Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • Trafik polisinin karakola tayini Cumartesi günü akşamı saat 20 de Taksim meydanmda mebus Firuzan Tekil ile trafik memuru Muzaffer Acar arasında bir tartışma olmuşturt Devamı Sa.7,Sü.5 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • RÜÇHAN ÜNVER] VAN KARMAN,İSTANBUL REHBERİNİ TETKİK EDİYOR "ROKETLERİN MUCİDİ 13 üncü asrın Türkleridir NATO Havacılık Grupu Başkanı Von Karman Türklerin kullandığı okun jet uçaklarının en iptidaî şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • ANAYASA Profesörünün konferansı King Hall,iktidardakiler sakin,muhalefet ise hükümeti gözden düşürmemeye çalışmalıdırlar,diyor Şehrimizde misafir bulunan İngiliz mütefekkiri ve Ingilterenin 1 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • ttXJliE Türkiye-Irak 1 anlaşmasının I ehemmiyeti E Menderes'in Irak seyahati h E büyük başarı ile neticelendi» E E Sağlanan vaziyetten memle-E_E ketimiz hesabına,Irak hesa-E E buna,bulunduğumuz bölgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • 700 m P m m &Sl [RÜÇHAN ÜNVERJ Rilmoro1 Vali Narorlo')İstanbul Valisi,dün Üsküdar'daki Mlt-DI imece,idil nerene I luup^ Kw Eııstttüsttntt «lyaret ederek talebelerle bir konuşma yapmış ve yer darlığı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • Kayıp Müze Eşyaları Meclisin bugünkü celsesinde Maarif Vekili izahat verecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Üç gündenberi gerek Mecliste,gerekse Bütçe Komisyonunda devamlı bir şekilde tenkit edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • BOŞANMALAR KOLAYLAŞIYOR Medenî Kanunda yapılan tadilât hayli ilerledi ve tasarının ana hatları belli oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Adliye Vekâletinde yeni medenî kanun tasarısını hazırlamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • If AA A If TAM Kasım Gülek Amerika'ya gitmek üzere,İstanbul'a geldit\M0MI\İMİM Gelince,ilk is,Hüseyin Cahit Yalçın'ı ziyaret etmek ister.Savcılık müsaade eder.Gülek kalkar,Yalçın'ın tedavi altında bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • B o r gez e prensesi ndüşesi Canova'nın meşhur heykelinden)Napoli kraliçesi Bir avukatın üç kızı,kaderin garip bir cilvesile başları-#na taç giyip birer tahta oturdular ve irili ufaklı devletlerin kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • Maarif Vek dün gece V âleti Bütçesi abul edildi Mebuslar Celâl Yardımcıdan güreş ve futboldaki son hezimetin hesabını sordular [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Bütçe Komisyonu dünkü toplantıda aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • Başvekil bugün Suriye'ye gidiyor Bağdat görüşmelerinin neticesi Londra ve Ankarada çok iyi karşılandı.Menderes'Yeni birtarih başlamaktadır,dedi [ANADOLU AJANSI] BAĞDAT,13 Daima dost ve kardeş kalmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • İkramiye Plânı PAZAR Sayımızda:GARANTİ BANKASI' nın ilk çekiliş zengin ikramiye plânını okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • Suriye'de nümayişler Menderes'in ziyaretini protesto etmek isteyen talebeler polisle çarpıştı [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,13 Polis kuvvetleri bugün,Türkiye hükümet reisi Adnan Menderes'in Şam'a yapmak tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1955
  • C/Oqiuiu bit:Reva mı?Beyoğlunda bir trafik memuru ile bir mebusumuz arasında hâdise çiktt.*Pendik plâkalt bir araba şehirde gezemez diye.Memur haklı.Mebusumuz da efendilik etti.Memurun haklt olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.106 Yazan:REFf CEVAD ULUNAY Hükûmei dağlar kanunundan anlamazdı!Ortada iki ceset vardı Köyünüze efkiya gelmiş de niçin kazaya haber vermediniz?Demesi ile halledilip bitmemişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Hep beraber gideriz değil mi İzzet Bey?Niçin düşünüyorsunuz?Bilmem.Acaba.Şey.O da gelecek mi?Neslihan yüzüme acı bir merhametle bakıyordu:Zannetmiyorum.Şirzat,bu* günlerde onun Iamire gideceğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • rSOİAN-SARMISAIT İÇKİ TÜTÜN V* ı VUCÜTIEN İHTİSAR EDEN NAHOŞ KOKULARI KLOROFIlÜ* Mental TABLETLERİ derhal imha eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • MART KEŞİDESİNE Katılmak için derhal 15 0 Liralık bir hesap açtırınız 25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ HER 15*0* LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞANBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • r—KERVANSARAY'da—ı Öğle yemekleri Her jgıın NUBAR SALON Orkestrası ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Kızılay Şubelerinin kongreleri başlıyor Şehrimizdeki Kızılay şubeleri,yıllık normal kongrelerini,önümüzdeki ay içinde yapacaklardır.Kongreye iştirak edecek üyeler,üyelik vecibelerini,kongreden 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Kanada bizden mal almak istiyor Bazı Kanadalı firmalar memleketimizle mal mübadelesi yapmak istemektedirler.Alâkalılara yapılan müracaatlarda bilhassa kuru üzüm,incir,krom madeni isten mekte,bunlara m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Canlı hayvan ihracı tahdide tâbi tutuldu Canlı hayvan ihracı bazı tahditlere tâbi tutulmuştur.Buna göre,değeri 100 lirayı aşan canlı kuzu,kedi,köpek ve kuş dışarı götürülmeyecek ve satılmayacaktır.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Frenleri patlayan bir otobüs iki tramvaya çarptı Şoför Bedri Ekin'in idaresindeki 253 plâkalı otobüs,evvelki akşam Divanyolundan inerken frenleri patlamış ve 83,23/552 numaralı tramvaylara çarparak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Balıktan zehirlenen bir çocuk öldü Paşabahçede Sazlıderede 3/3 numarada oturan Salim Alarçin'in üç yaşındaki oğlu Mehmet,yediği balıktan zehirlenmiş ve kaldırıldığı Şişli Çocuk Hastahanesinde ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Komşusundan odun çalan kadın tevkif edildi Cankurtaran'da oturan Ayşe Müzeyyen Tarcan adında bir kadın,komşusu Gülsüm Nergis'in odunluğundan iki parça odun çalmaktan suçlu olarak dün Adliyeye verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Denizyolları gemiciler arasında tasfiye yapıyor Tamir edilen ve havuzlamaya tâbi tutulan Denizyolları gemilerinden çoğuna yeni ve usta denizciler alınacaktır,işe yaramadıkları tesbit edilenlerin mukav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Dr.Gleissberg'in konferansı Vilâyet Kültür konferanslarının beşincisi,dün saat 17.30 da Eminönü Öğrenci Lokalinde Profesör Dr.Gleissberg tarafından «Güneş ve Dünyamız» mevzuunda verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Hastahaneden kaçan bir deli yakalandı Evvelki gece Şehzadebaşında,yal nız başına dolaşmakta olan 50 yaşlarında bir kadın,durumundan şüphe edilerek karakola götürülmüştür.Soruşturma sonunda,kadinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Kendisine ait pasoyu başkasına safını;Denizyolları atölyesinde çalışan Kâzım Yılmaz adında bir işçinin İdareden aldığı,bedava seyahat pasosunu,başkasına sattığı esbit edilmiştir.Kâzım hakkında adlî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • İftiraya uğramış Hulusi Taylan isimli bir itfaiye onbaşısı,dün gazetemize müracaat la «kendisinin asla hırsızlık yapmadığını,bazı kimselerin iftirasına uğradığını» söylemiştir.Günlük polis raporu geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • AMERİKA'dan yeni satın alman Victory tipi gemiler.Şimalî Amarika ile Türkiye arasında yük ve yolcu seferi yapacaktır.Gemilerin Türkiye'deki uğrakları İstanbul,Mersin ve İskenderun limanlarıdır.SİLİVRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • II İlli I III I IHIM II IIIMHIIH I1MIIIIIIIIIIIIII IHI UM IH Bir konferans üzerine S IR Stephan King Hall'un Hukuk Fakültemizde verdiği konferansa davetli olduğum halde—gidemedim.Milliyet'te çıkan hul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Randevu evi işleten bir kadını komşuları mahalleden kovdu Fuhuş yuvası haline getirilen apartman katma yapılan baskında 3 çift uygunsuz vaziyette yakalandı Evvelki gece Taksim'de Sağıroğ-1 kapısı önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Esnaf kiralar mevzuunda bir kongre istiyor Esnaf Dernekleri Birliği,kira mevzuunda,mutlaka bir kongre toplanmasını teklif etmektedir.Kiralar kongresi vesilesile halkın ve bu arada esnafın da fikri alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Karaborsada kok kömürü satan bir şebeke yakalandı Kantar memuru ile işbirliği yapan suçluların üzerinde bir çok kömür ordinosu bulundu Şebeke halinde çalışan dört kişi,fahiş fiyatla kok kömürü satmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • Pendik vapurunun kurtarılmasına çalışılıyor «Pendik» vapurunun imdadına dün İmroz tahlisiyesi gönderilmiştirizmit seferini yapmakta iken,Büyük Ada'dan hareketinden sonra Tuzla burnu önlerinde karaya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1955
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıklart» Charlie Chaplin Sario)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce AR:«Esirler Gemisi» Alan Ladd Patricia Medina Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Titanik Faciası» Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • rnrDî MÜKÂFAT Her sene Franga'^a edebiyatçılara tevzi edilen birçok mükâfatlarla alay et-LULD1 lflUI\Mr« I «tefc'içi^ €Uzun Saçlı Şairler Akademisi* eon olarak ParisHe bir toplantı akdetmiştir.Hepsi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • 74 yaşındaki sevgilisiyle evlendi [ANADOLU AJANSI)MESSİNA 13 Sicilyalı Guisep pe Campagna ve 74 yaşındaki sevgilisi Rosa Criciveran'ın nikâhlar yeğenle ve yeğen çocuklarının teş kil ettiği kalabalık:b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • Düelloya davet edilen Reisicumhur [ASSOCIATED PRESS)SASKATOON,Kanada)IS Saskatoon Radyo istasyonu istilâ ya uğrayan Kosta Rika'nm Cum hurbaşkanına telefon ederek,Nika ragua Cumhurbaşkanının kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • Nişanlısına kızan gencin marifeti [ANADOLU AJANSI] LONDRA,13 Terence Denford admda 19 yaşında bir genç dün akşam nişanlısı ile birlikte sinemaya gitmiş,film esnasmda iki genç münakaşa etmişler ve Denf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • İsviçrede üç Türk talebesi yaralandı Gençlerin içinde bulunduğu otomobil geçit yerinde bir trenle çarpıştı [ANADOLU AJANSI] CENEVRE,13 Dün akşam Aigle Ollon Monthey demiryolunun muhafazasız bir geçit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • T1XTMBX YAPRAK ULUN AY Iraka giden musikî heyeti Irak hükümeti tarafından Münir Nureddin Selçuğa vuku' bulan da'vet üzerine Istanbuldan bir Hey'et Bağdada giderek konserler verdi.Bu konserlerin muvaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • müspet safhaya nasıl girdi Son günlerde yapılan diplomatik istişareler neticesinde,Türkiye ile alâkadar devletler arasında müsait bir formül bulundu ve Bağdad'da tam bir mutabakat hâsıl oldu Türîdyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • Telefonla sevgili arayan genç kadın desi güzel öldüğü için bekâr erkeklerin gönlünü çeken Mücella,randevularına evlenmek isteyen genç kızları gönderiyor ve onların saadetiyle "çöpçatanlık ruhuna tatmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • Albert Schweitzer'in çekilmiş eon resmi IA.P.Albert Schweitzer bugün 80 yaşında Büyük âlim ve filozof,doğum yıldönümü' jü Afrikanın göbeğindeki bir köyde,cüzzamlılar arasında kutlayacak I Asrımızın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1955
  • 20* 7liri ÜNVAN 20 yaStndaki Loi* Fanekncr'in şimdiye kadar alllbl UII Ifin dtgx 6 eKralicelifc» ünranma bir 7 ncisi de ilâve edilmiftir.Cazip kxz,şimdi,cPamuk Kraliçesi» dir.Amerika'da Tenessee eyale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ ŞAHSÎ SAĞLIK VAZİFESİ ~l—f 5RDIJ Wmmi T.HnzırLayun Or Recep FERİM Reroute* NEZİH J Yaşamak bir haktır.Her hak bir vazife mukabilidir.Bu itibarla insan,yasamak hakkını hak etmek için evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • KARA NARA mâ* ŞİMDİYE KADAR ÇAĞLAYANIN BASTIĞI MAYK HAMMER MACERALARININ EN HEYECANLISI ^p^i ÇACLAYAN YAYINEVİ Jp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ islânun ulu peygamberi 632 yılının bir Rebiülevvel günü rahat döşeğinde jâni dünyaya gözlerini kapamıştı.Aynı gün müslüman cemaatinin basına,Hazret-i Muhammed'in en ya ktn arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak Bâzı tasavvurlarınızda,zannettiğinizden fazla müşkülata uğrayabilirsiniz.£abırsızlanmay.n*z.Zamanla her şey düzelecek.Mesleğiniz İcabı,seyahat etmek zorunda kalacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • Taze gözüksün «üye mütemadiı' yen diplerini keserdik.Renksizle-rini demetlerden koparır:S Mala bak Madam,derdik.Dükkândan 5 liradan aşağı alaıj bilir misin?Bu «dükkân* İMı ile n« müşı terileri yumuşat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • İnönü bugün geliyor C.H.P.Genel Başkam İsmet İnönü bu sabah Ankara'dan şehrimize gelecektir.Genel Başkan,Haydarpaşa garında partililer tarafından kar sılanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • BİR UCAN DAİRE YAPMAK HER ZAMAN KABİLDİR İlk görüldüğü tarihten beri insanları merak içinde bırakan ve Merih'ten geldikleri söylenen uçan dairelerin yer yüzünde yapılmış olmaları muhtemeldir Son 7-8 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • SİNEMASINDA GALA GECE Sİ TEHİRİ PARİS-N İS Riviera-Ekspres Revüsü Edirne civarındaki su baskını dolayısiyle yoluna devam-edemediğinden bu akşam verilecek olan temsil tehir edilmiştir.İlk haber gelir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • S Â N SİNEMASINDA SAHNE İŞIKLARI'™ Hafta» devam ediyor.Riviera Ekspres Revüsünün temsilleri Edirnedeki sel âfeti yüzünden bir kaç gün gecikeceğinden,muhterem halkımızın fevkalâde takdirlerine mazhar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • 70.0i 1 Miİİ:O 000 270190 70.0 1 00 71 yılının en mes'ut adamı.002 270.00(000270.70.00027 0.000 270.C 00270.00(270.000 2n 0.00 I W.21Q PARASINI EN BÜYÜK İHTİ-MALE YATIRAN KİMSEDİR.TÜRK EKSPRES BANK 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • Kasımpaşa cinayetinin duruşmasına devam edildi Kas imp a şada Bayram Koçer adında bir arnavutu,tabanca;a öldüren Arnavut Fazlı Biray ile suç arkadaşlarının duruşmalarına dün de ikinci Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1955
  • Üsküdar Cankurtaran merkezi dun açıldı Üsküdar Doğancılar caddesinde yeniden inşa olunan Belediye Başhekimliği ve Cankurtaran merkezi dün saat 12.30 da merasimle hizmete açılmıştır.1953 yılında başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • BİR ASK HİKAYESİ MAZİYİ UNUTAN ADAM I e TEFRİKA NO:Söz.Söz.Günlerden beridir duyduğu sözler,beyninde uğul-duyor,mânâlarım bir türlü kavrayamıyordu.Şimdi,gözlerini dik-Emis,kendini tedavi eden genç dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • CISCO KID Çizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed I RANCO HBP Sfarf VOB 5ENORÎTA X c?©ttv!n.i 'CISCO SİZE KAR» y Ov AAtZ C3A.ÎAA.A AQHC-Cisco v-c*ash cTmİStine BO.VX0L.MAA9 POL GUN.M4NZA&+CH HIABİKUL4PB Y0f«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins Qeusi-vwKj SBBBBİ TRH50T.5-APECE A«RAK Gen-feiKiftrrw seBBBinq *viAx**Azeu-»PPl*A» VB leptoMXI TZAM I PA yflfeHTyiL.UK fas İS» AeŞ4NR BVJ T/4.TABLONUN HAKÎKİ OuPUGUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • |fyİ|0 g5My5^^ fv »ööSSöJ ««SBey1 $8 İs s İ&^$8(1ğ[ ö j88888s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • Dokuz yabancı firma fabrika kurmak istiyor Son bir kaç gün içinde Türkiye Odalar Birliğine müracaat eden 20 den fazla ecnebi firmanın mümessilleri memleketimizde çeşitli fabrikalar kurmak istediklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • Hong-Kong köpeklerinin sosyal durumu iyileşti [TÜRKTEL] Hong-Kong,13 Hong-Kong köpekleri son zamanlarda daha şümullü bir hürriyete kavuşmuş bulunmaktadırlar.Hükümet sözcüsünün bildirdiğine göre,köpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • I 1111111¦11111 I!11 11111,I I,111111 I I¦11 I¦11 ¦¦11 ¦11 ¦I. I.M I I 11 I,I III 11 III I 1111 III I III III I 111 1111 GU^UK İŞIĞINDA TARİH Arabacılar hamamı s Bu hamamda bvlunan bir resim,kimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • ingiliz Milleti Windsor Dükünü Hâlâ Affetmedi Sevgilisi uğrunda,tahttan vazgeçen yakışıklı Dük,18 yıldan beri,milleti tarafından isten miyen bir insan olarak diyar diyar dolaşıyor!Bundan tam M sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • Yawn:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.106 Kırım Thomas'm tabanını yakmağa başlamıştı Çuval açılınca içinden Thomas'm kanamın cesedi çıktı.Birkaç yerinden bıçaklanmış,delik deşik edilmiş olan bu kadının,çuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • BİZ KADINLAR JÜ¥ Spor anlayışı MEHTAP vardı.Geçen haftaki güzel mehtap.Dünya,rüya görüyor gibiydi,rüyaya benziyordu.Kadınlı erkekli,beg arkadaş,kıyıda dolaşıyorduk.En gencimiz birden:«Bu sular,dedi,bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1955
  • Dazlaklar Kulübüne alınacak kadınlar Klüp bu kadınların asla takma saç kullanmamalarını ve kabak lıklariyle iftihar etmelerini şart koşuyor [TÜRKTEL] KANAAN,Amerikanın bu şehrinde bir hayli zamandanbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1955
  • Lef ter 1093 reyle başa geçti Mural Güler 2 nci vaziyette Anketimize gelen yüzlerce cevabın tasnifi tam bir titizlikle devam etmektedir «Yılın Sporcusu kim olabilir?anketimize okuyucularımızın gösterm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.01.1955
  • Yüzbinleri Stadlara koşturan,İngiliz futbolunda ay rı bir ehemmiyeti haiz:HAKİKÎ 'KUPA MAÇLARI» ÜÇÜNCÜ TURDA BAŞLADI!13 1.küme takımı,dördüncü tura çıktılar,altısı elendi.üçü de hafta içinde "tekrar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.01.1955
  • RÜÇHAN ÜNVER] Garbi» ile Lambidig Spor Servisimize gelerek döğügmeyi kabul ettiklerini bildirdiler.Her iki boksör,Şubatta karnıkarşıya geleceklerdir.GARBİS LAMBİDİS İLE DÖĞÜŞECEK.Dün gazetemize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Anayasa Profesö Baştarafı 1 incide «Mükemmel olsa İngilizleri temsil edemezdi,gerçi İngilizler bir zamanlar Allanın kendilerini yeryüzünde komisyon hesabiyle bir nevi elçi tâyin ettiği zehabındaydılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Mezarlıktaki Hortlak Son günlerde geceleri Istinye mezarlığı civarından kimse geçemez olmuştu.Hava karardıktan sonra mezarlıktan acayip »esler gelmeğe başlar ve bunu çıngırak sesleri takip ederdi.Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Hakimliğinden:Sldlka Kazek'in nizasız ve fasılasız 35 seneden beri malik sıfatiyle yedinde buulndurduğundan bahisle Kasımpaşa,Hacı Hüsrev Köprüsü sokak 1,3,5 Nolu gayrimenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI GRiPi KULLANINIZ!MİDEYİ BOZMAZ KALBİ VE BÖBREKLERİ YORMAZ.Kininli Gripln,baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında son derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • "TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ Kabatasta Mebusan caddesinde 136 numaralı Ba$aran Hanında GARB-ŞARK TORK Ltd.Şirketinin Yeni Telefon Numarası 4 0 2 9 8 olduğundan eski numaranın hümü kalmadığı ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Houeh g&f&t&u Sahibi ve" Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan islerini fiilen idare w.ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI •Senelik 83 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.U 1 Aylık 3 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • HİCRÎ 1374 Cemarf y»l«vve M Cuma 14 Ocak 1855 BüBd 1370 Ocak 1 VAKİT VASATİ EZANİ Oflneı İkindi Aksam Yatsı İmsak İM UM 1449 UM 11.39 8.38 2.22 7.20 »46 12.U0 1 37 1238
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Z A Y t Gümrüğe ibraz etmek üzere Ticaret Odasından 5/4/954 tarih ve 9470 sayı ile almış olduğumuz tastikli faturayı zayi ettik,yenisini alaf*pğırıv,eskisinin,bük* mü yoktur.İsak Çakım ve Erico Hirs Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Boşanmalar kolaylaşıyor t Baştaraft 1 iticide çektir.İçtima!bünyemizdeki büyük bir eksiklik bu tasan ile giderilmektedir.Nesebi gayri sahih çocukların nüfusa tescilleri mevzunda vaz edi len yeni hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Metin Toker'in duruşması Dünkü celsede Faik Ahmet Barutçu,Metin Toker'in müdafaasını yaptı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol'a hakaret ettiği ididasiyle Akis Dergisi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Başvekil,bugün Baştarajı 1 incide Irak Başveziri Nuri Sait Paşa Anadolu Ajansına,«İnşallah başarılan işin inkişafları çok daha nıes' ut ve hayırlı olacaktır» demiştir.Başvekil Adnan Menderes de Ana do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Suriyede nümayişler fr Baştaralı Birincide makamlara göre ağırca yaralanan yedi talebe hastahaneye kaldırıl mıştır.Ayrıca 15 talebe ve 3 polis memuru hafif yaralıdır.Suriye İçişleri Bakanlığı bu vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Trafik polisinin karakola tayini Baştarajı 1 incide Tartışmanın sebebi,trafik memurunun,bir trafik suçtan dolayı,Firuzen Tekil'e ait hususi arabanm plâkasını sökmek istemesidir.İddiaya göre Tekil,memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • "Roketlerin mucidi t Baştarafı 1 incide adında bir Türk tarafından icad ediUiği ve hattâ Hasan Çelebi'nin zaman zaman bu roketlere binerek gösteriler yaptığı söylenmektedir.Prof.Van Karman müteakiben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Kayıp Müze Eşyaları fr BaştaraU 1 Bilindiği gibi pazartesi günkü celsede Muğla milletvekili Turhan Akarca'ıun Paris'te zayi olan müze eşyaları hakkında cevap isteyen söz lü sorusu münasebetiyle Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 1230 Şarkılar.Okuyan:Mustafa Kovancı.Çalanlar:Sadi Işılay,Şerif İçil,İzzettin ökte.Burhaneddin Ökte 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tekyay,Yorgo Bacanos,Ercümend Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Portakal memleketi Bir [renk.2 Yarı sebze,yarı meyvej dir.aptallara da sıfattır.3 Cei mlyetin temeli.4 Formunu kaybetmiş Fenerbahçeli bir futbol yıl-dizi Bir renk.5 Eski bir Mısır i mabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Kapalı Zarf Usnlile Menkul Nal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen Teminatı bedeli' Ltrâ Krş.Ura Krs.2400 00 180 00 Kasımpaşa Deniz ikmal Grupu Ambar Müdürlüğünde bulunan tahminen 2000 kilo yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • Maarif Vekâleti bütçesi dün gece kabul edildi t Baftaraft 1 incide tın profesyonelliğini belirtmişlerdir.Bu arada Dünya Kupası maçlarında milli futbol takımımızın uğradığı hezimet de bahis mevzuu edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1955
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI 18/Ocak/955 salı saat 15 de Manisa As.Sa.Al.Ko.da kapalı znrfla 282 M3 kereste'ile 1490 Kg.muhtelif boyda çivi satın alınacaktır.Kerestenin M3 fiyatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1955
  • Sarajevo santrahafı Fenerbahçe'ye giriyor Burada muvaffakiyetli maçlar çıkaran santrhaf Şraka'ya transferi halinde 15 bin lira verilecek Sarajevo takımının son Ordu celilerle bir anlaşmaya varılmış-Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Adalet:SalâhatHnin sakatlığı geçmemiştir.Bu hafta oynayıp oynamayacağı meşkûktür.Galatasaray:Asker oyunculardan B.Ali,Kadri ve Rober Sarayevoyla oynamak üzere Ankara'ya hareket etmişlerdir.Beyoğluspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ DÜN MODA'DA KAMPA GİRDİLER.Her iki lakım futbolcuları oynayacakları İstanbulspor ve Kasımpaşa maçları için aynı otelde bir kaç gün devam edecek kamp kurdular eeşiktaş ve Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Kâzım Ayvaz millî takıma seçildi Dün saat 15 de Fatih Güreş Kulübünde Millî Güreş takımımızın 73 kilosunu tesbit etmek maksadiyle Kâzım Ayvaz ve Mithat Bayrak arasmda yapılan müsabakayı Kâzım Ayvaz,Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Boks seçmeleri bu hafta yapılacak Boks millî takımımızı seçmek üzere şehirler arasında tertiplet nen «karma müsabakaları,bu haftadan itibaren başlayacaktır.İstanbul karmasının seçmeleri cumartesi ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Chataway ve Zatopek'in gelmesi kat'ileşti Bu iki atletten başka Bannister,Pirie,Futterer,Kuts ta F.Bahçenin davetlisi olarak gelecekler Fenerbahçe kulübünün davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Liglerde bu hafta tehir var Ordu takımımız Suriye Ordu takımı ile yapacağı karşılaşma dolayısiyle lig maçları tehir edilecektir.Bu tehir 23 ocak akşamından itibaren tam bir hafta devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Beyogluspor kalecisinin omuz kemiği kırıldı Galatasaray Beyogluspor maçında sakatlanan ve ikinci devre oynamayan kaleci Ümit derhal hastahaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.Haber verildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • ANKARADAN HABERLER Dr.Alâattin terhis olarak takımına dönmüş ve Adalet maçında oynamıştır.İdare heyeti bir atletizm takımı kurulması için teşebbüse geçmiş ve bu iş için milli atletlerimizden Mustafa Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Galatasaray Vefa maçının hakemi Galatasaray Vefa maçı içir Avusturyadan çağrılan hakemin gelip gelmiyeceği halâ belli olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • Sarajevo dün Ankaraya gitti Sarajevo dün otobüsle Ankaraya gitmiştir.Yugoslavlar Hacettepe ve Ordu karması ile karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • DOĞU KAYAK BİRİNCİLİKLERİ yarın Sarıkamışta yapılacak Sarıkamış,13 ismail Temizel bildiriyor)Federasyonun 1955 devresi prog ramına göre Doğu kayak birincilikleri Sarıkamışta doğu vilâyetlerinin kayakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • F.Bahçe ve G.Saray klüplerine verilecek hâtıralar için taraftarların teberruu devam ediyor.Fener bahçe ve Galatasaray kulüplerine birer hâtıra vermek maksadiyle taraftarları arasında açtığımız teberru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • İ Mükemmel bir ölçü olabilir Babür ARDAHAN!1948 Londra olimpiyatlarından beri,dünya çapında bir «minder hâkimiyeti» kuran güreşçilerimiz en son geçen sene Tokyo'dan memleektimi-ze bir dünya şampiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Macar güreşçileri dün şehri gezmişler ve bu arada Fatih Güreş Kulübünde sıkı bir antrenman yapmışlardır.Çalışmalarına Macarlar «eyiret almamışlardır.MACARLAR DUN ÇALIŞTILAR.Yarın karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor