Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Maliye Vekaleti bütçesi görüşülüyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Yarm Millî Müdafaa Bütçesinin müzakeresini tamamlayacak olan Bütçe Komisyonu Hariciye Vekâleti Bütçesini de müzakere etmesi iktiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • ^JZLiL-'^kWimû£,Mti Arabacılar kongresi IRÜÇHAN ÜNVERI Arabacılar Derneğinin idare Heyetini ele geçirmek için muhtelif hiziplerin uzun zamandanberi yapmakta oldukları mücadele nihayet dün neticelenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Kasten çıkarılan yangın [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,9 Bir müddet önce fehrimiz Sağlık Müdürlüğü anbarmda bir yangın meydana gelmiş ve büyümeden itfaiye tarafından söndürülmüştü.Yapılan tahkikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • izmir'de bir fabrikada infilak oldu 6 işçi öldü 10 işçi de ağır şekilde yaralandı I HUSUS» MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 İzmir bugün yeni senenin en müthiş bir faicasma sahne olmuştur.Bu feci kazada 6 vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • MB» VAKTil* TAHILI^.TEM* m OLAN BW HASTAUKTtR.«Veremle Savaş Haftası» dun aksam Sıhhat Vekili Dr.Behçet Uz'un Ankara Radyosunda yaptığı bir konuşma ile açılmıştır.İstanbul Verem Savaş Derneği,şehrin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Günlük gazele!ve ajans!ÇOKLUĞU Demokrasi var diye,i E «Resmî ilân alırız!diye bir çok gazeteler,bir çok gazeteler var diye de bir ğ takım ajanslar türedi.E Personeli ancak bir kaç i |j gazete çıkarmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Emir erleri kanunu hazır Yeni tasarıda emir erlerinin yapacağı işler kat'î şekilde tesbit ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 9 Millî Müdafaa Vekâleti emirerleri hakkında yeni bir kanun tasarısı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • ATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR—İSLAM FÜTUHATI Mukaddes bir gaye uğrunda tek bir\bayrak altında toplanan imânı büyük] insanların göz kamaştıran zaferlerini\anlatan bu eser:ALI RIZA SAĞMAN tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Amerikalı gazeteciler Kızıl Çin'e giremediler [ANADOLU AJANSI)HONG KONG 9 Bugün buraya dönen Toronto Star gazetesinden William Stevenson'un bugün bildirdiğine göre,Pekin'de Birleşmiş Milletler Genel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • O' unik ASRJ *4MAK/lAfc k»in-rt«K D^e TfnuVî ytttBz9(iıjtıı *Al*BACA8w.KARİKATÜR MEVZUU ARAMAĞA NE HACET 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • 1955 yılının ilk katili mahkemede Saray muhallebicisinde sevgilisini öldüren Mustafa bugün yargılanacak Sevgilisi Rabia Eren'i Beyoğlunda,Saray muhallebicisinde,bir tek tabanca kurşunu ile öldüren Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • 1955,kasırgalar ve fırtınalar yılı olacak [TÜRKTEL A.A.LONDRA,9 Amerikalı meteoroloji profesörü Smiley tarafından bildirildiğine göre,1955 senesinin kasırgalar ve fırtınalar yılı olması muhtemeldir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • ISAM] ÖNEMLİ I EVE DÖNEN ÇOCUKLAR ANNELERİYLE ÖPÜŞÜYOR KAYIP ÇOCUKLARIN ÜÇÜ BULUNDU Eve dönenler,filmlere özendiklerini söylüyor FAHİR ERSİN] Bir macera uğruna yuvalarından kaçan beş kafadar çocuktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • C.H.P.nin İlçe kongreleri «Halkçı» gazetesinin ton neşriyatı,şehrimiz C.H.P.çevrelerinde tepkilere yol açmıştır.Nitekim,dün saat 14 de toplanan C.H.P.Üçe Kongresinde bir konuşma yapan Ü Başkanı Tacett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • ELİ BOŞ DÖNDÜ!Zengin Kuwait Prensi Şeyh İnet Cafer Ue kardeşi Şeyh Fuad El Salim bir müddet Roma'da kaldıktan sonra bn hafta Kahire'ye gitmişlerdir.Bir zamanlar sabık Kraliçe Neriman ile evleneceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • KAYIP MÜZE EŞYASI MESELESİ MECLİSTE Meclisin bugünkü içtimai nda Burhan Akarcan'ın sözlü sorusu görüşülecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Uzun dedikodulara ve hâdiselere yol açan istanbul Müzesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Izmirde kasırga Bir çok evlerin damları uçtu.Ege'de de bir gemi battı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,d Bu sabahtan itibaren başlıyan çok şiddetli flrtına akj şama kadar devam ederek şehir hai yatını fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1955
  • Başvekil İrak Petrol tesislerini gezdi Heyetler arasında ihzari görüşmeler sona erdi.Resmî temaslar bugün başlıyor [ANADOLU AJANSİ] BAĞDAT,9 Başvekil Adnan Menderes beraberinde Irak iktisat Veziri Ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • T.E.B.LİRA 15 MART ÇEKİLİŞİNDE 50.000 LİRA Her 100 liraya 1 kur'a numarası TÜRK EKSPRES BANK İşde emniyet ve sürat 5İ-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.102 Tana:REFt CEVAD ULUNAY Soyunsana Beyiullah be!Cennetlik gövdeni dinlendir.Köyün sığırlarından dört inek başka sığıra karışmış,ben onlan «ramağa gidiyorum,bu akşam nenemde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • ŞUBAT SONUNDA MÜŞTERİYE LİRA HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Bunları unutun!Hatta her şeyi tamamen unutun!Sizi hiç düşünmeyen ve size bu kadar kötülük eden bir insanı siz de artık hiç düşünmeyin!«Gönül bilen,hicran bilir!derler İzzet Bey.Kalbin de nihayet bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • ÖLÜM Kayserili:İstanbul tüccarlarından Hasan ve Musa Gündeş'ln babaları,tüccardan Ahmet ve Şaban Gündeş'in ve Kayseri Milletvekili KâmU Gündeg'ln amcaları,Kayseri tüccarlarından Mustafa Pekçay'ın büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • ME VLİD Hepimizi sonsuz acılara garkederek ebediyete göçmüş olan,sevgili annemiz İclâl Kâzım KAR ABEKİK aziz ruhuna İthaf edilmek üzere ölümünün 40 inci gününe müsadif 11 ocak salı günü,Teşvikiye Cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • BELEDİYE HALK OTOBÜSLERİNİ KALDIRMAĞA KARAR VERDİ Şikâyetler dikkate alınarak mevcut kadroya ilâve edilecek 200 otobüsle şehrin ihtiyacı karşılanacak Şehirde işletilen halk otobüslerinden yapılan şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Havayolları uçaklarını getirecek heyet gitti Hollanda'da revizyonları tamamlanan dört D.H.Y.uçağını teslim almak üzere Ankara'dan şehrimize gelmif bulunan yedi kişilik heyet dün uçakla Hollanda'ya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • sinemalar] BEYOĞLU:ÇAN:«Sahne İşıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Cennet Adası» Don Taylor Jean t lalne Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:cTitanik Faciası» Barbara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Adliye Sarayının ikinci kısmı ihale ediliyor Nafıa Vekâleti,inşa halinde bulunan İstanbul Adalet Sarayının ikinci kısım inşaatını önümüzdeki günlerde eksiltmeye çıkaracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Büiün kanunlarımız göz-den geçirilmeye muhtaç 1 okülerimiz arasında,kendi Vekâletiyle V Hgili kanunlarm toptan gözden geçirilmesi ihtiyacını duyan ilk zât,Dahiliye Yeki.limiz oldu.Belki başkaları da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • ESNAFIN kontrolü hızlandırılmıştır.Teşkil olunan ekipler bizzat Validen aldıkları kapalı zarflarda yazılı yerlere ani baskınlar yapmaktadırlar.İSTANBUL Üniversitesi Talebe Birliğinin hâlen tamamlanama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Genel evlerin başka bir yere nakli gerçekleşiyor Vali Gökay,umumî evlerin bulunduğu mahalleyi teftiş ederek durumu gözden geçirdi Vali Gökay,Beyoğlunda genel evlerin bulunduğu mahalleyi teftiş etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Merhamet yüzünden köpekler çoğalıyor Hemşehrilerimizin «biraz da fazlaca merhametli» oılmalan şehirde başıboş köpeklerin gittikçe artmasına ve dolayısiyle kuduz vakalarının göze batar şekilde çoğalmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1955
  • Meksika'n üniversiteliler müzeleri geziyorlar Türkiye Millî Talebe Federasyonunun dâvetilsi olarak şehrimize gelmiş bulunan 28 Meksikalı üniversite talebesi dün de şehrin tarihî yerlerini,müze ve cami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • 1955 de 1666 Talihli İkramiye Kazanacak 1566 Kişiye 150.000 Liralık Para İkramiyesi 56 Kişiye 50.000 Liralık Cihaz Sigortası 56 Kişiye 50.000 Liralık Tahsil Sigortası ^LP Kişiye 47.500 Liralık Apartma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • IMEMDUH YÜKMANI Harbiye Parkı'nm adı pazar günleri *Cide Pazarı* dır,yani hizmetçi ve ahçı alış verişinin yapıldığı yerdir.Bu bakımdan küçük çocuklar pazar günleri parkın ancak kıyı ve köşelerinde ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • ORMANDAKİ KİZ gtâ&Bbujm®^ Sevimli Amerikan yıldızı Jeanne Croin,bir ingiliz prodüksyonu olan «Duel in The Jungle* Ormanda Düello)ilminde bu kıyafetle görülmektedir.«Associated British Pathe Limited* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • Altmış memleketin Yahudileri toplanıyor [TÜRKTEL] PARİS,9,Dünya Yahudi Kongresi İcra Komitesi,27-30 ocak tarihlerinde Paris'te beynelmilel mahiyette büyük bir Yahudi Kongresi aktedecektir Bu kongrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • Bir İngiliz hastanesinde alman,şayanı hayret neticelerden sonra ortaya çıkan mühim saal:"SAC İLÂCI,NİHAYET KESFOLUNABILDİMİ!Üç aylık tedaviye tâbi tutulan 85 hasta,ikinci ay sonunda kendilerini yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • ^S^r^o *c [REUTEB nnlÜfİC Sabık Romanya Kralt Michael ve kartst Prenses Anne,b« UUnUy hafta Londra hava alanında,kızları Prenses irene 5)ve Prenses Margareti 2)karşılamışlardır.Çocuklar,Italyada üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • Bir "Hürriyet mektebi» kurulmasına karar verildi rANADOLU JJJUNn ROMA,9 Burada iki günlük bir toplantı yapan «Liberal international» idare heyeti,istikbalin liberal liderlerini yetiştirmek üzere bir «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • m—Mart Keşidesine Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kura Numarası SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞAMBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • 'M TAKVtMBİIf BIB YAPRAK ULUNAY E İ Bir muiasavvif ve divânı Duvar takviminden kopardığım 8 ocak tarihli yaprağın günün tarihine aid kısmında şu cümleyi okudum:«Bir sene evvel bugün Osman Kemâli Efend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • Tam yüz on yedi saat durmadan konuştu [TÜRKTEL] İ LONDRA,9 Oldham şehrin-de Kevin Schechare,adında bit İadam,şimdiye kadar yapılan büstün konuşma rekorlarını kırmıştır,Bu meraklı adam 117 saat durmajd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • Amerika Ordu Vekili Müsteşarı istifa etti [ANADOLU AJANSI l WASHINGTON,9 Ordu VekÜ Müsteşarı John Slezak,şahsî işleriyle meşgul olmak üzere istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1955
  • IA.H.J n ill A 7 l»rP riCÖİI Mİ İKtzıl Çin'in Hindistandaki Maslahatgüzarı,bu hafta Başvekil Nehruya D!KAZ.UbV ULU İL Ifll l100 adet mercan balığı hediye etmiştir.Bv hediye Nehru'nun 65 inci doğum yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.102 Çeviren:NEYYİRE Avrupada Müslümanlığın yayılışının amilleri Tâ Haçjı Seferlerinden kalma İslâm aleyhdan aptalca efsânelere,yakında,kulak veren k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • Bir roketin içine konulup esrarlı uçan dairelerin arasına katılan bir pilotu,bu düşman gemilerinin içinde bekliyen sürpriz r Öpülünce pembeleşen mor kadınlar!1/Q\İNTİKAM RPKETİ 17 ^V NEFİS BİR MACERA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • OĞLAK 22 Aralık BURCU 20 Ocak YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz Muhitinizde bir anlasmazlık çıkabilecek.Siz elinizden geldiği kadar anlayış gösteriniz.Kimseyi incitmemeye çalışınız.His hayatınızda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ YAŞ NE KELİME?f Hazırlayan Dr.Recep FERDİ C Resimler NEZİH Yas,ilerledikçe meçhul bir el bizi ihtiyarlığa doğru itiyormuş gibi endişeli bir düşüncenin tesiri altında kalırız.İnsanlar bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • kadar zevkliydi ki.Müşteriye limon verirken,sevincimden ellerim birbirine dolaşıyordu.İlk gün 22 liralık alış-veriş yapmıştık.Önüme gelene söylüyordum bunu.Sonradan tavsiye ettiler Ticaret gizlilik is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • Bobstil dedi diye birbirlerine girdiler Bobstil.Böyle bir sıfata muhatab tutulan kimse hakarete uğramış sayılır mı,sayılmaz mı?Kadıköylüler hâkimin bu hususta vereceği kararı cidden büyük bir merakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • Evlenmemesi isin bir kadını dövmüşler Paşabahçe sakinlerinden Elmas Akçan adında genç bir kadın,zabıtaya müracaat ederek,evlenmek üzere olduğu erkeğin kardeşleri ve amcazadesi tarafından dövülüp,ölüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • Bir tacir otel odasında ölü olarak bulundu Müddeiumumilik şüpheli bir blum hâdisesine elkoymuftur.Sirkecide,Filibe otelinde ikamet eden Ahmet Burhanettm Çakır adında bir tacir,mutad saatte odasmdan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1955
  • V V if.q Q j^ RESİMLİ SİNEMA HABERLERİ &iziziziriziziziziziziziziziziziz iz iz iz iz i iz INGRID BERGMAN YENİDEN BEYAZ PERDEYE DÖNÜYOR.î Çon olarak,kocası Rober-T ^to Rosselini idaresinde,«Biz,Kadınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • EMNİYET SANDIĞI Tasarruf Hesapları İkramiyeleri 1955 YILI »ik »w ckiii^ OCAK keşidesinde:28,500 Lirallk İkramiyeler 5 N İ S A N keşidesinde:75,000 Liral,k ikramiyeler 27.000 lira değerinde 1 APARTMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • OliffttH İŞIĞIMDA TARİH RES AD EKREM KOÇU Bir zengin öldü ¦k I alıncı keseri gibi hep kendine yontan,en küçük bir hayır işine hasis elini uzatmayan 250,000,000 hık zenginden ğ bahsedecek değilim.Bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins yav mOrşucTK av V4ZMC*/Mr&YUÖl.BB' S p»4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • CISCO KİD üzenler:Jose Sanalinas,Rod Reed E WKAT^OLAAAZ,CISCO Ki*D HAyPUTUARI_A uecsASiP-TReN çîRKeT?MAVPUT C?**upı»vi4!LCAâıçe sbn.V MB k^YBEPE«S/N?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • PEK YAKİNDA LÜKS SİNEMASINDA SİLVANA PAMPANİNİ Hennequin ve Weberfn meşhur komedisi olan AMAN KARIM GÖRMESİN La Presidente)Fransızca sözlü Filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • I J-fei Martta I 1 BİR ASK HİKAYESİ 1 İGARİP BİR MASKELİ BALOÎ TEFRİKA NO.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Genç doktor Zeki,hasta arkadaşı Fethinin yerine maskeli balo-f ya gider.Maskeli olarak,onun sevgilisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • Doğum kliniğinde çocukları değişmiş!İki anneye,hastahaneden çıkacakları sırada bu hakikat haber verilince her ikisi de ya nlıs çocuğu vermek istemedi Londranm «Forest-Gate-Hospital» Hastahanesi Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • Gelinini ve torununu öldürdüğü için asılan bedbaht kaynana Çocuğu ve karısı öldürülen evladın itirafı:"Anamı iyi ki astılar fi Londrada gelini ve torununu öldüren kadının oğlu,annesi asıldığı sabah ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • BİZ KADİNLAR Bizim moda Büyük Fransız modacısı «Dior»,taşlı tokaları tuvaletten tayyöre,salondan sokağa geçirdi.Tayyörlerin kalça hizasında las.li toka artık,onun,«Bel yerini burada istiyorum» diyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1955
  • Tefrika No.102 Yazan:CEMİL CAHİT CEM Gemi kumandanı ve 32 kişi ölmüştü Nitekim Mısırlılara,ölülerini mumyalamaya yarayacak baharatı,ve güzel kokulu otları Umanhlar Hindden getirip satıyorlareh.Maskat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1955
  • Ankarada bir maçta kavga çıktı ANKAILA,9 MİLLİYET)Bu gün 19 Mayıs Stadı dış sahalarında oynanan lig maçlarında,Egespor Pmarspor karşılaşmasında Pınarspor'dan Orhan'ın hakem Kenan Sertyel'e yumrukla te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Fenerbahçe,Molnar'ı antrenörlüğe getiriyor ANKARA,9 MİLLİYET)Fenerbahçe kulübü Macaristan dan getirtilecek futboi antrenörü için,haricî makamlardan gerekli müsaadeyi almıştır.Kulüp Reisi Osman Kavrako
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Adalet Hacettepeyi dün 1 O mağlûp etti Adaletin galibiyet golünü soliç Küçük Erol ilk devrenin 28 inci dakikasında yaptı ANKARA,9 Veli Necdet A R I Ğ bildiriyor)İstanbul profesyonel küme takımlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Albayrak tar Kır koşusu dün yapıldı 3irinci kümede Karagücünden llhami Koç birinci oldu İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen HÜSEYİN ALBAYRAKTAR Kır koşusu atletizm müsabakası dün Leven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • wmm TURGAY DÜN AMELİYAT OLDU Galatasaray ve millî takım kalecisi,dün sahalı saat 9.00 da apandisitten ameliyat olmuştur.Galatasaray takımında bir apandisit salgını hüküm sürmektedir!Suattan sonra Turg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • usunu any oruz «Yılın sporcusu kim olabilir?Anketimize gelen cevapları nejre devam ediyoruz.Bugüne kadar almış olduğumuz 89 cevap aşağıdaki sporcular üzeınde ve şu şekilde toplanmış bulunmaktadır:Mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • ıg 1% Atici maçlarınidwda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları" kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından önce,taraftar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • *m Fakülteler arası kız voleybol maçlarında Hukuk Fakültesi kuvvetli rakibi Iktisat'ı yenerek durumunu sağlamlaştırmıştır.Eliminasyon usulü ile yapılan maçlarda şampiyonluğa en yakın namzet Hukuk ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Balıkesir'de kadınlar bir klüp kurdular!Dün oynanan lig maçlarında Karası ve Bandırma Gençlik galip geldiler BALIKESİR,9 Metin Tü zün bildiriyor)Şehrimiz lig maçlarına bugün de Atatü.Stadında devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Bursa lig maçları BURSA,MİLLİYET)Bursa lig maçlarına dün Atatürk Stadında devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır:Çelikspor:3 İstiklâlspor:2 Merinosspor:3 İnaz Paşa:0 Güvenspor:2 Akınspor:0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • GENÇ KARMA BUGÜN ANTRENMAN YAPACAK Cihat Arman,isimleri tesbit edilen 26 futbolcuyu çalıştırmaya bugün başlıyor ref Stadında antrenör Cihat Ar-Bir müddetten beri devam eden çalışmalar neticesinde Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Mersin ligleri ve Federasyon koşusu MERSİN,MİLLİYET)Dün devam edilen Mersin lit maçlarında aşağıdaki neticeleı alınmıştır:Demirspor:11 Göksu spor:0 Rasimspor:2 Tarsusspor:3 Tarsus İdman Yurdu:0 Yo] Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Vefa hususî maçla Davulpaşayı 7-0 yendi Yeşil Beyazlılar dünkü maçta daha ziyade oyuncularının denemesini yaptılar Vefa profesyonel futbol takımı dün kendi sahasında amatör küme takımların-dan Davutpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • s«v Super Robinson tekrar ringler hakimi olmuştur.Resimde Robinsonu Joe Rindone'a karşı yaptığı ve kazandığı maçta görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1955
  • Sarajevo Ankara'ya gidiyor Şehrimizdeki son karşılaşmasını yarın yapacak olan Yugoslav Sarajevo futbol takımı önümüzdeki haftayı Ankara'da geçirecektir.Yugoslav takımı,Ankarada iki karşılaşma yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • KİRALIK BttRO VE ARDİYELER Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden:Sandığımıza ait Sirkecide Gar karşısında kâin NURHAN'da boşalan bir büro ve iki ardiye teklif alma suretiyle kiraya ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında BAŞARI İLE KULLANILIR GRlPİN,baş,diş,adale,sinir,tumba» go,romatizma,siyatik ve soğuk algıo* hğından mütevellit ağrı ve suıtan derhal teskin eder.Kininli G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • HİCRİ Pazartesi v RUMÎ 1374 10 1370 Cemazl relewe 15 Ocak 1S55 Anlık 28 VAKİT VASATİ KZAN1 lüneş öğle İkindi Aksara Yatsı tmsâk 725 12.21 14.46 16.59 18.35 5.39 2.27 723 9.47 12.U0 137 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden Vazifeleri Evsafı Planya 30 cm.genişliğinde Kalınlık Daire Plâkası 80X55 cm.Freze Şakuli olarak çalışmak üzere Delik 1 idaremiz ihtiyacı için biri 2 diğeri 1 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O.AMPUL FABRİKASI Muhasebeci Yardımcısı Alacak Yeter derecede muhasebe bilgisi olan Muhasebeci yardımcısına acele ihtiyaç vardır,işletmeler Muhasebesinden anlıyanlar ve ingilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Kaddcir Maaril Memurluğundan 1 Kadıköy Atatürk Yetiştirme Yurdu İçin aşağıda cins,miktar,ve evsafı yazılı eşyalar pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartnameler hergün yurt müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • MÜTERCİM DAKTİLO Ingilizceye bihakkın vâkıf Türkçeden Ingilizceye ve Ingilizceden Türkceye tercüme yapabilecek kabiliyette bir daktilo alınacaktır,isteklilerin tercümei halleri ile birlikte Beyoğlu P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Arifiye İlköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Helvani kazan yaptırılacak,porselen tabak ve bakır çaydanlık mubayaa edilecek.Tahmini fiatı Tutan İlk teminat tutarı Cinsi Miktar Ura Kr.Lira Kr.Lira Kr.Büyük h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Maden Direği Satın Alınacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden isletmelerimiz iğin memleket dışmda 187500 solid veya muadili Ster PUed)M3 maden direği aaun alınacaktır istekliler bu ise an şartnameyi,Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • istanbul sıhhî kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhi Müesseseler için ayrı yarı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Sanyer Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/536 Davacı Şahe Kuşkonmaz tarafından dâvâlı Kefeliköyü Bağlar yolu 9/1 Noda mukim Zoiçe aleyhinde İkame edilen izalel «uyu dâvasının,yapılan muhakemesinde:Zoiçe'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • C.H.P.İlçe kongreleri t Bastarafı birincide yetinden tamamen alıkoyacak amhiyet taşıdığını belirtmiştir.II Başkanı sözlerini şöyle bitirmiştir:«Bu dftvaları tahakkuk ettirecek iktidarın yardımcısıyız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • 1955 yılının ilk katili mahkemede İBaştaraft Birincide tahkikatı idare eden kimseler,tabiat iyle bunu tatminkâr bulmamakta ve kılı kırk yararak cinayetin taammüden mi,yoksa tehevvüren mi işlendiğini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • İstanbul Radyosunun saat 19JL0 daki dans melodileri saatindi İbrahim Solmazdan 6 caz parça s\dinleyeceğiz.Sariatk&ra bu seansında kendi orkestrası refakat edecektir.İSTANBUL 12.27 Açıltg ve program 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • izmirde kasırga ft Bastarajx 1 incide lardır.Küçük tonajlı gemiler körfezden dışarı çJcamamış,İzmir'e gelmekte olan gemi,motörler sığınmak mecburiyetinde kalmışlardır.Bu arada henüz,tahkik edilemeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Kayıp çocuklardan üçü bulundu t BaştaraU 1 incide Ben son dakikaya kadar bu maceraya atılmak istemiyordum.Fakat,karnemde çok kırık vardı.Evin karşısına çıkacak cesaretim yoktu,arkadaşlar da çok ısrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Hâkimler Kanununun tâdili için tetkikler sonra Tasanda 90 lira maaşlı hâkimler,10 yıl birinci sınıfa ayrılabilecekler hesap olunur.Madde:56 66 ncı madde hükmü ayrık olmak üzere hâkim,müddeiumumi ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • ÂTO HAVACILIK HEYETİ Ankarada temaslara başladı Başkentte yapılacak müzakerelerden sonra heyet şehrimize gelecek ve burada tetkiklerde bulunacak [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,9 Amerika Birleşik devletleri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Arabacılar kongresi t Baştarafı 1 incide Saat 14 de açılan kongrede ilk münakaşalar Başkanlık seçimi Divanından çıkmıştır.Namzetlerin ilânı üzerine salonu doldurmuş olan binden fazla arabacı hep bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Kongreye Davet)İlim Yayma Cemiyetinden:Cemiyetimiz Umumî Heyeti lS/Ocajc/1955 cumartesi günü saat 15 de Sirkeci'de Konya Lezzet Lokantası üstündeki salonda adiyen toplanacaktır.Sayın üyelerimizin teşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • İzmirde bir infilâk oldu t Bnşr.afi 1 'de] "indan bir tanesi müthiş bir şekil-'e infilâk etmiştir.Kazanm başın-'a bulunan işçi manometrenin yük-•elişinin farkına varmamış böylece fazla istim yapan kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Amerikalı gazeteciler ff BaştaraH Birincide En Lai arasındaki görüşmeleri takip etmek üzere Çin'e giden üç Batılı muhabir Canton'dan öteye geçememişlerdir.Üç muhabirden biri olan Stevenson,«Plânımı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • BULMACA 1 23456 789 İ SOLDAN S Aft A:1 Ankara'nın aonradan yapılan i kısmı.2 Aklına eseni yapan bir tâbir)3 Bir çeşit deri Bir tüidft.4 Bir ırk Bestelenen dini I Sür.5 Felç Sahip.6 Alfa-benin sonda gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Rfiliiuef Sahibi ve Başmuhaırıri ALİ NACİ KARACAN Yazı idlerini fiilen idare jn» ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TL.6 Aylık 17 T.L 3 Aylık 9 TJL ı Aylık 3 ı.t_ECN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Başvekil Irak petrol tesislerini gezdi t Baştarafı 1 de şıhklı fikir teatileri yarın başlayacak olan resmî görüşmelerin süratle ve çok müsbet bir şekilde gelişeceğine bir işaret teşkil etmektedir.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1955
  • Fatin Rüştü döndü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,9 Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu,bu akşam saat 19.10 da askerî uçakla Bağdattan dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1955
  • BASKETBOL BİRİNCİ LİGİNDE SON PUVAN DURUMU O.G.M.A.Y.P.FENERBAHÇE:4 G.SARAY:4 MODASPOR:4 t D.ŞAFAKA:4 B.SPOR:4 K.SPOR:4 Dz.Y.İHTİSAS:4 VEFA:4 4 4 3 1 2 2 2 2 1 3 4 4 322 206 8 234 133 8 199 172 7 209
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Ankaralı güreşçiler şehrimizde 15-16 e* tarihlerinde Macar ıiı.eko Romen güreş takımına karşı güreşecek Ankaralı elemanlar dür.lirimize gelmişlerdir.Anke.alı güreşçiler bir otelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Modaspor kız basketbolcuları alışıyor Modaspor kız basketbol takımı 39 kişilik bir kadro halinde dün Eminönü Öğrenci Lokalinde antrenörleri Hayriye Süğlün'ün nezaretinde sıkı bir antrenman daha yap ıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Balkan Kros Şampiyonası 13 marta alındı 26-27 ocak tarihlerinde Belgrad' da yapılacak Balkan Kros Şampiyonası Lüksemburg'daki Ordulararasr Dünya Atletizm Şampiyonası ile aynı tarihe tesadüf ettiği içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • DBnkO amatör lig maçları Dün muhtelif Stadlarda oynanan amatör kümeleı lig maçlarında şu neticeler alınmışta*:Yavuz Sultan Selim:4 Lftnga:0 Sultantepe:0 Şafakspor.0 Eyüp:3 Ortaköy:2 Gedikpaşa:3 Fatih:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Ordu takımımız yarın Sarajevo ile oynuyor Yugoslav Sarajevo,şehrimizdeki son maçım yan-Mithatpaşa stadında saat 14 te Ordu futbol takımımızla yap^ Iztır.Ordu takımı sahaya şu tertibiyle çıkacaktır:Öme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Fenerbahçe genç takımı Bey kozu da 4-0 yendi Fenerbahçe genç tikimi dün Beykoz gang Ukımiyle yaptığı maçı da 4-0 kazanmıştır.Sarı Lacivertliler Ali ve Can' m attığı filerle devreyi 2-0 galip bitirmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Dün yapılan basketbol maçları hâdiseli geçti Galatasaray çok çekişmeli bir oyundan sonra Dârüşşafaka'yı 3 sayı farkla yendi Basketbol 1 inci lig dördüncü hafta karşılaşmalarına dün sabah Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • Fenerbahçe Stadına malî yardım yapılıyor ANKARA,9 MİLLİ-YET)Fenerbahçe Stadyomunun genişletilmesiyle ilgili hükümet yardımı katileşmiştir.Stadın 60-70 bin kişilik hale getirilmesi için gerekli para ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1955
  • SARAJEVO Beşiktaş.'da yendi:2 1 Siyah-beyazlılar ellerine geçen fırsatlardan istifade etselerdi maçı kazanabilirlerdi BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ [SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaşın golünü Bülent Esel bos kaleye böyle attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor