Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • 100.000 Mar* çekilişi JUU.UUU 2 apartman dairesi ve 2 arsa ile 15 kişiye 15.000 lira ve 630 para ikramiyesi GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • ADNAN MENDERES,KENDİSİNİ ROMA'ya GÖTÜRECEK UÇAĞA,«YOLUN AÇIK OLSUN!NİDALARI ARASINDA BİNİYOR [RUÇHAN UNVER i—ı.ı.ı^.un».im».m.»i.tkimiMtİimiS»*âim& UFA] ADNAN MENDERES ve FUAT KÖPRÜLÜ,UÇAĞIN HAREKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • TÜRK-IRAK PAKTINI MÜZAKERE İÇİN TOPLANAN ahire konferansı eticesiz dağıldı Mısırın mümanaatı üzerine beklenen resmî bir tebliğ neşredilemedi.Bir Arap hey eti Nuri Saitle görüşmek içinBağdata gidecek B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Elçiliğimize atılan bomba Bir kaç cam kırıldı ve bahçe duvarı hasara uğradı.İnsanca zayiat yok [ASSOCIATED PRESS T.H.A.BAĞDAT 30 Dün gece yansından sonra Bağdat'taki Türkiye Büyük Elçiliği binasına bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • g Beyoğlu Caddesinden resimler 1 ğf Akşamları saat altıdan,1 e yediden sonra Beyoğlun-ğ| E da dolaşmaktan âdeta ür-ğ ğ küyorum.Sinema-g larm önleriyle yan so-H kakları istilâ eden kara-E e borsacı çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Bayar,Şubatta Pakistan'a gidiyor [ASSOCIATED PRESS] KARAŞt,30 Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar'ın şubatın üçüncü haftası İçinde resmî bir ziyarette bulunmak üzer* buraya geleceği bildirilmiştir.t Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • [BASIN FOTO ADNAN I CHP BALOSU tarafından Ankara PaTas'ta verilen balo,partllerarası iyi münasebetlerin yeni bir Vı Ilı rı del)i oimU8tur.Baloda Başvekil adına Müstejar Muavini Muhlis Fer,Dahiliye,Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Devlet personel kanunu tasarısı son şeklini aldı Memurların maaşlarını günün şartlarına göre tanzim eden tasarıda terfi ve emeklilik işleri de yeni esaslara bağlanıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • UOQ^uiu bu.Teşekkür Gedikpaşada yıkılmak üzere olan bir evi haber verdik.Belediye derhal alâka gösterdi,bize bu evin yıktırılmak üzere olduğunu bildirdi.Bankalar Caddesinin bir sokağında park yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • |I l i Ik*' ¦1w!J^k m iA . ^P^I ııiit^i» ill ¦j fell fe^ S;V:I?»M i 'w!L 11 W ¦jT:v» BIYIK REKORU IRÜÇHAN UNVER] Aksaraylı Bekçibası «Hasso» nun bıyıkları sigorta ettiriliyor.Dostlarının sık sık taarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Act bir kayıp Profesör dokior M.K em al öke d ü n sabah vefai efii Profesör doktor Mim.Kemal Öke dün sabah 9.30 da,tedavide bulunduğu Şişli Sıhhat Yurdunda ânî olarak vefat etmiştir.Parmaklarında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Üç bin köyün yeri değişiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Orman bölgelerinde,bulunan köylerin başka mıntakalara nakli hususundaki çalışmalara başlanmıştır.Bu bölgelet Devamı Sa.7,5ü 3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • «MİSS VENÜS» ON Al BAŞINA GELENLER 1932 de,«Miss Venus» seçilen Mrs.Agnes Empson,kendisini senelerden beri evlenmek vaadiyle avutan İngiliz milyoneri Mr.Cecil Montague Eales'e karsı tazminat dâvası aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Dumlupmar DAVASI Çanakkale Mahkemesi,Temyizin kararı hakkında bugün karar verecek [ANADOLU AJANSI] Çanakkale 30 Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Dumlupınar Naboland dâvası hakkında Temyiz Mahkemesinin bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • [RÜÇHAN ÜNVER] IAECPİT Mİ nFDn llllOCağaloglundakl Mollafenari Mescidi'nin IIIEalflI miş UCrU mU lyıuardan Deri blr ı^ğıt deposu olarak kullanılması semt sakinlerini müteessir etmektedir.Bu civarda ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1955
  • Frengi aşılayan bir İtalyan bale artisti yakalandı Beyoğlundakî bir eğlence yerinde çalışan artistin 50 60 kişiye frengi aşıladığı iddia ediliyor Beyoğlvındaki eğlence yerlerinden birinde numaralar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.123 Yazan:EEFt CEVAD UMJNAY Kapıda dört at koşulmuş saltanat arabası göründü Sultan Abdülhamid,Paşa içeri girince döndü:«Buyur Paşa!Müezzin başının hârika sesi,bandonun üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • j Bu besides katılmak için şimdiden bir hesap açtırma HER 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI İRRİARET BANKASI ¦HUUlUttUM^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Fügenle hiç konuşmadan yanyana yürüyorduk.Onu bilmem ama,benim bu sükûtum,söyleyeceği çok olan insanların sükûtu nev'indendi.Ayaklarımızın altında çıtırdıyan toprak ve çakıllar,bizi meçhul bir hedefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Türkiye Mason Derneğinden:Çok kıymetli büyük reisimiz Prof.Dr.Operatör MİM KEMAL ÖKE'nln ÂLEMİ EBEDİYETE intikal ettiğini bütün kardeşlerimize,sonsuz elem ve hüzünle bildiririz.Büyük reisimizin cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Sular İdaresi,şehir içinde su kuyuları açmak isliyor Suya zam kararı,halk arasında büyük üzüntü uyandırdı.Zam mikdarmda indirme yapılması da mümkün görülüyor Sular İdaresi Müdürlüğünce şehirde muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • D.P.Alemdar Nahiyesi kongresi dün toplandı Üyeler,İlçe İdare Heyetini tenkid ettiler.Bir üye,Parti Kadınlar Kolunun kaldırılmasını istedi Alemdar nahiyesi D.P.merkez ocağının dün sabah bir kıraathaned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Kabataş Lisesinde yemekler düzeldi Kabataş Lisesi öğrencileri,yeni yemeklerden memnun olduklarını açıklamışlardır.Lise Müdürü Faik Dranaz ile Müdür Yardımcısı Sadullah Gür,yemeklerin hazırlığı ile biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Cami soyan sahikah bir hırsız yakalandı Evvelki gece saat 4 sıralarında Şehzadebaşı Camiinde yakalanan Ali Sezer adında sabıkalı bir hırsız,buraya sırf sabah namazını eda etmek maksadile geldiğini idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifi kongresi İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinin yıllık âdi kongresi 10 mart perşembe günü saat 14 te Gazeteciler Cemiyeti lokalinde yapılacaktır.Riya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • ÖLÜM Müveddet öke'nln esi.Münlfe Sarper,Melih Öke.Necla Sadıkoğlu ile Ali Öke'nin babaları,Dr.Nazmi öke'nln ağabeyi,Sait Rauf Sarper ve Talât Sadıkoğlu ile Necla Öke ve Pınar Öke'nin kayınpederleri me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Büyükada iskelesinde bir ceset bulundu Dün saat 16 sıralarında Büyükada vapur iskelesinin sol tarafında bir erkek cesedi görülmüştür.Üzerinde siyah bir palto,kahverengi bir ceket,lâcivert pantalon,kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Ayaspaşada çöken binaya ait tahkikat Ayaspaşa'da yıkılan apartmanın mesullerini tâyin edecek olan bilirkişi raporu henüz savcılığa verilmemiştir.Tahkikatın yarın nihayetlenmesi muhtemeldir.Ancak,Naci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • VEFA'dan Yetişenler Derneğinin ı tertiplediği seri konferanslardan ilki,bugün saat 17.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde verilecek ve İ.Galip Arcan «Piyes yazma sanatı» mevzuunda konuşacaktır.BEYOĞLU Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Kambiyo ve Nukud Borsasında durum Geçen bir hafta zarfında Kambiyo ve Nukud Borsasında 435.165 liralık muamele kaydedilmiştir.Bu arada Devlet Tahvillerinden yüzde 5 faizliler bir miktar yükselmiş,yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • r SİNEMALAR i Hİ n J BEYOftLOî ŞAN:«Rlvtera Ekspres Rövusü» Saat ıh de matine Saat 2130 da «uare AR:«Ada Korsanları» Ronald Reagan Rhonda Fleming Amerikan filmi tngllizce.ATLAS «Korkunç İftira» Jean P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Pedagoji Cemiyetinin örnek dersleri Pedagoji Cemiyetinin tertip ettiği ders örneklerinden ikincisi,4 şubat cuma günü saat 16.30 da Galatasaray Lisesinin küçük anfisinde verilecektir.Bu ders,lise fen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • MMIIIIIIHIIIIM.IIIIMIIIIIH I.Gelir vergisi kanununun karanlıkları İ ıllardır Gelir Vergisi defteri tutarım,her Mart ayında beyanname veririm,hesabım zayıf değildir.Evimin ve çıkardığım derginin İ hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1955
  • Üniversitede sömestr tatili saSı günü başlıyor İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakülte ve yüksek okullarda sömestr tatili salı günü başlayacak ve 1 marta kadar devam edecektir.Yurtlarda kalan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • V* IT.H.A.J FRANSANIN EN GENÇ YAZARI yaşında henüz bir çocuk olan Anne,cL/auatuet» tstmlı romaniyle Fransanm en genç yazarı ünvantnt kazanmıştır.Hayal âlemi geniş ve üslûbu kuvvetli bu genç kız Simdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • KARMANYOLACILIĞA Ne Ustura Kenan'ın ne de benim cebimde on para vardı.Tenha bir yerde tünedik,niyetimiz bir adam çevirip üzerinde ne varsa alıp tüymekti.Kısmetimiz acıkmış,karşımıza birkaç dakika için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • Riviera'da bademler çiçek açıyor [ANADOLU AJANSI» ROMA,30 Riviera'da sıcaklık 20 dereceyi bulmuş ve badem ağaç lan çiçeklenmeye başlamıştır.Ka labriya'da ise 5 günden beri heme hemen durmaksızın yağan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • Mau Mau'larııt genel karargâhı basıldı [ANADOLU AJANSİ ı ÎAİROBİ,30 Mau Mau'larıı gizli genel karargâhı olarak kullanılan bir mektepte,Mau Mau'la rın başlıca şefi olduğu bildirilen bir şahısla 7 Mau M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • Paris,farelerin istilâsında rTÜBKTKI l PARİS,30 Sen nehri sulan» nın fevkalâde yükselmesi neticesinde,Paris'in birçok mahallelerini kaplayan sular yüzünden,Paris tam mânasiyle fare istilâsına uğramışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • ^urtfcr.[RÜÇHAN ÜNVER] 7tı körpe vücuda bir lokma tatlı ile beraber uzanan çatal kimbilir mdiye kadar nice insanların ağzından mikrop aldı ve mikrop taşıdt?Mektep kapılarını istilâ eden Mikrop saçan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • Y» TAEVM1İEI BIB YAPRAK ULUN AY Merhametten maraz!Zonguldak faciası hakkında Müddeiumumiliğin yaptığı tah-i kikat ile Sorgu Hâkimliğine sevk edilenlerden beş mühen-j dis tevkif edilmiş.Adliye vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1955
  • Amerikalı bankerin niçin öldürüldüğü anlaşılamadı Kaatillerin,bankerin odasına anahtar kullanarak girdiği anlaşıldığından dostlarından şüphe ediliyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,30 Serge Rubinstein'ın ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bir uyuşukluk devresi geçiriyor gibisiniz Silkinip kendinize gelmelisl-niz.Çünkü ciddi İşler karşısındasınız.Ve f u İsler sizden enerji bekliyor.Realist olunuz.KOVA RUKCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan 1 İdare ihtiyacı için 20 ton yabancı menşeli toz kükürt açık eksiltme suretiyle alınacaktır.2 Muhammen bedeli 14.800 lira olup muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI 9/Şubat/955 çarşamba günü saat 15 te Balıkesir Lv.A.Satın Alma Kom.da kapalı zarf usuliyle Balıkesir garnizonu için 26 ton,Edremit garnizonu için 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR"~| ISLAH FÜTUHATI A« Rıza SACM*N İkinci mektup Ebubekir'i büyük heyecana düşürdü 21 Mektubu getiren,cCibril» adında bir râhib idi.İran ülkesindeki Hıristiyanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • SSteSSsem SAĞLIK FİLMİ KEKİK f-ı I I Resumeı kih I NEZİH •i;£v Hazırlayan üt Recep FKRIM 1 I I O:mm«m Yemeklere lezzet vermekle beraber terkibindeki cevherden dolayı,insana vücut sağlığı ve zihin açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • Aydın Belediye Riyasetinden Yaptırılmakta olan şehrimiz elekı.k şebekesinin tevsii ve islâhı ile ilgili bilûmum işlerin kontrolünü vesair işlerini ifa etmek üzere bir elektrik ve makine mühendisi alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • Ulysses,büyük Şâir Ömer'in en büyük ve muhteşemeseridir.Silvano Mangana,Kirk Douglas'la beraber bu eseri yaratmış bulunmaktadır.Hakikî vak'ası Çanakkale sırtlarında Trua şehrinde cereyan eden büyük ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • BUGÜNKÜ PARİSİN İÇYÜZÜ UTANMAYI UNUTMUŞ BİR ÂLEM j?*^CAĞLAYAN YAYINEVİ V STEİNBECK'in SWEET THURSDAY Ulll PERŞEMBE adlı romanını Çafjlayan Yayınevi birkaç güno kadar okuyucularına kısaltılmamı} olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1955
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Sam Howell kafasına yediği müthiş fyr darbe ile ağır merette yaralanm%ş ve derhal hoMtahaneye kaldırılmıştı.Polis,üzerinde bulduğu bir resimle kardeşinin yerini tesbit etmiş ve Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • ¦f H»skö REŞAD EKREM KOÇU.lal Paşanın Aşkı H yüpte Mimar Sinanm elinden çıkmış güzel eserlerden Zal İLİ Mahmut Paşa Camii ve Medresesinin yanında bulunan büyük türbede bu hayratın bânisiyle sevgili ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • BİR ASK HİKAYESİ v& ŞANTAJ TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mevki sahibi ve mes'ut aile babam Ekrem,eski bir suçunu bilen bir kopuk tarafından tehdid edilir.Onu evinde barındırmağa mecbur kalır.Heri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • «MERYEM ANA».SERGİDE Yaran neden hâlâ kanıyor?100 Frank mukabilinde,bir "Mucize,gürülüyor Kanayan Heykel Paristeki bir sergide teşhir ediliyor 1953 tenberi kırılan kolundan kan akmakta olan Meryem Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • Harbin neticesi 2 ayda belli olacak [ANADOLU AJANSİ] BOULDER,30 Havacılık Vekili Harold Talbot,Boulder'de «Amerikan Lejyonu» üyelerine hitaben verdiği beyanatta,«müstakbel bir harbin neticesi,başladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • Cisco kib HAVDI KİMSE BİZİ GÖRMEDEN ŞEHİR DEN SAVUŞA-LIM özenler:JoseSanalînas/Rodîleel İŞİ VINE SEN VE BEN YAPACA.ĞIZ FAKAT HERKES BUNU CISCO YAPTI SANACAK.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • 5&M VE«MgC?rĞlN HAIPB BAU&A ©ÎTTJ* H 4U ©ELEKTE 603-reeetelM Bet* onai ~TU j' I t {ovlmph/BENlt/W V4NIA4R4 POV^UE/MEK.İCÎİST PfÇABi CIKATOW.INC.4WLAVISLI ACWW-y^ c«!st;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • Radyo İstanbul Radyosunun yalnız öğle yayınlarında vazife gören spiker Bn.Emel Cazimihal mesleğin hakikî emektarlartndandır.Ankara Radyosunun 1938 de faaliyete geçmesiyle işe başlayan Bn.Cazimihal,ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • Kaderle aramızda.Mevzu arıyordum.Onlar:«Mevzu biziz» der gibi yanıbaşundaki masaya oturdular.İkisi de genç.Fakat gözlerinde gönül yerine öfkenin saltanatı.Zorla dinletmek ister gibi yüksek konuşuyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1955
  • Ruslar,Doğu Almanya'nın silâhlanmasına hız verdi 110.500 mevcutlu Halk Polisinin elinde 1580 tank ve 2170 top bulunuyor [ASSOCIATED PRESS] talim ettiklerinin bilindiğini belirt-BONN 30 Batı Almanya hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1955
  • Bugün Anketimizin Son Cünü İM Bu akşama kadar postaya verilecek mektuplarla gönderilen reyler tasnife dahil edilecek I "Yılın Sporcusu,birikmiş on binlerce reyin tasnif ve neşrinden sonra belli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Milliyetçi Çin Taçen takım adalarını tahliyeye başlıyor Tahliye işini yapacak olan Amerikan filosu komutanı "Komünistler müdahale ederse,gemilerim savaşacaktır,dedi [ANADOLU AJANSI] TAİPEH,30 Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Frengi aşılayan bir İtalyan bale artisti yakalandı t Baştarajt 1 incide kendisindeki korkunç hastalığı bulaştırmışlartik müracaat Bu iddiayı ilk olarak ortaya atan bir subaydır.Emrindeki birlikte vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Dumlupınar davası İ Baştarafı 1 incide Sabri Celebioğlunun müdafii Suad Tahsin,Türkün duruşmaya gelemeyişi sebebi ile muhakeme 31 Ocak Pazartesi gününe yarma)talik edilmişti.Bu defa Suad Tahsin Türk T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Acı Bir Kayıp t Baştaraft 1 incide Merhumun cenazesi yarın saat 14 de Valikonağı caddesindeki Emek apartmanından almarak,Teşvikiye camiine getirilecek,dinî töreni müteakip Edirnekapı Şehitliğindeki ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Elçiliğimize atılan bomba t Baştarajı 1 incide "3u sabah Irak Başvekili Nuri Sait Paşa,Türkiye Büyük Elçisini ziyaret ederek d in teessil lerini bildirmiştir.Ayrıca muhtelif partilere mensup liderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Bayar,Şubatta Pakistan' a gidiyor t Başiarajı 1 incide Bayar,Pakistan'ı ziyarete,geçen temmuzda Türkiye'yi ziyareti sırasında Başvekil Muhammed Ali tarafından davet edilmişti.Pakistan'ı ziyarete davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • GRIPIN baş,diş,adale,sinir ve şiddetli soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrıları derhal teskin eder GRİPİN Romatizma ve si yatık ağrılarını keser.Grip ve nezle hastalıklarının başlangıcında bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Kahire konferansı neticesiz dağıldı fr Baştaraft 1 incide açıklanmıştır.Fazıl El Cemali,aldığı talimat üzerine Irak'ın tasavvurlarını gerçekleştireceğini ve Tür kiye ile imzalamaya karar verdiği paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Devlet Personel Kanunu tasarısı son şeklini aldı t BaştaraU 1 incidetaltifi bakımından da yepyeni hükümleri ihtiva etmektedir.Başarı gösteren memura âmirin muvafakati ile beşte birden bir maaşa kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Hindisfan,Gandhi'yl ihtiramla andı f ASSOCIATED PRESS] YENİ DELHİ,30 Hindistan bugün,Mahatma Gandi'nin ölüm yıldönümünü iki dakikalık bir ihtiram duruşu ile anmıştır.Daha sonra Cumhurbaşkanı Rajendra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Yazan:CFMİL CAHİT CEM 16 Bir Korsikalı Cenova'yı mağlûp etmişti Allahdan ki,Polin hakkındaki tasavvurları bir aksiliğe çatmıyordu.Kızı Milânoya,yanma çağırmıştı.Kahraman kumandan Löklerk,ne yapmış,etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Oç bin koyun yeri değişiyor t Baştarafı 1 incide rin ziraate müsait olmadığını ve ormanların harap olduğunu gözönüne alan hükümet takriben üç bin köyün yerini değiştirmek üzere bir komisyon kurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden;ABDİ İPEKÇİ Basildtğı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.33 Tl* 6 Aylık.17 Tl* 3 Aylık.9 Tl* 1 Aylık.3 Tl* ECNEBİ MEML
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Kosta Rika'da dün yeniden harp tehlikesi başgösterdi Asilerle hükümet kuvvet leri arasında bir çarpışma oldu.İhtiyatlara «ha zır ol» emri verildi [ASSOCIATED PRESS 1 MANAGUA Nikaragua)30 Bugün buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • 3/8 Demir Boru Alınacaktır ETİBANK İSTANBUL ŞUBESİNDEN Talip olanlar tekliflerini 4/2/955 akşamına kadar şubemiz holündeki teklif kutusuna atabilirler.1232
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için 80 ton arpa açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Tahmini fiatı 33 kuruş olup geçici teminatı 1960 Uradır,ihalesi 8/Şubat/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • jjjç kullanılmamış,tamamen yeni SATILIK OTOMOBİL 1954 Modeli,Consul marka,deri döşemeli,kalorifer ve radyolu otomobil,tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olarak satılıktır.Almak isteyenlerin,piyasa rayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bsk.lığından düokara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek kapalı zarf usulü ile alınacaktır,ihalesi 16/2/1955 çarşamba günü saat 11 de evsaf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Filre Zarfı Bastırılacak 1 25.Ocak.955 günü için ilân edilen eksiltmeye hiç bir talip iştirak etmediği için kâğıdı kurumdan verilmek şartiyle yaptırılmasına karar verilen 2.500.000)adet fitre zarfı ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • Başvekil Romada hararetle karşılandı t Bastarajı 1 incide devlet adamları,hususî İskandinav uçağından inip yere serilmiş olan kırmızı halı üzerinde ilerlerken bir ihtiram kıtası da selâm resmini ifa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1955
  • HİCRİ 1374 Pazartesi RUMİ 31 137» Cema-dyel Ahır Ocak Orak 6 1855 17 VAKİT VASATt KZANÎ GOnef 7.H 1.53 Öğle 12.27 7.05 İkindi 15.05 9M Aksam 17.22 12.00 Yatsı 18.55 131 İmsak 5.81 13.10 V-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1955
  • Istanbul gen;karması Vefa gençleriyle oynuyor İstanbul genç karması bugün saat 13 te Şeref Stadında Vefa gençleri ile bir hazırlık maçı yapacakır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • Güreşte Seyhan Hatay'ı yendi ADANA Hususi)Seyhan ve Hatay serbest güreş karmaları cumartesi gecesi Adanada karşılaşmışlar ve müsabakayı Seyhan takımı 5-1 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • İzmirliler Fenerbahçe profesyonellerini beklerken İZMİR:Hususi muhabirimiz Nevzat Kızılcan bildiriyor)Şehrimize gelen Fenerbahçe amatör takımı bugün izmir lig lideri İzmirspor ile Alsancak Stadında ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • Milli takım boks seçmeleri dün Ankarada sona ermiştir.Resimde,ilk gece yapilan karşılaşmalardan biri görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • •fi dünkü hususî maçta Topkapfyı 8 0 yendi Vefa profesyonel takımı dün kendi sahasında 14.30 da amatör kümeden Topkapı ile hususi bir karşılaşma yapmıştır.Cahit Candan'm idare ettiği maça taraflar şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • BASKETBOL BİRİNCİ KÜME LİGİNDE SON PUVAN DURUMU O.G.M.A.T.P.G.Saray F.Bahçe D.Safaka M.Spor B.Spor K.Spor Dz.Yüz.İht.Vefa 389 230 428 286 4 2 338 291 3 3 336 281 2 4 288 362 1 5 286 354 1 5 246 332 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • Ordu takımı Adana'da galip ADANA,Hususî)30 Oğuz Esmer bildiriyor)Bugün Şehir Stadında,Samda yapmış olduğu maçtan dönen Ordu takımımızla Türkiye futbol şampiyonu Adana Demirspor takımı bir karşılaşma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • Galatasaray,mükemmel oyununa diğer takım arkadaşlarının da iştirak etmeleri sayesinde dün rakibi Beyi taşmaları,seyirciler baştan sona kadar büyük bir alâka ile takip etmişlerdir.Resimler,Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • C Saraya teberru gündengüne artıyor Şimdiye kadar Galatasaray'a 735,Fenerbahçe'ye 464 lira teberruda bulunuldu GALATASARAY ve Fenerbahçe takımlarının profesyonel ligin ikinci devresinde yapacakları ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • Mısır Ordu takımı Irak'ı 3-2 yendi BAĞDAT 30 AJP.Bugün burada Mısır ve Irak Ordu takanları arasında yapılan milli futbol karşılaşmasını 3-2 Mısır Ordu takımı kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • IMEMDUH YÜKMANJ Beşiktaş Şeref Stadında hususî karşılaşmada lig sonuncusu Beyoğlusporu ancak 1-0 mağlûp edebildi,Golü,santrafor Ercan oyunun Slinci dakikasında yapmıştır.HAFTANIN MAÇINDA BEŞİKTAŞ TEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1955
  • IFOTO BASIN ADNAN] Yugoslav Hajduk takımı,Ankaradaki maçlartndan birini kazanıp diğerini kaybetmiştir.Beara ve Vukac'in yer aldığı Hajduk takımının Hacettepe ile yaptığı maçta HacettepeU forvetin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor