Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Bu limonların suyunda BOĞULANLAR VAR 4 üncü sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • pATLAS OKYANUSUNDAN ÇİN ŞEDDİNE KADAR~) HAZRETİ MUHAMMEDİN HAYATI» tefrikamız bir kaç güne kadar bitiyor.Okuyucularımızın büyük bir alâka ile takip ettikleri bu kıymetli eserden sonra,yine salahiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Dolmuş tarife ve durakları Durak levhalarının üzerine fiyatlar yazıldı Yeni dolmuş tarifeleri,dünden itibaren,şehirdeki dolmuş duraklarına asılmaya başlanmıştır.İlk olarak Taksim meydanına konulan dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Uotyiuiu buiyilik yasağı Kapahçarşı felâketzederine yardım için bir konser tertipleyen Şan Sinemasına Belediye cezalı,bir vergi kesmiş.Kapahçarfi yangınının gözönündeki mes'ulleri cezasız kalırken,ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • İL V DİBİ VER Hani bir «Ziftlenme» hikâyesi vardır.Dilli •»"»Bir umanlar,bir kadırganın zifl BİRİ TAŞIR,¦"Bir «imanlar,bir kadırganın ziftlenmesi binlerce altona mal olmuş da Padişah,Kaptan Paşa'ya so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Ankara yolunda feci bir kaza Bir otobüs kamyona çarptı,beş kişi yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,7 Bu sabah Ankara I Hayvana yolu üzerinde fecî bir taşıt kazası olmuştur.Saat 9 da Ankara'dan Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Urfaya giden kaptıkaçtıya kurtlar saldırdı [huSUSt MUHABİRİMİZDEN)DİYARBAKIR,7 Şehrimizden 8 yolcu ile Urfa'ya gitmekte olan şoför Barik Bükül idaresindeki Diyarbakır 361 plâkalı kaptı-kaçtı,Karacadağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • başmakale i Yeni gemiye yeni moiör Dahiliye Vekili,Mecli-sin Bütçe Encümeninde,Vekâletini ilgilendiren i kanunlarda topyekûn re-vizyon yapılmasının ge-rektiğini söyledi.Çok gü-zel,çok yerinde,fakat İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Kıbrısa on bin bayrak gönderiliyor [NEDRET SELÇUKER] Sendikalar Birliği tarafından,dün 46 işçi sendikasına gönderilen bir tamimde,«Kıbrıs Türklerine bayrak yollama yarışına hazır olmaları» istenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • AÇIK HAVA KONSERİ Kim söylemiş «San'at karın doyurmaz» diye?Besimde gördüğünüz kaval virliozumm yevmiyesi en az 20 kâğıda geliyor.Ama bu san'atkârın du kadar fazla kazanmasının sebebi,mütevazi olusudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Üçlü buğday anlaşması teklifi reddedildi Türkiye,Amerika ve Almanya arasında yapılması istenen anlaşma imkânsız görüldü ASSOCIATED PRESS I WASHINGTON,7 İyi haber alan çevrelerin bildirdiklerine göre,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Vilâyet ve Belediyenin ayrılması geri kaldı Yeni bir kanun tasarısıyle ayrılma işinin Kasım ayına tehir edilmesi istendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Büyük Millet Meclisinin geçen devresinde kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • RflYI ADINA RAKMAYIN rckel Vekilliği ve Yeşilay Başkanlığı DU I DMIMnM I in birbirine ne kadar uzak iki mefhum ise,Emin Kalafat ve Fahrettin Kerim Gökay da birbirine o kadar yakın iki arkadaştır.Hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Genç bir kızın çehizini kaçıran şöiör yakalandı Şoför Recep,suçunu,«Ne yapayım,ben de evlenecektim,fakat eşyam yoktu »şeklinde itiraf etti [İBRAHİM ÖRS] Kendisine isnad olunan suç,hır-Üç aydanberi aıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Barut fabrikasında fecî bir infilâk oldu Elmadağdaki atölyelerde vukua gelen infilakta 2 işçi parçalandı 8 kişi de ağır şekilde yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 7 Bu akşam saat 17 de Makina Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • s '11 BÖYLE DAHA RAHAT!Bu pars klyafeüi «trio»-tanınmış İngiliz şarkıcıları Beverley Kardeşlerdirw fc laâ^ıam eTath g^ cadp üç klXf ^a,oturdukları apartmanda çalışırlar ve tercihan bu kıyafette ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Millî Savunma bütçesi üzerinde yapılan tenkitler Seyfi Kurtbek,askere alınma,hizmet erleri ve askere verilen karavana meselelerinde titizlikle durulmasını istedi [ŞARK AJANSI] ANKARA 7 Bu sabah toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Türk-Irak Siyasî görüşmeleri başladı Bağdatın meşhur "Beyaz Saray,ında Nuri Sait Paşa ile Orta Doğunun savunması meselesi müzakere ediliyor Fat in Rüştü dün uçakla Bağdata gitti [ANADOLU AJANSI T.H.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1955
  • Müzakerelerin haliçteki aksi ingiltere,Amerika,İsrail bizden malûmat istiyor [ŞARK AJANSI] ANKARA,7 Başvekil Adnan Menderes'in Irak'ı ziyareti esnasında yapılmakta olan görüşmelerde,Türkiye Irak arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • DAĞLAR KHALI Tefrika No.100 Yazan:REFT CEVAD ULUNA Y "Bari öldürmeden evvel benim gibi çavuşluktan azledeydin II «Köyde kimin evine gitsek olur» Ne oldu?Kafadan yedi kurşunu.Gık bile demedi.Yazık be.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Ayda 25 lira yatıran her 250 kişiden 1 kişiye hayatının sonuna kadar ayda 150 lira irat veya peşin olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Deniz işçileri ikramiye için kanun istiyorlar Deniz iş Federasyonu,mebuslara hitaben mühim bir beyanname yayınladı Deniz İşçileri Federasyonu tarafından,mebuslara hitaben yayınlanan yeni bir beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Aralık ayının geçinme indeksi yayınlandı Şehrimiz Ticaret Odası,aralık ayının geçinme indeksini yayınlamıştır.Buna göre aralıkta bir ay evvelkine nazaran umumî artış yüzde 7.11 dir.Yine gıda maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Nizamlara riayet e İmi yen fırınlar derhal kapatılacak İçinden kösele çıkan fırancalayı imal eden fırın kapatıldı Bakırköyde bir francala fırını dün yapılan âni bir baskın sonunda kapatılmıştır.Fırını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Çocukların kurduğu hırsız çetesinin elebaşısı da yakayı ele verdi Samatya ve civarında faaliyet gösteren çocuklardan müteşekkil «hırsızlık çetesi» ile ilgisi bulunan iki çocuk daha yakalanmıştır.Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Bir kadın Bayram Aracı'nın tevkifini istedi Taksimde ikamet eden Melek Uslu adında bir kadın dün adlî makamlara müracaat ederek Ankarada bulunan saz san'atkarı Bayram Aracı'nın tevkifini istemiştir.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Tarsus vapuru 123 yolcu ile gitti Harice yapılan seyahatelri tahdit eden koordinasyon kararının Denizcilik Bankasını bir hayli zarara soktuğu malûmdur.Bu sebepten Bankanın dış seferlerde bütün ümidi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Tren raylarını çalmak isterken yakalandılar Mehmet Akın,Recai Bozer ve Hüseyin Güler adında üç kişi,evvelki gece Etyemez köprüsü altında,gidiş yoluna ait tren raylarını sökmeğe çalışırlarken suçüstü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Prodoksit imalâtı durdu Şehrimizde kurularak faaliyete geçen oksijen ve prodoksit dözot fabrikasının,prodoksit imâl eden kısmı,ham madde yokluğundan işleyemez hale gelmiştir.Bu yüzden hastahanelerin z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Anonim şirketlerin sayısı artıyor Memleketimizde,muhtelif iş sahalarında faaliyet gösteren Anonim Şirketlerin sayısı devamlı olarak çoğalmaktadır.1935 yılında Türkiyede 48 şirket varken bu miktar 1950
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • DEMİR YUMRUK İzen:JOHfclÜRPHY SO/OiA «KkiC KAfPlN,ASUflMA V iflPV i «AL.HSE ÇALAN GURURU D *U5 BERABER C(K-rt J&öJv Şi y rxTi/ a m Rjj *Sj" w/W ıJ W VB Ro/HACIy&\»1 vrt)iV/M VOP5UN A C^İnJI Wm U^^J^S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Pervanenin rüzgârı o sızdırıcı havası)bir anda ruhumu esiri bîr alev gibi sarmış,bende de mantık diye bir şey bırakmamıştı.Bununla beraber,yaptığım çılgınlığa,Onu mantıka da* vet etmekle başladım:Hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Mart Keşidesine Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap açtırınız.25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Her 150 Liraya Bir Kura Numarası SON PARA YATIRMA «ÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞAMBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Vali,fakirleri kömür dağıtıyor İstanbul Valisi Prof.Gökay tarafından dûn 85 fakir aileye kömür tevzi olunmuştur.Vali Gökay bundan böyle,Belediye Reis vekilliğinden aldığı 1000 lira maaşı fakirlere tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Haliç'teki deniz kazasında bir yolcu boğuldu Celâl Güney adında biri,evvelki gece Haliç'te bir sandal kazasında boğulmuştur.Sandalda,Celâlden başka,Kemal Meriç ve Şaban Gezer admda iki yolcu daha vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Baro Başkanlığı seçimi bugün yapılıyor Tehir edilmiş olan Baro Başkanlığı seçimi bugün yapılacaktır.Baş kanlığa Abdurrahman Yolaç veya Orhan Arsal'dan birinin getirileceğine muhakkak nazarı ile bakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Vali,Kaymakamlara yeni bir tamim gönderdi İstanbul Valisi Gökay tarafından dün kaymakamlara yapılan bir ta" mimde,beledî mevzulardaki kontrollarda hassasiyet gösterilmesi istenmiştir.Tamimde,bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkla» rı Charlie Chap Un Şarlo)Clarle Bloom Amerikan film] togülzce.AR:«Cennet Adası» Don Taylor Jean tlaine Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Cennet 3ekcileri» Esther Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • [Verem Savaş Derneğinin bir teşebbüsü Ç u fakir ailede,ana veya baba veremli ise,23 şu bir buçuk yaşındaki solgun bebek,şu dokuz yaşındaki mahzun've dalgın çocuk,on iki yaşma henüz basmış,incecik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • Servis Şefliği için açılan imtihan dün yapıldı Şehrimizde ve izmir'de münhal bulunan bazı hastahanelerin Servis ve Poliklinik Şeflikleri için Sağlık Müdürlüğünde açılan imtihan dün sona ermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1955
  • SAĞLIK Vekâleti ile Ulusal Verem Savaş Demeğinin müştereken tertiple-dikleri «Verem Savaş Haftası» yarın başlayacak ve 15 ocakta sona erecektir.BELEDİYE Temizlik İşleri Müdürlüğünce yaptırılan lastik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Harbiye Fatih Tramvaylarında 75 dakika İki mıntaka arasında 24 ara duraktan 5 er 10ar yolcu Celâl İKİBUDAK a|an |ramvay nakj| vasıtas| arabasıdır Yeşil renkli Fâtih tramvayının son durağa gelişi Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • YAPI ve KREDİ BANKASI 1955 YILI İKRAMİYELERİ 600.000 lira değerinde 12 Bahçeli EV YE 24 Apartman Dairesi ayrıca 500.000 LİRA para ikram iyele r i lk çekiliş:Şubat sonunda 1500 kişiye 250.000 lira para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Weye gülüyorlar?Kahkaha ile gülen bu üç artist soldan sağa)geçenlerde beyaz perdeden çekilen balerin Afoira Shearer,aktör Frank Latoton ve karttı film yıldm Evelyn Laye'dir.Neye mi gülüyorlar?Londra'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Kayıp Yunan güzeli bulundu Lily Vacas,tatilini sayfiyede geçirdiğini söylüyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,7 Londra'daki ikametgâhından 17 aralık tarihinde ayrılan ve o günden beri nerede olduğunu bildirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • ilip:f ğ^K.1 WW^^ ^r "9 V I Kordela kesiliyor i I Izmir Emrazı Sariye Hasta' ş I ianesine tldwe edilen 66 ya-|j tafch ye?ıi verem pavyonu tö-renle faaliyete geçmiştir.Re-S simde,bu törende bulunan g V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Bir askerî okulda isyan çıktı Brezilya Askeri Akademisindeki isyanı bastırmak için askerî birlikler sevkedildi [ANADOLU AJANSİ] RİO DE JANEIRO,7 Brezilya'nın en büyük Askerî Akademisinde isyan çıkması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Tepkili uçakla havada kalma rekoru kırıldı Amerikalı bir pilotun idaresindeki jet uçağı 47 saat 35 dakika havada kaldı ve bu zaman zarfında 21 bin millik bir mesafe katetti rASSOCIATED PRESS?BUFFALO,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • TÂKYÎMBE8 BIB YAPBAK ULUN AY Çimento ve karaborsa «Milliyet» in Ankaradan aldığı hususî bir habere göre Devlet Fabrikalarında istihsal edilen çimentonun tevzii yeni esasa istinaden yapılacakmış.Bu yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • i^^il SOĞUK VE AÇLIK Londra'nın kalbinde bulunan Trafalgar meydanı,her zaman kalabalık olur.Fakat şiddetli soğuk ve kar,bu hafta,burasını ıssız bir diyara çevirmiştir.güvercinler,Trafalgar'dan ayrılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Kanada'da bir uçak kazasında 8 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] SASKASTOON KANADA)7 Saskatchewan eyaleti havayollarına ait iki motorlu bir uçak Prince Albert yakınında yere inerken parçalanmıştır.Bu kaza ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • Kumarbazlarla işbirliği yapan Belediye Reisi Belediye Reisi,hâkimin üç sene hapse mahkûm edildiği hakkındaki kararını dinlerken ağladı rASSOCIATED PRESS] ERİE 7 67 yaşındaki eski Belediye Reisi Thomas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • A torn bombasına harsı hava siperi yapıldı [ANADOLU AJANSI)FRANKFURT,7 Bir Alman mucidi,atom bombası ve her türlü hava hücumlarına karşı koyacak bir hava siperi icat etmiş ve patera tini almıştır.Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1955
  • l'v İŞTE BİR TALİHLİ DAHA Türk Ticaret Bankasının 1954 yılı Aralık ayı ikramiyelerinden Kadıköy'deki Otomobilli apartman dairesi Yukarıda resmi görülen,Bankanın Fener ajansında 241 numaralı hesap sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • ^fh2reû^ı/ıanmK^fkmatr Yazanlar:E.DİNET ve SÜLE YMAN BİN İBRAHİM II Tefrika No.100 Çeviren:NEYYÎRE İslâmiyet,kendinden döneni görmemiş yegane dindir,bin kitabı ihtiva eden ilk Bruchium kütüphanesi,Sez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • Emnİyet'Sanmği Tasarruf Hesapları İkramiyeleri 1955 YILI İJk iki çekilişi OCAK keşidesinde:28,500 Liral,k ikramiyeler 5 N1S A N keşidesinde:75.Liralık İkramiyeler 27.000 lira değerinde 1 APARTMAN DAİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • [T.H.A.911 İPİNFİF MII7 YİYFNI FR ilıe Ady uc Barry Blair ndtuda ifci fciyi Su icintJe miiz J/r OU IUII1UI.mut lllUlblill ^gg muvaffak olmuşlardır.Bu iki mahir delikanh hünerlerin Londra'nın Olympiq s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • Kendi ayağı İle mezarına gitti [ANADOLU AJANSI)WİESBADEN 7 Oppenheim'da bir pansiyonda oturan orta yaslı bir işçi,kendisi için satın aldığı mezar yerini tesbit etmek üzere mezarlığa gitmiş ve bir daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • LİMONLARIN SUYUNDA BOĞULANLAR VAR!r y 2 Arkadaşlardan bir şey uydursana~ Benim seni tavsiye edecek bir yerim yok.«Burada çalış» desem,birkaç ay para kazanamamak var.Bu müddet zarfında ne yiyip içeceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • Herbert Morrison evlendi [ASSOCIATED PBE8S] Rochdale 7 İngiliz İşçi Partisinin İkinci Başkanı 67 yaşındaki Herbert Morrison,dün bir sinema yıldızını gıpta ettirecek bir merasimle 46 yaşındaki amatör g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • Şampiyonayı hayrette bırakan sıska satranççı [ANKA AJANSI] LONDRA 7 Londra'da yapılmakta olan Beynelmilel Satranç Turnuvasında tanınmamış bir İngiliz oyuncusu,bütün şampiyonayı hayretler içinde bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • »St OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İş arkadaşlarınızla bağınız kuvvetlenecek.Bugün hayırlı bir dönüm noktası olacak.Beraber çalıştığınız insanlar,bugünkü karar veya hareketinizden dolayı ilerde size mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ İ CENNET TATLISI i 5» v.weon«vR| Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH 1 r w y± «İ ı il 4 IfcM ı x-iv.x Bildiğimiz kabağa «Cennet taamı» dediğimize göreleziz ve sifâlı olması itibarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • intihar için kendilerini yanardağa atan âşıklara hiç bir şey olmadı 30 metrelik düşüşten sonra bir lav gölünün yanında kalan aşıklar 33 saat sonra kurtarıldılar [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,7 İndifa hâlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1955
  • 4 I(Ç)Çocuklara tavsiye!edilebilecek filmler j 0||IMIIIIIIIMIIIIII.IIIIIIIIIII1HIIIIHIIIIHIIIIMIMHMI» Hazırlayan:TUNCAN OKAN I III 11 III 11II11 11111 11II III II III M 111 III I III IIII I III IHI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • $**fofi_Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.100 İki taraf arasında amansız bir mücadele olda Bu vazifel.in birbirlerinden ayrılması ve teknelerin gayelerine göre inşâ ve teçhizi pek fay»dalı oldu.Zâten H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • I Mel J-htfta m 1 BİR ASK HlkWESI I GARİP BİR MASKELİ BALO 1 TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Zeki,hasta arkadaşı Fethi'nin arzusu üstüne,onun yerine mas-şğ Ü keli baloya gider.Ve onun sevgilisiyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Sis,son vapur ve o kadın S ıı vapurla Adadan dönüyorum.Küsülü bir gök.Küme küme ışığı sünger gibi emen loş bir deniz.Eğer tabiate,günün bin girdi çıktısı arasında vakit ayıracak derecede,gönüllü iseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • il,ihiimihimiiIIIIHII',men I Heron.Onyedincl asrın birinci yarısında İstanbulda «Mülâkkab Osman Dede» isminde bir meczûb yaşamıştır.Aksarayda Yeniçeri Kolluğunun dibinde kaldırım üstünde yaz ve kış an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Sümerbank.iplik flatlarını ucuzlattı Sümerbank Alım Satım Müessesesi,pamuk ipliği Hatlarını 50 kuruş ucuzlatm ıştır.Diğer taraftan müessesenin pamuklularda kısmî bir ayarlama yapacağı ve bir miktar ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Motorlu vasıta sayısı gün geçtikçe artıyor Her gün artan vasıta sayısı yüzünden İstanbul yollarının geçil,mez bir hale gelmesinden endişe edilmektedir.Zira,1946 yılında İstanbul'da 2800 olan vasıta sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Rusyada din aleyhtarı harekata hız veriliyor Din aleyhtarı harekâta verilecek yeni veçheyi tesbit etmek üzere 80 mütehassıs Moskova'da toplanıyor [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA 7 Sovyetler Birliği,Halk Kült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Sahte doktor,yakayı ele verdi Yusuf Demirbaş adındaki sahte doktor dün yakalanmıştır.Kendisine dahiliye mütehassısı süsü vererek Bakırköyde oturan Fatma Gökcan adındaki kadınm 230 lirasını aşırmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • YARIM ASIRLIK İŞ IREUTER TÜRKTEL] 81 yaşındaki Mrs.Florence Batchelor,meslek hayatının 50 nci senesini kutlamış ve bu münasebetle müşterilerine bedava içki ikram etmiştir.Yaşlı kadın,Londra'da babastn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Kraliçenin iki defa intihara teşebbüsünden sonra ESKİ YUGOSLAV KRALI,eşi ile yeniden birleşti Parasızlık yüzünden şimdi eski hükümdar Paris'le iş arıyor [A.P.Eski Yugoslav Kralı,karısı ile barıştığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1955
  • Belediyenin odun tanzim satışlarına rağbet azaldı Belediye mahrukat tanzim satış yerleri,son günlerde rağbet görmemiştir.Belirtildiğine göre,depolarda satılan odunlar,ısıya kargı dayanıklı değildir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1955
  • 4€iMayiinm en Tnitkemmel üfehflaky VftakmeleMne j6z/u/Is y/aSUl/iUni^.TAKSİTLE 1 KGHLER T Ti.Q!i â/Ma/c/r/es/[Sessiz ça/ş/r,man i azam d/ter.2 7/p mevcuttur.B/r i uzun mek/k/Biçer/ı/uvar/ak m ek/k/Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • Gayrimenkul Satış İlânı istanbul Emniyet Sandığından Muazzez Utkucu A.10783 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımızdan istikraz ettiği f 4.000)liraya mukabil Fâtih'te Hoca Üveyiz matıallesinde eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • MÜTERCİM DAKTİLO Ingilizceye bihakkın vâkıf Türkçeden Ingilizceye ve Ingilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kabiliyette bir daktilo alınacaktır,isteklilerin tercümei halleri ile birlikte Beyoğlu P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • BAŞARI İLE KULG Bas.«bj,«dala va togak elgınhgmdftB nraiarellit bfitaa ağrılara karşı batan ila kollanılır GRfPİN 4 saat ara ila günde 3 adat alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 Yukarda cins,mevki,miktar,kıymet ve teminatları yazılı 31 parça arsa 15 gün müddetle açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır.2 ihaleleri 18/1/955 sah günü saat 14 de M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • DENİZCİLİKBANKASITAO.1955 YILI İKRAMİYELERİ Deniz Köşkleri Şarpiler Sandallar Karadeniz Seyahatleri Akdeniz iç ve dış seyahatleri Şehir hatları senelik abonmanları Yalovada haftalık istirahatlar Ayrıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • Kış gecelerinin zevkli sohbetlerini VEFA BOZASI İle Tadlandırınız.Sararhanebaşındaki VEFA BOZACISI Emrinizdedir.Sıcak leblebi daima mevcuttur.Otomobillere servi» yapılır.Saraçhanebafi 168 Tel:12571
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • İ.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemizde mevcut 17.500 Kg.dökme demir ve çelik hurdası ile 1000 Kg.alüminyum saç hurdası ve 1000 Kg.uçak motorları hurdası 2490 sayılı kanun gereğince açık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden 1 Kadıköy Kadıköy.iskelesindeki)büfe mahalli teklif alma suretiyle bir yıl müddetle kiraya verilecektir.2 Bu işe ait şartname Şehir Hatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • TCDD.İşletmesi Umum udurlugunden Aşağıda şartlan haiz bulunanlardan idaremiz Teftiş ve Tetkik Kurulunda çalışmak üzere 4)Ticaret ve Hasılat Dairesi emrinde çalınmak üzere 7)Maliye ve Muhasebat Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • KİRALIK BÜRO VE ARDİYELER Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden:Sandığımıza ait Sirkecide Gar karşısında kâin NURHAN'da boşalan bir büro ve iki ardiye teklif alma suretiyle kiraya veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • KONGREYE DAVET Türkiye Gemi Adamları Sendikası Cibali Şubesi Başkanlığından Kongremiz 23/1/955 günü saat 14 te Küçük must af apaşa Yeni Haliç caddesi No.1 de yapılacaktır.Üyelerin teşrifleri rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • Kadıköy Maarif Memurluğundan 1 Kadıköy Atatürk Yetiştirme Yurdu için aşağıda cins,miktar,ve evsafı yazılı eşyalar pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartnameler hergün yurt müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • İstanbul Belediyesinden Deri Ceket ve Deri Yelek Yaptırılacak.Yangın Söndürme Malzemesi Alınacaktır.1 Cankurtaran ve Cenaze servisinde çalışan şoförler için 72 det deri ceket ile 25 adet deri yelek 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET BAYAN SEKRETER ARIYOR Türkçe,İngilizce ve daktiloya bihakkın vâkıf olmak şartiyle dolgun maaş verilecektir.İsteklilerin kısa hal tercümeleri,açık' adres ve varsa,telefon numaralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • İstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalına Komisyonundan 1 Merkezimiz ambarı için otuz kalem muhtelif cins malzeme satın alınacaktır.Tahmin bedeli 2990)lira 95)kuruştur.2 Bu işe ait şartname merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • GARANTİLİ-SATILIK ARSALAR 6 ay sonra yüzde 15,bir sene sonra yüzde 30 fazlasiyle isteyenden arsalar geri alınır.Arsalar Florya batı sahilinde,Denizcilik Bankası memurlar kooperatifi arsaları ile inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.01.1955
  • Maden Direği Satın Alınacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden işletmelerimiz için memleket dışından 187.5C solid veya muadili Ster Piled)M3 maden direği satm alınacaktır.İstekliler bu işe ait şartnameyi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • ¦5-Caz müziği meraklıları İstanbul Radyosunun 17.30 28.00 neşriyatında Fehmi Ege Orkestrasının çaldığı Tango ve Rumbaları,18.00 1830 emisyonunda da,hafif Batı müziği dinleyici isteklerini dinleyecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Dünyanın en küçük cumhuriyeti.2 İslenme.S Başıboş,avare.4 Zaman kırıntısı Bir erkek ismi Bir nota.S Bir hayvan Keçi.yünü.8 Karabiber Bir sual.7 Taat.8 Bir gaz.9 Han'ın moderni Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından:Cinsi Kıytneü Teminatı Lira Um 561-271 Kadıköy,Ibrahimağa mahallesi,Koşuyolu ar-1880 148.50 kasında,Ibrahimağa zaviyesine giden yol üzerinde,56 pafta,245 ada,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Barut fabrikasında feet bir infilak oldu t Baştarajı 1 incide,led,Ali Büyükseymen,Fehmi Poyraz,Rıza Afir,Hüseyin Gevir ve Mustafa Öztürk ağır tekilde yaralanarak hastahaneye kaldırılmışlardır.Hâdiseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • GAZETECİLER CEMİYETİ ve İSTANBUL GAZE-TECİLER SENDİKASI YAPI Kooperatiflerinden TEKLİF ALMA İLANI 1 İstanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üzerinde Esentepe'de kooperatiflerimize ait orsalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Mısır'da kumarhanelerin kapatılması kararlaştı [ANADOLU AJANSI] KAHİRE 7 Millî İstikamet Vekili Binbaşı Salâh Salim,dün akşam verdiği beyanatta,Mısır'da kumar oynanan yerlere verilen bütün ruhsat tezk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • I İst.inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Sözleşme akdi tarihinden itibaren bir yıl müddetle Çamaltı tuzlasından Akdeniz iskeleleri sahil ambarlanmıza Çamaltından-Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Urfaya giden kaptıkaçtıya kurtlar saldırdı t Baştarafı 1 incide bağırıp çağırmaya baflamışlardır.Kurtlardan kurtulmak isteyen şoför gaza basmışsa da makine birden stop etmiştir.Durumun vahim olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • I.E.T.T.İşletmelerinden Idaremizce ihtiyaç görülen 1955-56 ihtiyacı 9 adet 35 Kv.lık transformatör hariçten mubayaa edilecektir.Teklif veren firmanın 35 Kv.ve daha yüksek tevettürlu 11000 KVA dan yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Haciz Kararı ist.Dz.İkmal Gurup Amirliğinden Firar suçundan maznun Tirebolu'nun Cintaşı mahallesinden 929 doğumlu Şevket oğlu Seyis 949/4980 tertip sayılı deniz eri yapılan bütün aramalara ve gaibe ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Esnafın Kontrolü Hızlandı 35 kişiye dün ceza zaptı kesildi Esnafa aman dedirtecek şekilde yapılacağı bildirilen kontrollara dim başlanmıştır.Bu maksatla teşkil olunan üç ekip,İstanbul Valisinden aldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • D.P.nin dokuzuncu kuruluş yıldönümü D.P.nin 1ün dokuzuncu kuruluş yıldönümü idi.Bu münasebetle şehrimizde hiç bir tören yapılmamıştır.Partililer kendi aralarında bugünü kutlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • BALKAN PAKTI HARİCİYE Vekilleri Ankarada toplanacak Ankara görüşmelerinde üçlü pakt istişarî assemblesinin kurulması meselesi karara bağlanacak [ŞARK AJANSI] ANKARA,7 Öğrendiğimize göre,Yunan ve Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Genç bir kızın çehizini kaçıran şoför yakalandı A Baştaraft ît de ni gördrği' kızından hiç birşey esirgememişti:Gardrop.karyola,yatak ve misafir odası takımları.Recep,itimat telkin eden oir ço-Jctv.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Izmirden kaçan aşıklar yakalandı Izmirdeı.Istanbula firar eden iki '"»ili *r ya ayak basar basmaz sivil memurlaı tarafuıdan yakalanmış ve dün sabah Müddeiumumiliğe teslim işlerdir.Izmirde Kprataş semt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • İngillerede grev bitti tşci liderler demiryolu idaresi ile müzakereye başladılar [ASSOCIATED PRESS)LONDRA,7 İşçi birlikleri liderleri,zzuat günü gece yarısı başlıyacak olan memleket çapındaki demiryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Dolmuş tarife ve durakları I Bagtarafx 2 İncide bu mahalde,mutadın aksine olarak,dolmuş atları mevzuunda münakaşalara rastlanmamıştır.Di&er mıntakalardaki durak yerberine de,yeni dolmuş tarifeleri yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Millî Savunma bütçesi üzerinde yapılan t e n k i d I e r t BnştaraU birincide CHP.li mebuslar,Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi üzerinde esaslı tenkidlerde bulunmamışlar,konuşma?ancak temenni bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Kıbrısa on bin bayrak gönderiliyor fiBaştaraU Birincide ve Kıbrıslı işçiler ve orada yasayan diğer Türkler «Türk bayrağına hasret çektiklerinb ifade ederek,Türk işçilerinin armağan ettikleri bayrağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • üçlü buğday anlaşması teklifi rededildi t Baçtarûtf Birincide Almanya ile olan ticari hesaplarını halledeceğini belirtmişlerdi ve Birleşik Amerika'nın yalnız buğday değil,aynı zamanda tereyağı da temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • LÜBNAN BATILILARLA İŞBİRLİĞİNE TARAFTAR Parlâmentoda yapılan gizli müzakereler sırasında,mebnslar Batı ile işbirliği yapılmasını istediler [ASSOCIATED PRESS] BEYRUT,7 Lübnan Parlâmentosu âzalarının,Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Türk-Irak siyasi görüşmeleri başladı t Baştarafr 1 incide tarafından karşılanmış ve Irak'ın meşhur arap atlarının koşuları seynedilmiştir.Heyetimiz buradan tekrar Beyaz Saray'a dönmüş ve iki Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Milliuet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN YOZ» işlerini fiilen idare ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik M*.M 83 TL 6 Aylık 17 T.L 3 Aylık 9 Tl* 1 Aylık 3 T.L ECN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • Müzakerelerin haristeki aksi t Baçu.ajı I mekten endişe etmektedir.İsrail ise,Türk Irak askeri ittifakının tahakkuku hâlinde bekasının tehlikeye mâruz kalarak,Arap memleketlerinin İsrail'e karşı tecav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.01.1955
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 8 1370 Cenuud Ocak Aralık yelewe İS 1955 M VARİT VASATİ SZANt GüneS TJ8 2.30 ö»e 12.20 7.24 İkindi 14 44 947 Akşam 1657 12.00 Vatsı 18.33 1.38 İJS$ 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.01.1955
  • Dün* Şeref Stadındaki seçmelerde Genç Karma'da 26!utbolcu kaldı Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalardan sonra İstanbul genç karmasının kadrosu tesbit edilecek 1 W*i *&V9!JF.W Jstanbul Genç Karma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • YILI iriyoruz «Yılın Sporcusu Kim Olacaktır?anketimize gelen cevapla* rı neşre devam ediyoruz.21 Müfit Turan İstinye)Murat Güler.22 Bülent Baltas Arnavutköy)Murat Güler.23 Acar Baltas Arnavutköy)Suat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • Vefalı Tarık bir defa daha cezalandırıldı Bundan bir müddet fewel Vefa idare heyetinin gördüğü lüzum üzerine,kendisine iki ay idman a ve müsabaka boykotu verilen orta haf Tarık Çahşal'm kulüp idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • 3 yüzücü Boğazı geçecek Uç yüzücü Nezih Canbil,Sait Gürsoy ve Mahir Kırlıoğlu,yarın saat 1230 da Ortaköy'den denize girerek Üsküdar'a kadar yüzeceklerdir.Mesafe yanlamasına olarak 3.5-4 Km.dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • Joe Louis boks antrenörlüğüne başlamıştır.Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu şimdi Alman boksörü Peter Mueller'i çalıştırmaktadır.Resimde Joe Louis solda)ile Alman boksörü görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • BEŞİKTAŞLILAR DFRS'TE Hyah-beyazlx üç genç futbolcusu Metin,Ozcan,Coşkun Yüksek Ticaret Okulunun devamh UMfllAinyklUtll Ul-llO Ik.valebelerindendir.Alttaki resimde aağ açık Metin soldan birinci)ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • FENERBAHÇE Millî atlet Turhan Cöker'in pek yakında bir apandisit ameliyatt geçireceği söylenmektedir.Stadın genişletilmesiyle ilgili keşif sona ermiştir.İlkbaharda tahta tribünlerin yıkılmasına başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • Satranç Kulübünün basın toplantısı Yugoslavya'da yapılan ilk Milletlerarası Ekip Turnuvasına katıldıktan sonra memleketimize dönmüş olan İstanbul Türk Satranç Kulübü oyuncuları,pazartesi günü Taksim B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • t sBHk ¦HİPsS islitlME fp'i "li& •"wra PE?$1 WgkM E 2-188 i s wp Iplli ft g ftft Ray Robinson tekrar ringe dönmüştür.Sugar Robinson'un şimdiki gayesi,Carl Bobo Olson'a kaptırdığı dünya şampiyonluğu ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • 00 Anci maçların-1911da Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezel!rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından önce,taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • SU SPORLARINDA GENİŞ bir program hazırlandı İstanbul Yüzme Ajanlığının yeni yıl faaliyet programında bazı yenilikler yer almış bulunmaktadır.16 senedenberi yelkencilki branşında yapılmayan ecnebi tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • BASKETBOL yeniden başlıyor Modaspor Kadıköysporla karşılaşıyor Fenerbahçe Denizcilik Yüzme ihtisas ile Geçen hafta yılbaşı dolayısı ile tehir edilen dördüncü hafta basketbol birinci küme lig maçlanna,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • Galatasaray bugün Sarajevo ile oynuyor Bülent Eken kulübü tarafından yapılacak merasim için son defa sahaya çıkacak Necini TANYOLAÇ ŞEHRİMİZDE misafir bulunan Yugoslav Sarajevo takımı,ikinci karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.01.1955
  • Mısır Bulgaristanı 1-0 yendi KAHİRE 7 Mısır Bulgar millî futbol maçı bugün saat 15 te Kahire stadında muazzam bir kitle önünde yapılmıştır.Maç,çok heyecanlı olmuş,Bulgarlar Orta Avrupa sistemi ile oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor