Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • GARANTİ BANKASI Zengin ve Sürprizli İkramiye Plânı Hazırlandı.Şimdiden para yatırarak ilk çekilişe yetişiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • i^oc^USu bu.Merak bu ya!Bebek'teki Amerikan Ko lejinden sonra Haydarpaşa Lisesinde kötü yemeklerden hoşnutsuzluk,açlık grevi.Acaba biz yabancıların hep kötü hareketlerini mi tatbik ederiz?Amerikan kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • KASIM GULEK Amerika'ya gidiyor C.H.P-Sekreteri,Amerika'da vereceği konferanslarda iç politika meselelerine temas etmeyeceğini söyledi [ANKA AJANSI] ANKARA 12 Bu akşam saat 20.50 de kalkan trenle İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Ceza Kanunu değiştiriliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Meclisin bueünkü toplantısında Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ ile İzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük münakaşaya tutuşmuşlardır.Sert cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • yeni bir askerlik kanunu hazırlanıyor Tasarıya göre,tecil işlerinin düzenlenmesi için Üniversitelerde şubelere bağlı askerlik büroları kurulacak Levent Esmer [Husus!Muhabirimiz] ANKARA,12 Millî Müdafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • MACAR TAKIMI dün gece geldi Cumartesi günü Spor ve Sergi Sarayında karşılaşacağımız Macar greko-romen millî güreş takımı dün gece saat 11.30 da Viyanadan uçakla şehrimize gelmiştir.Macar kafilesini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Anayasa mütehassısı ilk konferansını verdi Sir Stephan King Hall,«Giyinip kuşanmış bir İngiliz Kraliçesi,silindir şapkalı bir Amerikan Reisicumhurundan daha fotojeniktir» dedi İngiltere'nin Anayasa Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Bursada kadınlar stadyoma bedava alınacaklar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,12 Bursa Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Stadyomda yapılan maçlarda seyircilerin terbiye dışı sözler sarfetmemeleri ve nezaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • EDEN,MARTTA Türkiyeye geliyor [ANKA AJANSI] LONDRA,12 Bugün açıklandığına göre ingiliz Hariciye Vekili Anthony Eden,gelecek ay Bangkok'ta toplanacak olan Manilla Pak ti Devletleri Konferansından avdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • BAŞMAKALE YAHUDİ DÜŞMANLIĞI VÂHİMESİ Türkiye'nin Araplarla dostluk politikası gütmesi,anlaşılıyor ki,bazı yabancı çevrelerde,yanlış tefsirlere,sakat anlayışlara yol açtı.Sanılıyor ki,eğer Araplarla do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • m IA.P.1 AD Al A D İlin A 99 VAC PARsf VADİ İBfiUz tgct Partisi Uderlerlnden ve sabık Hariciye Vekili AnMLMninilH LL IH O r«niV VMIlı Herbert Morrison,Miss Edith Meodowcroft He evlenmiştir.67 yaşındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Bütçe Komisyonu gece yarısına kadar çalıştı Ertuğrul Muhsin meselesi münakaşalara sebep oldu THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Müzakerelerin gittikçe uzaması yüzünden yeni bütçenin vaktinde Meclise ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • «YEPYENİ» BİR MARILYN IA.PI Gazetecilerle foto-muhablrlerine I» Dill niMnifclll DU hafta «yepyeni» bir Marilny Monroe takdim edileceği bildirilmiş,bunlar da davet edildikleri kokteyl partiye heyecan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • mm m wı» e*İ EM ruİVAD İran Şahı Rıza Pehlevi Ue karısı Süreyya,Birleşik Amerikada,İdaho eyaletinin kıŞlık sayfiye yeri Sun VaUeyMo ŞAH YE EŞİ EĞLENİYOR bulunuyorlar.Şah ve Kraliçe bu hafto bu sayfiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Dün Bağdatta neşredilen resmî tebliğ,Türk hükümetinin dış siyasette yeni bir başarısını ilân etti:TÜRK.İRAK MÜŞTEREK MÜDAFAA Paktı Hazırlandı [Orta Doğu Paktının nüvesini teşkil eden anlaşma,bölge ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • FEN FAKÜLTESİNİ 3 taşralıya sattılar!Büyük bir otel almak üzere Istanbula gelen saf taşralıların 600 lirası dolandırıldı Giyinişlerinden taşralı oldukları anlaşılan üç kişi Mustafa Köroğlu,Ahmet Dadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Halen Broadway'de,müzikal «Fanny» piyesinde baş rolde oynamakta olan Florence Henderson'un üzerinde gördüğünüz mücevherat 1 milyon dolar değerindedir!New-York'ta mücevhercilerin bu hafta verdikleri yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Felâketzedelerden geri istenilen yardım «Felâketzedelerden geri istenilen yardım» başlıklı yazımız üzerine Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden şu malûmat verilmiştir:«Kapalıçarşı felâketzedeleri menfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • jjKira Kanununda!yapılacak tadilât!j| Muvakkat Komisyon,ti-j!taret hanelerle meskenle-S rin aynı hükümlere tâbi olmasına karar verdi j![HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN])j| ANKARA,12 Kiralar Jj hakkındaki kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.105 Yazan:REFT CEVAD ULUN AY "Ahdim olsun!lâf ederseniz kepinizi temizlerim II Parayı imama ver,cenazeleri yıkasın,kefenlesin,gömsün!Köylülerden yaşlılar da yalvarmağa başladıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • ÇÖZÜLME.Hâdise,köyde derin bir tesir bırakmıştı.Ethem,bunu hunrîzlik olsun yahut o havalide kendinden bahsedilmeye bir vesile olsun diye yapmamıştı.Dağlar kanuna böyle idi.Eşkjya,mala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Türkiye Vakıflar Bankası 1955 senesinin isabet ihtimali en yüksek 1 nci İkramiye Hânını takdim ediyor T ömür boyunca aylık gelir ikramiyesi Çeşitli para ikramiyeleri Uzun vade,az faizli Mesken Kredisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Bilirsiniz,böyle hallerde daima hastanın kendi muhitinden ve hâtıralarından uzaklaşması faydalı olur.Bir kaç gün daha müsaade ediniz.Ben size her gün muntazaman malûmat veririm.Evet,Neslihan benim büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Mart Keşidesine Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞAMBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Elması dövmemişler Paşabahçe'de oturan Şevki ve Abdullah Eraydın adında iki genç,gazetemize yolladıkları bir mektupta,Salih Eraydm admdaki evli,3 çocuk sahibi kardeşlerinin Elmas isimli kadınla münase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • İthal malı demirler tevzi edildi Son defa limanımıza gelen ithal malı demirlerin iki milyon yüz altmış beş bin kilosu ihtiyaç sahiplerine tevzi edilmiştir.Beş milyon kilo demir de yolda bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Bir sene içinde 96198 baş hayvan kesildi Belediye Karaağaç Kurumları Mezbahasında,1954 yılı içinde 96 bin 198 baş hayvan kesilmiştir.Aynı müddet içinde nuhtelif istihsal böglelerinden 604 baş hayvan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Belediyenin elinde 74 bin çeki stok odun var Bu sene şehrimizde yakacak sıkıntısı çekilmeyeceğini bildiren salahiyetli şahıs,buna sebep olarak hâlen Belediye emrinde 74 bin çeki odun stoku bulunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • TÜRKİYE Mill!Talebe Federasyonu temsilcileri.Federasyon binasının tefrişi ve diğer ihtiyaçlar mevzuunda dün sabah İstanbul Valisiyle görüşmüşlerdir.BELEDİYE Sağlık İşleri Müdürlüğünce 1954 yılı içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Denizcilik Bankası Vilâyet Hakem Kuruluna müracaat etti Tahmil tahliye işçilerine verilmekte olan hafta tatili ücretlerinin indirilmesi için Denizcilik Bankası tarafından Vilâyet Hakem Kuruluna baş vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • 3 kişi esrarlı sigara içerken yakalandı Mustafa Sağlam,Yüksel Herdem taze ve Turgut İyier adında üç kişi,evvelki gece Cerrahpaşada Eski Araplar sokağında esrarlı sigara içerlerken,Birinci Kısım memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • 12 tanınmış firmanın duruşmasına devam edildi Milli Korunma Kanununa aykırı harekette bulundukları iddiasiyle mahkemeye verilen 12 tanınmış firmanın duruşmasına dün 2 ncı Ağır Ceza Mahkemesinde devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Turk Nöro Psikiyatri Cemiyetinin kongresi Türk Nöro Psikiyatri Cemiyeti yıllık kongresi sona ermiş ve yeni İdare Heyeti tesbit edilmiştir.Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel'in başkanlığında testi kül eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • r SİNEMALAR c TİYATROLAR BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne İşıkları» Charlie.Chaplin Şarlo)Clarie Blooro Amerikan filmi İngilizce.AB:«Esirler Gemisi» Alan Ladd Patricia Medina Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Titanik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Edebiyatımızın çocukları I™ n küçüğü yirmi yaşında.C Çoğu şiir yazar,bir kaçı hikâye.Hemen hepsi istidatlıda*.Fakat çocuk gibi kendi dünyasında kapalı,büyük dünyadan ha-I bersiz.Çocuk gibi düzlek ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Hava değişimi ile Cezaevinden çıkan Koço 3 ev daha soydu 28 seneye mahkûm bulunan azılı hırsızın çaldığı eşyalar bir korulukla bulundu Çeşitli hırsızlık suçlarından 28 se-I ta olduğu İsparta Cezaevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • KUZU ETİNİN KİLOSU 10 liraya kadar yükseldi istanbul'da ilk defa olarak bu fiata satılan kuzu etinin kilosu Mezbahada 380 kuruş Mezbaha'da kuzu kesimi resmen başlamış ve bazı kasaplar da bunları satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • r—KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • İstanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun yıldönümü İstanbul Erkek lisesininivloırulü* 'şunun 71' inci yıldönümü münasebetiyle cumartesi günü saat 15.30 da,Lise konferans salonunda bir tören yapılacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • DCPIIM'IIN M PR A Kl KenVa ve Uganda'ya gitmek üzere iken anî olarak hastalanan 77 yaşın-D LU U İYİ UR IVILIiMlVI dafci Ağa Han,hâlen Mısır'da Aswan* şehrinde istirahat etmektedir.Karısı Begum'la bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • 75\Bn sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bit sey varsa lütfen BANA SOB'a yazıma.¦fr Kerim oğlu Kâmil,Üsküdar Tam 16 sual s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • l*tfü fcÖÇÜ* tasam*?mevzuunda Yenilik/AYDA 50 LİRA YATI RAN HER 250 KİŞİDEN 1 KİŞİYE HAYATININ SONUNA KADAR AYDA 300 LİRA İRAT VEYA PEŞİN OLARAK 30.000 LİRA M—Not:iratlı Küçük Cari Hesaplar hakkında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Anıtlar Derneğinin kitabı Türkiye Anıtlar Derneği istanbul şubesi «Abidelerimiz» baslığı altında neşreylediği bir eseri bana da göndermek ka« dirşinaslığuıda bulundu.Bu cemilekârlığa teşekkür ederim.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • UCCAD VF DİYOR Amerikanın ^oma Büyük Elçisi Clare Boothe Luce,Italyanın halihazırdaki siyasi ve iktisadî durumu hakkında VLItlIUlı kumetine malûmat vermek üzere Washington'a gitmiş ve Hariciye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ RÜÇHAN ÜNVERİ NF fi EIC11 İÜ 11Y O D küçük yavru,kara kara ve.düşünüyor acaba?Ne o,parası yok ta sandala CİM ADIN PFKİI flİPİ YFRI FR III.UUyUllUlUlt mı almıyorlar?Hayır,hay*r.Evinin ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Londra caddeleri buz tuttu ANADOLU AJANSI] LONDRA,12 Londra on aydanberi dün gece en soğuk geceyi geçirmiştir.Şehrin birçok yerlerinde sular bur tutmuştur.Karın bugün de devamı muhtemeldir.Yerler tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Bin polis bir katilinpeşinde Tabanca ve el bombaları taşıyan deli katil iki kişiyi öldürüp 40 kişiyi de yaraladı [ANADOLU AJANSI] İNCONA İtalya)12 1000 polis şimdiye kadar iki kişiyi öldürmüş ve 40 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Hava treni «utçrede,St.Moritz yakınlarındaki 3052 m.yükseklikteki Piz Nah ile 2490 m.irtifaındakl Corviglie köyleri arasında bir havai tren huttı tesis edilmiştir.Bu hat üzerinde işleyen 2 trenin behe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Bir Bulgar ticaret heyeti geldi Memleketimiz ile Bulgaristan arasındaki ticarî münasebetlerde yeniden bir gelişme beklenmektedir.Bunu temin maksadiyle bir Bulga heyeti dün şehrimize gelmiş ve hemen An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • NİHAYET KURTULDULAR Sibıryadaki bir temerküz kampında birkaç seneden beri Ruslar tarafından esir tutulan iki Amerikalı nihayet serbest bırakılıp,Berlindeki Amerikan makamlarına teslim edilmiştir.Hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADARA)İSLAM FÜTUHATI Yazan:AD Rıza SAĞMAN Tefrika No.3 USAME Ordusu müzeye giden bir talebe grupu kadardı ÇIKAN KISMIN ÖZETİ İslâmın ulu Peygamberi 632 yılının bir Rebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Sıkıntılarınızı azimli ajf*Ş lışmanız sayesinde birer fc^J birer atlatacaksınız.Önü-BJra£ nuzde bugünlerde çektiğiniz sıkıntıyı tamamen unutturacak güzel ve parlak günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Nerede?Çağla hırsızlığını da beceremezdim.Bekçiye yakalanmıştım da adama,babama duyurmasın diye haftalarca sigar»:tanımıştım.Bir hafta hep onlarla meşgul oldum.Limon satmasını beceremediler.Utanırlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Bir şoför sevdiği kadını bıçakladı Ortaköy'de Çayır sokağında 11 numaralı evin önünde boş bir taksi durdu.Şoför Sedat Erker,Dereboyu caddesinde 189 numarada oturur)rabadan inerek kapıyı çaldı.Genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • ORDUNUN Her ytl oldu*u «tbl,Amerikan ordusu,bu sene de de yeni «Sevgilisi» ni seçmiştir.Ordu gazetesi «Stars end Stripes» in tertip ettiği müsabakayı Mario English adında,mavi gözlü,siyah saçlı bir SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • t-N ORMANDI A-Her akşam danslı caz,müzik HANS WILK İdaresinde SANDU ve arkadaşları zengin programa ilâveten TRİO RİT MICKY MOUSE)Komedik Atraksiyon Lı^nHiiMi Sıraselviler Taksim.Tel:44407 hmmmm1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Batmayan cankurtaran motörii yapıldı [ANADOLU AJANSI] HAMBURG,12 Eski Alman denizaltı mütehassıslarından mühendis Clauss Bardenhagen batmayan yeni bir tip tahlisiye motoru imaline muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Ciizzamlliar adasında bir isyan şıktı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,12 Trinite polisi,Chacachacare ingiltere antilleri)adasında 260 cüzamlı arasında çıkan isyanı bastırmış ve adada asayişi iade etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Dior'a göre kadınların en çirkin yeri dizkapakları iollywoocTun bir çok meşhur yıldızı,Fransız moda yaratıcısının bu fikrine şiddetle hücum etti [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,12 Dünyanın n güzel dizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • ŞEYTANIN BAHÇESİ Sinemaskop olarak çevrilen bu renkli macera filminde Ga ry Cooper ve Susan Hayward-ilk defa beraber göreceksiniz.Sinemaskop sistemi çıktıktan sonra filmcilerin de çalışma sahaları gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ PROSTAT BÜYÜMESİ 2 f.Hazırlayan ür Recep FKRIX mmm •x-x-X-x-x-x-x Kısaca «prostat* dendiği zaman hekimlikte «Daha-me» ve Frenkçe «Hypertrophic» diye anılan «prostat büyümesi» anlaşılır.El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • ispanya'da silâhlar ASSOCIATED PRESS| VALENCIA.12 Birleşik Amerika'nın Offshore siparişleri meyanında İspanya'da imâl edilen silâhların ilk partisi Robin Grey adındaki Amerikan nakliye gemisi ile Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Doğduğu gün ölen çocuk Aralık ayının 25 inci günü mangala düşerek yanan ve 27 aralıkta j ölen Zeynep Tokex isimli küçüğün ailesi,vak.günü Şişli Çocuk Has-j tahanesinde nöbetçi doktor bulun-j madığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • I BİR ASK HJkWESI 1 I GARİP BİR MASKELİ BALO I TEFRİKA NO.7 ÇIKANYAZILARIN ÖZETİ E Genç doktor Zeki,hasta arkadaşı Fethi'nin yerine maskeli ba-E loya gider.Baloda Fethi'nin sevdiği Süğlün'ün babası öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • CISCO KID »izenler Jose Sanalinas,Bod Reed f&U 9/ZAÇIA Te fstZİ BURAP/A ^SOCMEK WE en(sizc^eN, ey.WBPON.BuCCACAhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • Panama'da örf t idare uzatıldı r ASSOCIATED PRESS I PANAMA,12 Panama meclisi,Cumhurbaşkanı Remon'un katlini müteakip ilân edilmiş olan örf!idareyi 10 gün daha uzatmaya karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • Ruslar ispanyol altınlarını kullanıyor ANADOLU AJANSİ)ı ketlerine yapacağı ödemelerde kul-MADRİT,12 Madrit resmî Ilanmasmı protesto etmektedir,çevrelerinde dün akşam bildirildiğine göre,son cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • BİZ KADIM Neyyire Kadınların en çirkin yeri HHolivutta «dizleri» diyorlar.Holivııt bu,söyler.Kadınların en çirkin yeri,neresi ya?Kadınına yöre,şüphesiz.Fakat biz prototip kadın tizerindeyiz.O zaman da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • Kâşif,kegfettiği âleti gösterirken 76 yaşındaki bir doktorun keşfi sayesinde KALB HASTALIKLARININ TEŞHİSİ KABİL OLUYOR Kalbdeki titreşimler burna konulan bir âletle tesbit edilerek hastalığın mahiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • 40 KİŞİYİ ÖLÜMDEN KURTARAN KÖPEK Hayatı filme alman Barry,donmak üzere bulunan 41 inci insanı kurtarırken bizzat felâketzede tarafından öldürüldü Barry'nin rolünü temsil eden OLIF Barry'nin hatırasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • t.Âşiyanı dilden tahmis j Fırından yeni çıkmış,gül gül,üstü susam benekli,sıcak ve mis kokulu simit gibi samimî bir mektup.Boğaziçinde I Bebekte «Âşiyan-dan geliyor.Yazan eski bir muallim ve şâir.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • İhracatımızda geniş ölçüde artış var Muhtelif memleketlere yapılan ihracatımızda geniş ölçüde bir artış müşahede edilmektedir.Bu arada EP.U.dışı memleketlere yapılacak sevkiyat için de Ticaret Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1955
  • Tefrika No.105 azan:CEMİL CAHİT CEM Arapların başına geçen bir tngiliz terzi çırağı TERZİ ÇIRAĞI THOMAS'IN HİKAYESİ.Peki ama Kısme Şeyhinin İngilizliği meselesi bir muamma olarak ortada kalıyordu.Eğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • AKBANK İKRAMİYELERİ IRATLI APARTMAN İl HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI HESABINIZDA HER ZAMAN İÇİN EN AZ 150 LİRA BULUNDURUNUZ Şubat sonunda 300 müşteriye qQ ÛOylira iri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • İmalâtında Sud Kostik Kullanan Sanayicilerin Nazarı Dikkatine imalâtında sud kostik kullanan Odamıza kayıtlı sanayicilerin,senelik sud kostik ihtiyaçları ile 1954 yılı zarfındaki sarfiyatlarını 13/1/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • PANOSYAN "HUSUSİ 0 AH S EVİ GALAT ASAR Ay yem çarşı çad 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • "DIABOIO,ve "MILK/markalı süt makineleri için BİLLURİŞ şirketine müracaat ediniz I FİNCANCILAR.RIZA PAŞA HAN,71 ISTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden Vazifeleri Evsafı Planya 30 cm.genişliğinde Kalınlık Daire Plâkası 80X55 cm.Freze Şakuli olarak çalışmak üzere Delik 1 idaremiz ihtiyacı için biri 2 diğeri 1 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • KIRTASİYE ALINACAK İstanbul Sular idaresinden:idarenin 1955 yılı ihtiyacı için muhtelif cins kırtasiye malzemesi satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin olunabiliristek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • Evvelki gün ve dün gelen cevaplardan tasnif edebildiklerimizi neşretmeye devam ediyoruz.MURAT GÜLER Daha evvel gelen:55 Cenk Berkman,Fikret Savlav.Orhan Özyıldırım.Yücel Dilberoğlu,Ali Teikn.Tuncer Us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1955
  • Takımımızın kuvvetli adamı ismet Atlı cumartesi gecesi muhtemelen Celâl Atik eski günlerinin güreşlerinden birini dünkü seçmelerde ç»kaptanlik da yapacaktırkardı.Atik ikinci gün Macarlara karşı güreşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Türk Irak Müşterek Müdafaa Paktı Hazırlandı t Baştaralt 1 incide Bu ziyaret sırasında,Türk devlet adamları ve yardımcıları ile Irak Başvekili Nuri Paşa Essaid,Irak devlet adamları ve yardımcıları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Fen Fakültesini 3 taşralıya sattılar!t Baştaraft 1 incide Otelciliğin kârlı bir iş olduğunu duyduk ta.Böyle bir otel biliyor musunuz?Komisyoncu:Şimdilik bir şey söyleyemem.Bana bir hafta müsaade edin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Macar takımı dün geldi t ~uğtarafı 1 incide rosu şu şekildedir:52 kilo:Baranla,genç bir güreşçidir.57 kilo:Hodoş:Helsinki Olimpiyat Şampiyonu.52 kilo:Polyak:Helsinki Olimpiyat ikincisi.67 kilo:Tarr:He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Anayasa mütehassısı ilk konferansını verdi t Baş;j.1% 1 'de rütbeli bir şahsa,meselâ Molotov'a «memleketinizde görüp işittiklerim Anayasanın bilmem kaçıncı maddesiyle nasıl telif edilebilir?diye sorar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Bütçe Komisyonu gece yarısına kadar çalıştı t Baştarafı 1 İncide dlğl,bu itibarla kapanmış sayılacağım söylemiştir.Fakat İs ba kadarlada kalma mis,ba defa Hadi Hüsroan müdahale ederek bu hususta hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Ceza Kanunu değiştiriliyor B Başlarafı birincide Mehmet Ali Sebük,bugünkü kanunun İtalya ceza kanunundan tercüme edildiğini,halbuki İtalyanların dahi bu kanunu mer'iyetten kaldırdıklarını söyledi.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • KAZAN İLÂCI Fabrika ve müesseselere)Su kazaı.un kireçten tag baSlamaması İçin T^gflfa D6U* I seli bir parti kazan ilâcı geL mistir.Müracaat:VEBOLİD LIMITED Galata İki No.lu İş Han Billur Sokak 14/15,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • MAÇKA ŞARK GAZİNOSU Her Perşembe gecesi SULUKULE EKİPİ Tam kadrosile.Tek 86560 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Yeni bir askerlik kanunu tBaştarafı Birincide Tasarı,yakında Meclise sevkedilecektir.Diğer taraftan Vekâlet,memuriyetten mahrumiyet cezasına çarptırılan astsubayların durumları hakkında da bir kanun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Rutubetli havalarda GRiPiN KULLANINIZ!^^Baş,diş.adale,sinir ağrılarını gür'atle teskin eder.^r Bayanların muayyen zamanlardaki tanrılarına karşı faydalıdır.9} Grip ve nezle gibi bas* MİDEYİ BOZMAZ KAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Kira Kanununda yapılacak tadilât fr Baştarajı 1 incide ttrılmtjtır:1 Kanun,şehir,kasaba,iskele,liman ve istasyonlarda bulunan gayrimenkullere şâmil olacak,nahiye ve köyleri ihtiva etmeyecektir.2 Musak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • SÜMERBANK 1955 YILI İKRAMİYE PLÂNI Fevkalâde keşidelerle birlikte 10 ÇEKİLİŞ ANKARA KUTHATPAŞA CADDESİNDE,İSTANBUL GÖZTEPE'de APARTMAN DAİRELERİ HER KEŞİDEDE 20.000.liradan aşağı olmamak üzere ÇEŞİTLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Perşembe BUMt un 13 İS» Cenuud Ocak Anlık U 1855 31 VARİT VASATİ EZANİ Cünef İM m o».UM İM İkindi 1448 94C Aksanı 17.02 12.00 Yatsı 18.38 1J7 İmsak *M 12-JB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • Milliyet SaMbi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı itlerini fiilen idam sn t ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Seuelİk M».SS Tl* 6 kylık.w^.1?TU 8 Aylık «mııınMH.9 TJL 1 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bâdl sabâ.2 Ortadan kaldırma Şeffaf bir cisim.3 Göğüs Çehre.4 Bir rengin kuvvetlisi,koyusu.5 Bir harf Bir tenvir vasıtası.6 Ankara'nın Dir sayfiyesi.7 Peykimiz Sözü.fikri özlendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.01.1955
  • ANKARA 7.28 Açılış ve program 7.30 Karma sabah müziği pl.7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Hafif müzik pl.8.15 Sabah melodileri pl.825 Zaruri ihtiyaç maddeleri fiat listesi 840 Şarkılar pl.9.00 Chopin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.01.1955
  • î Diğer spor haberleri 6 ncı sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • Yedi futbol hakemi takdirname aldı Maçlarda gösterdikleri üstün başarılardan dolayı bölge hakem komitesi bazı hakemlere takdirname göntiermeğe karar vermiştir.Bunlar,Rıfat Atakan,Tevfik Parlar,Nejat Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • Gazeteler:«Brezilya Olario futbol takımı çok sert oynuyor,diye yazmışlardı.Geçen gün masör Yorgo TA-GAR'ı sokakta gördüm.Actle acele,tıpkı sahada koşar gibi yürüyordu.Kendisini uzun zamandır görmemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • ANKARA MEKTUBU:19 Mayıs Stadında Adalef'in gösterisi Veli Necdet ARIG ııı ıııın m im umumi Beşikta^tan sonra Adalet te İstanbula iki galibiyetle döndü.Kırmızı-beyazlıların çifte galibiyetleri Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • REMZİ TATARI idare heyetinden istifa elti Santrhaf TARIK ta klübüne resmen müracaatta bulunarak durumunu öğrenmek istedi Vefa kulübünün umumî kâtibi Remzi TATARI id*re heyetine istifasını sunmuştur.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • İki futbol hakemimiz Yugoslavya'ya gidecek Yugoslav Sarajevo takımı ida» recileri buradaki maçları idare eden hakemlerden Zülbahar Sağnak üe Faik Gökay'ı çok iyi bulduklarını ve memleketlerine gider,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • Basketbol 1 inci küme lig maçları tehir edildi Fikstür gereğince bu hafta yapılması gereken beşinci hafta birinci küme lig maçları,cumartesi ve pazar günleri Spor ve Sergi SarayındâjjTürk Macar millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • LİG SONUNCUSU LİDERİ TERLETTİ Ug lideri ilk golünü penaltıdan kazandı.Coskun'un çektiği süt kaleci Ümit'in plonjonuna rağmen köseden ağları buldu.Topun ka^ye^^ni Coşkun emin,Alı,Kadri,Sedat endişeli n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.01.1955
  • ftnci maçlarm-|*#Uda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezelî rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından önce,taraftarları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 13.01.1955
  • Türk Zaferleri REŞAD EKREM KOÇU MİTLİ YET &ÂZE TİSİNİN BÜYÜK TARİH İLÂVESİ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 13.01.1955
  • Kanunî Azerbaycan ve Irak'da Bağdadin Fethi N altıncı asır,Türklerin kudret,kuvvet,azamet ve haşmet asrı olarak başlamıştı.Üç kıt'a üzerinde Kanunî Sultan Süleyman'ın temsil ettiği Türkiye'nin karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 13.01.1955
  • Kanunî Azerbaycan ve Irak'da Bağdadin Fethi N altıncı asır,Türklerin kudret,kuvvet,azamet ve haşmet asrı olarak başlamıştı.Üç kıt'a üzerinde Kanunî Sultan Süleyman'ın temsil ettiği Türkiye'nin karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 13.01.1955
  • Kanunî Azerbaycan ve Irakta Bağdadin fethi t Ba.şfara/ı orta sayfada Kenin anahtarlarım teslim ettiler.İbrahim Paşa orduyu fûk şehre sokmadı.Tebrizin muhafazası için gereken bir İurv+tle ve pek muhteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4