Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • [SAMI ÖNEMLİ] nOPRII^II RIIYnil istanbul Mebusu Firuzan Tekil,dün 6 ncı Şubeye giderek,S Ocak cumar-UvUIlwwU W I l/U ıesı günü.Taksim meydanında aralarında geçen bir münakaşadan sonra vazifesi değişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • TURK-İNGİLİZ tediye anlaşması Anlaşma gereğince ilk önce 10 12 milyon sterlinlik borcumuz ödenecek [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,17 Türkiye ile İngiltere bugün bir tediye anlaşması imzalamışlardır,ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • SAĞLIK BÜTÇESİ Mebuslar verem ve trahomla mücadelenin kifayetsiz olduğunu belirttiler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Bütçe Komisyonu bugün Sağlık Vekâleti bütçesini müzakere etmeğe başlamıştır.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • T2p($u&u bu.Mâhud hikâye Meclis Maarif Vekilimizi iyi anlamadı galiba.Celâl Yardımcı Paris'e gönderilen eşyanın tarihi değerini inkâr etmiyor,fakat bunların maddî değerleri az olduğu İçin,bazı kısımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • I.Ill»,1 BURS ADA ET YOK.KÜTAHYA'DA ÇAY YOK Gazeteler)1 YARIN BURSA'YA ÇAY İÇMEĞE GİDECEĞİZ,QBURGUN KÜTAHYA'YA ET YEMEĞE GELE-İ İ CEĞİZL I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • M ESKİ GÜNLERE AVDET!IA.P.¦Londrada,«Viktorian» stili saç tualeti tekrar moda olmağa başlamıştır.Son olarak «To Paris With Love» Parlse,Sevgilerle)filminin galasında 19 yaşındaki dilber İngiliz manken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Ev kiralarının teshit Komisyon,yeni kanunda bu hususu madde madde tasrih ediyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 Kiralara ait kanun tasarı ve tekliflerini görüşen Karma Komisyon bugün toplanmıştır.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Gökay,hiç kimse ölmeden toprağa giremez,diyor Bodrum katlarının sıhhî durumları tekrar incelenecek Kanun ve nizamları çiğneyerek on binlerce vatandaşın sağlığını kale almadan,onların,havadan güneşten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Bir polis müfettişine trafik cezası kesildi Polis müfettişi Lido'dan gelirken işlediği trafik suçunun cezasını derhal ödedi Evvelki gece bir trafik memuru,polis müfettişi Abdullah Celkan'ta trafik cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Feci bir kaza [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 Ankara Konya yolu üzerinde fecî bir otobüs kazası olmuştur.Şoför Cemalettin Koç idaresindeki 106 plâkalı otobüs,73 üncü kilometreye geldiği sırada,kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Başvekil Bugün Yurda Dönüyor Dulles,Menderes'e bir mesaj göndererek Türk Irak anlaşmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi [ANADOLU AJANSI RADYO] BEYRUT,17 Türk Lübnan görüşmeleri yarın sabah yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Mısır,Irak'a nota verdi [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,17 Mısır hükümeti Türk Irak anlaşmasıha karşı açmış olduğu kampanya bütün hıziyle devam etmektedir.Mısır hükümeti,bugün Irak hükümetine verdiği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • ATOMİK BİNA Sakın bu bilyalı cismi yeni bir oyuncak zannetmeyin.Bu,bir binanın maketidir!Bu bina,1058 Brüksel Fuarında kurulmuş olacaktır.Binanın yüksekliği 140 metre,9 kürenin her birinin çapı 20 met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • BAYAR YE FRANSIZ HEYETİ Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelen Fransız Parlâmento hey'eti dün Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir.Bayar Fransız hey'etiyle yarım saat kadar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Amerikan bütçesi 62 milyara çıktı Yeni bütçede Milli Müdafaa masraflarına 40 milyar ayrıldı [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,17 Cumhurbaşkanı Eisenhower bugün Amerika kongresine 62.400.000.000 dolar tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • m' DÜNYAMIZIN İLK FOTOĞRAFI |A.H.l$tc dünyanın,160.000 metreden çekilmiş kuşbakışı İlk resmi.Resim bir güdümlü roketten çekilmiştir.Amerikada New Meksiko'da yapılan son tecrübeler esnasında,bir fotoğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • aW'v^H Bo wk x.j m KKİİİ& W" J inönü kapaliçarşida;IRUÇHAN UNVER I ıC.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü dün 'saat 14.39 da beraberinde İlhami Sançar ve İl İdare Kurulu üyeleri olduğu halde Kapahçarşıya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Balkan Paktı Hariciye Vekilleri Ankarada toplanıyor [TÜRK HABERLER AJANSI)ATİNA,17 Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya Dışişleri Vekilleri 28 Şubat tarihinde Ankara'da bir toplantı aktedeceklerdir.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • Çalışma El nstıiusu dün acildi ilk dersi,Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen verdi «Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü» dün sabah Galatasaray Lisesinde törenle faaliyete geçmiştir.Bu münasebetle Vali,Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1955
  • 1TÜRK-IRAKI PAKTININ!AKİSLERİ] E Bilindiği gibi,Türkiye ş 1 ile Irak arasında bir mü-E dafaa paktının akdi ka-E rarlaştırıldı.Orta-doğuda s ğf istikrarın teminini,em-ğ 1 niyetin idamesini gaye e ğj ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Turizm Bürosunda dünkü toplantı İstanbulda faaliyette bulunan «Türkiye Seyahat ve Turizm Acenteleri Cemiyeti temsilcilerinin iştirâkile dün mühim bir toplantı yapılmıştır.İstanbul Radyoevi binasında R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Vali,cuma günü Almanya'ya gidiyor Vali ve Belediye Reia vekili Ord.Prof.Dr.Fahreddin Kerim Gökay 21 Ocak cuma günü uçakla Almanya'ya gidecektir.Prof.Gökay'a Munich Üniversitesince fahrî doktorluk hono
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Vilâyet ve Belediye Müdürleri dün toplandı Vilâyet ve Belediye Müdürlerinin yıllık toplantıları,dün saat 17.15 te Vali Gökay'm başkanlığında Şehir Meclisi salonunda yapılmıştır.Toplantıda,bir yıl için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Profesör Gabriel'e fahrî hemşehrilik veriliyor İstanbul hakkında muhtelif eserler vücuda getirmiş olan Prof.Albert Gabriel'e,Şehir Umum!Meclisince İstanbul'un fahrî hemşehrilik unvanı verilmesi kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Aydın eşrafından,AHMET SAM'nın vefatı dolayıslyle büyük acımızı pavlasarak cenaze merasimine iştirak eden,bizzat,telgraf ve mektupla taziyet külfetini esir» gemeyen,çelenk gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • DEMİR YUMRUK 1 K\w/M HA VJf l\1 ^VW XI M t T B 1 f f A?l-AÜ D j-lİ j s,J H i SL^j |MBfiBf7MKMBM|nH izen:JOHH'C;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Peki siz?Siz ne yapacaktınız?Neslihan kocasına doğru döndü Ve kalbinin kararını yavaşça ona tevdi etti:Ben seninle geleceğim İsfendiyar!Şoför bavulumu otomobile koyarken,arkamdan kısık bir ses:Bursa'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Mart Keşidesine Katılmak için derhal 1 o U Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kura Numarası SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 Ocak 1955 Çarşamba İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Dinlenmenin psikolojisi I ÎlA edeniyet iki yüzlüdür:Hayra olduğu kai 1^1 dar şerre de hizmet eder.Konforu ve yorgunluğu aynı zamanda arttırır.Bir yan-dan verdiğini öte yandan alan tekniğin bilanço.sun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Lodos tekrar şiddetlendi Marmara ve Batı Karadenizde bir kaç gündenberi devam etmekte olan lodos fırtınası,dün şiddetlenmiştir.Bu yüzden bir çok vapuj' seferleri aksamıştır.Bu arada Üsküdar Beşiktaş,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Vali,dün şehir işleri hakkında izahat verdi 91 gün ve gece devam edecek olan Bahar ye Çiçek Bayramı,Valiye göre «İstanbullulara temaşa zevkini fazlasiyle tattıracakür.Dün saat 16.30 da Vilâyette yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Muhallebicide öldürülen kadının yazdığı mektup ^Beyoğlu cinayetinin faili Mustafa Özbakır'ın avukatı,25 Ocak tarihinde 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşma sılasında,mahkemeye bazı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Bir sene içinde 29.782 dâvaya bakıldı 1954 yılı içinde şehrimiz adliyelerinde 29782 dâvaya bakılmıştır.Bu dâvaların 22341 i karara bağlanmış,7441 i 1955 senesine devrolunmuştur.Karara bağlanan dâvalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Batı Almanya Başkonsolosu gidiyor Batı Almanyanın İstanbul Başkonsolosu Dr.Seeilos Lizbon Elçiliğine tâyin edilmiştir.21 Ocakta Vali Prof.Gökay le birlikte Almanya'ya gidecek olan Başkonsolos kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Dahiliye Vekili,Validen izahat aldı Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik,dün saat 16 da Vilâyete giderek,şehre ait mh telif işler hakkında İstanbul Valisinden izahat almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • "3200 lirayı kepengin altına bırakmazsan kendini ölmüş bil„ Karaköyde bir imalâthane sahibini tehdit yolu ile dolandırmak isteyenlerden birisi,parayı alıp kaçarken yakalandı.Diğeri de sonradan bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Pendik vapurunun ihmâl yüzünden battığı anlaşıldı Geminin battığı yerde tetkikler yapan mütehassıslar heyeti bu kanaate vardı Bir kaç gün önce Tuzla burnu önünde kayalıklara oturan Pendik vapurunun «i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Köylere seyyar kütüphaneler gönderilecek Yakında resmen faaliyete geçecek olan İstanbul Halk Eğitim Mer kezi Teşkilâtının^ şehrin kültür hayatının inkişafında mühim tesiri olacaktır.Belirtildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • ELİM BİR ZİYA SUraerbank İstanbul Şubesi memurla» rından,MUHSİN GEVHER Tedavi edilmekte olduğu Erenköy Sanatoryumunda 17/1/1955 günü rahmeti rahmana kavuşmuştur.Cenazesi 18/1/1955 günü sanatoryumdan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • Geçim endeksine göre ev kiralarında artış var Ticaret Odasının,dün açıklanan son «geçim endeksi» ne bakılırsa,1953 yılma nazaran 1954 yılında,giyim ve ev eşyası fiyatlarında hemen hemen hiçbir artış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • YUNANSTAN'IN Sabık Sağlık Vekili M.Salamonldis,dün sabah Vilâyette Valiyi ziyaret etmiştir.BELEDİYE İmar Müşavir Muavini Ertuğrul Menteşe,Belediye İmar Müdürlüğüne Vekaleten tayin edilmiştir.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Riviera Ekspres RövUsii» Saat 18 de matine.Saat 21.30 da suare.AR:«Esirler Gemisi» Alan Ladd Patricia Medina Amerikan Mimi İngilizce.ATLAS:«Casus Askı» Lana Turner Clark Gable
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.110 Yazın:REFT CEVAD ULUNAY Bana 2 tane beyaz verirsen tezkere alırsın Pehlivan hayvanın üzerine atladı,kara eşkin bir yürüyüşle yolu tuttular.Onu gören at cambazı zannediyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Sınıflarında derelerine devam ettikleri iddia olunan talebelerden bir grup IRÜÇHAN UNVER)Okulların tamir ve badanası VBKTİNDEYAPILMIYOR Koca bir yaz ve sömestir tatili boş geçirildikten sonra Büyük Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • f Bu stlıûn okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder,sizin de merak ettiğlnlı aslım öğrenmek lıtediğiniı bit şey varsa lütfen BANA 80R'a yazınız.M.Kemal Yüksel 17.ci yüzyılda,yâni 1656 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • CAZİBENİN SIRRI Cleo Rose adındaki bu ingiliz artisti,güzel ve cazip bir vücuda sahip olmanın tek yolunu iki kelime ile izah ediyor:Rosto yemekle!19 yaşındaki artist hâlen Roma'da bir seri televizyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Marilyn Monroe'ye artık rol verilmiyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK 17 «Daily Mirror» gazetesinin Hollywood muhabirinden aldığı bir habere göre Fox film şirketi,Marilyn Monroe'yu tamamiyle serbest bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Fransada su baskını vahim bir hal aldı Taşan nehirler bir çok kasaba ve köyleri sular altında de sellerin tahribatı büyük oldu bıraktı,isvıçrede [ANADOLU AJANSI] PARİS 17 Sellerin tehdidi altmda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Kıbrıs için Atinada nümayişler yapıldı Nümayişçiler şarkı söyleyerek meçhul asker anıdına çelenk koydular.Mitingde hiç bir müessif hâdise olmadı [ANADOLU AJANSİ] ATİNA,17 Atina'da dün Kıbrıs için yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • John Wayne'nin balayı yarıda kesildi HOLLYWOOD 17 Aktör John Wayne «Kanlı Vadi» isimli filmde Robert Mitchum'un yerini almak üzere derhal 'Hollywood'a çağrılmıştır.Peru'lu bir artistle evlenmiş olan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Bir kadın 24 üncü çocuğunu doğurdu [ANKA AJANSİ] NİROT 17 Fransa'da Espanses da Madame Devaud adında bir kadın 24 üncü çocuğunu dünyaya getirmiştir.Erkek olan çocuğa Alain adı verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • DURUM VAHİM Kosta Rika'da vaziyet gün geçtikçe vahimleşmektedir.Dıştan gelen tecavüz hareketine karşı koyacak kadar hazırlıklı bulunmayan bu küçük devlet ancak şimdi ordusunu doğru dürüst toparlayabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Everest Fatihi Güney Kutbuna gitmek istiyor Sir Edmund Hillary,bir heyete başkanlık edebileceğini veya bir heyete katılacağını söylüyor [ASSOCIATED PRESS]^ AUCKLAND 17 Everest fâtihi Sir Edmund Hillar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Bayrak yiria n Amerikalı çavuşlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 17 İzmir'de bayrak yırtan dört Amerikalı çavuşun duruşmalarına bugün de Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.Bugünkü duruşmada Izmirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Yüksek Sağlık Şûrasına tâyin edilen profesörler f HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 17 Sıhhat Vekâleti,Yüksek Sağlık Şûrasında müddetle* ri sona erenj profesörlerin yerine yenilerini tâyin etmiştir.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Habeş İmparatorunun torunu evlendi [ANADOLU AJANSI] ADİS ABABA 17 Habeşistan Veliahdının kızı Prenses Ejigayehou,dün Habeşistan asilzadelerinden Selâsiye Haptemarau ile evlenmiştir.Nikâh merasimini mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Gina Lollobrigida Moskovayı fethetti italyan yıldızının Rusça sözlü bir.filmini gösteren sinemalar dolup taşıyor rASSOCIATED PRESS| MOSKOVA,17 İtalyan sinema yıldızı Gina Lollobrigida bir fırtına gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • f" intizam Düşmanlığı j Arkadan binilip önden inilen otobüsler hakkında,geçenlerde j yazdığım yazı hayli alâka uyandırdı.Pek çok okuyucularım-i dan mektublar aldım,telefon edenler de oldu.Bazı tanıdık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • IA.P.CM Al TINHA 0"nkü sayımızda bildirdiğimiz gibi,Jane RusselVin başrold* oynadığı *UnwU AL I İHUH derwater» Su Altında)filmi,Florida'da ilk olarak,davetlilere,denizin altında gösterilmiştir.Hollywo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • Joan Crawford uyku uy uy am ı yo r [TÜRKTEL] HOLLYWOOD 17 Hollywood'un en sevilen aktrislerinden olan Joan Crawford,son günlerde «uykusuzluk hastalığı» na tutulmuş olup,gecede ancak bir iki saat uyku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1955
  • İtalyan sinemalarında öpüşmek yasak [ANAl OLU AJANSI] LA SPEZİA 17 Sinemalarda öpüşme yasağmı tatbik ile vazifeli polis memurları dün gece burada yasağa riayet etmeyen ilk çifti yakalamışlardır.İsimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • BU AKŞAM YENİ MELEK'te Güzelliğini unutamayacağınız nefis bir şaheser.RAPSODİ Yaratıcıları ELIZABETH TAYLOR VİTTORİO GASSMAN Renkli Panoramik ve Sterreofonik Dikkat:Bu gece için bütün biletler satılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • 1 1939 senesindenberi ilk muazzam revü ŞAN Sineması sahnesinde bu akşam BÜYÜK GALA GECESİ Fransanın muhteşem PARİS NİCE RİVİERA EKSPRES RÖVÜSÜ 30 KİŞİLİK TAM KADROSU İLE TEMSİLLERİNE BAŞLIYOR 24 Riva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • Öldürücü hastalıkları RİCATA BAŞLADI Sizi ve bütün ailenizi alâkadar eden hayati ehemmiyette birkaç haber.İnsanlığı tehdit eden korkunç belâların topyekûn fethi için yapılan araştırmaların müspet neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİM ŞEDDİNE KADARA)İSLAM FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN 8 Toplu iğnenin ucundan korkanlar mefkflresiz güruhtur ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Ulamın ulu Peygamberi 632 yılının bir reblülevel gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak Eski bir dostunuz yeniden size dönecek.Sizin yakınlığınızın değenini nihayet anlamış olduğunu göreceksiniz.Ve dönüşünden hâz duyacaksınız.Sevgiliniz veya eşiniz için de a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • Kadıköy cinayetinin duruşması dün yapıldı Kadıköyde Yel değirmeninde kay*nanası,baldızı ve karısını öldüren Hikmet Küçük'ün dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmasında,Kadıköy Nikâh Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • Alış verisi otomobilden yapmak imkan dan çars,Los Angeles'de kurulan"Alış-veriş merkezinde,müşteri otomobilden inmeden her istediğini alıyor ve bankanın tâ gişesine kadar gidiyor Kaliforniya eyaletini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • Ilk nikâhlandığı sene dünyaya gelen erkekle evlenen artist 42 yaşına rağmen 26 yaşındaki bir avukatla evlenen Ginger Rogers'in yolunu,diğer şöhretler de takip etmeğe başlıyor BEYAZ perde yıldızlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • Vergi Mecmuası Beyanname tanzimine ait geniş izahları ile yardımlarınıza koşmaktadır.Ocak sayısına yeni kâr hadleri kararnamesi ve tebliğleri ilâve edilmiştir.Bayilerden arayınız.Abonesi yıllık 12 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ DAMAR SERTLİĞİ K I Hazırlayan 1 Or Recep FERDİ "İ;Ölümlerin üçte biri kalpten,kalp hastalığından ölenlerin yüzde doksanı da damar sertliğinden ölürler.İsmi üstünde olan bu hastalığın,ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • öcek,Zil,Dei 1881 de Çankırı'da doğmuş Hacışcyhoğlu Ahmed Kemal Bey «Görüp işitdiklerim» admda bir eserin müellifidir.Beş küçük i cild üzerine Çankırı'da basılmış olan bu kıymetli eserin an-j cak üç c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • eyyîm Satılık kadın Antalya'nın Kurşunlu köyünde iki kardeş,bir kadın satın almak istemişler.Satan adam,bir erkeği çarşafa sokup kadındır diye yutturmuş.Dört yüz doksan liralarım almış.Çarşaftan kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • CISCO KID eyerLufiziLc^;RfUl t?OSTLARI-A4IT.B4N F34KICO BBM SQUVILL'E KcwA,„SBM Uİ&E VATlVETf AH-ÇİFP rizenler:Jose Saaalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • KADINLARA ARIZ OLAN YENİ İLLET:AK SAC MODASI!Saçlarını kırlaştıran genç kadınlar bu suretle erkeklerde daha fazla cinsî arzu uyandırdıklarını söylüyorlar YAŞLARINI bir devlet sırrı ihtimamiyle saklaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PI.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay,Yorgo Bacanos.Cüneyd Orhon,Burhaneddin Ökte 13.15 Şarkılar.Okuyan:Lûtfi Güneri.Çalanlar:Necati Tok-yay.İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • Senede 150.000 TL.sı ödemeyi kabul ederek kendini altı sene sigorta e t tir t en 71 lik ihtiyar anlatıyor Niçin 800.000 liraya Sigorta Oldum İhtiyarın genç ve dinç kalmaktaki muvaffakiyeti için göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1955
  • I rfaArfofoü I I BİR ASK HİKAYESİ ¦¦9BBİ ğ 1 MAZİYİ UNUTAN ADAM TEFRİKA NO.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Bir intihar teşebbüsü yüzünden hafızasını kaybeden Suad,has-tahaneden evine döner.Fakat ne annesini,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • Müjde Müjde Müjde 6000 Adet Arsa Hediye Edilecektir.HER ABONEYE Bir Evlik Arsa HEDİYE Ayrıca 8 adet 25.000 ner liradan 200.000 liralık ikramiye çekilişine iştirak hakkı BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ACELE E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • İstanbul Liseler Satmalına Komisyonu Başkanlığından Cinsi T.F.Mikta-İlk tem.Cinsi Tl i Mikta-İlk tem.Kr.ti kilo lira Kr.ıı kilo lira Pirinç 110 3000 247.50 Nohut 90 2300 K.fasulye 90 9100 K.barbunya 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • İNHİSARLAR UMUM Mi.İLÂNLARI Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Kars Başmüdürlüğü Kağızman tuzlası elektrik tesisatı işleri açık eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 9/2/955 çarşamba günü saat 14.00 de is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • SAAT Bütün gün çalışan vücut akşam üstü yorulur ve acıkır.0 sırada,yanınızda bulunduracağınız bir kaç adet ARI bisküisi İle açlığınızı giderebilir ve işinize ayni şevkle devam edebilirsiniz.İHALİS TAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • Sizden Uzaklaşıyorsa Her halde,bir sebebi olsa gerek.yaklaşmasını istiyorsanız KLOROFİLLİ Mental TABLETLERİ Kullanınız Soğan,Sarmısak,içki tütüı ve vücuttan intişar eden bütün Nahoş kokuları giderir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • etc wyiik P&cUkfo makkap ^aHckafau 6 ve 12 viteslidir.190-380 voltla çalışabilir.Pedalı geri ve ileri viteslidir.30 kadar delikler açar.Müteharriktir.Baş kısmı aşağı yukarı ve 360 de rece dönebilir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Satılık GayrimenkuUer Muhammen Muvakkat Dosya kıymet teminat No.Gayrimenkulun adresi Lira kuruş Lira kuru;3718 Hasköy'de Keçecipirî mahallesinin Harapçeşme sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • Denizaltı Kabloları İçin Dökme Demirden 400 Adet Muhafaza Borusu Alınacaktıri.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 13.400 lira olan yukarıda yazılı iş 24/1/955 pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • M0neden fc ARDAKİ SANCILARA GRİPİN KİNİNLİ FAYDALIDIR!Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Baş/diş,adale ve sinir ağrılarını derhal teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1955
  • Muratla Lefterin arasındaki fark nihayet dün 12 reye düştü Ankelimize gelen cevaplardan tasnife tâbi tutulanları peyderpey bildirmeğe bugün de devam ediyoruz MURAT GÜLER Daha evvel gelen:1424 D.Kekeç,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Fransız Meclis Heyetinin Ankaradaki temasları Sayar tarafından kabul edilen heyet Meclidünkü müzakerelerini de takip etti sın THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,17 Büyük Millet Meclisinin davetlisi olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Feci bir kaza t Bast ara fi 1 incide devrilmiştir.Devrilme esnasmda yolculardan Yaşar Bulut,Muhittin Ülger,İhsan Altıok.Sadık Demir,Necati Eroğlu,Osman Eralp,Sultan Apaydm,Hüsnü Ozkaynak ve Murat Ozka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Lodos fırtınası Bandırma ve Bursada tahribat yaptı Şiddetli deniz yüzünden gemi ve motörler sefere çıkamıyor.Bursada fırtınadan yıkılan bir duvar bir hamalın ölümüne sebep oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Başvekil bugün yurda dönüyor t Baştarajı 1 incide Başvekil Adnan Menderes'in riyasetindeki Türk Heyeti müzakereleri müteakip hususi bir S.A.S' uçağıyla Türkiye'ye hareket edecektir.Menderes'in saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Gökay,hiç kimse ölmeden toprağa giremez,diyor Baştarajı 2 incide hususta şunları söylemiştir:c—Alâkalılara derhal emir verdim.Bu hususta mevcut kanun ve talimatnameleri tetkik ederek,buna sebep olanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Sağlık bütçesi t Baştarafı 1 incide yanda verem mücadelesinde gerektiği kadar netice elde edilemediği,bilhassa Cenup vilâyetlerimizde şiddetle hissedilen trahom salgınının senelerden beri önlenemediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Diyarbakır'da muhtar seçimini D.P.kazandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)DİYARBAKIR 17 Şehrimiz Fatih mahallesi ile 7 köyde yapılan muhtar ve ihtiyar heyeti seseçimlerini D.P.kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • TOPLANTI İLİM YAYMA CEMİYETİNDEN 15/Ocak/1955 cumartesi günü saat 15 de toplanması mukarrer kongremizin ekseriyet olmadığından 22/Ocak/l955 cumartesi günü saat 15 e talik edildiğini ve muhterem azamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • HİCRÎ Sili RUMÎ 1ST* 18 İSTI O miri yeterve 28 Ocak 1066 Ocak f VAHİT VASATİ EZANİ Günef Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 723 12.24 UM 17JÛ7 1848 847 2.1« tJI 9.46 1240 İJS 12 Jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • ııiMiiMiiMiıııiHiııııniHiıınnııtım BULMACA 1 23456789 SOLDAN SAĞA:1 Kuzey doğuda bir kasaba.2 Yankı Para korugam.3 Dint bir ziyareti yapmış olan Çimen ve çiçeklerin tanzim tekli.4 Kadar Giyim'in ardın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yatnada okulunun 18 Ol 30/Ocak/1955 tarihleri arasında m UÇAKSAVAR atıfları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SUUSTU TOP ATIŞLARI yapüacagtn*.2 Atıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Murakıp Muavini Alınacaktır.Divanı Muhasebat Reisliğinden Teşkilâtımızda münhal bulunan murakıp muavinliklerine Hukuk.Siyasal Bilgiler ve iktisat Fakülteleriyle Yüksek iktisat ve Ticaret Okulları mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • ji Yayınlaruüın Son Kitabı KADINLARIN CİNSİ HAYATI HAKKINDA Kinsey raporu Kadın denen meçhulü tanımak,kadın karşısında muvaffak olmak ve onu bütün cins!ve ruh!hususiye ti eriyle anlayabilmek için bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Bir polis müfettişine trafik cezası kesildi t Bu t» J de fettişi,memurun hareketini gayet mâkul karşılamış ve ceza zaptını imzalamıştır.Abdullah Celkan,dün yazılan cezayı ödemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Çalışma Enstitüsü dün açıldı A Banttıratı Birincide Vekil bu konuşmasında ezcümle şunları söylemiştir:Sıhhatli bir Sosyal Politika,her memleket için bir istikbal teminatı olduğu gibi,sulh ve adalet es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM SİZİ ORDU LİSTESİNDEN SİLERİM GENERAL ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Sene 1794.Fransa'da Robespierin koyu bir diktatörlüğü hüküm sürmektedir.Her gün binlerce insanın bast cellâda teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Ruslar peyk memleketlere atom malzemesi verecek Sovyet Hariciye Vekâleti elde edilecek enerjinin sulhçu gayeler uğruna kullanılacağını belirtiyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,17 Sovyetler Birliği atom e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Mısır,Irak'a nota verdi t BaştaraU 1 incide Diğer taraftan Mısır Hariciye Ve kili Mahmud Fevzi sıra ile Irak,Suriye,Lübnan,Libya,İngiltere,Amerika,Yemen ve Suudî Arabistan elçilerini kabul ederek,Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Hariciyede 2 yeni tâyin [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA 17 Hariciye Vekâleti yeniden bazı tâyinler yapmış,bu arada Budapeşte Büyük Elçiliğinde Müsteşar Mahmut Ömer'i merkez'e,merkezden Celâl Ziyal'i Bud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Amerikan bütçesi 62 milyara çıktı t Baştarajı 1 incide lara baliğ olacaktır.Devlet varidatı yeni malî yıl zarfında 60 milyar dolar tahmin edilmektedir.1954 malî yılında bu rakkam 64.700.000.000 a bali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Ev kiralarının tesbit şekli Baftaraft 1 incide sonra yapılacak binalara şâmil olmamasıdır.Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra inşa edilecek menkul ve gayrimenkuUer,kanunun şümulü dışında kalacaktır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • BAYGINLIK.ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 Damla JVervital Gaibin mallarının haciz ilânı Firar suçundan maznun olarak takip edilmekte olan Kozan Sokutaş köyünde mukayyet Haydar oğlu 1315 doğumlu Veli Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • ZAYİ ZATİ 14327 plâka sayılı otomobilin trafik ruhsatını zayi ettim,yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü olmadığını bildiririm.Üzeyir Üzdcnlzci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1955
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare ABDİ İI'EKÇİ.Basddıfıı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L 0 Aylık 17 T.L 3 Aylık M,HNMM.wwm 8 Tİ* 1 Aykk 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.01.1955
  • Nuri Boytorun,Sadullah Çiftçioğlu ve Esat Kazancıoğlu Macarlarla olan güreşler hakkında neler diyorlar?Nuri Hoca "Dünya şampiyonası için güreşçilerimize oyunları daha iyi öğretmeliyiz,diyor Bir spiker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • Ordu Takımımızın Suriye karşılaşması dün tehir edildi Süriyede aleyhimize cereyan eden nümayişler sebebiyle 28 Ocak'taki Türk Sariye ördü karmaları maçı yapılmayacak Ordu takımımızın 28 ocak 1955 cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • Liglerin tehir edilmesi 1 e karşı 9 oyla reddedildi Ordu takımı maçları için Galatasaray liglerin bu hafta tehirini istemişti Galatasaray Vefa maçı için Avusturyadan acele olarak hakem istendi Profesy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • İPLERDEN DÜŞEN BOKSÖR Hoüy Mins ile Rocky Castellani arasında yapılan boks maçında enteresan bir hâdise olmuştur.Rakibinin yumruk darbesinden kurtulmak isteyen Castellani,iplerin arasından yere düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • İngiltere İtalya gen;takımlar maçı İngiltere İtalya genç takımları millî futbol maçı yarın yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • r,«Yılın Sporcusu» anketimize gelen cevapları 6 ncı sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • YAKOVOS BİLEK'tN cezası tahakkuk etti Tertip komitesi azalarına hakaret ettiği iddia edilen Bilek'e 1 ay ceza verildi Kulüp idarecilerine ve tertip karet ettiği hususunda karara var komitesi azalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • 'i'HUi jlfTHTttOîrritaır Sarajevo Ankara'da Ordu Karmasına yenildi.Bu,Yugoslav takımının memleketimizdeki ilk mağlûbiyetidir.Ordu takımı Yugoslavlara karşı çok iyi bir oyun çikarmifttr.Resimde 2-0 Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • F.Bahçe ve G.Saray klüplerine verilecek hâtıralar için taraftarların teberruu devam ediyor.Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • İSTANBUL BOKS KARMASININ KADROSU TESBIT EDİLDİ İtalya ve İspanya millî boks takımlarına karşı millî boks ekibimizi teşkil maksadiyle İstanbul bölgesi boks seçmeleri cumartesi ve pazar geceleri G.Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • Klüplerden Haberler FENERBAHÇE Basketbolcu ve jûtbolcu Yılmaz Gündüz'ün nikâhı yarın kıyılacaktır.BEŞİKTAŞ Santrfor Ercan yarın antrenmana başlayacaktır.BEYOĞLUSPOR Futbol bağkaptanlığına Koçi Kondidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1955
  • mm mm CTAMI FY Yakinda şehrimiz* gelecek olan 40 yaşındaki,dünyanın bu en meşhur tag açığı hâlâ bütün kudretini göstermektedir.Arsenal ile beraber yakında seyredeceğimiz STANLEY MATTHEWS Onun hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor