Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Bir bahçeli ev VE 25.000 LİRA D 0 Ğ U B A N K 1955 yılı takvimlerimiz bütün şube ve takdim edilmektedir.ajanslarımızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Gülek Amerikada iyi bir konuşma yaptı iç meselelerin dışarda münakaşa edilmesini doğru bulmıyan CH.P.Genel Sekreteri "iktisadi yardım arttırılmalıdır,diyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,22 Amerikaya kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVER] KAATİL NAZMİ İFADE VERİRKEN Nazmi Kayalar "BEN KATİL DEĞİLİM,diyor Şişhanede metresini bıçaklıyarak öldüren kaatil dün tevkif edildi «Onu ben vurmadım.Evvelki gece Şişhanede metresini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Memurlara ikramiye Senenin ilk ikramiyesi nisan ayında verilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 22 İkramiye Kanununa göre,devlet memurlarına bu yılın ilk ikramiyeleri nisan ayında verilecektir.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Vcotıuiu bu.Taş yağmuru Salihli'ye taş yağıyormuş.Yobazların bu hâdiseye verecekleri mânâ malûm:Ahlâk öyle bozuldu ki,iste,nihayet başımıza taş yağıyor».Peki,ama,İstanbulun Beyoğlu gibi sefahat ve eğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • I MISIR AH ŞU NASIR».YOKSA BU AYAKKABIYI GİYERDİM j I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • ARAP BAŞVEKİLLERİ DÜN SABAH KAHİRE'DE TOPLANDI Mısır,Turk-Irak paktı ehlikeüdir,diyor Abdünnasır,"Türkiye ile yapılan anlaşma Arap ülkelerini badireye sürükler,dedi [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,22 Bariz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • fSAMI ONEMLİI DÖRT KURBAN VEREN'AHŞAP EV VE ÇÖKÜNTÜNÜN VUKUA GELDİĞİ BEYTULMALCI SOKAĞININ BUGÜNKÜ HÂLİ.Dört katlı bir bina çöktü Ayazpaşada ahşap bir ev üzerine çöken apariman 4 kişinin ölümüne sebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Ii954"yILI!IInI s$P0RCUSUi mm olacak?Fenerbahçe'nin altı golünden beşini atan Lefter mi?Yoksa Manş'ı geçen Murat Güler mi?Veya dünya şampiyonu,Rus'un sırtını yere getiren Dağıstanlı Mustafa mı?Bence,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • IAP.II Al A VATftFftMFlIİI SRMakarios,hâlâ «Enosis» hülyasından lHİUtymtUlttngcçraedl Başpapaz,bu hafta Lefkoşe'deki bir kiliseden halka hitap etmls ve ne geldlde oluna olsun,İngiliz idaresini kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Stok yapanlara karşı kontroller sıklaştırıldı İşletmeler Vekâleti 4 şeker darlığı hissedilen yerlere şeker sevkiyatını fazlalaştırdı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Son zamanlarda hâd bir şeker buhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • jREUTER TÜRKTELJ C ft Tl If* A D ATM Ell Soğuklar,yağmurlar,gene hanımların deniz OUuUUH nAUmtn mevsimini şimdiden tahayyül etmelerine mâni değil.Deniz mevsimi denince de,tabii,kadınların hatırına gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • LEYLÂ GENÇER Roma'da Tosça Operasını oynadı [ASSOCIATED PRESS] NAPOLİ 22 Ankara Devlet Operası daimî temsil heyeti mensuplarından soprano Leylâ Gençer bu gece Sancarlo Operasında temsil edilen Toşca o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Türk İngiliz Amerikan görüşmeleri Londrada toplanan askerî heyetler,Türkiyeye harb vukuunda malzeme sevkıyatını görüşüyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,22 New-York Times,Londra mahreçli bir haberinde,Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • pn i"w»'.[SAMİ ÖNEMLİ] BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,FRANSIZ MECLİS HEYETİNE VERİLEN KOKTEYLDE SAMİMİ U SOHBET SHIASINDA İNGİLİZ ELÇİSİ VİLAYETTEN ÇAKARKEN Başvekil ingiliz Elçısıyle goruştu İki saat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Sümerbank mamulleri hakikî ihtiyaç sahiplerine verilecek Muhtelif semtlerde açılan mağazalar faaliyete geçti.20 milyon liralık ithâl malıda geliyor Sümerbank mamullerinin karaborsaya intikali önlenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Kapalıçarşı esnafı için yeni barakalar yapılıyor Kapalıçarşı yangınından zarar gören esnaf için Mercan arsalarında ve Şehzadebaşı camii avlusunda inşa edilmekte olan barakaların yakında tamamlanacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • 20 dükkân soyan iki hırsız yakalandı Hasan Aksu ve Yaşar Gök adında iki azılı hırsız yakalanmıştır.Gece el ayak çekildikten sonra faaliyete geçen hırsızlar,Pangaltı,Taksim,Karaköy ve Boğaziçi semtleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Kundura Gecesi İstanbul Ayakkabı İmalcileri İşveren Sendikasının birinci kuruluş yıldönümü,29 ocak cumartesi günü kutlanacaktır.Sendika tarafından o gece saat 20 den gece yarısına kadar devam etmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • İstanbul kasapları da et kaçakçılığından şikâyetçi Perakendeci Kasaplar Derneği,bir takip teşkilâtı kurulması için teşebbüse geçti Et kaçakçılığı,istanbul perakendeci kasaplarını endişeye düşürmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • KERVANSARAY'* Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası ¦¦»mın in ı $mı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • TÜRKİYE KREDİ Kadıköy Küdüriî Bay Talât Ataman Bankanın bu sene her keşidede verâi5i Erenköyde Ethemefendi asfaltındaki" Apartman daire_1erinin Çamlar içindeki mutena yerini,mükemmel yapılış ve kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • TASARRUF MEVZUUNDAYEN/L/K Ayda 100 lira yatıran her 250 kişiden 1 kişiye hayatı boyunca ayda 600 lira irat veya peşin olarak 50.000 lira e Not:Iratiı Küçük Cari Hesapların şartları,bu gazetenin 30 Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Pendik vapurunun kaptanına işten el çektirildi Geçenlerde fırtına yüzünden Tuzla burnu önünde kayalara oturarak batan Pendik vapurunun süvarisi ve ikinci kaptanı ile lostromosuna tahkikat sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • DEMİRBANK Küçük Vadeli hesap açanlar' muhtelif derecelerdeki para ikramiyelerim" derhal kendi elleriyle çekerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Uer 1(K)liraya 1 kura numarası TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Zimmetlerine para geçiren I.E.T.T.tahsildarları Zimmetlerine para geçirmekten sanık olarak Üçüncü Ağırceza Mahkemesinde yargılanmakta olan I.E.T.T.İdaresi tahsildarlarından Osman Taş,Ali Çağlayan,Hüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Sarkıntılıktan altı aya mahkûm oldu Sinemada bir kadına söz atmaktan suçlu olarak adliyeye verilen Adnan Altıparmak adında biri,dün nöbetçi sulh ceza mahkemesinde 6 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Onlar için neler hazırladı kuzum?diye sordu.Bilmem ki!Dilinin altında bir şeyler var ama,bizden saklıyor.Bu sırada Hidayet de ayağa kalkmıştı.İçeriye geçmek üzere kapıya doğru yürürken birden döndü:As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • DEtyİRBANK 1955 yılında 1666 talihliye ikramiye verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • TEŞEKKÜR Ailemizin büyük rüknü aziz babamız HACI CELÂL YARDIMCI'nıtı vefatı sebebiyle telgraf,telefon ve mektupla acımıza iştirak eden ve bizi teselli etmek lütfunu esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • YABANCI ye Azınlık Okulları Türkçe Kültür Öğretmenleri Federal Derneği tarafından 12 şubat cumartesi günü Konak Oteli salonlarında bir çay tertiplenmiştir.ERMENÂK Kültür Derneğinin tertip ettiği tanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Bir taksi trafik memuruna çarptı Abdullah Güven adında bir şoför,idaresindeki 13315 plâkalı taksi ile Taksim meydanından geçerken vazifeli trafik memuru Abdülkadir Demirbilek'e çarpmış ve başından yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat J8 de matine.Saat 21.30 da suare.AR:«Devler Alemi» Paul Christian Pant».Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turner Clark Gable
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Fotoğraf filmi için tahsis yapıldı Piyasada fotoğraf filmi bulunamaz olmuştur.Ticaret Vekâleti,durumla alâkalı olarak ithalât için bir miktar tahsis ayırmıştır.E.P.U.memleketlerinden yapılacak ithalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Bugün yapılacak C.H.Pve D.P.ocak kongreleri C.H.P.Küçükpazar ve Bakırköy ilçe kongreleri ile D.P.Güneşliköy,Mecidiye,Küçükpiyale,Çubuklu,Göksu,Kayahatun,Demokratköy,Defterdar,Mimarsinan,Zühtüpaşa ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • 3 GUN Zarfında Açtıracağınız EM AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız.25.000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ 26 OCAKTAN Evvel hesabınızı açtırınız.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Dört firma hakkında takibat yapılıyor İhtikârj Tetkik Komisyonu,dün,sabah saat 11 de Vali Muavini Asun Büyüklü'nün riyasetinde yaptığı toplantıda 4 firma hakkında ihtikâr yapma ve etiket mecburiyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • vl Pazar yarenliği İ f% İR tâbiri vardır galiba.«Çöp çatan» mı ne U derler?Hayalımda bir iki defa bu î^I yaptım ve pişman oldum.Evlenmelerine delâ-İ let ettiğim insanlar,bahtiyarlık anlarmda,saadet-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • DEMİRBANK Size umumi keşidelerden mada ayrıca Devlet tahvillerinin ikramiyelerini tek başınıza tahsis etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Bir kahveciyi yaralayan Ünal,10 sene yatacak ikinci Ağırceza Mahkemesi,bir yaralama hâdisesinin faili olan Ünal Yılmaz adında bir genci 24 yıl ağır hapis cezasına mahkûm etmiştir.Ünal,bir müddet önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Vakıf çeşmelerin tamir ine devam ediliyor Son bir hafta zarfında Sular İdaresi tarafından 182 yeni aboneye su yerilmeğe başlanmış ve ayrıca 177 abone talebi kaydedilmiştir.Diğer taraftan vakıf su yoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Tazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.115 Pehlivan,süvari kolcusu Osman Çavuş olmuştu Ben Konya'dan geliyorum.Size şu mektubu getirdim.Yolu değiştiremem ağa,de-Nasin istersen.di,hayvanlar yorgun.Handan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Bu oknyncularin merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettifciniı ¦alını titrenmek İstediğiniz bir ¦ejr vana lütfen BANA SOB'a yazınız.¦fr Lüksemburg' da 1456 dan 1680 e kadar 30 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • İkinci Dünya Harbinde 2 milyon Alman öldü BEUTER] BERLİN,22 Resmen açıklandığına göre,ikinci Dünya Harbinde cephelerde 2.740.000 Alman askeri ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • ÇOCUKFELCtNE KARŞI AŞI BULUNMUŞ Dr.Sark,bulduğu aşı ile hastalığın önüne geçileceğini iddia ediyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,22 Dr.Jonas E.Sark,bulmuş olduğu çocuk felci aşısının,uzun müddet,hattâ ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Neriman,oğlu Fuat'ı görmek istiyor [ANADOLU AJANSI] CENEVRE 22 Eski Mısır Kraliçesi Neriman,basına verdiği beyanatta,aylardanberi oğlu Fuad'ı görmek ümidiyle yaşadığını bildirmiştir.Neriman,Faruk'tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • 20 aylık bir çocuğa şun'ı ayak takıldı [TÜEKTEL REUTER] WELLINGTON 22 Christ-church'de yirmi aylık bir bebeğe {takma bacak takılmış ve kendi ya-"şında normal çocuklar gibi etrafta dolaşmağa başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • ISAMİ ÖNEMLIl ASPİRİN HIRSIZLARI Birkac tane almt9 olsalar tBelki başları ağrıyordu* diyebileceksiniz.kat ç^^r, uprin mifctart,tam 17 JS kilodur.Calatada bir ecza deposunda meydana gelen hırsızlığın f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Amerikalılar Anadoluda maden aramak istiyor Ticaret Vekâletine yapılan müracaatta,bakır işletmek için bir firma sermaye yatırmağa hazır HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Ticaret Vekâletinden haber veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Kanser hakkında yeni araştırmalar II KK IH Hit İlli] BERKLEY CALIFORNIA)22 Kaliforniya Üniversitesi Mikroplar Laboratuarında kanserin mahiyetini meydana çıkaracağı ümit edilen ultra violet ışıklı yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • 1955 yılının ikinci çekilişi 5 NİSAN'd a 319 Kişiye 75.000 Liralık İKRAMİYELER 27 OOfl Lİrallk Çiftehavuzlarda denize nazır,85 metreti.UUVUiıaıııv karelik)APARTMAN DAİRESİ arzu eden parasını alabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • m IREUTER TÜRKTELI Uru QNUNLA Boşandıktan sonra hakkında çeşitli âedikodıılar yapılan Hollywood'un meşhur artistlerinden Gregory Peck Madrid'e yaptığı seyahatten sonra tekrar Kanarya Adalarına,vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Einstein şarkıcı Eartha Kitt'le görüştü [ASSOCIATED PRESS1 NEW-YORK,22 Dünyanın en büyük fizik âlimi Albert Einstein'in geçen pazar günü zenci şarkıcı Eartha Kitt'i Princeton'daki evine kabul ederek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Kosta Rikadaki dahili harp sona eriyor Âsi liderlerden biri ele geçirildi.İsyanın ilk gününde işgal edilen 2 şehir dün sabah kurtarıldı [ASSOCIATED PRESS] memleketin kuzeybatı bölgesinde-SAN JOSE,22 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • İhracatımızı geliştirmek için bazı kararlar ihracatımızı daha da geliştirmek maksadiyle yeniden bazı kararlar alınmıştır.Bu cümleden olarak,ihraç mallarımızın fiatları,dünya piyasalarındaki seviyeye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Hırsızlar batan gemilere de dadandılar [TÜRKTEL] TOKYO,22 Harp esnasında Kobe'd e batan «Matsu» admdaki Japon zırhlısı,1949 yılında büyük bir tayfun neticesinde tekrar su üstüne çıkmıştı.Hiç olmazsa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • TAKVİMDE YAPRAK ULUN AY Diplomasi Lisânı I I rakla anlaşmamız ve sevişmemiz Mısırı sinirlendirdi.Abdün-j I nasır diplomasi muaşeretine yakışmayan bir muamelede bulundu.Başvekilimizle görüşmek istemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • r ISTANBUL BATAKHANELERİ Yazan:BEDIRHAN ÇINAR 2 Fotoğraflar:S.MEMDUH Pazarlık sona ererken Polisler bizi basmıştı Irbab,Amerikan usûlü beyaz kadın ticaretini bu iki dakikada yapıyor ve yüzlükleri cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • İtalyan Meclisinde mebuslar |Hâdİseyi,Komünistlerle müfrit [Sosyalistler çıkardılar [ASSOCIATED PRESS] ROMA,22 Bugün İtalyan Mec-'isinde mûtad kavgalardan biri daha patlak vermiştir.Bu kere,hâdise,neo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Pan American sizlere işte böyle bîr huzur ve emniyet sağlar!0o dört motorlu dav Clipper*uçağında emniyet getirerek istirahat edersiniz.Çok daha faa» ta Linme Pan American'!diğer havayollarına tercih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından A Ankara'da Fakültemiz mevcut binasının tâdil ve tevsii projelerinin hazırlanması,Türk Vatandaşı Y.Mimar,Y.Mühendis,Mimar v» Mühendisler ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Beyoğlu ]J A N w Dershanesi En ucuz fiata en son figürleri ile 10 derste Öğretmeyi garanti eder.Broşür isteyiniz.Adres:Topcekenler Caddesi 12 Beyoğlu mahkemesi sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün yıldızınızın tesirini muhtelif işlerinizin üzerinde hissedeceksiniz.Bu tesir sayesinde daha iyi vaziyetlere geçeceksiniz.Çapraşık işlerinizi düzeltebileceksiniz.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • f,PERHİZİN FAYDALARI Hazırlayan Or Recep FERDİ î:İZL Resimiz pŞ.J| NEZ™ J |pİii|| m ,Dahana isminde bir Hindli kız onaltı ay ağzına ıokma koymadığı halde ölmemiş.Gurk Belediye Keisi bir bahane ile hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—ISLAN FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN USÂMENİN serdarlısına hiç kimse itiraz etmiyordu 13 «Sanki başka kimse mi yoktu?Ebûbekir,Ömer,Osman,Ebû Ubeyde,Saad.gibi büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • "ijyzunuzde denemeler Kanşık kremler Kullanmayın Cildinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Yapı Malzemesi,Mahrutî Çadır Alınacak Boru Kanal ve Dispanser Onarımı Yapılacak Mısır Çarşısında 53 Numaralı Dükkân Kiraya verilecek Istanbul Belediyesinden 1 Karaağaç Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Rakipleri karşısında tutunabilmek için ingiliz Filmeili çıplaklığa güveniyor Yeni çevrilen ingiliz filmlerinde Aristokrat Kadınlar yerine cazip hilar,yatak odaları sahneleri görülüyor!İngiliz film san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Kiralık Odalar Nuruosmaniyede ATLAS YAYINEVİ üstünde yeni inşa edilen Mengene sokağında,Mengene hanında yazıhane,depo,atölye ve fabrikalara elverişli odalar kiralıktır.Yanındaki YENİ hanın kapıcısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Açık Eksiltme İstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 125 inci Jandarma Er Okulu Alayı işgalindeki Öksüzler Yurdu onanını içi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 5000)lira 00)kuruştur.Eksiltme 31/1/1955
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • Nezle,Grip,Bronşit ve Boğaz ağrılarından korunmak ve kurtulmak için FORMAMİDE PASTİLLERİ En emin bir vasıtadır.Eczanelerden arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • HABERLE.JR Dana ve caz müziği sah a sunda memleketimizin tanınmış ses sanatkarlarından Celâl İnce,şubat ayı hoşlarında Amerikaya gidecektir.Celâl İnce,Ameıika'da Chicago şehrinde iki yıl kalacak ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • Asfalt yol ELEKTRİKLİ TREN Belediye otobüs servisi BAKIRKÖY'de Eski Baruthane sahası yanında SOĞÜKSU'da Bahçelievler'de Uzun vadeli kıymetli arsa satışlarına başlandı Türkiye Kredili İnşaat Müessesesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • "Kadınlar,beşerin huzur ve rahatını kaçırıyorlarmış.r,Dünkü «Milliyet» te Reuter'in,uykuya ait bir yazısı vardı.Vaktiyle Fransız Mareşali Prens De Ligne:«Uyumak istiyorsanız iki şeyi düşünmeyiniz:Kadm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • Hel-Martta BİR ASK HİKAYESİ ÖLÜMÜN ELİ TEFRİKA No.3 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ:Saffet,karın ve İki çocuğu ile mts'utken,şahsiyet degifttrerek cinayet işlediği şüphesin* tutulur.Bir gün karın,bir haftalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • İlkokul öğretmenleri için trafik kursları açılacak İstanbul Trafik Şubesi Müdürlüğünce,ilkmektep öğretmenlerinin trafik kurslarına tâbi tutulmaları ve bu kursta muvaffak olanlara belge verilmesi karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • vy MUM MINIMUM İM MUM UmillMUHlUM I III Mil UMIM,Cezaf erli Hasan Dayı Müverrih Cevdet Paşa anlatıyor:Tekirdağında onsekizinci asrın başlarında Osman Ağa isminde bir tüccarın Hasan adında bir evlâtlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvarı konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri.Nubar Tekyay.Fevzi Arslangil 13.15 Şarkılar.Okuyan:Necmi Rıza Ahıskan 13.45 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1955
  • Dolmabahçe cinayetinin sanıkları beraat etti Üç yıldan beri devanı etmekte olan Dolmabahçe cinayeti dâvası dün karara bağlanmıştır.Mahkeme,ismail Ulukan adındaki cinsî sapığı öldürdükleri iddia olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1955
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.'¦Tİ ba98n" 2T2~ dalıdır.GRİPİN 4 saat ara İla gönda 3 adat alınabilir.Mideyi bozmas,kalbi böbrekleri yormaı.V 'İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1955
  • Rutubetli ve soğuk havalarda arabanızın karbüratör gaz kelebeğinde buz teşekkül eder.Bu ince buz tabakası,gaz kelebeğinin yanlarındaki ufak aralığı tıkar,motor rfilantide iken ikide bir stop eder.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1955
  • Peşin para ıfe her marka kullanılmış araba almaktanız/•ı d Atölyelerimizden birj?örünü$ Un utma c/m 12:Araba satmak veya satmalmak istediğiniz* de şirketimize müracaatınız menfaatiniz;icabıdırurt Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1955
  • Fenerbahçe'ye 376.50 Galafasaraya 220 lira Teberruda Bulunuldu Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermel maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru listesi gittikçe kabarmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.01.1955
  • Şimdiye kadar yapılan tasnife göre LEFTER:4523,MURAT:4139,MUSTAFA:3595,TURGAY:1645 REY ALDILAR LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS Daha evvel gelen:3995 E.Sallhoğlu,E.Sandık.K.Tok.L.Sayar.F.Tepeköy,E.Ağralıgil.D.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Dört katlı hi t Baştora/t Birincide Ne olduysa iste bu aileye olmuşta Süleyman İle Sabriye,pencereden kendilerini aünak suretiyle kurtulabilmiş,fakat Emetullah,Mehmet,Zeynep ve Rıza,enkaz altında can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Memurlara ikramiye t Baştarajı 1 incide kanunları tetkik edilecek,bunlara uygun ve memleketimizin şartlarını da içine alan bir tasarı hazırlanacaktır.Çeşitli yönlerden Barem Kanunu lâyihasının mükemme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Fransa'da sel siyaseti bastırdı [ANADOLU AJANSI] PARİS,22 Fransa'nın,Paris,La Garonne vc diğer bölgelerinde vuku bulan su baskınları hükümetin başlıca endişesini teşkil etmekte,siyasî meseleler ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Boğaziçlne nazır.Etiler Kooperatifi yanında,maruf Nispetiyedekl şahane arsalar Üzerinde hususi surette,çok İyi malzeme ile inşa edilmiş olan bu konforlu apartman daireleri sizin olabilir.Arsalar Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • HİCRİ PAZAR RUMÎ 1374 23 1370 Omariyel Ocak evvel Ocak 28 1S55 19 VAKİ!VASATİ KZANİ Güne?7.2* 2 01 Öftle 12.2* 7.12 İkindi 14.58 945 Akşam 17.13 12 J0 Yatsı 18.48 1.36 İmsak 8J6 122$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Türk ingiliz Amerikan görüşmeleri t Baftarafx î incide Gazeteye göre,19 ocakta Lond-ada başlayan bu konferansın gayesi,bir harp vukuunda Türkiye ve Batı müdafaası bakımından havatî önemi haiz yakın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Nazmi Kayalar "Ben katil değilim,diyor t Başlarafr bir;Ade Şişhanedeki Mektep sokağında münakaşa etmektedirler.Nazmi sarhoştur.30 yaşlarındaki kadın:İstemiyorum seni,defol buradan git!diye bağırmakta,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • muhasip Muavini Aranıyor 1 Taliplerin İstanbul'dan olması,2 Askerlikle ilişiği bulunmaması,3 İstanbul'da iki toptancı manifatura tüccarını referans göstermesi,4 Herhangi bir müessese ile ilşiği bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • İç ve Dış Hava Yolculuklarınızda TORHOL Havacılık ve Turizm Bürosu daima emrinizdedir.İSTİKLAL CADDESİ No.375 Telefon:45914 44G93 44694
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden D cetvelinde münhal bulunan 350 lira ücret kadrolu Elektrik Tesisatçılığına,Sanat Enstitüsü Elektrik Şubesinden mezun ve tesisat işlerinde çalışmış bir elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • r TRİKOTAJCILARA Evler ve Atölyelere 4,6,8,ve 12 li garantili ve sessiz bobinuarlar satışa çıkarılmıştır.Çağaloğlu Sultan Mektep Sokağı 16/1 İHSAN BAŞABANEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Ya/an:CEMİL CAHİT CEM 8 NAPOLYON KİBAR HAYÂTINA BAŞLIYORDU Napolyon,bakmaya bile lüzum görmediği para havalesini aldı.Barras'ın gözü,masanın üstündeki mektuba ilişti:Ha,eve mektup yazıyordunuz demek!B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Mısır,Türk-Irak paklı tehlikededir diyor t Baştarafı 1 incide Lübnan Başvekili Sami Sulh,Kahire'ye bir sulh yapıcısı rolüyle gelmiştir.Fakat,Amerika'dan askerî vardım sağlamak için Türkiye ile Irak'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • ItfiBliuef Sahibi ve Başmuharriri Ali NACİ KARACAN 7a» işlerini fitten idare mt ABDİ İPEKÇİ Basddığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Seueitk 83 Tl* 6 av hk İT T.L.3 Aylık 9 Ti,1 Aylık 8 T.L ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Ziraat Bütçesi Vekil Nedim ökmen,biı gün önceki tenkidlere cevap verdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA 22 Bütçe Komisyonunun bugünkü celsesinde Ziraal Vekili Nedim Ökmen,geçen celselerde mebuslar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Stok yapanlara karşı kontroller başladı t Baştarafı 1 incide Kısa bir zaman zarfında her tarafa devamlı olarak şeker sevkiyatı yapılacağı ve her kasabada en az bir aylık şeker stoku bulundurulacağı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Başvekil İngiliz Elçisiyle görüştü Baştarajı 1 incide selâns Sir James Bowker'i,dün saat 11 de Vilâyet'te kabul etmiş ve bu mülakat,tam 2 saat sürmüştür.Bu kabulde,Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • 1ST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda miktarı yazılı Linyit kömürü hizalarında yazılı gün ve saatlerde Topkapı Maltepe Aş.Sa.AL Komisyonunda pazarlıkla satın alı* nacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • KOLONYA 1955 İLKBAHAR ENTERNASYONAL FUARİ AA 6 8 Mart Ev eşyası ve hırdavat cam,porselen,çinilik,elektrik ffl cihazları,âletler vesaire)Sanayii.II 13 15 »Tart «¦¦HI Manifatura,mensucat ve mamul hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.01.1955
  • Gülek'in Amerikada yaptığı güzel Konuşma Baştarafı t incide Kasım Gülek,Türkiye,İran,Irak ve Afganistan arasmdaki Sadabad paküna işaretle,«Şimdi bu bölgenin ehemmiyeti Amerikada da takdir edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.01.1955
  • BEŞİKTAŞ IN GOLÜ Siyah~heyazlllar büyük kısmını hâkim oynadıkları dünkü maçta Kasımpaşa kalesini ancak bir defa mağlûp edebildiler.Besiktaşm toplu bir akınında,bek Sedat,kaleci Mehmet'le birlikte plo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • Adalet Emniyet önünde beraber ligi zor temin etti Çamur deryası içinde oynanan dünkü maçta kulüpler hâsılattan 13 er lira hakem ise 170 lira aldı Şeref Stadında dün oynanan profesyonel lig maçı,pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • [AHMET GÜLTAŞ] MAPAPI AR RİTTİI FR Memleketimizdeki son karsilasma-IflMUHlILMIl Ull IILLI\lartni yapan ve 6.2 galip gelen Macar millî güreşçileri dün uçakla memleketlerine dönmüşlerdir.Resim,bu temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • ULVİ ZİYA YENAL DÜN İSTİFA ETTİ ANKARA 22 Veli Necdet An* bildiriyor)Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Z.Yenal bugün vazifesinden istifa etmiştir.Federasyon Başkanının,Orhan Şeref Apakla birlikte yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • İngilizlerin IREUTER TÜRKTEL] birinci golü:İngiliz genç millî takım santrforu Ayre topu ağlara gönderiyor IREUTER TÜRKTELJ İngilizlerin İtalya kalesine neticesiz kalan bir akını.İtalyan kalecisi Stefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • Bugünkü maçlar Bugün saat 19.15 te Kadıköyspor Vefa,20.30 da Galatasaray-Modaspor ile oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • Dün yapılan basketbol maçları Basketbol birinci küme liginin beşinci hafta karşılaşmalarına dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Günün ilk müsabakalarmda Darüşşafakahlar,Deniz Y.İhtisas'ı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.01.1955
  • Profesyonel ligde kritik bir amaç.Galatasaray Vefa ile bugün oynuyor Günün problemi,Turgay'sız Galatasaray'ın azimli Vefa karşısına a ne yapacağıdır.cLig lideri acaba bugün puvan kaybedecek midir?Binl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • Ingilteredeki Pin up kıtlığı içinde,hergün biraz daha şöhrete yaklaşan güze CLEO ROSE Stüdyosu onu parlak bir istikbale namzet görüyor.Pin up sıkıntısını,diğer bir iki yıldızla birlikte ortadan kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 23.01.1955
  • ÇOĞVMUZ FENA OKUYAN' KtMSELERlZ Okumak bir san'attır Aşağıdaki 8 suale demektir ve B Evet derseniz okuduğunuzu iyi anlamıyorsunuz,bu,evlilik saadetiniz için de irçok kimseler gayet yavaş ve iyice anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Sö fabrika,40 laboratuar sahibi olan ve 72.000 isçi çalıştıran adam Eugene Du Pont 1,5 milyar dolar bırakarak öldü!Bu servete 631 mirasçı ve 96.000 hisse senedi sahibi konacak.Eugene du Pont de Nemous
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • MINI MINI Alman otomobil sanayiinin yeni buluşlarından biri olan en küçük otomobil tipleri satışa İTİ I il I milli çtkanimtf bulunmaktadır,Resimde,821 dolara yâni takriben 3000 liraya Mttlan v« saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • 1 hikâye I İTelefonl Geçen akşam yine dalgınlığım üzerimdeydi.Babamın istediği tablayı ablama,annemin istediği suyu babama vermeğe kalkınca,annem dayanamadı ve bağırarak,artık bu dalgınlıklarıma bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • Lâcivert,kurşunî,ti efti gibi koyu renk kadifeden bir rob.Yakasının içindeki beyaz pike pilili jilenin fi' yongunun iki ucu elbiseye düğmeleniyor.Yine koyu renk kadifeden bir rob.Önündeki düğmeler bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 23.01.1955
  • SULTAN İBRAHİM'İN DEVRİNDE İSTANBUL Sultan İbrahim'in payitahtı Müslüman olma teklifi Yeniçeri Frenk Hasan Ağanm macerası Silâhdar Ham Tebdil gezen hasta Pâdişâh Kumral sakallı genç hammal Yirmi dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • DRIY'fîP niIRAK U?dakikada bir,uçağın inip veya.kalktığı unLi uc uunnn Uva gunun hikâyesidir.Filmin sıklet merkezi bir hostestir.Hostes rolünü oynayan Fransız dilberi DANY ROBIN o kadar tabiî olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Harbin sokak ortasında bıraktığı çocuklar Annesi tarafından bir Alman ailesinin yanına bırakılan ve 13 yıl sonra onların da bakmaktan âciz kaldığı Annie istikbaline korkuyla bakıyor 1955 senesinin hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • BERİN DİYOR Ki.Y ağmur bardaklardan boşanıyordu.Öyle bir yağmur ki değil yayalara,arabalılara bile nefes aldırmayacak hızda yağıyordu.Bu kötü hava şartlarına rağmen Ayşe Sultan korusuna çıkan dar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • Gina ve Silvana'larm,eşiğinden içeri giremıyeceKieri OPERALARIN TAHAMMÜL EDİLMESİ GÜC DİSİPLİNİ "Scala„da Balerinler en ufak müzmin hastalıklarını bile önceden idareye bildirmek zorundadırlar sinema,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 23.01.1955
  • [MEMDUH YÜKMANt Büyük bir pehlivan ohmığt aklıma koymuştum.Onun için bir kız görüp de kalbim tıpırdamaya başladı mt,*Oğlum Yaşar aklını başına topla,havaiyata dalarsan güreş tutamazsın.derdim.ÇOCUKLUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 23.01.1955
  • &4SİL İNF-ÎLAK METÎCEStİNPB M&NA G#srri-*YAtJ &te t*$la vozalAnph "1 iC?INJMI^BOMEM\PC7G«U V*4L.ERfc'NlV4 ÜOMNNY» 3^V6SfHP e BİZ UÇAĞA BİNMAE-7BN P54TL U^I *.BASÎU KeNIIPlNie GEL' A4EPBN VAUECfE'Vt AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4