Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Kıbrıs Valisi tedhişçilere 9 9 sert bir ihtarda bulundu 'Tedhiş teşkilâtının kökü kalacaktır,diyen Sir John Harding İngiltere'nin Kıbrıs'ı terkinin bütün dünya için hakikî bir tehlike arzedeceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Tayın bedeli lâyihası Meclisle [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Millî Müdafaa Vekâleti tarafından hazırlanan ve bir Hükümet teklifi olan Ordu mensuplarına ait yeni Tayın Bedeli Kanunu lâyihası yarın B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • [RÜÇHAN ÜNVEfl] PİYANGODAN 5 BİN LİRAYI AL-DIKTAN SONRA DEMİR PARMAK-LIKLARIN ARDINA GEÇEN TALİHLİ Piyangodan 5000 lira kazandığı gece tevkif edildi [BEDİRHAN ÇİNARJ Adın ne?Ekr«m Şen can.Kaç yaşındas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Başvekâlet bütçesi müzakereleri [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Yarm saat 10 da Bütçe Komisyonu yeni yılın ilk içtimaını yapacaktır.Dün tamamlanamayan Başvekâlet Bütçesinin müzakeresi yarınki ruzname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • TIRIİIVE KREDİ iratlı,Sigortalı,ikramiyeli Tasarruf Hesaplanın bekleyiniz.GENEL SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • [A.P.J *tf*CİM fîÜNİİ BuK"u *'r*n*a ivin seçim günüdür.Halk.feshedilen Parlâmentonun ysnl üyelerini seçecektir.Se-UUnU ç|m kampanyası cuma günü resmen sona ermiş,»y sandıkları da hazırlanmıştır.Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • D.P.haysiyet divanı Ahmet Hatı'mn ifadesini aldı Ahmet Hatı,ayrıca Fuat Köprülü tarafından da dinlendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Bolu Mebusu Ahmet Hatı'mn Demokrat Parti Müşterek Haysiyet Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Reisicumhur Ankara'ya dönüyor [ANADOLU AJANSI] ERZURUM 1 Reisicumhur Celâl Bayar,Belediyenin şereflerine tertip ettiği kokteylde hazır bulunduktan sonra,beraberinde Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Memur maaşları tevzi ediliyor Memur maaşları bugün tevzi edilecektir.Bu husustaki hazırlıklar ikmâl olunmuştur.Diğer taraftan,Denizcilik Bankası idarecilerinin belirttiklerine göre.Banka memur ve işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • [Bîr Amerikalı'nml fMakbule Atadana| lyolladığı mektupl [ANKARA AJANSİ]E ANKARA,1 ATATÜRK filminin çekilmesile nîâkalt j=M tetkiklerde bulunmak üze-b jjj=re geçenlerde memleketimize Ş s gelen Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Dünya Liderlerinin yeni yıl mesajları Eisenhoıver,Bulganin,Eden ve Edgar Faure mesajlarında dünya sulhu uğrunda çalışacaklarına söz verdiler [MİLLİYET RADYtf SERVİSİ] PARİS,1 Yeni yıl münasebetiyle Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • NE EĞLENDİK,NE EĞLENDİK [İLHAN DEMIRKL1 Yılbaşı gecesi İstanbul sokaklarında,ayık kafa ile dolaşanlar,hayli neş'eli sahnelerle karşılaştılar.Noel Baha'nın Demre'de yaşamış olduğunun geçen yıl anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Hürriyet Partisi liderleri Ege'de Partinin ilk Vilâyet teşkilâtı dün Manisa'da Kuruldu.F.L.Karaosmanoğlu,Üstündağ ve Alakant gazetecilere birer beyanatta bulundular [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Hür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • BEDESTAN MI,MEYDAN MI?IRUÇHAN ÜNVERJ İlgililer bütün güçleri ile bu şehirde bir intizam yaratmak için çalışsınlar,bizdeki bu başıboşluk zihniyeti değişmedikçe,hiç bir neticeye varamazlar.İşte,bu köhne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • Eskişehirde 2 tren çarpıştı Kazaya Vezirhan İstasyonu makasçısının yanlışlıkla iki katarı ayni hatta sokması sebep oldu Hususî Muhabirimiz HASAN AKAR'danl ESKİŞEHİR,1 Bugün bir istasyon makasçısının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.01.1956
  • YOZGAT'TA DA volfram madeni müşahede edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1955 yaz aylarında bütün memleketteki jeolojik çalışmaları esnasında Uludağ'da tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Migros üç ay zarfında 370 bin lira safi kâr yaptı Şirket faaliyete geçtiği Ekim ayında 770 bin liralık satış yaptı.Geçen ay ise bu miktar 1.430.000 liraya yükseldi Migrosun faaliyet hâlinde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Boston Üniversitesi Profterinden biri geldi Boston Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Williams Dameseck,dün saat 18 de uçakla şehrimize gelmiştir.Şehrimizde üç gün kalacak olan Profesör,bugün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Şehir Hatları Vapurları için yeni iskeleler kuruluyor Trafiği düzenlemek maksadiyle girişilen çalışmalara muvazî olarak Şehir Hatları vapurları için yeni iskeleler kurulması düşünülmektedir.Hk olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Kaçak inşaatla r adeie arttırılıyor Kaçak inşaatla mücadele için,kaymakamlıklarda müstakil birer büro kurulması kararlaştırılmıştır.Bürolar devamlı olarak bu işle meşgul olacak ve ayni mevzudaki faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Paşabahçe'de bir işçi intihar etti Paşabahcede,Harmantepe sokağında oturan ve ayni semtte Cam Fabrikasında çalışan Recep Kaya adında biri,dün sabah evinde,yatak odasının tavanına asılmış olarak bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÛNYADANT SANAT HABERLERİ M HulkiSANER BÜLENT TARCAN VE ESERİ BALE SÜİTİ 1953 senesinde bir yaz günü Ankara Devlet Konservatuarı mezunlarından Ferit Tüzün Bülent Tarcanın evinde piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Bir terzi kalfasını makasla yaraladı Alemdar'da terzilik yapan Ha üt Candan adında biri,yanında çalışan kalfası İsmail Ayalat'ı makasla karnından ağır surette yaralamıştır.Hâdiseye,dükkânın önünden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Yerli ipliklerle yapılan balık ağları kullanılıyor Et ve Balık Kurumunun yerli ipliklerle yaptığı balık ağları kullanılmağa başlanmıştır.Tecrübe mahiyetindeki çalışmalar müsbet netice verdiği takdirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Kandilli Rasathanesi takviye ediliyor Kandilli rasathanesinin takviyesi için teşebbüse geçilmiştir.Rasathanenin bilhassa beynelmilel çaptaki rasathanelerle işbirliği yapmasına çalışılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Piyasada röntgen filmi sıkıntısı arttı Güç temin edilen kalitesi düşük filmlerin fiatları köntrolsuzluktan anormal seviyeyi buldu Son günlerde hissedilen röntgen filmi sıkıntısı ve fiatlann anormal yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Park ve bahçeler tanzim edilecek Şehir park ve bahçeleri tanzim edilecektir.Bu hususta Ziraat,Orman,Fidanlıklar ve Belediye Bahçeler Müdürlükleri müşterek bir program hazırlamışlardır.Tatbikata bugünl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • I Bugünlük bu kadar i î OK şükür gitti.I g Kim?1955 mi?I Elli besiyle de,elli altısıyla da yılbaşı gecesi.Bir yakın akraba,dost ve komşu ailede bu İ mânâsız geceyi musiki ve şiir sohbetleriyle mânalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Bir iğneci,bir gencin ölümüne sebep olmuş Bakırköyde oturan Ali Anker adında bir iğnecinin,Kâzım Karakurtoğlu adında bir gencin ölümüne sebep olduğu iddia edilmektedir.Bakırköy Bez Fabrikasında çalışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • KISA HABIRİiR YENİ Tevzi Bürosu,bu sabahtan itibaren Sultanahmet'teki yeni yerinde faaliyete bağlayacaktır.VİLÂYET Trafik Komisyonu bugün yapacağı toplantıda,trafik mevzuundaki dosyaları İnceleyecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Üzerinde bıçak bulunan iki kişi yakalandı Yaşar Nasuh ve Tevfik Emacu adında iki kişi dün Adliyeye verilmiştir.Evvelki gece arama tarama yapan memurlar bunların üzerinde birer bıçak bulmuşlardır.Ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN Tel:48 67 92)«Kanun Benim» Blff Elliot Preston Poster İngilizce.MELEK Tel:44 03 80)«İlk ve Son» Cahide Sonku Nuri Altınok Türk filmi.AR Tel:44 43 94)ı «Talih Revüsü» DorJs Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • 1956 YILINDA «S ayrıca 875000 TÜRKİYE 4 BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Orkestra müziği 13 00 Şarkılar PL)13.30 Saz eserleri 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği ve hafif melodiler 14.30 Şarkılar.Afitap Karacan 15.00 Kapanış.16.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • T İr VAKIFLAR BANKASI'nın 30 Aralık 1955 Tarihinde Yapılan YIL SONU KEŞİDESİNDE KAZANANLAR ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR İstanbul Şubesi 8796 Bay Orhan 7340 Bahiç 10266 Hüsnü Taksim 5909 Bn.Saime MESKEN KR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Yeni-Yılın İlk Keşidesinde KALAMIŞDA Ve NIŞANTAŞINDA Konforlu 2 APARTMAN DAİRESİ HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ.İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Sömestr tatili dün sona erdi İlk ve orta öğretim okullarının bir hafta devam eden yılbaşı ve birinci dinlenme tatili,dün sona ermiştir.Bahis konusu okullar bu sabahtan itibaren açılacak ve tedrisata d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1956
  • Noel Babalığa heves eden bir çocuk yaralandı Noel babalığa heves eden Nuray Sürmeli adında bir çocuk hastahaneye kaldırılmıştır.Fatihte oturan Nuray pamuktan saç ve sakal yapmış,sonra yaktığı bir muml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • Wi timi sı vCO^y,W [HİSARI GÜZEL MARGARET ^n9^tere'de önümüzdeki hafta bir «Yat Sergisi» açılacaktır.Sergiye katılacak en güzel ve büyük yata «Maid Margaret» adı verilmiştir.Yat böylece,Ingilteredeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • 56 da neler olacak?Otuz yıldır tahminlerinde büyük isa# bet kaydeden Türk kâhini AKYÜZ AMCA bu yıl için de tahminler yaptı Dünyanın her tarafında yeni yıla girildiği günlerde,o yıl içinde neler olacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • Bir İtalyan kâhininin kehanetleri [ANADOLU AJANSI] ROMA,1 Achille Angelo adında Napolili bir kâhin 1956 da harp olmayacağını,fakat önemli mevkilerde bulunanlar arasında düşme ve yükselmeler olacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • WZZ2ik BANA SOR Uzun ömür sahibi olmak.Fuat D.İstanbul)sıhhî yasamaya gok önem veren biç okuyucumuz:«Oluz yaşımdayım.Ağzıma bir tek sigara,bir karteli içki koymuş değilim.Vücut ve kafayı yıprattığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • En kıymetli tarihî vesikalarla dolu Maarif arşivinin tek memurla tasnifi belki de 75senesürecek Topkapı Müzesinde 36 sandık evrak beş kişiden bir'e inen tasnif heyetini bekliyor [İLHAN DEMİREi^l Talik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • GEÇMİŞ OLSUN Hollywood yıldızı Arlene Dahi,Londrada evvelki gün bir apandisit ameliyatı geçirmişti.Bu haber üzerine kocası Fervando Lamas derhal uçağa atlayarak Londraya gelmiş ve doğru hastahaneye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI BURSA ŞUBESİNİN 26.Aralık.l 955 pazartesi günü açılışı münasebetiyle Bu şubemizde açtırılan hesaplar için HUSUSİ KEŞİDE 1 Bir şahıs için tutarı 120.000 lirayı aşabilen ÖMÜR BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • v,TAKVİMDE I Adam öldüren kadın BİZ gazeteciler herhangi bir hâdiseyi anlatırken ekseriya vak'anın püf yerine ehemmiyet vermiyoruz.Dünkü gazetelerde İzmir'den hususî surette istihbar edilen bir haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1956
  • 1»^"u-v D OLMUŞA U/UNAV ^Az'yöH H DAM î'tftf #v S0/W MÜFeTr»ğ «aSB Ç)^pp AHMET BE3fVf fioUESt dolmuş HAFTALIK MİZAH MECMUAS "W,5*WM« ANICARANlN TAŞINA SAK ü» bunu on y d unuz mıi?ADLÎ H&RAN İŞTE DOLMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • CİCİ CAN POLİSLEKLE Ç&RPıŞıZiCEN,kARABORSAOHıH İSTİFLEDİĞİ t MALLARIN M£VDAA/A QKMAS!'A\t pA SEPEP OLDU.VE etr/LECE CENHETJ OLDU.PEKİ POLİSLER Bu KARABOCSACM YAKALA MADILAE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • WAtT DISNEY r ¦£*$ni 7xüc küçük boncuğu-evden kaçtı oa!ma Bunak sen komj ^ALIKSIN değil,Mİ BEM Mİ_TABİİ.TABİİ.AMA BİRAZ ÜŞÜTTÜM DE 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • AVCI JED FORAN LARRAZ 3ED SAMA COK KARA B'2 HA3ER az evveı» VAPURDAN Bit?KAKI KOCA İNCİ GAÜ6A FUÜLTONİ' LAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • TOMBİK ^^^l^o M tiytıiı 1 f T?f I MftJ ^^İİfefci^r rL^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • DEMİR YUMRUK T ti ISMAEU' CAK.misimiz AAEKSl İŞTAHIM.YOK JOHN C MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • JOHNNYHAZARD FRAt-IK R0BİÎISIS' &ABAÇA KAPISI AÇIK OLDUĞU İÇİN 3ÖZ VAŞARTia GAZ DA&tUVOR.sl ÖEVAMI VAtOJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • CİSCO KID JOSE SALINAS,ftOD AEED BU GECEKİ TOPLANTIDA BEN DE BULUNSAM DA HERİFLERİN PLANLA-RINI BİB ÖĞRENSEM i-JT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY ÇİAAOI ÇAMAŞIRLARI ASABİLİRİM AU HERHALDE ÇAN^AŞlR İPİNİ BAĞLAMIŞTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • CİNGÖZ MERIHTE Yazan:SERVER BEDI Tefrika No.16 Bir parmağınızı hafifçe dendireceksiniz,istediğiniz gıda,parmağınızın ucundan,imtisas yoluyla sizi doyuracak.Jale sordu:imtisas ne demek?Emme yoluyla diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • KÖSEM SULTAN Yazan:REŞAD EKREM KOÇU Tefrika No.97 Kılıç alaymdan sonra Pâdişâhı saray halkına da yine böyle dekorlar içinde uzaktan birkaç kere gösterdi.Sonra başını koltuğunun altına aldı.En mahrem a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • İSTANBUL'UN MEŞHUR YOSMALARI Yazan:RE Fİ' CEVAD ÜLÜNAY Tefrika No.100 Düşündü.Ustadan izin alayım da bir çâresini bulalım.Sen,şurada biraz beni bekle.Dedi,kahveye girdi.Biraz sonra çıktı,beraber yürüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1956
  • AŞK HİKAYESİ Bilinmeyen Kadın TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mehpâre Hanım adında milyoner bir dul,çapkınlığı ile tanınmış bir gençle evlenir.Ve bir gün evinde ölü olarak bulunur.Kocası İlhandan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • 2 Sabah saat altıda otelden ayrılırken kâtip sıkı sıkıya tembih geçti:Çemişgezek,Elâziz'e benzemez bey,orası Dersim dağları arasına sıkışmış bir kartal yuvasıdır.Soğuğundan kendini koruyasın ha.Çemişg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • GENÇ KIZ YAZIYOR:Bir bankada çalışıyorum.Yaşım 28.Arkadaşlarımın hemen hepsi evlendiği halde ben hâlâ bekârım.Bütün gün çalışıp yorulduktan sonra bankadan erkek arkadaşlarla birlikte çıkıyor ve bâzan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • ftUL^ACA 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 s sE—¦Ü 6 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Sinir hastalıkları mütehassısı.2 Göçebe Arab Manalı hareket.3 Lokanta.4 Ticarî bir ves'.'ca Müzik sembolü çalgı.5 Dini yol.6 Bir rabıt eki Din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • KEAtAL BAYSAL A.DALYAN Muğla)SUAL Fotoğrafları parlatmak için camı her ne ile sildiysem de bir türlü istediğim neticeyi alamıyorum.Acaba nasıl silmeli?Parlatma makinesi var mıdır ve kaça alınabilir?CE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • KORKUNÇ İNTİKAM Detektif Ferdi kulübenin kapısına gelince biraz durdu ve sonra kapıyı iterek içeri girdi.Bir iki adım atıp atmamıştı ki,karanlıkta önce bir el fenerinin yerde ve duvarlarda dolasan ışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • r "i im.m li ı ı m n m.l.UGÜNKÜ NİYETİNİZ H D H P I B I I S I E ş E S I E L L ş R 6 4 8 3 5 6 2 7 8 9 4 5 3 6 8 7 4 2 7 5 R V E B H ç K Y R L G A E I I 0 I A L Y 4 9 5 6 3 7 6 9 5 8 7 9 4 3 2 6 8 5 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Htztrhyonlan mmm Malî konular tamamlanınca genç kadın,cariyesine,«Sıkılıyorum Çala,canım harikulade maceralara atılmak istiyor» dedi.Ama maceraya atılmak bir gölün durgun suyuna atlamak kadar kolay de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • ARANIZDA MÜNAKAŞA Alaturkayı müdafaa [İst.Ün.İktisat I.LL Sabri Irmak'a cevap] BİR münakaşada esas olan unsur,konu hâricine çıkmamak ve muhatabı türlü şekillerle küçük düşürmemektir.Sabri Bey,Alaturka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • LÜTFEN DİKKÂT!1.1 Ocak 1956 dan sonra vostaya verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.2.Cevapların nesri Ocak 1956 sonnna kaiar devam edecektir.3.Elimizde bulunan yüzlerce mektup içinde,el yazısı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Alafrangayı müdafaa [Alaturkayı müdafaa edenlere toptan cevap 1 EDEBİYATTA,mimarîde Batı tekniğini işleyen bir millet müzik için istisna kabul edemez.Divandan sonra gelişen edebiyatımız,ileri teknik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • SAĞLIK FİMİ ü**ü t ı w.e Hazırlayan:Dr.Ercüment Baktır I Resimler:Mezih,1 İDRAR TAHLİLİ 1)Bazı rahatsızlıklarda doktorların İstediği idrar tahlili nedir,idrarda nelere bakılır?Bu sorular muhakkak ki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Çıplaklığını okuyucuya hatırlatmak arzusuyla ayağa kal+ı ve «Eğer birini seversem ölünceye kadar peşinden gideceğim» diye konuştu.Hanımların bu ölüme kadar takip palavrası tâ milâttan önce icadedildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş hayatınız:Plânlarınız-"4/da değişiklik olacağı tein y\kendi kendinizi bitimi-Vs yiniz.His hayatınız:Muhitinizde sinirli bir hava yaratmamaya dikkat ediniz.Sağlığ' nız:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Bir değil,beş kere.BİR karı koca beş defa boşanmışlar.Bu altıncı evlenişleri.Haydi hayırlısı,lisan,«elsin» de,dön,«benim» de.Fena değil.Tiryakilik mi,iptilâ mı,alışkanlık mı,şımarıklık mı,sevda mı?Sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Filatelist Kulübünde yapılmakta olan ve her hafta pazar günü saat 10 da başlayan resmî pul müzayedelerinde esen hava,tıpkı bir borsa havasıdır.Burada pul ve pulculuğa ait her çeşit materiyal satılır v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • 34 milyonluk oosta pulu çalındı LONDRA,1 T,ondra P.T T idaresinden bildirildiğine göre,Noel Bayramı esnasında,içinde 34 milyon frank değerinde posta pulu bulunan bir paket kaybolmuştur Paketin o günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Çin'de yazı sistemi değiştirildi PARİS,Yeni Çin Ajansının bildirdiğine nazaran.Pekin basını,yeni yıla girerken an'anevî yukarıdan aşağı yazı sistemini bırakmıştır.Bundan sonra Pekin gazetelerinde sold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1956
  • Sekiz senede karısı ile sekiz defa konuşan koca NEW-YORK İndiana eyaletinde South Bend'de Mrs.Gillet adında bir kadın,mahkemeye müracaatta bulunarak,kocasından ayrılmak istediğini bildirmiştir.Kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1956
  • v W^l^ ^i-diğ,adale,sinir,romatizma,siyatik ve lunı* bago ağnlarmda OPON J bayanların muayyen m oıvıaLrı cun^ı oruiM'] Tl zamanlardaki sancılarında OPON soğuk algınlığından mütevellit ağrıları teskin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • Hurda Malzeme Satılacak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda muhammen bedel geçici teminat miktarı ve satış saatları yazılı malzemeler açık arttırma suretiyle 6/Ocak/1956 cuma günü »atılacağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • Nafia Vekâletinden:1 Narlı Gaziantep Karkamış hattının Gaziantep,Nizip,Keleş ve Telhöyük istasyonlarında taahhüt harici kalmış olan müteferrik in-Ikat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • VAKIFLAR BANKA:Sermaye:50.000.000 T.L.26 Aralık 1955 Pazartesi Günü BURSA ŞUBESİNİN 28 Aralık 1955 Çarşamba Günü İzmir ÇANKAYA AJANSININ 30 Aralık 1955 Cuma Günü Ankara ANAFARTALAR ŞUBESİ'nin 30 Aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • Nakliyat Yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray Azmi Millî un fabrikası mamullerinden 50.000 çuval un ve kepeğin Bor'a nakli işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • 1956 nın İlk Büyük Kazancını n« n—n m REMİNGTON RAND TAMİR ATELYESİ Size temin edebilir.Her tip ve marka bozuk,kırık tamire muhtaç yazı ve hesap makinelerinizi ambarda çürümekten kurtarmak istiyorsanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • BE R EC c n EV* *{ti0U.Rami istanbul ULUM, 6î)fLutuMZ BATARYA 07 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • istanbul Nafia Müdürlüğünden 1 Elâzığ Van,Muş ve Erzurum hatlarına lüzum olan 600 adet ray seleti kapak zarf usulile satın alınacaktır.2 Seleflerin muhammen bedeli 15744 lira olup muvakkat teminat 118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • İstanbul Belediye Konservatuarı Müdürlüğünden Her pazar sabahı Şan sinemasında verilmekte olan konserlerimize ait duhuliye biletlerinin 2/1/956 pazartesi gününden itibaren her gün saat 13 den 19.30 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • SETA KRAVAT MÜESSESESİ Yeni yıl münasebetiyle müşteri,^cst ve sporculara en iyi dileklerini ^anar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • Bandırma Belediye Riyasetinden Göstereceği ehliyete göre 800 ilâ 120Q lira aylık ücretli kadroya Yük.Mühendis,Yük.Müh.mimar,mühendis veya bir Müh.Mimar alınacaktır.Taliplilevin Belediyemize kısa hâl t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • M.M.V.Ankara 2 No.lu As.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 5 Ocak 1956 tarihinde saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.4063-17923)Cinsi Miktaı-ı Muhammeu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • 1954 CITROEN Hâlen takside çalışan »trapontenli,1954 modeli Citroen 18.000 TXu latılıktır.Müracaat:Tel:484242 B.Etienne.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • İstanbul Liman Başkanlığından 12.Ocak.1956 perşembe günü Güverte ve Makine Lostromoluğu sınavları yapılacağından Deniz hayatları sınavına girmeğe yeter olan lann lüzumlu belgeleri jle birlikte 10.Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • bütün ağrılara karşı MlW başarı ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • S% Oda annesinin yolunda.Kıyıneâi perde ve sahne eaoetkân Lâle Oraloğlu küçücük kıa Alev Oraloğlunun güolük ÜMİtfğjl vb banyosu içiu Puro Sabona kullanır.Böylece mesleği icabt e^ldioe hususi bir ihtim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.01.1956
  • Sayfiye evleri Zengin Para ikramiyeleri Çllfim,Vadeli sigortalı Jasarruf hesapları Har KX Hraya bir kor*a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Dünya Liderlerinin yeni yıl mesajları t Baştarafı birincide sulh hakkıdır ve bütün dünya millet leri sulha susamışlardır.O halde sul ha kavuşmak için duâ etmeliyiz.Milletler sulh ve dostluk içinde yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • f-Mâliiuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Bonldıpı Yer:MİLLİYET MATBAASI V.HİCRÎ Pazartesi bum!1375 2 1371 Cema riyel' evvel OCAK Aralık 18 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Eskişehirde 2 tren çarpıştı t Baştarafı birincide dat treni gönderilmiş ve yaralılar hastahaneye kaldırılmıştır.3 saatlik bir uğraşma sonunda her iki katarın lokomotifleri değiştirilmiş ve yoldan çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Reisicumhur Ankara'ya dönüyor Baştarajı birincide taç ve vilâyet hududuna kadar da Erzurum Valisi refakat etmektedir.Celâl Bayar,istasyonda Erzurum Meb'uslarından Rıza Topçuoğlu,Vali Muavini,Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Kenya'da kadınların kıymeti arttı NAİROBİ,Kenya'da kadınların kıymeti artmış bulunmaktadır.1938 senesinde bir kadın üç ineğe karşılık satılmakta idi.1955 senesi son aylarında bir kadının bedeli altı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Yozgat'ta da volfram madeni müşahede edildi t Baştaraft birincide lar neticesinde madenin iktisadî bir değer taşıyıp taşımadığı tesbit edilecek ve bilâhare işletme faaliyetine geçilecektir.Ancak,ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Bir Amerikalının Makbule Atadan'a j yolladığı mektup Dünyanın her tarafında E fevkalâde insanlar tanımak 5 mazhariyetine nail oldum.Si-zin gölgeniz olabilecek birisi-S ni henüz görmedim.Sizinle S geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • HÜRRİYET PARTİSİ LİDERLERİ EGE'DE t Baştarafı birincide Dün Alaşehir'den gelen bir heyetle yaptığımız temaslar sonunda bu kaza teşkilâtını kuracak olan zevatı tesbit etmiş bulunmaktayız.İzmir'in muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Yeni Delhi'de sarılık hastalığı salgın halinde [ANADOLU AJANSI] YENİ DELHİ 1 Yeni Delhi'de aralık ayının başından beri salgın hâlinde sarılık vakalarına tesadüf edilmektedir.Şimdiye kadar 1500 vaka te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • İzmir'de bir köy bekçisi bir ihtiyarı döverek öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,1 Bornova'nın Doğanlı köyünde 70 yaşında bir şahıs köy bekçisi tarafından dövülerek öldürülmüştür.Bu köy sakinlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • FRANSA'DA BUGÜN seçimler yapılıyor t Baştarafı birincide da,Fransa müstemlekelerinde,Merkezî Afrika'da,Guadaloup adalarında,Martinique'te,Karibien adalarında ve dünyanın bir çok yerinde bulunan Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Kıbrıs Valisi tedhişçilere sert bir ihtarda bulundu t Baştarafı birincide hiç bir bölgenin daha emin olamayacağını kaydetmiş ve bilâkis,ingiltere'nin aynlmasiyle,Kıbrıs'ın komşuları ve bütün dünya içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Partizan Marseille maçı yapılamıyor [BOSFOR] MARSİLYA,1 Yarın,Marsilya Stadın boş kalamayacağından Marseille Partizan maçı yapılamayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • TELEFOTO Ankaragücü'nü dün 3-0 mağlûp eden Beşiktaş'lıların ilk devrede neticesiz kalan bir akı-Jnı.Nazmi'nin şarjına rağmen Ankaragücü kalecisi topu yumruklamaya muvaffak olmak-[tadır.Sağda ise santr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Bir beynelmilel futbol hakemi cezalandırılacak Muzaffer Ertuğ'un Merkez Ceza heyetinin verdiği kararı ienkid etmesi buna sebep olacak Ankaradaki beynelmilel hakemlerden Muzaffer Ertuğ'un «Medeniyet» g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Hafif atlatılan otomobil kazası tBOSFOK] ADELAİDE Avustralya)1 Burada yapılan otomobil yarışında,meşhur pilot Kym Bonython,aniden önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için tribünleri ayıran beton korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Erenköy Kız voleybol takımı çalışıyor Şehrimiz kız liseleri arasında spor rekabetini gözönünde tutan Erenköy Kız Lisesi voleybolcuları,antrenmanlarına muntazaman devam etmektedirler.Dün de sabah ve ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Bir boğa güreşçisi ağır yaralandı [BOSFOR] VALENCİA,1 Bostonlu sarışın diye anılan meşhur boğa güreşçisi Poter Tuck,burada yaptığı boğa güreşinde 250 kilo ağırlığındaki bir boğa tarafından ağır surett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Fransa Rusya boks karşılaşması [BOSFOR] PARİS 1 Uzun zamandanberi Rusya ile Fransa Boks Federasyonları arasında devam eden müzakereler neticelenmiş ve nisan 1956 da burada Spor Saraymda Rus millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Coppi,İspanya turunda [BOSFOR] MADRİD 1 İlkbaharda tertip edilecek olan İspanya bisiklet turuna Coppi de Bianchi takımiyle katılacaktır.Bu husustaki anlaşma,İspanya turu tertip komitesi ile Coppi aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • KATİL KADIH ARTİST Tanınmış bir kadın artistimiz,kendisini fena yola sürüklemek isteyen bir erkeği tabanca ile üç el ateş etmek suretiyle öldürmüştür.Ağır ceza mahkemesine verilen artistin şimdilik is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • Piyangodan 5000 lira kazandığı gece tevkif EDİLDİ fr Baftaraft birincide Hüviyetini kısaca tesbit ettiğimiz sanşm,orta boylu adamla,Emniyet Müdürlüğünün nezarethanesinde konuşuyorduk.O,demir parmaklığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.01.1956
  • 96 PERİDE CELAL Haftanın sonuna doğru Şaziye bir aksanı dönüsü utana utana İtiraf etti.Patron maaşını beşyüz elli lira yapmış.Aysenln öfkeyle,kıskançlıkla parlayan gözlerini görmekten korl rous gibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.01.1956
  • üç Beşiktaşlı yüzücü dün idman yaptı Her sene ocak ayında Boğazı yüzerek geçen Beşiktaşlı yüzücülerden Sait Gürsoy,Nezih Canbil ve Mahir Kırlıoğlu,15 ocakta yapılacak 1956 senesinin Boğazı geçme müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • Beykoz i.Spor ile 0-0 berabere kaldı Şeref Stadında yapılan maçın ikinci devresini Beykoz 10 kişi ile oynadı.Hakem î.Spor'un golünü saymadı PROFESYONEL ligin 9 uncu haftası karşılaşmalarından Beykoz I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • Yedi Fransız kayakçısı Chamonix'te [TÜRKTELJ CHAMONİX 1 Fransa kayak takımına mensup dört kayakçı ile üç yedek,burada yapılacak olan senenin ilk Alp kayak müsabakasına,eski kayakçılardan Fred Rubi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • AMATÖR LİG maçları Şehrimiz amatör küme futbol maçlarma muhtelif stad ve sahalarda devam edildi ve şu neticeler alındı:Vefa stadı:Süleymaniye 2 Y.S.Selim 2,Taksim 1 Şafak-«por 0,Fatih 1 Nişantaşı 0.Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • TENKİD Adalet'liler,ilk devrenin ilk 20 dakikası ile ikinci devrenin hemen tamamında,müdafaada başarılı,hücumda daha ölçülü gözüktüler.Kırmızı Beyazlı takımda sol bek Ahmet'in 3 numaralı formayı giyme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • N Profesyonel ligde son puan durumu TAKIMLAR O.G.B.M.A.Y.P.GALATASARAY 8 6 1 1 26 7 13 FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BEYKOZ 9 4 4 8 5 2 8 4 2 1 1 1 13 17 10 5 12 6 12 12 10 ADALET 9 4 2 3 13 8 8 ISTANBULSPOR 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • Voleybol teşvik maçları Şehrimiz 2.ve 3.küme voleybol maçlarına Kadıköy Halk Eğitim Spor Salonunda devam edildi.İlk karşılaşmada Doğangüneş,rakibi Ornekspor'u güzel bir oyundan sonra 15/6,17/15 yenmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • BABA GUNDUZ G ü N11IIZ KIL IÇ 'I H H AYA T î Yazanı HALİT TALAYEB Tefrika No.15 Aralarında söyle bir konuşma geçti:Cemil sormuştu:Sen Gündüz değil misin?Evet.Bu ne hal?Hadi biraz çalış göbeğini indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • AMER VE M.M N«ed«f t*.SftUHAOOİÜ İSİ ti sf laP* x u":"S-^JEwwu V*-fJV 'T JSJT *&üi&m 4°w*£:Wa %k m si iaŞr* î ISAMİ ONEMLI1 I MCTIPp "KURTARIL ^arı Lacivertliler,ilk devrenin son 10 dakikasında çok hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.01.1956
  • I İLHAN DEMİREL] AflAlFT'İN Gf] a Adalet'in attığı gol ve Fenerbahçe kalesi,ikinci devrenin 23 üncü dakikasında K.Erol'un çok «Jet bir sol sütü ile top Fenerbahçe ağlarına takıldı.Resim Şükrü'yü kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor