAR BUCHANANveJANETTE SCOTT MAMBO Renkli büyük temaşall filminde iki ÇILGINLIKLARI saat müzik,dans ve güzel şarkılar dinleyerek geçireceksiniz.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • Amerikanın en gözde ALAN LADD'in SİLAH BAŞINA «Drum Bear-ALAN LADD AUDKEY DALTON MARİSSA PAVN Hakiki Renkli Sinemaskop Perşembe aksanımdan itibaren YALNIZ ELHAMRA SİNEMASINDA ilâve:En son WARNER PATHE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • TAKSİTLE ARSALAR-Hemen ev yapıp oturabileceğiniz çok ucuz ve kıymetli bir arsaya sahip olmak istiyorsanız,Şirketimizin satışa arzettiği Bakırköy ile Yeşilköy arası Londra asfaltı mevkiindeki fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.01.1956
  • ilim ve İnisin Sahafında,Mühim bir İhtiyaç Karşılayan:BÜYÜK İSLÂM TARİHİ Yazan:Abdurrahim ZAPSU Pek nefis tah,cilt ve nıünderccat Tevzi V.Net Kitabevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • 97 Sadi Hikmet bey nedense buna göz yumuyormuş.Zavallı patron!Artık açıkça söylüyordu Kâzım Rıfkı.Tutuldu,müthiş tutuldu kıza!Salondakiler de aynı fikirdeydiler Ayşenin yanında hırsla,hiddetle söyleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Mimar Odaları temsilcileri ile yapılan toplantılar Vilâyet İmar Komisyonu ile Mühendis ve Mimar Odaları temsilcilerinin bir müddettenberi yaptığı müşterek çalışmalar dün sona ermiştir.Toplantıda yenid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Nazilli Cezaevinde bir arbede çıktı t Baştarafı birincide da yılbaşı eğlenceleri için hazırlık yaparlarken,kumar yüzünden çıkan anlaşamamazlık münakaşa ile başlamış,bu,kavgaya inkılâb etmiştir.İçlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Fransa'da seçimler dün yapıldı t Baştarafı birincide çaktır.Mendes France ve büyük rakibi Başvekil Faure'un başbaşa gittikleri tahmin edilmektedir.Radyolar,Başvekilin yeniden seçildiğini bildirmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • General Read bir avda yaralandı [ASSOCIATED PRESS] İZMİR 2 NATO'nun Güney Doğu Avrupa bölgesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral George W.Read geçen hafta geçirdiği bir av kazasmı sol gözünün üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Başvekâlet bütçesi dün tartışmalara sebep oldu t Baştarafı birincide mesi ve tahsisatlarının kaldırılması hakkında Diyarbakır mebusu İhsan Hamit Tiğrel bir önerge vermişse de,bu önerge 4 reye karşı 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Demirciler Derneği müşkül durumda kalmış ithalâtta mal değişimini men eden son sirküler,bazı tacirleri müşkül durumda bırakmıştır.Bu sebeple İstanbul Demirciler Derneği dün Ticaret Vekâletine bir telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini aksattı Birkaç günden beri devam etmekte olan şiddetli lodos fırtınası,Şehir Hattı vap«" seferlerinde aksamalara sebep olmuştur.Dün sabahtan itibaren Sirkeci Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Bîr ilkokul talebesi boğulurken kurtarıldı Kabataş araba vapur iskelesinden kendisini denize atan bir ilkokul talebesi,bir trafik memuru tarafından kurtarılmıştır.Cihangir'de Sormagir sokağında 37 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Banyoda ölen bir gencin cesedi Morga kaldırıldı Banyoda ölü olarak bulunan Fevzi Tefoğlu adında bir gencin cesedi morga kaldırılmıştır.Bostancı'da oturan Fevzi,Taksim'de Vahitmuhtar caddesinde 75 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Renkli televizyon yayınları başlıyor [BOSFOR] NEW YORK 2 National Broadcasting Company'nin bildirdiğine göre 15 nisan 1956 tarihinden itibaren Chicago istasyonu renkli televizyon yayınlarına başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Hürriyet Partisinin Ege'de faaliyeti arttı Baştarajı birincide izmir müteşebbis heyeti azaları,Parti Genel Başkanı Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ile kuruculardan Ragıp Karaosmanoğlu ve Muammer Alakant'la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER «ııımıııııııımııiMHMinııııııımııııııııı ÇULLUK Pazarın yılın ilk gününe rast» laması,bir evvelki geceyi uykusuz geçirenlerin ava çıkmalarına bir mâni teşkil etmiştir.Maamafih b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Fenerbahçe genç takımı Balıkesir'e gidiyor Fenerbahçe Genç takımı,Cuma günü iki maç yapmak üzere Balıkesir'e gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Ankara kulüpleri Radniçki organizasyonuna dahil ANKARA ti.Hususî)Ankara kulüpleri müteakip haftalarda da Galatasaray Fenerbahçe ve Yugoslav liginde üçüncü durumda bulunan Radniçki'nin iştirakiyle tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Beşiktaşlılar Ankaradaıt döndü Yılbaşını Ankara'da geçiren ve yaptıkları iki karşılaşmayı da kazanan Beşiktaşlılar dün sabah şehrimize dönmüşlerdir.Sona eren ilk devre lig maçlarından Siyah Beyazlılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Bir yolcu uçağı denize iniş yaptı [ANADOLU AJANSI] RİO DE JANEİRO,2 Santos Dumont hava alanına gelecek olan Brezilya Hava Yolları uçağı bu sabah 21 yolcusu ile birlikte denize inmiştir.Uçak yarıyarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Yeni yıl günü Amerika'da 226 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,2 Yeni yıl hafta sonu trafik kazaları Amerika'da 226 yi bulmuştur.Trafik kazalarında ölenlerle yangın ve muhtelif diğer kazalarda öle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Marilyn Monroe Laurence Olivier ite film çevirecek [ANADOLU AJANSI)KİLOCK irlanda)2 Amerikan film rejisörü John Huston,«The Sleeping Prince» Uyuyan Prens)adlı meşhur piyesi filme almak ve baş rolleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Güneşin füze ile resmi çekildi [ANADOLU AJANSI] BOULDER Colorado)2 Kolorado Üniversitesi İlim Fakültesinin dün bildirdiğine göre,13 aralık günü,bir füze içine konan fotoğraf makinesi sayesinde 96.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Alemdar Şeytanları galip Sultanahmet sahasında yapılan dostluk maçmda Alemdar Şeytanları B)takımı Yedikule Çetinkaya B)takımı ile 2-2 berabere kalmış,A)kadrolarının yaptığı maç ise Alemdar Şeytanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • HAKİKİ sporculuk Sahadaki centilmence hareketler takımın muvaffakiyetinde büyük bir rol oynarlar.Geride bıraktığımız 1955 senesinde memleketimizde cereyan eden sportif hâdiselerin en önemlisi,hiç şüph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1956
  • Atletizm Federasyonu olimpiyat hakkında açıklamada bulundu 1956 olimpiyat oyunlarına atletlerimizin seçim şekli mevzuunda,'bir tebliğ neşredildi Atletizm Federasyonu,Federasyon Reisi Nailî Moran'm baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.01.1956
  • Milliyet AAJ*X2 TAHMİN MAÇLAR G.B.ninninin;imi"'"" G.SARAY BEYKOZ I I tnmttıımmmımmıııntmımımmmımımfitmııntıı:mnftnnıı:mıtııum;«MMM BEŞİKTAŞ B.SPOR vtmııııın;mmıııtm:tımınıi" ELEKTRİK DENİZGÜCÜf ırııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Macarlarla mukavele imzalanmamış ANKARA,2 Hususi muhabirimizden)Futbol Federasyonu Reisi Hasan Polat,Macar Millî Takımının memleketimizi ziyaretine ait mukavelenin imzalandığı yolundaki haberlerin ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Dünyalmil rekortmeni geliyor Haziran ayında Fenerbahçe Atletizm Bayramı,ağustosta da yapılacak olan Cezmi Or müsabakaları münasebetiyle,dünyanın en şöhretli atletlerini bir araya toplayacak olan İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Basriye15gün ceza verildi Bu hafta maçları olmayan Adalet izmir'e istanbulspor İse Ankara'ya gidiyorlar Fenerbahçe sol beki Basri,Adalet maçının sonunda soyunma odasına giderken «ileri geri» konuştuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • MİLLİYET KUPASI %T hır nıım iz Bursa lig maçları için bir gümüş kupa ortaya koymuştur.«Milliyet Centilmenlik Kupası» Bursa lig maçlarının sonunda,en centilmen takıma verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • [REUTER] Pazartesi ve Sah günleri Wolwerhampton'la yaptığı iki maçta 3 3 ve 2 2 hk beraberlikler alan Arsenal futbol takımı,geçirdiğimiz Cumartesi Bolton Wanderevs'i 3-1 lik bir mağlûbiyete uğratmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Galatasaray'ın ellinci yılı balosu Galatasaray Kulübü,kuruluşunun ellinci senei devriyesi 2 ocakta Hilton'da verilecek bir balo ile açılacaktır.Bu balo haricinde sportif temas olarak kış aylarında sâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Ankara'nın 8 profesyonel9 i İlk devre sonunda lig,liderliğini Güneşspor gol averajı ile kazanmaya muvaffak oldu Veli Necdet ARIĞ Profesyonel ve Amatör Küme Ankara lig maçlarının ilk devresi,kapanmış b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • BABA GÜNDÜZ fi »HÛ U İ KH1Ç 'I N HAYATÎ Yazan:HALİT TALAYER Tefrika No.16 Daha fazlasını dinleyemedi.Koşarak odasına çıktı.Saatlerce hüngür hüngür ağladı.Ertesi sabah daha gün doğmadan bavulu elinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Ititıîmiii İİmiii Kayakçılarımız Erciyeş'te çalışırlarken Ocakta gidiyor kayak ekibimiz Avusiuryadaki müsabakayı müteakip kış olimpiyatlarına iştirak edecek Erciyeş'teki millî kayak kampında antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Fenerbahçe idare heyeti bugün bir toplantı yapıyor F.Bahçe Futbol Şubesinde zecrî tedbirler alınacak Klüp idare Heyeti profesyonel kadroda tedricen ihraçlar yapmak kararında görülüyor Fenerbahçe profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • İstanbul genç karması Üç şehir karmaları arasında yapılacak maçlara hazırlanmakta olan istanbul Genç Karması,dün Şeref Stadında Refik Osman Top ve Sabri Kiraz'm idaresinde çalışmalarına devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1956
  • Dağistanlı'nın gönderdiği telgrafın klişesi YAŞAR'A 500 Lira gönderildi ANKARA.2 Hususî)"Güreş Federasyonu,İsveç'te tedavi altında bulunan antrenör Yaşar Doğu'ya 500 liralık bir yardımda bulunmuştur.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor