Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • stanbul merkez postahanesindeki telsiz memu-I ru,önünde duran MİLLİYET başlıklı üç telgraf kâğıdında yazılı isimleri okuyunca,afalladı.Bir an tereddüt geçirdikten sonra yazılan tellemeğe başladı.Memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • OPERADAN MÜZİK HOL'E!azza,«Metropolitan» operasında meşhur olduktan sonra,AlelAde bir müzikhole dönerek,hafif şarkılar »öylemeye başlamıştır.GUzel bir vücude sahip olan Margnerlse,bu arada açık bir el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Kiraların iesbiti işi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,24 Mesken ve ticarethane kiraları hakkındaki kanun lâyihası ve kanun tekliflerini tetkik etmekte olan muvakkat komisyon bugün de toplanmıştır.Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • FAR IILT VE ft fi I II Sab,k Kra1 Faruk,ojlu Prens Fuad ile beraber İsvlçrede bulunmaktadır.Küçük Prense M I1UIV IhUULU kaldığı pansiyonda iki dadı da refakat etmektedir.Besim,bir gezinti esnasında çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • TyöŞûİu bu.SECDE MUnlhte bizim Belediye Başkanımıza,alâyl vâla İle Honorus Causa payesi tevcih edilirken,tstanbulda,bil tun İhtarlara rağmen kılını kıpırdatmayan belediyenin ihmali yüzünden koca bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Dumlupınar dâvası yarın [BEDİRHAN ÇINAR] ÇANAKKALE,24 Çarşamba sabahı saat 9 da başlayacak olan Sabrl Çelebioğlu'nun duruşmasına karşı,gerek şehirde ve gerek civar kazalarda büyük bir ilgi gösterilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • [RÜÇhAN ÜNVEBJ MÜSLÜMAN OLDU Teşviklyede Nannanlı apartmanında oturan Magda Diri adında musevi bir kadın dün ilgililere başvurarak müslüman dinini kabul ettiğini bildirmiştir.Bir Türk mühendisi Ue evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Tekaüdiye alamayan malûller Maliye Komisyonu,1930 dan 1950 ye kadar mağdur bırakılanlara maaş bağlanmasını kabul etti [HUSUS)MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 24 Sinop milletvekili Nuri Sertoğlu ve Trabzon mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • •MİLLİYET YILIN İEN HEYECANLI {ROMANINI SUNUYOR Tehlikeli ARZU ilk cümlesinden son satıi rina kadar merak ve hei yecanla okuyacağınız bir i eserdir.Amerikanın po-püler muharriri j WİLLİAM WOOLDOLK i B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Zonguldakta feci bir grizu infilâkı oldu Müessif kazada 38 kişi öldü,27 işçi ağır şekilde yaralandı,15 kişinin akibeii meçhul [Levent ESMER bildiriyor] ZONGULDAK,24 Pazarı,pazartesiye bağlayan gece sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Türk Irak Paktına 4 devleti davet ettik Mısır Hariciye Vekâleti de pakta iştirak hususunda yapılan Türk teklifini reddettiğini bildirdi [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,24 Mısır Hariciye Vekaleti Arap İğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • Gece yarısından birkaç saat sonra soyulan sinema kasasının hail Bir sinemanın kasası soyuldu Suvareden sonra sinemada kalan bir kaç kişi gece bekçisini döverek kasadan para aldılar [İBRAHİM ÖRS] Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ)Başvekil Adnan Menderes dün beraberinde yardımcısı Katin Zorlu,Devlet ve Milli Savunma Vekillerlylo mebuslar olduğu halde uçakla setimizden Ankaraya gitmiştir.Resim,Başvekili Yeşilköy hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1955
  • lyazpaşa faciasının iahkikalı devam ediyor Hâdisenin mes'ulü olarak Galata Fen işleri Vlühendisi Osman Salihoğlu ve Kontrol Mühendisi Naci Gayman üzerinde duruluyor Cumartesi günü sabahı Gümüşsuyunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Yılın sporcusu I f% izim anket beni bile heyecana «1 üşürdü.E D En büyük millî maçla Hindistan'da bir horoz döğüşü arasında hiçbir fark gör-E meyen ve ikisinin de neticelerini merak etmeli yen ben,ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Üniversite'de imtihan hazırlıkları başladı İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif fakülte ve yüksek okullarda şubat devresi imtihan hazırlıklarına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Karısını yabancı bir erkekle yakaladı Fenerde Mescit sokağında oturan Abdullah Yüken,evvelki gece karısı Seheri evinde yabancı bir erkekle suçüstü yakalamıştır.Durum karşısında son derece üzülen ve si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • ŞEHRİMİZDEKİ Hayvan Hastalıkları hakkında,Ankarada ilgililere İzahat veren İstanbul Veteriner Müdürü dün şehrimize dönmüştür.BELEDİYE Müntesiplerl Yapı Kooperatifinin yıllık kongresi bugün saat 18 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Ef tanzim satışlarına dünden itibaren başlandı Şehrin muhtelif semtlerindeki 30 kasapta dünden itibaren et tanzim satışlarına başlanmıştır.Kasaplar serbest piyasaya göre,daha ucuza satış yapmakta ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Tütünlerimize karşı talepler artıyor Ecnebi firmalar.tütünlerimize büyük bir ilgi göstermektedirler.Memleketimize gelmiş olan heyet-r ler alâkadarlarla devamlı şekilde temaslar yaparak tütün mubayaa e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • ÖLÜM Pek kıymetli büyüğümüz Konya'nın tanınmış tüccarlarından ENDER Çikolata Fabrikası sahibi Dervişe Kitapçının eşi,Handan,Tevfik,Ender Kitapçı'nm sevgili babaları,Celâl,Naciye,Fahriye Kitapçı'nm ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • HAMDİ KİTAPÇI 24/1/1955 pazartesi günü saat 1.30 da vakitsiz ve ani bir kalp krizinden Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Merhumun cenazesi 25/1/1955 Salı günü Kadıköy Bahariye Yogurtçupark Yokuşu 72/2 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • BÜYÜK MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü Merhum Hasan Tahsin AK'ER'in ruhuna ithaf edilmek üzere 30/1/1955 Pazar günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde memleketimizin en kıymetli ehil kur'an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • DEMİRBANK Size umumi keşidelerden mada ayrıca Devlet tahvillerinin ikramiyelerini tek başınıza tahsis etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Bunu nasıl yapabilmiştim?Ona karşı bu kadar kuvvetli ve şuurlu davranabilmekliğim,şaşılacak bir şeydi!O anda kendimi tanımıyordum.Yalnız kendimi değil,etrafımdaki âlemi de tanımıyordum.Şimdi bir başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • DEMİRBANK Küçük vadeli hesap açanlar muhtelif derecelerdeki para ikramiyelerini*,derhal kendi elleriyle'-çekerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • DİIİflİ pAf*| 1955 yılında 1666 talihliye Jkraniiye yeracİkjlirJ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Eşya fiatları 1938 senesine nisbefen yüzde 510 artmış Ticaret Odasının hazırladığı endekse göre,gıda maddelerinde de bir yıl içinde 13,24 artış var Ticaret Odası,1954 yılı toptan eşya fiyatları endeks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Bir İsrail ticaret heyeti geliyor İsrail Hariciye Vekâleti Ticaret Dairesi Müdürü Moshe Bartur'un başkanlığında İsrail Ticaret ve Maliye Vekâleti temsilcilerinden müteşekkil bir heyet şubat ayının ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Denizcilik Nakliyat Şirketi kuruldu Sermayesinin yüzde elH biri.De-nizcilik Bankasına ait olmak üzere,110.milyon lira sermayeli «Deniz Nakliyatı Türk Anonim Ortaklığı» isimli bir şirket kurulmasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Kauçuk sıkıntısı devam ediyor Piyasada kauçuk sıkıntısı devam etmektedir.Bu yüzden lâstik imalâthaneleri ham madde bulmakta güçlük çekmektedirler.Arasıra ithal edilen küçük çapta mallar Ticaret Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Migro'nun kurucusu şehrimizde tetkikler yapacak Migro'nun kurucusu Senatör Duttweiller'in yardımcısı Hochtrasser,dün gece yarısı uçakla şehrimize gelmiştir.Hochtrasser,Türkiye'de bir müddet kalarak Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • KERVANSÂRAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • YARIN AKŞAMA KADAR Açtıracağınız EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız.25.000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ 26 OCAKTAN Evvel hesabınızı açtırınız.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Ayakkabı imalâtçıları çürük derilerden şikâyetçi c—Deri imalâtçıları çürük mallara «iyi kaliteli* diye damga basarak bizleri aldatıyorlar.Bu yüzden piyasaya çıkardığımız ayakkabılar bir kaç günde dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Fransız mebuslarının vapur gezintisi Şehrimizde bulunan Fransız Parlâmento heyeti,pazar günü Marakaz vapuru ile Mudanya'ya bir gezinti yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Vali yarın geliyor İstanbul Valisi Prof.Gökay yarın gece saat 21.40 da uçakla Münih'ten şehrimize dönecektir.Vali Gökay,dün de Münih'te bazı ziyaretlerde bulunmuş ve bu arada Türk talebeleri lokalinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Belediye resminden muaf tutulacak eğlenceler Okul Aile Birliklerince tertiplenen eğlenceler,önceden haber verildiği takdirde Belediye resminden muaf tutulmaktadır.Şehir Meclisince verilen bu karar,dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Çaldıkları otomobil ile İzmit'e giderken yakalandılar Göztepe'de oturan suçluların,bundan evvel de bazı evleri soydukları anlaşıldı Hüsnü Kesik,Fuat Tulay,Kâmil Çelik ve Gündüz Özkal adında yaşları 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat 18 de matine.Saat 21.30 da suare.AR:«Devler Alemi» Paul Christian Pant*,Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turner Clark Gabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Merkez Bankasına yatırılan teminat akçeleri Merkez Bankasına yatırılan yüzde 2,5 teminat akçelerinin,irad kaydı halinde,maliyete ilâvesi İktisat ve Ticaret Vekâletince tecviz edilmemiştir.Vekâlet,ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • Tokat y ey ince evini bırakıp kaçmış Zeyrekte Fil yokuşunda 36 numarada oturan ve Hırkai Şerif İlk okulunun 5 inci sınıfında okuyan Şerafettin Yiğitgiray adında 13 yaşında bir çocuk,üç gün evvel evden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFfr CEVAD ULÜNAY Tefrika No.117 Çakı ve bıçağın bile namusa vardır Mademki çektin niye vurmadın Arkadaşlar,Hasan Çavuşu Konya'dan istemişler.Müdür o gelinceye kadar benim Çavuşa v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Ingilterede tren kazasında ölenler [ANADOLU AJANSI] Londra 24 Birmingham yakınında vukubulan tren kazasmm neticesi hakkmda verilen malûmattan anlaşıldığına göre,ölü sayısı 15 e yükselmiştir.41 de yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • SON MODA UVALETLER ^rlandada 2955 ilkbahar ve yaz modası defilesinde İrene wwii ifiwwn ıvınmiLUi Gilbert gece elbiselerini teşhir etmiştir.Bunda,elbiselerinin daha ziyade kadın vücudunun inhinalarım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Gelin kaçırmayan ev [TÜRKTELJ NEW YORK 24 New York-ta intişar eden bir gazetede su enteresan ilân çıkmıştır:«Kiralık öyle bir ev istiyorum ki,yeni evlendiğim karım,küçük.görüp annesine kaçmasın.Ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Gazaba gelen fil [TÜRKTEL] WINDHOEK 24 Outjo bölgesinde gazaba gelen bir fil,kendisini kızdıran bir Afrikalıyı öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Cin ve perilerin esrarı radarla çözülüyor İki İngiliz profesörü perili bir eve radar kurarak tetkikte bulunacak ITÜRKTELl i dar mütehassısının verecekleri CAMBRIDGE 24 Çok eski tarih-poru merakla bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • TAKYIMDEM BIB ÎAPBAK ULUN AY İlâç yok Sıhhati bozulan bir adam doktora müracaat eder.Neresinden zoru varsa anlatır,doktor da uzun uzadıya muayeneden sonra maraza bir teşhis koyar ve cebinden reçete kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • 13 yaşında anne,28 yaşında büyükanne [ASSOCIATED PRESS] NASHVİLLE AMERİKA)24 21 yaşında ve James Ray Schneider adında bir inşaat işçisinin karısı olan 13 yaşındaki Helen Anita bir kız çocuk dünyaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • LONDRADAN TÜRKİYEYİ gördük BBCnin televizyon programında Türkiye için yanm saatlik neşriyat yapıldı.Program umumiyetle çok güzeldi,fakat.Londra Muhabirimiz BALİTTALAYER Yazıyor «Türkiye Irak arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Kostarika da zafer şenliği i Cepheye gönüllü gidenler tezahüratla karşılandılar![ASSOCIATED PRESS]!SAN JOSE,24 Hükümet kuv-j vetlerinin kuzey batı Kosta Rikada;çıkan isyanı 12 gün içinde bastır-maları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • Mektupla başlayan aşk evlenmeyle neticeleniyor "*ir Amerikalı genç,bir Alman kıziyle bir yıl mektuplaştıktan sonra onu evlenmek üzere getirtti f OKLAHOMA CİTY,24 AP)Oklahomah bir erkekle bir Alman;kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • R\7î\7î\VU/U I Bo sUrûn okuyucuların merak edebilecekleri net seydeD bahseder.Siıin de merak ettifctm?atlını öğrenmek İstediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOR'» sazınız.İf Örümcekle-rin bazıları,hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1955
  • r İSTANBUL ^S\BATAKHANELERİ I Yazan:BEDİRHAN ÇINAR 4 Fotoğraflar:S.MEMDUH |Kapı kırılır gibi vuruldu,basılmıştık balkondan ip merdivenle kaçan kadınlar dayakalanmış sofaya getirilmişlerdi.Bu sırada ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Kaatil Nazmi'nin duruşması dün yapılamadı Cuma günü gecesi Şişhanede işlenen cinayetin hazırlık tahkikatı neticelenemediğinden,dün kaatil Nazmi Kayalar'ın duruşmasına başlanamamıştır.Ağırceza mahkemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • KARI-KOCA AYNI nLMDE.2T3J£«£5;Xavier Cugat Abbe Lane çifti son zamanlarda Columbia Şirketi hesabına *Şikago Sendikası» isimli bir film çevirmektedir.Filmde Dennis O'Keefe'in de mühim bir rolü var.Xavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR"~| İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Muhammet!Arap diyarına bir güneş gibi doğmuştu 15 Yalnız sağ elini yukarıya kaldırıp Usâmenin omuzuna koymuştu ki,bu hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Arabk 20 Orak Bu sabah,oldukça nâzik bir para işi bütün vaktinizi alacak.Bütün maharetinizi göstermeniz icap edecek.Ağzı-uzdan söz kaçırmayınız.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat Bugün öğleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • t Mt.r,Nezle,Grip Bronşit ve Boğaz ağrılarından Korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır Eczanelerden arayınız V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ Ne kadar yaşayabiliriz iı,i ı azırtayan Recep FERİ» v.v Rahat ve huzur içinde uzun bir ömür sağlamak i hepimizin gayesidir.Çok yaşayabilmek arzusu,bizi temennilerden hayâl ve hülyalara k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • KSlnaiı tarihin en büyük belasından kurtarmak tein akıl almaz korkunçlukta bir âleti tamir ederken sevgilinizi öptiilir misiniz?Altmış yedinci asrın herşeyi gibi sevişme usulü de çok daha heyecanlı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Bu akşam suareden itibaren SÜMER Sinemasında GOL ve KILIÇ The Sword And The Rose Technicolor)RICHARD TODD GİLYNİS JOHNS İngiliz tarihinin en muazzam hâdisesi.Kralları dize getiren aşk ve macera.Walt D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Yarın akşam büyük GALA gecesi Büyük romancı JOSEPH PEYRE'nin milyonlarca nüsha satılan «SANG et LUMİERS» KAN ve IŞIK)adlı eserinden meydana getirilen eşsiz film.«Mulen Ruj» filminin sehhar yıldızı ZSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan:954/5185 Hacizli olup satılmasına karar verilen bir kasa ve iki yazıhane ve bir koltuk ve beş sandalye,bulunduğu Galata Kasaplar sokak 4/6 numarada 25.1.955 salı güı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Elizabeth Scott,Türk erkeklerini beğeniyor Tanınmış Amerikalı film yıldızı,Türk erkeklerini mert buluyor ve şarkın en iyi aile reisleridir,diyor [TÜRKTEL] LOS ANGELOS,24 Burada çıkan bir Sine-Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • 1954 Yılının en çok sevilen yıldızları Amerikada,Ann Blyth ve Roch Hudson Fransaia ise Martine Carol Gerard Philippe,Michele Morgan ve Jean Claude Pascal seçildiler Bir Amerikan 6İnema mecmuasının ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Vücıriunuzdaifirifisof eden,nahoş koku/ar.sizi herkesten uıaklaşhrabiİir IX1 KLOROFİLLİ Hen ta I TABLETLERİ Soğan,Sarımsak,tçkı tütün ve vücuttan intişar eden butun Nahoş Kokulan giderir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Otobüste,metroda,sokakta,evde,kısaca her yerde Yedisinden 70 ine kadar okuyan millet Dünyanın en fazla gazete okunduğu İngilterede,tirajlar milyonların fevkinde!NGİLTERE,yedisinden yetmişine kadar oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1955
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Topkapı Sarayı Müzesi müştemilâtından Mecidiye Köşkü'nün altındaki yıkık istinat duvarı mevcut şartnamesi gereğince pazarlık ihalesi suretiyle tamir ettirilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • y kk mü ngjmf3 IŞIĞINDI TA VİtK\wff-H:REŞAD EKREM KOÇU *â w*Va J Üç günlük tarih» tefrika 1 Hazreti Koç nyedinci asrın başmda Diyarıbekirde oturan Nakşibendiye l şeyhlerinden Mahmud Efendinin şöhreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • ¦S ¦fi ¦fi ¦fi İSTANBUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi İŞilay.Şerif İçli,Fikret Kutluğ.Cüneyd Orhon 13.00 Oyun havaları 13.15 Şarkılar.Okuyan:Şük ran Özer.Çalanlar:Nevzad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Eroin makilerinin dünkü duruşması Eroin imâl etmekten sanık olarak Birinci Ağırceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Adnan Özpetek,Ahmet Ulusoy,Muzaffer Turşucu ve Memduh Bara'nın duruşmalarma dün de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • BİZ KADINLAR Üeyyîre mm Cellât kadınlar Florida'da resmi cellât ölmüş.Taliplerin çoğu kadm.Hemen hepsi de kadın.Kocalarından ayrılmış kadınlar.Bu kadınlar,hayatlarım yıkan,emellerini gözlerinde koyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Bir talebe kafilesi Uludağ'a gidiyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Bürosu,şubat sömestr tatilinden faydalanarak,Uludağ'a 10 günlük bir gezi tertiplemiştir.15-25 şubat tarihleri arasmda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Tabanca taşıyan ihtiyar Dün 7 nci Asliye Ceza Mahkemesi,üzerinde tabanca bulvınan Hızır Çelenk adında 71 yaşında birini 4 ayı 5 gün hapis cezasına çarptırmıştır.Ancak,suçlunun yaşı ve sabıka durumu di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Çocuğunu öldüren Zihniye tevkif edildi Bahariye Lâstik Fabrikası arkasındaki sırtta ölü olarak bulunan üç günlük çocuğun annesi Zihniye Birol ile suça iştirakten sanık 60 yaşında Zehra Birol,dün Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Parlâmento heyetimiz Avrupa'dan döndü Bir müddet evvel memleketimizin sağlık mevzuları ile ilgili olarak tetkiklerde bulunmak üzere Avrupa'ya gitmiş bulunan Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • İthal listeleri tekrar tanzim olunuyor Lüzumlu ithal maddeleri için her ay muayyen ölçüler dahilinde tahsis yapılacağı,Türkiye Odalar Birliği tarafmdan bildirilmiştir.Şubat 1954 ihtiyaç listesi,Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Ambalajlı mallarda yapılan sahtekârlık Memleket dahilinde ambalajlı olarak satılan bazı maddelerin,ambalajları üzerinde yazılı miktar ile içinden çıkanların birbirini tutmadığı tesbit edilmiştir.Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Dam üstünde.garaj!Caddelerde tıkanıklığa sebebiyet vermemek xiçin,Chicago9da otomobiller yüksek binaların damlarında kurulan "Mekanjik garajlar,da bırakılıyor ISTANBUL'un da dünya-daki diğer bütün büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • I J-kl J-kdtat I IBİRASK HİKAYESİ 1 I ÖLÜMÜN ELİ i TEFRİKA NO.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Karın ve ifci çocuğu ile roeş'ut yaşayan Saffet,bir ruh buh-S rant içinde şahsiyet değiştirip cinayet işlediği şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden Türkkuşu ihtiyacı için cins ve miktarları aşağıda yazılı tayyare,planör ve paraşüt satın alınacaktır.Elinde veya temsil ettikleri firmalarda bu evsafta tayyare,plâ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • CISCO fcİD Szenler:Jöse Sanâlinaş,Rod Reel "1 B&3İ JTS»-CV-BUNLAR SASOJU»-CARTTEI?SÎ2Î 'U-SlUeWOiRifeA OETlRCl'SÎ HeRfFÎN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1955
  • Bu i^'ı KEW-pİM V4P/VIAKUA ett-î tfP* "NT EVET^BELLÎ-A^K GÖZÜMÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • BORSA 25 Ocak 1955 İst.Borsası fiatları Açılış Kapanı» 1 Sterlin 7M.nn-784.O0 100 Uolar 280 30-280 «t 100 Fransı» frangı 0 80-0 80 100 Üret «4.4 100 Frangı «4.03 84 03 100 Dolar 280 30-280 30» 100 Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan 31 kalem çeşitli elektrik malzemesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 117992 lira olup geçici teminatı 7150 liradır.İhalesi ll/Şubat/955 cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Ankara M.M.V.2.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Bir adet torna tezgâhı acele pazarlık suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 19000 lira olup kat'î teminatı 2850 liradır.İhalsi 1 Şubat 1955 salı günü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)istanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı i Lr.Krş.Lr.Krş.125 80 9 50 Kadıköy eski Halkevi binası ve şimdiki Adalet Dairesinde bulunan dosyasındaki mevcut listed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • TİRE BELEDİYESİNDEN Belediyemiz İnşaat Fen Dairesi Şefliği münhaldir.İsteklilerin diplomalı Yüksek Mühendis-Mimar veya Yüksek Mimar olması,imar plânı tatbikatında ve şehircilik işlerinde tecrübeli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • EH SON DURUM 1-MURAT:5353 3-Mustafa:4063 2-LEFTER:5257 4-Turgay:3357 Heyecanı gittikçe artan anketimize gelen cevapların neşrine devam ediyoruz MURAT GÜLER Daha evvel gelen:5167 S Akşener,O.Akşener,C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Teklif İsteme İlânı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Ereğli fabrikamız ihtiyacı 40.000 metre 10.onsluk 100 cmeninde)kanaviceye ait tekliflerin numuneleri ile birlikte en geç 31/1/955 akşamına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 9 Şubat çarşamba günü saat 9 da Müessesemizde açık arttırma ile ve şartnamemizdeki esaslar dâhilinde satılacak» tır.Bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SU ÜSTÜ TOP ATIŞLARI yapılacaktır.2 Atışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • 1S.Î TAM DİZEL lürktifi de en DAGIB SARI MAHMBD OfiLI Taksim,Cumhuriyet Cad.Dörtler Ap.8 Telefon:82246 82245 Telgraf Rasama İstanbul,P.K,127 ŞİŞLİ İstanbul Satışlar 3 sene vadeli Banka kredisi ile yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • wmz.SAAT İ)»•••tî ••tî ••ît •îSS »••ti 8*88 m* Bütün gün çalışan vücut akşam üstü yorulur ve acıkır.0 sırada,yanınızda bulunduracağınız bir kaç adet ARI bisküisi ile açlığınızı giderebilir ve işinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI 1 Askeri ihtiyaç için ahşap kumaş raflar yaptırılacaktır.Keşif bedeli 14999 lira 40 kuruş olup kat'î teminatı 2750 liradır.2 Keşif ve şartnamesi her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • İSTANBUL TELEFON MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Beyoğlu Santralmm mahmul durumu dolayısiyle çevir sesi alınmasından meydana gelen gecikmeyi önlemek üzere bu santrala ilâve edilen yeni teçhizattan istifade edilerek a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • HİCRİ Sah RUMİ 1374 25 1379 Ccma-ılyel-Ocak evvel Ocak 1 1S55 12 VARİT VASATİ EZANİ Güneş 7.18 2.03 öğle 12.26 T.ll İkindi 15.01 9.45 Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.50 1.35 İmsak 5.35 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Tüm bilgisiz iki kelime)2 İlgili.3 Sudan sebeb Bir cedvel.4 Bir seyyare Bir hayvan.5 Eski bir kavmin ve Dir gölün adı Usta adayı.6 Bir ağırlık ölçüsünün rumzu B# ajans.7 Bastaki harfi at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Mm soyuldu Bir sinema k t Bnştaraft hlri M# ayak seslerile,heyecanla yerinden fırlıyor.Bu kedi gezinişi değil,basbayağı bir insan yürüyüşüdür.Sesin geldiği tarafa doğru yürüyor.Balkona çıkan merdivenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Ayazpaşa faciasının tahkikatı devam ediyor Baştaraft I incide Bilirkişi tahkikatında,Beyoğlu Kaymakamı ile,Müddeiumumi yardımcısı Necde'.Haker de hazır bulunmuştur.Bilirkişi,raporunu önümüzdeki günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Dumlupınar dâvası t Baştaraft 1 incide Yakın kazalardan otobüslerle kalabalık bir merakh kütlesi daha şimdiden şehre akın etmeğe başlamıştır.Diğer taraftan,sanık mevkiinde bulunan Ssbri Çelebioğlu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Kiraların tesbiti işi İ BaştaraU 1 incide lan ayni rejime tâbi tutmuştu.Bugünkü toplantısında kira haddinin tesbitinde dikkate alınacak arsa ve inşaat fiyatlarının kanunun çıktığı tarihteki rayice gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Tekaüdiye Alamayan t Baştarafı 1 incide takip eden ay başından itibaren adi emeklilik maaşı bağlanır.Bildirildiğine göre,1930 yılına kadar yürürlükte kalan Emekli Kanunu,hizmeti 15 seneyi bulanlara âd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Meclis jandarma subaylarının terfii meselesini goruştu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,24 Meclisin bugünkü gündeminde dört kanun lâyihası vardı.Bunlardan Askeri memnu mıntakalar ve kadrodan çıkarılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • ZAYİ Evvelce İşletmesi Fazıl Volkana ait olan Ortaköy Dereboyu Sokak 62 No:lu fırının un tezkeresi zayi olmuctur.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İbrahim ÖZSOY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • C.H.P.nin Meclise verdiği yazılı soru [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 C.H.P.Sinop Mebusu Muhip Tümerkan Meclis Reisliğince cevaplandırılmak maksadiyle bir yazılı sual takriri vermiştir.Bu takrirde P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Ziraat Bütçesi kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Bütçe Komisyonu bu sabah Ziraat Vekâleti bütçesinin müzakeresine devam etmiş.Ziraat Vekâleti bütçesi kabul olunmuştur.Komisyon öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Zonguldak'ta ieci bir grizu iniilâki oldu İ Baştarajı 1 incide Grizonun İnfilâk ettiği an,gece vardiyası saatine tesadüf ettiğinden istihsal ameliyesi bütün hızıyla devam etmekteydi.Bu sebeble ölü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Türk Irak Paktına 4 Arap devletini davet ettik t Basta raft t incide görüşmek arzusu da Rıfkı Zorlu tara* fından Dışişleri Vekiline bildirilmiştir.Suriye,Lübnan,Ürdün ve Suudî Arabistan'ı pakta davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Adnan Menderesin Gölek1 e telgrafı iyi karşılandı Bunun,partilerarası münasebetler bakımından müsbet bir ışık olacağı telâkki edilivor [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,24 Amerika'da bulunan Halk Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • 6 ncı Kore iniğimiz hazırlanıyor HU ısı iSl MUHARtRtMfrnENI ANKARA,24 Altıncı Kore Tugayımız,Kore'ye gitmek üzere hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır.Tugay,Kurmay Albay Hilmi Giray'm başkanlığında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Paris'in etrafı sularla çevrildi Fransamn her tarafındaki nehirler yükseliyor.Notre Dame katedralinin bodrumunu sular doldurdu fASSOCİATKD PRFSS1 PARİS,24 Paris havzasının umumiyetle sakin olan nehirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Bîr kilisenin sahnesi çöktü Kilisede temsil veren 9 ög;r *nci ile Mr öpretntetı varnl«ndı Kuzguncukta îcadiye caddesinde Ayamanda Leyman kilisesinde.Rum ilhokulu öğrencileri tarafından verilen bir müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 10 Korsika âdetlerine göre Eliz evde kalmış kızdı Freron ayağa kalktı:«Ben gidiyorum madam* Anneleri tekrar içeri girmişti.Freron ayağa kalktı:Ben gidiyorum Madam!Polin atıldı:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1955
  • Millâııet Sohİbi v Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yom işlerini Hilen idari ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer t MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl*.Aylık 17 T.L.8 Aylık 9 Ti* 1 Aylık S T.L.ECNEBİ KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.01.1955
  • Merkez Hakem Komitesi de istifa etti Ulvi Yenal Futbol Federasyonunun istifası üzerine dün akşam Bölge merkezinde toplanan Merkez Hakem Komitesi üyeleri,durumu müzakere etmişler ve Yenal Federasyonunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Beden Terbiyesi Müdürü Cemal Alpman istifa etti YERİNE,HUSUSİ LİSELER MÜDÜRÜ FAİK BİNÂL TAYİN OLUNDU Futbol Federasyonu henüz kurulamadı.Bu hususta Ulvi Yenal:İşlerimin çokluğundan istifa etlim,çağırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • ÇOK.ZeVK.ll K ^KKIŞIIIKI,yeifllUJI-K.Ucnı,tuıvvııvtıı.pvw.v»v«.dar takip ederek notlar almışlardır.Resim dünkü çalışmayı gösteriyorçalışmayı baştc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Tiirk-Japon güre temasıyapılmıyor Japonlar Güreş Federasyonumuza gönderdikleri bir telgrafla ancak 5 Şubatta gelebileceklerini söylüyorlar Rusya dönüşünde şehrimize de uğrayarak 28 ocakta serbest güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Türkiye voleybol gençler şampiyonası 28 ocakta ANKARA 24 Hususî)Spor Oyunları Federasyonu tarafından tertiplenen,Türkiye gençler voleybol şampiyonası,28 ve 29 ocak tarihlerinde şehrimizde oynanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • FENERBAHÇEYE 377.50 GALATAS ARAYA 245-lira Teberruda Bulunuldu Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra verme!tnaksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru listesi gittikçe kabarmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Meşhur Fransız basketbol idarecisi Busnel Yalçını çağırıyor Yalçın Granit daha evvel Racing Klübüne girmek için Fransa'ya gidecektir Galatasaray ve Millî basketbol takımımızın kıymetli oyuncusu Yalçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Beşiktaş Beykoz yarın karşılaşmıyor Yarın yapılması lâzım gelen Beşiktaş Beykoz maçı dün verilen bir kararla P erşembe gününe bırakıldı Siyah Beyazlılar dün gece kampa girdiler Profesyonel lig tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Ordu takımında oynayan bütün profesyonel futbolcular Ankaraya çağırıldı Türkiye Suriye Ordu maçı sebebiyle,bu haftaki lig karşılaşma* lan tehir edilecek Profesyonel lig tertip komitesinin,dün akşamki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Wacker mağlûp MEDELLİN 24 A.P.Medellin karması dün buraad yapılan bir maçta Avusturya'nın Wacker futbol takımını 2-0 mağlûp etmiştir.Birinci devrede Wacker,Medelli'nin gol yapmasına mâni olabilmişe de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Sarajevo takımı dün gitti Üç haftadanberi İstanbul,Ankara,Eskişehir ve İzmir'de muhtelif karşılaşmalar yapan Yugoslavya üçüncüsü Sarajevo futbol takımı dün saat 11 de uçakla Belgrad'a dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Nuri Hoca'nın sözleri İtalya Güreş Federasyonu Nuri Hoca'yı nisanda Karlsruhe'de yapılacak Greko Romen dünya şampiyonasına hazırlamak üzere italya'ya davet etmeğe ve ayda da 3000 lira vermeğe karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • Bu hafta yapılacak profesyonel lig maçları Türkiye Suriye Ordu takımlarının Şam'da 28 ocak tarihinde yapacağı karşılaşma etrafında henüz resmî bir malûmat alınamamıştır.Ankara mahreçli haberlerden Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.01.1955
  • ^m f İgjfâl0 Bu haftaki İngiltere lig maçlarının en heyecanlı karşılaşması Tottenham Hotspur ile Sheffield Wednesday arasında oynanmıştır.Londra'da yapılan maç çok çetin geçmiştir.Resimde meşhur millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor