Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • 1 YARIN AKŞAMA kadar hesap açanlar DEMİRBANK'ın Zengin İkramiyelerinden faydalanırlar.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Başvekil,orta-doğu seyahatinden döndü Menderes Yeşilköy hava alanında merasimle karşılandı.Türk Lübnan müşterek tebliği dün sabah neşredildi SAMİ ÖNEMLİ] BAĞDAT,ŞAM VE BEYRUT SEYAHATİNDEN AVDET EDEN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • RESMÎ TEBLİĞ Türkiye ve Lübnan diğer Arap devletleriyle münasebetlerini sıklaştırmağa çalınacaklar [ANADOLU AJANSI RADYO] BEYRUT,18 Türkiye Başvekili Adnan Menderes ile Lübnan resmî müzakereler nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • fRÜÇHAN ÜNVERJ KABATAŞ ERKEK LİSESİ TALEBELERİ ELLERİNDE BOŞ TABAKLAR OL-DUĞU HALDE «HEP AYNI YEMEKLERİ YEMEKTEN BIKTIK» DİYE BAĞmiYORLAR.KABATAŞ ERKEK LİSESİNDE Talebe açlık grevi yapıyor Lise Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Erdoğan Çaplı Boluda otomobil kazası geçirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)BOLU,18 Ankara Radyosu sanatkârlarından Erdoğan Çaplı,şehre 9 kilometre mesafede fecî bir otomobil kazalı geçirmiş ve mucize kabilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Moskova bize çalıyor Yeni kampanyanın sebebi Almanya'nın NATO'ya iştirakini tasvip etmemiz [TÜRK HABERLER AJANSI] LONDRA,18 Moskova Radyosu bu geceki neşriyatında Almanyanın silâhlanmasına dair Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • iııt»fitıııaıtb İ DİKEY OLARAK HAVALANABİLEN «UCAN KARYOLA» İSİMLİ BİR UÇAK YAPILDI GAZETELERDEN)I I KANUN NAMINA!I l€
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Danimarka bandıralı Gydatorm şilebi evvelki gece saat 20.30 sıralarında Rumeli camii önündeki rıhtıma bindlrmlstir.Çarpma neticesinde asfalt caddede,4 metre genişliğinde ve 6 metre derin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Lodos fırtınası şiddetlendi Yalova,Kartal ve Harem seferleri iki günden beri inkıtaa uğradı Marmara Denizi ve civarında bir devam etmiştir.Bu yüzden bir çok kaç gündenberi hüküm sürmekte vapur seferle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Kokain kaçakçısı Fitnat yakalandı Polisin yaptığı baskında 7 kilo esrar ve kokain ele geçti Fitnat Şekerci adında bir kadın esrar kokain kaçakçılığı yapmaktan auçlu olarak dün adliyeye verilmiştir.Kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • İnşallah Ev kiralarının tâyini,yeni kanun tasarısında madde madde tesbit ediliyor.İnşallah karmakarışık bir şey çıkmaz.Çıkarsa Gelir Vergisi Kanununda olduğu gibi,her köşe basına bir mütehassıs lâzım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • TELEVİZYONDAN BEYAZ D F R Fİ F Y F Hollywood*nn tanınr EnliK I E stüdyolarından «Universal International» 1955 in ilk kontratını Leigh Snowden adına,sangın,cazip bir kızla imzalamıştır.Resimde,şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Nadir şilebi ispanyada yanıyor Alevler içinde limana sığınan gemideki yangını söndürmek kabil olmadı [ASSOCIATED PRESS] ALMERİA,18 3.482 tonluk Türk şilebi Nâdir,S numaralı amba rında yangın çıkmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Mahkemelerde 3 milyon insan vakit geçiriyor D.P.Meclis Grupunda Mehmet Ali Sebük,mahkemelerdeki kırtasiyecilikten acı acı şikâyet etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,18 Demokrat Parti Meclis Grupu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • HlH*KIP I MISIR'IN SAKAT POLİTİKASI Bugün Arap memleketleri-ni birbirine bağlayan iki top-İ luluk vardır.Bunlardan biri «Arap Birliği»,ikincisi «Arap i Ligi» dir.Bu iki topluluk ek-seriya birbirine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Dört milyon liralık vergi kaçakçılığı İtalya ile iş yapan bir firma hakkında Savcılıkça tahkikat açıldı Dört milyonluk bir vergi kaçakçılığına ilgililerce elkonulmuştur.Enriko Humberti ve Arvidez Giov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Büyük tüccardan daha çok vergi alınması islendi Ticaret Vekâletinin bütçesi müzakere' edilirken,döviz sıkıntısı ve ithalât tahditleri üzerinde bilhassa duruldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • Bir ticaret heyetimiz Bonn'a gidiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 18 Bir müddet evvel şehrimizde imzalanan Türk Alman ticaret anlaşması mucibince Batı Almanya'nın hükümetimize açacağı 225 milyon mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1955
  • 5 milyon kilo tütün satıyoruz [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,18 Ege işlenmiş tütün piyasası yeni hareketlerin arifesinde bulunmaktadır.Bu cümleden olarak bir Çekoslovak tütün mubayaa hey'eti bugün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFf CEVAD ULUNAY Tefrika No.111 Eğer yalan söylüyorsam yedi ceddime lanet olsun Yok neme lâzım.Benim aldığım alacağım topu topu yirmi kuruş.Kahve parasını da ben vereceğim.Bu da ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • AYDA 75 LİRA YATIRAN HER 250 KİŞİDEN 1 KİŞİYE HAYATININ SONUNA KADAR AYDA 450 LİRA İRAT VEYA PEŞİN OLARAK 40.000 LİRA Not:tratlı Küçük Cari Hesaplar hak* kında mufassal izahat 30 Ocakta bu ga* zetede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Karaborsayı önlemek maksadiyle yeni bazı kararlar alındı Şehrimizde karaborsa faaliyetini önlemek maksadiyle yeniden bazı kararlar alınmıştır.Bu cümledan olarak İktisadî Tetkik ve Kontrol Heyeti,piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • İhtiyar kadınları dolandıran sabıkalı yakalandı Bankalardan üç aylıklarını alan kadınlara musallat olan Cenap Yün tem adında bir sabıkalı yakalanmıştır.€Ben Bankanın memuruyum,yan lışlık oldu» diyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • ÖLÜM Eski Emniyet âmirlerinden ve Şehir Meclisi azasından,Beyoğlu Hava Kurumu Başkanı,şehrimizin tanınmış tüccarlarından Nazlı Nayman'ın kıymetli esi,KAMİL NAYMAN 18.1.1955 gecesi saat 2 de hakkın rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Tütün piyasasının açılış tarihleri tesbit edildi Alâkalıların dün sona eren toplantılarında,Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ekici tütün piyasalarının açılış tarihleri tesbit edümiştir.Buna göre Karaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • İstanbul şoförlerinin protesto toplantısı İstanbul şoförleri trafik memuru Komiser Muavini Muzaffer Acar'ın,vazifesinden alınarak Fatih Emniyet Amirliğine verilmesini protesto maksadiyle pazar günü Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Kan karaborsası yapan doktor müddeiumumiliğe şikâyet edildi Münir Şen adında 19 yaşında bir genç,dün Müddeiumumîliğe müracaat ederek,«kan karaborsacılığı» yaptığı iddia olunan doktordan davacı olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • ŞEHİR Umum!Meclisi,bugün saat 15 de fevkalâde toplantı aktedecek ve gündemdeki geçen oturumdan kalan maddeleri görüşecektir.PROF.Albert Gabriel'e bugün saat 17 de Vilâyette yapılacak bir törenle İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres Rövüsü» Saat 18 de matine.Saat 21.3C da suare.AR:«Esirler Gemisi• Alan Ladd Patricia Medina Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Casus Aşkı» Lana Turner Clark Gable A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • ^j minimum ılımımın iminin.i Bir öpüşme sahnesi daha E f~\izde garip bir öpüşme geleneği kurulduî n Erkekler her fırsatta birbirlerini kucaklayıp öpüyorlar.Uğurlama,karşılama,soğ kakta rastlama,tebrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Trafik polisleri bir bar kadınını kurtardılar 1507 plâkalı taksinin şoförü Ne cip Gülmez ile arkadaşı Ardaş Çivici,evvelki gece Cemile adında bir bar kadınını çalıştığı yerden alıp Emirgân'a götürmüşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Bir açıklama Gazetemizin evvelki günkü nüshasında «Köhne İdare zihniyeti» başlığı altında çıkan bir yazı üzerine Güzel Sanatlar Akademisi talebe cemiyetinden bir mektup aldık.Neşrediyoruz.«Uludağ gezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Meğer kurşunları kendisi çalmış Bakırköyde Çobançeşme semtinde P.T.T.İdaresine ait şantiye binasının gecebekçisi İzzet Özkan,polise müracaat ederek,kendisini tabanca ile tehdit eden meçhul bir şahsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Vay!Demek ortalığı birbirine katan o esrarengiz muzip,bizim su sessiz,şahsiyetsiz küçük doktordu ha!Sinirlerim yay gibi gerilmiş,kafam altüst olmuştu.Onun niçin böyle hareket ettiğini anlamak kolay de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Komşu kızını kirletti Ramide oturan Celâl Erkaya adında birisi,komşusu 14 yaşında Gtilten Yaşar'ı kirletmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Balıkçılığımızın inkişafı için yeni kararlar alındı Balıkçılara Kaliforniya tipi ağlar verilecek.Birleşmiş Milletler mütehassısı tetkiklerine başladı Blıkçılığımızı inkişaf ettirmek maksadiyle yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • imenlo tevziatı Bayındırlık Vekaleti tarafından yapılacak Yerli malı çimentoların tevzi şekli tesbit edildi,îcabında ithal malına da el konulacak Vekiller Heyeti,çimento tevzii için yeni bir kararname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • MÜESSİF BİR KAYIP ERCAN Matbaası sahibi Ercan Erksan'm babası,Seniha Erksan'ın zevci,eski,Şaka Mecmuası sahibi A.Cemal Erksan'ın kardeşi,Nesrin ve Burhanettln Haşal'ın amcaları,Öğretmen Nazmiye Tacan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1955
  • Gazefeci Sadi Erksan vefat etti Gazeteciler Cemiyetinden:Cemiyetimiz âzası kıymetli arkadaşımız emekli gazete idarecisi Sadi Erksan vefat etmiştir.Merhumun cenazesi bugün Beyazıt camiinde kılmacak öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Mısır'da 7 Yahudinin duruşmasına başlandı [ASSOCIATED PRESS)KAHİRE,18 7 Mısırlı yahudi bugün komünist faaliyetlere girişmek ve Başvekil Abdünnâsır hükû metini devirmek için fesat kurmak tan sanık olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • istanbul halkı bu yaz buz sıkıntısı çekmiyecek Sütlüce'deki buz fabrikasının tesisleri tamamlandı.Nisandan itibaren buz fitlarına zam yapılacak Sütlücede Soğuk Hava Deposu ve Buz Fabrikası tesisleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Baklava ve börek] ihraç edeceğiz Şehrimizde ilk defa olarak,bak-lava ve börek imâl ve ticaretiyle:uğraşmak üzere bir şirket kurul-muştur.70 bin lira sermayeli olan şirket,bilhassa börek ve baklava ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • II.A.[I Clfl C PHPF &u9ün Londra'nın en uzun boylu adamı,Henry ULVLL wUuL LewandowskVdir.Evvelce Polonya ordusunda hizmet etmiş olan bu «deu-adam»,sonradan bir sirke girmiş ve uzun tahta sırıklar üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • I Arjantin Güney kutbunda bir araştırma üssü kurdu Kutup noktasına 1300 kilometre mesafedeki üsde-kozmik şualar tetkik edilecek [ASSOCIATED PRESS] BUENOS AİRES,18 Arjantin" bahriyesinden bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Yeni Yılın İlk Keşidesinde Bir Müşteriye 10.000 LİRA Ayrıca zengin PARA ikramiyeleri SELANİK BANKASI Kuruluş tarihi 18 8 8 Tafsilât gişelerimize!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • 6 kumarbaz yakalandı Aziz Yıldırım adında birinin,Beyazıtta 16 Mart Şehitleri caddesinde 21 numaralı kahvesinde,dün sabaha karşı 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Patatesler,atom şuaları ile taze tutuluyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] UPTON,18 Burada,Amerika Atom Enerjisi Komisyonunun Brfookhaven millî lâboratuarındaki fen adamları,nüklear radyasyona teşhir etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Müslüman Hristiyan işbirliği ıçm bir konferans toplanıyor NEW YORK,18 Hususi)13 Hristiyan ve Müslüman memleketinin temsilcilerinin iştira kile,Mısırın iskenderiye şehrinde beş günlük bir toplantı akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • "'im.İKİ PARÇA OLAN KADIN [A.P.Dünyaca tanınmış aslen "Perulu sihirbaz Aldo Richiardi Jr.şimdiye kadar,hiptonizma sahasında yapılan gösterilerin en realistini ve en dehşetlisini hususî davetlilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • [A.P.DİD Rjp A ^ev^e hırasını içen «Dixie» adındaki bu at,geçen sene hayvanları seven Ulfy DI Un LU İl LU oir Jngifo tarafından ölümden kurtartlmtjtır.«Dixie» aslen Belçikalıdır.Hayvancağız Atwerpt şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • GARİP VE KOMİK!SOKAK İSİMLERİ;Türkçede ne kadar acâip ve gülünç kelime varsa,hepsn ıstanbulda bir sokağın ismi olmuştur.Oyleki,koskoca şehirl bir tuluat kumpanyasının sahnesi imiş gibi komikleşmiştir]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Atom denizaliısı ilk seferine dün çıkiı Nautilus'un yakıt almadan dünyayı bir kaç defa devredeceği sanılıyor TASSOCİATED PRESS |v GROTON,18 Atom denen müthiş kuvvet Hiroşima şehrini yerle bir ettikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • lı ı iki nun um ıı ıı 11 m Çocuğun hakkı İ ecen pazar bana,memleketin en tanınmış tab' müessese-^9 lerinden birinin sahiblcrlnden bir zat geldi.Dereden tepeden görüşdük.Söz arasında çocuk neşriyatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • REUTER TURKTEL] KIÇA KIÇA Önümüzdeki yaz,modaya uymak isteyen genç ktziVIOA l\loM ıar böyle oldukça kısa şortlar giyeceklerdir.Sevimli Hollywood artisti Adelle August'un takdim ettiği bu mnyovari şort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • ispanya Tahtının i varisi Madritte 17 yaşındaki Prens «Yaşasın!Kral» sesleriyle karşılandı [ASSOCIATED PRESS]!MADRÎT,18 İspanyol tahtıj üzerinde hak iddia eden Don Juan!nın bttyûk oğlu Prens Juan Car-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1955
  • Cezayir'de 39 kişi tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] CONSTANTİNE,18 Dün Batna'tebessa ve Gelma bölgelerinde 39' kişi tevkif edilmiş ve bir çok silâh meydana çıkarılmıştır.Bundan maada Kenşala bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—j İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN Müslümanlar gibi düşmana Abdullahm aynı zamanda büyük bir şâir olduğunu biliyoruz.Yiğitliğe âit kıt'alar i:ad ederek düşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak Bugün,ne meslek,ne de hususi hayatınızda niç bir teşebbüse girişmeyiniz.Üzüldüğünüz halde bir türlü başaramadığınız bir mevzu,bu akşam çok güzel olr neticeye erişecek.İçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • filmi MADENÎ TUZLAR v.v/v.v.v.v.v.i ggy.ttK-âs"^:1 Hazırlayan I 1 I Or Recep FERDİ V_J V.Rest est?I İS nezİh I pmm$:İEZİ Vücuda vitaminler kadar madenî tuzlar da lâzım ve faydalıdır.Canlı bir mahlûk ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • ı M,JTMm*t"i—Tıi-uru' İKİ GÜN KALDI 301 Talihliye Muhtelif İkramiyeler İKİ GÜN KALDI 1 Apartıman Dairesi 280 Kişiye Para İkramiyesi 10 Kişiye Cihaz Sigortası 10 Kişiye Tahsil Sigortası D E M i R B A N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • Beden Terbiyesi istanbul Bölgesi Başkanlığından Profesyonel futbol lig maçları ikinci devresinin cumartesi,ve pazar günlerine ait biletleri,kombine olarak bugünden itibaren satışa çıkarılmıştır.Mezkûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • BREZİLYADAN Kuru ve yaş derilerimiz «AYDIN» vapuruna yüklenmiştir.İhtiyacı olanların İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğüne müracaatları rica olunur.DANON ve DANON Sultanhamam,Kendros han No.3,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • SATILIK Hastalık dolayıgiyle devren satılık berber dükkânı.Müracaat:29042 de Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • İcraen oto satışı 1951 modeli Hudson markalı hususî bir otomobil iyi vaziyette 19 Ocak 955 çarşamba günü saat 12 ilâ 13 arası Kasımpaşa'da Dumlupınar garajında satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • Sinema ve Film Dünya smda şimdiye kadar eşine ve emsaline rastlanmamış film mucizesi.Bütün dünya sinemalarında hâdiseler yaratan hârikalar hârikası film DEVLER ÂL BEYOĞLU LÂLE «The Beast From 2000 Fat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • tTALYAN StNEMAClLIĞlNİN SAĞLAM TEMELİ DUŞ ALTINDA DİLE GU İtalyan yıldızları,bütün muvaffakiyetlerini tabiî olmalarına,doğuştan aşk ve sari at için yaratılmalarına borçludurlar HOLLYWOOD'un,Brodway' i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • POSTA ÂLEMİNDE YENİ BİR HAMLE Mektuplar Roket ile gönderilecek SON senelerde,bir harb silâhı olarak kullanılan güdümlü mermilerin,beşeri hizmetlere tahsis edilmesi büyük çapta alâka çekmeğe başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • Bugün matinelerden itibaren Üsküdar SUNAR Sinemasında 2 muazzam film I MELİKENİN AŞKI Türkçe)Saba Melikesi filmi niıı unutulmaz yıldızı LEONORA BUFFO II MOHIKANLARIN İNTİKAMI Türkçe)LEX BARKER HELEN W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • BEYOĞLUNDA EŞSİZ BİB RAĞBETE MAZHAB OLAN SENENİN EN GÜZEL YERLİ FİLMİ VAHŞİ BİB KIZ SEVDİM ESER:Esat Mahmut Karakurt OYNAYANLAR:AYHAN IŞIK ALTAN HANOĞ-LU ATIF KAPTAN RIZA TÜZÜN TURHAN GÖ-KER Bugün mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • BU AKŞAM MELEK SİNEMASINDA ilmez SEFİLLER VICTOR IIUGO'nun beyaz perdede yeniden yaratılan ölmez gahcseri 2 DEVRE BİRDEN)Baş rollerde MICHAEL REMNİE DEBRA PAGET Jean Valjan)Kozette)Sinemada 5 inci def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1955
  • Kadınların kalçalarını [ısıran aktör mahkûm oldu İ Aktör Sonny Tufts,19 yaşındaki bir dansöze,kalçasını ısırdığı için 600 dolar ödeyecek [ASSOCIATED PRESS] LOS ANGELES,18 Bir kadıjnın,kalçasını ısırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • O" IŞIĞINDA TARIK e memur Hicri 1263 yılında Milâdî 1847)bir gece Tomruk denilen Zaptiye Kapısı hapishanesinden meşhur bir hırsızın firar ettiğini Tomruk Müdürü Hacı Hüsnü Beye haber verdiler.O tariht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • AÇIK EKSİLTME İLANI Üsküdar Mithat Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden UakOdar Mithatpasa Kız Enstitüsünün 3783.16 lira keşif bedelli onaran işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu ise ait muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Afife Ediboglu.Çalanlar:Hakkı Derman,Serif içli,İsmail Şençalar,Cüneyd Orhon 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Cevdet Çağla,Yorgo Bacanos,Ercümend Bata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • BİZ KADINLAR Gelin Kaynana kavgası Dün,bir gelin kaynana kavgasının üstüne gittim.Güldüren ye düşündüren bir kavga.İki kadının dilinde iki nesil çarpışıyordu.İkisi de nesillerinin seçmesi.Biri,eski bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • Yağlı tohumlar piyasası canlanmağa başladı Son birkaç gündür yağlı tohumlar ve küspeleri piyasasında bir canlılık başlamıştır.Bu arada,ayçiçeği küspeleri dökme 31,keten tohumu 33,pamuk küspesi de 31 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • 3300 çuval kahve temin edildi Brezilya'dan Aydın şilebi ile yola çıkarılan kahvelerin gelişi gecikecektir.İktisat Vekâleti durumu dikkate olarak,bir buhrana meydan vermemek maksadiyle,bu hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • Brezilya Türkiye ile ticaret yapmak istiyor Brezilya,memleketimizle olan ticaretini geliştirmek istemektedir.Bu maksatla Brezilya'nın Roma Ticaret Ataşeliğinden şehrimiz Ticaret Odasına bir yazı gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • D.P.kongrelerinde ileri sürülen temenniler D.P.ocak kongrelerine devam sürülen tenkid,dilek ve temenniedilmektedir.Bu cumartesi gecesi 1er alâkalı makamlarca derhal nasaat 20 de Fener ocağının kongre-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • CISCO KTD izenler;Jose Sânalinas,Rod Reed 9U Ihrf"^CV\^^INI?OK4R4 \'»^İ^1-Nie *şf •akü JJr' ^1 jfeKSi A.^s?A35INCA SEN ^ATEŞ-p£|£4l çîve aAL.Pi»e»- nAk:î'ısirsTi-rI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • |iıi!ii!XHel-Hxftat „I İ BİR ASK HİKAYESİ I I MAZİYİ UNUTAN ADAM I TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ İ intihara teşebbüs yüzünden hafızasını kaybeden Suad hastdhane-ğ ğğ den evine döner.Fakat ne karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1955
  • Edinburgh Dükü fazla yoruluyor Bir İngiliz gazetesi,Kraliçenin kocası hakkında,"Onu çok yıpratıyoruz,Diyor Kraliçeyi» izdivacını takip eden seneler,herkes onu tanıdı.Her gittiği yerde sempati yarattı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • WW ESNUR TOREADOR.L,ZB0N ARE-A TURUNUN MÜKAFATINI TA KIM "ARKADAŞLARINA ^HItE ETMESİNE RAt-MEN 18 MİLYON FRANK X AZ ANDI.ÇÜNKÜ* ZAFE-RİNDE" OOLAYI HERP'*' FRANKDAN 40 fARIŞI 40 AYRI ŞEHİR-DE YAPMAK UZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Letter 2776 oyla tekrar başta Yılın sporcusu anketimize gelen cevapları bugünde neşretmeye devam ediyoruz LEFTER KÜÇÜKANDON YADİS Daha evvel gelen:2176 H.Orhan A.Aydınoğlu Y.Tektaş İ.Becerkin D.Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • MACAR MİLLÎ GÜREŞ TAKIMI ESKİSEHIRDE t Memleektimizde bulunan Macar Eskişehir Bölgesi Macarlara kar Greko-Romen Güreş takımı bu şı şu tertibin çıkarılmasını arzu gece Eskişer'de Eskişehir karma-etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Doğu kayak birincilikleri KARS 17 Hususî muhabirimizden)Doğu kayak birincilikle,ri bugün sona ermiştir.Neticeler şunlardır:18 kilometre mukavemet:1 Muzaffer Demirhan Erz.2 Ahmet Gray Sivas)3 Osman Yüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Modaspor,Galatasaray maçının tarihine itiraz etti Modaspor,bu hafta Spor ve Sergi Sarayında Galatasaray'la yapacağı basketbol lig maçının tarihine itiraz etmiştir.Modaspor idarecileri,karşılaşmanın,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Sarıyer kalecisi Gümüştekîn Atabinen evlendi Sarıyer takımının genç kalecisi Güraüştekin Atabinen'le Sevim Atabinen'in düğünleri dün gece Taksim Belediye Gazinosunda yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Arsenal karla kaplı bir sahada kuvvetli rakibi Tottenham'ı 1-0 yenmiştir.Oyun çok sür'atli bir tempo içinde oynanmıştır.Golü emektar Tommy Lawton yapmıştır.Resimde,ArsenaVin bir hücumu,Tottenham kalec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • Hizmet Dışı Gemilerin Satışı Maliye Vekâletinden)Parti Geminin Muham-Muvak-Bulunduğu ihale tarihi Saat No:adı men be-kat te-mahal deli minat 1 Dumlupınar 151.697 8.834.85 Gölcük ile Ka-18/2/1955 11.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • BREZİLYADAN Kuru ve yaş derilerimiz «AYDIN» vapuruna yüklenmiştir.İhtiyacı olanların İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğüne müracaatları FARİDE DANON İstanbul Sultanhamam Kendros han No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • iHa^MMMi Brezilyadan ithal edeceğimiz YAŞ ve KURU DERİLER YOLDADIR Mallar İstanbul Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünden alınacak vesika ile tevzi edileceğinden ihtiyaç sahiplerinin mezkûr müdürlüğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1955
  • F.Bahçe ve G.Saray klüplerine verilecek hâtıralar için taraftarların teberruu devam ediyor.Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasmda açtığımız teberru l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Talebe açlık grevi yapıyor t Baştaraft 1 incide ayni çeşitler önlerine sürülmektedir.Yemekhanenin pisliğinden de müşteki olan talebeler,kendilerine hiç tatlı verilmediğini bildirerek,«içimiz dışımız f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Resmî tebliğ t Baştaraft 1 incide İki memleketin Başvekilleri ve Hariciye Vekilleri,mesai arkadaşlarile beraber,muhtelif toplantılar yapmışlardır.Bu toplantılarda Türkiye'yi,Lübnan'ı ve diğer Arab mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Bir milyon dolarlık teberru [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)NEW YORK 18 Roosevelt ve Truman rejimleri sırasında Amerikan devlet reisinin Vatikan nezdinde şahsî temsilciliğini ifa etmiş olan Myron O.Taylor,Prot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Erdoğan Çaplı Boluda otomobil kazası geçirdi Baştarafı 1 incide Erdoğan Çaplı dün sabah saat 3 te yanında gazeteci arkadaşlarından biri olduğu halde Ankaradan istanbul'a hareket etmiştir.Boluya 9 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Yemek ve İçki İçin koruyucu ve soğutucu bir vasıta.2 üye Bir hanım hanendenin soyadı.3 Duvarcının âletlerinden Bir renk.4 Nezâket.5 Ekzersiz Bir renk.6 Bir nota Pis fitilin yaptığı.7 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • ÜNİVERSİTE KONFERANSLARI istanbul üniversitesinden Üniversitemiz halkımızı ilgilendiren konularda aşağıdaki konferansları tertiplemiştir Konferansın tarihi Saati Konusu Konferansı 19 Ocak çarşamba 173
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Bir Dadı Aranıyor Bir aylık çocuğa bakacaktır.İsteklilerin izmir Büyük Kardiçalı han Muammer Tansu'ya müracaatları.Telefon:4771
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • MAÇKA ŞARK GAZlNOSU'nda Her cumartesi ve pazar geceleri Elektro Kitarist «JOHNY» KUARTETİ ve Şantörleri Perşembe akşamlan SULUKULE EKİBİ Tel:86560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • 3 milyon insanın 15 milyon saati mahkemede geçiyor i Ba-ti 1 de müddet evvel Mecliste 'de verdiği malûmatı tekrarlayarak bir sene içinde vukua gelen kazalarda 33 vatandaş öldüğünü,191 vagonun ve 19 lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Büyük tüccardan daha çok vergi alınması istendi t Bdftaraft 1 incide öğleden sonra Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine başlanmıştır.Bugün söz alan ve hepsi de D.P.li olan milletvekillerinden Hadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM 4 TÜRKİYEYE GELMEK İSTEMİŞTİ Napolyon bir gün artık kararım verip yüzünü kızdırarak Madam Talhen'in evine gitti.ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:İhtilâlden sonra Fransa'da Robespiyer koyu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Moskova bize çatıyor t Baştaraft 1 incide hücumlarda bulunduğunu fakat bu silahlanmayı itirazsız tasvip eden Türkiye'ye karşı ise şimdi taarruza geçtiğini,çünkü Rusya'nın,Türk efkârının Annan milletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Kokain kaçakçısı Fitnat yakalandı t Baştarafı 1 incide 705 lira satış parası ele geçirilmiştir.Ayrıca,avni sokakta 12 numarada oturan Kıymet Altunbayrak'm evinde de bir bavul içinde,Fitnat'a ait olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Başvekil Oria-Doğu seyahatinden döndü t Baştarafı 1 incide Yeşilköy'den Park Oteline kadar yol boyunca yer yer toplanan halk,Başvekili hararetle alkışlamıştır.Başvekil Adnan Menderes,geceyi İstanbul'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • 5 milyon kilo tütün satıyoruz t Baştarafı 1 incide şehrimize geleceği ve geniş çapta tütün alımında bulunacağı anlaşılmaktadır.Böylece önümüzdeki günlerde şehrimizin çok hareketli tütün satışlarına sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Lodos fırtınası şiddetlendi t Baştarafı 1 incide Bunun dışında,bir kaç gün evvel yine fırtma yüzünden Tuzla civarında karaya oturan «Pendik» vapurunun «işe yarayacak bir şekilde* çıkarılmasına imkân g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Bir uçak kazasında 13 kişi boğularak öldü [ASSOCIATED PRESS] CORNER BROKK 18 Birleşik Amerika bahriyesine ait bir Super Constellation uçağı St Lawrence körfezinde siste kaybolmuştur.Uçaktaki 13 kişini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Nadir şilebi İspanya'da yanıyor t Baştaraft Birincide Kankakee adındaki Amerikan tan keri itfaiyeye yardım etmektedir.Nadir,500 ton pamuk ve ay çiçeği ile Rotterdam ve Kopenhag'a gitmekteydi.Yangının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Kızıllar,bir Milliyetçi Çin adasını istilâ elti Stratejik önemi haiz Yikiangşan adasını ele geçiren komünistlerin,Tachen adalarına saldırmalarından endişe ediliyor [ASSOCIATED PRESS] TAİPEH,18 Çin kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • 25 mahkûm ceza evinden firar etti [ANKA AJANSI] DİYARBAKIR 18 Kulp ilçesi cezaevinin duvarını delmek suretiyle 25 mahkûm dün cezaevinden kaçmıştır.Firar hâdisesi gece vukubulduğundan polis ve jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • HİCRÎ 1374 Cenuui 24 Çarşamba 19 Ocak 1855 RUMÎ 1379 Ocak e VAKİT VASATİ EZANİ Giineı ÖJle İkindi Akşam Yatsı İmsak V 22 1&24 14.54 17.09 18.44 5.37 2.14 746 9.45 12.00 1.38 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • 28.500 Liralık Ocak keşidesi 20 Ocak günü saat 14 te ve Noter huzurunda Cağaloğlu Merkez binasında yapılacaktır.Arzu eden muhterem müşterilerimizin teşrifleri rica olunur.Yeni yılın ikinci çekilişinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • BAŞARI Bee.dis,adale ve softuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karcı basan ile kullanılır GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SUUSTU TOP ATIŞLARI yapılacakta-2 Atışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • Avrupa'da şiddetli kasırga ve sel can kaybına sebep oldu Batı Almanya Parlâmento binası sellerin tehdidi altında.İskoçyada 70 bin insan mahsar vaziyette kaldı TASSOCİATED PRESS] LONDRA 18 Batı Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1955
  • üfliiiîige* Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN 7a» işlerini fiilen idare n ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L Ö Aylık 17 T.L 5 Aylık w T.L».1 Aylık.3 Tl* EC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1955
  • İl ıı 11 ill II m ı iri mı 11 ıı ı mı Kil III M Kİ «Yılın Sporcusu» anketimize gelen cevaplar 6 ncı sayfamizdadir linin lininimi ı um umum ı miiiiimii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • Vefa,Galatasaray maçı için yarın kampa giriyor Cezası bilen Galip,Pazar günü takımdaki yerini alacak Vefa,profesyonel futbol takım kaptanı,Galip Haktanır'ın cezası evvelki gün sona ermiştir.Galip,Beyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • AVCI ÇULLUK:Yazı andıran havaların hüküm sürmesinden,çullukların bil yük bir kısmı yüksek ormanlara dağılmış ve bir kısmı da muhaceret yollarına devam ederek Akdeaiz havalisine inmişlerdir.Esasen mevs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • Yugoslaviar bizimle boks teması istiyorlar Bosna Hersek Boks Birliği,Türk Yugoslav boks temasları hakkındaki dileklerini havi bir mektubu,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne göndermiştir.Bosna Hersek Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • [T.H.A.Florentine Bologna maçtnda hakem'in Magninl'yi dışarı atman Öterine taraftarlar arannda taşkınlıklar olmuş,bazı teyittiler mhaya atlamak ietemiflerdir.Kesimde seyircilere mâni olan polisler gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • 1 siktaş'a karşı mükemmel bir oyun çıkaran htanbulspor kalecisi Osman'ın düşünceli hali.Osman,Siyah-beyazlı muhacimlerin ayaklarından çıkan gollük sütleri harikulade müdahalelerle tesirsiz bırakmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • 31 yaşındaki yüzücü Mahir Kırlıoğlu Boğazı geçerken 11FAJ Ocak ayında boğazı yüzerek geçtiler Boğazın soğuk suları ile mücadele ettikten sonra 32 dakikada Ortaköyden Kuzguncuğa varabildiler O Ocak 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • Kombine biletler bugün satışa çıkıyor Profesyonel ligin ikinci devre maçları,için hazırlanan kombine biletler bugünden itibaren satışa çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • Bugün Stamford Bridge Stadında İNGİLTERE İTALYA GENÇ EKİPLERİ OYNUYOR İngiltere bu maça çok kuvvetli bir kadro ile çıkacak.İtalyan takımının ise,1 milyon T.L sına yaklaşan bir değer arzettiği söyleniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1955
  • GALATASARAY YARIN KAMPA GİRİYOR Galatasaray profesyonel futbol takımı da Vefa ile pazar günü yapacağı karşılaşmaya hazırlanmak üzere perşembe günü Yeşilköy Deniz Park'ta kampa alınacaktır.Ancak Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor