Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • pyywu« ADRES:Cağaloğlu,Molla f e narı sokak No.1-ISTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,istanbul POSTA KUTUSU:492,istanbul TELEFONLAR Santral:24219 Başyazar:24811.Müdür:29614 Y I L 5 SAYI:1671
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • GARANTİ BANKASI Zengin ve Sürprizli İkramiye Plânı Hazırlandı.Şimdiden para yatırarak ilk çekilişe yetişiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Bu eserde,din uğruna dövüşen insanların göz kamaştıran zaferleri canlı tablolar halinde önünüze serilmektedir.Ulvi bir gaye yolunda çarpıdan ve ölenlerin tarihe mal olan hayatları sizleri heyecan için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Mecliste dün Maarif Vekili tenkid edildi Milletvekilleri yabancı dilde tedrisat yapacak liselerden ikisinin Diyarbakır ve Samsunda açılmasını istediler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA.10 Meclisin bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Dil nA Dİ7İM nniflİUİPİ^ yaşındaki bir kadını öldürmekten DU UA DI£IIY1 U\imimW8anık olarak yargılanan 82 yaşındaki Mustafa Gezenin duruşmasına dün de 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • kaplumbağa Profesör Gökay'ın Klakson yasağı,renkli ışıklar T.s.gibi)hayırlı icraatından biri de,seyyar ve motorize ekiplerdir.Kadınlara sarkıntılık edenlerin,âsâylsi bozanların,sabıkalıların tepesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • LİSANIMIZA İYİ ADAPTE EDİLMEYEN GEÇTİ BORUN PAZARI.PİYESİ MUVAFFAK OLAMADI ri*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Dânâ Efendi dün Kıbrıs mevzuunda izahat verdi Kıbrıs Müftüsü,Makarios şimdi Kıbrıs'a nasıl dönüyor onu düşünüyorum,dedi [FAHİR ERSİN] Türkiye Millî Talebe Federasyonunun Genel Başkan odasına siyah mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • [A.P.İC HACIIinA!Caz|P İtalyan yıldızı Soplina Loren son olarak İtalyada-1$ DM^IIlMMiiri olr Amerikan üssünü ziyaret etmls ve askerler için hususî yemeklerin hazırlanmasına yardım etmiştir.Resimde güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • MESKEN KREDİSİ Ziraat Bankası,köylüye 60 milyon lira verecek [ANKA AJANSI] ANKARA,10 Ziraat Bankası,köylümüzü medenî meskenlere kavuşturmak maksadiyle,1955 yılı için mühim bir program hazırlamıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • I Kiralar hakkındaki ka-ğj s nun tasarısının müzake-1 s resi altı ay sonraya bira-kıldı.Maksat hükümetin E E geri aldığı tasarı ile diğer 1 on altı teklifin esaslı su-ş rette incelenebilmesi için E i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Fransız Meclis heyeti geliyor B.M.M.nin daveti üzerine Fransız Parlâmentosu mensuplarından on kişilik bir heyet 13 Ocak perşembe günü saat 17 de şehrimize gelecektir.Devamt Sa.7,Sü.5 d*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • IAJM «NEFİS KADIN» ^ranıiB Başvekili Mendes-France J^'e birlikte,biraz istirahat etmek î'n İtalyan in sayfiye şehri Positano- a çeldiği Kaman,halk,hep bir orii-«Dellcioza» diye bağırmıştır «Neis» mâna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • SEVGİLİSİNİ öldüren gencin idamı istendi Mustafa özbakır,dünkü duruşmada bütün ısrarlara rağmen konuşmadı Adliye binasının polls,ve mübaşirleri,dün sabahtan aksama kadar,su suale muhatap oldular:Katil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Merzuka Akçam müebbed hapis cezasına mahkûm oldu Beyrut'a kokain ve altın kaçıran kadının menkul ve gayrı menkul malları da müsadere edilecek HUSfJSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Beyrut'a kokain,altın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • •^fSWi^,[MEMDUH YÜKMAN] O DA BİZDEN Gazeteciler Cemiyetinin fahri azalırına kabul edilen Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'a dün Cemiyetin rozeti,takdim edilmiştir.Bu suretle sevimli valimizin,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • Edirnede 700 ev su altında kaldı Meriç ve Tunca nehirleri faştı.Suların istilasına uğrayan mahallerde 46 dan fazla ev çöktü insanca zayiat yok [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE,10 Bir haftadanberi yağan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1955
  • I İFA I BAŞVEKİL ADNAN MENDERS,BEYAZ SARAYDA VERİLEN ZİYAFETTE KRAL FAYSAL İLE SAMİMİ BİR HASBIHAL SIRASINDA Tiirkiye-lrak görüşmeleri Dün Menderes ve Nuri Sait Paşanın iştirakiyle ilk büyük toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.103 Yazan:REFf CEVAD ULUSA* Dayı!Gençliğime acı.Bir kere sürçen atın rızkı kesilmez Ne söylüyorsun kız?Bizim kepimizin bast mezada konmuş/Bu gece yüreğimde bir sıkıntı var Binn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • DEMİR YUMRUK yUAAKUSU mw r^ ^5 r i W,M M' ı ^1 «9^SL n ^F^LA^-j^v j 7StZE HİÇ OTO-^fc ylAOSÛ-Ç M*P»TI W 1 Ml «J HKH-ALOC J-PIAH-A Z QA.NI h-l v **{anM» inşa-y t V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Bu sır Allahla bizim aramızda kalacaktır İzzet Bey!Çocuklarımız mea'ut olsunlar!dini tuttum ve minnetle öptüm:Siz de beni afettiniz ya?Şüphesiz!Teşekkür ederim.Yanınızda insan bütün acılarım unutuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • r-SAS-1 iskandinavya Havayollarından Bildirilmiştir f-v 17 Ocak 1955 pazartesi öğle üzeri İSTANBULDAN AVRUPAYA Normal tarife harici,4 motorlu DC 6 uçağı ile İLÂVE BİR SEFER YAPILACAKTIR S-Bu uçak,Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:tSahne Ilıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi tngilizce AR t «Cennet Adası» Don Taylor Jean t.lalne Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Tltanik Faciası Barbara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • NEZLE,GRİP ve SOĞUK ALGINLIĞINDA burun konjestiyonuna karşı VAPEX attım V VAPEX SİZİ NEZLEDEN KURTARIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • KERVANSARAY'da Öğle yemekleri Her gün NUBAR SALON Orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Vali dün şehrin çeşitli işleri hakkında izahat verdi Gökay,«Hakiki Kerim bi kullarını düşüm e—istanbul Valisi insan oğlunun genel evlere ihtiyacı tabiîyesi vardır.demiştir.Prof.Gökay,dün akşam yaptı ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Fransız romantikleri hakkında konferanslar Fransız Kültür Merkezi Fransız Romantiklerinin dinî ve felsefî fikirlerini aksettirmek için bir konferans serisi tertiplemiştir.Konferanslardan ikincisi 14 o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Belediye Daire Müdürleri Valinin başkanlığında toplanacak Vilâyet ve Belediye ile ilgili daire müdürleri,17 ocak pazartesi güniı bir toplantı yapacaklardır.Şehir Meclisi salonunda yapılacak olan bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • t III!İlli IHIIII Hill İlli Aşk cinayetleri |k^l uhallebicide sevgilisini vuran genç.I »IOndan bahsedecek değilim.Onun düşündürdüğü şey biraz konuşulğ mağa değer.Avrupa jürileri aşk cinayetlerinin çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Şiddetli lodos fırtınası bütün vapur seferlerini altüst etli Edremit sahillerinde karaya oturan Kars Şilebinin kurtarılmasına çalışılıyor.Fırtınanın Doğu Karadenize geçtiği bildiriliyor Akdeniz,Ege ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Sarhoş bir şoförün arabası parçalandı Şoför Necd .'ddız,evvelki gece alkollü olar.idare ettiği 12172 plâkalı taksi ile Sarıyerden geçerken Av.ağa volu üzerinde benzin almakta olan 57S pl?huo^sî otomob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Gümrüklerdeki tops ve Merinos yünü çekiliyor Gümrüklerde bulunan 2.890.000 lira kıymetinde tops ve 560.000 lira değerinde Merit yünü,peyderpey çek»Wek san;n erbabma dağıtılacaktır.Dokuma sanayiindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • BEYNELMİLEL Muallimler Kongresi,27 temmuz ilâ 4 ağustos arasında şehrimizde toplanacaktır.Bu münasebetle Türkiye Muallimler Birliği ve Türkiye Muallimler Cemiyeti adına olr hey'et,dün sabah Vali Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Toprak Ofisi,buğday tahliyesinde rekor kırdı Amerika'dan gelen buğdayların tahliyesinde Toprak Ofisinin bir tahliye^ rekoru kırdığı söylenmektedir.İlk gelen Santa Venezia gemisinde bulunan 9000 küsur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • Sağlık fişi ve klasör çalmış Yıldıztabyadaki Ü»,i İlkokula evvelki gece ^hul bir hırsız girmiş,50 karne,10 sağlık fişi,40 ki "«•ör çalarak kaçmıştır.Suçlu ar*»,âktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • b,Mııalla Özütürk)ATAKAN lie Nejat ATAKAN t evlendiler 10/1/1955 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • TEŞEKKÜR Karnımda çıkan Anthrop.u ve elimde,büyüme istidadı gösteren ekzemanın geçmesi için elinden gelen yardımı esirgemeyen ve beni kısa zamanda salâha kavuşturan Sultanahmet Sigorta Hastahanesi Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1955
  • İngiliz anayasacısı bugün geliyor İngilterenin Anayasa mevzuunda maruf otoriterlerinden,Millî Haber Bürosu Müdürü ve Hansard Cemiyeti kurucusu ve başkanı Sir Stephen King-Hall bugün saat 16.30 da şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Migros sene sonunda faaliyete geçecek Duttweiler,yapılacak satışların fiatlan ve hayat pahalılığını hissedilir derecede düşüreceğini söyledi r ASSOCIATED PRESS I NEW-YORK,10 İsviçre'nin meşhur seyyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • TlKTtMBEI BtB VIPRIff-IAfBAA ULUN AY Çizme ve yukarısı!B ir sabah gazetesinde «Dün ve Bugün,e aid fıkralar yazan bir dost,benim geçen gün Diyanet İşleri Reisinin bir ta'mimi dolayısiyle yazdığım bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Mart Keşidesine Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kura Numarası SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1855 ÇARŞAMBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • ijyB|si^s tgğ5&j nTv M j(f 4İÜB S ip* «SB te« ÖĞRETMEN Cazip Fransız artisti J ise Bourdin,*Ilk Mekleı* adlı son filminde,öğretmen rolünde oynamaktadır.Film,bir İtalyan şirketi tarafından çevrilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • AM Han,babasının yerine geçecek [ANADOLU AJANSI] ASSUAN 10 Ağa Han'ın sekreterliğinden resmen bildirildiğine göre,Ağa Han'ın ölümünden sonra yerine oğlu Ali Han geçecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Eski bir komünist kadının ifşaatı [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,10 Amerikan komünist partisi sabık idarecilerinden Mrs.Bella Dodd dün burada verdiği bir demeçte 1932 de partiye intisab ettiği zaman Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • AYA GİTMEK İÇİN hazırlıklar yapılıyor Bir Rus ilim adamı,seyahat için lâzım olan sun'î peykin bir kaç yıla kadar yapılacağını söylüyor [ANADOLU AJANSIl LONDRA,10 Dün Moskova radyosunda bir konuşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Yunan Kralı Venediğe gitti [ANADOLU AJANSİ)ATİNA,10 Yunan Kralı Paul ile Kraliçe Frederika,yanlarında Prens »s Sophie ve İrene olduğu hali de bu sabah cNavarin» muhribi ile Venediğt hareket etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • 6 aylık bîr çocuk yandı [HUSUSİ M UH A Bin İ M İZDEN BURSA,10 Bayramdere köyünde Osman Yokun adında bir şahıs altı aylık çocuğunu yalnız başına evde bırakarak tarlaya gitmiştir.Bu esnada yanmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Her 54 dakikada bir uçak,Okyanusu geçiyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHINGTON 10 Amerikan Asekrî Hava Nakliyat Servisi,1954 yılında vasatı olarak her 54 dakikada bir eskerî nakliyat uçağının Atlanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • I Mareşal Montgomery hastahaneye yattı ANADOLU AJANSI I LONDRA 10 Mareşal Montgomery,hafif bir cerrahî müdahaleye tâbi tutulmak üzere dün bir hastahaneye yatmıştır.Mareşalin sol kulağının üzerinde iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Bir sinemaya bomba atıldı Bir deli tarafından atılan bombalar 2 kişinin ölümüne,40 kişinin de yaralanmasına sebep oldu TASSOCIATED PRESS| ANCONA,10 İtalyanm Adriyatik sahillerindeki bu şehrinde bir si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • HEDİYE GÜNÜ Her sene bu zamanlarda,italya'da,halk,trafik polisine çeşitli hediyeler yapar.Âdet haline gelen bu «Hediye Günü» nde,herkes dilediği eşyalarr,takdir ettiği seyrüsefer polisinin önüne yığar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • Bn su t im »kurumların merak edebilecekleri her şeyden bahse* der.Sizin de merak ettiğini?aslını öğrenmek İstediğiniz blı sey varsa lûtfeo BANA SOR» yazınız.¦fr Hint yağı,malûm olduğu üzere şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • YFNİ "flAI HAÇI Şimdiye kadar defalarca evlenip boşanan I kili UHLUMOI,milyoner Uadm Barbara Hutton,simdi de,Michael Rennie adındaki ingiliz artisti ile dalga* geçmektedir.Barbara,beynelmilel hovarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1955
  • TUNÇ "Evden kaçmak mı?tövbeler,tövbesi,diyor Ceplerindeki 40-50 lira ile dünyayı dolaşmaya ve hayatlarını kazanmaya kalkışan 5 kafadar evlerinden 4 gün uzak kalabildi Telefondaki kısık ve arasıra hıçk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAIQ r İSLAM FÜTUHATI Yazan:AH Rıza SAĞMAN Tefrika No.1 FAHRİ KÂİNAT PEYGAMBERİ MİZ EFENDİNİZİN VEFATI Hayat takviminin kâğıdı on birinci Hicret M.632)yılı rebiülevvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • SAGLIR FI1.MI PATATES Hazırlayan 1 I Dr Recep FERDİ llSilli İHI ılıiil!yi Patates,büyük bir besleme kudretine malik olmamakla beraber,şifalı bir nimettir.Fakirin,zenginin,genç ve ihtiyarın,zayıfın,şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Arahk 20 Ocak Denizaşırı bir yerden veya yabancı bir memleketten bir haber var.İse ait bir haber olması ihtimali daha kuvvetli.Mev cut işinizle alâkanız bir az gevşemiş.Daha sıkı sarılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • On günlük grip dalgası beni yine meteliksiz bırakmıştı.Arkadaşlar işportamda mal görmeyince iflâs ettiğimi anlamışlardı.Tekrar Teoman'a gidilemezdi.Bu sefer de Prof.lâkabiyle meşhur Cevdet imdadıma ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Her Salı Sulu Kule Gecesi Taşlık Kulübü KUZITda Maçka,her öğle ve akşam güzel yemekler,her cumartesi 3 ten 7.30 a kadar danslı matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • ŞAN Sinemasında Sahne Işıklan Limelight 13 Ocak perşembeye suare dahil)kadar devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Kâinatın düşmanlığına Dünyanın cevabı:BUGÜN ÇIKTI Ç A G L AYA N Y A'Y W&X 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • TÜRK EDEBİYATININ EN ÇOK OKUNAN ROMANI,TÜRK FİLMCİLİĞİNİN EN MÜKEMMEL ESERİ OLARAK HAZIRLANDI VÂH$Î BİR KIZ SEVDİM AYHAN IŞIK ALTAN H ANOGLU ATIF KAPTAN ESER:ESAT MAHMUT KARAKURT Bu akşam ^J Sinemasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • YARIN AKŞAM SARAY SİNEMASINDA FRANCOIS ARNOUL ve RAYMOND PELLİEGRİN tarafından yaratılan AŞKI ARAYAN KADIN Güzel ve büyük aşk filmi başlıyor.Hayvan!bir muhitte tabiatının taşkın arzularına hâkim olama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Bursa'da ei bulunmuyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN BURSA,10 Şehrimizde ik gündenberi et bulunamamaktadır Belediyenin et flatlarmı indirm» dolayısiyle kasapların çoğu et sal mamakta ve dükkânlarını kapal tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Mussolinl'nln kızı Mısır'a gidiyor T ASSOCIATED PRESS.NAPOLİ 10 Mussolinl'nln kır Kontes Edia Ciano'nun dostları Kontesin Esperia gemisi İle Mısın hareket edeceğini ve orada uzun müddet kalacağını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Bir Alman askeri heyeti Londra'da fANADOLU AJAHSI1 LONDRA,10 Batı Almanya müdafaa komiserliğine mensup,erkânı harbiyei umumiye reisi general Heusinger'in reisliğinde,altı Alman subayından mürekkep bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • İtfaiye teşkilatı takviye ediliyor İstanbul İtfaiye Teşkilâtının takviyesi için teşebbüse geçilmiştir.Bu hususla ilgili olarak,teşkil olunacak bir heyet,yakmda teşkilâtta tetkikler yapacaktır.Ancak be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Turk Film Dostları Derneği dün bir toplantı yaptı Türk filmci!in k Ikınması için neler yapm-Mır?Ne gibi tedbirler malıdır?Türk Film D^darı Derneği,dün saat 15 te Gazeteciler Cemiyetinde yaptıkları l s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Makaraların ipliği noksan çıkıyor Bazı firmalara ait makaralar noksan çıkmaktadır.Muhtelif imalâthanelerden temin er makaralar Teknik Üniversitenin Tekstil kısmında hususî filetlerle ölçüldükten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • Krom fiat ı ve satışları arttı Dış piyasalarda demir ve çelik tiatları yükselmiştir.Bu itibarla,krom fiatmın da arttığı görülmektedir.Muhtelif buğday anlaşmalarının tesirile de Türkiyeden harice yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • ÎTİ V':Sy H I El J EM mm mm mm 1 İT B.MİI AQ&(l Prenses Margaret'tn çakırı arkadaşlarından olan milyoner Viskont Hambleden,1 UlıLlı MOıM flfaria Carmela Attolieo de Adel/ta adında bir İtalyan diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1955
  • GREGORY PECK,GÜZEL PARİSLİ SEKRETERİLE EVLENMEĞİ TASARLIYOR Meşhur artist,kendisinden geçen hafta ayrılan Finlandiyalı karısına yılda 50.000 dolarlık bir nafaka verecek!PARİS,Hususi)13 sene bir Finlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • BİR ASK HİKAYESİ GARİP BİR MASKELİ BALOJ TEFRİKA NO.5 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ:Genç doktor Zeki,hasta arkadaşı Fethinin yerine maskeli baloya ğ gider.Maskeli olarak,onun sevgilisi Süğlünle tanışır.Genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Üzenler:Jose Sanalinas,Rod Reed l CA&OU* 8BN ÇBK_yiVM„.SSN BUW4C*4 BEKU»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Tepebaşı Gazinosunun Kışlık Salonu her gece Sayın müşterilerimizin emrindedir.Her Pazar İçkisiz MATtNE.42690 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • 45000İngilizlirasına bir "krallık» satılıyor Şayet bu parayı öder seniz,tam manâsiyle bir kral olarak,paralar ve pullar üzerine resminizi bashrabilecek,vergi öiemiyecek,kanun müiahalesinien uzak kalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Jandarmalara karşı koyan gecekonducu Hasan Özer adında birisi,Zeytin burnunda Telsiz mahallesinde izinsiz olarak yaptırdığı gecekondunun yıkılmasına nezaret e den bekçi ve jandarmalara karşı koymuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Trafik fenerleri çoğaltılıyor Şehrin muhtelif semtlerindeki yol geçitlerine yeni trafik fenerleri konulmuştur.Bunların adedi 52 dir.Fenerler,yolun açık olduğu zamanlarda «geç» aksi hallerde ise «dur»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Mahkemeler boşanma dâvasiyle dolup taşarken.Karşı pencerede yıllardır gördüğüm sudur:Bir çift,güzelin güzeli,kadın eli uzanır,bir çift temiz,tertemiz kadın iskarpinini fırçalar ve çekilir.Bu ellerin,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.103 Takdir yerine cezalandırılan denizciler Bu mürettebat,gemi evrakı arasında İngiltere için gayet mühim vesikalar bulunduğunu bildiklerinden Buşir'de bir mavuna satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • ı minium mı unu ıı un m um.ılın.mm umumilim.ı.mı.ı.mıi IŞIĞINDA tARIH REŞAD EKREM KOÇU Haşmetli Şair AZAMET ve şevket devrimizin bütün hükümdarları gibi Kanuni Sultan Süleyman da sağlam bir tahsil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1955
  • HER YIL 15 MİLYON CANA KIYAN GRİBE NİHAYET ÇARE BULUNDU 28 yaşındaki bir Alman hekiminin bulduğu ilâç'ın bir kurtarıcı olduğu anlaşılıyor Grip'* nihayet bir çare bulan Dr.Kloşa ve bir yumurta sarısı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1955
  • Dün gece yapılan voleybol maçları Teknik Üniversite Snor Kulübü tarafından tertip edilen «Teknik Voleybol Teşvik Turnuvası» karşılaşmalarında dün gece şu neticeler alınmıştır:İstanbul Üniversitesi kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Fenerbahçe Enternasyonal atletizm bayramı ANKARA 10 AA.IV.Fenerbahçe Enternasyonal Atletizm rmüsabakalarına davet edilecek muhtelif milletlere mensup atletlerin yurdumuza gelmelerinde bir mahzur olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Dört millî hakem baş hakemliğe terfi etti* ANKARA 10 A.A.İstanbul bölgesi millî hakemlerinden Sava Hezencioğlu,Recep Oğan,Halûk San ve Şevki Koru Bölge Hakem Komitesinin teklifi ve Merkez Hakem Komite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • ¦k-Wbid»or'da yapılan at yarışlarından jokey Mumford attan yere düşmüş,fakat muhakkak bir ölümden,cankurtaran arabannm orada bulunman »ayetinde derhal hastahaneye kaldırılarak kurtulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Trafiğe mâni olan futbol sever boyacı!Beyoğlunda Ağacamiinin karşısındaki Olimpiyad lostra salonu sahibi İbrahim Bengisu haftanın maçlarını neticelerile gösteren bir levha asmıştı.Günün birinde,Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Ordu Takımı bugün Sara j evo ile oynuyor Ordu Futbol T akımımızın son kadrosu bugünkü maçtan sonra tesbit edilecek Suriye takımı ile karşılaşacak olan Ordu takımımız bugün Mithatpaşa Stadında Sarajevo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Robinson 19 ocakta ikinci maçını yapıyor CHİCAGO 10 T.H.A.Yeniden ringe dönmüş olan Ray «Sugar.Robihson 19 ocakta burada Ralph «Tiger» Jones ile bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • Fakülteler arası maçta Diş Hekimliği Uukuk'u 5 1 yendi Fakülteler arası futbol maçlarına dün Vefa Stadında devam edilmiştir.Diş Hekimliği ile Hukuk Fakültesi arasındaki günün yegâ-ne karşılaşması Diş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • rmm Dünkü antrenman daha ziyade kültürfizik hareketleriyle geçti.Resimde Cihat ve genç futbolcular görülüyor.[SAMI ÖNEMLİ)Genç muhtelit dün mıyea başladı Kadroda bulunan 26 futbolcu ay sonuna kadar ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • I I.I I I 0&W* ftraci maçların» i9öda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezelî rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenm 150.maçlarından önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1955
  • ingiltere'den niçin ayrılmıyorum Meşhur MATTHEWS,geçenlerde yazdığı bir makalede,kendisine bugüne kadar yapılan tekliflerin mahiyetini açıklayarakiiiçinlngilterede kalmayı tercih ettiğini izah etti Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • IATO HAVACILIK HEYETİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI Prof.Von Karman'ın başkanlığındaki heyet dün Fatin Rüştü Zorlu ve Genel Kurmay Başkamyle görüştü [ŞARK AJANSI] ANKARA,10 İki gündenberi şehrimizde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Sevgilisini öldüren gencin idamı istendi Ne iş yaparsın?Havuzlarda marangozum.Evli misin,bekar mı?Bekârım.c—Sabıkan var mı?Hayır.Mustafa konuşurken ıztırap duyuyor gibi idi.Hüviyet tesbitlnden sonra,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Arabacılar kongresi yeniden yapılacak Evvelki gün Spor ve Sergi Sarayında yapılmış olan Arabacılar Derneği kongresi usulsüzlüğüne binaen yenilenecektir.Dünkü yazımızda da belirttiğimiz gibi baştan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Türkiye Irak görüşmeleri t Baştaraft 1 incide eisi ile iki dost memleket ricali »plantıdan çok beşuş çehre ile çıkuştır.Müzakerelerin seyrinden er iki tarafın çok memnun bulunuğu sarahaten belli olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Menderes,cuma günü Beyruta gidiyor ANKARA 10 Lübnan hükümetinin vâki resmî daveti üzerine Başvekil Adnan Menderes beraberlerinde Hariciye Vekili Fuat Köprülü ve diğer bazı zevat olduğu halde 14 ocak c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • füilliııef Sahibi VB Başmuharriri ALt NACİ KARACAN Yaz* {jlerini fiilen idare i.ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI V ABONE ŞARTLARI Senelik S3 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.ı.1 Aylık.3 T.L E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • hicrî Salı bum!1374 11 1370 Cemazl yele we 16 Ocak 1855 Aralık 29 VAKII VASATİ EZANİ Güne Öğle tkindi *Sı İmsak fJt 12.22 *M7 «TrOO 18.36 6.3» 2.26 7.22 PA1 12.00 1.37 1240
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • MEMUR ALINACAK Muhabere işlerinde çalışmış eski harfleri bilir bir erkek memurla bir erkek muhasebe yardımcısı alınacaktır.Müracaat Sah,Perşembe günleri Beyoğlu Aliyon sokak 18/1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Baş ve diş ağrılarına karşı GRBPiH başarı ile kullanılır f^ Soğuk algiDİığıodan mütevellit ağrı ve sızıları derhal keser.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.Süratle hazmolur v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Fransız Meclis heyeti geliyor t Baştarafı 1 incide Ankara,İstanbul ve Anadolunun muhtelif vilâyetlerini ziyaret edecek olaı.misafir heyete,Fransız Millî Meclisi Reis' Vekili «Seine» mebusu Gaston Pale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Mesken kredisi hazırlamaktadır.Küçük Zira!İşlet melerin pulluk ve diğer vasıtalar ile teçhizi)adındaki bu proje ile bütün küçük çiftçinin elinde bulunan kara saban ve kağnılar bazı şartlar ile pulluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Merzuka Akçam müebbet hapse mahkûm oldu t Baştarait 1 incide Diğer taraftan kocası Sedat Akçam la hâdiseye adı karışan Müzeyyen'in beraat ettikleri de belirtiliyordu.Öğrendiğimize göre,Merzuka Akçam'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Dânâ Efendi dün Kıbrıs mevzuunda izahat verdi t BaştaraU 1 incide şitli suallerini,vesikalarla cevaplandırdık.Mümkün olduğu kadar delegelerin herbiriyle ayrı ayrı temas ederek durumu anlattık.Bundan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Mecliste dün Maarif Vekili tenkid edildi fr Baştarajı Birincide hücumlara uğradı.Uzun süren müzakerelerden sonra kanun tasarısı da tekrar komisyona iade edildi.Tasarı,liselerin bina ve çeşitli ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O,Ampul Fabrikası m n yeni mmm numaralarinin ve olduğunu lütfen not ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • LABORANT ARANIYOR Tecrübeli bir laborant,alınacaktır.Taliplerin acele olarak bonservisleri ile birlikte her gün öğleden sonra İbrahim Ete m Kimya» evine müracaatları mercudur.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • KAZAN İLACI Fabrika ve müesseselere)Su kazaü;um kireçten taş bağlamaması için İngiliz menşeli bir parti kazan ilâcı gelmistir.Müracaat:VEBOLİD LIMITED Galata İki No.lu İğ Han Billur Sokak 14/15,Tel:41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • PANOSYAN hususi o an s evi GALAT ASAR Ay yen» çarşı cad.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • I.T.D.İthalâtçı Toptancı Yedek Parçacılar Derneğinden:Derneğimizin senelik umumî heyet toplantımı 26 Ocak 1955 çarşamba günü saat 15 te Derneğin muvakkat merkezi olan Taksim Cumhuriyet caddesi No.201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Edirnede 700 ev su altında kaldı f)Baftarafı birincide Suların istilâsına uğrayan mahallelerde 46 ev çökmüş diğerleri askerî birliklerin de yardımiyle itfaiye ve polis tarafından tahliye edilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • Şişe ve Cam İşçileri Sendikasının güzel bir hareketi İstanbul Şişe ve Cam İşçileri Sendikası'nın Kıbrıs'a bayrak gönderme yarışına 1000 lira ile katılacağı Sendikalar Birliği merkezi tarafından dün aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ FARGO Kamyonları Umum Türkiye Distribütörü RUŞENSAD Üe RIZA ve ASLAN SADIKOĞLU VAPURCULUK ŞİRKETLERİ 13/1/1955 Perşembe sabahından itibaren kullanacakları yeni tela* fon numaraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir vilâyet.2 Taharri.3 Kafi açıklama İki kelime 4 5 Beraber arapçadan)Baston.6 Bir destanımız.7 Darbe tıbbî terim)Külot.8 Bir Avrupa memleketi.9 Bir sayı Dünyamızdan geçtiği farzedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1955
  • istanbul Radyosunun akşam programı ilham Gençer ve arkadaşlarının 20 dakika süren dans müziği ile açılacaktır,ilham bu seansında beş eser çalacaktır.Resim genç ve popüler sanatkârı eşi Ayten Gençerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.01.1955
  • «Yıhn Sporcusu Kim Ola-ğ 3 bilir?anketimize dün gelen i 3 cevaplan neşrediyoruz.TURGAY SEREN E Daha evvel gelen:21 Sun Çerkaç E Halil Yılmaz Ahmet Tokgdz Gürel Santürk ğ E Cihat Ergünea 3 Süheyl Yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • Macar millî güreş takımı gelmiyor mu?Biri milli,diğerleri temsili dört karşılaşma yapmak üzere 12 ocak tarihinde şehrimize gelmesi beklenen Macar millî Güreş takımının,memleketimizi ziyareti dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • IV.küme mızrak atma rekoru tasdik edildi ANKARA 10 AA)3/11/954 tarihinde Zonguldak Şehir Stadında yapılan bölge atletizm müsabakalarında Stad Atletik Kulübünden 1940 doğumlu Mustafa Kök'ün 39.87 lik d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • Kızlar arası voleybol teşvik turnuvası Kızlar arası İstanbul voleybol teşvik turnuvan 22 ocakta başlayacaktır.Çift eliminasyon usulü ile tertiplenen bu turnuvaya 8 takım iştirak etmektedir.Birinci haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • Akdeniz Olimpiyat oyunlarına resmen çağrıldık ANKARA 10 MİLLİYET)16-25 temmuz 955 tarihlerinde Barselona şehrinde yapılacak olan İkinci Akdeni Olimpiyat Oyunlarının resmî davetnamesi.Organizasyon Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • İtalya ve İspanya millî maçları ne zaman yapılacak tspanya ile 19 Şubatta İtalya ile de 12 Şubatta karşılaşacağız ANKARA 10 MİLLİYET)hareket edecek ve ilk müsabaka Şubat ayında İtalya ve İspanya burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • Boksörlerimiz,Sultanahmetteki Amerikan Spor Salonunda,antrenör Mehtiya'ntn nezaretinde çalışmalarına fasıla vermeden devam etmektedirler.Uç şehir karmasının karşılaşmalarından sonra İtalya'ya çıkacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • GALATASARAY Apandisit ameliyatı geçiren Turgay'ın vaziyeti gittikçe iyileşmektedir.Coşkun'un soğuk algınlığı geçmiştir.ADALET Ankaradan dönen takım idarecilerinden birisi tHacettepe iyi futbol oynuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİ)YIKI!MA7 Ismet Atl1 ve Hüseyin Akbaş'ın bütün kuv-lıUI lıU metleriyle abanmasına rağmen Osman Kambur'un köprüsü çökmemiştir.Genç güreşçimizin bu dayanıklığı,onu memnun nazarlarla seyreden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • #Xf Preston'un Fulham'la 0-0 berabere maç seyircilere tam mânâsiyle bir heyecan vermiştir.Oyun zaman zaman çok hareketli olmuş ve toplar birkaç kere direklerden dönmüştür.Resimde Fulhan.santrhafı Bric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1955
  • Tiirk^Macar güreş temasları arifesinde Antrenör Yaşar Doğu çocuklarından emin Hani «Aramakla bulunmaz,meğer ki,rastgele» derler ya,çok doğrudur.Yaşar Doğu ile Türk Macar güreş teması arefesinde,görüşs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor