Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Bir araya getirdifi Mnimlu ve faydalı bililerle halkımuın her konudaki kılavuza hâline gelen ULUĞ TAKVİMİ RAGIP CEP MUHTIRASININ 1955 YILI sayısı,yine en yeni bilgilerle mücehhez olarak sadık müşteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • P.Me irtebliı Muhalefet iktidarla işbirliğini korunmasını ve basın kan dişi dün sert ğ yayınladı e Yanaşmak için hakimlik teminatının ununun tadilini istiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Halk Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • W' t hk, s.[RUÇHAN UNVER] UCAN KAMYON Surl Surer a Ilnda hir şoförün idaresindeki bir "V IV M III I Ull kamyon dün aksam,Kabataşta,İzzettinpaşa yokuşundan aşağı inerken frenlerinin kopması neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Başvekil yarın lraka gidiyor 7 gün devam edecek ziyareite Menderes'e Köprülü ve Zeyiinoğluda reiakai edecek [ANADOLU AJANSI)ANKARA,4 Irak hükümetinin daveti üzerine Başvekilimiz Adnan Menderes beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • işletmeler Vekilinin İzmit'teki tetkikleri [ANADOLU AJANSI] İZMİT,4 İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu beraberinde Sümerbank Umum Müdürü olduğu halde bugün İzmit'e gelmiş ve Kâğıt Fabrikasında tetkiklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • 1 MİLYONLUK VÜCUT Tempest Strom adındaki bu dansöz,isminin İngilizcede ifade ettiği veç hile fırtına gibi bir kadındır.Gayet güzel,tahrik edici bacak ve göğüslere sahip olan artist,son olarak Londrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Bir milyon liranın sahibi çıkmıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,4 Millî Piyangonun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihliden bugün de ses seda çıkmamıştır.İkramiyenin Vekillerden birisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Hem bakire,hem 6 aylık hâmile Mustafa Berk adında bir genç tarafından iğfal edildiğini iddia ede rek Müddeiumumîliğe müracaat tden Safiye Sönmez adında genç bir kız,dün adalet doktorunu bir hayli şaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • 1 İLLALLAH l 1 VE 1 I RESULİHİ I Bazı gazeteci arkadaşları-|j S mızın muhakeme ve tevkif E j| edilmeleri hâdisesi üzerine E E merkezi isviçre'de bulıman E Milletlerarası Basm Enstitü-j| sünden memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Almanya'da islâmiyet sür'atle yayılıyor TTÜRKTELI HAMBURG,4 Geçen ay burada bir «İslâm Kongresi» toplanmıştır.Kongre,Ahmediye tarikatı mensupları tarafından tertip edilmiştir.Kongre raporuna göre,İslâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Annesini sokak ortasında soydu Öz annesine tramvay durağında hücum eden evlâd,para çantasını kapıp kaçtı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü* memurları dün,öz anasını sokak ortasında soymaya kalkışan hayırh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • [AJM ^İİT ^EFİRE^İ Amerikalılar,Fransa'ya son olarak bir Süt OU I vUI I 111.vl Sefiresi* göndermişlerdir.18 yaşındaki bu Sefire,Paris'e varır varmaz,doğru Fransa'nın Süt Annesi Mendes-France'a gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • III I tiR $W ^tUCfA OTURDU bKltTCLeiGCN)u GAZ€tEI£r)ö^ KARİKATÜR MEVZUU ARAMAĞA NE HACET.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • thcfruiu bu-Karabaş Karabaşı tamyormusunuz?Bu önemli bir şahsiyettir.Fethiye Camisinin kubbesindekl kurşunları çalın maktan koruyan ve gece gündüz nöbet bekleyen bu köpek Ayasefya Müzesine de getirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • fANKAJ ÇOCUK AKLI!Bu 10 yakındaki çocuk,teyzesini görmek için Londradaki evinden kaçmış ve Irlandaya tek başına gitmiştir!Andrew Attridge,bu seyahati kısmen tren ve kısmen de vapurla yapmıştır.Çocuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Roma'dan Celâl Bayar'a gönderilen telgraf [ASSOCIATED PRESS] ROMA,4 Yabancı basın kulübü idare heyeti,dün Türkiye Reisicumhuru Celâl Bayar'a bir telgraf göndererek 20 den fazla Türk gazetecisinin yarg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Adalet Bütçesi KABUL EDILBI Müzakereler sırasında Osman Şevki Çiçekdağ şiddetli tenkidlere uğradı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,4 Bütçe Komisyonu,iki günlük sert münakaşa ve müzakerelerden sonra bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • Dört Milyar Liralık ithalat yapıyoruz Doğu Almanya ve E.P.U.memleketlerinden alınacak mallar arasında bilhassa makina ve yedek parçalar bulunuyor IUUSV8İ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 4 Ticaret Vekâleti Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • BU KAÇINCI Bir Amerikan gazetesinde Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya aleyhinde çıkan makale [TÜRK HABERLER AJANSİ NEW-YORK,4 Christian Minitor,Institute» gazetesi yazarlarından N Neal Stanford,bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1955
  • GEMİYİ YUTAN GECEKONDU [SAMİ ÖNEMLİ] Hasköyde Kalafat yerinde İnşa edilmekte olan 600 tonluk bir yelkenlinin sahilde bulunan bordosuna dayanmak suretiyle bir gece kondu inşa edilmiştir.Aradan zaman ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.97 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Nazarı dikkati çekmeden değirmeni tutmak lâzımdı Çok ğûkür dediler.Bugün de karnımız doydu Uğurlar olsun Ağalar.Uğurlar olsun Şakir.Kayadan kayaya at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Dayıcığım,dedi.Biraz evvel Pervane telefon etti.Bu akşam seni yemeğe beklediğini söyledi!Sırtıma bir yumruk atan Akide:Nesi var yahu?dedi.Arslan gibi maşallah!Fügen bu lâubaliliğe içerleyişime için iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Şubelerimizin altmış beşincisi M.KEMALPAŞA Şubesi Hizmete girdi.YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Şehirde yapılacak istimlak için bütçede tahsisat kalmad Eldeki bir milyon lira ile trafik sıkıntısının önlenmesine imkân görülmüyor [CELÂL İKİBTJDAK] Şehirde gün geçtikçe artan trafik sıkıntısı,alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Bir kısım esnaf,İşçi Sigortaları Kurumundan şikâyet ediyor işçiye verilen ilâçlarda tefrik yapıldığı ve yardımın kifayetsiz olduğu bilhassa belirtiliyor Esnaf,İşçi Sigortaları Kurumunun kendileri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Illlll Ilınılır^ Yabancı dillerin tehlikeleri İ V/alıan» ı bir dilin yardımcı bir dil değeri f kazanmasmdaki zarureti ve büyük faydaları dün belirtmeğe çalıştım.Bugün,i Türkçe ile bir başka dil arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • c SİNEMALAR tngl-BKYOĞLU:ŞAN:«Sahne İşıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarie Blooro Amerikan filmi tngillzce-AR:«Adalar Kralı» Burt Lancaster Joan Rice Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Cennet 3ekcileri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Şirketlerin senelik toplantı müddetleri uzatıldı Son iki yıl zarfında şehrimizde yeniden bir çok Anonim Şirketler kurulmuştur.Bölge Ticaret Müdürlügti'nün Şirketler Komiserliği kadrosu,bunlarm yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Yalnız ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi Yalnız ayakkabı çalan yedi kişiden müteşekkil bir hırsız şebekesi meydana çıkarılmıştır.Samatyada Merhaba caddesinde 102 numarada oturan Seyit arabacı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Vakıflar Başmüdürlüğü binası okul oluyor Çemberlitaştaki Vakıflar Başmüdürlüğü binası,İstanbul Maarif Müdürlüğü emrine tahsis olunmuştur.Yapılacak tadilâtı müteakip,bina okul haline getirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Ermenaklıların tanışma çayı Ermenak Kalkındırma Dreneği 23 Ocak pazar günü saat 14.00-18 30 arası Beyazıt Bahar Salonunda bir tanışma çayı tertip etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Tarsus,150 yolcu ile limanımıza döndü «Tarsus» vapuru,dün saat^ 17.00 de Batı Akdeniz seferinden,İstanbul limanına 150 yolcu ile dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • 30 Aralık 1954 YIL SONU Keşidesinde,100.000 Lira kazanan Çemberlitaş Ajansımız müşterilerinden MUSTAFA GÜRSEL 100.000 Lirayı kazandığını haber aldığı anda tezgâhının başında.Altın ve Para kazanan diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Amerika'dan alınan yeni şilepler geliyor Amerika'dan satın alman yeni şileplerden Aydm,Rio Grande'dan,Kütahya şilebi ise New-York limanından yükledikleri hamule ile 'imanımıza müteveccihan yarın harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • Bir tacirin tramvayda 11750 lirasını çarptılar Sirkecide bir otelde kalmakta olan İsmail Konuk adında Tosyalı bir tacir Sirkeci Taksim tramvayında 11750 lirasını meçhul bir yan kesiciye çarptırdığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1955
  • RUM Patriği Athenagoras tarafından,Kapalıçarşı felâketzedelerine 1000 lira teberruda bulunulmuştur.DÜKKÂNSIZ kalan Kapalıçarşı es nafı için Belediyece Şehzadebaşı Camiinde 50 dükkân İnşa ettirilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • 4 Maçı 9aha kanarından seyreden yedek oyuncuların yüzlerinde hem keder,hem sevinç Şimdilik birkaç sayı önden gidiyorlar ama,belli olur mu?okunuyor.Kadınlar hamamı değil kızların spor salonu Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • [Pencere camının sandığı 27 liradan satılacak î Son günlerde bol miktarda penjcere camı ithal edilmektedir.İthajlâtçı firmalar,evvelce Ticaret Oda-sı ile yaptıkları anlaşma mucibince iadi camın sandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • 66 neı P.T.T.şubesi dün faaliyete geçti İ P.T.T.nin İstanbuldaki 66 ncı [şubesi,dün Beyazıtta,Fen Fakültesinde faaliyete geçmiştir.Yeni merkezin,Beyazıt mıntakası [halkının ihtiyacını karşılayacağı [b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • Şapka fabrikaları ham İ madde darlığı sekiyor I Yerli şapka fiatları da uzun müd-İdetten beri ham madde ithal ediljmemesi yüzünden yükselmiştir.Bu imeyanda şehrimizde Şapka imâl jeden iki fabrikadan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • Şubat sonunda.1500 müşterimize 250.000 lira para ikramiyesi 8 Ocak 1955 tarihine kadar İkramiyeli Aile Cüzdanı alanlar veya birikmiş paralarım hesaplarına yatıranlar her 100 liraya bir kura numarası a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • 1955 YILININ İLK ÇEKİLİŞİ ŞUBAT SONUNDA 300 MÜŞTERİYE 60.000 LİRA Hesabınızda her zaman için en az 150 Lira bulundurunuz.Her 150 Liraya bir kur'a numarası AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • Yalova kaplıcaları takviye ediliyor Yalova kaplıcalarına ait tesislerin genişletilmesine.ve modern hâle getirilmesine çalışılmaktadır.Geçen sene Şubat ayında yanan Çınar Oteli yeniden tamir ve tadil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • B i r askerî kamyon devrildi,bir er öldü Sarıyerde Bahçeköy'den geçmekte olan askerî bir kamyon,dün sabah fazla sür'at yüzünden devrilmiştir.Kaza neticesinde bir ar ölmüş,iki er de ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • YA*HAK Dehşet!%#azrya koyduğum başlık mevzuun tüyler ürpertici,uykular I kaçırıcı mâhiyetini ifadeden âcizdir.Buna daha mübalâğalı daha kuvvetli bir kelime bulmalı,bir ikaz sayhası koparmalı.Hâdise şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • "TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA yeni bir devir açılmıştır» Yeni Kahire Büyük Elçimiz,iki memleket arasında iktisadî ve siyasî münasebetlerin artacağını bildirdi [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,4 Türkiye'nin yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • BİR GÜZEL DAHA EVLENDİ 953 Amerika Güzeli Neva Jagüzellik kraliçeleri gibi,zengin bir koca bularak evlenmiştir.Resimde,«Misa America 1953» 'yakışıklı kocası William Arthur Fickling ile birlikte,merasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • uç genç kızı zehirleyen bir kadın asıldı Kadın,kocasiyle münasebetleri olmasından şüphelendiği genç kızlara zehirli yiyecekler ikram etmişti rASSOCIATED PRESS!YENİ DELHİ,4 Buradaki bir kliniğin idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • V\Bu Mi tün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.Çukulata sözü,aslen Orta Amerikada vak ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • rnrifııııırt.W**3* A 'W FARIİPİIN PflPIIKI ARI Eski KrflI Faruk'un uc ktzt yakında Roma'daki villa'dan ayrılarak JsviçrHnUUUll yUuURLnm re'ye gidecekler ve orada bir koleje gireceklerdir.Onlarla birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • '$İİSİİ J,|j V-r m X£S İzmir'in Cücesi İzmir'in tipik,sevimli ve en fcüçüfc adamı Sındırgıh Mehmet Efe yılbaşı gecesini neş'e iles geçirmiştir.24 yaşında,55 Cm.boyunda,10 kilo ağırlığında sigara tirya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • Bir sigara yüzünden bir adam bıçaklandı Evvelki gece'-Kasımpaşa'da bir i sigara yüzünden az kalsın bir ciinayet işleniyordu!Muvakkithanede bir kahvede oturmakta olan Adnan Başoğlu adında biri,arkadaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • Hind ticaret heyeti dün şehrimize geldi Orta Doğu memleketlerinin Hindistan'la olan ticarî münasebetlerini arttırma yolunda Suriye,Mısır,Lübnan,İran,Irak,Kuveyt ve Bah reyn'i ziyaret eden Hind ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1955
  • |lki gocuk bir balıkçı sandalını kaçırdılar I Necmettin Gülen adında bir başlıkçı,dün sabah Arnavutköyü safhiline indiği zaman,sandalının ye-|rinde yeller estiğini gördü.Durum karakola bildirildi ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLE YMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.97 Çeviren:NEYYİRE Başa gelmeğe layık olmayan hiç kimse yükselemedi Bazılarına göre,Hristiyan Avrupa'nın Müslümanlık sayesinde barbarlıktan silkind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün her hangi bir değişiklik karsısında kalırsanız şaşırmayınız,ürkmeyiniz.Bir takım tartışmalar da olacak.Ve ister istemez karışacaksınız.Fakat bunlardan,faydalı «eyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ HAVADAN SUDAN r-Hazırlayan Dr.Recep FERDİ l 1 i r Resimler NEZİH Balıklar için su ne ise bizim için de hava odur.İnsanlar yeyip içtiklerinin altı misli ağırlığında lava teneffüs ederler.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • 1 I X mm S HİKÂYE HİKÂYE HİKÂYE GECEYARISI ZİYARETİ Yazan:ROBERT ARTHUR Çeviren:MEHMET HARMANCI ir HİKAYE HİKAYE HİKAYE Jim Ausable,Fowlerin kildi:okuduğu gizli ajan tip onun eline mesajlar sıkıştırac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Dokuz gazinocu hakkında ceza zaptı tanzim adildi Beyoğlu Kaymakamlığınca,Yılbaşı gecesinde 9 tanınmış gazino sahibi hakkında tarifeye riayetsiz" Uk suçundan ceza şaptl tanzim olunmuştur.Yine Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Bu Aksam JV| Jtı la K Sinemasında SONSUZ AŞK The President's Lady)Oynayanlar:Suzan Hayward Charleston Heston
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • m Bugün matinelerden itibaren Üsküdar SUNAR Sinemasında 2 muazzam Şaheser 1 NIAGARA Renkli Türkçe)MARILYN MONROE-JOSEPH COTTEN-JEAN PETERS 2-GENÇLİĞE FIRSAT Renkli)DEBBİ REYNOLDS MARGE ANEL GOWER CHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Bu akşam SÜMER Sinemasında Karasakallı Korsan Bilackbeard The Pirate Rem Ii)LINDA DARNELL ROBERT NEWTON WILLI AM BENDlX Açık denizlerin müthiş korsanlarına tek basma meydan okuyan,ismi Korsanlar tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Kulak Boğaz Kongresi Şehrimizde toplanıyor Milletlerarası Üçüncü Kulak-Enğaz-Burun Hekimliği Kongresi Eylül ayının ilk haftası içinde İstan» bul'da toplanacaktır.Bu haberi dün açıklayan Türkiye Kulak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Fatih'in türbesine dadanan çocuklar Fatih'in türbesindeki altın ve gümüş işlemeli eserlere musallat olan beş çocuk dün suçüstü yakalanmıştır.Cevat Saçak,Fikret Demci,Metin Pirel,Selâhattin Pirel ve İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • m ıı.Filmin bir sahnesinde Edmund Purdom ve Ann Blyth'i görüyorsunuz.Buradaki rolü için Ann Blyth taçlarını sarıya boyamıştı.«Talebe Prens» rolünü Mario Lanza hasta olduğu için eserin baş Edmund Purdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • Her sene 64.000.000 T.L.lık film piyasaya süren bir şirketin ikinci reisi Darrly Zanuck Artistler hakkında ne düşünüyor?Artist,filmin kötü olması halinde bile,sadece ismiyle müşteri toplamak kudretine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1955
  • FRANSA ayağınıza geliyor MUAZZAM ve MUHTEŞEM PARİS HİS MVİEMA EKSPBES JREVÜSt)50 kişilik tam kadrosiyle baş rolde İtalyan Marilyn Monroe'su diye taranan VALLY D'ORO olduğu halde ŞAN sineması sahnesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • j T-Tttl rhdtü i I BİR ASK HİKAYESİ I [UÇURUMUN KENARINDA!TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Genç,bekâr mirasyedi Süha,evli bir kadınla sevişir,yakalanır.j ğŞ Mücadelede,kadının kocası Necip uçurumdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • Dr.İHSAN SANI GARAN LABORATUARI DivanyoiuPiyerlofi Caddesinde Ay berk Apartmanına taşınmıştır.istanbul Belediyesi karşısı)Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • CISCO KID A*EieH4BA R4Y KOSTBR.«3l SOU/4ViL'PBKf V? MKA *rBKETfNPe#„ BENZİ YD».*jg J oupu2.^Wf^ LJ&-Izenler:Jos;eSaiialinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Bobbins 7' Bfe «AC «CM* eVVfeTMÎLVCJNBR LÎI^K ICAPAK A^ETELÎld OU/V\AK ÇOK SÎZ F4kSAT fvf BİCŞEy SÎMPÎ A\lUVPNiei?rM.My OL/wALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • oAHA SAAT 11 AUK*6«CB L VARIŞIMA KAÇLAR OVNAvA-Bft_tettCw L.I'.IL-l I AMAN AL_LAMI/V\VCAt?l/VM BU &ECE KULÜBE «ÖTÜCECEkTlM cotc OL.PU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • GAZETECİLER CEMİYETİ ve İSTANBUL GAZE-TECİLER SENDİKASI YAPI Kooperatiflerinden TEKLİF ALMA İLÂNI 1 İstanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üzerinde Esentepe'de kooperatiflerimize ait arsalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • İSVEÇLİ TURİSTLER,TATİLLERİNİ Türkiyede geçirmeğe hazırlanıyor Şimal memleketlerinde hiç bir propaganda yapmadığımız halde,isveçli turistler bu seme tstanbulu ziyaret etmeğe karar verdiler İsveç husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • Bir italyan gazetesinin yazdığına göre:Güzellik müsabakaları gizli kadın ticareti pazarlarıdır Bu müsabakalardan çıkan ihtilâflar,italya'da bir «millî mesele» mahiyetini alıyor [Reutre'ln bu makalesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • Arazoz alınacak Gaziantep Belediyesinden 1 Tam Diesel tipinde bir adet arazoz alınacaktır.Muhammen bedeli 49000)liradır.2 ihalesi 18/2/1955 cuma günü saat 16)da Belediye salonunda kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • İZ KADİNLAR Â itlBHİİ •Paris Mektupları Paristen,dumanı üstünde bir haber.Arkadaşım yazıyor:«Bluz yakaları kapalı,hattâ dik.Dik yakalı bluzlar artık yalnız filmlerde,fotoğraflarda gördüğümüz-eski günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.97 Madagaskar'da Krallık kuran korsan Yine o günlerde filoyu enteresan bir şahsiyet ziyaret etti.Bu,Jamaykada doğmuş,denizleri kasıp kavurduktan sonra gelip Madagaskar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1955
  • EH SS g n uda bir Istanbul türküsüdür.1918 de çıktı,herkesin ağ-j 0 zina düştü.Kara yeldirmeli,yanakları laden benli,yüz-j lerinde düzgün ve allık,ağızlarında gıcırlı sakız,laubali ve j yırtık bohçacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1955
  • s 43 ^f DEKAveREIFEN Mü KAMYON ve OTOMOBİL LASTİKLERİ GELMİŞTİR ÜSTÜN KALİTE OLAN BU LASTİKLER FİYAT BAKI MINDAN DA RAKİPLERİNDEN DAHA UCUZDUR:ANADOLUNUN MUHTELİF VİLAYET ve KAZALARINDA ACENTELİKLER M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1955
  • MÜTERCİM DAKTİLO Ingilizceye bihakkın vâkıf Türkçeden Ingilizceye ve Ingilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kabiliyette bir daktilo alınacaktır,isteklilerin tercümei halleri ile birlikte Beyoğlu P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1955
  • STAJYER ALINACAK Bankamızın servislerinde yetiştirilmek ve istanbul teşkilâtiyle taşra Şubelerimizde istihdam edilmek üzere inltihanla en az orta tahsilli,askerliğini yapmış erkek stajiyer memur anıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1955
  • Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilânı Tekirdağ Vilâyeti Daimi Encümeninden 1 Tekirdağ Hayrabolu yolunun 42 000 52 000)kilometreleri arasının keşif ve şartnameleri mucibince blokaj ve blokaj üzerine çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1955
  • Maden Direği Saim Alınacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden İşletmelerimiz için memleket dışından 187.50C solid veya muadili Ster Piled)M3 maden direği satın alınacaktır,istekliler bu işe ait şartnameyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.01.1955
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmaması sebebiyle Bankalar kanununun 41 ind maddesi mudbinee banka ve müesseseler tarafından Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İstanbul'un general'li semtlerinden biri.2 Bestelenen dint 5»r Afrika'da bir müslüman di ke.3 Bir çiçek Bir nota.4 Bir hayvan Ced Bir hayvan.5 Bir fizik kanunu Mektup kabı.6 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • ANKARA RADYOSU SOUSTLERINDEN NEVİN DEMIRDOVEN İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 1230 Şarkılar.Okuyan:Radlfe Erten 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay.Yorgo Bacanos,İzzettin Okie.Burhaneddin ökte 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Dört milyar liralık ithalât yapıyoruz b Baştarafı Birincim baa makinalan,buhar katan ve tesisleri,elektrik tesit malzemesi,motörler,transformatörler,piller ve akümülâtörler,kamyon,kamyonet,otobüs ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Kovboyluğa özenen sinema seyircisi fANADOLU AJANSI| TOKYO,4 Bugün Tokyo sinemalarından birinde gösterilen kovboy filmi halkın paniğe düşmesine sebep olmuştur.Perdede kovboyların birbirlerine ateş etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Churchill'in evi tecavüze uğradı İki İskoçyah kadın Başvekâlet binasının camlarına süt şişeleri attılar rassociated PRESSi ^t Wilson ve 18 yağındaki Jane LONDRA,4 Esasen yıkılmak Crossman adında iki İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • HİCRÎ 1374 Cemud yelewcl 19 Çarşamba 5 Ocak 1955 RUMÎ 1370 Anlık 23 VARİT VASATİ EZANİ QUnej Öğle A.k5aın yatsı trasâk 7.26 12.19 14.41 16.54 18.30 5.40 2.93 7.25 9.47 12.00 1.38 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • mm İRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Süveyş Kanalı nihayet açıldı [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,4 Cuma günü bir tankerin kanal üzerindeki köprülerden birine sıkışması üzerine kapanmış olan ve yüzlerce geminin kanalın iki methalinde biriktiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Adalet Bütçesi kabul edildi t Baştaraft 1 '*cide letvekilleri,dün ileri sürdükleri tenkidleri,Vekilin cevaplarından tatmin olmadıkları bahanesiyle tekrar etmişler ve Çiçekdağ yeniden uzun boylu izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Almanya'da İslâmiyet İBagtarafı Birincide manya'da şimdiden Hamburg,Berlin,Kiel,Frankfurt ve Dusseldorf şehirlerinde «Kur'an Cemaatleri» adında teşekküller vücuda getirilmiştir.Verilen haberlere göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Bu kaçıncı t Baştaraft 1 incide «Türkiyede demokrasi bir kriz geçirmektedir Son hâdiseler Washington hükümeti için üzücü olmuştur.Türkiye 19 uncu asırda mutlakiyet rejiminden kurtularak 20 nci asırda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Dz.Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada'dan uçaksavar atışları 4,5,6 ve 7/Ocak/1955 günleri saat 10 ilâ 16.30 arasında yapılacaktır.2 Atışlar için aşağıda hudutları belirli saha tehlikeli olduğundan,atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • StHONORE Sıra Selviler 56 Birinci sınıf dikişçi bayanlara ihtiyaç vardır.Dolgun ücret verilecektir.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı Ohranyola Piyerloti Caddesinde Aybcrk Apaıttmanına taşuumftır tsunbul Belediyesi kar*uı)Telefon:20981 i ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Türk ingiliz ticareti [TÜBKTEL] LONDRA,4 İngiltere Ticaret Vekâleti,Türkiye ile İngiltere arasındaki ticareti belirten bir rapor neşretm iştir.Raporia anlaşıldığın göre.1954 senesinin ilk on bir aymda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • istanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Beyoğlu santral binası tevsiatı vahidi fiyat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu inşaata ait ihale evrakı 20 lira mukabilinde istanbul Telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Bir meydan kavgası güçlükle önlendi THUSUSt MMlAHİRİMIZnFNI İZMİR,4 Balıkesir'den alınan bir habere göre,dün akşam civar nahiyelerden birisinde vukubulan bir hâdise zamanında yapılan müdahale neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Alfı kaz Hindistan'ın başına dert açtı [TÜRKTEL] YENİ DELHİ,4 Yeni Delhi Millî Parkının gölünde bulunan altı kaz,Hindistan hükümeti için,bir dert teşkil etmektedir.Posta idaresinin parkta açtığı sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Mussolini'nin cesedinde bulunan servet fANADOLU AJANSI} WASHINGTON,4 Temsilciler Meclisinin bir komisyonu,Musolininin ölümüne dair bazı hakikatleri açıklayan bir vesika yayınlamıştır,Bu vesikaya göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Elizabeth Taylor'un çocuğu olacak [TÜRKTEL] NEW-YORK,4 Hâmile olan bir kadına şimdiye kadar polis teşkilâtı tarafından gösterilen en büyük ihtimam,Elizabeth Taylor'a gösterilmiştir.Genç yıldız,«The La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • CEZAYİR'DE MİLLİYETÇİLERİN mücadelesi tekrar şiddetlendi Fransız kuvvetleriyle Milliyetçiler arasındaki çarpışmalarda makineli tüfek ve ağ r toplar kullanılıyor [ANKA AJANSİ] CEZAYİR,4 Cezayirli Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Başvekil yarın Irak'a gidiyor t BaştaraU birincide Prens Abdülillah hastahanesini ve Ramadi bendini tetkik edecektir.Başvekile bu seyahatinde Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü,Nafıa Vekili Kemal Zeyti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Moskova Radyosu Irak ve Türkiye'ye çalıyor Rusyanın resmî ağzı Irak'ın,Türkiye ve Pakistamn bir komplosuna kurban olduğunu söylüyor [TÜBKTEL] LONDRA,5 Moskova Radyosu,bu sabahki neşriyatında,İran'ın S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • C.H.P.Ned bir tebliğ İ Baçtaraft 1 incide sürülünce Meclis bir saatten fazla bu meseleyi görüşmüştür.Merkez idare kuruluna mensup yetkili şahıslar izahat vererek partinin borcunun 3.5 milyon lirayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • Arifiye ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Helvanı kazan yaptırılacak,porselen tabak ve bakır çaydanlık mubayaa edilecek.Tahmini fiatı Tutarı İlk teminat tutarı Cinsi Miktar Ura Kr.Ura Kr.Lira Kr.6 50 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.01.1955
  • iqef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan iğlerinl fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylak 17 T.L.3 Aylık.9 Tl* 1 Aylık 3 Ti* ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.01.1955
  • Y ılın kini Yılın sporcusu kim olacaktır?Bütün ileri memleketlerde,en büyük gazeteler tarafmdan yapılagelmekte olan «Yılın Sporcusu» seçimini,spora büyük ehemmiyet veren gazetemiz üzerine almış bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • PiUAT NP7ARFT Muhtemelen bugün yapılacak bir ameliyatla bademcikleri alına-Ulllnl cafc 0\an santrfor Ercan sağda)Eşrefle çalışıyor.Antrenör Cihat Beşiktaşın bu iki kıymetini dikkatle takip ediyor.EŞRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • ORDU TAKIMI YARIN F.Bahçeyle oynuyor 28.ocak cuma günü Şam'da Suriye ordu çakımı ile karşılaşacak olan Ordu Futbol takımımız iki gündenberi kampa çekilmiş bulunmaktadır.Suriye maçı,beşinci ordulararas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • ^jjPftncimaçSanni9Uda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Türk futbolunun iki ezelî rakibi Galatasaray ve Fenerbahçenin 150.maçlarından önce,taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft MİROİR SPRINT MECMUASINA GÖRE Fransız kulüpleri Turgayı bekliyor Millî kalecimizin İsviçre'deki oyunlarından sonra Fransız kulüpleri harekete geçti çıkan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • AVCILIK Turhan T AMERLER ÇULLUK:Bu hafta.Rumeli ve Anadolu cihetlerinde umumiyetle az çulluğa raslanmıştır.Havanın lodos ve yağmurlu olması,avcılığı verimsiz bir hâle getirmiştir.Her iki cihette,avcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • Vedii antrenmanlara devam ediyor Beşiktaş takımı kaptanı Dr.Vedii Tosuncuk antrenmanlara muntazam bir şekilde devam etmektedir.Vedii işlerinin çokluğu sebebiyle takımının Ankara seyahatine iştirak ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • Ercan bugün Ameliyat oluyor Beşiktaş santrforu ERCAN bugün bademciklerinden ameliyat olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • Recep zayıflama rejimi yapacak Millî futbolcu Beşiktaşlı Recep Adanır formunu bulabilmesi için,elektrikli Fin hamamına sokularak zayıflatılacaktır.Receb'in doktorlar tarafından sıkı bir muayenesi yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • Hüseyin Albayraktar koşusu 9 ocakta yapılıyor İstanbul atletizm ajanlığı tarafından tertip edilen Hüseyin Albayraktar kır koşusu 9 ocak pazar günü Levent parkuru üzerinden yapılacaktır.Koşu kızlar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • IRÜÇHAN ÜNVER] Burhan nişanlandıktan sonra ilk defa dûn antrenmana çıktı.Arkadaşları parmağındaki yüzüğü görerek onu hararetle tebrik ettiler."NİŞANLI,BURHAN İLK t antrenmanını yaptı.3anJ:a F.Bahçe an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.01.1955
  • GALATASARAY TAKIMI İDMANLARA BAŞLADI Profesyonel lig lideri Galatasaray takımı,ilk devrenin bitmesinden sonra istirahata çekilmişti.Galatasaraylı futbolcular dün yeniden çalışmalara başalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor