Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • BUGÜNKÜ ISTANBUL BATAKHANELERİ Röportaj serimiz 3 üncü sayfada 93992445?1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ŞEHRİMİZE GELEN BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,PARKOTELOE OTOMOBİLDEN İNERKEN Menderes yarın Romaya gidiyor Başvekil dün Ânkaradan şehrimize geldi.R o m a d a Menderesi karşılama hazırlıkları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • [A.P.J ALLAH YÜRÜ YA KULUM DEMEYE GÖRSÜN Resmini gördüğünüz 54 yaşındaki Tom Bennet,Avustralya'nın Sidney şehrinde haftada sekiz silin kira İle bir han odasında İkamet ederken,ocak ayında çekilen piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Türk-Yunan balıkçılık anlaşması geri kaldı Meclis dünkü içtimaında anlaşmayı tasdik etmeden önce ilgililerin etraflı şekilde izahat vermesi hususunda İsrar etti [ŞARK AJANSI] ANKARA,28 B.M.M.bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • ALOL GAZİLERE YARDIN Dün bir kaç mâlûlgâzi,bir kolları eksik,göğüslerinde İstiklâl Madalyası,ellerinde bir istida,bizi ziyarete geldiler.«Zor durumdayız.Malûllere yardım ediniz!dediler.Vatan müdafaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Tekel bütçesinin müzakeresine dün başlandı Mebuslar,içki ve tütüne yapılan son zamları şiddetle tenkid ettiler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Bütçe komisyonu,bugün,Gümrük ve Tekel Vekâleti bütçesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Tren iri Pelîtözii ile Bilecik Vagon yuvarlandı' insanca kayıp yok Dün saat 10.20 de Pelitözü ile Bilecik arasında 225 inci kilometredeki köprünün çökmesi sebebiyle şehrimizin Anadolu ile tren irtibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • ISAMI ÖNEMLİ] Denizcilik Bankasının Amerika'dan yeni aldığı Seyhan şilebi,dün gelmiş ve limanda bulunan gemiler tarafından düdük çalınmak suretiyle sclâmlanımştır.Seyhan şilebi getirdiği ithal malları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Yayınlanan beyannamede,iç işlerimize kimsenin k a r ı f't ı r 11 m a y a cağı açıkça belirtildi Millî Türk Talebe Birliği Genel Sekreterliği Amerikan Maden işçileri Birliği Başkanı John Lewis'in,Zongu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Türkiyede istihsal artışı Amerikan Kongresine verilen raporda,Türkiye örnek olarak gösterildi [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,28 Birleşik Amerika Kongresine sunulmak üzere hazırlanan iktisadî bir rapord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Ttçç&uSu bu-Bir teklif Bir mebusumuz,ihtikâr yaptığı sabit olan bir vurguncunun kendi mal ve servetinden başka yakın akraba ve taallûkatının da bUtUn mallarının müsadere edilmesi teklifinde bulunmuş.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • t I İTFAİYE SİNEMALARI KONTROL EDİYOR [GAZETELERDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • KÂHİREDEKİ Elçiliğimizin yalanlaması [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,28 Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği bugün Mısır basınında çıkan iki haberi yalanlamıştır.Birinci yalanlama bir İsrail askerî heyetinin Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • «KIZINA BAK![A.P.Tatlı sesli Frank Sinatra,bu gidişle İmza meraklılarından hiçbir zaman kurtulamayacak.Şimdiye kadar,herkes onun imzasını toplamak İçin peşinden koşardı.Şimdi de,kızı Nancy'ııin imzası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • [AJ .J PRENSES,PLAJ KIYAFETİ HAZIRLIYOR İste,önümüzdeki yaz mevsimi İçin İtalya'da Prenses Lola Giovanelli'nln hazırladığı yeni plaj kıyafetlerinden biri.Roma'da bu hafta yapılan büyük bir defilede te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Partilerarast DOSTLUK Menderesin seyahati dolayısiyle bulunamıyacağı C.H.P.balosuna bazı Vekiller ve D.P.ileri gelenleri gidecekler Levent Esmer [Hususi Muhabirimiz] ANKARA,28 iktidar ve muhalefet par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • 200 Üniversiteli arasında kavga [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA 28 Kadınlara sar* kıntüık edenlerle mücadeleye karar veren Ankara Üniversitesi talebeleri arasında yine bir sarkıntılık meselesi yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1955
  • Suya zam YAPILDI Şehir Meclisi üyeleri zammı kabul etmeden önce,idareyi tenkid ettiler İstanbul Sular İdaresi,15 sene evvelki şartlara göre çalışmaktadır.Sular İdaresi Müdürü sözlerine devamla,tBizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAV Tefrika No.121 Eşkıya başka bir eşkıya île tenkil edilemez Ne o Sadık,daha lâkırdısını ederken kan ter içinde kaldın.Neler söylüyorsun Sâdık?Bir yerde bir eşkiya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • DEMİRBANK 1955 yılında 1666 talihliye ikramiye verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Bir motörden mal çalan hırsızlar aranıyor Kuruçeşmede bir nakliye deposunda bekçilik yapan Ragıp Taşdelen,polise baş vurarak,dün sabah saat 5 sıralarında iki kişinin sandalla depo önünde demirli bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Bir vapurun çarkçısı denize düşüp boğuldu Büyükdere vapurunun yedek çarkçısı Kenan Çağlayangül,vapurun Bebek açıklarında seyri sırasında denize düşerek boğulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • ŞUBAT AYINDA m ı ra 1 TalîhlÎye 1QOOO f Ura I.OOO trUkA 30 500*-2ÖO 1 00«r» AK BANK 5"0 AWXtf 5/Ç İŞTİKAK HAKKI NİSABINIZDA HER ZAMAN CİN VV AZ IŞO LİKA BULUNDURUNUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Mes'ııd bir düğün Şehrimizin tanınmış tacirlerinden Cemil Akar'ın oğlu Yılmaz Akar ile Ergenekon ailesinin kızı Raika Akar'm evlenme törenleri 27 ocak perşembe akşamı Liman Lokantası salonlarında,güzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • DEMİR YUMRUK çabuk cevso^veRî.ME&E&Esı GELıVC (SUN BB'AN?Bfefsîyi-e Çizen:JOHN C.MÜBPHY ve onva efe-5EyLES Oj UC?UAA„.BU,DlŞA»» ^ ÇIKTI 5t/V\1LK SECE SOKI &ECB C?C OLMAYA-CAKL cunkû At?n« ÇOCUK BENİ"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Gıda maddelerinin kontrolüne ehemmiyet verilecek Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr.İzzet Niyazi Arkan'in başkanlığında,dün sabah yapılan bir toplantıda,şehirde gıda maddelerinin iyi kontrol edilip,edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifinin kongresi Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifinin yıllık âdi kongresi 8 Mart 1955 salı günü saat 14 te Cemiyet salonunda yapılacaktır.Gündemde,riyaset divanı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Eski metresin in dostunu vurdu Karagümrükte Neslişah mahallesinde oturan Şahin Yıldız,evvelki gece bu civarda Kurucu sokağında oturan eski metresi Nebahat Selvi'nin evine gitmiş ve barışma teklifinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • SİNEMALAR Geliyor» BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat it)de matine Saat 2130 da suare AR:«Ada Korsanları» Ronald Reagan Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turner Cl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü merhum Hasan Tahsin AK'ER'in ruhuna ithaf edilmek üzere 30/1/1955 yarınki pazar günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde memleketimizin en kıymetli ehli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Size umumi kef idelerden mada ayrıca Devlet tahvillerinin ikramiyelerini tek basınıza tahsis etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • VEFAT Bayan Afife Engin'in zevci,Rıfat Engin,İlhan Engin,Türk Haberler Ajansı muharriri Hayri Engin,Avrupa Konseyi Basın Sekreteri Dündar Engin ve Çevriye Kıpçak'ın babaları,İstanbul eski Umumi Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • ASIM ENGİN dün Hakkın rahmetine intikal etmiştir.Cenazesi bugün Beyazıt Camiinden alınarak ikindi namazını müteakip Edirnekapı Şehitliğine defnedilecektir,mevlâ rahmet eyleye.Çelenk gönderilmemesi ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • SÜMERBANK'm Üsküdar'da tesis ettiği satış şubesi,önümüzdeki pazartesi günü saat 17 de merasimle açılacaktır.İSTANBUL Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde ve yüksek okullarda,1 şubat salı gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Sıhhat Müdürlüğünün lıir açıklaması Dünkü nüshamızda Haydarpaşa Numune Hastahanesine kaldırılan yaralı erleri ziyaret etmek isteyen gazetecilerin,Vilâyet Sıhhat Müdürünün emrinden bahsedilerek içeri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • I Bir aktörümüze cevap î ayın Vasfi Rıza.^J Bana gönderdiğiniz mektubun yanlış bir tefsirden doğduğu kadar,yanlış bir zarfa da konduğunu farzetmek istiyorum.Sizin gibi I bir komedi sanatkârına yakışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Katolik Ermeni Kilisesi Başpapazı itham ediliyor Afaroz edilen 12 kişi,mütevelli seçiminin bütün kiliselere teşmilini istiyorlar Vilâyet tarafından alınan bir kararla şehrimizdeki Katolik-Ermeni kilis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Dinini değiştirmemiş 25 ocak tarihli nüshamızda Musevi iken Müslüman olduğunu bildirdiğimiz bayan Fatma Belkis Diri,gazetemize gönderdiği bir mektupta,esasen Müslüman olduğunu,Musevi dini ile hiçbir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Firar eden sabıkalı dün yakalandı Karısı ve bir arkadaşının müdahelesi üzerine kendisini karakola getiren polis memurunun elinden kurtulup kaçmağa muvaffak olan ibrahim Kaplanoğlu adındaki sabıkalı,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • DEMİRBANK Küçük vadeli hesap açanlar muhtelif derecelerdeki para ikramiyelerini derhal Kendi elleriyle çekerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Yugoslavya'dan bir talebe kafilesi geliyor Önümüzdeki Şubat ayının ilk haftasında Yugoslavyadan şehrimize bir talebe kafilesi gelecektir.5 profesör ve 40 talebeden müteşekkil heyet,İstanbul'da 10 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Tedavüldeki para miktarı T.C.Merkez Bankasının son neşrettiği bültene göre tedavüldeki para miktarı geçen haftaya nazaran 1,5 milyon lira kadar düşerek 1.521.149.904 lira olmuştur.Buna mukabil para ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Bir ölüm hâdisesine Müddeiumumîlik elkoydu Müddeiumumîlik ve zabıta,Lamartln caddesinde 55/2 numarada oturan Oktay Yalter'in şüpheli görülen ölümü etrafında soruşturma yapmaktadır.Oktay Yalter'in,gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Kamyon karasında yaralanan erlerden üçü daha öldü Hastahanede tedavileri yapılan yaralılardan bir kısmı taburcu edildi.Tahkikata devam ediliyor Evvelki gün saat 15.40 sıralarında Yakacık'ta Havuzyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1955
  • Anlaşıldı.Şu bunak ihtiyar bafnnı derde sokmak istiyordu.Fakat ne derse desin,bir faciaya müncer olabilecek bu acaib oyuna âlet olamazdım.Hattâ onunla cürüm ortaklığı yerine,bu mes'eleyi ihbar etmeli,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • TAKVİMDEN BtB TAPBAK ULUN AY i Zari ile mazrui ECEN gün,Konservatuarın köhne merdivenlerini çıkarken bomboş mermer avlıya,çır il çıplak di varlara bakarken âdeta bir hüzün duydum.Konservatuar ya'ni me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • New York sinemalarının perdeleri ayarlanıyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] NEW-YORK,28 New-York şehrindeki sinemaların sayısı 461 dir.Bu sinemalardan yüzde 75 i değişiklik yaparak yeni usule göre perdele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Ağa Hanın küçük oğlu Iran Şahının kızı ile evlenecek Şah'm 16 yaşındaki kızı Prenses Şehnaz'ın evvelce Irak Kralı ile evleneceği şayi olmuştu [ANADOLU AJANSI1 TAHRAN,28 Bugün Tahrandaki inanılır kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • 01 Teşekkür Eşim Fahamet Demirtaf'm I doğum yaptığı sırada göster-dikleri yakın alâkadan dola-i yi,Gölcük As.Hastahanesi ş Başheküni Yarbay SIret'e,Ni-saiye mütehassısı Operatör f Kerim Sümer'e,ebe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Rekor,Onuncu AsHye Ceza Mahkemesinde Dün 10 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde,öğleden evvel 26,öğleden sonra da 22 olmak üzere 48 dosyaya bakılmış.Bu rakam,son yılların rekorunu teşkil etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Gümüşsüyü faciasının raporu tamamlanamadı Gümüşsuyundaki facia yerinde keşif yapan bilirkişi,dün de raporunu vermemiştir.Raporun bugün verilmesi beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • i yi* w tsw m W& j:İl^m J^0'' bBP» jHfiH İ İŞÇİLER ÇİN.İngiliz Kraliçesinin hususi ayakkabıcısı Rayne,atelyesinde imâl edilen en «on model iskarpinleri,bir defile esnasında,teşhir etmiştir.Rayne,strf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Öldürülen Amerikalı bankerin katili aranıyor Polis,bankerle münasebette olan üç kadını sorguya ti.Dördüncü bir kadın aranıyor çekti fANADOLU AJANSI] NEW-YORK,28 Kembriç mezunu milyoner Serge Rubinstei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Bfr dükkân soyuldu Nuruosmanlyede Kılıççılar sokağında 16/1 numaralı tesviyeci dükkanma tamir için bırakılan 1500 lira değerinde 2 antika heykel,evvelki gece dükkân kapısını kırarak içeriye giren meçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Bu «Aran okuyucularla merak edebilecekleri beı «eydee bahse* der.8i/in de merak etti*ini» aslını öğrenmek bil «ey vana lütfen BANA sor*yasıma.yV İsveçte kuru-1 lan «Skandinavisk Produktrenseri A.S.adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Bir İtalyan mebusu cinayet suçundan muhakeme edilecek [ASSOCIATED PRESS] ROMA,28 İtalyan Mebusan Meclisi demir perde gerisine kaçmış olan komünist mebus Francesco Moranino'nun cinayet suçu ile yargıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • r-~x-typ4m?j^ ı?1 fcft r% İSTAHBUL v;ATAHHAXELEBI Yazan:BEDİRHAN CÎNAK Fotoğraflar:S.MEMDUH Tophane Kahvesinde Esrarkeşlerle beraber En çok sevdikleri şey esrar çekmekti.Bol şekerli çayla,günde üç,beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • Iışık adımlarla yürüyüp kahve ocağına yaklaştılar.Buranın yabancısı olmadıkları belli İdi.Ocakçıya:Merhaba dayı,dediler.Bu gece buralıyız.Sonra biri elini beline sokup iri bir tabanca çıkardı.Bir diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1955
  • v I »im-A IX 11 f-ft'*?LI I mm I M RUS ATOM MERKEZİ SaiaSSfaSTSS!tir.Gazeteye göre,resim atomla işleyen bir elektrik istasyonunda ç«kilmiş olup,bir mühendisi iş başında göstermektedir.Bu santralın ner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADARA)ISLAH FÜTUHATI Yazan:AH Rıza SA *-M*N Ömer hâlifenin desteği olarak yanında kaldı 19 At kişnemeleri.Sakaların fery adları.Bir cem'mi gaf îr.Bir vâveylâyi azîm.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • î OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Evinize,mahremiyetinize sokulmak İsteyen biri var.Uyanık davranınız,saadetinizi gölgelemesin.Sinirlerinizde "bir gerginlik hissi duyacaksınız.Dinlenme imkânı arayınız.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • PILMI TURP ir x Hazırlayan I Ur Recep FERİM I 1 RestTiue-f j i M 2*:NEZİH ¦"alnjz bizde değil bir tok memleketlerde kırmızı turp,sofranın sevimli süsıerindendir.Bayır turpu da makbuldür.Turp doğrudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • t SIEMENS veya diğer marka radyolarınız için yeniden teşkilâtlandırılan Teknik Servisimiz mütehassıs radyo televizyon mühendislerinin ne» zaretlnde,orijinal SIEMENS yedek aksamı ve lam* balan İle,her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Elektronik üzerinde nazari ve pratik bilgiye sahip,yabancı dillerden birine Almanca,İngilizce,İtalyanca,Fransızca)bihakkın vâkıf eleman aranıyor Askerliğini yapmış olmak,28 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • s UCUZ SATILIK ARSALAR Moda'da,denize nazır ve banyolara yakın arsalar.Kadıköy icrasında 1.2.1955 tarihinden itibaren satılıktır.Doe ya numarası 950 871.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • y/KULLANINIZ baş,diş.adale,sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen bütün ağrıları teskin eder e mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.GRİPİN 4 saat ara İle günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • ^Qp TEHLİKELİ ARZI)ÇIKAN KISMIN ÖZETÎ:Sam Howell kafasına yediği müthiş bir darbe Ue ağır surette yaralanmış ve derhal hastdhaneye kaldırılmıştı.Polis,üzerinde bulduğu bir resimle kardeşinin yerini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • j 'V V ;k-W GÜL ve KILIÇ filminin yıldızları Glynis Johns ve Richard Todd'u bir arada görüyorsunuz.Ayni artistleri gelecek yıl,yine Walt Disney'in Dağlarm Kahramanı* isimli renkli tarihi macera filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • T.M.T.Federasyonunun Genel Kurul toplantısı Türkiye Millî Talebe federasyonu On birinci Genel Kurul toplantısı bu sene muhtemelen Zonguldak'ta yapılacaktır.İstanbul,Ankara,İzmir,Zonguldak Üniversite v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • Readers Digest'ln Direktörü geliyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] NEW YORK,28 Readers Digest'in Milletlerarası Edisyonunun Direktörü Barclay Acheson 20-25 şubatta İstanbulu ziyaret edecektir.Kahire'den İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1955
  • Romen folklor ekibi gitti Türkiye'de ancak bir kaç saat kalabilmek üzere ellerinde transit vizesi bulunan esrarengiz Romen folklor orkestrası dün Münich'e gitmek üzere memleketimizden ayrılmıştır.Kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • I ^81 z İki Günlük Tarihî Tefrika:1 I I Talihsiz bir şehzade 1 s İ Şehzade Korkud,Osmanlı Hanedanının pek güzide,fakat pek talihsiz bir simasıdır.İkinci Bayazıdın oğlu,Fâtih Sul-tan Mehmed'in torunu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • BİZ KADINIM #t Neyyire %m-l iiiiihiiöhh:Maşa ve tepsi Bu sabah,bir karı koca kavgasıyla gözümü açtım.Evlere,mahkemelere sığamayan,çürük meyva gibi sokaklara dökülen bu nesnenin söylenecek nesi kaldı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • ffTCTO—Nezle,Grip Bronşit ve Boğaz âğnlanndan Korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır.Eczanelerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • Hizmet Dışı Gemilerin Satışı Maliye Vekâletinden)Parti Geminin Muham-Muvak-Bulunduğu ihale tarihi Saat No:adı men be-kat te-mahal deli minat 1 Dumlupınar 151.697 8.834.85 Gölcük ile Ka-18/2/1955 U^dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • "İKİNCİ DEFA ZORLA EVLENDİM» DİYEN Sabık Kraliçe Neriman nihayet içini dökebildi Neriman,hâlen sırf çocuğunu düşündüğünü ve ona kavuşmak için mücadele edeceğini söylüyor Hayatında saadeti bir türlü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • CISCO KID izenler:Jose Sanalinas,Rod Reed C/SCO tao,B/Z/M IQN BlR TRENİ SOYACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins İ.JLT TBLCFiONu AÇINMever efcnpi/h-PEN BOYLE BÎF?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • Hei-f4akt* BİR ASK HİKAYESİ SANIAJ TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mevki sahibi ve mes'ut bir aile babası Ekrem Bey,eskiden bilinmez bir münasebeti olan bir kopuk tarafından tehdid edilir.İstediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • t i İSTANBUL 12.27 Açılı» ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Receb Blrgit Çalanlar:Sadi Işılay,Şerif İçli,İsmail Şençalar,Halûk Recai 13.00 Saz eserleri.Nubar Tekyay Ercümend Batanay 13.15 Şarkılar.Okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1955
  • İstanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğünden D cetvelinde münhal bulunan 350 lira ücret kadrolu Elektrik Tesisatçılığına,Sanat Enstitüsü Elektrik Şubesinden mezun ve tesisat işlerinde çalışmış bir elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • Yüksek Tansiyonun İSTİKBALİNİZİ TEHLİKEYE Düşürmesi İcap etmez.Senelik muayeneler,doktorunuza yüksek tansiyonu vaktinde teşhis etmek imkânı,nı verir,o zaman tedavi de kolay olur ŞUNLARDAN KAÇININIZ:Çü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • BiS Halis taze süt'den,en iyi mal* zemeite ve büyük bir titizlikle yapılmış bol kalorili ARI BİSKÜİLERİ her zaman tercih ettiğiniz gıda olmalıdırjfTLJl^ti İLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Pazarlıkla 20 ton beyaz sabun 4/Şubat/955 cuma saat 15 te İzmit Dz.As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 34.000 lira,kesin teminatı 5100 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • Aydın Belediye Riyasetinden Yaptırılmakta olan şehrimiz elektrik şebekesinin tevsii ve ıslahı ile ilgili bilûmum işlerin kontrolünü vesair işlerini ifa etmek üzere bir elektrik ve makine mühendisi alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan 31 kalem çeşitli elektrik malzemesi kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır.Muhammen bedeli 117992 lira olup geçici teminatı 7150 liradır.İhalesi ll/Şubat/955 cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • AÇIK EKSİLTME İLÂNI Üsküdar Mithat Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsünün 3.783.16 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu işe ait muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.01.1955
  • I LI N Anketimiz 31 Ocakgecesi sona eriyor Postaya 31 Ocak tarihinden sonra verilmiş olan mektuplardaki reyler tasnife dahil edilmiyecek Tasnifimiz 31 Ocak günü sona erecektir.Bu tarihten sonraki tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Gençlik John lewis'i protesto etti t Baştaraf* 1 incide Birliği Başkanı John Lewis'in Zonguldakta vukua gele* hâdiseyle ilgili olarak yaptığı garip ve çirkin müdah; si biz M.T.T.B.camiası arasında der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Formoza meselesi Güvenlik Konseyinde görüşülecek [ANKA AJANSI] NEW-YORK,28 Diplomatik çevrelerden bildirildiğine göre,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pazartesi günü,Formoza meselesini görüşecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Kahiredeki Elçiliğimizin yalanlaması t Baştarafı 1 incide hava üslerini ziyaret edeceği ve yapılacak manevraları takip edeceği yolunda bir haberi ısrarla yaymaktadır.Türkiye Büyükelçiliği tamamen İsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Türkiyede istihsal artışı Baştarafı 1 incide Kongreye mensup mütehassıs bir heyet tarafından hazırlanan bu raporda Türkiye,hayat standartları süratle inkişafa mazhar olan memleketler meyanında da tasn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Tekel Bütçesinin müzakeresine dün başlandı Baştarajı 1 incide baka la rina zarar veren bu zamlara neden lüzum görüldüğü sorulmuştur.Vekil cevabında,gümrük muhafaza teşkilâtını takviye için yeni hüküml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Türk Yunan balıkçılık anlaşması geri bırakıldı t Baştarafı 1 incide Bu arada Türkiye Fransa,Türkiye İspanya,Türkiye Polonya,Türkiye Finlandiya devletleri arasmda aktedilmiş bulunan anlaşma protokol ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • 200 üniversiteli arası n da kavga t Baştarafı 1 incide lerinden bir kızla bir erkek Fakülte önünde yanyana yürürlerken bir başka talebe ıslık çalmış ve bu sebepten iki talebe arasında kavga çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Hapisten çıkar çıkmaz suç işledi 7 ay,10 gün hapis yattıktan sonra bir hafta evvel tahliye edilen Bedrettin Kıral adında bir sabıkalı,evvelki gece Balatta çocuklara sarkıntılık yaparken suçüstü yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Y**an:CEMİL CAHİT CEM 14 Bu kepazeliğin arkasında mutlaka Jozefin vardır Ama Letisya anne,bütün Korsikalı taassubuna rağmen bu acaibliklere göz yumuyor,eFransız züppeliği» nazariyle bakıyordu.Yoksa o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • MÜDÜRLÜĞÜN fc Bankamız Enerji Tesislerinde çalıştırılmak üzere yetiştirilecek elemanların gönderilecekleri yabancı memleketlere göre tertiplenen isimleri aşağıda gösterilmiştir.İlgililer,Bankamıza evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Suya zam yapıldı t Baştarafı 1 incide Bütçe Komisyonu raporunun okunmasından sonra söz alan Sular idaresi Müdürü,çalışmaları anlattı.Müdür,bilhassa İdarenin malî durumunun çok bozuk olduğunu ve 21 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Kongreye davet Yardımsevenler Cemiyeti Fâtih Şubesinin senelik normal Kongresi 12 şubat 1955 cumartesi günü saat 12 den 17 ye kadar Malta Madalyon salonunda yapılacağından sayın azaların teşrifleri ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Sizden Uzaklaşıyorsa.Her halde,bir sebebi olsa gerek.yaklaşmasını istiyorsanız KLOROFİLLİ Mental TABLETLERİ Kullanınız Soğan,Sarmısak,içki tütüı ve vücuttan intişar eden bütün Nahoş kokulan giderir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Partilerarası dostluk I Baştaraft 1 incide Diğer taraftan C.H.P.Meclis,grupu,hükümetin,son günlerdeki dış temaslarını önümüzdeki günlerde yapacağı bir oplantıda gözden geçirecektir.Yetkili şahıslardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • is*a!ibu!un Ânaîlolu ile trsn Tîfîıatf im kesi!Baştaraft 1 incide Kaza dolayısiyle Anadolu'dan Haydarpaşa'ya gelmekte olan karlar ara istasyonlarda alıkonulmuşlardır.Bu arada 8 katar Arifi'yede,Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • Menderes yarın uçakla Romaya hareket ediyor t Baştaraji 1 incide Adnan Menderes Yeşilköyden otomobille doğru Park Otel'e gitmiştir.İtalyan Elçisi Roma'ya gitti Başvekil Adnan Menderes'in Roma'ya yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.01.1955
  • füilliııef Sahibi OS Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan islerini fitlen idars n ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI ö©lJ©llK s)»fi—oO 1 X.0 V İlk 17 TL 3 Aylık 9 T.L 1 Aylık 3 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.01.1955
  • Macaristan'da transfer yasak edildi VİYANA,28 T.H.A.Budapeştede çıkan Tepsport gazetesinin verdiği bir habere göre,Macar Spor Konseyi Macar futbol kulüpleri arasında her türlü oyuncu transferini yasak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • [MEMDUH YÜKMANjfl Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleme birer hâtıra vermek mdksadiyle açtığımız teberru listesinde Fenerbahçe'nin hasta gitmesi üzerine kafası kızan müfrid Sarı-Kırmtzililardan Rauf Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • BOKS MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ BAŞLIYOR İtalya ve İspanya'ya çıkacak ekibimiz bugün.ve yarınki karşılaşmalardan sonra belli olacak BOKS Millî Takımımız,bugün ve yarın Ankara'da yapılacak olan seçmelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • RM*v,A ft îr ft IB BPv^tik «Pf'^^i 04mmP^ ,m m.rl J y-c LmiiI »i Ml^îl Afwtr bfaifclet ttıru nihayete ermiştir.Yukarıdaki resim turdaki bir hâdiseyi tesbit etmektedir.Bir Bulgar bisikletçisi kaza neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • İSTANBUL ESKRİM birincilikleri On günden beri Tenis Eskrim Dadılık Kulübünde devam etmekte olan İstanbul Eskrim birincilikleri nihayete ermiştir.Derece alnn snorcular aşağıdadır.BAYANLAR FLÖRE:1 İfaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • AVRUPA FUTBOLUNUN İKİ ŞÖHRETİ BEARA VE VUKAC DÜN ŞEHRİMİZDEN GEÇTİLER Yugoslav Hajiuk takımı dün trenle şehrimize geldi ve otomobillerle Ankaraya gitti Yugoslav liginin kuvvetli takımı Hajduk dün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • Yunanlı Hakem,Samda yapılan Ordu {akımları Suriye'yi neticesinde Maç 2-2;Temdit 3-3 berabere bitti.Bunun üzerine hakem her iki takıma 5 er penaltı verdi.Biz bütün penaltıları gole çevirerek maçı S-S k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • FENERBAHÇE YE MODASPOR BUGECE KÂR$aiÂŞIYOR Basketbol lig şampiyonasının en önemli karşılaşmalardan biri sayılan bu geceki maçı heyecanla bekleniyor stanbul birinci küme basfketbol liginin 6 ncı haftas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • Fakülteler arası maçlara devam ediliyor Fakülteler arası karşılaşmalara ya rm da Eminönü Öğrenci Lokalinde devam edilecektir.Kimya ile Tıp kız voleybolcüleri arasında saat 14 te oynanacak maçtan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • KULÜPLERDEN HABERLER Adalet:Sol bek Ahmet'in kasıkları ağrıdığından tedavi görmek" tedir.Santrhaf Gökçen'in ayak adalesinde kopuk vardır.Darüşşafaka:Basketbol takım kaptanı Şevket rahatsız olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.01.1955
  • BİZİM GİBİ Yazıldı,çizildi futbolcular profesyonel oldu.Diğer spor branşlarında ise ısrarla amatörüz.Fakat 'İsviçre'de son yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonasındaki şu hâdiseler bizim amatörlük anlayış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor