Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • BUGÜN AKŞAMA kadar hesap açanlar DEMİRBANK'ın Zengin İkramiyelerinden faydalanırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • ICTAMDill 'İlli EAIIDÎ IICMCCIIDİCİ İstanbul Vilâyeti salonunda dün aksam yapılan bir törende 13 I AnDUL UH lllallldCIinidl Prof Albert Gabrtel'e İstanbulun fahri hemşehrilik unvanı verilmiştir.Saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Iktisac tenkid lî vaziyet l ediliyor Bütçe Komisyonunda şekerin vesikaya bağlanması,ithalât tahdidinin de kaldırılması istendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Bütçe Komisyonu bugün de sabahtan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • inde savaş Kızıl Çin uçakları Milliyetçilere a i t adalara saldırıyor [ASSOCIATED PBESS] TAÎPEH 19 Çin kızılları bugün 200 den fazla Rus yapısı uçakla milliyetçilere ait ve Formoza'nın takriben 200 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Hangisi Haydarpaşa Lisesi Müdürü yemeklerin kötülüğünü kabul etmiş,jakat talebelerin bu yemekleri yememelerini ve protesto etmelerini doğru bulmamış.Acaba sayın müdür,gençlerin bu kurtlu yemekleri yiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • km».«iiriiwiliitfi'trmuiiiiii ıa ATOM DENİZALTISI ğ Dünkü sayımızda haber verdi-ğimiz gibi,dünyanın atomla i?leyen ilk denlzaltısı «Nautilus» ş Amerikada,Connecticut eyaleti-ne bağlı Groton deniz üssü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • ııı ııı ı ıııı ıııı ı ı,DR.UZ.HEKİMLER İANE İLE GEÇİNİYORLAR DEDİ Gamteter)DOKTOR ALLAH RIZASI İÇİN ELLİ URA SADAKAL t.t.HMH.ıır-ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • P^Bk [T.H.A1 1r I inivi DİD EC!Abnanyanin Lflbeek şehrinde yeni bir «otomatik tanışma» maldnası kural' şO LİKA I A Dill By •muttur.Makineye 2 mark takriben 1.5 Ura)atılınca kendilerine e9 arayan kimse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Meclis Taranfo davasını müzakere etti Hukukçu mebuslar arasında 3 saat süren münakaşada neticeye varılamadı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Taranto Bezmen dâvasından çıkan mesele bugün Meclisi üç sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Afrika'ya istiklal verilemez,Fransız Meclis heyeti Tunus,Fas ve Cezayir'deki mücahitleri fisi olarak vasıflandırdı ANKARA,19 Şehrimizde bulunan Fransız Meclis Heyeti bugün Ankara Palasta bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • [AP.«FOX» ÜN YENİ SARIŞIN RflMRAÇI "20 Th Century Fox OUI1IDHJ1 şirketi,yeni çevirmekte olduğu bir macera filminde bas rolü verdiği Marilyn Monroe'nun defalarca stüdyoya gelmemesi yüzünden yerine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Ucuzluk Müessesesi Eski bir Fransız boks şampiyonu Migro'ya benzer bir teşkilâtın şubesini açmak istiyor Yiyecek maddelerinde ucuzluk getireceği söylenen MİGRO'dan sonra,giyim eşyasının da normal bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • ^^^iiTÎir-RIVIERA REVÜSÜ Birkaç gün önce şehrimize gelen ve temsiller vermeye başlayan Fransız Riviera revüsü artistleri dün bir basın toplantısı tertip etmişlerdir.Resim,revü artistlerinden üçünü gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • SEVİMLİ YÜZ GÜZEL VÜCUT DERT!SSTSİ iSSrJSSrSJ^S^SS^cudu İse seksapel kraliçesi Marilyn Monroe'ye benzediği için,hangi rollerde daha fazla muvaffak olabileceğini bir tUrlU kestiremlyor.Şimdiye kadar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • I Gurbetten İ 1 gelen zavallı öğretmenler] Bulgaristan'da on altı sene öğretmenlik eden bir göçmen-E den bize bir mektup geldi.H Bu vatandaş,hak olduğuna 1 e inandığı bir dâvayı ele ala-rak bizden yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Valinin cebindeki tabanca değilmiş İstanbul Valisi Prof.Gökay'ın zaman zaman tabanca taşıdığı söylenmektedir.Nitekim dün akşam vilâyette yapılan bir toplantıda,Valinin sağ arka cebindeki şişkinlik dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Türk-IraK hariçteki Mısır'ın Ankara Elçisi Menderes ile Kahire matbuatının aleyhimizdeki ı Paktının akisleri jörüşmek özere şehrimize geliyor,leşriyafına son vermesini istedik [ŞARK AJANSI] ANKARA,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Başvekil,Amerika Büyük Elçisini kabul etti Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyük Elçisi Avra Warren'i dün saat 19.30 da Vilâyette kabul etmiş ve saat 20.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • GÜN Zarfında Açtıracağınız EN AZ 150 LİRALIK HESAPLA MART KEŞİDESİNE Katılırsınız.25.000 LİRA PARA İKRAMİYELERİ 26 OCAKTAN Evvel hesabınızı açtırınız.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Sütlüce,Kurtuluş,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Zevkim size acaip görünebi-lir.Ömründe bir kadeh alkol almamış bir adam,hic sarhoşluk nedir bilir mi?Fakat sizin bu merakınız başkalarına ıztırap veriyor.İnsanlara kötülük ediyorsunuz.Her biri bir tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • MEVLlD ŞEHİR TİYATROSU SANATKÂR-LARINDAN MERHUM,PERİHAN YANAL'ın vefatının birinci yıl dönümü münasebetiyle 21 Ocak Cuma günü öğle namazını müteakip Beyoğlu Ağa camiinde mevlidi serif okunacağından ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Senenin Altın Gecesi ANTALYA PORTAKALI GECESİ Yarın akşam Taksim Belediye Gazino su Salonlarında Müracaat Tel:28137
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • DEMİR YUMRUK Çizen:JOHN'f*MURPHY KAkfAT BBlASİ 1Ç-İSt MÜH!AA OL AS/fcf $ey SAJ&P '~.O/L&Ef?NO&A ye MUH^ıseîfZ olmak,boksu İKİNCİ F*LAN*A ATAV9TI„.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Bir kadının 500 lirası çalındı Fındıklıda oturan Varvara adında bir kadının içinde 500 lira bulunan çantası,Fındıklıda kapkaç suretiyle çalınmıştır.Polis,suçluyu aramaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Bir hasiahanede doktorun odası soyuldu Şişli Fransız Hastahenesi doktorlarından birinin odasına,pencere camını kırmak suretiyle giren meçhul bir hırsız,iki battaniye,1 ir yastık,bir yorgan ve bir havl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Mektup çatan şebekeyi yakalayan polisler taltif edildi Amerikadan Istanbula gönderilen taahhütlü mektup postasını Yeşilköy yolunda çalan şebekenin meydana çıkarılmasında başarıları görülen Başkomiser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Balık satıcıları da dün dertlerini döktüler İstanbul Balık Satıcıları Esnafı Derneğinin yıllık genel kurul toplantısı dün saat 14 te,Dernek lokalinde yapılmıştır.Toplantıda,balıkçılar kötü durumda old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazam KEFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.1 Bir bereketli olsunla çökecek yer arıyordu Mehmede yakın bir hurcun üzerinde oturan sarıklının gözü bal kavonozundaydı Deniz havası alırsan acıkırsın.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Bir manda dumandan boğularak ö!dü Terkosun Tayakadın köyünde oturan ibrahim İmdat'ın ahırında evvelki gün yangın çıkmış ve içeride bulunan 3 mandadan biri dumandan boğularak ölmüştür.Yangın,köy halkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Şoförler Cemiyeti Dahiliye Vekâletine müracaat etti Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti,şoförlerin arzularını göz önü ne alarak,birikmiş plâka rüsumlarının af edilmesi için dün Dahiliye Vekâletine yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • 391 deniz işçisinin açtığı dâva 391 deniz işçisi,bu sabah 14 üncü İş Mahkemesinde haklarını müdafaa edeceklerdir.Bunlar,izinli hafta tatili paralarının kendilerine yanlış tahakkuk ettirildiğini ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Havayollarının İngîlterede yaptırdığı uçaklar Devlet Havayollarının Londra'da yapılan Heron tipi iki motorlu uçaklarından ilki bugün şehrimize gelecektir.Motorunun tipi Gipsy-major olan bu uçak 17 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • f—KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • PİYASADA Çimento fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Geçen hafta 550 kuruştan muamele gören bir torba çimento,640 kuruşa kadar fırlamıştır.DÜN Limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 221.719 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Yeni bir tip esnaf türedi Piyasada yeni bir tip esnaf türemiştir.Bunlar toptancılardan kredi ile mal almakta ve aradan uzun.zaman geçtiği halde borçla» nnı ödememektedirler.Bu yüzden cprotesto» hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Trene atlarken düştü Nişantaşında oturan Hüseyin Set adında birisi,dün sabah Kazlıçeşmede trene atlarken,duvarla vagon arasında kalmış ve fecî surette ezilmiştir.Bel ve kaburga kemikleri kırılan Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • İnönü,Üniversite gençleriyle görüştü Şehrimizde^ bulunan C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün öğleden sonra Cağaloğlundaki parti binasında CHP.Gençlik Kolu üyeleriyle Üniversiteli kız talebeleri kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • lif ııtiMiıııııi(I Dilimize ait hayaller ve gerçekler Pjfc ir okuyucum,yazılarımızdaki «Objektif,13 teknik,estetik,paralel,magazin,kompleks,program,üniversite,kültür» ve benzeri yabancı kelimeleri Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • İstanbul'a gelip şehri göremeden izmir'e döndü Evinden 1000 lira aşırarak kaçan 8 yaşındaki çocuk,rıhtımda yakalandı.16 yaşında bir genç de artist olmak için Ankara'dan kaçmış İzmir'in Tepecik'inde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Haldeki istihsâl bölgelerinden bol miktarda mal geldiği halde fiailar düşmüyor.Durumdan küçük esnafta şikâyetçi istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda sebze gelmektedir.Buna rağmen fiatlar yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • ŞUBAT SÇA/OMÛŞ 300^ 1 MÜŞTERİYE LİRA HER 150 ÜRAV4 BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • SİNEMALAR j '^MBffilJMIlİİMlffi BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat 18 de matine.Saat 21.30 da suare.AR:«Devler Alemi» Paul Christian Panto Raymond Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Aşkı» La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Bir isim benzerliği İstanbulspor futbolcularından Hü şeyin Güler,8 Ocak tarihli nüshamızda bildirdiğimiz tren raylarını çalan hırsızlar ile hiçbir ilişiği olmadığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • B "TBI f% [REUTER TÜRKTEL] ^FNFNIN RFQMI Jngilterede Senenin Resmi* olarak ilân edilen bu resim,1954 te çevrilen OL.lvL.liİM ilLvrlTII acıklı bir filmin bir sahnesini teşkil etmektedir.Fotoğrafçı Lesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Belediye şoförleri kursa tâbi tutuluyor Kursta otobüs şoförlerine yolculara iyi muamele yapılması öğretilecek Belediye otobüsleri şoförlerine!halka,daha iyi muamelenin nasıl!yapılabileceği öğretilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • SANAT HAYATİ Programda Değişiklik H Önümüzdeki pağ:zar günü yapıf| lacak olan 16 net Konservatuvar Pazar Konseri programında,Emine Erel'in anî mazereti dolayısiyle,bazı değişiklikler olmuştur.Ferdi St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • MUHABANK Türkiye Eski Muharipler Bankası A.O.nın 1955 Yılbaşı ikramiyesi olan Türkiyenin kazanan tarafından arzu edüecek şehrinde Ev veya Apartman dairesi ikramiyesi,Beyoğlu 2.nci Noteri Burhan Yener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • GÜZELİ ÖPMENİN YOLU ST^t^İ mısınız?tEn iyi güzellik müstahzaratını «atabilen Krah!Tacı giyen Andre Pierre'in bu ünvant kazanmakla kazandığı en büyük «ey,1955 Fransa Güzellik Kraliçesi Veronique Zuber'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Opera binası 3 üncü temel atma merasimini bekliyor [Sahne inşası için ecnebi firmalar tarafından gönderilen [projelerden bir şey anlaşılmadığından,bu işten vazgeçilmiş eldeki paranın diğer kısımlara s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • B Liseliler haklıdır izim gazetede «Kabataş Erkek Lisesinde talebe açlık grevi j yapıyor» başlığı altında bir haber okudum.Başlık yanlış konulmuş.Zira talebe herhangi bir talebini kabul ettirmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • TERS ÇIKIŞ New-York'ta,bir kamyon,kaza neticesinde devrilmi»,fakat şoföre bir şey olmamıştır.Soğuk kanlılığını kaybetmeyen şoför,devrilen kamyondan bu şekilde çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Yeni Adliye Sarayı da ihtiyacı karşılamıyacak Bina,1946 senesinin ihtiyaçlarına göre yapıldığı için yeni mahkemelere yer bulunmuyor Üç senedir devam etmekte olan Adliye Sarayı birinci kısmı inşaatı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Sahneden ayrılacağı gün vefat etti [ANADOLU AJANSI] KAHİRE 19 Mısır'ın tanınmış sahne ve beyaz perde artisti Süleyman Necib,dün gece veda müsameresini vermeğe hazırlanırken ansızın ölmüştür.Uzun senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Eski Yugoslav Kralı para kazanmak istiyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA 19 Eski Yugoslav Kralı Peter,Yugoslavya hakkında konferanslar vermek üzere,Birleşik Amerika'ya gideceğini bildir* mistir.Eski Kral,par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • YANINDAKİ MRS.PECK Ml tA.P.i Yakışıklı Hollywood yildızı Gregory Peck,tsekreteri* Parisli Veronique Vassani ile birlikte hâlen Madrid'te bulunmaktadır.Geçenlerde boşanan Gregory'nin yakında güzel Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Beyaz karıncalar bir köyü işgal etti [ANADOLU AJANSI] KAHİRE 19 Aşağı Mısır'da eski Kral Faruk'dan istirdat edilen topraklar üzerine inşa edilen bir köy yakılarak yeniden kurulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Lodos fırtınası dindi i Bir müddettenberi Marmara Dejnizi ve civarında devam etmekte jolan şiddetli lodos fırtınası dün ak-j işam kısmen hafiflemiştir.Meteoro-i loji istasyonlarının verdiği malû-i mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Amerikada Gangsterlerin bulunduğu Hapishanede isyan çık tu Gardiyanları rehin olarak elde tutan mahkûmlar "Attığınız her kursun bir diyorlar cana kıyar [ASSOCIATED PRESS] BOSTON,19 Massachusetts eyale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Avustralya'da nümayişler Liman işçileri bir arkadaşlarının sorguya çekilmesini protesto ettiler [ASSOCIATED PRESS] SYDNEY 19 Avustralya Kraliyet Komisyonunun memleketteki Sovyet casuslarının faaliyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • SU6ATSONÜMÛA 300 MÜŞTERİYE 160.000/LİRA/AKBANK HER 150 LİRAYA.BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • AKBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON NUMARASI 47425 Adres:Beyoğlu İstiklâl caddesi No.219
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Ebu Yüsür sancağı Halid İbi Malîde vermek istiyordu 10 Tarihte bazı hâdiseler vardır ki,kendileri hacmen küçük oldukları halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 2U Orak Sıhhatinizin düzelmesi için yalnızlığa ve dinlenmeğe ihtiyacınız var.Etrafınızda lüzumsuz tartışmalar olacak.Katışmayınız.Öğleden sonrayı beklerseniz bulanan hava durulac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ SOĞAN İ8ğh,*k-R!K-î İ V:tfiSİf İsviçre'nin başkenti olan Bern'de,her sene «Soğan Haftası» yapılır.Şehir baştanbaşa soğanla donatılır,evlerin pencerelerinden soğan hevenkleri sarkıtılır,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • HASXALIKLAR DA YOK OLUYOR!HASTALIKLAR da her organizma gibi yaşamakta ve sonra ölmektedirler.Bu hastalıklar içinde ölmüş ve kronik bir mukavemet altında ölmüş olanlar bulunduğu gibi,tam neşvünema bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • 0-M mm& 25 METRELİK DUVAK Amerika'da,New Jersey eyaletine bağlt Bayonne şehrindeki bir kilisede Joseph Sparcello iZe evlenen Anne Martin,25 metre uzunluğunda bir duvak ihtiva eden bir gelin elbisesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • [T.H.A.Karl Herrlig Gofferin başkanlığında bir Alman dağcılık heyeti önümüzdeki günlerde Himalâya'yt fethe çıkacaklardır.Himalaya fâtihi bu altı genç,Münih'ten hareketleri «ırasında «Doom 8,068 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • Geçen sene İstanbul'da 3629 bina yapıldı i 1954 yılı içinde İstanbulda,3629 bina inşaatı için,Belediyeden ruhsat alınmıştır.Ayrıca 2015 müracaat sahibine kat ilâvesi müsaadesi ve 4135 binajya da tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • Kasaplar devamlı surette teftiş edilecek Şehirde,muhtelif semtlerdeki kasapların devamlı surette kontrolü kararlaştırılmıştır.Bu maksatla Belediye iktisat Müdürlüğünce bir murakabe ekibi teşkil olunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • Sanayi bölgelerinin şehir dışına nakli Şehir Umumî Meclisi dün saat 15.30 da bir fevkalâde toplantı yapmıştır.Ferzan Aras'ın başkanlığında aktedilen toplantıda,sanayi bölglerinin şehrin dışma nakli me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • «Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi» nin bir aydanberi mevcudu kalmamıştır.Eksikleri acele tamamlanan bir miktar takımın cilt işi on beş güne kadar bitecektir.İlâve masraflar dolayısiyle bu parti takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • SEVE SEVE OKUYACAĞINIZ KİTAP!DUDAKLARİLE DÖVÜŞEN YUMRUKLARİLE SEVİŞEN KİNCİ HAFİYE BUGÜN ÇIKTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • ŞAN SİNEMASI SAHNESİNDE Muhteşem Paris Nice RİVİERA EKSPRES REVÜSÜNÜ TENZİLATLI FİATLARLA GÖREBİLİRSİNİZ.HER SALI ve PERŞEMBE TENZİLÂTLI ÜNİVER-SİTE ve HALK Matineleri saat 18 de.Fiatlar:5 3-1,5 Lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • CÜMBÜŞ.EĞLENCE.KAHKAHA.NEŞE TUFANI FİLMCİLİĞİMİZDE EN ZENGİN,EN EĞLENCELİ VE İHTİŞAMLI BİR REVÜ VE KOMEDİ FİLMİ KANLI NİGÂR Oynayanlar:MELAHAT İÇLİ MEHMET KARACA SALİH TOZAH OS-MAN ALYANAK ZÜMRE SONGU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • MEKTUPLARI HUSUSÎ MUHABİRİMİZ HALİT TAIAYER YAZtYÖR~ Londra'nın çilekeş yeri:HYDE PARK Meşhur "Sale,satışlarında,nefis bir palto 40 T.L.sına gidiyor.Çalışarak dilenenler!Londra'nın hakikî çilekârı Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • sr,ım.h KEŞAD €KREM KOÇU ill Üç günlük tarihî tefrika:J en istatta yalın ayak gelen Kainreciotlu Burunsuz Mustafa I "I ÇÜNCÜ Sultan Selim zamanı,Yeniçeriliğin çığırından çıkıp I E %J Ocağın haşarat ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Cevdet Çağla,Yorgo Bacanos,İzzettin Ökte,Cüneyd Orhon.13.15 Şarkılar.Okuyan:Saime Sinan.Çalanlar:Necati Tokyay,Şerif İçli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • IHolivut'a telefon!İlA eşhur film yıldızı Joan î» 1^1 Crawford uy uy am ıy or-j;muş.Kendi gibi uyku-suz arkadaşlannm listesini almış.Geceleri onlarla tele-fonlaşıyormuş.Holivut'a bağlı bir tele-j!fonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Faruk,Mısır halkına kırgın değilmiş [ASSOCIATED PRESS] ŞAM 19 Sabık Mısır Kralı Faruk,burada çıkan bir gazetenin sahibine,Roma'da bir lokantada verdiği beyanatta «Mısır halkına kırgın değilim.Zira ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Fransızlar Cezayir.de büyük bir taarruza kalktı [ANKA AJANSI] CEZAYİR 19 Bu sabahın erken saatlerinden itibaren 5000 kadar Fransız askeri,Orres dağlık bölgesini ellerinde bulundurmakta olan Cezayirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Konservatuar konseri Konservatxiarin önümüzdeki 23 ocak pazar sabahı saat 11 de Şan sinemasında vereceği konser programında kıymetli sanatkârlarımızdan Ferdi Ştatzer ile Gülay Uğurata iki piyanoda,viy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Atom kaçakçılarını itibar edenlere 500 bin dolar mükâfat verilecek [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON 19 Amerikan Adliye Vekili Herbert Brownel dün Kongreye bir teklifte bulunmuştur.Bu teklifte Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Güneşte neler cereyan ediyor?Amerikada kurulan hususî bir araştırma istasyonu,güneşin içyüzünü açıklıyan müşahedelerde bulundu Amerikan âlimlerinin ilk defa olarak resmini çekebildiği güneşin muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • Suheyt kendine gelmişti.Suad ona eğildi:«Sevgilim» dedi.Kız mah-zun gözlerle baktı:«Nihayet bunu diyebildin mi?Hiç söylemiyeceksin EE sanmıştım.Suad hıçkırmaya başladı.Her şeyi hatırlıyordu artık.Mııa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • twSX vgss ^¦RM DNü BACı.1 ANNEAA KÜÇÜK 6MBB?&örJ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1955
  • 28.500 Liralık Ocak keşidesi 20 Ocak günü saat 14 te ve Noter huzurunda Cağaloğlu Merkez binasında yapılacaktır.Arzu eden muhterem müşterilerimizin teşrifleri rica olunur.Yeni yılın ikinci çekilişinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • İNHİSARLAR UMUM Mi.İLÂNLARI Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet transformatör Disjenktör pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 23/2/955 çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • Gripin almak faydalıdır KİNİNLİ GRİPİN,bag,diş.adale.sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.KİNİNLİ GRİPİN,bayanların muay yen zamanlardaki sancılarında çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da r SU ÜSTÜ TOP ATIŞLARI yapdacaktır.2 Atış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı I Numaralı Satmalına Komisyonu Başkanlığından:Açık deniz,liman ve sahillerimizde kullanılmak ve şartnamesine uygun olmak üzere 5 adet karakol motor teknesi plân,resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • Sayın doktor ve eczacıjara Gedeon Richter Fabrikasının mâmûlâtmdan MYOFORT DAMLA BELLOİDE DRAJE FERCUPAR DRAJE Piyasaya arzedildiğini saygı ile bildiririz.ARİF NEŞET USMAN ve Ort.ANKARA CADDESİ No.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden:1)Elektrik işletmesi santralmda bulunan 630 KVA.lık National marka Gazojen generator grupu ile 330 KVA.hk Graz marka Dizel generator grupu açık arttırma usulü ile satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • LEFTER KÜÇÜKANDON YADİS Daha evvel gelen:2776 F,Beyban Y.Bostancı Ö.Fenerci T.Karaca H.Erol İ.Gençer M.Ordeş T.Gündüz E.Taşkın O Yıldırım er T.Erge T.Ezer Y.Özeren S.Aibayrak Ş.Caymaz H.Timisi 1 Aksu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1955
  • 1st.Umum Bahçıvanlar.Sebze Ve Meyve Müstahsilleri Cemiyetinden:Cemiyetler Kanunu ve ana tüzüğümüz gereğince umumi toplantımız 21/Ocak 1955 tarihine gelen cuma günü saat 14-16 arasmda Keresteciler cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Mısır'da iki subay idama mahkûm edildi Halk Mahkemesi ayrıca 2 kişiyi 10 sene hapse,3 kişiyi de 5 10 sene ağır hizmete mahkûm etti [ANADOLU AJANSI] KAHİRE 19 Mısır Halk Mahkemesi bugün,Müslüman Kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • mı—Hfc Konfeksiyonculara Müjde Istanbulda ilk defa görülen ROBOT motorlu preslerimizi görmeniz menfaatiniz icabıdır.Yeşildirck Yeni Sabah matbaası sokağı 16/1 İhsan Başarancr.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • TEŞEKKÜR Esim,Babam,Atabeyim ve Dayım» Ilamit ÇİFTÇİOĞLU nun aramızdan ebediyen ayrılması dolayuiyle tedfin merasiminde bizzat hazır bulunan,telefon,telgraf ve mektupla taziyede bulunmak lütfunda göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • VERGİ VE MUHASEBE MÜŞAVİRİ SELÇUK YENER Galata Kozacıoğlu Han S Tel:43941.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • HİCRİ Perşembe bum!1374 20 1370 Ceroazl velrvve Ocak Ocak 25 1855 7 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş.7.22 2.12 Öğle 12.25 7.15 İkindi 14.55 9.45 Akşam 17.10 12.00 Yatsı 18.45 1.38 imsak 5.37 12.28 V J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Valinin cebindeki tabanca değilmiş Baştarafı 1 incide «Bundan sonra bana bunları da cebime koj durtmayacaksınız.Tabanca taşımak âdetim değildir» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • iktisadî vaziyet tenkid ediliyor t Baştjraft 1 incide İzmir Mebusu Behzat Bilgin,bir kaç ay evvel bilhassa büyük şehirler ilen şeker buhranına temas edecek,şekerin vesikaya bağlanmasını teklif etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Türk Irak Paktının hariçteki akisleri t Baştarafı 1 incide kadar süren bir görüşme yapmıştır Bu kabul esnasında Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Hariciye Vekili Prof.Fuat Köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • İtalya'da fırtına tahribat yaptı Bir çok bina hasara uğradı.Deniz sahil boyundaki yolları dövüyor [ASSOCIATED PRESS] CENOVA,19 Hızı saatte 100 km.yi aşan rüzgârlar bugün İtalyanın Liguria sahilleri bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • "Afrikaya istiklâl verilemez,t Baştarajı 1 incide Fransa'nın henüz millet vasfına haiz olmamış halk topluluklarına istiklâl vermesi hakkaniyete uygun değildir.Bu cevap üzerine bu suretle bu halk,toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Ucuzluk müessesesi t Baştarajı 1 incide kadın ve çocuklar için ucuz giyim eşyası satan firmaların kurucusu eski Fransa boks şampiyonlarından Samuel Yulke bu hususta temaslar ve tetkikler yapmak için İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Meclis Taranto dâvasını müzakere etti t 'Baştaraft 1 incide Rapor üzerine ilk sözü alan Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu,bu mesele üzerinde birbirine zıd dört karar alındığını,ilk kararın bütün mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Madam Termidor,Napolyonu nezaketle karşılamıştı ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:İhtilâlden sonra Fransa'da Robes Piyer koyu bir diktatörlük kurmuş,her gün binlerce insanın başını cellâda tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Bir imam idama mahkûm oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,19 Geçen yıl Bigadic'in Alan köyünde imamlık yaparken bir seyyar satıcının 20 lirasını çalan ve bilâhare bu hâdiseyi gören arkadaşı Hasan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Ruslar,bir Alman mareşali ile bir amirali serbest bıraktılar İkinci Cihan Harbinde Doğu Cephesi Merkez Kumandanlığı yapan Feldmareşal F e r n a n d Schoerner'in idam edildiği sanılıyordu [ANADOLU AJAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Iranda 25 çocuk difteriden öldü [ASSOCIATED PRESS] TAHRAN 19 Keyhan gazetesinin bildirdiğine göre Iran Rus hududundaki Minatad köyünde bir difteri salgını başgöstermis ve 25 çocuk ölmüştür.İran hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Çin'de savaş t Baştarafı 1 incide adalarının mâruz kaldığı şiddetli hava hücumlarına rağmen bu yer* lerin gayet iyi tahkim edilmiş olduğunu belirtmiştir.Taçenler arazi bakımından da müdafaa harbine so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yürek yakan.2 Sergerde.3 Bir tenis aleti Bir kumar vasıtası.4 Baltlklı bir radyo markası Sahip.S Nebatların bir kısmı Kahredilen bir kavim.8 Bir emir Ayrılış.7 Mukavele haline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • EtfilBaue* Sahibi ve Baemuharrtri ALİ NACİ KARACAN Yan islerini fiilen idare n?ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L i lylık 17 T.L.3 Aylık.9 T.L.1 Aylık 3 T.L.ECN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • SON GÜNDÜR 301 Talihliye Muhtelif İkramiyeler SON GÜNDÜR Apartman Dairesi 280 Kişiye Para İkramiyesi 10 Kişiye Cihaz Sigortası 10 Ki|iye Tahsil Sigortası D E M i R B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1955
  • Kosfa Rika'da asiler hükümet kuvvetleri ile çarpışıyor Âsilerin gizli radyosu ihtilâlci kuvvetlerin hükümet merkezinin 70 mil yakınına çıkartma yaptıklarını bildirdi rASSOCIATED PRESS| SAN JOSE,19 Kos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.01.1955
  • Çamlıca Kız Lisesi şampiyon oldu Okullar arası voleybol karşılaşmalarına dün devam edilmiş ve Çamlıca Orta,Fıstıkağacı Kız Ortayı 2 0 ve Çamlıca Lisesi Nişantaşı Kız Enstitüsünü 15-4 ve 15 7 mağlûp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Ankara'lı hakemler gelemeyecek mi?Ankarada bu hafta mühim maçlar oynanacağuıdan İstanbuldan hakem istenmemesi hususunda Ankara Bölge Hakem Komitesi,Merkez Hakem Komitesi nezdinde bir teşebbüste bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • F.Bahçe ve G.Saray klüplerine verilecek hâtıralar için taraftarların teberruu devam ediyor.Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • HÜSAMET "İNİN MÜCADELESİ Hüsamettin devamlı atakları ile nazarı dikkati vclbetti.Çamurlu sahada topu sök mek oldukça zordu,htanbulspor sol haj\Sedat,Hüsamettin'in akınını Önlemeye çalışıyor.FENERBAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Ali,Kadri ve Rober yarın kampa giriyor Galatasaray,Vefa maçı için bu üç elemanını Ankara'dan getirtmek için teşebbüse geçti S arı-kırmızılıların bu hafta Vefa gibi çetin bir rakiple maçları vardır.Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Basketbol tertip komitesi bugün yine toplanacak Basketbol Tertip Komitesi bu ak$am yapacağı olağanüstü bir toplantı ile Modaspor kulübünün Galatasaray Modaspor basketbol maçının gününe yaptığı itirazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • ¦k i ITJLAJ İklPİl İ7 PFNP Mil If Dün Bridge-stadında yapılan İngiltere Italy a genç millî ta-INUİLİL ULRy III İLLİ kimiart arasındaki maç ÎngiUzlerivt 5-1 galibiyetiyle bitmişti.Oyun TA If İMİ R 1 PA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • YENİ FUTBOL FEDERASYONU BUGÜN RESMEN İLÂN EDİLECEK Yeni federasyona Orhan Şeref Apak'ta iltihak edecek,yardımcı komiteler seçimi yeniden yapılacak Ankara 19 Hususi muhabirimiz Veli Necdet ARIĞ bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Modaspor Turhan'ı getirtiyor Galatasaray basketbolculariyle yapacakları maça büyük Önem veren Modasporlular,hâlen İzmirde bulunan Turhan Tezol'u getirtmektedirler.Turhan bugün şehrimize gelecek ve kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Sarajevo santrhafının sözleri ANKARA,19 MİLLİYET)Gazetemizin Fenerbahçeye gireceğini yazdığı Sarajevo takımı santrhafı Şraka bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:Fenerliler böyle bir teklifte bulundul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.01.1955
  • Ankara Mektubu.SARAJEVO'nun Ankara maçları hadiseli geçti Ordu takımının haklı galibiyetini hakemin fena idaresi gölgeledi 12 numaralı hakem adlı ©yüncünüz bizi tek başına mağlûp edecek kadar muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 20.01.1955
  • Türk erleri RESAD EKREM KOÇU MİLLİYET GAZETESİNİN RüVüf tarîtt u*vf ?î w«Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 20.01.1955
  • Kanuni Sultan Siileymanın Pulya,Kortu ve I ILADIN on altıncı asrı Türklerin azamet kudret ve haşmet devri olarak başlamıştı.1536,1537 ve 1538 yıllarında da,karada Kanunî Sultan Süleyman ve denizde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 20.01.1955
  • Kanunî Sultan Siileymanın Pulya,Korfu ve E ILADIN on altıncı asrı Türklerin azamet kudret ve haşmet devri olarak başlamıştı.1536,1537 ve 1538 yıllarında da,karada Kanunî Sultan Süleyman ve denizde büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 20.01.1955
  • Kanunî Sultan Süleymanın Korfu,ve Bogdan seferleri,Barbarosun Preveze zaferi Basta rafı Orta sayfada yetişti.Bir eyalet hâlinde imparatorluğa ilhak edilen Basü'nın Valiliğine yine Emîr Râşid tâyin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4