Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • BUGÜN O ^as,M TAKDİM EDİYORUZ 6.ve 8.SAYFALARIMIZI OKUYUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • 'nun Savunma ânları değişiyor Almariyanın Natoya iştirakini müteakip Nato komutanları mühim bir toplantı yapacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDKN İZMİR,2 Fransız Millî Meclisinin Paris Anlaşmalarını bir kül hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • KAMAL ABD-EL NASSER MISIRDAN NOTLAR Bir Hukuk Devleti kurmanın zorluklan Mısır ihtilâlini yapan dokuz subayın başı olan Kamal Abd el Nasser,mısır ihtilâlinin felsefesi adiyle yazdığı bir broşürde,kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • İP w* IMEMOUH YÜKMANj KÜLTÜRLÜ KEÇİ ğ Orman dâvası bizde uzun aa-ııandanberl hailedUemiyen bir me-«eledir,öyle ki senelerden beri k«-çetelerimiz ormanların kesildiğini E keçiler tarafındanu harap edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • 9 gazino sahibi mahkemeye verildi Y ilb a şı gecesi halktan fazla para alanlar hakkında zabıt tutuldu BeyoğlunJaki içkili lokanta,bar,kokteyl salonu gibi eğlence yerlerinin sahiplerinden dokuzu,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • 14 KADIN POLİS Mısır tarihinde İlk defa olarak kadın polisler kullanılmaya başlanmıştır.Her ne kadar bilfiil zabıta ordusunda vazifeye baslamamıslarsa da tâyinleri yapılmış ve üniformaları dağıtılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • Çocuk bahçesi Nifantaşında bir çocuk bahçesi vardır.Ne zamandan beri orada çocuktan fazla,Cideli hizmetçi ve Bolulu ahçı kalabalığı görülür.Yarenlik etmiye gelirler.Bahçe Vali Konağının karftsındadtr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • du I ALMANYA HEY GİDİ DÜNYA HEY!BİR YAHUDİ SAYE-İ SİNDE TEKRAR SİLÂHLANIYORUM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • İŞÇİ ÜNİVERSİTESİ İsrail'de kurulacak Dünya Gençlik Teşkilâtı toplantısında Türk görüşünü bildirmek mümkün olamadı Orta-Doğu İşçi Eğitim Merkezinin Türkiyede tesisi imkânları,maalesef kaybedilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • Kıbrıs dâvası KAPANİYOR Yunan hükümeti de hatalı dış politikasında değişiklik yapıyor [TÜRK HABERLER AJANS11* ATİNA,2 Elefteria gazetesi,bugün verdiği bir haberde,Papagos Hükümetinin Kıbrıs politikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • Ege tülün piyasası açılıyor Fakat müstahsilin elinde tütün yok [ŞARK AJANSI] ANKARA,2 Hükümetçe tesbit edilen müddetteı*evvel açılmış bulunan Ege ekici tütün piyasası yarın resmen açılacaktır.Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • I ANKAI İD A HE İl E UCD CEV fil UR T Bu neş'eli,sevimli çocuk,İki IKAUt ILL nClt ŞET ULMIW scne Ö11CC Danimarka'dakl büyük çc*uk felci salgınına tutulan 3000 zavallı yavrudan biridir.Kendisi Kopenha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • C.H.P.DE YUMUŞAMA TEMAYÜLLERİ DELİRDİ N.Erim ve C.Sait Barlas,husûmet havasının dağıtılmasını telkin ediyorlar Levent Esmer [Husus!Muhabirimizi ANKARA,2 Partilerarası münasebetler C.H.P.nin bir kaç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • $&ti [ANKA] rqADETTEN DONİİÇ Hitler'in sabık topçu generallerinden General Dragltschewitsch,Rusya'da bulunduğa esir kampından 55 Almanla beraber Viya-¦"OMUEI I Ell MWIlUy na'ya dönmüştür.Potma'daki es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • C.H.P.Meclisi dün toplandı Genel İdare Heyetine şiddetle çatıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 C.H.P.Meclisi günlerdenberi beklenen toplantısına bu sabah saat 10 da başlamıştır.Genel Başkan İnönü'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • Fransa Güzellik Kraliçesi seçildi Müsabakaya katılan 25 güzelden hiç biri bikini giymemişti [ASSOCIATED PRESS] PARİS,2 Bugün Fransa güzellik kraliçesini seçmek için yapılan müsabaka,hazır bulunanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • Libya Kralı şubat ayında geliyor ITÜBK HABERLER AJANSI] BİNGAZİ,2 Libya Kralı İdris El Sunusi'nin önümüzdeki Şubat ayında Türk Hükümetinin davetlisi olarak,Türkiyeyi ziyaret edeceği bugün resmen açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1955
  • T ff [ANKA] MflIİEDlI ttUİİI If CnİÇİ\Nocl akşamı.13 yaşındaki Jcanctte yolinUÜLnn «KUL l\I.Uıdl»da bir can(a buluyor.Bunu civardaki karakola götürüp teslim ediyor.Cüzdanın içinde yüzlerce sterlin var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.95 Yazan:REFI' CEVAD ULUNAY Ben erken kalkmadım ağa sen çok geç uyandın Uzunçarşı işi boyalı tepsi altı çıkırığı açtılar,üstüne tepsiyi koydular.Bakır kâselerle bol turşu,sucuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • DEMİR YUMRUK Çizeni JOHN 6.MÜBPHY osuu-M bak s»»jÎ Wax bqCvoru^-BU D£jN S4PA »UK-UT-U W/AVAl_OAWIU «pmu fyf bCürîx i.Uf-yi 'W il II 1 Bal *«fl 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Bana kapıyı Akide denen o fellâh karı açtı.Sabahleyin daha kargalar kakasını yemeden oraya damlamış!«Pervane ile görüleceğim!dedim.Beni tatsız tatsız bir süzdü:«Pervane daha kalkmadı.dedi.«Beklerim» d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • VEFAT Zehra ve Müzeyyen'in kıymetli kardeşleri.Yüzbaşı Abdullah Göker ve Osman Kocatuna'mn baldızları,İbrahim Beyin refikaları,Şişli Hemşire Okulu Müdürü FATMA ACAR ebediyete intikal etmiştir.Cenazesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şnrlo)Clatie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Adalar Kralı» Burt Lancaster Joan Rice Amerikan tilmi İngilizce.ATLAS:«Cennet 3ek-cüeri» Esth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Bir ticaret heyetimiz Macaristan'a gidiyor Ocak ayının sonlarına doğru Macaristan ve Çekoslovakya'da ticarî müzakerelerde bulunmak üzere bir Türk heyeti bu memleketlere gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • itı tııifiııııi(ii(iııııtıt tııı ıt ıi(I Nedir bu fal merakı?fS unvanın bütün gazeteleri yılbaşında fall^criarın kehânetlerini yayınlarlar.Bu âdet bize de sıçradı.Mevlânâ'nın yüce hat ırasını şurasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • üniversite Talebe Birliğinin kongresi İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin 9 uncu büyük kongresi bugün saat 10 da Beyazıt Marmara Lokalinde başlayacaktır.Kongrenin çekişmeli ve münakaşalı geçmesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Isviçre'll sigorta mütehassısı şehrimizde Malî mesuliyet sigortacı tarifesi ve esasları üzerinde bir müddettenberi Ankara'da temas ve tetkiklerde bulunan,İsviçreli sigorta mütehassısı Dr.Werner Bruman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Arabacılar toplantısı hararetli geçecek Arabacıların 9 ocakta Spor ve Sergi Sarayında yapacakları toplantının münakaşalı geçeceği tahmin edilmektedir.Zira,atlı arabaların kaldırılması ve bunların yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • «AtatOrk'e Gençliğin Hitabı» m Hazırlama Komitesi toplandı «Atatürk'e Gençliğin Hitabı* nı Hazırlama Komitesi'nin dünkü toplantısı,saat 10.30 dan itibaren beş saat devam etmiş,neticede 20 yazı ayrılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Resmî daireler bu sabah açılıyor Yılbaşı münasebetiyle 31 aralık cuma günü öğleden sonra tatil edilen resmî dairelerle,Üniversiteler bu sabah açılacaktır.İlk,orta ve Teknik Öğretim müesseselerindeki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • «Tan» şilebi kurtarıldı «Tan» şilebi,Alemdar ve Kilyos tahlisiye gemilerinin yardımı ile dün İzmit limanına çekilmiştir.Büyükada'nm arkasındaki Balıkçı Adası kayalıklarına oturmuş olan Yelkenci firmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Şehrimizde sarkıntılık vak'aları hissedilir derecede azaldı 1954 yılının son ayında İstanbul'da ancak hâdise polise intikal etti dört Şehrimizdeki sarkıntılık vak'alârınm memnuniyet verici bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Sirkeci banliyösünün elektrifikasyon çalışmaları devam ediyor Sirkeci.ile So|^ksu„ara»ndaTİ5r »letilecek.olan.çlektrjlclı trenin,elektrifikasyon çalışmalarına devam edilmektedir.Hâlen bir kısım istasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Amerika'dan üçüncü parti buğday geliyor Amerikanın verdiği buğdaylardan üçüncü parti bu ayın ortalarına doğru,memleketimize gelmiş olacaktır.Demosthenes Pantalon ve Hellenichcah şileplerinin Derince v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Pakistan askeri heyeti dOn geldi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının davetlisi olarak 4 kişilik Pakistan Deniz Askeri Heyeti,dün saat 14.45 de Pan American uçağı ile Karaşi'den şehrimize-gelmiştir.Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Ehliyetsiz olarak otomobil kullanan 5 kişi yakalandı Remziye Serezli adında bir kadınla Salih Mçrtoğlu,Münir Toksoy,Şuayip Yalın ve Fethi Girit adında beş kişi ehliyetsiz olarak otomobil kullandıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Yeni yıl yan k e s i c i Burhan'a yaramamı;«1955 yılı bana yaramadı.Dün adliyeye verilen ve tevkif olunan sabıkalı yankesicilerden Bur han Eriş böyle demiştir.Hani adamcağız bir bakıma haksız da değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Bir sağlık programı hazırlanıyor Millî sağlığımızın günün icaplarına uygun bir seviyeye ulaştırılması ve bu seviyenin gerektirdiği tesislerin kurulması hususunda Vekâletçe'alınmış kararın.tatbikine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • BELEDİYE,HİLE YAPAN ESNAFI TESBİT İÇİN FAALİYETE GEÇİYOR Motorize bir hâle getirilen murakabe ekiplerinin yapacağı kontrollerde Vali de hazır bulunacak [CELÂL İKİBUDAK] Esnaf arasındaki hüsnüniyet sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • Belediye otobüslerine iyi şoför bulunamıyor Servis muayeneleri tam olarak yapılmadığı için bir çok arabalar sık sık arıza yapıyor İ.E.T.T.İdaresi,otobüs şoförü sıkıntısı çekmektedir,iş ve' İşçi Bulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1955
  • KISA HABERLER ŞEHRİMİZDEKİ müzeler ve tarih!binalarda vukuu muhtemel yangın tehlikelerini önlemek maksadıyla yapılan tetkikler' sona ermiştir.İKİ GÜNDEN BERİ devam eden lodos fırtınası dün d inmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Kendi eserini yuhStıyan tanınmış muharrir TTÜRKTELİ Brüksel,2 Belçikalı tanınmış müellif George Simenon,şimdiye kadar 301 adet polis romanı yazmış bulunmaktadır.Bu eserlerinden 42 tanesi derhal sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • BANA SOR'.Bn rot An okuyucuların merak edebilecekleri bet fejrdea bahseder,sizin de merak ettiğini?atlını öğrenmek istediğiniz Mr fey vana lütfen Sazınız.Yeni icat edilen bir elektron mikroskopıf saye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • ti RADAR» DA jl\J\1 JLı jTTl Bir meseleyi,bir kozu daha yakından bilmeden,tetkik etmeden,fikir ileri sürenler,ne gülünç,ve rezil vaziyete düğerler!Yüksek trajh Fransız resimli mecmuası Radar* ifte bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • TAKVİMDEN BÎB I A ft ULUN AY Dünkü Konser Istanbul Konservatuarı Türk Musikisi konseri dün sabah Şan sinemasında verildi.Koltuklar numaralı ve konserden üç gün evvel de bütün yerler satılmış olduğu iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Bir Akan gemisi bir Rus şilebiyle çarpıştı Kiel kanalında vukubulan kazada,batmak üzere olan Alman gemisi,Rus şilebinin yedeğinde sığlığa götürüldü [ASSOCIATED PRESS] KİEL,2 Dün geçe Kiel kanalında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Almanya'da birleşme arzusu rANADOLUlAJANSll BONN,2 Batı Almanya Mebusan Meclisi Reisi Doktor Eugen Gerstenmaier,yayınladığı yeni yıl mesajında ezcümle şöyle demektedir:t «Bütün âkid devletler,Paris An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Nehru,nisandan sonra Rusya'ya gidiyor [ANADOLU AJANSI] CALCUTTA,2 Hindistan Başvekili Nehru,bu sene ortalarına doğru Rusya'yı ziyaret edecektir/Burada yaptığı basın toplantısında Nehru,Meclisin nisand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • NE TAHAYYÜL EDİYORSUNUZ y* oleaydtk,Violet Pretty isimli bu televizyon göğsünü,daha doğrusu vücudunu kaplayan balonlara kızar ve 955 güzellik ölçülerin» uyup uymadığını ölçüp biçmek için balonları pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Bir İsveç gemisi karaya oturdu [ANADOLU AJANSI] STOCKHOLM 2 İsveç bandıjralı Rosafred gemisi dün gece Isiveç sahillerinde Stockholm ad alainndan Oerskaer yakmmda karaya joturmuştur.Gemide 22 kişi bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Stokovsky,gen;karısından boşandı [TÜRKTEL] i New-York,2 6T yakındaki tanınmış orkestra şefi Stokovsky'nin igenç karısından ayrıldığı bildirilmektedir.Alınan bir habere göre,orkestra şefinin 30 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • İtalya'da kar yağıyor [ANADOLU AJANSI)ROMA 2 Vezüv yanardağının zirvesi karla örtülüdür.Yanardağın civarında kar yağmaktadır.Napoli'de hararet derecesi sıfırın altında S düşmüştür.Napoli'de hararetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Amerika'da yılbaşında kazadan 164 kişi öldü [ANADOLU AJANSİ] NEW YORK 2 Yılbaşı tatilindenberi Birleşik Amerika'da yol kazalarmdan ölenlerin sayısı 164 kişiye baliğ olmuştur.134 kişi otomobil kazaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • Churchill,soğuk harbe karşı çare arıyor Bir ingiliz gazetesi,Başvekilin gerginliği gidermek için Malenkov'la görüşmek üzere gayret sarfettiğini yazıyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,2 Burada akşamları çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1955
  • 100 kilometreye 1 seyrüsefer polisi İSTANBUL'UN SEYRÜSEFER DERDİ NEDEN HALLEDİLMEZ?Cevap:"Çünkü milyonluk şehrin vesaitini ancak 158 memur kontrol eder,H m,ıamBSMKsmm^mam*L Ümit deniz IIMIIIIItltMIIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.95 Çeviren:NEYYİRE Müslümanlığın tesiri Avrupaya yayılmağa başlıyordu Bu boyunduruk altında,ağır Bizans kubbeleri Arab başlıklarının pürüzsüz çizgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün ciddi görüşmeler jf^,yapacak,müphem kalmış e^l_Jflr bir aydınlığa kavuşacak-HK,siniz.İçe başlamadan evvel bu.belki de.başarımı için pek yerinde olacak.Hislerinize k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Paşaya yak-Paşa Clngöca iki elini birden ru uyandı ve başucundaki telef o-Tafrika No.95 Küçük bankaların dikkati çekmeyeceğini düşündü Zülfiye.Benim en büyük kuvvetim,pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • FOTOĞRAFLAR:«Ali Baba ve Kırk Haramiler* den iki sahne.Foto:Unifranee Film)ALİ BABAVE 40 haramiler ALİ Baba ve Kırk Haramiler'!beyaz perdeye nakletmeye karar verdiği zaman,Rejisör Jacques Becker bu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • İKİ KİTAP BİR ARADA EDEBİYATIMIZIN BİR KAZANCI YOLLARI İTİKADI İLHAN ENGİN ÇAĞLAYAN YAYIN EVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • Gazetecileri birbiri ne düşüren beyanat M.Brando nikahlanmadan gam tm evleneceğini sövlüyor,Amerikaia her kaprisine boyun eğilen sanatkâr,dört gazeteciye dört ayrı cevap vermek suretiyle efkârla alay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1955
  • SAĞLIK FİLMİ YADLARA DAÎR Bildiğimiz ve alışmış olduğumuz sâde ve tereyak$ g:ğından başka,son yıllar zarfında bunlara zeytin-j:j:j:j:yağı hariç—bir de «margarine» denilen nebati yagcSfrfeyggjlar ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • CISCO KID onu xovpuk ARTIK POSTUMUZ CISCO'PUP TAN SOrvJR?*A BiUE.HAYDUTLA«i " AVCAl-AC l Bf-Ni «AHÇUP ePiyoPSuNU'z ©El^OfSiTA üzenler:Jose Saaalinas,Rod Reed cîsco sama 'n-f/wATsrruiK oöstsb.İ«SÎ/W.'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins PlIHt-E JOHNNY* FR4NM NIN RN GÜZEL.KIZIYLA HvueMece ği'aa askbrb «îTTisf vıc eN 9SRF ben)BEKUi'yr?7—"'SIR VT Q^l*-1 BÎSr İÇİN.fcî A\ÎL»ON PAPEL,l-tARCA^C/V V\JOHNNY I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • Tefrika No.95 Yazan:CEMİL CAHİT CEM Yastığının altında daima bir hançer vardı Kısa zamanda Black Joke,deniz ticareti için öyle bir tehlike haline gelmişti ki,Hindisi'ından Avrupaya ve bilhassa İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • BİZ KADİNLAR Asıl Acı Son umanlarda,İngilterede,heyecanı pek uzun süren bir ask hâdisesi oldu.Bir genç kız,sabırsızlık içinde sevgilisini bekliyordu.Genç adam geldi.Fakat ayni dakikada iki el silâh pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • Süha bu güzel tesadüfe adetâ inanamadı.Kaldırımın kenarınla da duran boş otomobile yaklaşıp baktı.Evet Tarık'ın arabası idi.İ Şu halde er geç gelip arabasına binecek demekti.Beklemeliydi.İ Muamma o za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • Dr.İHSAN SAMI GARAN LABORATUARI Divanyolu Piytrloii Caddesinde Ay berk Apartmanına taşınmıştır.İstanbul Belediyesi karsısı)Telefon:20881
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • İtalyan kadınlarının renkliliğine hayran olan Japon Mimar;Ryotaro ve fikirlerini açıklayan Ingilterenin Büyükelçisi Sir Ashley Clarkeitalyan modellerin karşısında kendimden geçiyorum,diyen Bulgar asıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1955
  • Nakkaş Haydar Kanunîden sonra Osmanlı tahtına oturan İkinci Sultan Selim için bazı laubali kalemler «Serhoş Selim» der.Hükümdarlık sanatım bilmiş büyük adamdır.Sokollu Mehmed Paşayı Sadaret mevkiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1955
  • Yalçın GRANİT Yüksek klâsı ve tekniği ile basketbolde Avrupa çapında bir değer olan Yalçın Granit,yabancı basında isminden sık sık bahsedilen bir sporcumuzdur.Yalcın,Avrupalı basketbol otoriterleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • Spor Birliği tasarısı geri alındı ANKARA,2 MİLLİYET)Büyük Millet Meclisine sevkedilen Spor Birliği tasarısı tatmin edici bir mahiyette olmadığından dün geri alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • Orhan Şeref Apak'ın sözleri ANKARA,2 MİLLİYET)Yeniden kurulması düşünülen Futbol Federasyonunun Asbaşkanlığım kabul ettiğine dair son günlerde çıkan bazı şayialar üzerine kendisiyle görüştüğümüz Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • m m,ı ınr,j [RÜÇHAN ÜNVEKI Adalet kalecisi Erdoğan bir Beyoğluspor akınını önlemeye çalışıyor BEYOĞLUSPOR ADALETİN AMATÖRLERİNİ MAĞLÛP ETTİ Tamamiyle genç ve amatörlerden teşkil edilen Adalet dünkü hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • VEFA ELEKTRİK!dün 4-1 mağlûp etli Yeşil Beyazlılar amatör ligin kuvvetli ekibi Elektrikli rahatça yendiler Vefa profesyonel futbol takımı dün kendi sahasında saat 14 te amatör birinci ligden Elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • Amatör lig maçları Amatör kümeler lig maçlarına dün muhtelif stadlarda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Şeref Stadında:Defterdar:2 Anadolu Hisarı:2.Galata:1 Anadolu:0.Fenerbahçe Stadında:Karag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • KISA HABERLER Frankfurt takımının maçı FRANKFURT,2 A.A.Frankfurt futbol takımı dün Belgrad S.V.takımı ile yaptığı maçı 4-0 kazanmıştır.Birinci devre 2-0 Alman takımı lehine neticelenmiştir.Rapid Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • IA.P1 ingiltere Avrupa karşılaşması daima büyük iddialara sebep olmaktadır.İngiliz futbolunun büyük şöhreti,Sağaçıklar Kralı,Stanley Matthews:Artık Avrupa futbolundan korkumuz yok dedi 'Bütün futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1955
  • ncı maçlarında Fenerli ve G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hatıra vermeğe davet ediyoruz Toplanacak para ile,iki kulübümüze anket neticesinde tesbit edilecek birer kıymetli hâtıra,taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Frenleri tutmayan bir tren perona çıktı |ASSOCIATED PRESS] PALERMO,2 10 vagondan müteşekkil bir yolcu treni bugün istasyona girdikten sonra duramamış ve yolun sonundaki tampona çarptıktan sonra perona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Hindistanda iyi karşılanmadı Başvekil Nehru,Hammerksjold'u hava alanında karşılamadığı gibi,şerefine verilen ziyafete de gitmedi ASSOCIATED PRESS 1 YENİ DELHİ,2 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Süveyş'te 200 gemi hareketsiz kaldı CTÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,2 Cuma günü bir petrol gemisinin batması neticesinde tıkanan Süveyş Kanalının açılması için çalışmalara hummalı bir şekilde devam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Kapalı zarf usulü ile Eksiltme ilâm Tekirdağ Vilâyeti Daimi Encümeninden 1 Tekirdağ Hayrabolu yolunun 42 000 52 000)kilometreleri arasının keşif ve şartnameleri mucibince blokaj ve blokaj üzerine çakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • YENİ YILIN ILK ZENGİN KEŞİDESİ BAHÇELİ EV EVLER Küçük Yalı ile İDEAL Tepe atasında ana as* fa/t'tan 150 mettemesafededir.Ayrıca 25.000 LİRA TUTARINDA PARA İKRAMİYELERİ DOGUBANK'fe mevcut heeabmı artım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • HİCRİ Pazartesi RUMÎ 1374 3 1370 Ccnuud yelewel Ocak Aralık 8 1955 21 VARİT VASATİ EZANİ Güneş 7.26.234 öğle 12.18 7.26 İkindi UM 9.47 Akşam 16.52 12.00 Yatsı 18.29 1.38 Imsâk k-5.40 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • AGELE SATILIK FIRIN Galatasaray,İngiliz Sefarethane kargısı Duduodalan sokağı 13 numaralı fırının yarı hissesi 130.000.liraya acele satılıktır.Müracaat:Telefon:26462
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Dr.FARUK YALIM Tahin Lttontan Dtvanyotu Plyerloü fâimkU* Ayberk Apvttmanma U^uuntftır Lunbul BaMiymi «un»'».Telefon:2*911
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • işçi üniversitesi Israilde kurulacak Bağtarafı l incide rafından resmî bir salâhiyet verilmemişti.Maarif Vekili Celâl Yardımcı da,bu hususta bir gazete,cinin sualini cevaplandırırken şöyle demiştin Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Arazoz alınacak Gaziantep Belediyesinden 1 Tam Diesel tipinde bir adet arazoz alınacaktır.Muhammen bedeli 48000)liradır.2 ihalesi 18/2/1955 cuma günü saat 16)da Belediye salonunda kapalı zarf usulile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • BOŞ YERE ÇEKMEYİNİZ!Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRiPiN KİNİNLİ başarı ile kullanılır tt Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ağrı ve sancılarını derhal teskin eder.Grip ve nezle başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Mareşal Tifo'nun Abdunnâsırla yapacağı görüşme [ANKA AJANSİ)KAHİRE,2 Başvekil Abdünnasır ile yapmış olduğu uzun bir görüşmeyi müteakip gazetecilere bir beyanatta bulunan Yugoslavyanın Kahire Büyük Elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Kıbrıs dâvası kapanıyor t Baştarafı 1 oide meydana gelmiştir.Kiryunun çekilmesi de bu cereyanla ilgili olarak gösterilmektedir.Türk heyeti Kıbrıs'a döndü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN I LEFKOŞE,2 Enosis Yuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Bulgaristan göçmeni yüksek tahsil talebelerine yapılacak yardım Maarif Vekâleti tarafından muhtaç üniversitelilere yapılmakta olan yardımdan,Bulgaristan göçmeni yüksek tahsil talebelerinin de istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • C.H.P.de yumuşama temayülleri t Baştarafı Birincide şöyle bitirmektedir: Memleketin,rejimin selâmeti bunu gerektiriyor.Darılma yok,düşmanlık yok,kin beslemek yok eğer,böyle düşünmez de göze göz,dişe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Nato'nun savunma plânları değişti fc Baştarafı Birincide kak ki bir beyanat yayınlayacaktır.KendaH'ın mesajı [ANADOLU AJANSI] İZMİR,2 Yeni yıl münasebetiyle NATO İzmir Kumandanı Korgeneral Kendall,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • C.H.P.Meclisi dün toplandı t Baştarajı 1 incide sundaki müzakereler ağır tenkidlere uğrayan mevzular olmuştur.İnönü,mebus maaşlarına ve Menderes ile aralarında Mecliste cereyan eden münakaşalara dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • İstanbul Radyosunun 21 J.5 den 21.45 e kadar devam eden şarkılar programında Muzaffer Birtan 7 şarkı okuyacaktır.San'atkâra bu seansında sazla,Sadi Işılay,Vecihe Daryal,İzzettin Ökte ve Vecdi Seyhun r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İnsanı havalandıran bir rüzgâr.2 Bir fizik kanunu Amerika'nın rumzu.3 İnsanlığın en dinamik çağını yasıyan.4 Tasfiye.5 Kuyruğu son harfi)düşmüş bir hayvan.6 Yapmak 8lr harfin oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • ıııet y Sahibi ve Başmuharriri A ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden l ABDİ İPEKÇİ idtö» yar t MİLLİYET MAfBAASI ABOJE ŞARTLARI Senelik 6 Ayhk 17 T.L 3 Aylık 9 TL.1 Ayhk.8 TJL ECNEBİ MEML
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • Amerika lüzumunda Korede atom silâhları kullanacak Kore'de bulunan Amerika Genelkurmay Başkanı hangi atom silâhlarının kullanılacağını söylemedi [ASSOCIATED PRESS1 SEUL,2 Bugün bir basuı toplantısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.01.1955
  • TÜRKİYE VE İRAN'IN TİNİ DÜŞÜNÜYOR Başvekil Nuri Sait Paşa Parlâmentoda verdiği beyanatta Türkiye ile İranın selâmetleri mevzuunun her zaman gözönünde tutulacağını söyledi BA(Lirik 3E [TÜRK HABERLER AJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.01.1955
  • Yugoslav Sarajevo Feneri yendi:2-1 Çamur ve çok kaygan bir sahada yapılan dünkü maç hakemin lâkaydisi yüzünden kör d öğüşü halinde geçti Yugoslavya üçüncüsü Sarajevo takımı,Mithatpaşa Stadındaki karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1955
  • 3EŞİKTA$ ANKARADAN CİFTE GALİBİYETLE DÖNÜYOR.İkinci maçlarını yapan Siyah Beyazlılar dün Ankara'da çok güzel bir oyunla Ankaragücü'nü 5-1 mağlûp ettiler Hususî Muhabirimiz Veli Necdet ARIĞ bildiriyor)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1955
  • BİR MÜLAKATIN HİKÂYESİ Bülent AKKURT IIMHIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIHHIIIIIIIM T*ZUN boylu,iri yarı sempatik wtt Galatasaray'da 46 modeli l^^y Ford'un kapısını açıp ma bir adam,«Karaköy» diyerek kanapeye ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1955
  • Slrumgraz Adana'da dün berabere kaldı Avusturyalı takım Adana Demirsporun önünde muvaffak olamadı.Maç 3-3 bitti ADANA,2 MİLLİYET)Bugün çok gürel bir havada ve on bine yakın bir seyirci kütleli önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.01.1955
  • Tekirdağ lig maçları TEKİRDAĞ,2 MİLLİYET)Bugün yapılan lig maçlarında Halkspor Yümazspor'u 1—0,ikinci maçta Çorlu Gençlik Çorlu Doğanspor'u 4—1 yenmişlerdir.Halkspor birinci devrenin şampiyonu olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor