Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • BUGÜNKÜ ISTANBUL BATAKHANELERİ Röportaj serimiz 3 üncü sayfada 5544415154511?5?44?41?5 5559999915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • ZONGULDAK MADEN OCAKLARINDAKİ Facia Kurbanlarının sayısı 56ya yükseldi yeni bir infilak daha oldu.Feci kazanın kuyuya olarak sokulan sigaradan çıktığı tahmin ediliyor Dün gizli [LEVENT ESMER] ZONGULDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • BlŞttlilIıE I Edep Dulles 1 mesajlarının I I gerçek değeri E Türkiye Irak müdafaa an-E laşması hakkında Amerika ve E E İngiltere Dışişleri Bakanları-E nın «Milliyet» in telgrafları-E na cevap olarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • m YILAN KADIN~S sup 26 yaşındaki Raııl Kavirante,Hindistan'ın gözde artistlerinden biri olmak yolunu tutmuştur.Sahna hayatına 1953 de atılan Hintli güzel,ilk defa olarak bir partide,Alman prodüktörü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • Hariciye bütçesi dün kabul edildi Köprülü Türk Irak Paktından Mısır'ın endişeye düşmemesi icabeder,dedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Bütçe Komisyonu bugün sabah ve öğleden sonraki iki oturumunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • D.F.Grupu dün toplandı Kayıp müze eşyası,bozuk ekmekler ve gezici esnaf vergileri meselesi görüşüldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.25 D.P.Meclis Grupu bugün çok hararetli olmuştur.Gündem de bulunan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • Ayazpaşa'daki hâdisenin mes'ulü henüz bulunamadı Teknik Üniversite profesörleri tarafından hazırlanan rapor tamamlanmadı Gümüşsuyunda kısmen yıkık bir apartmanın,yambaşındaki ahşap vin üzerine yık il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • Ticaret Odasının 72 nci yıldönümü Ticaret Odasının 72 nci kuruluş,yıldönümü münasebetiyle Ticaret Odası Reisi Hayri Gönen tararından Taksim Belediye Gazinosunda yemekli bir suvare verilmiştir.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • İ DİOR TİPİ KADIN MODASI ÇIKARDI Gazeteler)NEFİS KADIN AZİZİM,TIPKI DİORTJN h.TİPİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • Irak Mısıra cephe aldı N.Sait Paşa ve Libya Arap Birliği konferansına iştirak teklifini reddettiler [ASSOCIATED PRESS-ANKA] KAHİRE,25 İrak Başvekili Nuri Sait Faşa bugün 5 Arap devletinin Kahirede top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • fMİLLIYET YILIN IEN HEYECANLI ROMANIN!SUNUYOR ¦Tehlikeli ARZU ilk cümlesinden son satı-55 rina kadar merak ve he-yecanla okuyacağınız Sbir ES eserdir.Amerikanın po-•55 püler muharriri 55 WILLtAM WOOLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • Dumlupınar dâvasına bugün başlanıyor Çelebioğlu,«Adliyeye itimadım sonsuzdur» diyor [BEDİBHAN ÇINAR] ÇANAKKALE,25 81 denizcimizle birlikte Nâra Burnu önünde batan Dumlupınar denizaltısmın süvarisi Sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1955
  • eankalar Caddesinin ban sokaklarında «park» yapmak yasaktır.Levhalar vardır.Fakat bu levhaların altında park yapan hususi otomobiller durur.Numaralarım aldık.Oradaki seyrüsefer memurlarına buna sorama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • O dakikada,sadece bir rol maskesi taşıdığına emin olduğum halde,bu Si—^i bakışlar bütün silâhlarımı teslim ettirmek için sank' üzerime bir yaylım ateş açmış bu* lunuyordu.Tekrar ve bu defa âdeta yalva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • BUGÜN AKŞAMA KADAR Açtıracağınız EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız-25.000 LÎRA PARA İKRAMİYELER!İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurtuluş,Kadıköy,İstanbul Sirkeci)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • İstanbul esnafı müstakil İktisat Genel Müdürlüğü istiyor Kötü niyetli esnafla ancak hususî polis teşkilâtlı bir müdürlüğün mücadele edebileceği belirtiliyor [NEDRET SELÇUKER] İstanbul Esnaf Dernekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • Çimento tevziatı için dün bir toplantı yapıldı Kaza Tevzi Komisyonları,mut eme di erin çimento fabrikaları ile işbirliği etmesini sağlayacak Vali vekilinin başkanlığında dün Nafia Vekâleti temsilcisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • Hâmile bir kadın öldü Çorlu'nun Eski Ereğli köyünde oturan Ayşe Güçlü adında hâmile bir kadın,doğum yapmak üzere otomobille şehrimize getirirken yolda birdenbire fenalaşmış ve ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • MÜNİH Üniversitesi Rektörünün davetlisi olarak Münihte bulunan Vali Prof.Gökay,bu gece saat 21.40 da uçakla şehrimize gelecektir.İSTANBUL Teknik Ziraat Müdürlüğünce tertiplenen «Kaza Teknik Ziraat top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • C.M.P.nin Kasımpaşada yaptığı toplantı C.M.P.Kasımpaşa nahiye merkezinde,Beyoğlu kazasına bağlı parti teşkilâtı ve İl İdare Kurulu üyelerinin iştirakiyle olağanüstü bir toplantı yapılmış ve parti faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • Şeker tevziatı muntazaman devam ediyor Şehrin muhtelif semtlerindeki satıcılara,dün yenide% 300 ton tutarında şeker tevzi olunmuştur.Kaymakamlıklar vasıtasiyle yapılan dağıtıma bugün de devam edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • jl I Marksistlerin încili E Ç ovyetlerin Başvekili Malenkof,Karl i Marx'in «Kapital» admdaki eserinde bazı tashihler yapılmasını emretmiş.Bir Ame-E rikan dergisinde görünüp geçen bu haberin ycr-İ yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • r SİNEMALAR OPERETLER BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rovüsü» Saat 18 de matine.Saat 21.3ü da suare.AR:«Devler Alemi» Paul Christian Pant*.Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • VEFAT Tüccar Terzi İbrahim Konyah'nın »e Ahmet Konyah'nın anneleri.Hasan,Nuran,Okay Konyah'nın babaanneleri Bayan İLVE KONYALI 25A/955 salı günü vefat etmiştir.Cenazesi 26/1/955 çarşaı.ıba günü öğle n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • ÖLÜM Eski Kaymakamlardan Mülkiyeli merhum Abdurrahman Fennl'nin bttyük oğlu,Emekli Zir.at Müdürlerinden Feham Duygu'nun ağabeyisl,Emniyet Umnm Müdürlüğü emekli Cube Müdürlerinden Şükrü Ynmak'ın kayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • Hayata atılacak Gençlere İlk Yardım Yapı ve Kredi Bankası 404 genç vatandaşa 1.000.000 lira kredi Tahsillerini bitirerek hayata atılmak isteyen gençlere bir iş' yeri kurabilmelerinde ilk yardım mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • İ&Ü&!f hthHİ hu keşideye katılmak için,şimdiden bir hesap açtırma HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARAS.İMİARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.118 Yazan:REFt* CEVAD ULUNAY Siper aldıkları yere toplu ateş edin Kaçakçı kervanı tüfek menziline gelince Mehmet bağırdı:«Davranmayın!DedL Kuşun ölüsünün yanma gittikleri zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Hint Cumhuriyeti bugün altı yaşında Eski devirlerin en büyük medeniyetlerinden birini vücude getiren ve bir müddet İçinde kaldığı sUik durumdan sıyrılarak mevcudiyetini tekrar bütün dünyaya hissettire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • İSTANBUL Yazan:BEDİRHAN ÇINAR Fotoğraflar:S.MEMDUH Taşralı bir tüccar barda "yolunuyor„| Barlarda itibar önce Amerikalılara,sonra hacıağalaradır.Çünkü birinin cüzdanı dolar,diğerinin kesesi lira ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Gregory Peck,"sekreteri,ile Amerikaya gidiyor [ASSOCIATED PRESS] PARİS,25 Sinema artisti Gregory Peck ve bir müddettir yanından ayırmadığı Fransız sekreteri ile dün gece uçakla Kopenhag'a hareket etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk Musikisi İcra Heyetinin Münir Nureddin Selçuk idaresinde önümüzdeki 30 ocak pazar günü saat 11 de Şan sinemasında vereceği konserde beyatî Araban m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Bandırma'da 600 kişiye ev yaptırılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,25 Şehrimizde Belediye tarafından evsiz vatandaşlara tevzi edilen 600 arsaya ev yaptırmak gayesile,alakadarlarca bir kooperatif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Yeni yılın ilk keşidesinde bir müşteriye ONBİNlİra Ayrıca Zengin PARA İkramiyeleri Selanik Bankası Gişelerimizden broşür ve tafsilftt alarak hesap açtırmakta Acele Ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • 1955 İKRAMİYE PLÂNI İKİŞER DAİRELİ Hîaparfmarfi bahçeli 15 ev ve ayrıca L?250QQ'ı a 1 KİŞİYE 100.000 lira j 8 KİŞİYE 25.000'er lira 10 KİŞİYE 5.000er lira VE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ KEŞİDE TARİHLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • Tolstoy'un kızı "Rusyada ihtilâli ordu yapar,diyor Kontes Alexandra Tolstoy,halkın ayaklanmasına imkân olmadığını söylüyor [ASSOCIATED PRESS 1 NEW YORK,25 Tanınmış Rus romancısı Leon Tolstoy'un kızı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1955
  • TAKVİMDE YAPRAK ULUN AY Fuhuşla mücadele Bizim gazetedeki gizli fuhuşhânelere dair röportajı,merakla ve ibretle okudum.Annesinin fahişe olduğunu öğrenince kendini pencereden sokağa atmak isteyen çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Koni.Bşk.dan 1650 metre branda bezi acele pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 24090 lira olup kati teminatı 361 ' liradır,ihalesi 31/Ocak/955 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Kom.Bşk.dan 3 kalem filoresam lâmbası acele pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 74300 lira olup katî teminatı 9930 liradır,ihalesi 31/Ocak/955 pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • DENİZCİLİK BANKASI 28 ŞUBAT 1955 Mevduat ikramiyeleri çekilişine iştirak için 31 OCAK 1955 Akşamına kadar hesabınızın açılmış bulunması lâzımdır Her 50 Liraya Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Cenup denizlerinin en kabadayı kaptanını.Hazine peşinde koşan en azılı tayfaları.Yvonne de Carlo'nun en şehvetli danslarını.Yalnız bu filmde görebileceksiniz.YILDIRIM ADAM «Hurricane Smit» Kâmilen Ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • BUGÜN matinelerden itibaren y n H A ı Sinemasında Alexandre Dummas'ın HAKİKİ kahramanları SİLÂHŞORLAR GELİYOR RENKLİ büyük ve parlak film BAŞLIYOR Baş rollerde:YVONNE SANSON GEORGES MARCHAL GİNO GERVt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Yalnız orman kanunlarının hüküm sürdüğü.Yalnız kuvvet ve süâhın câri olduğu.İki ateşli kızm ortalığı kasıp kavurduğu.Esrarlı adanın romanı.ÂDA KORSANLARI «Tropic Zone» Kamilen Renkli RONALD REAGAN RHO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 25 ton kıvırcık salata alınacaktır.Muhammen bedeli 18750 lira olup geçici teminatı 1407 liradır,ihalesi 18/2/955 cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için 80 ton arpa açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.Tahmini fiatı 33 kuruş olup geçici teminatı 1980 liradır,ihalesi 8/Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek kapalı zarf usulü ile alınacaktır.İhalesi 16/2/1955 çarşamba günü saat 11 de evsaf ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Bugün matinelerden itibaren ÜSKÜDAR SUNAR SİNEMASINDA Senenin hârikası K O V A D 1 S Renkli Türkçe)ROBERT TAYLOR DEBORAH KERR NOT:Haftanın matine ve suare numaralı biletlerini evvelden aldırmanızı ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • MELEK Sinemasında Kazandığı büyük rağbet üzerine VICTOR HUGO'nun öhnez eseri SEFİLLEB 2 devre birden)Daha bir hafta uzatılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Ingllteredeki köpek saltanatı Saat 13.30 s ıralar mdaydı.Yemekteydik.Birden hava kararmaya başladı.Önce pek garip gelmedi Zira,sabahtanberi etraf kapalıydı.Bu arada da hafif bir yağmur yağıyordu.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bir teşebbüs yapmak niyetındesinlz.Bu gün ve bu gece buna çok müj^ «alt.Ancak vereceğiniz kararlar pek kat'l görünmüyor.Yakında değişebilir.Bir dosttan iyilik var.KOVA BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • SAGLIKiEIİMI 1 ATEŞLE OYNAMAYALIM f Hazırlayan Dr Recep FERDİ tın I Resimle ı NEZİH '}msstâ Wiim:Mühim sayılan hastalıklardan bazılarının tehlikesi:Penlcilline,Streptomycine,Terromycine.Aureomycine.Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADARA)W İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAftMAN Hazreti Huhammed kabilelere birer muallim gönderiyordu 16 Hazreti ibrahim'in pek az süren devri istisna edilirse,olduğu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • İngiliz yol mütehassısı Londra'ya dönüyor Yirmi gündenberi şehrimizde bulunan İngiliz yol mütehassısı,bugün uçakla Londra'ya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:954/706 Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığında kayıtlı,Ortaköyde Mecidiye mahallesinde Kumbaracıbaşı sokağında en eski 38.eski yeni taj 52 kapı sayılı kagir evin tamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • Kâzım Karabeklr İçin bir anma töreni yapılacak İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği tarafından merhum Kâzım Karabeklr içki bugün saat 14.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde bir anma günü tertip edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1955
  • KENDİ KENDİNİ TANI Bir hakîme sormuşlar:J İnsanların aklını nelerinden anlar-sın?Sözlerinden Ya,hiç konuşmazsa?O kadar akıllı insan bulunamaz I FAKAT Şöyle de cevap verilebilirdi:Az konuşan ve çok İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • m BİR ASK HİKAYESİ ÖLÜMÜN ELİ TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Kanat ve iki çocuğu ile mes'ut yaşayan Saffet,bir ruh buhranına tutulup bilmeden cinayetler işlediğinden şüphelenir.Ceplerinde,maktulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Topkapı Sarayı Müzesi müştemilâtından Mecidiye Köşkü'nün altındaki yıkık istinat duvarı mevcut şartnamesi gereğince pazarlık ihalesi suretiyle tamir ettirilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • 1955 yılının ikinci çekilişi 5 NlSAN'da 319 Kişiye 75.000 U'M İKRAMİYELER 27 Lİrallk Çütehavuzlarda denize nazır,85 metrefclıVUUhliaıiR karelik)APARTMAN DAİRESİ arzu eden parasını alabilir.48-000 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • Wally dört sene bekledikten sonra,Riek'e aşkını ilân etti ve ayrılıktan sonra onunla evlendikısa Lord'ların Crayford'daki evinde,Riek,Mrs.Lord olarak bugün tam mânasiyle bir p» hanımıdır.Harpte ölen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • BİZ KADINLAR tlHTİ Bir kadın,bir kâbusu yendi Geçen sene bir arkadaşımı Kötünde yaşla Ankaraya uğurlanıştım.Dün karşımda neşe içinde buldom.Giderken dertliydi zavallı.Ve derdi büyüktü:On bir yakındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • r.i IĞINDA TARİH ş Üç günlük tarihî tefrika 2 Emir Fahreddinin Kızı Sene 1635 Sultan Murad İran'a karşı Revan seferine çıkmıştır ve İstanbul Sarayından ayrılıp Üsküdar sahrasma kurulan otağı hümâyûnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1955
  • AA A AA kit İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Afife Edlboğlu,Çalanlar:Cevdet Çağla,Şerif İçli,ismail Şençalar,Cüneyd Orhon 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Hakkı Derman,Ercumend Batana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • S*ı rftâtı Sudun I Dünyaca meşhur Alman malı Tlaumarm Dikiş ve Nakış Makinesi ttaumam aklederaumann Bir ev kadını için ideal ilaumann Dikiş ve Nakış Makinesidirlemşümul 122 enfaatleri Bütün Dikiş Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Asistanlık İmtihanı Açılacak Sıhhat Ve içtimaî Muavenet Vekâletinden 1 Ankara ve istanbul Tıp Fakültelerinde,tababet uzmanlık belgeleri hakkındaki tüzük hükümleri gereğince Vekâletimiz teşkilâtına alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Telis Çuval Salın Alınacaktır.Etibank İstanbul Şubesinden:Un için ince,yulaf için kaim telis çuval satın alınacaktır.Satmak isteyenlerin verecekleri miktarları fiatlarile birlikte 28/1/955 akşamına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • M.M.V.1st.Sa.Al.Ko.Bşk.4 No.lu Komisyon İlânları 1 Askeri ihtiyaç için Duralit ve çivisi satın alınacaktır.Keşif bedeli 12235 lira 40 kuruş olup kat'î teminatı 1950 liradır.2 Keşif ve şartnamesi her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Pan American ile seyahat ettiğiniz zaman pilotunuz en az 2 milyon kilometre uçmuş bir kimsedir' Okyanus seferlerinin kurdu olmuş bu pilot gibi 1200'ü mütecaviz PAA pilotu iki milyon kilometreye yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Kiralık Odalar Nuruosmaniyede ATLAS YAYINEVİ üstünde yeni inşa edilen Mengene sokağında,Mengene hanında yazıhane,depo,atölye ve fabrikalara elverişli odalar kiralıktır.Yanındaki YENİ hanın kapıcısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Et ve Balık Kurumu İnşaat Kontrol Amirliğinden HAYDARPAŞA Kurumumuzun Beşiktaş soğuk deposunun harici elektrik tesisatı yaptırılacaktır.İlgililerin izahat almak ve proje,şartname ile birim fiatlan gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Milliyet Murat Güler başta gidiyor Onu Letter 5670,Mustafa Dağıstanlı 5543 ve Turgay 3466 reyle takip ediyor «URAT GÜLER Daha evvel gelen:5353 C.Özkaya,G.Özkaya.İ.Özkaya,A.Gönülbilmez,t.Duruer,E.Gönül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SU ÜSTÜ TOP ATIŞLARI yapılacaktır.2 Atışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Nezle,Grip Bronşit ve Boğaz ağrılarından Korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır.Eczanelerden arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1955
  • Gaziantep Belediyesi işletmeler Müdürlüğünden 1 4 adet şehir içi otobüsü satın alınacaktır.Muhammen bedeli 220.000 lira muvakkat teminatı 12.250 liradır.2 İhale kapalı zarf usulü ile 15.IV.1955 cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 11 Otuzuna gelen kadınlar ihtiyatlı olmalıydı SEN DELİ MİSİN KIZIM,PARASIZ ADAMA VARILIR MI?Evet,Napolyon evlenmişti.Hem de ne acaib bir evlenme!Napolyonla Jozefin,Barrasın evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • İSTİMBOT.MEHKEZ AVCILAR KU1.0B0 ESAS NİZAMNAMESİ KULÜBÜN ADI ve MERKEZİ:Madde 1 Merkezi İstanbulda olmak üzere 1955 tarihinde İSTANBUL MERKEZ AVCILAR KULÜBÜ)adı ile bir cemiyet kurulmuştur.KULÜBÜN TEŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Burhan Belge'nin babası vefat etti Gazeteci arkadaşlarımızdan Burhan Belge'nm pederi,Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kayın pederi,MEHMET ASAF dün gece vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün öğle namazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • LUMBAGO Adale tutukluklar!BEL AĞRILARINA KARŞt GRİPİN Bas,di?adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı dalma muvaffakiyetle kullanılmaktadır.GRİPİN,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir çok fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Preventorium Sanatoryum Baştanibliğinden PAZARLIK İLANI 1 Valdebağ Preventoriumu fosseptik mecrası inşaatı keşif bedeli 5962)lira 64)kuruştur.Pazarlık 31/1/955 tarihinde pazartesi günü saat 11 de Üskü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Açık eksiltme ile 3000 kilo elma 10/2/955 günü saat 15 te Kırıkkale As.Sa.Ai Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 2400 lira,geçici teminatı 180 liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • GAİBE İHTAR Suç;Firar,Maznun:Mustafa Fincan Mehmet Oğ.926 doğ.Siverek Hacı Ömer mahallesinden Mülga 81 P.Al.K.lığı erlerinden.Suçu ve kimliği yazılı maznun 16/6/1950 tarihinde kıtasından firar ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • D.P.Grupu dün toplandı t Baştarajt 1 incide Bu soruya cevap veren Maarif Vekili Celâl Yardımcı,meseleyi bütün teferruatı ile açıklamış ve grup azalarını tatmin edici bir konuşma yapmıştır.Vekil,Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • 10 yılda altı grizu faciası oldu ğ Baştarajı l incide Yüksek Maden Mühendisi Jeolog Dr.Ekrem Göksu,Grizu nedir ve nasıl teşekkül eder,sualini şöyle cevaplandırmıştır:Arz tabakaları içersinde kömür teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Dumlupınar dâvasına bugün başlanıyor t Bağtarafı 1 incide Binbaşılığa terfi etmiş olan ve maznun mevkiinde bulunan Sabri Çelebioğlu bugün geç vakit duruşmada hazır bulunmak üzere Çanakkale'ye gelmiş f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Ayazpaşadaki hâdise t Baştarafı 1 indd* Bu arada,mühendis Naci Caymaz ile Galata Fen işleri mühendisi Osman Salihoğlu'nun verdikleri raporları havi dosyalar Müddeiumumilikçe celbedilmiş ve tetkikine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Hariciye bütçesi dün kabul edildi t Baştarajı 1 incide bulan nümayişlerin malûm ve mak satları belirli mahdut insanlar tarafından yapıldığını da ifade etmiştir.Osman Bölükbaşı'nın Musul petrollerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Irak,Mısır'a cephe aldı t Baştaraft 1 incide Bir Vekâlet sözcüsüne göre.Hariciye Vekilinin Bağdattan bu hususta bir telgraf aldığını söylemiştir.İrak Başvekilinin bu telgrafta rahatsız olduğunu ve hek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • İsrail Başvekili Elçimizle görüştü TEL-AVİV,25 Başvekil Moşe Şaret,bugün,Türkiye ile İrak arasında yapılması mutasavver savunma pt.ktı.etrafuıda Türkiye Orta Elçisi Şefkati İstinyeli ile müzakerelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Kazanın sebebi henüz bilinmiyor Kurtarma ameliyesi ile birlikte gerek idarî,gerekse adlî tahkikat devam ediyor.Fakat Zonguldaklıların öyle bir haleti ruhiye içindeler ki,ne bu tahkikatla,ne de habire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Bir yaralının ifadesi Hastahanedeki yaralılardan bir kısmı bugün akşam üzeri saat 17 ye doğru konuşabildiler.Vardiya şefi Besim çavuş:«Vardiya değiştiriyorduk.Bizim ekip çıkıyor,yenisi giriyordu.Zaten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Milliyet Sahibi ve BaşmvharriH ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idnrt 1»?ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik mi.88 TL 6 Aylık 17 TL.3 Aylık 9 TL.1 Aylık 8 TL ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • 1 HİCRİ Çarşamba RUMİ 1874 26 1S7İ Cema-ziyel-Ocak evvcl ı 1855 Oca» n VARİT VASATİ KZAN!Günag T.SS 202 Öğle İZM 7.10 tklndi 15.01 945 Aksam 17.1T 12.00 Yat» 18.51 1.35 İmsak SN 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1955
  • Facia kurbanlarının sayısı 56 ya yükseldi Bağtarafx 1 incide bir infilâkle uyandılar.Gelik kuyusunda kurtarma ekipleri çalışırken bir patlama daha olmuştu.Bu sırada saat sabaha karşı beşdi.ikinci infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1955
  • [A.P.ÇlICT/ir VP r/kİhİ ^^P^1 Jones tKaplan* solda)ve Sugar Ray Robinson,Şikago'da OUğdl lAUUllIOUll »C IdlMUl 19 0cafc'ta yaptlkları 10 raundluk maçtan evvel sıhhî muayeneden geçtikten sonra,Robinson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • FEDERASYON BAŞKANI HENÜZ BELLİ DEĞİL ANKARA,25 HUSUSİ)Maa rif Vekâleti Özel Okullar Müdürü Faik Binal'ın,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne tâyini,evvelki gece tasdikten çıkmıştır.Yeni Umum Müdür,dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • FENERBAHÇEYE 429,50 GALATASARAYA 255-lira Teberruda Bulunuldu Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle tarafları arasında açtığımız teberru listesi gittikçe kabarmaktadır Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • İSİMLİ BUZ REVÜSÜ AVRUPAYI;HER HAN-OI* BİR ISI DERE-CESİNDE BUZ-DAN BİR PİST YAPIP MUHAFAZA E DEBİLECEK BİR MA-KİNE İLE DOLAŞMAKTA-DIR.BU SURETLE PATI-NAJCILAR İS FANYA VE PORTE KfZ DE SOLSEDE 50 HÜNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • Fener Vefa hususî bir karşılaşma yapacak Fenerbahçe Vefa profesyonel takımları lig maçlarının tehiri sebebiyle pazar günü Mithatpaşa stadında hususî bir karşılaşma yapacakları haber alınmıştır.Bir anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • grupu Greko-Romen bölge birinciliği 5-6 şubat 955 cumartesi pazar günleri Fatih Güreş Kulübünde cB» grupu Greko Romen bölge birincilikleri yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • AMERİKALILAR TÜRK BOKSÖRÜ İSTİYORLAR Amerikalı bir menajer Türk boksörlerini doğüştürmek için Ameri kaya çağırıyor Amerikalı meşhur boks organi-Ayrıca Alman boksörleriyle de zatörü Charley Rose Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • Kaleci Recainin cezası bitti Vefa kulübü tarafından iki aylık cezaya çarptırılan profesyonel takım kalecisi Recai de gününü doldurmuştur.Genç kaleci dün takımiyle antrenmana çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • [REUTER TÜRKTEL] loİPPİCİ FFFHAN Mümkün olduğu kadar havalanmış,Bradford City tantrjorv,DIYLH I TURU rvaiCUIOI I L.L.IIMI1 DUTHjE de hu maraton ma^,SOna erdirmek için çabalıyor.Maç perşembe günü Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • Teknik Üniversite kulübü kongresi Teknik Üniversite spor kulübünün yül}k kongresi 3X/1/955 de Teknik Üniversite binasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • r Yılın sporcusu anketine gelen cevapları 6 ncı sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • Beşiktaş kampı dağıldı,Fener kampa giriyoor Ordu takımımızın Suriyeye gitmesi yüzünden mecburen tehir edilen lig maçları şehrimizde garip bir hava yaratmıştır.Yarınki Bey koz maçına hazırlanan Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK:Bu pazar günü,malarımızda pek az çulluğa raslanmıştır.Havanın aksama kadar yağması,avcılığı verimsls Ur hâle getirmiştir.Avcıların bir j çoğu tüfek atmadan dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • Kadri İvedim A.İhsc Rober 5 PROFESYONEL FUTBOLCUNUN ORDU TAKIMINA ILTIHAKIYLE Lig Maçları tehir edildi Ordu takımımız bugün saat 15 te uçakla Ankara'dan Şam'a hareket edecek ve iki maç yapacak Millî M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • F m* $Ş0 0m:CHATAWAY JOHANNESBURG'ta l£?üç mil koşusunu kazanırken.X^St WAY üç milde mahalli rekoru kırarak kazandı.2500 metre rakımlı JOHANNESBURG onu korkutuyordu:«Kendimi fena hissediyorum* diyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1955
  • İtalyan ve İspanyollarla yapılacak Boks temasları YAKLAŞIRKEN «Şimdiye kadar çok kıymetli elemanlar yetiştirmiş olduğu gibi,hâlende aynı değerde pek çok elemana sahib olan Türk boksu,maalesef kifayets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor