Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

  • Milliyet, Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Anlaşmanın akisleri Menderes,«Karar,dost muhitlerde memnuniyet yaratmıştır» dedi [ANADOLU AJANSI RADYO] BAĞDAT,14 Başvekil Adnan Menderes,Hariciye Vekili Fuat Köprülü,Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu ve
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • ŞİMŞİR TARAK J MESELESİ I İhracat şöyle geldi,böyle e E gitti,dış ticaret açığı şu ka-e Ş d«u.çıktı,bu kadara indi,hü-E kûmet falan transferi yaptı,E E filân transferi yapmadı,iyi,hoş ama,memleketin u
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Fransız Meclis heyeti geldi Mebuslar arasında ses duvarını ilk defa aşan sabık hava vekili bulunuyor [İZZET S.SEDES] Kısa bir müddet evvel,Fransa Millî Meclisinde Batı Almanya'nın silâhlanması hususun
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİ i Maarif Vekili,Üniversite gtinltik politikaya âlet edilemeyecektir,dedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Üç gündenberi Maarif Vekâleti bütçesini müzakere eden Bütçe Komisyonu bu
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Meclis dün kayıp Müze eşyası meselesini görüştü Maarif vekili izahat verirken müşkül duruma düştü ve meb'usların protestosu arasında kürsüden ayrıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Uç,dört gündenbe
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • SERVETE KONDU!28 yaşındaki bu güzel Chicago'lu kadını düne kadar kimse tanımıyordu.Bugün herkes ondan bahsediyor.Sebep:Mrs.Mollle N.Bragno,büyük annesinin ve amcasının «ıMmtı neticesinde,İS.S milyon d
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • NE BEKLENİYOR?Resimde görülen in salaş bina,Gedikpasa muhiti sakinleri için,huzursuzluk mevzuudur.Çünkü cadde üzerindeki bu bina,her an yıkılmak tehlikesi karsısındadır.Tahta yamaların bile taşıyamaya
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • pfoottdtt bu Üç taşralı FEN Fakültesini üç tafralıya 600 hin liraya satmışlar.Klâsik dolandırıcılıklardan biri.Fakat bu fakülte yeniden inşa edilirken temel hesabının yanlışlığından dolayı milyonlarca
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • I.ŞEHİR DIŞINA TAŞİNACAK GENELEVLERE OTOBÜS İŞLETİLECEK Gazeteler)ğ ''ıllllllıllllllllllllIIIIIII.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Akhisarda milyarlık bir define aranıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 14 Manisa'nın Akhisar kazasında meşhur İmparator Kreuzüs'e ait milyarlık bir define aranmaktadır.Bu maksatla Dağdere köyünde ağzı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • ALTI GÜNDEN BERİ HİÇ BİB TERDE GÖRÜNMEYEN MUHTAR ÜZEYİB Bir muhtar kayboldu Ozeyir Kurum'un bir cinayete kurban gitmesinden endişe ediliyor Rami Nahiyesi Taşlıtarla Küçük köy Muhtarı Üzeyir Kurum,6 gü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Paris-Bonn anlaşması Adenauer ile Mendes France arasında yapılan görüşmelerde tam bir anlaşmaya varıldı f ASSOCIATED PRESS] BADEN BADEN,14 Fransa ya Almanya Başvekilleri Mendes France ile Dr.Adenauer
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • İkramiye Plânı PAZAR Sayımızda:GARANTİ BANKASI' nın ilk çekiliş zengin ikramiye plânını okuyunuz.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Toskana grandüşesi B o r g e z e prensesi Canova'nin meşhur heykelinden)Napoli kraliçesi if if.iftf-tf.*f.tf.if.tf,*f.VV.if.t.if.if.il.if-V Bir tesadüf,tarihin seyrini değiştirdi.Osmanlı Hü-kûmdan 3.S
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • AUT D İl CPCUÇİ7| lif İnsanın sarhoşu,hem de sağa sola yalpa vuran cinsten sarhoşu olur da,knmyo-Atli DM rilfcIwla»İBİI\nun olmaz mı?Amma kamyon makinedir,alkol İçmez diyebilirsiniz ama,bunlardan ne ç
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • ANKARADA fecî bir kaza Reisicumhura takip arabası bir ağaca çarptı,bir polis öldü,3 polis de yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Bugün saat 13,30 da Reisicumhur Celâl Bayar çiftlikten dönerken
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 15.01.1955
    • Menderes dün Şam ve Beyrut'a gitti Suriyede Menderesin 4 saat devam eden ziyaret ve müzakereleri esnasında hiç bir müessif hadise vuku bulmadı [ANKA AJANSI] BEYRUT,14 Başvekil Adnan Menderes'in riyase
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
  • Milliyet, Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • DAĞLAR KRALI Tefrika No.107 Yazan:REFT CFVAD ULÜNAY Altı parmaktan başka herkes Eihemden korkuyordu».Pehlivan,akşam üstü eski arkadaşının evine varmıştt O da yavaş yavaş köye doğruldu.Ethemm hakkı var
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • demir yumruk t' M izen:JOHN C.MÜBPHî h e ı_e/vAie simden K02k:uvORu/H sow
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • i—I Çocuğun böğründe de kan vardı.Entariye takılan daim sivri ucu derin surette böğrüne saplanmıştıölü gibi sararmış olan Isfendiyar:Bu fecî işte!diye soludu.Şakaklarından terler sızıyordu.Küçüğün nab
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • MEVLİD İstanbul Barosu avukatlarından sev» glli babamız.MEHMET FEVZt BAZMANOĞLU'nun vefatının birinci yılına tesadüf eden 16/1/955 pazar günü ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Kemal Paşa Camiinde m
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • TURlST MEVKİ 799 ti f LONDRA 1 PM ISTANBUL» WA.Hilton QtcNfa I?i9»-J30i6-8(H22 t-otu P ijı C'ciı Uoitı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • SİNEMALAR j BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Esirler Gemisi» Alan Ladd Patricia Medina Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Titanlk Faciası» Barb
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • 0.11 ı 11f¦ 111•1111111¦111¦ 111¦ı•111¦1111s a11111111111rı1111j¦11.i¦111 111111 I Plân nerede,biz nerede!TT unııs'ta bir Arap inşaat kalfası bir Prens I için ev yapar.Sıhhî şartlara ne derece riayet
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • fRİSÂ HABERLERİ SON yayınlanan bültene göre,tedavüldeki paramızın miktarı 1 milyar 530.013.140 liradır.DÜN limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 545.474 lira tutarında çeşitli mal İhraç edilmişti
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • ACI BİR KAYIP Aydm'm eski ailelerinden ve-eşrafından,muhitinin sevilmiş simalarından,Sadıka Sarı'nın eşi,Erdoğan Sarı,Jale Sanver ve Lâle Karacan'm babaları,Kâzım Nuri Körtiş'ün eniştesi,Ümit Sanver,E
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Faaliyetini tatil eden fabrikaların durumu Ham madde darlığı ve bu yüzden faaliyetini tatil veya tahdit zorunda kalan fabrikaların durumu ele alınmış bulunmaktadır.Bu cümleden olarak dün İş Bulnta Kur
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Belediye dünden itibaren kuzu kesimini yasak etti Bundan böyle 4 liradan fazlaya et satışı yapan kasaplar çok ağır şekilde tecziye edilecek Kuzu etinin lüks bir madde gibi Kuzu etinin lüks bir meta ol
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası D
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Cezaevinde cereyan eden biı hadise adliyeye intikal elli iddiaya göre,Cemal Üzdoğan isminde bir gardiyan,mahkûmlara para mukabilinde bıçak satmış Sultanahmet Cezaevinde cereyan da,yalan şahadetten dol
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • 1954 ün EN TALİHLİ ADAMI KIRIKKALE'DE A K B A N K İN 7054 Numaralı Cüzdan Sahibi B.KADİR SALNAN Geçen yılın büyük ikramiyesi 2500 altını Kazanan Talihli Bu sene de yeni Şanslar sizi bekliyor TABIN MİL
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Kantar memurunun kömür satışı ile alâkası yokmuş Kuruçeşme kömür deposunda 4 numaralı kantar memuru Osman Beşir,dün gazetemize gönderdiği bir mektupta,kömür satan şebeke ile hiçbir alâkası olmadığının
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Kasım Gül ek yarın Amerika'ya gidiyor Şehrimizde bulunan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek bugün saat 11.30 da partinin il merkezinde bir basm toplantısı tertip edecektir.Bilindiği gibi,Kasım Gülek ya
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 Ocak çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Belediyenin getirttiği portakalların kilosu 60 kuruş Belediyece istihsal bölgelerinden mubayaa edilen portakallar,dün şehrimize getirilmiştir.7000 kilo tutarında olan portakallar Aksarayda ye Üsküdard
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Haliç vapuru bir moförle çarpıştı Denizcilik Bankasının 4 numaralı Haliç vapuru dün sabah Yemiş iskelesi önlerinde 300 tonluk Platin isimli motöre çarpmıştır.Sademe neticesi Platin motorunun kıç taraf
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • TURİST MEVK Tl.DÜSELDORF PM PajvAmerİGUU ISTANBUL!T.H.n.HHtM Olth ftL I2b95 8J016-8012Î ANKARA:Mut't Pıi«ı OlHı Ui:1368ı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • I I II II Mart Keşidesine Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kura Numarası SOS PARA YATIRMA GÜNÜ 26 Ocak 1955 Çarşamba İSTANBUL BA
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 15.01.1955
    • Açık Teşekkür Sevgi» annemiz Fatma m hastalığında ziyarete gelen ve vefatında bizzat cenaze' merasimine iştirak «dön,gelemeyip de telgraf veya mektupla taziyede bulunan bütün akraba,dost ve ahbaplarım
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
  • Milliyet, Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • TURİST MEVKı TL.NEWYORK^ PM Pı\h fERiCta İSTANBUL:Tiktim,Oltlı.Ttl;İ25SS I3D1HÛ«ÎÎ ANKARA:»nktıt tt)u OttU Ttl:»JM1
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • ^Eih.^iag.«i—t,3 [REUTER TÜRKTEL] UÇ POPUMU devimli Down Adams,bu hafta Londra'da hir erkek çocuğu dün-HLHO ft yUUUUU yaya getirmiştir.24 yaşındaki artist,42 yaşındaki Prens Vittorio Massim© tie geçen
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • r TURİST MEVKİ TL.BEYRUT P/wAMERicm İSTANBUL)T.kılm.Hilton OUII,TU:KJW MOIMOm ANKARA:fatkırt P.ıı OttU Til:İJHI
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • 6 GÜN KALDI Her 150 liraya bir kur'a 3 0 1 Talihli ikramiye kazanacaktır:•k 1 kişiye apartman dairesi ir 280 kişiye para ikramiyesi if 10 kişiye cihaz sigorta poliçesi ir 10 kişiye tahsil sigorta poli
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • YA* HAS ULUN AY I Diyanet işleri Reisliğinin tavzihi Diyanet işleri Reisliğinden şu tavzihi aldık:«6 ocak 1955 tarihli gazetenizin 3.sahlfesinln «Takvimden Bir Yaprak» ş I sütununda,«Diyanet İslerinin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • Ali Han babasının yerine geçmiyor [ANADOLU AJANSI] BOMBAY,14 Bugün buraya gelen Ali Han,babası Ağa Hanın yerine 20 milyon nüfusu bulunan İsmailiye mezhebinin başına geçeceği hakkında kendisine atfedil
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • f TURİST MCVKİ 640 a FRANKFURT PM i ı ^H İSTANBUL:Trtılm,H.ıio.OttU.TM:I2b95 8331610423 ânkı» P«teı OM Tilt MHI
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • IREUTER TÜRKTELJ "TflPII7 A nA MAÇAI I AH ğin^ve kadar ^ide urutMrt MM binbir kadında bu kadar iri bir «topuz» görnıcmişsinizdir.Hele bu topuzun ortasına bir «Klip» yerleştirmek kimin aklına gelebilir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • Fransız Başvekili Mendes France,ltalyanı Başvekili Scelba ile beraber JMendes France,İtalya ile neden yakınlık tesis etmek istiyor Fransız Başvekili,iki milletin hür dünyaya daha faydalı olabilmeleri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • Kosta Rika'da harp devam ediyor Bu harbin dahili mi yoksa harici bir harp mi olduğu hâlâ anlaşılamadı r ASSOCIATED PRESS SAN JOSE 14 Üçüncü gününe giren Kosta Rika harbi hakkında tahkikat yapmak için
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • İngiltere'de gizli bir atom vesikası çalındı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,14 Daily Herald gazetesi bu sabah büyük manşet altında neşrettiği bir haberde,çarşamba günü Londra'da bir resmî daireden «gizli bir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 15.01.1955
    • Soğuk algınlığının tesirli ilaçlamam Giriş ve çıkışta askerî bir müfreze gibi insanın önüne sıralanan Paşam,paşam diye dil döken tellaklar olmasa,göbektaşı âlemlerine doyum olmazdı Terlik veeer.Mermer
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
  • Milliyet, Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • xv.v.v.x SAĞLIK FİLMİ YOLCU YOLUNDA.Jam® İnsanlar,her nedense 65 yaşına gelenleri tekaüde sevk ediyorlar.Halbuki 50.000 ciltlik kütüphanesinin başında durmadan çalışan 87 yaşındaki meşhur müverrih Ber
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün yıldızınızın tesi-f^,ri,mesleğinize ve sosyal durumunuza ait ihtirasla-rznız üzerinde toplanıyor.Ve size yükselme imkânları bağışlıyor.Bu sahada teşebbüs fırsatını
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • [AP.l J fi h II Uf 4 y H A Holhjwood'un tanınmış artisti ye-U II II If a y II C ni kartn üe ç^g,halayından BALAYINDAN DÖNDÜ SsrS^E^E simde Johnu San Francisco hava alanında karısını uçaktan indir' dki
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • 18 Ocak Salı suareden itibaren ŞAN SİNEMASI İ^&H PARİS-NİCE RIVİERA EKSPRES REVÜSÜ Temsillerine başlıyor.NOT:Edirne'deki sel âfeti yüzünden geciken Riviera Ekspres Revüsünün evvelce satılmış biletleri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • Mevsimin şahane süper filmi.AŞK MÜZİK ve GÜ-ZELLİKLER Şaheseri RAPSODİ ELIZABETH TAYLOR VİTTORİO GASSMAN 180cak Salı akşamı YENİ MELEK'te Bütün hafta seansları için bilet satışına başlanmıştır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • MIZMIZ POLİS ROMANLARININ UĞULTUSUNU BASTIRACAK BİR NARA-En güzel kadınları en amansız haydutlardaa koruyan Newyork hâkimi Mayk Hammerin hayatından alınma,kendiniz yaşamışsınız gibi ömrünüzün sonuna k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • I(Ç)Çocuklara tavsiye)edilebilecek filmler i Hazırlayan:TUNCAN OKAN II.lllltJIMI!IlllltllllllliI IlllllllKil III I I 111 I IIILllI IlllllI III 11.11 I 11 11111 I i 111 M 1111 111111111 11 FİLMİN İSMİ
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR~~{ ISLAH FÜTUHATI Yazan:Ali Rıza SAĞMAN tslâmda kıymet "Nesep„de değil,"Hasep„de idi 5 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ îslâmın ulu Peygamberi 632;yıUnın bir rebiülevel günü ra
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • Şurada burada,koparılamayacak epey alacağım vardır.Geceler gebedir.İşportacılıkta da bir kıza âşık olacağım hiç aklımdan geçmezdi!Ağzım yanmıştı bir kere.Aynı halt tekrar işlenir miydi?Gel gör ki,gönü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • Parça yokluğundan bir çok kamyon çalışamıyor Almanya,İngiltere ve Fransa'dan ithal edilen kamyonların yedek parçaları piyasada bulunamamaktadır.Bu yüzden bir kısım Kamyonların işleyemez hâle geldiği b
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • Millî Saraylarda yangına karşı tedbir alınıyor Milli sarayların,vukuu muhtemel yangınlara karşı korunması için yeni tedbirler alınacaktır.Bu hususta istanbul Valiliğince hazırlanan rapor,hükümetçe tas
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 15.01.1955
    • MARGARET kasa geçirdi Otomobili bir başka arabayla çarpışan Prensese kaza sırasında hiçbir şey olmadı [ASSOCIATED PRESS] ROYSTON,14 Prenses Margaret dün gece bir otomobil kazası geçirmiş fakat kendisi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
  • Milliyet, Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • m imini.ııı.ııt.miminin t Itfff t 111 II4M1 tM A TÂRİH 1 Ayağında donu yok,{fesleğen takar başına!I ünlük bir gazete adına bir namlı edîb-muharrir tayyare ile V7 devriâlem seyahatine tıkar.Çocukluğumd
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • ve güzel karısına geçti hareket etti.Uman Kralı Seyyid Sait de dört bin Arab askeri ve üç gemiyle bu kuvvetlere katıldı.Bu donanma kısa zamanda Yoasmi'lerin şehirlerini ve korsan donanmalarını öylesin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • Günün modasında yeni bir renk ahengi Günün modasında yeni bir renk ahengi var:Kahverengi siyah.Işdtısız,loş iki renk şimdi zarafet dünyasının pırıltısı.Hayret.Moda üflüyor,efsun ediyor.Siyah,şimdi bir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • CiSCO Kİ D VAHU AOf*W3 9A9T M\SAMKÎ.WT*L.P»-M^ B-TBUft* HB"«e YBCT «HB/IA i.«1 îzenier:JoseSaEalînas,fî6dJleed
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • HeiMxftt* I I BİR ASK HİKAYESİ i I MAZİYİ UNUIAN ADAM TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ 5 Suat,intihar teşebbüsü yüzünden hafızasını kaybeder.Hastahane-S ğj den eve döndüğü zaman,karısı,kendisi için
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Beyoğlu santral binası tevsiatı vahidi fiyat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu inşaata ait ihale evrakı 20 lira mukabilinde istanbul Telefon
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • ITCAİVPPİ nrpİl Japon itfaiyecileri her sene bu za-I rHII tül ULUI imanlarda,an'anevt gösterilerini PAMDA7 MIIDADCIfl tertip ederler.Geçen hafta Tokyo'-UM İYİ DAL IVIUDAİYİ-IV!oVki Kraliyet Sarayının
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • Halk Kültür Cemiyetinin müteşebbis heyeti Şehrimizde kurulması kararlaşan Halk Kültür Cemiyetinin ilk müteşebbis heyet toplantısı,dün sabah Vilâyette Valinin başkanlığmda yapılmıştır.Hazırlanan nizamn
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 15.01.1955
    • BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE TÜRK ORDUSUNA SİLAH TAŞIRKEN İNGİLİZ ESİRLERİNİ DE KAÇIRAN Adanalı ölüm tüccarı e* Bodosakis,dünyanın en zengin adamı mı Hayatında üç defa iflâs eden milyarder Bodosakis,Atatürk
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
  • Milliyet, Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • baş,diş.adale,sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen bütün ağrıları teskin eder mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • MAÇKA ŞARK GAZİNOSUN'da Her Cumartesi ve Pazar geceleri Elektro Kitarist «JOHNY» KUARETİ ve Şantörleri Perşembe akşamları Sulukule Ekibi Tel:86560
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • ELMA İHRACATÇILARINA Bölge iktisat ve Ticaret Müdürlüğünden Elma ihracatının denetlenmesine dair nizamnamenin 13 üncü maddesi hükmüne göre,1954 1955 mevsim yılında ihraç olunacak standard elma çeşitle
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • Letter 1345,M.Güler 996,T.Seren 507 reyle başda gidiyorlar.Yılın sporcusu anketine gelen cevapları peyderpey neşretmeye devam ediyoruz «Yılın Sporcusu Kim Olabilir?anketimize gelen cevapları neşre dev
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • AKŞAM Kıs mevsimi için hazırladığı yenilikleri sunuyor 18 OCAKTA 10 YENİLİK 1 ORHAN KEMAL,SAMIM KOCAGÖZ VE BÜTÜN GENÇ HİKAYECİLER Muzaffer Buyrukçu,Afif Yesari,Faik Baysal,Mehmet Şeyda'nın hikâyelerin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • SÜMERBANK 1955 YILI İKRAMİYE PLANI Fevkalade keşidelerle birlikte 10 ÇEKİLİŞ ANKARA MİTHATPAŞA CADDESİNDE,İSTANBUL GÖZTEPE'de APARTMAN DAİRELERİ HER KEŞİDEDE 20.000.liradan aşağı olmamak üzere ÇEŞİTLİ
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
    • 15.01.1955
    • îcykoz Mahkemesi Başkâtipliğinden Gayrimenkul satış ilânı 954/1 Hissedarlar arasında kabili taksim olmadığından Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/4/1954 tarih ve 951/16 esas ve 54/81 karar sayılı ilâm
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6
  • Milliyet, Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Bir muhtar kayboldu t ^^tarafı 1 incide mesi veya intihar etmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirmiştir.43 yaşında ve üç çocuk sahibi olan Üzeyir Kurumun hiç kimseye birşey söylemeden ortada
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Meclis dün kayıp müze eşyası meselesini görüştü t Baştaraft 1 incide nay'ın sergi açık kaldığı sırada diğer Avrupa memleketlerine seyahate çıktığını,bunun bir suç teşkil ettiğini söyleyerek zarar hakk
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • 24 AY VADE İLE N KIYMETLİ ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANIYOR Bütün medeni vasıta ve teşkilâtiyle kurulacak olan eski Bakırköy Baruthane sahasındaki KÜÇÜK ŞEHRİN plânlan süratle yapılmaktadır.Bu sahada 15 k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Sizi herkesten uzaklaştıran muannit ağız kokusunuj KLOROFİLLİ Mental TABLETLERİLE bertaraf edebilirsiniz Mental TABLETLERİ Soğan,Sarımsak,içki tütün ve vücuttan intişar eden bütün Nahoş kokulan gideri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • GARANTİLİ-SATILIK ARSALAR 6 ay sonra yüzde 15,bir sene sonra yüzde 30 fazlasiyle isteyenden arsalar geri alınır.Arsalar Florya batı sahilinde,Deniz» cilik Bankası memurlar kooperatifi arsaları ile inş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • SOLDAN SAGA:1 Bir mizah sanatı.2 Sakaryanm merkezi.S Parça,kısım.4 Bir balık azmanı.5 Bir kuleli semt.6 Uzlaştırıcı.7 Bri nefi edatı Azotlu bir madde Bağışlama 8 Eski bir başpehlivanın soyadı.9 Sapa İ
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Zeki Afüren bu aksam saat 21.15 den 21.45 e kadar devan edecek şarkılar programında 6 şarkı söyleyecektir.San'atkâra bu seansında Sadi İşilay,Fikret Kutluğ,İzzettin Ökte ve Vecdi Seyhun refakat edecek
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Fransız Meclis heyeti geldi t Baştarafı 1 incide rey kullanan,Cumhuriyetçi Sosyalist Partisine mensup Seine Mebusu ve Millî Meclis Reis Vekili,Heyet Başkanı Gaston Palenski,Türkiye'ye gelmekten duyduk
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada okulunun 18 ilâ 30/Ocak/1955 tarihleri arasında UÇAKSAVAR atışları ve 15-16-17 ve 18/Şubat/1955 tarihleri arasında da SUUSTU TOP ATIŞLARI yapılacagtır.2 Atışla
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Komisyonu Başkanlığındantsianbul Liseler Satmalına Cinsi T.F.Miktarı tik tem.Cinsi T.F.Miktarı ilk tem.T.F.Kr.Miktarı Kilo tik tem.Lira T.F.Kr.Miktarı Kilo tik tem.Lira Pirinç 110 3000 247.50 Soğan 23
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • SATILIK EMLAK İstanbul Defterdarlığından:Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 561-255 Kadıköy,ibrahim Ağa mahallesi,Koşuyolu 1991 149.33 arkasında,Sabitbey sokağı,56 pafta,248 ada,7 parsel,Vergiye göre en
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • üniversite bütçeleri t Bastarafı 1 incide site Sitesinin yakında tamamlanacağını yine İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde kurulacak Atom Enstitüsünün de 1955 senesi içinde faaliyete geçmiş olacağın
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Paris Bonn anlaşması BnştaraU Birincine iki devlet adamı,yeni bir Sovyet notasının kendilerine ulaştırılmasından sonra bu karara varmışlardır.Kremlin dün gece ilgili Batı Avrupa devletlerine verdiği y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Ffaderes dün Şam ve Beyrut'a gitti t Baştarafı birincide Lübnan Cumhurreisi tarafından bu akşam 'ürk Hey'eti şerefine bir ziyafet verilmiş ve bir balo tertip edilmiştir.Bildirildiğine göre Başvekil Me
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Akhisarda milyarlık bir define aranıyor t Baş^.afı 1 ide rada yapılan bugünkü hafriyatta bir çok heykeller ve antika eşya bulunmuştur.Kazıya ehemmiyetle devam edilmektedir.Bundan başka İzmir'in Kemalp
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Anlaşmanı t Baştarafı 1 incide Menderes'in beyanatı Başvekil Adnan Menderes hava meydanında Iraklı ve yabancı gazetecileri kabul etmiş ve kendilerine beyanatta bulunmuştur:«Arkadaşlarım ve ben hakiki
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • BREZİLYADAN YÜKLENEN DERİLERİMİZ İhtiyaç sahiplerinin,İstanbul Bölge İktisat ve Ticaret Müdürlüğünden alacakları belge ile satışa arzettiğimizi bildiririz.Adres:Mustafa Saraç İsten bul Telg.Ad.SARAÇ İ
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1374 15 137» Cemazl vclcwe 20 Ocak 1855 Ocak 2 VAKİT VASATİ EZANİ UM T.24 12.23 14.50 17.04 18.40 5.38 2.20 719 9.46 12.00 1.37 12.35 J
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 15.01.1955
    • Mieiiuef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yaz\islerini fitlen idare ~jn ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TL 6 Ayhk 17 Tl 3 Ayhk.9 Ti.1 Ayhk M.3 T.L.ECNEBİ M
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
  • Milliyet, Sayfa 8
    • 15.01.1955
    • ]BEN OLSAYDIM.J Yılın Sporcusu* anketimiz bizi hem memnun hem de müte essir edecek bir hava içerisinde devam ediyor.Memnu-nuz,zira anket tahminimizin çok fevkinde bir rağbete 3 mazhar oldu.Bu suretle
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Basketbol maçları Spor ve Sergi Sarayının Türk Macar güreş temaslarına tahsis edilmesi,bugün ve yarın yapılacak I ve II nci küme basketbol lig maçlarının tehirine sebebiyet vermiştir.Bugün yapılacak Y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • ISTANBUL KARMASI BOKS SEÇMELERİ Millî takımı tesbit etmek için yapılacak müsabakalar,Galatasarak Kulübü salonunda bu gece saat 20.30 da başlıyacak.Önümüzdeki ay içinde İtalya ve ispanya'da yapacağımız
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • F.Bahçe ve G.Saray klüplerine verilecek hâtıralar için taraftarların teberruu devam ediyor.Fener bahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Mısır ü!garfstan O O berabere kaldı KAHİRE 14 T.H.A.Bugün Mısır ve Bulgaristan mili!takımları arasında saat 15.30 da Kahire'de oynanan maç 0-0 berabere neticelenmiştir.Maç,Bulgar takımının baskısı alt
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • FENERBAHÇE BUGÜN K.PA$AYLÂ OYNUYOR Sarı Lacivertliler geçen devredekinden farklı olarak maça kamp hazırlığı ile çıkacaklar PROFESYONEL ligin ikinci devresi,herhalde «zorlu» geçecek.Çekişmeli oyunlara
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • BUGECEYAPILACAK MAÇLARIN PROGRAMI J 52 KİLO:AHMET BİLEK BARANÎA 57 MUSTAFA DAĞISTANLI HODOŞ 62 MÜZAHİR SİLLE POLYAK 67 BURHAN PANDÜL TARR 73 KAZIM AYVAZ SİLVAŞİ 79 İSMET ATLI GURİÇ 87 ADİL ATAN KOVACS
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Som dakika CELAL ATİK 73 kilo'ya indi Yarm gece Macarlara karşı güreşecek olan Celâl '"Atik dün 73kiloya inmiştir.Dünya şampiyonumuz iki gün içinde 6,5 kilo düşmüştür.Atik 79,5 kilo gelmekteydi.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Macar milli fakımı 955 fe 19 ma;yapacak BUDAPEŞTE,14 T.H.A.Macar Futbol Federasyonu 1955 programını tesbit etmiş bulunmaktadır.Bu programa göre,12 si Budapeşte'de oynanmak üze.e Macar millî takımı,19
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Mustafa DAĞISTANLI Bu gece Macarlara karşı güreşecek oları dört kıymetli Greko-romenci güreşçimiz Müzahir SİLLE İsmet ATLI Hamit KAPLAN Türk Macar Mîllî güreş teması bu gece yapılıyor Greko-Romen stil
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 15.01.1955
    • Fenerbahçe'nin yeniden getirtmek istediği eski antrenörü NOLNAR gelemiyecek mi Macar futbol antrenörü İgnae Molnar'ın,Fenerbahçeye geleceği haberi spor çevrelerinde günün mevzuunu teşkil etmektedir.Mo
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor