Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • İstanbul'da 13 yılda 1 şiddetli kış olur Bugün 3 üncü sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • 1 İfe,^Pl 4 n fö 9BVJ J I.*v a ii IRÜÇHAN UNVER| FEDAKÂRLIK MADALYALI Reisicumhur Celâl Bayar tarafından Kapalıçarşı yangınında yararlığı görülen 7 İtfaiyeciye hediye edilen kol fc»»MI\I H«l saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • IRAK-BUS SİYASÎ Temasları Kesildi Hâdiseye Irak'taki kızdlarm Sovyet Sefareti tarafından idare edilmesi sebep oldu [TÜRK HABERLER AJANSI] BAGDAD,3 Irak Hükümeti bugün aldığı bir kararla,Sovyet Rusya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Menderes Irak'a Perşembe günü hareket ediyor başvekil,seyahatinin ikinci günü Kral Faysal ile görüşecek I HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,3 Başvekil Adnan Menderes,yerli ve yabancı siyasî çevrelerde uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Zaferin C.H.Psözcülerine cevabı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,3 Partiler arası münasebetlerin düzelmesi yolunda Halk Partili liderlerin iki gündür devam eden teşebbüslerinden sonra İktidar organı Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • İYENİ KRALİÇE İS,r«-î s maz,Fransızlar yeni Güzellik ş S Kraliçelerini seçtiler.Fontalneb-E leau'da yapılan yılbaşı eğlenceleri sırasında,tertiplenmiş olan mil-S sabakada 19 yaşındaki cazip man-S ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Mendes France,Papa ile görüşmek istiyor [ANADOLU AJANSI] VATİKAN 3 Fransa'nın Vatikan Büyük Elçisi Vladimir Ormesson,Papalık nezdinde teşebbüste bulunarak Başvekil Mendes France adına bir görüşme tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • BİR KADIN DOKTORUMUZUN ORTAYA ATTIĞI İDDİA "Günde 60 kadına kürtaj yapılıyor Kürtaj vakıalarının salgın hâlini aldığını iddia eden nisaiyeci,doktorları vazifeye davet ediyor [FAHİR ERSİN] Her gün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • İSMET ATLI YARALANDI Güreşçi,iki sarhoşu sükûnete davet ederken bıçaklandı [ANKA AJANSI] ANKARA,3 Dûn gece Celâl Atik'in kahvesinde Mümtaz Ataeri ve Bekir Yuvalı adında iki şoför milli güreşçilerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • IA.P1 II11 M V A CHI Ullvt If A7A ftEPİDllM Kımcit'ten Cebeltittarığa petrol götürmekte olan 10,892 tonluk «ÜUniH OÜLnU» IXMCJt UMfllllfli bir y,ınan tankeri,son olarak Süveyş kanalından geçerken,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • ADLİ TIP MECLİSİNİN KURULMASI Bütçe Komisyonunda mebuslar Adliye Vekilini tenkid etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Bütçe Komisyonu bugünkü toplantısında Adliye Vekâleti bütçesini görüşmüştür.Sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • ^¦¦¦IIMMIHIIIIimillllMIIIMimill.ŞEHİRDEN İLHAMLAR:"Ivpflto HAYDİ,BOĞAZA BİR İKİ.BOĞAZA BİR İKİ!IHİİHIHIIIHIIIIİIIIIIMItMtltMllliniiUIU(HiltltlHltlHMIIIMHMII«I(*tllllMIIIİIIIIUUI(HUIIMIItlll^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Çarşı esnafından mektup lar alıyoruz.Nu-ruosmaniye avlusunsaki barakaları kur'aya rağmen Çarşı Esnafı Cemiyetinin Dayısı olan)Başkan ve ataları elde etmişler.Bunların yanan dükkânları sigortalt olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • MAARİF VEKİLİ DUN MÜZELERİ ZİYARET Eni Ramazanoğlu 4 üncü açık mektubunda,yeni ithamlarda bulundu [NEDRET SELÇUKER] Ortaboylu,temiz giyimli ve kibar görünüşlü,fakat hareketlerinden oldukça sinirli bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Panama Başkanı öldürüldü Suikastten sonra idare Hariciye Vekiline geçti [ASSOCIATED PRESS] PANAMA,3 Bu stratejik Orta Amerika memleketinin «kuvetli adamı» Cumhurbaşkanı Jose Antonio Remon dün gece kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • Köylüye daha fazla kredi açılabilecek Maliye Vekaleti Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin genişletilmesi hususunda bir kanun hazırlıyor [ANKA AJANSI] ANKARA,3 Haber aldığımıza göre Maliye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • [SAMİ ÖNEMLİJ YUVAYA DÛN ÜS *stanbul Kız Lisesi dun kendi binasına taşınmıştır.I W W M i M 0kul binasının tamiri dolay isiyle,Erkek Lisesinde yapılmakta olan çift tedrisat da bu suretle sona ennls ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1955
  • j^^l HI v Ik i *v [SAMİ ÖNEMLİ] DUN YAKALANAN ÇOCUK ÇETESİNİN EFRADI,KARAKOLDA KÖTÜ KÖTÜ DÜŞÜNÜRKEN.Soygunculuk çetesi kuran çocuklar din yakalandı Bir filmden ilham alarak çete kuran dört küçük çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • DAĞLAR Tefrika No.96 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Ne kolu Ağa,değirmenden kuş uçmaz kervan geçmez ki Şimdi nazarı dikkati çekmeden Çomaklı değirmenini tutmak lâzımdı Ertesi sabah,Ethemle Beytullah biri önd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • TURK EKSPRES BANK İSTİKBAL KEŞİDESİNDE KAZANANLAR:75.000 LİRA Karagümrük Ajansı mudilerinden 1018 hesap numaralı HİDAYET ASLAN 5000'er LİRA 1 istanbul Şubesinden Gani Ark Hes.No.24687)2 Galata biçmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Onun bu uğradığı şaşkınljk boşuna değil!Oğlant yüz ver,yüz ver,onu deli divane et,sonra da,lama cime meydan vermeden,tu kafa!Evet,evet daha geçen gün,onun telefonda sana köpekler gibi yalvardığını kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • 120 ton kalay ithal edilecek Piyasanın ihtiyacı olan 120 ton kalay yakında ithâl edilecektir.Ticaret Vekâleti kalay için 700 bin liralık tahsis yapmıştır.8u suretle bu maddenin de kısa bir zaman sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Bir Bulgar ticaret heyeti geliyor İki memleket arasındaki ticari durumu görüşmek üzere bir Bulgar Ticaret Hey'eti 15 ocakta Sofya' dan şehrimize gelecektir.Hey'et mensupları Ankaraya da giderek Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • 25 gazinocu hakkında ceza zaptı tutuldu Yılbaşı gecesinde şehrimizde yapılan kontroliarda 25 gazinocu hakkında ceza zaptı tanzim olunmuştur.Tarifeye riayetsizlikle suçlandırılan müessese sahiplerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • DEMİRBANKDAN Bankamızın 30.ARALIK.1954 KEŞİDESİMDE APARTMAN DAİRESİ GALATA merkez şubesinden 16397 numaralı hesap sahibi MELİH ÜZHAN'a çıkmıştır.Diğer muhtelif para,altın ve tahvil kazanan 3 0 0 talih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • E.P.U.dışında olan memleketlerden yapılacak ithalât İspanya,Polonya,Çekoslovakya ve Macaristandan yeniden 32,5 milyon liralık döviz karşılığı zarurî ihtiyaç maddeleri ithâl edilecektir.E.P.U dışında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Uyurken 350 lirasını çaldırmış 4—Altınlarım!Paralarım!Bu,Beykozda Ortaçeşme Palamın* caddesinde 18/3 numaralı evin bir odasında oturan Meliha Baş adındaki kadının feryadıdır.Dün sabah,yatağından kalka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • 12 yaşında bir çocuk ablasını bıçakladı Necati Işık adında 12 yaşında bir çocuk,az kalsın kardeşi Cemile'nin katili olacaktı.Karagümrükte Ispanakçı sokağında 15 numarada oturan Necati,evvelki gece,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • «Yozgat» şilebi tamir ediliyor «Yozgat» vapurunun altı tamamile değiştirilecektir.Hollandada bir nehir ağzında karaya oturduğu için hasara uğrayan Yozgat şilebi,on günden beri İstinye tezgâhlarında ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • DEMOKRAT Parti Yedikule ocağının senelik kongresi,8 ocak cumartesi günü saat 20,30 da,Yedikule Kızılay salonunda aktedilecektir.PROF.Dr.Heinz Heimsoeth tarafından,dün saat 17 de Edebiyat Fakültesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Adalar Kralı» Burt Lancaster Joan Rice Amerikan tilmi İngilizce.ATLAS:«Cennet Hekcileri» Esther W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Yabancı dil şarttır,fakat.E E r*n sevdiğim aylık fikir dergilerinden biri E le «Eğitim» dir.Adına ve onun ifadelendirdiği konusuna sadakati bakımından da,sunuş tarzı ve baskısı bakımından da tertemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Zeytinburnunda çocuklara tasallut eden 2 kişi yakalandı Hüseyin Eraslan ve Seyit Ali Kansu adındaki ırz düşmanları dün Savcılığa teslim edildiler Zeytinburnunda küçük çocuklara tasallut eden iki kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • TEVZİE TABİ MADDELERİN karaborsaya intikali önleniyor iktisadî Tetkik ve Kontrol Heyeti,daha müessir bir programla çalışmalarına devam edecek İstanbul İktisadî Tetkik ve Kontrol Heyeti,tevzie tâbi müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1955
  • Çaldıkları rakıyı içerken yakayı ele verdiler Mustafa Besina ve Akif Bayır adında iki kipti genci evvelki gece Beykozun Ömerli köyü halkından Salih Sezgi'nin evinden çaldıkları rakı ile «demlenirlerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Okullarda derslere dün sabah başlandı Şehrimiz ilk,orta okul ve liseleriyle meslek okullarında sömestr talıii sona ermiş ve derslere dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Diğer taraftan,henüz karneleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Yapı ve Kredi Bankasının talihli müşterileri istanbulda Acıbademdeki kıymetli 12 arsayı kimler kazandı?Yapı ve Kredi Bankasının Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri arasında 1954 sene sonu ikramiyesi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • I İNFİRADA YILBAŞI S^cesl,bütün hür Avrupa şehirlerinde büyük neşe ile kutlanmıştır.LUllUlAnUn I ILürl^l Londra'da,halk çılgınca eğlenmiş,içmiş,dansetmiş ve coşmuştur.Bilhassa meşhur Royal Albert Hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • StrOmbOİİ İndİfd BdİVOr Mc*Hur Stromb°li yanardağı son olarak tekrar indifa etmeğe bof J lamıstır.Bu yüzden,adada oturan 800 italyan,işlerini güçlerini btrakarak vapurlarını,sandallarını hazırlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • i Aziz dostumi «Hoca Hayret» in:inleyim dinle gönül,Dinleyim inle gönül,İ Bir hasbühal edelim E Bugün seninle gönül.diye mânimsi güzel bir kıtası vardır,onda dediği gibi,gel biz de bugün seninle bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Şiddetli kış olmayacak demek,kar yağmayacak değildir.Hele bir ocağın sonu gelsin,o zaman kar da yağacak,güle oynaya parklarda kartopu oynamaya gideceğiz istanbulda şiddetli kış 13 yılda bir olur Bu se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • İTALYA MEKTUBU «Aman bugünün Kuşlarına benzemekten sakınalım!Hâlâ harem hikâyeleri Floransa'da okuyan bir avuç Türk genci Pisa neden baş döndürür?TALYANLARIN tuhaf bir huyu var.vHuydan ziyade,zaaf.Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Bir yılda Amerika'ya 111 milyon insan girip çıktı [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON 3 Birleşik Amerika Muhaceret Servisinin bildirdiğine göre,1954 senesi içinde,1953 e nazaran yüzde 50 daha fazla insan Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Süveyş Kanalı bugün açılıyor [ANADOLU AJANSI] İSMAİLİYE 3 Bugün seyrüsefere açılacağı tahmin edilen Süveyş Kanalında normal trafik yarından önce başlayamıyacaktır.Bu haberi Afp muhabirine veren Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Rusyada büyük bir yiyecek sıkıntısı hüküm sürüyor Sovyet Ziraat Vekili tarafından da itiraf edilen kıtlık yüzünden ekmek tahsisi yarıya indirildi.Kamplardaki tayın üçte bire düşürüldü [ANKA AJANSI] BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • MART KEŞİDESİNE Katılmak için derhal 150 Liralık bir hesap astırınız 25.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ HER 15*0* LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI SON PARA YATIRMA GÜNÜ 26 OCAK 1955 ÇARŞANBA İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • Karadeniz postası yapan gemiler neden gecikiyor?Karadeniz postasını yapan gemilerin niçin geciktiği,nihayet anlaşılmıştır.Denizyolları sözcülerine göre,bu gemilerin uğradığı iskelelerde,kâfi miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • 60 kişilik bir talebe kafilesi geliyor Colombia,Peru ve VenezüellaTı kız öğrencilerden müteşekkil 60 kişilik bir grup başlarında iki papas olduğu halde bugün Telâvivden İs* tanbula geleceklerdir.Noel'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1955
  • 3 kişinin üstünde bir miktar esrar bulundu Arif Elmasoğlu,Şükrü Köstence ve Salâhaddin Yüksel adında üç kişi dün adliyeye verilmişlerdir.Bunlardan Arifle Şükrünün üzerinde bir miktar esrar,Sabahattind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • i^I» 4mmms^ Yazanlar:E.DİNET ve SÜLE YMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.96 Çeviren:NEYYİRE Hazret-i Muhammed kardeşliği gerçekleştirmişti Arablar bilhassa,cerrahide,hastalıkların arazında ve eczacılıkta büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak 22 Haziran 23 Temmuz Maddi bakımdan sıkışık birkaç gün geçireceksiniz.Yakında girişeceğiniz bür yük bir teşebbüs sizin için hayırlı neticeler doğuracak.Uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • SAGLIKiFILM SAĞLIK IŞIĞI Hazırlayan Or.Recep FERDİ I Resimler NEZİH j Hasta ile hekim birbirlerini tamamlayan iki meçhul dosttur.İlk görüştükleri anda,âni bir cazibenin sihriyle birbirlerine ısınırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • g¥HİKAYE HİKAYE HİKAYE BİR FİNCAN KAHVE Yasan:Arthur La Bern Çeviren:Mehmet HARMANCI Müfettiş Barnes kahvesinden Ur yudum içti.İlk polis olup da Summerville Gardens mahallesinde devriye gezdiği günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • Emniyet Sandiği Tasarruf Hesap lan İkramiyeleri 1955 YILI ilk iki çekilişi OCAK keşidesinde:28,500 Lirallk İkramiyeler 5 N İ S A N keşidesinde:75.27,000 Ura değerinde 1 APARTMAN DAİRESİ 40,000 irahk Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • r-Ş A N SİNEMASINDA»-SAHNE IŞIKLARI LİMELİGHT S üncü ve SÖN HAFTASINA BAŞLADI PARİS NİCE RİVİERA EXPRESS revüsü I Pek yakında sinemamızda temsillerine başlayacağından SAHNE IŞIKLARI filmini bu hafta i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • YARIN AKŞAM LÜKS ve İNCİ SİNEMALARINDA •N^N/V/V^V/N,KOÇANGA GÜNAH KARLAR YUVASI *ç/PIETRO GERMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • Turizm Birliği kongresine iştirak ediyoruz Roma'da toplanacak olan dördüncü Parlâmentolar arası Turizm Birliği kongresine iştirak etmek üzere Parlâmentolar arası turizm birliği Türk grupu reisi Seyhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • Esrar ve eroin kaçakçıları sürgün ediliyor Bir müddet evvel esrar ve eroin kaçakçılığından dolayı muhtelif vilâyetlerde sürgüne mahkûm edilenler,bu hafta içinde kararlaştırılan mahallere gönderilecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1955
  • 17 sene sonra tekrar filme alınan eser Realist bir hayat hikâyesi olan "Magnificent Obsession„un baş rolünü oynayan Jane Wyman o zamanlar küçük kordelalarda görülebiliyordu HALİT TALAYER Londra Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • HEDİYE ETTİĞİ BİR CİNS KÖPEKLE,ARJANTİN'İN BÜYÜK DİKTATÖRÜ Peron Lolobrigiday a sadakatini belirtti!Güzel İtalyan artisti son bir ay içinde bütün Avrupa ve Amerika devlet reisleri tarafından kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • ¦•MİM.MU,MİM,M.I.mil.111 III IM111M111111 III.I.IIIIIM.Günahtır» unutmayın Bayhurdluyu!W% AD YOLARIMIZDA sık sık bir divan okunur.Takdim eden ses de:«Nevres Paşanm dîvanı!der.Evet,besteleyen Nevres Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Te/rika No.96 De Solo idam gününe kadar masumum,demişti Hele Morning Star'ın bahtsız kaptanının not defteri de ele geçince artık de Soto'nun akıbeti belli oldu.Derhal tevkif olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • SU SATAFATU KOAVATI CıKAR PEUkANLl C?EĞÎLS\N ARTIKl.ÇABUK OL B»»C KALACAfcizL ~ f¥âT MIH BBiç.REZİLtWFk icflsf BAÇkTA YOLUA« PA VAR'.ONuABıN SEM PENEPfN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • m CISCO KID dSCO,BİLLtNSS'iN APX1KLARINI ANLATACAK CE34BETİ KENC7İMt?E BUl-AMtVOffUAA.BABACA NC PESEAA"£.O 131 BEN YAFWÎı/W CANIM.Çizenler:JoseSanaltaas,RodReed 5ENOH RASHER.MAoecı_ec,A% vab Nu:BH-U^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • i BİR ASK 1 İUÇURUMUN KENARINDA)TEFRİKA No:6 ÇEK AN YAZILARIN ÖZETİ:Genç,bekâr mirasyedi Süha,evli bir kadın olan Leylâ ile,se-j İ vişir.Yakayı ele verir.Mücadelede,adam uçurumdan yuvaı-lanır.j Cesedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • Mendes France's sinemada yapılan tezahürat [ANADOLU AJANSI)PARİS 3 Başvekil Mendes France,dün gece karanlıktan istifade ederek,Parisin kenar sinemalarından birine tanınmadan girmeğe muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • Makarios,Atina'da temaslar yapıyor Kıbrıs Başpapazı,meselenin ekim ayında tekrar Birleşmiş Milletlere getirileceğini söyledi [TÜRK haberler AJANSI] olduğuna işaretle mücadelenin ATİNA 3 Kıbrıs Başpisk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1955
  • Daha çok,daha çok sevelim çocukları.Yılbaşı geçer.Hikâyeleri bir zaman sürer.Dün,bence,en güzelini dinledim.Bir arkadaşım anlattı.Kendisi genç ve yalnız bir an-nedir.Bütçesi demir çenberden farksızdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1955
  • ELEMAN ARANIYOR Bankamız İstanbul teşkilatiyle taşrada açacağı şube ve ajanslar için yetişmiş İdareci,Şef,Memur ve Veznedar alacaktır.İsteklilerin her gün saat 17 ve 18 arası Galata merkez binamızda P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Burdur Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Burdur Nafia Müdürlüğü için 5)aded beheri 23 bin lira muhammen bedelli Amerikan Fort marka kamyonun 1955 mal!yılında bedelleri ödenmek üzere satın alma işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • p-5-Dr.İHSAN SANI GARAN LABORATUARI Oıvanyoiu Pıyerlolı Caddesinde Aybtrk Apartmanına taşınmıttır.tstanhul Belediyesi karşısı)I-mm Telefon:20981 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Sarıyer Kadastro Müdürlüğünden Kadastrosu bitirilmiş olan Sarıyer Yenimahalle dahilindeki gayrimenkul mallarm kimler namına tahdit ve tesbit edildiği ve tahakkuk ettirilen harç miktarını gösterir tanz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Sporculara Tenzilât Yapılacağı T.C.D.D.İşletmesinden:1/1/1955 tarihinden itibaren en az beş kişilik gruplar halinde seyahat eden Amatör Türk sporcularından,Milli ve temsilî spor gösterileri için yaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • ı MİDEYİ BOZMAZ.ı I KALBİ VE BÖBREK-LERİ YORMAZ.KİNİNLİ GRİPİN Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Romatizma,lumbago ve siyatik ağrı ve sız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • 5/1/955 Çarşanba akşamından itibaren Şehir Komedi Tiyatrosunda GEÇTİ BOR'UN PAZARI Komedi 3 Perde Yazan:Robert De Flers ve A.Caillavet Türkçesi:Bedia Muvahhit ve Vasfi R.Zobu Sahneye koyan:Vasfi R.Zob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • İstanbul Balık Satıcıları Esnafı Derneğinden:Derneğimizin 1954 yılına ait Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem dahilinde 12/1/1955 çarşamba günü saat 14 15 arasında Istatıbul Bahkpazarı Balıkh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Dz.Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada'dan uçaksavar atışları 4,5,6 ve 7/Ocak/1955 günleri saat 10 ilâ 16.30 arasında yapılacaktır.2 Atışlar için aşağıda hudutları belirli saha tehlikeli olduğundan,atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalına Komisyonundan 1 Merkezimiz ambarı için otuz kalem muhtelif cins malzeme sa» tın alınacaktır.Tahmin bedeli 2990)lira 95)kuruştur.2 Bu ise ait şartname me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI 18/Ocak/955 sah saat 15 de Manisa As.Sa.AL Ko.da kapalı zarfla 232 M3 kereste ile 1490 Kg.muhtelif boyda çivi satın alınacaktır.Kerestenin M3 fiyatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • VEKALETNAME İPTALİ İstanbul İkinci Noter'den 4'ocak 1954 tarihinde 2250 numara ile Firmamızda çalışan Yako Bonofiel'e yermiş olduğumuz vekâletname,bu defa kendisinin 31.12.1954 den itibaren Firmamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Iikfcriyolof Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı Dfvanyolu Ftyerloti Caddesinde Ayb*rk Apaftunanina la'inrrmlır tıtınhul Belediyesi karşı» Telefon:2 0981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Tıp Fakültesi Dekanlığından Üniversiteliler kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlara göre fakültemiz intan hastalıkları kliniğine ve Mikrobiyoloji Enstitüsüne birer öğretim görevlisi alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • GAZETECİLER CEMİYETİ ve İSTANBUL GAZE-TECİLER SENDİKASI YAPI Kooperatiflerinden TEKLİF ALMA İLÂNI 1 istanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üzerinde Esentepe'de kooperatiflerimize ait arsalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Maden Direği Satın Alınacaktır Etibank Genel Müdürlüğünden işletmelerimiz için memleket dışından 187.500 solid Veya muadili Ster Piled)M3 maden direği satm alınacaktır.İstekliler bu işe ait şartnameyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden 1953/627 Sıdıka Kazek'in nizasız ve fasılasız 35 seneden beri mâlik sıfatiyle yedinde bulundurduğundan bahsile Kasımpaşa Hacı Hüsrev Köprüsü sokak 1,3,5 No.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 214 kalem Vabis marka oto parçaları pazarlık suretiyle satılacaktır.2 Pazarlığı 14/1/955 cuma günü saat 11 de istanbul'da Kabataş'da inhisarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • İstanbul Belediyesinden Kamyonet ve yağmurluk alınacak muhtelif tamirat işleri yaptırılacak.1 Zührevî Kadın Hastahanesi mutfak' binası üzerine kat ilâvesi 15000 lira keşfi çevresinde yaptırılacak,ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.01.1955
  • BAHÇELİ EV EVLER Klikle Yalı ile İDEAL Tepe arasında ana asfalt'tan 150 metre mesafededir.VE 25.000 LİRA TUTARİNDA PARA İKRAMİYELERİ DOĞUBANK'fo mevcut hesabınızı attırınız Hesabınız t/oksa HEMEN hesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Beynelmilel iktisat konferansına çağrıldık Beyrut'ta toplanacak konferansta Asya ve Orta Şark devletleri arasındaki iktisadî münasebetlerin geliştirilmesi meselesi görüşülecek [TÜRK HABERLER AJANSI] B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Iran Ş a h ve Kraliçesi Amerikada kayak yapıyor ANADOLU AJANSİ] SUN VALLEY 3 İran Şahı ile Kraliçe Süreyya,dün,Amerikanın en büyük kayak merkezi olan Sun Valley'e gelmişlerdir.Kayak sporunu çok seven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Almanyada ilk evlenme mektebi kuruldu fTÜRKTEL] DÜSSELDORF 3 Genç kız ve erkekleri,kötü bir izdivaç yapmaktan kurtarmak gayesiyle Dr.Med.Guido GrÖger,burada İlk «Evlenme Mektebi» ni kurmuştur» Kurs,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Bir uçak gemisi île bir petrol gemisi çarpıştı [ANADOLU AJANSI] YENİ ORLEANS,3 «Monterey» uçak gemisi,Mîssissipi nehri ağzında bir petrol gemisiyle çarpışmıştır.Yeni Orleansda'ki deniş harekâtı ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Greta Garbo'nun modern hayal anlayışı [TÜRKTELİ LOS ANGELOS 3 Son senet lerde kendini sosyetik hayattan çekmiş bulunan ve bir zamanlar beyaz perdenin en sevilen aktrisi olan Greta Garbo'ya bir gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • B,M.Genel Sekreteri dün Nehru ile görüştü [ASSOCIATED PRESS] YENİ DELHİ Birleşmiş MU* letler Sekreteri Dag Hamarskjold İle Hindistan Başvekili Nehru bugün ilk defa.görüşmüşlerdir.Kızıl Cinde mevkuf tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • İsmet Atlı yaralandı t Bajtaraft 1 incide sataşmıjlardur.İlk önceleri kimse» lerin sea çıkarmadığını gören şoförler bir ara kösede arkadaşları ile oturan İsmet AthVa da sataşmışlardır.Aralarında çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Mendes-France'ın Adenauer ile görüşmesi muhtemel görülüyor [ANADOLU AJANSİ] PARİS 3 İyi haber «lan kaynaklardan bildirildiğine göre,Çatı Almanya Başvekili Konrad Adenauer ile Fransc Başvekili Mendeı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Papa'nın Noel mesajı yayınlandı [ASSOCIATED PRESS] VATİKAN,3 Papa bugün yayınladığı Noel mesajında dünyada hüküm süren «soğuk barıştan» bahsederek bunun hakiki barışa doğru bir ilerleme olmasının teme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Tunuslu milliyetçi bir lider Fransayı itham ediyor Yeni Destur Partisinin Genel Sekreteri,Mendes France'ın müstemlekecilik rejimini devam ettirmek azminde olduğunu söyledi [ASSOCIATED PRESS] CENEVRE,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • HİCRİ 1374 Ccmazl yelcwel 9 Salı 4 Ocak 1955 RUMİ 1370 Anlık 22 VARİT VASATİ EZANİ Güne» fek)ikindi Aksam VTatsı tnuâk f.ae 12.18 14.40 16.93 18.29 5.40 S.S4 7.26 9.47 12.00 1.38 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • a bulunan Rusların tahdit edildi Foster Dulles tarafından Sovyet Elçiliğine verilen bir muhtıra ile bildirilen bu karar bir misilleme teşkil ediyor [ASSOCİATED PRESS] WASHINGTON,3 Birleşik Amerika bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Malenkovun teklifi Batılılar tarafından kabul edilmiyor ingiltere ve Amerika'nın,Sovyet diktatörü tarafından yapılan teklifi,çok muğlâk olması yüzünden reddedecekleri anlaşılıyor [ANKA AJANSI] LONDRA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Panama Başkanı öldürüldü t Baştarafı 1 incide Remon tecavüze mâruz kaldıktan sonra derhal hastahaneye kaldırılmış,fakat bütün tıbbî müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.46 yaşında olan Remon 1952 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Ecel gelmeyince [ASSOCIATED PRESS] PLORANCA.3 Polise göre Genoveffa Franceshini adlı 75 yaşlarında bir kadın dün intihar kasdiyle bir binanın üçüncü katından sokağa atlamış ve kaldırımdan geçen bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Avrupa'da kara kış başladı İtalya'da senelerdenberi görülmeyen dondurucu soğuklar hüküm sürüyor [ANKA AJANSI] PARİS 3 Dünden itibaren Avrupa'nın bir çok memleketine kar yağmağa başlamış ve geç kalan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Günde 60 kadına kürtaj yapılıyor t Baştarajı 1 incide makla gösterilecek kadar azdır.Bu da iki türlü yapılmaktadır.Biri küçük kürtajdır ki,2-3 aylık çocuklar alınır.Diğeri,çok daha tehlikeli ve çok da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Maarif Vekili dün müzeleri teftiş etti 4 Baştaraiı Birincide yıldırım süratile yayıldı.Öyle anlaşılıyor ki,bu ânî ziyaretten buna bir teftiş de denebilir)Müzenin Müdürlüğünü vekâleten uhdesinde bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Zafer'in C.H.Psözcülerine cevabı t Baştarafı 1 incide tılmakta ve Halk Partili müfritler demokratik nizamın her şeyden evvel kanunlara riayet demek olduğunu anladıkları,hakikî muhalefet vazifesini yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Ayda çatlaklar görüldü [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] LONDRA,3 44 yıldan beri ayı incelemekte olan Dr.H.Perey Wilkins bir çok çatlakların müşahede edildiğini açıklamıştır.Görülen çatlakların 50 kadem ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Fransa'da yılbaşı gecesi 19 kişi yol kazasında öldü PARİS,3 Yılbaşı gecesi Fransa'da vukubulan yol kazalarında 19 kişi ölmüg ve 22 kigi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Sahibi 0« Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Idtğt t/sr» İLLİYET MATBAA8I İLAN Fİ ATLARI anlık 80 Tl* Ayn:Hânlar 4 veya 5 ind 2 vs 8 sayfada santimi)8 Ti* sayfad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Menderes Irak'a Perşembe günü hareket ediyor t Baştarafı Birincide fından kabul edileceği bildirilmektedir.Irak'da çejşitli tetkik ve temaslar vapacak olan Adnan Menderes'in rak' hükümeti mensupları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Başvekil 14 ocakta da Beyrut'a gidecek [ANKA AJANSI] BEYRUT 3 Bugün resmen açıklandığına göre,Türkiye Başvekili Adnan Menderes,Lübnan hükümetinin davetlisi olarak bu ayın 14 ünde Beyrut'a 3 gün sürece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Adlî Tıp Meclisinin kurulması IBaştarajı Birincide nunun kabul edilmiş olmasına rağmen Meclisin neden hâlâ kurulmadığı sorulmuştur.Vekil,buna cevaben muhtelif defalar ilân edilmesin* ra&ten eleman.bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • İSTANBUL 7.28 Açılı;ve program 7.30 Karma sabah müziği Pl.7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Sabah negesi Pl.8.00 Çeşidli Türk müziği Pl.8.25 Zaruri ihtiyaç maddeleri fiat listesi 8.40 Şarkılar Pl.9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • 1 2 3456789 SOLDAN SAĞA:1 Türk musikisinde bir fasıl.2 Kapının sınırı Bir duvarcı âleti.S Fiyaka Kazanç.4 Deliliğe Methiye yazmış bir Alman.5 Figan Ateşten kurtulan kömür.6 Bir sessiz harf yan yana Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1955
  • Soygunculuk çetesi kuran çocuklar dün vakalandı t Baştarafı 1 incide Öbürleri itiraz etmişler:Yok.Yok.Bu bizim yapacağımız iş değil.Bunun için tabanca lâzım,bıçtk lâzım.Sonra daha biz çocuğuz.Hemen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1955
  • Yeni milli boks antrenörümüz italyan POGGIOLINI sağda)BOKSÖRLERİMİZ İtalya ve İspanya ile karşılaşacaklar yeni gelen italyan antrenörü nûllî takımımızı çalıştırmağa başladı Doğan KOLOGLU III I İlli HM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • BURHAN bir arsa kazandı Fenerbahçeli millî futbolcu Burhan,bir bankanın arsa ikramiyesini kazanmıştır.Şöhretü futbolcunun kazandığı arsa İdealtepede bulunmaktadır.Burhanın yılbaşı ikramiyesinin kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • GALATASARAY Yılbaşı tatilini sona erdiren futbolcular dün tekrar antrenmanlara başlamışlardır.Antrenmana askeri kampa giren sporcular iştirak edememiş,Coşkun da rahatsızlığına binaen antrenmana çıkama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • i I Jim» »oj.A^M A Â v v-m JmiJt* p||İ||pİ i ^öpt %v'i i ^ppi SHbk?S^IJwMS" ffî$Hg%ğ&ğ3& MB!DROBNY Dünya spor münekkidleri tarafından Avrupantn Bir numaralı tenisçisi olarak gösterilmektedir.Jaroslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Sarajevo maçlarının programı Sarajevo futbol takımı ikinci maçını Mithatpaşa stadında Galatasaraya,üçüncü maçını Beşiktaşa karşı yapacaktır.Maçların programı şöyledir:Cumartesi:G.Saray Sarajevo Faik G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Bulgar Millî Takımı avvelki gece şehrimizdeydi Kahireye giden Bulgar futbolcuları,"Türk millî takımı ile karşılaşmak isteriz,dediler 7 ocakta Kahire'de Mısır millî takımı ile karşılaşacak olan Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • IMM»^-*g Anci maçların-¦DUda Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Hediye listelerinin ilkini bugün neşretmeğe başladık Türk futbolunun iki ezelî rakibi Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Cilıal MÜNAKAŞALARLA VAKİT GEÇiREMEM»diyor Cihat Armanın antrenörlüğü ile başlayan gergin hava.yumuşama temayülünde Fenerbahçe'li Cihat Arman'm Beşiktaş'a antrenör olması sebebiyle,bazı taraftarlar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Ordu takımımız dün kampa girdi Şam'da Suriye ordu takımiyle karşılaşacak olan Ordu futbol takımımız dün Mano Palasta kampa girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • IREUTER TÜRKELI Arsenal'in cumartesi günü West Bromwick Albion'la yaptığı maç çekişmeli olmuştur.Resimde Bromwick kalecisi SANDERS ile bekleri BARLOW ve DUGDALC'ı kaleye giren topa seyirci kalırken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Haftanın Notları GENÇ MİLLÎ TAKIMIMIZIN DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI Yeni senenin ilk haftası yağmurla ve kaygan bir sahada tekmeler içinde geçti reni Senenin ilk Cumartesi ve Pazar'ı lig maçları oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • «Yılın sporcusu kim olacaktır?Bütün ileri memleketlerde,en büyük gazeteler tarafından yapüagelmekte olan «Yılın Sporcusu» seçimini,spora büyük ehemmiyet veren gazetemiz üzerine almış bulunmaktadır.Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • Honved,Macar lig samyonluğunu kazandı VİYANA 3 Radyo)Dün yapılan maçlardan sonra Macaristan lig şampiyonluğunu Honved takımı 37 puvanla kazanmıştır.Vöroş Löbogo 31 puvanla 3 üncüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1955
  • VEFA KLÜBÜNDE TEKNİK BİR komite kuruldu Vefa kulübü,profesyonel futbol takımının son vaziyetini göz önüne alarak,ligin ikinci yarısı için bazı teşebbüslere geç miç bulunmaktadır.Vefa futbol takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor