Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • Bu limonların suyunda BOĞULANLAR VAR 4 üncü sayfamızda okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • DcoŞuSu bu.GEÇİCİ Bir Alman iktisatçısı gelmiş,Türkiyede hayat pahalılığının geçici olduğunu söyleyip gitmiş.İnşaallah doğrudur.Fakat bize kalırsa asil geçici bu Alman iktisatçısıdır,Türkiye'den geçip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • BAŞMAKALE ı bir zengin ı öldü H Bir zengin,tanınmış 5 bir Türk zengini öldü.İki yüz elli milyon lira 1 jf miras bıraktı.Bu adam ğ ğ bir müteahhit,bir tüccar,ğj 1 bir hırdavatçı idi.Bu fa-i H kir memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • [ANKA I İl af VADIUM Böyle sevimli bir hemşireden ilk yardım gören yaralı İL IV I MRU I İti asker,muhakkak ki bütün acısını,derdini unutacaktır!Bu iki sevimli çocuk,İngiltere'deki «Çocukları Koruma Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • D.P.nin kuruluşunun 9 uncu yıldönümü Bugün D.P.nin kuruluşunun 9 uncu yıldönümüdür.Fakat,İstanbul teşkilâtı,kutlama törenleri tertibi hususunda bir karara varmış değildir.Ancak,DP.İstanbul teşkilâtmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • Felâketzedelerden geri istenen yardım Belediye eğlence bürosu menfaate tertip edilen konserden cezalı vergi istiyor Belediyemizin bizi hayretler içinde bırakan,örnek icraatı!Kapahçarşı yangını felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • İstanbul'un Felhi filmi Roma'da çevriliyor Fatih rolünü Frank Lattimore veya Rosano Brazzinin yapacağı filmde baş kadın artisti Eleanora Rossi oynayacak İtalyan ve Türk film şirketlerinin işbirliği il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • idarî kanunlar tâdil edilecek Bütçe müzakereleri sırasında Dahiliye Vekili,Vekâletini alâkadar eden bütün kanunların topyekûn revizyona tâbi tutulması gerektiğini söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]' ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • RADAR Al)AÇI An,erika anl oIr atom harbine karsı şimdiden tedbir IVMUHn HUHwl almaktadır.Bu arada,yakında New England'ın 100 mil ötesinde bir «Radar Adası» kurulacaktır.Denizde üç büyük sütun üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • Bir Şehir Meclisi üyesine Belediye cezası kesildi İsmail Atalay,«Karar çok' haklıdır.Bu vesile ile İstanbul Valisini tebrik etmek isterim» diyor Temizlik mevzuunda Belediyeyi sık,sık tenkid eden Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • BtR GENÇ KIZ babasını vardu Hâdiseye,Munise'nin eve geç vakit gelmesi sebep oldu j c—Bu kız,artık çok olmağa başladı.Gecenin bu saatinde bana dışarıda gezen bir kız gösterebilir misin?Canım ne bağırıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • Daktilosunu iğfal eden iş adamı tevkif edildi tstanbulun sayılı zenginlerinden ve mâruf iş adamlarından birisi dün nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edilmiştir.Bakırköyde köşkü,Taksimde apartmam,Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • "^fei IA.P MODEL GELİN mi çekilen kızı» 24 yaşındaki Susan Abraham,bu hafta Londra'da,bUyUk bir Amerikan bankasında çalışan David Reld ile evlenmiştir.General William Abraham'ın kızı olan câzlp Susan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • f v I 1, C BAŞVEKİL ADNAN MENDERES,DÜNBAĞDAD'a HAREKETİNDEN EVVEL YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA KENDİSİNİ UĞURLAYANLARI SELAMUYOR [SAMİ ÖNEMLİj Irak,Menderes'i büyük tezahüratla karşıladı Başvekili götüren u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • "#5m:m %w IRÜÇHAN UNVER] YERSİZLİK ı" kapısı hak kapısıdır» derler.Buna hiç kimse İtiraz edemez.Fakat resimde görülen,aynı zamanda bir otomobil kapısıdır.Dükkan kirala rını pek yüksek bulan bu genç ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • SABIKALI YANKESİCİ,BİR HAKİMİ ÇARPTI!Mehmei,18 yıl önce kendisini mahkûm eden hakimden iniikam aldığını söylüyor [BEDİRHAN ÇINAR] Sabıkalı yankesicilerden «Deve» namiyle mâruf Mehmet Ok,kendisini tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVER] al nıı/ınıui AD OrtodoksUr.dini İnançları gereğince,dün haç'ı,suya atıp tttre-HACI SUDAN ÇIKARANLAR nlnl(brin muhtelif semtlerinde tertiplemişlerdir.Besim,Balaft» atılan haçı,hamtn any.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • Paris'te 500 kadın piyango mükâfatı olarak dağıtılıyor Birinci ikramiye,Loire civarında muazzam sarayı bulunan çok güzel bir aktris![TÜRKTEL] PARİS,6 Son senlerde dünyanın muhtelif yerlerinde olduğu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.01.1955
  • İKİNCİ MASLAK YOLU AÇILDIKTAN BİR GÜN SONRA YER YER ÇÖKTÜ.Gazeteler)MASLAK FACİASI».SllltlItttlIlIlTITftl.kf^^.~rTr.tt.t.rt.|mT.rmr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • DAfiLAR KRALI Ejgg Taam:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.99 Sundurmayı bir eşkiya karargâhı haline koymuşlardı Muhtar,sakin bir edâ ile içerdekilere haber verdi:Ethem Ağa geldi.Sundurma bir eşkiya karargâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • YAPI ve KREDİ BANKASİ 1955 YILI İKRAMİYELERİ 600.000 lira değerinde *m mm GTm M 12 2% Bahçeli y E Apartman Dairesi ayrıca 500.000 LİRA pa r a ikr a m i y e 1 e r i İlk çekiliş Şubat so*.unda 1500 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • DEMİR;yUUMRUK Çizen;JOHN C.MÜBPHY oo&tcu.mw4T BOUT 'lCİW BAHA zayipsini'.PO&RU MU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Dur,belki de burnundaki kocaman et beni,seni iyi görme sme mani olmuştur!Seni mendebur.Şirzat:Hişt!İzzet Beyin yanında terbiyeli olun!diye ihtar etti.Ve Pervanenin omuzu üzerinden eğilerek onun yanağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Dolmuş durakları tesbit edildi Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinde,dün saat 15 de yapılan bir toplantıda,dolmuş duraklarının tespiti görüşülmüştür.Trafik Şubesi Müdürlüğünden bir hey'etin de katıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Sümerbank,sattığı mallardan masraf parası kesmiyecek Sümerbank toptancı tüccarlara mal satarken yüzde 7.5 olan toptancı kâr haddinden yüzde 1.5 ğunu müessese masrafı olarak alıkoymakta,bu da şikâyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Yeni Yılın İlk Keşidesinde Bir Müşteriye 10.000 LİRA Ayrıca zengin PARA ikramiyeleri SELANİK BANKASI Kuruluş tarihi 18 8 2 Tafsilât gişelerimizde ııı ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • ROMAN VE SEYAHATNAME UMHURİYETİN ilânından sonra Claude İ v* Farrere Türkiye'ye birinci gelişinde Ankara'da bir hafta kaldı ve hemen bir roğ man yazdı:«Ankara'nın Dört Kadım».O zaman bu şimşek anlayış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • SİNEMALAR BEVOĞLU:ŞAN:«Sahne İşıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi tngillzce.AK:«Cennet Adası» Don Taylor Jean &lairıe Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Cennet 3ekcileri» Esther Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • ET HATLARININ YÜKSELMESİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI Et ve Balık Kurumu 30 bin sığır,250 bin baş koyun mubayaa etti.îcab ederse tanzim satışları yapılacak Et ve Balık Kurumu ile,Belediyenin müştereken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • İnsaniyet namına hasta muayene eden doktor!Fatma Gökcan adında ihtiyar bir kadının 230 lira parasını çalıp kaçan sahtekâr aranıyor İhtiyar kadın,uzunca boylu 30 yaşlarındaki genci muhabbetle kucakladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • «Verem Savaş Haftası» Pazar günü başlıyor «Verem Savaş Haftası 9 Ocak pazar günü,Sıhhat Vekili Dr.Behçet Uz'un Ankara Radyosunda yapacağı bir konuşma ile açılacaktıristanbul Verem Savaş Derneği,bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • İNŞAATI tamamlanan ikinci Boğaz yolunun,bir taraftan Şişli'ye,diğer taraftan da Büyükdere ve Tarabya'ya bağlanması için etüdlere başlanmıştır.BELEDİYE İktisat Müdürlüğünce muhtelif istihsal bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Bir genç kızı kaçıran 2 şoför Çorluya kaçmış Bir hafta evvel Çamlıcada Gönül adında 17 yaşlarında genç bir kızı zorla kaçıran iki şoförün Çorluya kaçtıkları tesbit edilmiştir.Gönül,Kadıköyde oturan Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Komünizm propagandası yaparken yakalandı Ahmet Cansızoğlu adında bir kah veci komünizm propagandası yapmak suçundan dolayı dün Eminönü 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesince tevkif edilmiştir.Bakırköyde,Reyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • Sanayi Semineri sona erdi Sınaî Seyku İdare Geliştirme Merkezinin İstanbulda açtığı sanayi seminerlerinden birincisi sona ermiştir.21 fabrika mümessilinin iştirak ettiği çalışmalar ve fabrikalarda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • İst.Üniversitesi Talebe Birliği kongresi devam ediyor İstanbul Üniversitesi Talebe Bir-Kği yıllık kongresi dün de bitirilememiştir.Kongre dünkü toplantısında tüzükte yapılacak tadilâtı tesbit için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.01.1955
  • «Tarsus» vapuru Batı Âkdenize gidecek Son seferi esnasında Cenova'da havuzlanıp tamir edilen Tarsus vapuru,bundan böyle Batı Akdeniz seferine çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Marie Mc Donald,eski kocasiy!e evlenmiyor [ANADOLU AJANSİ)HOLLYWOOD,6 Sinema yıldızı Marie Mcdonald,eski kocası Harry Karl ile evleneceğine dair haberleri yalanlamış ve böyle bir şeyin imkânsız olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Yıldız Donna Reed ameliyat olacak [ASSOCIATED PRESS)HOLLYWOOD,6 Sinema yıldızı Donna Reed ufak bir ameliyat geçirmek üzere St.John hastahanesine yatmıştır.Yıldızın hastalığının ne olduğu açıklanmamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Macar yıldızı Eva Bartok boşanıyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,6 Aslen Macar olan artist Eva Bartok aleyhine kocası William Wordsworth tarafmdan boşanma dâvası açılmıştır.Boşanmaya sebep,artistin evini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Ağa Han iyileşiyor [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,6 Ali Hanın bildirdiğine göre,üç günden beri hasta olan Ağa Han dün geceyi rahat geçirmiştir ve sıhhati gittikçe düzelmektedir.İyileşir iyileşmez Sudanı ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Deniz işçilerinin dünkü toplantısı ikramiye meselesinin muhakkak surette hallini arzu eden 200 kadar deniz işçisi,dün Fermenecilerdeki Gemi Adamları Sendikası önünde toplanarak idare heyetinden malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Yeni kadın saçı modası İstanbul kadın berberlerinden bir heyet 1955 modasını tetkik için Almanya'ya gitti 1955 senesi kadın sac modasını I istanbul'da da temsilî müsabakalar tetkik etmek üzere,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Amerika Pamuk Kraliçesi seçildi [ASSOCIATED PRESS)MEMPHIS,6 Oklahomah sansın De Lois Faulkner dün burada 1955 Amerikan Pamuk Kraliçesi seçilmiştir.20 yaşındaki güzel şimdiye kadar altı güzellik müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • İMEMDUH YÜKMAN!Gönül paralayıcı bir başka manzara dalıa.Ustünkörü bir branda bezinin altına gelişigüzel terkediliver-Veliefendi koşu yerinin arka tarafındaki boşluğa aylarca önce atılıvermiş olan bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • ŞANSINI DENİYOR ingilizlerin Marilyn Monroe'su olarak sevimli ve cazip jilm ve televizyon yıldızı Diana Dors'un hazır bulunduğu hir kokteyl parti veya bir balo Londra'da hir hâdise» sayılır,işte son o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • 60 bin dolara bir yılbaşı tebriki WASHINGTON,6 Dün Tacoma'da bir bankayı soyan bir Amerikalı gangster yeni bir yü başı tebriki usulünü tatbik mevkiine koymuştur.Bu gangster,banka müstahdemlerini ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Isa olduğunu iddia eden bir adam tevkif edildi İki bin yaşında olduğunu söyliyen,başında dikenlerden yapılmış çelenk taşıyan ve harmaniye giyen Polonyalı mülteci Akıl Hastahanesine kaldınlıyor.[ASSOCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • TAK?1»E1 BIB YAPBAK ULUN AY I Komedi kısmındaki piyes R.dö Fler)le A.D.Kayyave)Fransız sahne edebiyatına mine gibi güzel eserler veren velûd müelliflerdir.Bilhassa ikisinin birlik-te yazdıkları piyesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • •fö^-b^'U+m m 11 i 'III.I.IIMİIİHİHİI'Iİ Mw.m-t.ş-9 T.E.'PATT ER ÖLÜM YOLCULARI IANKAI Londra hava alanına bu hajta cok sevimli birkaç yüz mini mini yolcu varmıştır.Buv-fr:Kalkütadan~gelip New-York'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Bir ingiliz konferansçısı Türkiye'ye geliyor Sir Stephen King Hall istanbul ve Ankara'da hukukî mevzulara dair konferanslar verecek Britanya Anayasası ve Parlâmentosu hakkında muhtemelen en iyi malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1955
  • Ba sıılûn okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahse» der.Sizin de merak ettlftnti aslını öğrenmek İslediğini?bir sey varsa lütfen BANA SOR'» yasınız.Yurdumuzun sfT\muhtelif bölgelerinde dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • ^h^eûmâarnmâ^l(matr Yazanlar:E.DİNET ve SÜLE YMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.99 Çeviren:NEYYİRE Müslümanlar,dini kimseye zorla kabul ettirmediler Ebû Fari,Ebû Abbas'dan naklen şöyle der:«Benî Selim ibni A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • OĞLAK BITtfCU 22 Aralık 20 Ocak Bugünün yasağı:münakaşa,kavga.Küçük anlaşmazlıkların bile.bugün,büyümeye istidadı var.Hele,aranızın esa-*en açık olduğu kimselerle tartışmalardan son berece uzak kalını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Uzun zamandanberi bir iki mektup,birkaç hesap hariçelime kalem almış değilim.Bundan dolayı hikâyeme nasıl başlayacağımı bir türlü kestiremiyorum.Aa.canım.Roman mı bu?Anlayacağınız,buz gibi işsizdim iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • D O Ğ U Gazetemiz memurlarından İsmail Kahraman'm bir oftlu dünyaya gelmiştir.Nevzata uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • yılının en mes'ut adamı.or.000 270^0(70.0Cf£7 7Ö.00(000 27 270.00C 000 270.70.000 27 00027 00270.00(270.000 27 tâ m İHiKiifi um m f+Fitin!PARASINI EN BÜYÜK İHTİ-MALE YATIRAN KİMSEDİR.TÜRK EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • 1939 senesinden beri ilk muazzam Revü' Ç II |y SİNEMASI Sahnesinde 14 Ocak Cuma gecesinden itibaren Fransanın muhteşem PARİS NİS RİVİERA EKSPRES REVÜSÜ 50 kişilik tam kadrosu ile temsillerine başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • SAĞLIK mma a.Sağlıkta Arama Tarama Hazırlayan Dr.Recep FERDİ c Resimler NEZİH X* İr™** Zabıta,muzır kimselerin toplandıkları yerlerde baskın yapıp kimin üzerinde silâh,kokain,esrar bulursa alır ve böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Bir günlük hapis cezası Dün saat 17 de Sultanahmet Cezaevine giren Sait Ayaz admda bir tacir,bugün saat 17 de cezasını doldurmuş ve tahliye edilmiş olacaktır.Zira kendisine verilen hapis cezası bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Fransız Celâl esrar içerken yakalandı Fransız Celâl namiyle maruf sabıkalı,dün,Tophane San'at Enstitüsü civarında üç arkadaşı ile beraber esrar içerken suçüstü yakalanmıştır.Suçiularm üzerlerinde ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Evli bir erkeği baştan çıkarmış Resmî dairelerden birinde,büro şefi olarak bulunan Kerime Şen admda bir kadın hakkında dün,evli bir erkeği iğfal etmek suçundan dolayı kanunî muamele yapılmıştır.Otuz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • ihtiyar bir kadın kilisede öldü Taksimde Doğramacı sokağmda 53 numarada oturan Aspasya Koto adında 70 yaşında bir kadın,dün Ayatiryada kilisesinde yapılan ayin sırasında kalp sektesinden ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Amerikalı bir filmci şehrimizde Hollywood'un meşhur film şirketlerinden Colombia'nın müdürü Nicholas M.Pery şehrimizde bulunmaktadır.Orta Şark ve Avrupada sinemaskop'un umumî efkârdaki tesirlerini müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • Londra mağazalarını ziyaret eden esrarengiz misafir ANADOLU AJANSI1 LONDRA,6 19 uncu asrın başlarındanberi,Londra'nın en kibar alış-veriş merkezi olan Bur-Iington'da 3 aydanberi mağazaları esrarengiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • BUGÜN SÜMER Sinemasında KARASAKALLI KORSAN Blackboard The Pirate Renkli)LİNDA DARNELL ROBERT NEWTON VİLLİAM BENDİX Açık denizlerin müthiş korsanlarına tek basma meydan okuyan,ismi,korsanlar tarihinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1955
  • LONDRA MEKTUPLARI HUSUSÎ MUHABİRİMİZ HALİT TAUWER YAZIYOR Sekiz yaşında;Fakat yemek yetişmiyor!Sis!Sis!Sis!Londralıların baş derdi* daha doğrusu koca bir İngiltere'nin baş belâsı!Trafiği altüst eden,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • yi MİIMIIIIIHM 111 illi I İlli İM İMİM HU I II III II nil.I 11 111 II111 I Ayak altında çiğnenen kabir taşı Meşhur Balddı kilisesi 1834 de temelinden tutularak yeni-I den yapılmıştı.1933 de son bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.Teni yaptırılan gemiler son derece kuvvetliydi Boone üç gemisiyle geri çekilirken korsanın taarruzuna uğradıysada hem korsanları geri püskürttü hem bir gemilerini zapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Ş=HetJ-faftzi J I BİR ASK Hİk AYISI I Igarip bir maskeli balo I TEFKİKA NO.1 Fethi'nin,o garip maskeli baloyu unutmasına artık imkân yok-|j tu.Hasta arkadaşı Kâzım'ı görmeğe gitmişti.Kâzım:«Hastalığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • CISCO KID üzenler:Jose Saaalinas^ Hod Reed BfK yeAQ.AV Bv/i/el ^fffkrETÎ en lVf ApM^»U4f?Wl EÜA1C?BN AUVOff BUiBLİKIl.KAP* 4CH-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbitıs KAPI ÇALINI* 1 L'»t je„.PWANSIZİ POSTUM OLACAk'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • BALIK A\HOŞLANACAKSIN CANLVU.MUW4PBAK OUAtAK CİN BENİ SEYRET KAFt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Dünya kadınlarını tetkik eden Amerikalı kadın Birleşmiş Milletler Kadınlar Statüsü Komisyonu Amerika temsilcisi Mrs.Lorena Hahn,bugün uçakla Tel-Avivden şehrimize gelecektir.Memleketimizde kalacağı ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Bir kadın oğlu ile evlenmeyen kızı dâva etti Hadiye Özgün adında bir kadın,oğlunun evlenme teklifini reddeden genç bir kızı dâva etmiştir.Kadıköy'de oturan Hadiyenin 21 yaşlarındaki oğlu Muzaffer,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Esnafa verilen barakalarda yolsuzluk görülmedi Kapalıçarşı esnafı için Nuruosmaniye Camii avlusunda inşa ettirilen dükkânların,esnafa usulsüz tevzi oulnduğu iddiası doğru görülmemiştir.Bu hususta kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • ANNESİNİN TELKİNLERİYLE TEDAVİ EDİLEN BİR ÇOCUK Astım hastalığına tutulan 7 yaşındaki Paul,annesinin "Hipnotizması,sayesinde tamamen iyi I e ş e b i I d i Bir anne,dört aydan bert 7 yaşındaki erkek ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Paul Hoffmann önde)mahkemede.Ayaktaki zât,avukatıdır.Paul Hoffmann,Bern yakınlarındaki Meunegg laboratuarında.On plânda görülen makine kendi buluşudur.Paul Hoffmann'ın Hakikî Masalı Büyük Alman mucidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1955
  • Kadın,yaşını saklamalı mı VAPURDA iki hanım buluştular.Birinde kapıp koyuvermiş bir siluet Göğüs taşkın,kalçalar,karın taşkın.Dudakların boyasiyle alay eden bir serdengeçti yüz.Öbürü hoş bir kadın.Ayn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1955
  • STEYR 55-35,Beygirlik TRAKTÖRLERİMİZ UZUN VADELİ BANKA KREDİSİLE SATILMAKTADIR Türkiye Mümessili YAKUP SOYUGENÇ TAKSİM Cumhuriyet Cad.No.3 Pak Ap Telefon 87352 87353 Telgraf:Soygenç İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)istanbul Defterdarlığından Muhammen Bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Krş.68 75 5 16 Şehremini Askerlik Şubesinde bulunan 275 çift köhne er fotini 520-6418 40 95 3 08 II Merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • STAJYER ALINACAK Bankamız servislerinde yetiştirilmek ve istanbul teşkilâtiyle taşra Şubelerimizde istihdam edilmek' üzere imtihanla en az orta tahsilli,askerliğini yapmış erkek stajyer memur,alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Dahiliye Vekâletinden Siyasal Bilgiler Fakültesinde Vekâletimiz hesabına burslu okuyarak 1951 52 ders yılında Siyasî Şubeden mezun olan ve fiilî askerlik hizmetini ifa eden Cemal Şehol ile muhtelif yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Dz.Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada'dan uçaksavar atışları 4,5,6 ve 7/Ocak/1955 günleri saat 10 ilâ 16.30 arasında yapılacaktır.2 Atışlar için aşağıda hudutları belirli saha tehlikeli olduğundanatış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Arazoz alınacak Gaziantep Belediyesinden 1 Tam Oiesel tipinde bir adet arazoz alınacaktır.Muhammen bedeli 49000)liradır.2 ihalesi 18/2/1955 cuma günü saat 16)da Belediye salonunda kapaü zarf usulile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden Vazifeleri Evsafı Planya 30 cm.genişliğinde Kalınlık Daire Plâkası 80X55 cm.Freze Şakuli olarak çalışmak üzere Delik 1 idaremiz ihtiyacı için biri 2 diğeri 1 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • GAZETECİLER CEMİYETİ ve İSTANBUL GAZE-TECİLER SENDİKASI YAPI Kooperatiflerinden TEKLİF ALMA İLANI 1 istanbul'da Mccidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üzerinde Esentepe'de kooperatiflerimize ait arsalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Açık Eksiltme İlânı Üsküdar J.Kumandanlığından 1 Üsküdar Jandarma binasında onarım işi açık eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli:2600 lira 00 kuruştur.Eksiltme 17/1/955 tarihinde çarşamba günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • KİNİNLİ GRiPiN GRİPİN baş,diş,adale,sinir ve şiddetli oğuk algınlığından mütevellit büün ağrıları derhal teskin eder GRİPİN Romatizma ve si yatik ağrılarını eser.Grip ve nezle hastalıklarının aşlangıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • istanbul Umanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın Alma Komisyonundan 1 Merkezimiz ambarı için otuz kalem muhtelif cins malzeme satm alınacaktır.Tahmin bedeli 2990)lira 95 kuruştur.2 Bu işe ait şartname merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Kapalı zarf usulü Ue Eksiltme ilânı Tekirdağ Vilâyeti Daimi Encümeninden 1 Tekirdağ Hayrabolu yolunun 42 OOO 52 f 000)kilometreleri arasının keşif ve şartnameleri mucibince blokaj ve blokaj üzerine ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • BORSA 5/ocak/l 955 İstanbul Borsası fiatı Açıhj Kapanı* 1 Sterlin 784OO-784 00 100 Dolar 280 30-280 30 100 »Yansır frangı 0.80-0.80 100 Liret 44.80 14.80 100 İsviçre r ran ki «4.03 64 03 100 Dolar 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET BAYAN SEKRETER ARIYOR Türkçe,İngilizce ve daktiloya bihakkın vâkıf olmak şartiyle dolgun maaş verilecektir,isteklilerin kısa hal tercümeleri,açık adres ve varsa,telefon numaralarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • Istanbul Belediyesinden Muhtelif işler ihale Edilecektir 1 Balat tamir atölyesinde lüzumlu ışık ve kuvvet elektrik tesisatı 13.862 lira bedelle yaptırılacaktır,ilk teminatı 1039.65 liradır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
  • 07.01.1955
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI Mükellefin A.S.Adı Mehmet Celâli Nureddin-Yolaç Mehmet Saatçi Hafize Güngör Halil Pişdadı Emin Güney Enver Yurtdaş Dimitri Osman Yalancıoğlu Afrediti Menfiredi tlya Emine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Seri İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • SOLDAN SAĞA:1 Din tarihine geçmiş bir dağ Bir kumaş.2 Bir başyazarın soyadı Başına G gelirse Kin.S Çoban armağanı.4 Bir cinsi sapıklık.5 Atina'nın Fransızca söylenişi Bir işi yapan.6 Sağlamlığa filem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Felâketzedelerden geri istenen yardım Baıtarafr birincide Ur vatandaşımız,bu hareketinden dolayı,Belediye tarafından ceza ile mükâfatlandırılmıştır.Tarih!Kapalıçarşmın büyük bir kısmının yanmasiyle ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • 6.M.Genel Sekreteri Pekinde dün ilk resmî temasını yaptı Hammerskjold mahkûm irkün tahliyesini istedi Çin diktatörü ile görüşen havacıların ve 100 Ti [ASSOCİATFD PRESS] TOKYO,6 Birleşmiş Milletler Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • TAN Gazetesi neşriyatına başladı tfüıulco n^sur hu* yatına atılmış olan «TAN» gazetesini tebrik eder,muvaffakiyetler dfleris.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Gregory Peck sahici bir boğa ile güreşti [TÜRKTEL REUTER] MADRİD,6 Tanınmış film âmili John Huştan ile meşhur Holl ywood yıldızı Gregory Peck,burada kaldıkları müddetçe boğa güreşçiliği dersi almışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Bir Şehir Meclisi üyesine Belediye cezası kesildi t Baştarafı 1 incide kebapçı dükkânı da kontrol edilmiştir.Burada üstü kirli bir garson gören Vali,alâkalılara ceza kesilmesini emretmiştir.Bu durum h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Çimento tevziine yeni bir şekil verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Devlet Fabrikalarında istihsal edilen çimentonun tevzi şeklinin yeni esaslara bağlanması kararlaşmış ve hükümet bu hususta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Bir genç kız babasını vurdu t Baftarafı 1 incide Evvelki gece,Hahcıoğlunda Ahiretlik sokağında oturan Ali Ersoy ile karısı Huriye arasında cereyan eden bu münakaşa,tam bir saat devam etti.Bir aralık k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • İdarî kanunlar tâdil edilecek t Baştaraiı 1 incide alan Milletvekilleri vilâyetlerde bütün Vekâletler temsilcilerinin koordinasyon halinde çalışmaları lüzumunu belirtmişler ve bunun temininin zarurî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Sabıkalı yankesici,bir hâkimi çarptı!t Baştarafa 1 ide rak getirilmiş ve birkaç gün evvel 3e,bir aylık iznini geçirmek üzere j alkıp İstanbul'a gelmiş.Son derece kinci bir adam oldu-ğu için «Deve» na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • LÜBNAN SEFİRİ memleketine,dönüyor Sefir,verdiği beyanatta,Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki işbirliği arzusunun memnuniyeti mucip olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,6 Lübnan'da yeni bir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Amerika'da bir genç sopa cezasına mahkûm oldu Hüküm gereğince babası,genci kaba etleri kızarıncaya kadar ping pong raketiyle dövecek T ASSOCIATED PRESS AKRON,6 18 yaşındaki bir genç bugün Ohio eyaleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Eisenhower siyasî durumdan endişe duyduğunu bildirdi İlk toplantısını yapan kongreye gönderdiği mesajda Amerika Reisicumhuru bir tecavüze karşı metanetle cephe alınması gerektiğini söyledi [TÜRKTEL AS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Daktilosunu iğfal eden iş adamı tevkif edildi t Baştarafı Birincide ve evli bulunan 52 yaşındaki iş çıdamı,iddiaya göre 17 yaşlarındaki güzel kâtibesi Zehra'yı »Karımı boşayıp seni alacağım» vaadi Ue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • 1952 YUNAN GÜZELLİK kraliçesi Londrada kayboldu Uzun boylu esmer bîr kadın olan Kraliçe,sanat oknhına girmek İçin İngiltereye gitmişti f ASSOCIATED PRESS] Teşkilâtı Scotland Yeard'dan LONDRA,Laly Vaea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • istanbul'un fethi filmi Roma'da çevriliyor t Bn w U 1 ide olan film,Fatih Sultan Mehmet ile,Cem Sultanın annesi olduğu tahmin edilen Maria Dandolo'nun arasmda geçen aşk macerasını canlandıracaktır.Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • Irak,Menderes'i büyük tezahüratla karşıladı Bastaraft Birincide Sabah saat 9 da başlayan Ordu Günü merasimi,Türkiye Başvekilinin ziyareti münasebetiyle 5 saat uzatılmıştır.Hava meydanında bir ihtiram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • NF TAMHIİ ADAM I Si9nor ^vella adtndofci bu saçı düşmüş ı\L IH LB II LI MUHİTİ,italyantn yerinde kim olmak istemez?Adamın dahi,bu yaşta,Gina ile dansederken kendinden geçmiş bir ııali var!Dünyanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • BACH I Johann Sebastian Bach,ba-ğ bast ve kardeşleriyle dört ğ İ baft mâmur bir şekilde mu-i siki sever bir aileye men-ğ suptur.Barok sanatının bü-tün inceliklerini eserlerinde ğ ğ göstermesini bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • r MâBiiuet ŞaepvteAi Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare t«en?ABDİ İPEKÇİ Batildığt yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 TL.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık M 9 T.L.1 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.01.1955
  • HİCRÎ Cımuı RUM!1374 7 187» Cemarf yekwe Ocak Anlık 12 1S55 25 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.231 ön» 12.19 7.24 İkindi 14.43 0.47 Aksam 16.56 18.00 Yatsı 18.32 138 İmsak S.40 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.01.1955
  • CELAL ATIK MACARLARA ARŞI GÜREŞECEK.Macar millî takımı 12 Ocakla şehrimize en kuvvetli bir şekilde gelecek Bir müdettenberl antrenmanlarına devam eden eski dünya şampiyonlarımızdan Celâl Atik,Macar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • Beyoğlusporun yeni antrenörü Cihat Armanın istif^siyle »çık kalan Beyoğluspor antrenörlüğüne kulübün eski sağ beklerinden Apostol Vlâstaridis getirilmiştir.Beyoğluspor Kulübü,emektar futbolcu ile bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • l^ilttplcrdeft4|ıılagrW Beşiktaş:Oyunculara oksijen verileceğine dair çikan haberler idareciler tarafından yalanlanmtşttr.Profesyonel takım futbolcularından Kâmil,Nusret ve Recep zayıflamak rejimine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • A A A AA İYİLİNİ İ |a r i y o r a z| I «Yılm sporcusu kim ola-i t çaktır.î Bütün ileri memleketlerde,en büyük gazeteler tarafın-î dan yapılagelmekte olan «Yi-J lın Sporcusu» seçimini,spora büyük ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • ANKARA MEKTUBU Başken!sporunda bu haftaki olaylar Veliğ Necdet ARlfi Netleri!futbol.11 gol ve Başkent hasılat rekoru.İşte Beşiktaşm Ankara maçlarının^ kısa hülâsası.Başkent yircisi bu defa Beşiktaş'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • 0â F||nci maçBann-19 Uda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından Önce,taraftarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • önünde muvaffak olamadı [MEMDUH YÜKMANJ Pfll I Naci i'k devrenin bitmesine iki dakika kala yerden attığı çok «t-1-1 berabere biten dünkü maç çok zevksiz oldu.Golleri Kadri Ordu takımı)Ie Naci Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • Robinson tekrar ringfe Detroit,6 Uzun zamandan beri ringden ayrılmış olan Sugar Ray Robinson dün gece tekrar ringe çıkmış ve bunu bir zaferle tes'it etmiştir.Rakibini bir müddet seri yumruklarla hırpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.01.1955
  • Türkiye Mısır milli atletizm karşılaşması Türkiye Mısır atletizm müsabakaları bilindiği gibi 14-15 mayıs 1955 tarihlerinde Mithatpaşa Stadında yapılacaktı.Her iki federasyonun arzusu üzerine son dakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor