Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • r BUGÜNKÜ ISTANBUL BATAKHANELERİ Röportaj serimiz 3 üncü sayfada 1 51389?9999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Başvekil pazar günü İTALYA'YA gidiyor Köprülünün de bulunacağı seyahatte,İlaryanın üçlü Balkan Paktına iştiraki meselesi ele alınacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Başvekil Adnan Menderes,alâka il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • TÜRK-İTALYAN ticaret anlaşması dün imzalandı [ANADOLU AJANSI)ANKARA,27 Bugün Ankarada imzalanan Türk italyan ticarî anlaşması münasebetiyle asadaki müşterek tebliğ neşrolunmuştur:«Türkiye ile İtalya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • r%."wtiii [REUTER TÜRKTEL1 AĞA DÜŞEN KADIN!Lita Ridley,ağa düşmüş olmaktan çok memnun görünüyor.Haklıdır:Zira bu ağ,kelimenin tam mânasiyle bir «can-kurtaran» dır.Bir fırtınada,vapurun batnıasiyle den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Ankara Valisi 10 lira para cezasına mahkûm oldu ANKARA,27 Ankara Toplu Basın Mahkemesi bugün Vali Kemal Aygün'e 10 lira para cezası vermiştir.Seçimlerde işçi adaylarını destekleme komitesi aleyhine ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • uobfıuiu,bu.Gayret BU devrede Büyük Millet Meclisinin Bütçe Encümeni,memleketin ana dâvalarını ve ihtiyaçlarını daha derinden yokluyor.Allah razı olsun.Fakat neden hep bütçe zamanını seçiyor ve mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • o m mııı ıı ı mı mı ı Mini.mi.mi.i.11 i n I i i r.I f.j I 11 t İ AYAKKABICILAR KONGRESİNDE AYAKKABILARIN 85 İ 1 İNİN ÇÜRÜK OLDUĞU AÇIKLANDI GAZETELERDEN)İ i s îicı(o ty®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Rusya ve Mısır arasında Ankaradaki temaslar Siyasî çevreler,Mısır'ın bize karşı takındığı son tavrı bu görüşmelerle yakından ilgili buluyor Mısır Elçiliği görüşmeleri tekzip ediyor [ANADOLU AJANSI] AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Beş Arap devleti Türk-İrak Paktına iştirak etmiyor Mısır,Suriye,Lübnan,Ürdün ve Suudi Arabistan katılmamak hususunda mutabakata vardılar [Associated Press Anadolu Ajansı] KAHİRE,27 Orta Doğunun müdafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Bir Jet uçağı daha döşlü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 BANDIRMA,27 Saat 11,30 sıralarında şehrimiz 6 ncı Hava Us Alayına mensup Başçavuş Bekir özkan idaresindeki bir jet uçağı vukua gelen anî bir arıza seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • mesulleri mutlaka 1 bulmalıyız İ Dört vatandaşın ölümü E ile neticelenen «Gümüş-suyu» faciasının adlî tah-kikatına muvazi olarak idarî cepheden de soruş-5 turmalar yapılıyor.Tahş kikat devam ededursun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • IAJ .MODERN WILLIAM TELL Aslen Avustralyalı olan Desmond Scott'un bn yaptığı,vaktiyle,İsviçreli nişancı William Tell'In yaptığından pek farklı değil.22 yaşındaki patinaj kralı,Edinburgh'da her gece te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Grizu faciasının sebebi henüz lesbit edilemedi Facianın son bilançosu:52 şehit 19 yaralı,2 kayıp rHUSUSİ MI HARİRİMİZDKM ZONGULDAK,27 Gelik'de vukubulan grizu faciası tahkikatına devam edilmektedir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • işçi Sendikasının LEWISE cevabı [ŞARK AJANSI)ANKARA,27 Zonguldak kömür havzasındaki Gelik mâden ocağında vuku bulan ve 54 işçimizin ölümüne sebep olan müessif kaza dolayısiyle Amerika Maden İşçileri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Aydın Ovası sular altında Halkın büyük bir kısmı dağ köylerine kaçtı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,27 Menderes nehri ve Çine çayı taşarak Aydın ovalarının büyük bir kısmı sular altında kalmıştır.Çiftli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • L •Üfc* CiW/ifiiifflt I A.P.I PfıDİllllE EVİ ENİYOR Aslen Fransız olan Hollywood yıldızı Corinne Calvet,yakında evleneceği film UUlflIlNEı EWLCHII Un aktörü Jeff Stone ile birlikte hâlen Roma'da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • lİFAJ CAMİ MEYDANA ÇIKIYOR l8tanbul Üniversitesi merkez binasiyle Süleymaniye Camilnin arasındaki VMIHI İlla» I M M HM VflIVI I Un moıol yığınından ibaret geniş sahanın temizlenmesine başlanmıştır.Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • [RUÇHAN UNVER] II U İO Almanya'dan dönen Vali Gökay,dün ilk iş olarak çarşı ve pazarı I* 7 dolaşmış ve «Fiatları ucuz buldum» demiştir.Valinin seyahati hakkında gazetecilere verdiği beyanat,7 nci sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • Bir askerî kamyon devrildi 10 er oldu Yeni Ankara yolunda sür'ai yüzünden vukua gelen kazada 23 er de ağır ve hafif şekilde yaralandı Dün akşam Kartal'da yeni Ankara yolu üzerinde içinde 40 er bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1955
  • [RUÇHAN UNVERİ Dün saat 16 da Sirkeci Garı Lokantasının bacasında biriken kurumların tutuşmasından bir yangın başlangıcı meydana gelmiş ve itfaiyenin gayretiyle söndürülmüştür.Retim,itfaiye erlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • DAĞLAR Tefrika No.120 Yasan:REFt CEVAD ULUNA Y Bir avuç eşkiya ile başa çıkmak için bir ordu mu hazırlamalı Sadık efendi,Eihem'e: Sen rahatına bak* diyerek rahvan hayvanına bindi,yola çıktıci-kendi ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Demek depoyu da beraber uçuracaksınız?Depo boştur.Samanlık olarak kullanılıyordu.Dün içini tamamen boşalttırdım.Şu halde,vadideki o derin mağaradan bahçenize bir kapı açmak projeniz birkaç saate kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • İlk Bahar Keşidesinde NİŞANTAŞINDA Konforlu Apartman Dairesi ayrıca MÜŞTERİYE Dolgun Para İkramiyeleri HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI HESABINIZI HEMEN AÇTIRMAKLA ŞANSINIZI ARTTIRMIŞ OLURSUNUZ İSTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • R AİK A AKAR ile YİLMAZ AKAR evlendiler.27 Ocak 1955
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü merhum Hasan Tahsin AK'ER'in ruhuna ithaf edilmek üzere 30/1/1955 pazar günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde memleketimizin en kıymetli ehli kur'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Necat vapuru,liman içinde arıza geçirdi Necat vapuru,dün mûtad seferine hareket ederken Kabataş önlerinde,makinelerindeki ânî bir ârıza yüzünden derhal yol kesmek ve demirlemek mecburiyetinde kalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Teodora'nın mazot yükü boşaltılacak Marmara Adası yakınında karaya oturan Teodora'nın mazot yükünü Alemdar tahlisiyesi boşaltacaktır.Alemdar,dün,lüzumlu tulumbaları almak üzere limanımıza gelmiş ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • İstanbul'a rvardan buğday getiriliyor Şehrimize,civardan bol miktarda buğday gelmeye başlamış,buna muvazi olarak serbest piyasa canlanmıştıı.Hâlen Eskişehir buğdayı 36,Polatlı sıra 38,lüksler 40 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Gazetecilik Enstitüsü talebesinin ziyaretleri İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü öğrencilerinden yirmi beş kişilik bir grup,dün gazetemizi ziyaret ederek,muhtelif faaliyetler ve modern tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Dostunu ekmek bıçağı ile yaralayan kadın Kızıltoprakta oturan Ayşe İstek adında bir kadın,geçimsizlik yüzünden kavgaya tutuştuğu dostu Mehmet'i ekmek bıçağı ile omuzundan yaralamıştır.Kadın,yakalanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Pirinç mubayaa flatten ayarSandı Toprak Mahsulleri Ofisi,pirinç,mubayaa Hatlarında bir ayarlama yapmıştır.Buna göre 56 kuruşa alınmakta olan pirincin fiatı 60 a,62 ye alınanlar 70,lüksler de 82 kuruşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • C.H.P.Teşkilâtını dolandıranlar «Istanbul 1107» numaralı posta kutusunun esrarı nihayet anlaşılmıştır.Zira,CJH.P.ile alâkası olmayan bazı kimselerin,halkı,dolandırdıkları ve hattâ CHP.teşkilâtından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • İthal mallarını saklayan 10 firmaya el konuldu Defterdarlıkda şimdiye kadar meydana çıkarılan vergi kaçakçılıklarına dair bir liste hazırlanıyor Bazı ithal mallarını saklayarak el altından yüksek fiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • İstanbul Üniversitesine Şubat devresi için alınacak öğrenciler Edebiyat Fakültesi 922 öğrenci kabul edecek.Kayıtlar 1 15 Şubat,test imtihanları 19 ile 21 Şubat arasında yapılacak istanbul Üniversitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • 200 ton kalay ithal edilecek Ticaret Vekâleti,bir müddet evvel 200 ton kalay ithali için yaptığı tahsisin transfer muamelesi için dün Merkez Bankasına tebligatta bulunmuştur.En kısa zamanda ithaline ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • 9 Martta 35 Amerikalı gazeteci gelecek Wick Basın tröstü naşiri James L.Wick'in başkanlığında 35 gazeteciden mütese'ckil bir heyet 9 mart ta saat 22'de özel bir uçakla îstanbula gelecektir.İki gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • C.H.P.Beyazıt üçe kongre^ " 3*ar zum C.H.P.Beyazıt tlçe Kongresi önümüzdeki pazar sabahı saat 10 da Süleymaniyedeki parti binasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Suya zam yapılacak Demokrat Parti Meclis Grupu,dün saat 16 da Beyoğlundaki Parti Lokalinde bir toplantı yapmıştır.Uç saat devam eden bu toplantıda,Sular İdaresinin yeni yıl bütçesi müzakere edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Tepsisinde 6 gram esrar bulunan macuncu Tepsisinde 6 gram esrar bulunan Salih Bayracı admda 50 yaşında bir macuncu,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde 3 sene ağır hapis cezasma mahkûm olmuştur.Salih,mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Zorla kız kaçıranlar dün mahkûm oldu Zorla kız kaçırmak suçundan Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Salih Sarı dün 11 yıl 4 ay,suç ortakları Ahmet Sönmez ile Ramazan Sarp da 2 yıl 6 şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Tabancasını rehine koyan inzibat eri tevkif edildi Tabancasını rehine veren bir inzibat eri,dün Sorgu Hakimliğince tevkif edilmiştir,Yeşilköy Hava Alanında görevli bulunan Hadi Bayram adındaki er,iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • 3eleriivs Kmmr ve Sanat Müşavirliği Istanbul Beledivesinin yeni yıl bütçesinde bir Kültür ve Sanat müşavirliği kadrosu ihdas edilmiştir.Önümüzdeki şubat ayı içinde kadroya alınacak olan müşavir şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • KİSA HABERLER KUNDURA imal ve Satıcıları Derneği tarafından yarın akşam Konak salonlarında bir «Kundura Gecesi» tertiplenmiştir.Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nın da hazır bulunacağı gecede,en ucuz ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • 1 Yeni Fransız şiirinden i ÜZEL kitap,bize,son satırında «Eyvah,^Jf bitti!dedirtendir,ve devamını içimizde bize yaşatanr Güzel kitap bitmez.İşte onlardan biri:«Yeni Fransız Şiirinden l Seçmeler».Küçüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Zeytinyağı tanzim satışları yapılacak Şehrin muhtelif semtlerinde zeytinyağı tanzim satışlarına başlanacaktır.İstanbul Belediyesi ile Ticaret Vekâleti arasında bu hususta bir anlaşmaya varılmıştır.Önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Geliyor» SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüşü» Saat ifc de matine Saat 2130 g da suare AR:«Ada Korsanla-rı» Ronald Reagan Rhonda Fleming Amerlkan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1955
  • Gümrük vesikalarına ait müddet 3 aya çıkarıldı Ticaret Vekâleti,Finlandiya'ya yapılacak ihracat hakkında alâkalılara yeni bir sirküler göndermiştir.Buna göre,E.P.U.dışına yapılan ihracatlarda olduğu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • JREUTER TÜRKTELİ QU I MF GÜZEL «Wo/i7™"1'1™ Masalları-ve «Kırmızı Pabuç-VII Ilk UUfabh fa^ filmlerinde hepimiz Ludmilla Tcherina'yı,fevkalâde güzel hale danslariyle takdir ettik.Bundan sonra,dilber yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Orson Welles Rahip rolünde [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] HOLLYWOOD,27 Warner Brothers Film Kumpanyası Herman Melville'in «Moby Dick» isimli klâsik romanını filme almaktadır.John Huston'un idaresinde çevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Fatih Müzesinin kapalı olduğunu en kat'i ifadeyle bildiren demir parmaklıklı kapı Fatih müzesi kapatılmış Geçen yıl törenle açılan Müzenin kapatılma sebebi hakkında alâkalılar hiç bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Kosta Rika harbinin zayiat blânşosu [ASSOCIATED PRESS I MANAGUA Nikaragua)27 Kosta Rika âsilerinin lideri Yüzbaşı Teodora Picado Jr.iki hafta devam eden harbde ordusunun 11 ölü ve 20 yaralı verdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Yeni bir hava rekoru kırıldı Bir jet uçağı 3000 metre îrtifaa 83 saniyede çıktı [ASSOCİATED SAN DİEGO,27 Birleşik Amerika bahriyesine ait bir FJ3 Fury jet uçağı,3000 metreyi 83 saniyede yükselerek yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • TâKTIMDEN BÎB ULUN AY Fal 1 w ılmcılıgımız Dünkü «Milliyet» de filimciliğimiz hakkında bir yazı gördüm.Malımı olduğu u/re bizde filimcilik gayet güldürücü ve eğlendirici karikatür mevzuuduı.Geçenlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Moskova bilezikli bir ördek yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İPSALA,27 Dün Meriç nehri kıyısında avlanmakta olan bir avcı,vurduğu bir ördeğin ayağına dikkat edince,üzerinde Moskova 25701 yazılı bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • 98 seneden beri hâdise olmayan köy [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN I MANİSA,27 Şehrimize bağlı 140 hanelik 456 nüfuslu Karakılıçlı köyünden hiç bir vatandaş 98 yıldan beri ne mahkemelik olmuş ne de şahitlik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • [T.H.A.Mİİ7İKI F SEYAHAT kolculuğun daha zevkli ve neşeli geçmesi için,İtalyan trenlerinde,her mU£.ıı\LL OL İnlin I ]eomparUmana ufa]c radyolar yerleştirilmeğe başlanmıştır.Yakında İtalyada bütün eksp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Toprak altında kalan bir amele öldü I II ISI Sİ MUHABİRİMİZDEN I AFYON,27 Dün şehrimizde,Devlet Hastahanesi kanalizasyon inşaatında çalışmakta olan üç ameleden birinin ölümüyle neticelenen bir kaza vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Bir uçak açık denize mecburi iniş yaptı [ANADOLU AJANSI ı NEW-YORK,27 Sekiz kişiyi hâmil bir Amerikan askerî uçağı Bermuda adalarının 1000 mil doğusunda uçuşuna devam edemiyecek duruma düşmüş ve deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • İki balıkçı gemisi tehlike geçiriyor [ANADOLU AJANSİ j LONDRA,27 Hull limanına bağlı iki balıkçı gemisi İzlanda sahilleri açıklarında tehlikede bulunduklarım bildirmişlerdir.Bunlardan 559 tonluk Lorel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • ISTANBUL BATAKHANELERİ ıiffii Ik'^a s Ya7»n:BEDİRHAN ÇINAK 7 Fotoğraflar:S.MEMDITW ar artistinin fendi rkeği daima yenerj ma artist dediğimiz bar kadınlarının kontrolden ödleri patlar.Çünkü çoğu!vesik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • I Yunanistan'da drahomanın i kaldırılması isteniyor 117 Belediye Reisi Kraliçe Frederika'ya müracaat ederek bir kanunla drahoma usulünün kaldırılmasını talep ettiler [TÜBKTEL] ATİNA,27 Güney Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1955
  • Ruslar muazzam bir hava kuvveti meydana getiriyor Amerikan Hava Kurmay Başkanı,Sovyetlerin atom silâhları stoku da yaptıklarını söyledi [ANADOLU AJANSI 1 DAYTON,27 Amerikan hava kuvvetleri müşterek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—İSLAM FÜTUHATI Yazan-Ali »ıza SAGM**» Âsilerin sesleri Medinede evlerimizde bile duyuluyor IS-OMER,HALİFENİN HUZURUNDA Usâme'nin ordu ile beraber Sûriyeye gitme em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Öğleden sonra evinizde hatırı sayılır bir faaliyet var.Bir muhit değişikliği yapsanız fena olmaz.Akşamüstü kalabalık içinde eğlenceli saatler geçireceksiniz.KOVA BURCU 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Sam Howell bir hastahane döşeğinde ölmüştü.Son dakikalarında doktor,en ton çarelerine başvurmuş ne çareki Howell'in kafatası kırılmış ve kanama olmuştu.Bu tirada doktor,Martin Howel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • A Sinirlerimize hâkim olalım g;r s r-[ğP j,Sji I Hazırlayan I i Renuutıı I pit.x.v.3 I Ür Recep FFRI» NEZÎH iî Huzur içinde yaşayıp rahat ve uzun bir ömre eriş-j:Sj mek için sinirlere hâkim olmak lâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • HHHBfi| IP^P •'firfâ^'-ıiİKr 0&6 WnMM ^Hw&.U PP*^.•*s*ıı .43* mi Hi H H^.İÜÜ9 IH^^jB P8B8B JK3 'i;t fi Jg Ik ^H hL Jl BS?H B m HHl tft hP9 B.'9 j,K ^B B^SaMti;x:S-iai BL HPP*i ^motü^^^ü IAJ .TAKI İTPK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • Zelzele Cezayirde panik yarattı [ANADOLU AJANSI ORLEANSVİLLE.27 Dün At taf bölgesinde yeniden ve oldukça fiddetli yer sarsıntısı kaydedilmiştir.7 saniye süren zelzele panik yaratmıştır.Hasar mühim değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • Sadlers Weis balesi Amerikaya gidiyor [TÜRKTKi LONDRA,27 İngiltere'n i n meşhur Sadlers Wels bale trupu önümüzdeki sonbaharda Amerika da bir turneye çıkacaktır.İlk olarak bale trupu Metropolitan Opera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • Mahkûmlara izin veren hapishane [ANADOLU AJAN3I1 SAO PAULO,27 Sao Paulo ceza evi idaresi dün tecrübe mahiyetinde 50 mahpusa 24 saatlik bir izin vermiştir.Bu mahpuslardan 38 i muayyen saatte ceza evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • MAKSİM TİYATROSU İSTANBUL OPERETİ Bu akşam saat 21 den itibaren Trafik Yüzünden Operet 3 perde.Nakleden:A.Sünıri Trafik iskeçi:Beliğ Selönü Müzik:K.Kapoçelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • ANKARI V da senenin HASILAT REKORU 'nu kıran NURİ AKINCI AKAR FİLM TAKSİM SİNEMASI »m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • tAJP.MED AIM II AD İl* İli Vakın ir gelecekte,meraklı olanlar,bir hususi HIEIlAlVI.IL Alt lifiII denizaltıya sahip olabileceklerdir.Amerika'da imal edilen ve ilk tecrübesi bu hafta yapılan bu ufak den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • Hidrojen bomboşa ire 2 âlimin mücadelesi Atom bombasının mucidi Oppenheimer,iaponyada 100.000 kişinin öldüğünü duyduğu zaman,hüngür hüngür ağlamış "Hidrojen bulmayalım demişti «Üçüncü cihan harbinin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1955
  • iki Belediyeci mahkemede Polis,memurları suç üstü yakaladı.Sanıklar suçu inkâr ediyor Samatya Belediyesi Tahakkuk Şubesi memurlarından Şecaattin ile Refik Kafadar rüşvet almaktan sanık olarak dün adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • OT mm İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Emin Ongan,Yorgo Bacanos,Fikret Kutluğ,Halûk Recai 13.15 Şarkılar.Okuyan:Lütfl Güneri.Çalanlar:Necati Tokyay,İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • BİZ KADINLAR Sakın ha kızlar!MİLMYET'te gene bir arkadaş:«Zamane kızlarını yazsanıza bir gün» dedi.öyle bir «Zamane kızları» diyordu ki,mevzuun bütün nüktesi,iğnesi bu söyleyişte idi.Sordum:Nesi yar,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • CISCO KID rizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed AMA TABU DOSTUM,IQH ELİMDEN GELENİ YAPARJA4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • Ekrem bey o,«24 Haziran» gecesine kadar tam mânâsı ile mes'ut bir insandı.Şehir küçük te olsa,bugüne bugün bir mevki ğ sahibi idi.Karısı,iki oğlu,hele kızı Begüm,ayrı ayrı birer saadetti.ğ=O gün,vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • IĞİNDA TÂRİH RE$At EKREM KOÇU I Yuatanaü Boşama.I ehde veya aleyhde söz bana düşmez,Medenî Kanunumuî Lb zun âüe yuvasını ilgilendiren maddeleri değiştirilecek,bo-sanma azıcık kolaylaştırılacak imiş.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • AMERİKAN POLİSİ PAPAĞAN KAÇAKÇILARI İLE BAŞA ÇIKAMIYOR Kaçakçılar 4000 liraya saiılan hayvanları memlekeie sokmak için uçaklar kullanıyor Amerika hudutlarında vazife gören gümrük ve kaçakçılık memurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1955
  • ÜSTTE:Otele gelen turistlerle yakından meşgul olan Gilda,güzel bir kadın turistin otomobiline benzin koymayı,revü artistliğine tercih ediyor-SAĞDA ise,Cüdanın hosteslik yaptığı otelin yüzme havuzu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Pazarlıkla 20 ton beyaz sabun 4/Şubat/955 cuma saat 15 te İzmit Dz.As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 34.000 lira,kesin teminatı 5100 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1955
  • M.M.V.İst.Sa.Al.Ko.Bşk.4 No.lu Komisyon ilânları 1 Askerî ihtiyaç için ahşap kumaş raflar yaptırılacaktır.Keşif bedeli 14999 lira 40 kuruş olup kat'î teminatı 2750 liradır.2 Keşif ve şartnamesi her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1955
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız Enerji Tesislerinde çalıştırılmak üzere yetiştirilecek elemanların gönderilecekleri yabancı memleketlere göre tertiplenen isimleri aşağıda gösterilmiştir.İlgililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1955
  • SON DURUM 1 MURAT:8232 3 MUSTAFA:5337 2 LEFTER:6818 4 TURGAY:3876 MURAT GÜLER Daha evvel gelen:7661 İ.Soyer,E.Soyer.C.Soyer,V.Söver.H.Soyer,A.Öztuna.R.Leni,Ş.Çatalkaya,M.Engin,M.Engin,İ.Engin,Nurşen,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1955
  • ANKARA NAFİA MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Ankara Devlet Konservatuvarı binasında yaptırılacak tamirat ve yemekhane tevsii işi 50000 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • s hicrî 1374 Cuma RUMÎ 28 1870 Cemariyel-Ocak âhu 4 1855 Orak 15 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.16 1.58 Öğle 12.27 7.07 İkindi 15.03 9.44 Akşam 17.19 12.00 Yatsı 18.53 1.35 İmsak 5.33 12.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • SİNİR VE ROMATİZMA NEVROZİN 4 saat örd ile günde,3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Mes ut bir nikâh Son Telgraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şemsi Kuseyri Ue Mübeccel Ülman'm nikahları,dün güzide bir davetli huzurunda kıyılmıştır.Genç evlileri tebrik eder,saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Kıbrıs'ta gizli bir silah deposu meydana çıkarıldı Kıbrıs'a silâh nakleden bir motorun yakalanması üzerine yapılan araştırmalarda gizli bir teşkilâtın mevcudiyeti anlaşıldı LEFKOŞE 27 AA.Batı Kıbrıs s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Bir askerî kamyon devrildi 10 er öldü Baştarajı 1 incide er bulunan 183844 plâkalı arabanın şoförü er Seyfettin,bir aralık sür'atini arttırmış ve potrel yüklü bulunan arabanın önüne geçmek istemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Ankara Valisi Bağtarafı 1 incide tiği bir yazıdan dolayı Ankara Milletvekili Hamdi Bulgurlu hakkında açılan dâvada şahit olan Kemal Aygün müteaddit davetlere rağmen iki defa mahkemeye gelmediği için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • M.M.V.I.Ho.Iıı Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 80 ton arpa açık eksiltme usulü ile satm alınacaktır.Tahmini fiatı 33 kuruş olup geçici teminatı 1980 liradır,ihalesi 8/Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Eden,16 Mart'ta Ankara'ya geliyor İngiliz Hariciye Vekili üç gün kalacağı Ankarada resmî görüşmeler yapacak [ANADOLU AJANSI1 LONDRA,27 Bu akşam İngiliz Hariciye Vekâleti tarafından yayınlanan bir tebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Türk italyan ticaret anlaşması dün imzalandı t Baştaraft 1 incide Ankara'da iki hükümet mümessilleri arasmda cereyan eden müzakereler müspet şekilde neticelen miş ve bu hususta varılmış olan anlaşma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Grizu faciasının sebebi henüz tesbit edilemedi t Baştaraft I incide müteşekkil bir heyet kurbanların köylerine giderek parayı bizzat ölülerin ailelerine vereceklerdir.Sendikanın bu kararı muhitte büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Beş Arap devleti Türk Irak paktına iştirak etmiyor t Baştarafı 1 incide Mısır,Suriye,Lübnan,Ürdün ve Suudî Arabistan Başvekilleri ve Hariciye Vekilleri Mısır'ın daveti üzerine cumartesi günü toplantıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Nezle,Grip Bronşit ve Boğaz ağrılarından Korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır.Eczanelerden arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Preventorium Sanatoryum Baştabipliğinden PAZARLIK İLANI 1 Valdebağ Preventoriumu fosseptik mecrası inşaatı keşif bedeli 5962)lira 64)kuruştur.Pazarlık 31/1/955 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Üskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • İSTANBUL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİNDEN:Esatpaşa Bahçeli Evler için taşradan gönderilecek paraların dairemizce emaneten kabulü mümkün değildir.Alâkalıların bilvekâle veya bilâsale dairemize gelmeleri ve tutulac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Bir jet uçağı daha düştü t Baştarafı 1 incide Kıdemli pilot Başçavuş Bekir Özkan 6 ncı Hava Üs Alayının değerli elemanlarından olup üçü erkek biri kız olmak üzere dört çocuk babasıdır.Şehit pilotumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Rus ve Mısırın arasında Ankaradaki temaslar t Baştaraft 1 incide İrak ve diğer Orta Doğu memleketlerine karşı memleketimize gösterdikleri yakınlıktan dolayı takındığı tavır üzerindeki müphemiyet de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Amerika'nın ispanya'da üslerinin inşasına başlandı Üç yılda tamamlanacak olan hava üsleri sayesinde Âvrupadaki üsler Âfrikaya bağlanacak [ASSOCIATED PRESS] MADRİT,27 Birleşik Amerika'nın İspanya'da ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Halkçı gazetesi hakkında açılan bir dava düştü THUSUS* ANKARA,27 Başvekil Adnan Menderes,Halkçı gazetesi hakkında açılan dâvalardan birinde,dâvasından vazgeçmiştir.Bugün Toplu Basın Mahkemesinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • KAYIP Merkez Bankasından aldığımız,28/7/1958 tarih ve 2295 numaralı Oıbar mektubunu 5 No.zayi etmiş olduğumuzdan,yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.TEBEKA TÜBK BOYA-KİMYA Ltd.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Kiralık Depo Fener Balat arası,otobüs caddesi üzerinde,bulunan ve her işe elverişli betonarme deponun 450 metrekarelik bir bölgesi kiralıktır,Müracaat:Tel:2 0 0 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • BORSA İst.Borsasının 27/1/1955 flatlan Actiu Kapanı» 1 Sterim 784 00-784 00 100 Dolar 280 30-280 JO 100 branşı» frangı o «o-O 80 100 Üret 44 8»ı 14.84)100 isviçre Frangı 64.0S 64.03 100 Dolar 280.30-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan 1650 metre branda bezi acele pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 24090 lira olup kat'î teminatı 3614 liradır,ihalesi 31/Ocak/955 pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan 3 kalem filoresam lâmbası acele pazarlık suretiyle Mim alınacaktır.Muhammen bedeli 74300 Ura olup kati teminatı 9930 liradır,ihalesi 31/Ocak/955 pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Asistanlık İmtihanı Açılacak Sıhhat Ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden 1 Ankara ve istanbul Tıp Fakültelerinde,tababet uzmanlık belgeleri hakkındaki tüzük hükümleri gereğince Vekâletimiz teşkilâtın;alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Rutubetli ve soğuk havalarda bir adet Gripin almak faydalıdır.GRİPİN,adale,sinir ve so£uk algınlığından mütevellit bütün ayrıları teskin eder.GRİPİN,bayanların muavven zamanlardaki sancılarında başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 13 Jozef in kocasını bol bol aldatmağa başlamıştı Napolyon Barras'a,bu meselelerden bahseden mektuplar yazmakla beraber,doğrudan doğruya Freron aleyhinde hiçbir fikir beyan etmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • BREZİLYADAN GELECEK YAŞ DERTLERİMİZ AYDIN vapuruna yüklenmiştir.ihtiyacı olanların istanbul Bölge Ticaret Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.FOTİ DULOS ve Ssf.İthalâtçı)Sirkeci Köprülü Han No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • müIEiııef Sahibi ve Başmuhamn ALİ NACİ KARACAN Yan iflerini fiilen idare ABUİ İPEKÇİ Bastldığt yet MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L 6 Aylık 17 TL 3 Aylık 9 Ta.1 Aylık M.3 T.L ECNEBİ HCM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • işçi Sendikasının Lewise cevabı t Baştaraft 1 incide Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyon İdare Heyeti,bu münasebetle bugün bir tebliğ yayınlamıştır.Tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir «John Levis,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Başvekil Pazar günü İtalya'ya gidiyor t Baştarafı 1 incide Diğer taraftan Hariciye Vekâleti Umumî Kâtip Muavini Melih Esenbel başkanlığında bir heyet de dün İtalya'ya gitmiştir.Menderes ve refakatinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.01.1955
  • Menderes Fransaya davet edildi [ŞARK AJANSI] ANKARA,27 Mevsuk bir kaynaktan aldığımız malûmata nazaran Fransa Başvekili Pierre Mendes-France,Başvekil Adnan Menderesi resmen Fransayı ziyarete davet etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1955
  • IMEMDUH YÜKMANJ BİLMECE GIBI ^U gördüğünüz jotoğraf ilk bakışta insana neler hatırlatıyor,değil mi?Hafif çalkantılı deniz.olabilir.Baksanıza dalyan direkleri bile var.Sürülmemiş çeltik tarlası,tohum e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Merkez Hakem Komitesi Federasyon kuruluncaya kadar vazifesine devam edecek Merkez Hakem Komitesi,Beden Terbiyesi Genel Müdürü Faik Binal'm ricası üzerine,Futbol Federasyonu teşkil edilinceye kadar vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • «Yılın Sporcusu» anketine gelen cevaplar 6 ncı say f amudadır V:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Fenerbahçe:Kordon Otelinde istirahatte olan basketbolcu Altan Dinçer doktorun muhalefetine rağmen bu haftaki Moda maçında oynayacaktır.Altan'stz bu maçı kazanmak Fenerbahçe için pek zordu.Beşiktaş:Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Denizgücü Topkapı lig maçı tehir edildi Birinci amatör lig takımlarından Denizgücünıin santrahafı Saim'in Ordu takımı kadrosuna alınması üzerine,bu hafta yapılacak Denizgücü Topkapı lig maçı tehir edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Millî takım seçmelerine iştirak etmek üzere İstanbul boksörleri bu sabah Ankara'ya gidiyor 29 ve 30 Ocak tarihlerinde An-karada yapılacak olan millî takım seçmelerine katılmak üzere İstanbul boksörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • HASAN POLAT FEDERASYON BAŞKANI OLDU ANKARA,27 Veli Necdet Arığ bildiriyor)Futbol Federasyonu başkanlığına eski millî futbolcu ve hâlen Bursa Merinos Fabrikası müdür muavini Hasan Polat getirilmiştir.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Avusturya Melbourne Olimpiyadlarına iştirak etmiyecek VİYANA,27 T.H.A.Avusturya Federasyonundan verilen haberlere göre,1956 da Melbourne'de yapılacak olimpiyatlara Avusturya iştirak etmemek kararındad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • NATO DENİZ TAKIMI Bu hafta İzmirde,Hava Harp Okulunun Güzelyalı'daki kapalı salonunda,İP GELDİ NATO deniz takımı ile Hava HarP l kuju basketbol takımları arasında bir dostluk karşılaşması yapılmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • BOKSÖR Hayrabedyan şehrimizde Organizatörler Fransız boksörü ile maç teminine çalışıyorlar Avrupa ve Fransa eski profesyonel boks şampiyonlarından Jacques Hayrabedyan iki günden beri şehrimizde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Ordu takımı bugün Suriye ile oynuyor Takımımız Şam'da yapacağı maçı kazandığı takdirde Ankara'da Fransa ile karşılaşacak Ankara 27 Hususî muhabirimiz Veli Necdet ARIĞ bildiriyor)Yarın Suriye takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • 8lR UOKTA BİR STADYUM KAYBEDİYORUZ Tribünlerini tamamlamaya çakıştığımız Mithatpasa stadının evvela sahasını futbol oynanır bir hale getirelim Kendimi prinç tarlalarını ayaklan ile çiğneyen insanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Fener Adalet Maçına HAZIRLANIYORDU Liglerin tehiri dolayısiyle Sarı Lacivertliler bu hafta Vefa ile hususî bir kar sılasına yapacak Profesyonel küme lig maçlarının Türkiye Suriye Ordu takımları karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Modaspor Fenerbahçe maçının hakemleri Bu hafta yapılacak olan Fenerbahçe Modaspor basketbol maçına Tevfik Artün ve Osman Kerinen hakem olarak tâyin edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Japon güreş takımının bugün gelmesi muhtemel Pazartesi günü Güreş Federasyonumuza 5 Şubatta Moskovadan hareketle,İstanbula geleceklerini bildiren Japon millî güreş takımından,dün bir telgraf daha almm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.01.1955
  • Belki daha iyi olur!Kuruldu.Kuruluyor.Kurulacak.jilân.Herkes yeni Futbol Federasyonunu bekliyor.Canım bu acele neden?Şimdiye kadar,bu federasyonların kurulmuş olanlarından ne hayır gördük ki?Bırakın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor