Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • GARANTİ BANKASI Zengin ve Sürprizli İkramiye Plânı Hazırlandı.Şimdiden para yatırarak ilk çekilişe yetişiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Başvekil yarın Şam'a gidiyor Bağdat görüşmeleri bugün sona eriyor.Menderes Irak Meclisinde nutuk söyliyecek [ANADOLU AJANSI T.H.A.BAĞDAT.11 Başvekil Adnan Menderes beraberinde Irak Devlet Veziri Burha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • ÇİMENTO TEVZİATI İstihsal ve ithal edilen çimentonun yarısı hususî teşebbüse bırakılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Son günlerde piyasada çimento darlığının hissedilmeye başlanması ve çimento s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Sw wm W8^ ZAVALLI ÇOCUK [İFA] 3 yaıındakl Russcl Demin;amadır.Zavallı çocuğun tek sevgilisi ise göremediği köpeği «Buddy» dlr.Geçenlerde «Buddy» evden kaçmış,Ruasel en yakın arkadaşını kaybetmekten c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Bir mezara 3 kişi sahip çıktı ölü bir adamın akrabaları bir mezar için iki defa para verdiler [BEDİRHAN ÇINAR] Sağlığında «Ben kolay kolay mezara girmem» diyen Niyazi Sungur» lunun bu sözü Ahmet Gülle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Uoo^uSa hu.MfGROS Micros Teşkilâtı isviçreli bir adamcağızın Kristoj Kalomb'un yumurtan kadar basit keşfidir:Mutavassıtları ortadan kaldıran seyyar satış dükkânları kurmak.Senelerden beri,Türkiye'de h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • l.IHflll)1IIMMII(lll(IIHnMIII)IMIMIItlHtlltlHIIHU(HIIMIimink,J/£Nf8oM6flSl BıR VAftMIÎ DİTz Go6uS MOMSI SİLÂHLANAN MİLLETLER.»VE SİLÂHSIZLANMA TEŞEBBÜSÜ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Gümrük ve Millî Savunma işçilerine ikramiye veriliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA 11 Gümrük ve Milli Müdafaa Vekâletlerine ait işyerlerinde çalışan işçilere her sene birer maaş nisbetinde ikramiye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • IİFAI T AIIQ İI n A R f Ver*'tahs,n çln IMIlOlkUMni kapınızı çalan memur eğer bir kadın hele güzel bir kadın olursa,muhakkak ki,borcunuzu hemen ödersiniz.Bu yüz» den Fransada mail makamlar,vergi ödeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • 100 Milyon Liralık vergi kaçakçılığı Maliye Müfettişleri 60 firmanın vergi kaçakçılığı yaptığını tesbit etti [ERTUĞRUL ÜNAL] Defterdarlık kontrol memurları ile Maliye hesap uzmanları piyasada,tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Moda'da 15 sandal 5 motor yandı Dün Modada Deniz Kulübü karşısındaki bir kayıkhanede bir yangın çıkmış ve 15 sandal ile 5 motoı tamamiyle yanmıştır.Yangının,Moda İstinye sokağında 12/3 numarada oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Maarif Bütçesi tenkid edildi İlk öğretim seferberliği ile yabancı dil meseleleri Özerinde bilhassa duruldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,11 Bütçe Komisyonu bugün Maarif bütçesinin müzakeresine devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • I SAMİ ÖNEMLİ J 600 BİN LİRAYA MALOLAN YANGIN SÜJ£^ dikule İplik Fabrikasının 4 numaralı pamuk deposunda bir yangın çıkmıştır.Saat 12.15 de başlayan yangın çabucak gelişmiş ve itfaiyenin bütün gayreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • 3 Bulgar genci hürriyeti seçti Şehrimizde bulunan mülteciler Bulgaristan'da hüküm süren komünist mezaliminin iç yüzünü bütün teferruatı ile anlattılar [İZZET S.SEDES] «Komünist rejimden o derece bıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • Haydarpaşa Lisesinde açlık grevi Müdürün tekzibine rağmen,yemeklerin kötü çıkması yüzünden 950 talebe grev yapıyor [CELÂL İKİBUDAK] t—Haydarpaşa Lisesindeki 900 den fazla yatılı talebe açlık grevine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • I ANADOLU'DA I I YABANCI DİLİ JLİSELERtl 1 Maarif Vekili Celâl Yar-J dımcı yabana dilde tedrisat yapacak dört lise hakkında-j ki kanun tasarısı görüşülür-ğ e ken Mecliste sert tenkidlere E uğradı.Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1955
  • EDİRNEDE HER CADDE VE SOKAK SULAR ALTINDA.BU YÜZDEN HALKIN TAHLİYESİ VE GHJA YARDIMI ASKERİ KAMYONLARLA VE BOTLARLA YAPILMAKTADIR.RESİM EDİRNFA SULAR ALTINDA KALAN BİR ANA CADDESİNİ GÖSTERMEK TEDİR.SO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.104 Yazan:REFf CEVAD ULUNAY Beyiullah'm Narlini sahibini öldürmek istememişti,ama.Eşkıyalığın da bir kanunu vardır.Fazla lâf etme!Beytullah,tekrar Ethemin ayaklarına kapandı.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • SENENİN İLK KEŞİDESİNDE MÜKELLEF BİR APARTIMAN DAİRESİ Erenköy Ethemefendi asfaltında)Bir kişiye 5.000 Lira Beş kişiye 1.000 er Lira Beş kişiye 500 er Lira 210 kişiye muhtelif PARA İKRAMİYELERİ Her 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • BP 1 r Türkiye Vakıflar Bankası 1955 senesinin isabet ihtimali en yüksek 1 hci İkramiye Plânını takdim ediyor!Ömür boyunca aylık gelir ikramiyesi Çeşitli para ikramiyeleri Uzun vade,az faizli Mesken K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • p-KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Ner gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Medreseden kurşun çalan hırsız yakalandı Faik Kıvanç adında bir sabıkalı,Selimiye Camiinin müştemilâtından bir medreseden 400 lira kıymetinde kurşun levha çalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Otel kasasından 23.570 lira çalan sabıkalı kayboldu Paradan başka 50 bin li tin Orman'ın bugün y;İstanbul polisi,Sirkecide bir otelin kasasından 23,570 lira ve 50.000 liralık bono çalan Cemalettin Orm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Karısını ölü olarak gösterip 50 bin liralık mirasa konmuş Asiye'nin servetini ele geçirdikten sonra genç bir kızla evlenen Nuri Topçu,polis tarafından aranıyor Sapsağlam karısını ölü olarak gösteren v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Askeri Müze yakında yeni bir binaya taşınıyor Askeri Müzenin yakında «mazrufuna lâyık* bir binaya naklolunacağı bildirilmektedir.İlgililer bu işe büyük önem vermekte ve tetkikler yapmaktadırlar.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • 9 GUN KALDI Her 150 liraya bir kur'a 3 0 1 Talihli ikramiye kazanacaktır:ir 1 kişiye apartman dairesi ir 280 kişiye para ikramiyesi ir 10 kişiye cihaz sigorta poliçesi İT 10 kişiye tahsil sigorta poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chapün Şarto)Clarle Bloom Amerikan fUml tn-Kilizce.AR:«Cennet Adası» Don Taylor Jean «laine Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Titanik faciası» Barbara Cl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Gökay'a «Dr.Honores Cause» payesi verildi İstanbul Valisi Prof.Gökay'a Münih Üniversitesi tarafından «Dr Honores Cause» payesi tevcih edilmiştir.Durum,Münih Üniversitesi Rektörü tarafından Valiye gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • 11111 Kİ 1111111 Ml.111!IIIKtlMDIIll II III III I IMIf 111 İKİ 1 MI I İlli Mill 111 Alfabemizin eksikleri r f\adyo spikerlerine ve aktörlere varıncaya IV kadar,yeni nesil,şuna benzer kelimeleri i yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • TÜRK Migros İdare Meclisi Reisi Turgut Bayar,bugün saat 16 da Sümerbankta yapacağı bir toplantıda,teşkilât çalışmaları hakkında basın mensuplarına izahat vermiştir.İSTANBUL Valisi,dün şehirde muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • Şişli tramvay deposunda hırsızlık Şişli tramvay deposunun itfaiye onbaşılarından Hulusi Taylan,evvelki gece,deponun kantin kapısına kilidini maymuncukla açarak içeri girmiş ve hırsızlığa teşebbüs eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1955
  • saaaesse ı Şirzat canlı bakışlarını bana dikmişti.İddiasını teslim ettire ceğinden emin görünüyordu.Nitekim,başımı eğerek sükût edince,gülerek kolunu annesinin boynuna attı.Muzaffer bir edâ ile:Gördün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğimi aslını öğrenmek İstediğiniz bir SOR'* i îcy varsa lütfen yazınız.BANA Dünyanın en;kuvvetli hayvanı fil değildir,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • [BEUTER TÜBKTEL] DMII7 Pİ7PİÇİ John Selbv'nin bu akşam tuvaletinde bilhassa Ulflvii ylLUlOI omuz giZgisi nefistir.Etek,hol kloş,kalçayı t ran parça,önde toplanıyor.Arkada da iri bir fiyonk,tuvalet* ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Karılarını mahkeme kapısında bulmuşlar Beyoğlunda,Saray muhallebicisinde Rabia Eren adında bir kızı tabanca ile öldüren Mustafa Özbakır,hiç de farkına varmadan iki aile ocağının sönmesine sebep olmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • [İFAİ RII7 Yll ni7l FVI FNM Buz rcuiisü * lldızt Gloria Nord' Los DUL IILUILI LYLLUUI Angeıes te Eddie Delebridge ile evlenmiştir.29 yaşındaki Gloria,aslen iskandinavyalıdır.Eddie ise,Milano'daki «Sca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • [İFA] jipn nC DİD Bu üç resimde,Prenses Margaret'in şapkasına dikkat edin.Sevimli Prensesin giydiği UyU DIH japfca.Hepsinde aynıdır.Fakat farklt zaviyelerden bakılınca,ayrt şapka giymiş zannedilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Yeni Yılın İlk Keşidesinde Bir Müşteriye 10.000 LİRA Aynca zengin PARA ikramiyeleri SELANİK BANKASI Kuruluş tarihi 18 8 8 Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Kars şilebi kurtarılamadı Üç gün önce anî olarak bastıran fırtına yüzünden Edremit civarında karaya oturan Denizcilik Bankasının Kars şilebi henüz kurtarılamamıştır.Derhal vak'a mahalline gönderilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • İntihar eden Rus subayının sekreteri de kayıp [ANADOLU AJANSI] VİYANA,11 Yılbaşı gecesi bir oplantıdan dönerken intihar eden ıh* Rus subayının Avusturyalı sekeketi kayıptır.Polis tarafından bildirildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • İSTİKBÂLİN ARABASI IA.P.Bu «Lincoln» otomobili,bugünün rüyası,yarının hakikî arabastdtr.Fırtura» adı takılan bu otomobil son olarak italya'da imâl edilmiş ve Chicago'daki bir sergide teşhir edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Bir ada batıyor ASSOCIATED PRESS ŞAM,11 Suriye hükümetinin bildirdiğine göre,Lâzkiye limanının 40 mil açığında bulunan küçük Arvad adası denize kaymağa başlamıştır ve 60 bin kişinin hayatı tehlikededi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Japonya'da şiddetli bir zelzele oldu [ANADOLU AJANSI] TOKYO,11 Tokyo rasadhanesi bugün çok şiddetli bir yer sarsıntısı kaydetmiştir.Tokyo ve merkezî Japonyada bütün binalar sallanmıştır.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Mısır'da 7 kişi daha mahkûm oldu [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,Müslüman Kardeşler Teşkilâtı azasından yedi kişi dün akşam Kahire'deki üçüncü halk mahkemesi tarafından muhtelif hapis cezalarına mahkûm edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Amerikan ve Rus işçisi arasında yaşayış iarkı Rus işçisinin bir kat elbise için 47 gün çalışmasına mukabil,bir Amerikan işçisi 3 gün çalışıyor [ANADOLU AJANSI] parça sabun için 3,10 yumurta için WASHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • MART KEŞİDESİNE Katılmak için derhal 1 5 O Liralık bir hesap açtırınız 25*000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ HER 15*0* LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞANBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • Otomobillere musallat olan bir hırsız yakalandı Husûsî otomobillerde bırakılan eşyalara musallat olan sabıkalı bir hırsız dün yakayı ele vermiştir.Sabahattin Taşkent adındaki hırsız,hususî âletlerile,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • İngiliz anayasa mütehassısı geldi Sir Stephen King Hall,Demokrasi zamanla ve tecrübeyle yerleşen bir rejimdir diyor İngilterenin mâruf Anayasa mütehassısı Sir Stephen King Hall İngiliz Kültür Heyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • TAKVİMPEH BÎB YA«KAK ULUN AY Verem haftası ve tükürük İ n izde tutum haftası,kitab haftası filân gibi muhtelif mes'elef*j lere dair haftalar var.Bunlardan biri de bu haftaya hasredilen «Verem haftası»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • İlâç buhranı henüz önlenemedi İlâç buhranı devam etmektedir.Bilhassa tentirdiyot ve oksijenli cu bulunamaz olmuştur.Bütün ümitler ithalâttadır.Tahsisi yapılan ilâçlar bir an evvel ithal edilmediği tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1955
  • İFUTBOL MAÇLARIMI!EDEBİYAT MATİNELERİ Mİ Şiirden,hikâyeye hatiâ küçük romanlara kadar her nevi yazı cinsinin elekten geçirildiği matinelerde I hiç değilse insan doğru dürüst Türkçeyi buluyor I NEDRET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Arabacılar Cemiyetinin kongresi karışık bir halde Arabacılar Derneğinin,pazar günü aktedilen kongresi,ilgililer için,içinden güç çıkılacak karışık bir mesele haline gelmiştir.Kongrenin usulsüz cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Bugün matinelerden itibaren Üsküdar SUNAR Sinemasında Yılın şahane filmi 1 SON YAPRAK 0 Henry's Full House)CHARLES LAUGHTON JEAN PETERS Rİ CHARD MARİLYN MONROE 2 SİHİRLİ HALI Renkli Türkçe)LUCİLLE BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Bu akşam fig t L L II Sinemasında Neşe Zevk Nefis dans ve müzik ve en eğlenceli mevzuu İle mükemmel bir film.GEL BARIŞALIM Renkli Let's do it Again)Renkli Baş rollerde:RAY MİLLAND JANE WYMAN Ayrıca en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • LİMONLARIN SUYUNDA BOĞULANLAR VAR!v 6 Böyle sınıf geçmek daha zevkli olur!deyince,iştahımı kabarttı.Sen merak etme.Fakülteye gel.Vize işini hallederiz.Bu türlü okumağa çalışana biraz faydamız dokunsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • SİNEMA DÜNYASININ EN KUDRETLİ BAŞ SANATKÂRLARI.ALAN LADD JAMES MASON PATRİCİA MEDINA' ran dünya sinemacılığında yarattıklar» en muhteşem ŞAHESERLERİ.ESİRLER GEMİSİ «Botany Bay» Baştanbaşa Renkli Yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Marilyn,patronlarla mücadeleye başlıyor Sarışın Bombanın son beyanatının bir reklâm olmasından da şüphe ediliyor f ASSOCIATED PRESS HOLLYWOOD,11 Film yıldızı Marilyn Monroe stüdyosu patronlarının hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Her gösterildiği sinemada büyük takdir ve rağbet kazanan senenin en muvaffak Türk filmi:kaça SEZER SEZİN TURAN SEYFİOGLU NECLA İZ Bugünden itibaren Pangaltı İNCİ)Kadıköy YURD)Sinemalarında 1 Şubat Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Dolmuşlar için 86 durak yari tesbit adildi Şehrin muhtelif semtlerinde dün 86 dolmuş durak yeri tesbit edilmiştir.Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti ile Trafik Şubesi Müdürlüğünün müştereken çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • SATILIK DODGE 1954 büyük model,kullanılmamla,çif trenk bir Dodge satılıktır.Müracaat:Dolapderede tamirci Fuat Korkmaz No.121
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ «PROSTAT HAKKINDA Hazırlayan Dr.Recep FERDİ m es iv!v : v:İL.M Resınıtuı NEZİH S J yly.yyy.K m 1 «Kestanecik» adı verilen prostat,uçları aşağı gittikçe birbirinden uzaklaşan tersine çevri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Jill OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Güzel bir haber var:Memnunsunuz.Önünüze fırsatlar çıkacak.Bunlardan bir plân dahilinde faydalanmalısınız.Talihinizden şikâyete hiç bir sebep yok.Az emekle büyük neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • OKAN KISMIN ÖZETİ ulamın ulu peygamberi 632 yıhntn bir Rebiülevvel günü rahat döşeğinde fâni dünyaya gözlerini kapamıştı.23 yıllık mücadele hayatında etrafmda her bakımdan değerli,sâdık,hâlis ve fedak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • Denizcilik Bankası,yolcu vapurlarını kiraya veriyor Harice yapılan seyahatleri tahdit eden koordinasyon kararı yüzünden,Akdeniz seferinden daimi surette zarar eden Denizcilik Bankası,büyük yolcu vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • M.T.T.B.Fen Derneği kongresi yapıldı Milli Türk Talebe Birliği Fen Derneğinin yıllık kongresinde,«Millî Türk Talebe Birliği Ue Türkiye Milli Talebe Federasyonunun birleşmesi» fikri ittifakla kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1955
  • 1954 de sinema neler oldu?fl P A K Eski Amerikalı ko-V W n miklerden Buster Keaton,Medrano sirkinin Paris'tt verdiği temsillerden birinde mü him bir rol almış ve fevkalâd' muvaffakiyet kazanmıştı 8)Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • Dr.Halstead,evinde ailesiyle birlikte Çalışkan hekim bir ameliyatta Haftada 126 saat çalışan doktor Genç Dr.Holstead,öğrenme aşkı ile senelerce didinerek,Amerikanın en gözde hekimlerinden biri oldu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • BİR SAATLİK MİLYONER Resimde gördüğünüz boyacı ustası Fields,çalışmakta olduğu Memphis Birleşik Amerika)şehrinde bir bankanın boya islerini yapmış.Bu hizmetine karşılık da bankadan,kendisine 300 dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Bobbins ü 'İH 2B «Z?m^^mP&B^A lıH Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.104 Yüz yirmi denizciye yüz yirmi cariye Doğrusu ne kaptanın,ne de zâbitanın böyle bir davetten hoşnud kaldığı söylenemez.Fakat Şeyhin davetini reddetmek,Arabların pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • mı mı ı ıı inin ııı i a Ik^»4.¥1133 IŞIĞINDft TARİH Ne oldu?I aliçte askerden yeni terhis edilmiş sandalcıya sordum:il Delikanlı,nerelisin?Ha ben Rizeluyum!dedi.Çok oldu mu geleli?Ha ben bilmem Rizeyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • "CİNSÎ DURGUNLUĞUN SEBEBİ AYNI 3CADINU BİRLEŞMEKTİR Fransa'nın Kinseyi sayılan Dr.Daniel Guerin bir saatte 20 defa zevke eren kadınlara tesadüf ettiğini söylüyor FRANSIZLARIN Dr.Kinsey'i» unvanını kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • BİZ KADINLAR H Neyyire J% 1 itiıiHiuımt Lâvları hiçe sayan ateş Tokyo'da iki âşık,İntihar için,kendilerini indifa halinde bir yanardağın kraterine attılar.30 metreden düştüler.33 saat sonra kurtarıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1955
  • I rnA ğ I BİR ASK HİKAYESİ I I GARİP BİR MASKELİ BALO I TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ I Genç doktor Zeki,hasta arkadaşı Fethinin yerine maskeli balo-ş ya gider.Baloda Fethinin sevdiği kızın babas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • SÜMERBANK 1955 YILI İKRAMİYE PLÂNI Fevkalade keşidelerle birlikte 10 ÇEKİLİŞ ANKARA MITHATPASA CADDESİNDE,İSTANBUL GOZTEPE'de APARTMAN DAİRELERİ HER KEŞİDEDE 20.000.liradan aşağı olmamak üzere ÇEŞİTLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • İstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalına Komisyonundan 1 Merkezimiz amban için otuz kalem muhtelif cins malzeme satın alınacaktır.Tahmin bedeli 2990)lira 95)kuruşturt Bu ise ait şartname merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • en ucuz turist seferleri Rainbow servisinin turist tarifesi ile uçarak sağlıyacağmız TASARRUF ile ailenizi de seyahate beraber götürünUz Birinci mevki gidiş-dönüş yaz tarifesine nazaran simdi 1956 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ FARGO Kamyonları Umum Türkiye Distribütörü RUŞENSAD ile RIZA ve ASLAN SADIKOGLU VAPURCULUK ŞİRKETLERİ 13/1/1955.Perşembe sabahından itibaren kullanacakları yeni telefon numaraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • KASİYER ARANIYOR Şirketimiz Manifatura Mağazası için orta mektep mezunu bir kasiyere ihtiyaç vardır.Yenicami Caddesi No:27-29 da Şirket Müdürlüğüne müracaat.ASTAŞ Alım Satım T.A.Şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • GAYRI MENKÛL SATIŞ İLANI İstanbul Emniyet Sandığından ibrahim Oral A.1564 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Eminönü Şubesinden istikraz ettiği 1500)liraya mukabil Bakırköy Şenlik mahallesinde F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • KİNİNLİ GRİ PiM GRIPIN baş,diş,adale,sinir ve şiddetli oğuk algınlığından mütevellit büün ağrıları derhal teskin eder GRIPİN Romatizma ve si yatik ağrılarını eser.Grip ve nezle hastalıklarının atlangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • İtalya Belçika milli futbol Karşılaşması İtalya Belçika millî futbol maçı p-aar günü Bari'de yapılacaktır.Her ki takım en kuvvetli şekilde sahaya çıkacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • Ordu kayak şampiyonası Türkiye Ordu Kayak Şampiyonası 18-24 ocak tarihlerinuc Erzurum'da yapılacaktır.Müsabakalc* nda Türk Ordu kayak ekibi teşkil edilecek ve bu takımla Bal',n kayak şampiyonası.gidil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • Sarajevo Ankara ve İzmir'e gidiyor Yugoslav Sarajevo takımı Ankara'ya giderek orada iki karşılaşma yapacaktır.Yugoslavlar Ankara'dan sonra İzmire gideceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • ROBİNSON İYİ BAŞLADI SUGAR ROBİNSON sağdaki)Bostonlu JOE RINDONE'la 5 Ocak'ta Detroit'da karşılaştı.Orta sıklet şampiyonasında muvaffak ilk adımını altıncı raundda rakibini nakavt yaparak,atan Sugar R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • Lider ile sonuncu,ligin ikinci devresini bugün açıyorlar Saat 14 de başlayacak olan karşılaşmada Sarı Kırmızılı takım sahaya Turgay'sız çıkacak Bugün Mithatpaşa stadında saat 14 te yapılacak olan Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • Lambidisf tekrar şehrimizde Bundan 15 gün kadar ev-vel fstanbulu ziyaretle,rakibi Garbis'i defi eden Yunanistanın 71 kilo çam piyonu B.Lâmbidis'in bu defi'sini ve Garbisin de vermiş olduğu-cevabı neşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1955
  • Dün anketimize yüzlerce okuyucu cevap gönderdi Gelen reylerim fazlalığı karşısında tağ£ îiif leriıiiizi peyde rpey neşredeceğiz Vefa Lisesi talebeleri verdikleri 68 reyle Ercan Ertuğ'u umumî tasnifte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Brezilya'da bir ekspres uçuruma yuvarlandı Trenin bir virajı döndüğü sırada vnknbulan kazada 20 kişi öldü,90 kişi de tehlikeli snrette yaralandı ASSOCIATED PRF.SS1 RİO DE JANEİRO,11 Serpigo eyaletinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • İlhakçı Rumlar dün Kıbrıs'ta büyük bir nümayiş yaptılar Miting sırasında konuşan Makarios,Birleşmiş Milletlerde aleyhte rey kullananlara hücum ederek "Kıbrıs'ın hürriyet bayrağını kemiklerimizin üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Öç Bulgar genci hürriyeti seçti t Baştarafı 1 incide memleketimize iltica eden 1934 doğumlu Georgi Atanassoff Histoff,dün bize bunları anlatırken,diğer iki arkadaşı Nikola Dimitroff Geneff ve Boris St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Haydarpaşa lisesinde açlık grevi t Bâftaraft 1 incide I Lise Müdürü,yüzlerce öğrenciyi cezalandıracağını söylemiş ve talebelere bağırıp çağırmıştır.Bütün bunlara rağmen talebeler grevi bozmamışlar'* G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • 100 milyon liralık vergi kaçakçılığı t Baftarafı 1 incide kaçakçılık hâdiselerinin çoğaldığı da dikkati çekmektedir.Bu bakımdan hazırlanmakta olan teşkilât kanunu mer'iyete girmeden,kaçakçılıkla yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ 1374 12 1370 Cemıri Ocak Aralık İT 1S6S 1 30 VARİT VASATİ EZANİ Güne,7.25 2.25 ÖğU 12.22 7.21 ikindi 14.47 9.46 Akçam 17.01 12.00 fatsı 1837 1.37 5.39 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Manisa şilebi bir kaç güne kadar geliyor Denizcilik Bankası'nın Amerikadan yeni satın aldığı Manisa Şilebi bir kaç güne kadar limanımıza gelecektir.Halen Rotterdam'da bulunan şilep ticarî eşya yükleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Maden tesislerinin inşası için döviz verilecek Memleketimizde,çeşitli maden tesislerinin inşası için döviz tahsis edilmek üzeredir.Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası bu hususta teşebbüse geçmiştir.Döviz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Nafaka vermeyen mileahhid barda yakalandı Evvelki gece Beyoğlundaki barlardan birinde kadınlarla şampanya içip para yemekte olan bir kum müteahhidi emniyet memurları tarafından yaklanmış ve dûndu Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Kendilerini beğenmeyen dünya meşhurları Bir çok kimsenin yerleriı lar da başkalarımı ITÜRKTELJ New-York,11 Amerika'nın en büyük kadın mecmualarından biri,geçenlerde yaptığı bir ankette,tanınmış aktris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Trabzonda Teknik üniversite kurulması için kanun teklifi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 11 Karadeniz vilâyetleri milletvekilleri Trabzon'da bir Teknik Üniversite kurulması için kanun teklifinde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kuzey sınırımız,2 Çok okuyucu bulan bir roman çeşidi.3 Gemi odası Üstün.4 Ot tıkanan bir ses çıkarıcı Artistin vazifesi.5 Bıçak kılıfı Demirin terbiye edilmişi.6 Mihver Hamle.7 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • I Eserlerini Dinlediğii miz Bestekârlar Bu akşam İstanbul Radyo-sunun 1720 17.50 emisyo-nunda piyano konçertosunu 3 5 dinleyeceğiniz Wolfgang A-5 İ madeus Mozart 1756 yılında I Salzburg'da doğmuş 1791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • C.H.P.Meclis Grupu bazı kanun tasarıları hazırlıyor Mebuslara yapılacak zam mevzuunda C.H.P.nin aleyhte rey kullanmasına karar verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Halk Partisi Meclis grupu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • D.P.Meclis Grupu dün toplandı [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN)ANKARA 11 Demokrat Parti Meclis Grupunun bugünkü toplantısı gayet kısa sürmüştür.Alâkalı Vekiller toplantıya iştirak etmedik,lerinden ruznamedeki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Moda'da 15 sanda!5 motor yandı Batttarah birincide sına ait motora bakmak için kayıkhaneye giren çocuk,bir aralık çakmağını yakarak kayıkhaneyi aydınlatmak istemiştir.Çakmağın,orada bulunan benzin bid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Başvekil yarın Şama gidiyor t Bar ıft 1 frf* fette Irak Başv^zlri Nuri Sait Pasa Ue diğer Vezirler,mebuslar sivil ve askert erkan ile kordiplomatik hazır bulunmuştur.Irak ve Bağdat gazeteleri bugün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Edirne hâlâ;Baştarat% I incide güneş gözükmeğe başlamış ve şehre normal hayat öğleden sonra avdet etmiştir.Talebe,işçi ve memurlar izinli Evleri sular altında bulunan talebelerle memur ve işçilere izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Bir mezara 3 kişi sahip çıktı t Baştarafı I incide tahakkuk etmiş ve adamcağız hakikaten ebedî istirahatgâhma kolay kolay girememiştir.Üsküdarda ikamet eden ve 50 yaş larmda dinç bir adam olan Niyazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Maarif bütçesi tenkid edildi j fr Baştarajt Birincide Bu arada ilk tedrisat seferberliğinin lâyıkı veçhile yapılmadığı,bu yoldaki çalışmalara hız verilmesi icap ettiği ve hâlen okulsuz bir çok köyleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • iııet Sahibi v Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idav n ABDİ İPEKÇİ Bas\ldı$t yer:İLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARİ Senelik ilnrirwıW .HfaHiiİ 88 T.L.6 Ayhk 17 T.L.3 AyllK MMIIIIHUMIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Açık Eksiltme Usulile Tamir Yaptırılacak)İstanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Iİra Krş.Lira Krş.6500 00 487 50 Galetadaki Muamele ve istihlâk Vergileri Müdürlüğü binasının tamiri işL 520-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Üç korsan bir mavnadan kumaş aldılar Sirkeci rıhtımında demirli bulunan Etrüsk vapurunun baş tarafında mensucat eşyası yüklü bir mavna duruyordu.Saat 18,30 sıralarında,içinde üç kişi bulunan sarı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Fatin Rüştü Zorlu Paris'e gitti Milletlerarası İktisadi İşbirliği Natırlar toplantısına ve NATO Konseyi içtimalarma iştirak edecek olan ve dün sabah trenle Ankaradan İstanbul'a gelen Başvekil Yardımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Çimento tevziatı t Baştarafı İ incide aşağısında kaldığı takdirde bakiye çimentonun resmî faktöre devri derpiş edilmiştir.İthal mal» çimento İse kurulacak Vekâletler arası çimento tevsi komisyonunun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1955
  • Kıbrıs Müftüsü dün Valiyi ziyaret etti Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendi dün sabah Vilâyette Vali Gökay'ı ziyaret etmiştir.Dânâ Efendi,Kıbrıs dâvasına kargı Türk hükümetinin ve Birleşmiş Milletlerdeki Türk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1955
  • son maçta m Şöhretli futbolcuların yer almadığı iması isî© yenilmesine rağmen çok Sarajevo sağ içi Novo,ikinci devrenin 21 inci dakikasında çektiği falsolu sütle kaleci Seyfi'yi mağlûp e*.*i.Kaleye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • HONVED VÖRÖS LOBOGO MACINDA 16 GOL OLDU Şehrimize gelen Vöröş Lobogo Honved karşısında 9-7 mağlûp oldu BUDAPEŞTE,11 Husus!muhabirimizden)Af acar lig maçlarının en mü-him karşılaşması lig lideri Honved
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • ii I" maçlarınlOUda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezel!rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından önce,taraftarları tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • Bunları hatırlıyormusunuz Çek Lokomotifi Emil Zatopek' in 1922 Eylûl'ünün 19 uncu günü Moravyoda)Kaprivnice kasabasında doğup 19 yaşında atletizme başladığını.İnönü stadında ilk futbol maçı 23 Kasım 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • AVCILIK,Turhan TAMERLER ÇULLUK:Pazar günü esen şiddetli bir keşişleme yüzünden çulluk avcılığı çok verimsiz olmuştur.Bir çok avcılar,çantaları bosve çifteleri temiz olarak dönmüşlerdir.Duyduklarımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • Mısır turu bugün başlıyor KAHİRE 11 RADYO)Mısır Turu bugün başlayacaktır.Tura,Türk bisikletçileri de dahil olmak üzere 9 milletin müsabıkları iştirak etmektedir.Tur 14 merhale üzerinden yapılacak ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • Bu haftaki basketbol maçları tehir mi edilecek?Cumartesi ve pazar geceleri güreş karşılaşmaları sebebiyle bu haftaki basketbol şampiyonası maçlarının tehir edilme ihtimalleri vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • Yüksek Okullar arası basketbol maşları Yüksek okullar ar ası basketbol karşılaş malar ma dün Kadıköy salonunda devam edilmiş ve Yüksek Denizcilik Okulu Güzel Sanatları 36-28 ilk devre 15-11)ve Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • Güre;biletleri yarından itibaren satılıyor Türkiye Macar millî güreş karşılaşmasının biletleri muhtemelen yarından itibaren »atığa Çıkarılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1955
  • bu gece geliyor.Budapeşte Radyosu Macar güreşçileriyle yaptığı röportajı Türkçe yayınladı.Macar greko-romen güreş millî takımı bugün saat ondörtte,14 kişilik bir kafile halinde Viyana yoluyla İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor