Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • ÇİNLİLER birbirini yiyorlar Yikiangshan adasın daki savaşlar ölüm kalım safhasına girdi [ASSOCIATED PRESS] TAİPEH Formoza)20 Bugün Çin komünistleri Yikiangshan adasına yeni kuvvetler sevketmişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • I AHMET GÜLTAŞJ ŞİRİNLİK MUSKASI SATAN ŞİRİN!S ZXX:ki gözü lüzumundan fazla acık,ağzının karanlık mahzenini göstererek gülen adam kim?İzmir'de 60 liraya şirinlik muskası ve ilâçları satarken yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • Kitap ve Çekicek Gazeteciler Valimizin arka cebinde tabanca var sanmışlar.Gökay çıkarmış:Bir kitap,bir mendil,bir de ayakkabt çekiceği.Kitapla ayakkabı çekiceğinin yan yana bulunman,Valimizin başıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ] RİR RATIII DA İİfi MPIlaf K*^0* müstahkem mevkii subaylarından Piyade Yüzbaşısı Rafet Başak'ın eşi Bin BHlinUH Uy UUWUI\zlhnIye Başak.Moda'da bir hususi sağlık evinde bir batında üç çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • Lodos fırtınası Karayele çevirdi Fırtınaya yakalanan Giresun vapuru 10 saat rötarla geldi Denizlerdeki lodos fırtınası dün karayel'e çevirmiştir.Dış deniz seferleri de bu yüzden aksamaktadır.«Giresun»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • m m-IRÜÇHAN ÜNVERİ BAŞVEKİL ADNAN HENDEBE» VB MI8IB BÜYÜKELÇİSİ AHMET REMZİ VİLAYETTE Başvekil Mısır Elçisi ile goruştu «El Cumhuriye» gazetesine göre,Mısır Başvekili Türk Hükümet erkâniyle görüşmiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • BIŞMAKAIE İSRAİL İ VÂH1NES1 Siyonizm tarihi,1896 da,ğj Thedore HerzI adında bir Ya-E hudinin yazdığı İsrail Dev-E leti)adindtapla başlar.O ta-E rihte dünyanın dört bacağı-na dağılmış Yahudiler Filis-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • MÜSTAKBEL KRAL Don Juan'in 17 yağındaki oğla Prens Juan Carlos de Borbon,bu hafta Lizbon'dan Madrid'e gelmiş ve halk tarafından «Yasasın Kral» sesleri arasında coşkun tezahüratla karşılanmıştır.Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • Mart çekilişi 100.000 lira 2 apartman dairesi ve 2 arsa ile 15 kişiye 15 0*0 00 lira ve 65 0 para ikramiyesi GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • f BUĞU"*»!HTANBIfL Çarşamba günkü gazetelerde şöyle bir haber çıktı:Evvelki gece saat 24 sıralarında,Topkapı sırları dışında şüpheli vaziyette gezen iki şahıs yakalanmış ve üzerleri aranınca bir taban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİNDE TENKIDLERI CEVAPLANDIRAN TİCARET VEKİLİNE GÖRE Transfer mevzuundaki üşkülât halledildi Sıtkı Yvrcalı muhtelif memleketlerden elde edilen $00 milyonu mütecaviz krediler ve yeni ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • MH.UYETTN BU YENİ BÜYÜK RÖPORTAJIN!YARINDAN İTİBAREN OKUYUNUZ itMimını tın Mit t ivwtt t 11tttt immmi.t t 11 i 11 tt lit ti f I flt I tfl f I 101 GÜNDE YÜZ BİN LİRA ZARAR Nafia Vekâletince işletilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • Ritaya telefon etmek isteyen İzmirli sarhoş Konuşma imkânı olmadığım öğrenince «N'apalım Ritacım beni affeder» dedi [TÜRK HABERLER AJANSI] İZMİR,20 Dün gece Basmahane semtindeki P.T.T.merkezinde garip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • CENNET ADASINDA IAJ».Yarı Alman,yarı Cavalı olan melez dilber Laya Raki,artık kabare artistliğinden kurtularak tam mânasiyle yıldız olmuş bulunuyor.Geçen sene Londra'ya gelen Laya,geçenlerde Rank Stüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • IIIIIllllllllMIIIIt.uapjapiazeo)rlaNJVIflH fQYIL HOIOIM flTilHOH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1955
  • Kayalıbay dâvası on sene sonra karara bağlandı 6 sanık beraat etti.Şoför Şaban Civan 3 sene hapse mahkûm oldu Hak bir defa daha tecelli etmiş ve Türk Adliyesi türlü tezahürlere hedef tutularak,alnına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • DEMİR YUMRUK izen:JOHN C.MURPHY A^KiMlZJ ALENffN CMH/A 6 eÎAfM^ Me ©ı_uff y BeNf prNue».^sil ı^K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • İş yerlerinden şikâyetler artıyor İş yerlerinden yapılan şikâyetler son günlerde çok artmıştır.Gayri sıhhî yerlerde çalıştırılan işçilerin hastalandığı ve bu husustaki teşebbüslerin bir netice vermedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • Biz konuşurken Necip otomobilden paketlerini çıkartıyordu:Hanım,dedi.Şu büyük pakette kırılacak şeyler var,ona dikkat edin!•mm Peki,peki.Sen hiç merak itme canımın içi.Hepsine ben bakarım.Senin banyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • ÖLÜM Sabiha Yardımcı,Hasan Yardımcı,Maarif Vekili Celâl Yardımcı,Profesör Mehmet Yardımcı,Öğretmen Veysi Yardımcı,Saadet Yardımcı,Avukat Mesude Yardımcı,Yusuf Yardımcı ve Nuri Yardımçı'nın babaları,Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • Tasarruf Hesapları ikramiyelerinin OCAK çekilişinde:APARTMAN DAİRESİNİ MERKEZ Şubesinden 43140 Hesap No.lı Bay SADETTİN SUNAY kazanmıştır.Para ikramiyeleri kazananların adreslerine ayrıca mektup yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • İşlerinden atılan Belediye şoför ve biletçileri Başvekile müracaat ettiler Geçen Cumartesi günü gecesi Spor ve Sergi Sarayında yapılan Türk Macar millî güreş karşılaş ması sırasında,içeri girmelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • Eyüp hattında çalışan dolmuşlardan şikâyet Yeni dolmuş tarifesinden şikâyetler fazlalaşmıştır.Bilhassa Unkapanı Eyüp arasında çalışan şoförler resmî tarifeye riayet etmemekte ve bu hat için 30 kuruş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • I1II1II.IIIIIIMItlM/I Şehir Tiyatromuz için dokuz prensip l Ç EHİR Tiyatrosuna karşı İstanbul halkının i ^J duyduğu hoşnutsuzluk Büyük Millet Meclisinde de kesin ifadesini buldu.Belediyt uyandı ve Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • Vali,bugün uçakla Almaııyaya gidiyor Gökay,hiç kimsenin Yeşilköye kadar gelip kendisini uğurlamamasını istiyor Vali Prof.Gökay,bu sabah saat 10.30 da uçakla Almanyaya hareket edecektir.İstanbul Valisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • PARA İKRAMİYELER İÜ:Bu keşideye katılmak için,şimdiden bir hesap açtırma HER 150 LİRAYA BİR KURA NUMARASI İRKİARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.113 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Reji kolculuğunun onun için biçilmiş kaftan olduğunu düşündü Mehmet bitişik masadaki konuşmalardan bir ip ucu elde etmişti Difteri soruyordu:Sonra n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • Posta hırsızlığı davası dün yeni bir safhaya girdi Biri îialyada diğeri îsviçrede tevkif edilmiş bulunan iki kişinin,şebeke ile ilgili olduğu anlaşıldı Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • İstanbul Tabib Odası Başkanlığının mektubu İstanbul Tabib Odası Başkanlığından dün aldığımız bir mektupta.Dr.Rahime Batu'nun gazetemiz mensuplarından hiç birine kürtaj mevzuunda beyanatta bulunmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat 18 de matine.Saat 21.30 da suare.AB:«Devler Alemi» Paul Christian Pant*.Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Aşkı» Lana Turner Clark Gabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1955
  • ŞEHRİMİZ Ticaret Odası Meclisinin aylık toplantısı,önümüzdeki salı günü saat 15 de yapılacaktır PİRİNÇ piyasasında bir canlılık görülmektedir.Fiatlar da bir miktar artmıştır.Hâlen Mısır pirinci 88,Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • 11 I A.P.I AH UP PQl\FPİ Iran Sahl Rxza Pehlevi ile Kraliçe Süreyya hâlen Miami'de bu-^nil fO GŞi;LULLMI I Ul\j^yo^,sporcu 0ıan şah ve Kraliçe,Florida'ntn güzet havasından istiinde eri erek.hol hol de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • ¦Js JpaH «H İL &l-aâfltes* ^s BUT* H^S-3 1 ^fl V JJ s Wm£ Bv Biro^ HP fLM*?'ŞBğütMİ&F '-t™ IHw r 1 v fi.^H T^ V Ik «itfH k V:'M fSjf $â W&M [AP.MM YflN Tamnmi9 Fransız şarkıcısı George» Guetory'vin 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • nCUİ71 CD IIÂ¥İMİ Amerikan bahriyesine katılan bu yeni tip uçak,tam mânasiyle «Denirler Hakimi» adı-ULIlla.LCII llMIVIIflI nı haketmistir.«Turbo Jet» metorlariyte mücehhez elan bu deniş uçağı,saatte 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • 1 1 w »JET*** I 1 *wK i Wft.m IrfTRflâf LW_"f'iİ*.5 s£ ^w/r i|P •JBL.dak vl Sh V J ill 1 4-L-I-JJ I ^iliiliiiii il S fi.J j?St IT.H.A] KİBARLIK Londra'da,son yağan şiddetli yağmurlar,birçok cad-I\IUnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • Türk İngiliz ticaret anlaşmasının akisleri ingiliz basını anlaşmanın realist ve istikbaldeki imkânları teşvik edici olduğunu yazıyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,20 Türk İngiliz ticarî münasebetlerini geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • 5 GUN Zarfında Açtıracağınız EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız.25.000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ 26 OCAKTAN Evvel hesabınızı açtırınız.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurt' Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Şubelerinin altmış yedincisi ISTANBULDA FATİH ŞUBESİ Bugün hizmete girdi.21 Ocak 1955 Bu yıl içinde İstanbul'da ve diğer yerlerde daha 20 fubemiz faaliyete geçecek ve sene sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • takvimde» bib TAPBAK ULUNAY Güneş herkes içindir o Misafir olarak şehrimizde bulunan Fransız meb'usları Ankarada bir basm toplantısı yaptılar.Ankara gazetecileri pek tabii olarak Fransız protektora)sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • Kabataş Lisesinde yeni bir hâdise Müdür Muavininin boykot elebaşılarını bulmak için talebeye dayak attığı iddia ediliyor Kabataş Lisesi öğrencileri yemeğe boykot» kararını bozmuş ve dün yemekhaneye in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • Tank ve topla muhasara edilen hapishane [ANADOLU AJANSI] BOSTON,20 Messechusetts merkez hapishanesinde isyan eden on mahpus hâlâ yakalanamamıştır.Mahpuslar,ellerine geçirdikleri tüfeklerle rehine olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • Beyazı)Kütüphanesi modern bir hale getirildi Beyazıt Umumî Kütüphanesi'nin modern kitap deposu'nun inşas tamamlanmış ve bu kısımdaki üç katlı madenî raflara 90.000 kitap yerleştirilmiştir.Cilt atelyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1955
  • mmm "W?mmmm y*mt.Ifc jr IMEMDUH YÜKMANJ Saydah Tabnit,lâhdi'nin açılmamasını emretmiş ve beni rahatsız ederseniz ne bu dünyada ne de öteki âlemde rahat yüzü görürsünüz,demiş.Arkeologlar btına aldırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—ISLAN FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Gün doğunca düşman,harsısında yepyeni bir islâm ordusu gördü 11 Sevdiğimiz şehâmet yanımızda,bayıldığımız şehâdet orada.Ey din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • 24 saat içinde üç kız kaçırıldı Son 24 saat içinde şehrimizde evlenme vaadile üç kız kaçırılmıştır.İlk hâdise Eyüpte cereyan etmiş,Islâmbey caddesinde Mehmet Ali sokağında 41/1 numarada oturan Muharre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • Tahmil Tahliye işçileri hak arıyor Denizcilik Bankasının Liman tah mil ve tahliye işçilerine verilen hafta tatili ücretlerini azaltmak istemesi üzerine çıkarılan toplu iş ihtilâfı mahkemeye aksetmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • Belediyenin mahrukat satışları rağbet görüyor Belediye mahrukat tanzim satışları rağbet görmektedir.Bilhassa havanm yağışlı geçmesi,satışları arttırmıştır.Hâlen muhtelif depolarda 1500 ton:mangal kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • Hayvanlar çiftlik sahibini böyle kovuyorlar.İngiliz Filimciliği ilk Uzun Resimli Eserini Meydana Getirdi Hayvan Çiftliği 80 ressamın 3 senelik bir çalışma ile yarattığı filmde,Üipsi hayvan olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 2» Ocak Bugün,şefiniz,iş arkadaşınız veya sıkı temasta olduğunuz insanlarla ^N münasebetiniz biraz nâzik.Ayağınızı denk alınız.Ufacık bir taktlksizllk çok şeyler yıkabilir.Güç du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • Tolstoy'un "Harp ve Sulh,eserini çevirmek için Tuna kıyılarında Amerikan,italyan Prodüktörleri mücadele ediyor Filmin baş rolümü Amerim kalılar Audrey Hepburn© italyanlar Gina LolloTbrigida'ya vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • Karısı kaçınca intihara kalkıştı i Kurtuluşta Kurtoğlu sokağınd:i 169 numarada oturan balıkçı M?İhal Çimen'in karısı,üç gün evveı İevden çıkmış ve bir daha dönme-İ mistir.35 yaşındaki karısının bir şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • HAYATIMIZIN ÜÇTE BİRİNİN UYUMAKLA GEÇTİĞİ HATIRINIZA GELİR MİYDİ Rahat uyumak istiyorsanız kadınları düşünmeyiniz![Reuter'in bu yazısının Türkiyede neşir hakkı yalnız MİL-LİYET'e aittir.Faal bir insan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ SÎMIT v' 3C Hazırlayan Dr Recep FERDİ Jl Resimler NEZİH n ar** W x- m«w:Simit halis Türk icadı ve memleket mamulâtıdır.Fırından yeni çıkmış simidin nefaseti daha ağıza girmeden duyulmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • 4 Radyo a Türk musikisi sahasında son zamanlarda duyulan İsimlerden biri de Ahmet Çağan'dır.Ahmet Çağan alaturka musikiye çok genç yaşta derin bir sevgiyle bağlanmış,İstanbul Belediye Konservatuvarı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • BİZ KADINLAR İllallah aşkın elinden.BURDURUN Kızılkaya nahiyesinde bir delikanlı ile bir kız birbirlerine gönül verirler.Kıs DU» köy bu.El gözünden sevda saati çalmak ne mümkün.Tarla olmaz,çeşme başı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Otomobillerin büyük farları yakılmayacak Ankara'da ilgililerle temaslarda bulunan Şoförler ve Otomobilciler cemiyeti idare heyeti dün şehrimize dönmüştür.Cemiyet başkanı,gazetecilere demiştir ki:«Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Kıbns'da nümayişçi Rumlar mahkûm oldu [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,20 Kıbrıs hakkında Birleşmiş Milletler kararını protesto için yapılan nümayişlere katılan üç rum genci,dün Lefkoşe mahkemesi tarafından m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • OCAKLA YAPILAN OPERA SEYAHATİ Amerika'dan kalkan bir uçak yolcularına dünyanın meşhur operalarını dinletecek [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,20 Swissair Amerikalı müzikseverler için bir opera turu terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • wiywu mu Üzenler:Jose Şanalinas,Rod Reed BuYiK\v^skelj beni &ÖBÎLJ/MCE TÜyCTÜUEe».BENİ X4NICIKU/API ANUA^IUlVOfff»-X s*won f^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • JOHNNY HAZARD MUZEVf Am-TAMATl.A» VS ^^IL^g YA^s BU £v4LETSiC^E S Vril_4M ^J^0 eestviueerN »ahte r OL/U4SIN/î/MK^MVO«l.jrŞ\İi^l ^J Jffiji—^ıilîu^iuK' °^^^JBis\33ni^ iJBM SEP Çîzen:Frank BU KIZ S4 CO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • «pi' BUROt^RW 9~ 8Enim PC V VAe*.G îoîP.ALA-III 1.t MAM} HAUMB SU KÖŞEPE^ R4MA PURODUR UK4KUCIM VOK,50 ûftA VE-„Ü5TİJNÜ 6ETfcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • ÖLOMÜN ELİ Karısı ve en yakın arkadaşları masa başında yarenliğe dalmış-E lardı.Hepsi de sevdiği insanlardı.Eskiden bu manzara Saffet için saadetin sembolü demekti.Halbuki bu akşam,derin ve gizli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Dünyanın en acaip aileleri orada yaşar Kadınların 6 erkekle evli bulunduğu diyar Hindisiandaki Amhara köyünde Kadınlar,bir erkekle evlenince,onun bütün kardeşleri de kendi kocaları olur I Dünyanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • ISliimtJl REŞAD EKREM KOÇU W' Uç günlük tarihî tefrika:2 Burumuzun Baltası 1 zamanlar zorbalık yolunda en kârlı iş,limana geeln tüccar gemilerini haraca kesmekti.Bunun yanında bütün öbür işler ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Nautilus'un tecrübesi müsbet netice verdi [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,20 Amerikan bahriyesinin ilgili servislerinden dün akşam bildirildiğine göre atom denizaltısı Nautilus'un ilk tecrübelerinden memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Scelba,dokuzuncu defa itimad aldı [ASSOCIATED PRESS] ROMA,20 Başvekil Mario Scelba,bir sene evvel,bu mevkie geldiğinden beri dokuzuncu itimat reyini almıştır.Mebusan Meclisi 256 ya karşı 281 reyle,kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Cereyan kesilmesi yüzünden öldü rASSOCIATED PRESS] BUFFALO,20 Dün bir elektrik sigortasının atması bir adamın hayatına malolmuştur.Henry Ciesla admda ve 44 yaşında olan bu adam beş sene evvel bir felç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1955
  • Kuzu kesimi serbest bırakıldı Süt kuzusu kesimini yasak eden Belediye,muayyen bir besi kilosu tutarak ot yiyebilecek bir hale gelen kuzuların kesimini serbest bırakmıştır.Ot kuzusu etleri,bundan böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1955
  • İST,LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Pazarlıkla 2500 er liralık 5 parti Linyit kömürü 22/Ocak/1955 cumartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As.Sa.AL Ko« da satın alınacaktır.Tonu 52 lira her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1955
  • Anadolukavağı İst.Boğ.Msf.Mv.Sat.Al.Kom.Bşk.dan Pazarlıkla aşağıda cinsi,miktarı,tutarı,kati teminatı,ihale günü ve saati yazılı bal satın alınacaktır.Şartnameler Kom.da görülür.Cinsi Tutarı Kati temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1955
  • istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalına Komisyonundan 1 Merkezimiz anban ihtiyacı için satın almacak olan 30 kalem malzeme eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 10 gün uzatılmıştır tahmin bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1955
  • LEFTER KÜÇÜKANDON-YADİS Daha evvel selen:3297 R.Akaop,S.Aykaç.A.Uğaner,K.Alkan,A.İnanç,H.Eroğlu,B.Baykara,T TelU,E.Düşmez,N.Kabu,N.Öztürk,N.Düzensever,A.Parlakay,Ş.Soyer.H.Yamanel,F.Tuncel.M.Koç,H,Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 6 Napolyon,hakikî durumunu göstermemeye çalışıyordu ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:ihtilâlden sonra Fransada bir diktatörlük kuran Robes Piyer bir gün Mecliste alaşağı edilmiş ve başım kaybe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ S0/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SU ÜSTÜ TOP ATIŞLARI yapılacaktır.2 Atışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • İspanyada «Yılın Sporcusu» seçildi BARSELONA,20 TÜRKTEL-REUTER)Fransa turu bisiklet müsabakasında Dağcılık mükâfatını kazanan İspanya bisiklet şampiyonu Frederico Bahamontes,Vida ePportiva gazetesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Lodos fırtınası Karayele çevirdi t Baştarajı 1 incide «Handan» m durumu iyi değil Yeşilköy önlerinde kumluğa otur muş bulunan Handan tankeri,gittikçe sulara gömülmektedir.Yardımına giden tahlisiye gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Bu yıl,mahsûl bol olacak Havalar müsait gittiği taktirde rekor bir mahsûl elde edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Alâkalıların verdikleri malûmata göre,önümüzdeki sene çok zengin bir mahsul yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Kayahbay dâvası 10 sene sonra karara bağlandı t Baştaraft 1 incide ilgiyle takip ettiği hâdiseye adı karışan Olga Kayahbay,Abdül vahit Emen,İsmet Sertküçükkaya,Numan Turhan,Şaban Civan ve Ce vat Çapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Başvekil Mısır Elçisi ile görüştü Bağtaraf\1 incide konuşmaya yetkili şahıslarca herhangi bir açıklama yapılmamıştır.Diğer taraftan,öğrendiğimize göre Mısır Büyük Elçisi hükümetinden talimat alarak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Karadeniz ve Marmara tütün piyasaları açılıyor Merkez Bankasına,tütün kredilerinin bugünden itibaren kullanılması hususunda emir gelmiştir.Kre di 80 milyon liraya yakındır.Diğer bankalar bu miktara ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Türk güresi.2 Sakarya'nın merkezi.3 Büyük bir Alman bestecisi Bir akılsız hayvan.4 Bir askeri birlik Hafriyat.S «Dünyada bes tanedir Kanı belli,soyupak.6 Bir Çerkeş kolundan.7 De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • R BULGAR SEVGİLİSİ BİRLİKTE İLTİCA ETTİ Bir romana benzeyen macerasını anlatan Vasilef,günlerce aç susuz yol yürüdüklerini hududu geçince sevinçten ağladıklarını söylüyor [NEDRET SELÇUKER] Tam ismi Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Dondurulan balıklar tekrar canlandırılıyor M Danimarkalı bir âlim buz içinde sakladığı balıkları 48 saat sonra canlandırdı [ANADOLU AJANSİ] KOPENHAG,20 En uzak yer lere dahi balığı canlı olarak naklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Rita'ya telefon etmek isteyen izmirli sarhoş t Baştaraft 1 incide Bunun üzerine Kâmuran bu akşam Rita ile randevusu olduğunu,bu saatte onun Amerikada telefon başında beklediğini bu itibarla konuşturul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • 101 günde 100 bin lira zarar etti t Baştarafı 1 incide bilhassa yağışlı havalarda arıza yaptığı söylenmektedir.Bu yüzden hemen hergün bir vasıta depoya çekildiğini bildiren ilgililer,karlı havalarda ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • UCUZ SATILIK ARSALAR Modada,denize nazır ve banyolara yakın arsalar,Kadıköy icrasında 12.955 tarihinden itibaren satılıktır.Dosya numarası 950 871.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • HICK!Cemaz)Cuma RUMİ 1374 21 Ocak 1370 relewe Ocak 26 1855 8 VAKİT VASATİ KZANİ Güneş 7.21 2.11 Öğle 12.25 7.14 ikindi 14.56 9.45 Akşam 17.11 12.00 Yatsı 18.46 1.36 İmsak 5.37 12.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Baş.diş,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşı NEVROZİN günde 4 saat ara ile 3 adet alınabilir.ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Memur Alınacak İstanbul Defterdarlığından Defterdarlığımızda mevcut ve ilerde açılacak münhal memuriyc lere imtihanla lise mezunları alınacaktır.İmtihan 25/1/955 tarihine te sadüf eden salı günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • FABRİKA VE APARTMANINIZ DEPOSUNDA TESLİM HER AN İHTİYACINIZI KARŞILAYACAK GARANTİ MÜSAİT FİAT.TESLİMATTA CİDDİYET.MUNTAZAM SERVİS Cfe9âne CERRAHOGULLARI UMUMİ NAKLİYAT.VAPURCULUK ve TİCARET T.A.BDRO K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Çinliler birbirlerini yiyorlar t Baştarajı 1 incide Pekin radyosu ise komünistlerin adayı tamamen ele geçirmiş olduklarını iddia etmişti.Y*»h Dulles görüşmesi WASHINGTON,20 Milliyetçi Çin Dışişleri Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Bir İngiliz şilebi battı [ANADOLU AJANSI] HONGKONG,20 Jebshun gemi kumpanyası 1717 tonluk İngiliz şilebi cEdendale» in Çin komünistlerinin taarruzu sırasında battığım teyid etmiştir.Geminin mürettebat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • üfâliiııet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare U?ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yeri MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 Ti* 1 Aylık 3 T.L.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • İki başlı hilkat garibesi kuzu Başlarından birini kedinin kapması üzerine ölen kuzuyu sahibi bir canbaza sattı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Bundan yirmi gün önce Pınarbaşına bağlı Işıklar köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1955
  • Transfer mevzuundaki müşkülât halledildi Yırcalı,D.P.iktidarının salim bir iktisadî politika tuttuğunu belirterek nüfusumuzun yüzde 80 ini teşkil eden köylünün müstekar bir fiyat politikası içinde ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.01.1955
  • GALATASARAYLILAR KAMPA GİDİYOR Vefa maçı için Sarı-kırmızılı futbolcular,tekrar Yesilköyde kampa girmektedirler.Dün saat 12.00 de kulüpten otomobille ayrılan 14 futbolcuya Ankaradan gelecek AH,Kadri,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • TARAFTARLARI ŞİMDİYE KADAR Fenerbahçe'ye 370.50 Galafasaraya 220 lira Teberruda Bulundular Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Transjeri ile iki kulüp arasında hâdiselere sebeb olan millî baskeibolcu Güney GÜNEY ULMEN'in sebep olduğu dâva Transfer mevsiminde Kadıköy Spor kulübüne transfer eden millî basketbolcü Güney Ülmen,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Eskişehir Karagücü takımı şehrimize geliyor Eskişehir birinci lig takımlarından Karagücü,İstanbulspor kulübünün davetlisi olarak bu hafta şehrimize gelecektir.Karagücü îstanbulspor'la cumartesi günü F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Robinson yenildi CHİCAGO,20 AP)New York'lu boksör Ralph Tiger)Jones dün gece Chicago stadyomunda yapılan bir karşılaşmada eski orta sıklet şampiyonu Sugar Ray Robinson'u ittifakla yenmiştir.Maç 10 rau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • «Yılın Sporcusu» anketine gelen cevaplar 6 ncı sayfamızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Sporting Kız voleybol fakımı gelecek Modaspor kulübü temmuz ayının içinde Viyananin Sporting kız voleybol takımını şehrimize getirtecek ve anlaşmaya varılabildiği takdirde eylülde bu ziyareti iade ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Modasporun teklifi reddedildi Moda Sporun Galatasarayla pazar gecesi yapacağı basketbol karşılaşmasının cumartesi gecesine alınması için yaptığı itiraz Tertip Komitesi tarafından tetkik edilerek redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Ankarada bir Spor Yazarları Cemiyeti daha ANKARA,20 MİLLİYET)Ankara spor yazarları arasında öteden beri mevcut bulunan ayrılık dernek dışında kalan grupun hafta içersinde kurdukları Spor Muhabirleri C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Galatasaray Hacettepe ihtilâfı halledildi Hacettepe Kulübü Tayyar,Necdet ve Sedat'ın transferinden doğan dâvadan vazgeçti ANKARA,20 MİLLİYET)Galatasarayla Hacettepe arasında Necdet,Tayyar ve Sedatın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Beşiktaş bugün yeniden kampa girdi Beşiktaş kulübü idare heyeti aldığı bir kararla,lig sonuna kadar her hafta perşembe günleri oyuncuların Mano Palas Otelinde kampa sokulacağmı bildirmiş bulunmakta id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Fenerbahçe,Adalet maçı için haftaya kampa girecek Fenerbahçe takımı 29 aralık cumartesi günü oynanacak olan Adalet Fenerbahçe maçı için,26 aralık çarşamba günü Mano Palas Otelinde kampa girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Bölge basketbol tertip komitesinden bir istifa Bölge Basketbol hakemlerinden Muammer Tunçman ile,Teknik Üniversite basketbolcülerinden Hâşim Tankut arasmda geçen bir hâdise Bölge Basketbol Hakem Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Hâlen sakat bulunan millî futbolcu Çetin ÇETİN'İN TEDAVİSİ İÇİN Federasyona müracaat edildi Dünya Kupasında,7-2 mağlûbiyetimizle neticelenen Almanya maçında,dizinden sakatlanan Kasımpaşa santrnafı mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Kansaslt uzun mesafe koşucusu Ves Sant de bütün nazarları üzerine çekmek gayesini gütmektedir.Bu genç atlet 1 mili 4 dakikadan daha az bir zamanda koşmak üzere çalışmalara başlamıştır.Gayesini tahakku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Beyoğluspor Klübü Başkanı diyor ki:Beyoğluspor takımını Amerikaya götüreceğim Daha evvel Beşiktaşın Amerika seyahatini organize eden Napolyon bu vaadini takım iyi neticeler aldığı taktirde yerine geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Kadıköy Modaspor kulüpleri birleşmek üzere Uzun zamandanberi,birleşecekleri ve bir isim altında spor faaliyetlerine devam edecekleri hakkında dedikodular çıkarılan Moda Spor ve Kadıköy Spor kulüpleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • SARAJEVO izmir'de iki maç yapacak Yugoslav takımı ilk maçını yarın Altayla,ikinci maçım ise İzin ir.spor ile oynayacak İZMİR,20 Hususî muhabirimiz Kenan Çelik bildiriyor)Sarajevo futbol takımı Kültürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • 1 IHI 11IX».I'l if** M İngiliz genç millî takım kalesini koruyan 22 yaşında Coventryli Re MATTHEWS italyanlara karşı güzel oyunu ile nazarı dikkati celbetmiştir.Ondan tlkinci bir Matthews» diye bahse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1955
  • Ordu takımı dün G.Birliğini yendi:4 1 Orda takımının gollerinden ikisini B.Ali birini Nasret,diğerini de Hikmet yaptı ANKARA,20 Veli Necdet Arığ bildiriyor.Ordu futbol takımımız bugün 19 Mayıs stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor