Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Bit araya İtimada t* faydalı bilgilerle halkımızla her konudaki kılavuza hâlin* gelen ULUĞ TAKVİMİ RAGIP CEP MUHTIRASININ 1955 YILI sayısı,yin* en yeni bilgilerle mücehhez olarak sadık müşteri» lerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Silvana Pampanini'den sonra GINA LOLLOBRİGİDA şehrimize geliyor italyan dilberi istanbul' da bir hafta kalacak Silvana Pampanini'den sonra,dünyanın sayılı yıldızlarından ve güzellerinden italyan film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • MISIRDAN;NOTLAR KAHİRE Mısıra varışımızın ertesi sabahı gözlerimi açtığım zaman,ortalık nırıl pırıl güneş aydınlığı içindeydi.Dayanamadım,giyinir giyinmez hemen sokağa fırladım.Kaimeyi en son 1943 son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Bir mahkûm Savcı muavinini yaraladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,30 Bugün şehrimiz adliyesinde,Müddeiumumi Muavini İbrahim Çakır'ın yaralanmasiyle neticelenen bir hâdise olmuştur.Üfürükçülük suçundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Piyasa açılmadan tütün satışları sona eriyor Tekelin satışları önlemek için giriştiği teşebbüs netice vermedi.Satışlar çok hararetli rmJSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR,30 Ege'deki tütün satışları bugün ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • 'lltllllllllllltlMMIIItllMHIII.TILAN HİKÂYESİ:BİB VARMIŞ.BİR YOKMUŞ!11111 11111 111111 111II111 tl 11 111M11111II t 111 1111 t.I II11 IMIII111 111111 III t f t 111III1III til If iti lit till t II ILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • iö i'y.m SON HAZIRLIK HSr-wu*« k.d.r JçttîİeİmK!T fc,lfc,yükler yeni seneyi eğlence içinde geçirmek leln ha-«rlanırken,küçükler de yeni yeni oyuncakla» kaıEJnak;1pT eimmrUr Bunun en »ttzel misali,oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • 1954ün son günü Yeni yıla neş'e içinde girmek için hazırlıklar ilerledi 1954 senesi bugün gece yarısı sona eriyor.1955 in okuyucularımız için neş'eli,hayırlı,mes'u* bir yıl olmasını temenni ederiz.İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • nnıiiTlıj 1 ııVıır ~lfıiıTı'T i'lilTTl'l ADNAN MENDERES,LONDRA AS-FALTINDA İNŞAAT HAKKINDA TETKİKLERDE BULUNURKEN Başvekil,dün yeni yapılan yolları gezdi Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet,Naf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Askerî tesislerin yerleri değişiyor Ethem Menderes,askerî tesislerin şehir plânını bozmayacak yerlere taşınacağını bildirdi Birkaç gündenberi şehrimizde as» kert birlik ve tesisleri teftiş etmekte bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • FRANSA MECLİSİ DÜN GECE TARİHİ KARARINI VERDİ Boiı Alsnastya silâhlanacak Millî Meclis 10 gün devam eden sert münakaşalardan sonra Başvekil Mendes-France'a iki defa itimat reyi vererek Paris anlaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • TUNUS'un bize yaptığı müracaat istiklâl Mücadelelerinde müzaheretimizi istiyorlar [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,30 Türkiye'mde bulunan Tunuslu Zaruk Oğullarından Kemal Kartaç isimli bir şahıs,Tunustak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Romanya'da yer yer isyan başladı Kıtlık ve hayat sarılarının ağır olması yüzünden halk polis kuvvetleri arasında çarpışmalar oluyor [ANKA AJANSI] ATİNA,30 Peyk memleketleri arasında Moskovaya en fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • rıhtıma çarptı Karadenizde Fatsa önlerinde kuma oturan Çorum vapuru,dün saat 13.30 da Galata rıhtımına yanaşırken,bu defa da rıhtımın kenar taşlarına bindirmiştir.Fakat,sademe pek şiddetli olmadığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • m W m i ®T N x' *'Vj iyili* ı ı:M HOLLANDA SU ALTINDA şimali Avrupa'da hafta zarfında hüküm süren şiddetli fırtına,Hollanda'yı,geçen seueki gibi,su baskınına man» kalmak tehlikesiyle karsı karsıya bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Aleksi Kirn azledildi I Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs i kampanyasını idare eden i Kiru'nun siyaseti tasvip edilmedi [ANADOLU AJANSI] I ATİNA,30 Yunan Dışişleri Vejkâleti umumî kâtibi Aleksi Kiru,jKıbrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • riiM^BriMMi DAĞLAR KBAII Yazan:BEFf CEVA0 ULUNAY Tefrika No.92 Ne duruyorsunuz.Şu ipleri ahu da kollarını bağlayın AV Bu suratvmdaki yumruk için Eller o kadar sıkı bağlanmıştı ki,zabtiyelerden biri kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Yeşilköy açıklarında imdat isteyen bir sandal bulunamadı 'Gazal,römorkörünün yaptığı araştırmalar bir netice vermedi.Denizlerde fırtına devam ediyor İçinde iki kişi bulunduğu tahmin 17 derece idi.Hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Taksi arabalarındaki taksimetrelerin çoğu bozuk Lüzumla malzemenin karaborsaya düştüğünü belirten şoförler,şimdilik ceza kesOmemesini istiyorlar Taksi arabalarının pek çoğundaki taksimetreler bozuktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Amerikalı Profesörler Ankaraya gittiler Ankara Üniversitesinde 18 ay tedrisat yapmak üzere evvelki gece Amerika'dan şehrimize gelen profesörler,dün Ankara'ya gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • i Bîr yıl sonunun İ düşünceleri ESKİ Roma'nın çöküntü yılları unutulursa,tarihte zamanımız kadar eğlenceye düşkün bir devir azdır.Her yılbaşı değil,her gün bir şenlik bahanesi ararız.Kendi doğumumuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Piyasada kalay bulunamıyor İstanbul piyasasındaki kalay sıkıntısı,esnafı endişeye düşürmektedir.Ticaret Vekâletince,yeniden 100.000 liralık tahsis yapıldığı bildirilmişse de Merkez Bankasına henüz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • GENÇLİĞİN Atatürk'e Hitabını Hazırlama Komitesi Jürisi 2 ocak pazar Rünü saat 10.30 da toplanacaktır.Jüri bu toplantısında,gençlik tarafından gönderilen yazıları son defa daha inceleyerek neticeyi ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • 1955 İKRAMİYE PLÂNI Sizi tatmin edecek şekilde HAZIRLANMIŞTIR YENİ PLANI 1 OCAK'da Hân edeceğiz Hesabınızı açtırmakta gecikmeyiniz.İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • İmalâtçılara demir tahsisi yapıldı Piyasadaki çivi,tel ve cıvata darlığını kısmen giderebilmek maksadıyla,İmalâtçılara 400 ton demir tahsisine karar verilmiştir.Sanayi Odası Meslek Komitesi,dön tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Türkiye kredi 1955 de »l «ÇEKİLİŞ" ERENKÖY.GÖZTEPE ASFALTLARINDA AYRICA DOLGUN PARA İKRAMİYELER i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • DEMİR B A N K'ın Müşterilerine yeni yıT3a temin ettiği avantajlardan İkincisi Demirbankta açtıracağınız 300 liralık bir cari hesap size bankanın İkramiyelerine iştirak hakkını Verdikten başka,devamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Altı firma mahkemeye verildi Todori Konofis,Andon Kadanos,Halûk Ölçel,Nesim Zara,Herikli Hıristoğlu ve Ahilevs Bertiisyadis adında altı tacir dün ihtikâr suçun-dan adliyeye verilmiş,duruşmalarına'6 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Zeytinyağı İhracı için teşebbüse geçildi Zeytinyağı rekoltesinin 75.000 ton'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.Bu istihsal fazlalığı yüzünden,10,15 bin tonluk miktarın ihracı imkânları araştırılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • 0$ kişi kömürden zehirlendi Fener'de Abdülezel caddesinde 350 numaralı lokantada çalışan Hasan Dilmen,Sabri Çelik ve Manmut Han adında üç kişi,evvelki gece odalarına aldıkları yarı yanmış mangal kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • 60 kişilik bir düşkünler yurdu yapılıyor Kızılay tararından,Darülaceze'nin yanında 60 kişilik bir cDüşkünler Yurdu» kurulmasına karâr verilmiştir.Yurdun tesisi için,Doğu bloku memleketlerinden kaçan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • E.T.T.İdaresi bütçesi kabul edildi Şehir Meclisi dün saat 1550 da Reis vekillerinden Rahmi Duman'm riyasetinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir.Meclis,E.T.T.İdaresinin 72 milyonluk 1955 bütçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • 3=mtmm İnkâr etme Ffigen!Bence bütün kararlarını alt üst eden,hayatına yeni bir istikamet verdiren âmil muhakkak onun eseri.Hayatıma hiç bir yeni istikamet vermis veya verecek değilim!Sen,iki ay evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • Millî piyango bugün çekiliyor Millî piyangonun 1955 yılbaşı çekilişi bugün saat 15 te Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23.30 dan itibaren Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • I SİNEMALAR v BEYOĞLU:J ŞAN:«Sahne Işıkla» rı» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.Ait:«Adalar Kralı» Burt Lancaster Joan Rice Amerikan filmi tngilizce.ATLAS:«Cennet Bekçileri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Bo «oran oknyncnlanıı merak edebilecekleri her şeyden bahseder.8Uin de merak erUftnlı ¦»hm öğrenmek İstediğiniz bit KJ varsa lütfen BANA SOR',yazınız.Ağlamak,tees sür veya ıztırap eseri,dolayısiyle ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLÎ1 Paris kokulu terzihanenin müşterilerinden biri sürrealist modelde elbisesinin son provası için hazırlanırken Briç dikiş atölyesine Yirmi sene ev kadınlığından sonra eş dost teşvikiyle aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Akdeniz'de küçük bir ada halkı zelzeleden paniğe Etna ve Stromboli yanardağlarının faaliyete geçmesi Lipari'de dünyanın sonu geldiği inancını doğurdu [ANADOLU AJANSI] MESSİNA,30 Sicilya'nın Kuzeydoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Suriyede kabileler arasında kavga [ANADOLU AJANSI] ŞAM,30 Kuzey Suriye'de Rakka bölgesinde muhtelif kabileler arasında cereyan eden bir kav-Kga esnasında bir bedevi Arab ölmüş ve birçoğu da yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Pis otel ve hamamlar derhal kapatılacak Umumî hıfzıssıhha kanununa göre,oteller üç sınıfa ayrılacak ve pis olanlara ağır cezalar verilecek İstanbul otel ve hamamları da sıhhi şartlara riayet etmedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • i i i TAEVİMBEN BIB YAPRAK ULU NAY onulurlar seni.29 aralık unutulmanı ası lâzımgelen bir gündü.Bizde sahne sanatının büyük iistadlarından merhum Sadi Karagözoğlunun ölüm günüdür Bakın.yılmı bile unut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • soğuk hüküm sürüyor İki bin millik bir sahayı kaplayan soğuk dan 15 kişi öldü.Floridadâ ise tam bir yaz havası var.[ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,30 Montanadan Texas'a kadar 2000 mil genişliğinde bir sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Din;kalmanın sırrı [ANADOLU AJANSI] NEW CASTLE,30 Büyük bir ameliyat geçiren 100 yaşındaki William Mekingley bir iki güne kadar hastahaneden çıkacaktır.Mekingley 18 ocak'da 101'inci yaş gününü ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • ^H If JSk 9&b¦ n ft* Jr m Hi v Gardner'in talihli l ANKA)partöneri,bu If DNT Iff» Kendisinden geçmiş bir halde danseden Ava l\Uni VC l\UHILO eyer ı,ir Konttur.Care-Johann Bernndotte,üstelik I»veç Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • 1955 yılı için Takvim satın almayınız.HUH ABANE Sayın hesap sahiplerine ve hesap açtıracak müşterilerine Türkiye Fotoğrafları ile süslü,zarif duvar takvimleri hediye ediyor Hediyenizi almak için ŞUBE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Garip bir yılbaşı tebriki t ASSOCIATED PRESS] LONDRA,30 Bugün Times gazetesinin,mûtadı veçhile,baş sayfasında yayınladığı şahsî ilânlar meyanında şöyle bir ilân çıkmıştır:«Bay.ve Bayan D.Batcher işbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • DEMIRBANK'IN 1955 YILI MÜJDELERİ Umumi Keşidelerde:I Para İkramiyeleri II Cihaz sigortaları m Tahsil sigortaları IV Apartman daireleri İkramiye adedinin çokluğu dolayıtiyle müfterilerimiz bankamızda e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Sarıklı Mareşal!Hâlen Hindistan'da bulunan Yugoslav Devlet Başkam Mareşal Tito,eon olarak Yeni Delhi'de bir Müslüman okulunu.ziyaret etmiştir.Tito,bu ziyaret sırasında,kentlisine takdim edilen bir san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Amerika sahillerinde radar kuleleri kuruluyor ANADOLU AJANSI)WASHINGTON,30 Amerikan bahriyesi,Okyanuslardan gelen uçaklarm yaklaştığım haber vermek üzere Amerikan sahilleri açıklarında tesis edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • 20 nci asrın Ginderella'sı [ANADOLU AJANSI)LONDRA,30 On üç yaşında fakir bir İngiliz kızı dürüstlüğünün mükâfatı olarak bir gecelik «Cinderalla» olacaktır.Küçük kız Noel sabahı bulduğu ve içinde 15 st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • ^SOdAN'SARMISAIT İÇKİ TÜTÜN v« VUCÜUEN İNTİŞAR EDCN NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLL»-Mental TABLETLERİ derhal imha eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Sun'î şeker yapıldı Su ve karbon dioksitten güneş ışığıyla şeker ve nişasta elde edildi [ANADOLU AJANSI] BERKELEY,30 California Üniversitesi profesörlerinden biri,yeşil nebat ve canlı hücrelere lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • Kocası ihanet eden kadın ne yapmalıdır Dünya kadınları arasında yapılan ankette Türk kadınının verdiği cevap beğenildi [TÜRKTELj PARİS,30 Bir gazeteci,muhtelif milletlere mensup kadınlara şu suali sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • İsrail'de yağmurlar seylaba sebep oldu [ASSOCIATED PRESS] TEL-AVİV,30 Üç gündenberi devam eden şiddetli yağmurlar neticesinde İsrailin sahil ovasını suların basması üzerine Tel-Aviv bökesinde çoğu kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.92 Çeviren:NEYYİRE Hazret-i Muhammed sevmek için yaratılmıştı Korkudan tir tir titriyordum.«Dün gece ayağıma basan sen miydin?Kırbacı sen mi yedin?A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak yakınlarınız* karsı müşfiksiniz.Bu şefkati aynı sıcaklıkla devam ettirileniz,bugünün yıldız tesirine en uygun şey ılacak.Yolculuk yapmaya niyetli İseniz hazırlığını,veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ EVDEKİ HESAP Hazırlayan Dr Recep FERDİ Resimler NEZİH M_M Evdeki hesabın çarşıya uymaması kabilinden eldeki kitabın dedikleri de basan,tatbikat sahasında elifi elifine—müsbet netice vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • KRAL FARU6ÜH ELMASLARI PEŞİMDE huylardan biri de çok beklemeyeceğiz.Dur bakalım,diye nıırıldanbu mesleğe aşkın-Sözünü henüz bitirmişti.Basa-didır.Hiç takmazsın,maklarm altından haykırışa ben-Jale'ye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • HtR YIL SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,hakikî bir bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaçırmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • Taksi sahipleriySe taksimetre temlrciNMnşf Her Cins Taksimetre Tamir Edilir.Taksimetrelere lâzım olan yedek parçalar yapılır Kadıköy Çilek Sokak No:45 Tel:62869 Taksim,Abdülhak Hâmid Cad.No:28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • ingilizler ona eGüzel değU ama,«ana yakvn» derlet.22 yaşında olmasına rağmen sekiz büyük filmde oynamış olan Susan Stephens kısa «amanda büyük şöhret yapmıştır.Çok sempatik olduğu kadar' kuvvetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • Sanayi Odasının yani yıl bütçesi kabul edildi İstanbul Sanayi Odası Meclisi,dünkü toplantısında 954 senesi hesaplarını tetkik ve 955 senesinin 666.514 liralık bütçesini kabul etmiştir.Odanın gegen yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • Deviz kaçakçılığı yapan İM kişi mahkûm oldu John Anorcol adında bir Amerikalı ile Galatada sarraflık yapan Panayot adında biri,dün 1 inci Asliye Ceca Mahkemesince dörder ay,altışar gün hapse,666 far l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • SOI toplama ve salı;yerleri kontrol ediliyor Belediye Sağlık Müdürlüğü kont rol ekipleri şehirdeki süt toplama ve tevzi merkezlerini sıkı bir mü* rakabeden geçirmektedir.Dünkü kontrollarda Beşiktaşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • f v Otuz bin asker içinde bir fek dilber.Teksas'm askeri üslerinden birine mensup,resimde ancak on tanesi tesbit edilebilen otuz bin kara askerinin rol aldıkları «Take the High Ground» filminin yegâne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • LONDRA MEKTUPLARI HUSUSÎ MUHABİRİMİZ HALİT TALAYER YAZIYOR Bir "yılbaşı„bir şehrin hayatını değiştirdi!Oğlunun son isteğini yerine getirmeğe çalışan anne!«Ne olur,anneme,babama bir ev ver!Mağazada bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • V X.^F YILBAŞI GECESİ.Piyanist Haydi artık biz gidelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Ayazpaşa Hamamı P^eyoğlnnda Taksim civaruıdaki Ayaspaşa semtini bilmeyen i Dyoktur.Bugün büyüklü küçüklü apartmanlarla,Ahnanya Sefarethanesi,Park Otel ve büyük modern garajın bulun-i duğu bu semt admı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Emniyet Sandiği Tasarruf Hesap lan İkramiyeleri 1955 YILI at od çekilişi OCAK keşidesinde:28,500 Liral,k İkramiyeler 5 N İ S A N keşidesinde:75.Liralık ikramiyeler 27.000 lira değerinde 1 APARTMAN DAİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.92 Smiih'de para olsaydı canını kurtarırdı Smith de bu işi öğrenip üç jbeş kuruş kazandı.İngiliz,hâlâ hakkında verilecek kararı bekliyordu.Derken bir gün hâkimlerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • İZ KADINLAR Neyyire i İIIMIIll S il vana Pampani'nin güzel göğüsleri S ilvana,nefis göğüslerini bir İngiliz şirketine 120.000 liraya sigortaya koymuş,biliyorsunuz.Fakat eski şileplerin de bu fiata sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • şıiHiııııııımııııııniMiııımıuımmnııım I BİR ASK HİKAYESİ I UÇURUMUN KENARINDA!TEFRİKA NO.1 Süha,bir kartal yuvasını hatırlatan bu köşkü yeni almıştı.Gençti,tam bir mirasyedi idi.Kaprislerine etek dolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • CISCO K İD BKNİ İÇİTfvOR Üzenler:Jose Sa&alinas,Rod Reed f CV6T» 1 3BSf KAFfir AMA;1$İTff-^nSfeij Bâ M t|Jj W uJPj İ 1 12-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins Tk 79TB 1&4KÎKA3SANÎY&.PH OEA4BLK KÎ KOCA LCW CMH-A İHrfYAfeLMAM\9l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • J «S MS HK»^ OMA ÇOCUK* ^AUAAAELESI '»C^P'ACA A«TtK.I.^eS'UUİVBTLERİN^ AUWAfcA PUNkXJ VükTU CV4HA gOSAUrA**APM* BEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Neriman,Farukla yeniden evlenmek sevdasında mı?SABIK KRALİÇENİN İKİNCİ KOCASINI BIRAKTIKTAN SONRA.FA-RUK'LA EVLENMEK İÇİN FAALİYET GÖSTERDİM ANLAŞILIYOR Mısırlıların «Goril» diye isimlendirdikleri esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Yazıhaneye tabancayı koyduğunu bilmiyormuş Galatada mağazası olan BinKos Benzioya adında bir demir taciri dün,yazıhanesinde ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.Benzioya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Yüz bin kilo balık donduruldu Beşiktaştaki Et ve Balık Kurumu buzhanesinin,bugüne kadar 100.000 kilo balık soğutmuş olduğu açıklanmıştır.Depoda bulunan balıkların 35.000 kilosu,balık unu yapılmak Üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • Nakliye kamyonlarının sahipleri Kâhyalardan şikâyetçi Küçük nakliye kamyonlarının sahipleri,«iskele» derdinden şikâyetçidir.Hâl önünde ve diğer yükleme mahallerinde bulunan kâhyalar,kamyonetleri sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1954
  • ALTIN EYLER î tt~4 A AT KOLL.ŞTI.V Lfeni udinin kıdlat hknat,nefe ve Jaadeîlet dilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Kapalı Zarf Usnlile Traktör Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı:Lira Krş.Lira Krş.2100 00 157 50 Zeytinburnu Ağ.Bak.Tam.Fab.Müdürlüğünde bulunan Nb.01739 mot ve 230585 plâka num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Ctyferâfe/Dünyaca tanınmış Orijinal 1E±£* Infra-Rouge Mutfak Makineleri geldi I ORİJİNAL WLA/JT Evier Sayfiyeler Oteller Kulüpler Lokantalar Gazinolar Kantinler Sandviçtiler Köfteciler Mezeciler Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • 29 Aralık 954 tarihinde Noter huzurunda yapılan çekilişte:ERENKÖY ETEMEFENDİ Asfaltı üzerinde güzel çamlar içerisindeki Apartman Dairesi ni İstanbul şubemiz müşterilerinden 75613 numaralı cüzdan sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • ELEKTRONİK TÜPLERİ RADYO VE TELEVİZYON CİHAZLARI RÖNTGEN M AKİN AL ARI TÜRK PHILIPS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yakın bir zamanda bütün ma mulâiım emrinize arzetmekle evlerinizin refah ve neşesini arttird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Akfiengesellschaft für Zink-lndustrie vormals Wilhelm Grillo Dufsbu rg-Hamborn-A imanyo ÇİNKOM QftVo* ^ aum müfiekuetiıtiu uem u dimkatlat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Yünlü Örmeleri Yüzde yüz yündür.¦mmmhmMİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Satmalına Komisyonu Reisliğinden:İhalenin* Malzemenin Cinsi Miktarı M.teminatı Tarihi Günü Saati Serezfcı 3400 Kg.243 Lr.31/1/1955 Pazartesi 14 Yağlı kanaviçe 1834 metre 1238 17/1/1955 11 1 Yukarıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne Aylık kirası Muvakkat T.Semti Mahallesi Sokağı Kapı No.Cinsi Lira Kr.LiraKr.Sirkeci Şeylı Mehmet Mimarkemal 13 5.nci Vakıf Han 180 00 162 00 Geylâni 3.üncü katta oda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • YILBAŞI HEDİYELERİ 10 AY TAKSİTLE FOXOR İSVİÇRE SAATLERİ,ZENGİN MÜCEVHERAT ÇEŞİTLERİ Marşal Koli.Şii.Saat ve Mücevherat Deposu 18 ayar altın saatli bilezik elmas taşlı ve jrakutlu 450 Lira.45 Lira peş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • ŞAS DiS QRIR NEZLE ADET SANCILAR| ROMATİZMA LUMBAGOy.N KİNİNİ I KİNAD İT fayAa&ıAıpf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • RACAkLARINIZA SİHİRLİ BİR GUZELL5K VERİR1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • izmit Belediyesi Elektrik ve Su işletmesinden 1 işletmemiz için aşağıda yazılı miktarda su sayacı,Ölçüler kanunu nun Sait talimatnamesine uygun olmak şartiyle ve teklif alma suretile mubayaa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • ŞARK GAZİNOSU Yılbaşı gecesi sabaha kadar açıktır.Gaz,Sulukuie ekibi Maçka Taşlık Tel:86560 ¦aaaaMaaaaaaaBaaaaaHB^aaaaaaaBi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Safihk Dizel Pikap Haaomaf marka aa kullanılmış Müracaat Tel:48744 M M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • B E L M A İT TRİKOTAJ FABRİKASI Muhterem dost ve Müşterilerinin yeni yılını tebrik eder ve başarılar diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 31.12.1954
  • Polatlı Belediye Reisliğinden:I Belediyemiz tarafından yeni inşa ettirilen Hamam 2480 sayılı kâ nunun 41 inci maddesi gereğince dört sene müddetle açık arttırma *h retiyle İcara verilecektir.1 Hamamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • 1954 ün son günü t Baştarafı Birincide ılardan geçilmezi yürünmez bir e geldi.Koca İstanbul yeni yıla 'eli ve güler yüzlü girmek için pmıp duruyorellibaşlı lokallerde kulaktan ku-1 dolaşan rivayetlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • tskerî tesislerin yerleri değişiyor t Başlarafı 1 incide de askerlik noktasından daha Tsip bazı tedbirleı alınması u kendini göstermektedir.Bu tedbir ve kararlarımız,bir n kıt'a ve tesislerimizin yeda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Bir mahkûm Savcı muavinini yaraladı t Baştarajı 1 incide Fikri Metli,hakkındaki hükmitn infazı için bugün Savcılığa çağırılmıştır.Mehmet Fikri,sıhhatinin bozuk olduğundan hapishanede yatamayacağım bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Piyasa açılmadan tütün satışları sona eriyor t Baştaraft 1 incide yan köylere hareket eden Amerikan firmaları 335 kuruş fiyat üzerinden 1 milyon kiloya yakın tütün mubayaasında bulunmuşlar,bunu haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Metresini boğdu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,30 Dün sabaha karşı şehrimizde hunharca bir cinayet işlenmiştir.Mirza Çelebi mahallesinde jturan ve 3 senedenberi Sevim ismindeki kadınla gayri meşru yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Batı Almanya silâhlanacak t Baştarajı Birincide Bundan sonra müşterek çalışıma girilebilir.Buna biz milletçe inanıyoruz.Fransız Meclisinin toplantısı [ASSOCIATED PRESS RADYO] PARİS,30 Fransız Millî Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • 30 Aralık 1954 tarihinde yapılan Yıl sonu çekilişinde 2.500 Cumhuriyet Altını Kırıkkale Şubemizden 7054 hesap No:lu Kadir SALMAN'a 500 Cumhuriyet Allını Ankara Şubemizden 48342 hesap No:lu MOnire Altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Aleksi Kiru azledildi BaşUrajı 1 incide heyetine başkanlık etmekte olan Kiru,müzakerelerin talik edilmesi hususunda Amerika'nın yaptığı teşebbüsleri dikkat nazara almamış ve son dakikaya kadar Batılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • KİKİNLİ WPS GRİPİN 4 saat ara ile günde.3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Cuma RUMİ 1374 31 1370 Ceraarf yelewel 5 ARALIK 1954 Aralık 18 VAKİT VASATİ ezan!Oünef Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak İM 18.17 14.37 1«S0 18.28 5.38 2.88 7J7 9.47 12.00 139 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • behty ¦ü et w&fe6i Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yaz% itlerini Hilen idare eden ABDt İPEKÇİ yer:MİLLftKE MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 U 6 Ayhk 17 T.U 3 Ayhk.0 T.L.1 Ayhk.8 TJL ECNEBİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Arifiye ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Helvan!kazan yaptırılacak,porselen tabak ve bakır çaydanlık mubayaa edilecek.Tahminî fiatı Tutan tik teminat tutarı Cinsi Miktar Lira Kr.Lira Kr.Lira Kr.Büyük h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • UNSAL Koli.Şti.Sayın Müşteri ve dostlarının yeni yılını saygı ile kotlular.Telefon:22718
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Burdur Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Burdur Nafia Müdürlüğü için 5)aded beheri 23 bin lira muhammen bedelli Amerikan Fort marka kamyonun 1955 malt yılında bedelleri ödenmek üzere satın alma iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Sarıkamış'tan Köprüköy'e 96322 ton eşya nakliyesi 10/Ocak/955 günü Mat 15,30 da Sarıkamış As.Sa.Al.Ko.da pazarlıkla ihalesi yapılacaktır.Bedeli 33712
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Oyun havalar».Çalan:Ahmed Yamacı.Refakat eden:Nezihe Darga 13.15 Beraber şarkılar.Çalanlar:Cevdet Çağla,Şerif İçli,Ercümend Batanay,Halûk Recal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • BULMACA İ SOLDAN SAĞA:1 Musevilik.2 Bir renk Ağa.S Bir sıfat eki Bir göz rengi Üstün,iyi.4 Deveyi çömelten nldâ Din tarihinde deniz diye anılan bir göl Bir nota.5 Muallimliği hak etmiş bir şâirimiz Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Ahmet Arif Temalının Konkordato Komiserliğinden:İstanbul İcra Hâkimliğinin 14/12/954 tarih ve 8283/269 sayılı kararlan ile borçlu Ahmet Arif Tunahnui konkordato talebi kabul olunarak kendisine iki ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Romanya'da isyanlar t Baştaraft 1 incide leh polis kuvvetleriyle çarpışmışlardır.Vukubulan müsademede S işçi bir polis ölmüş 15-20 kişi de yaralanmıştır.Hâdise ele basısı sayılan amelelerden üçü derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Başvekil,dün yeni yapılan yolları gezdi t Baçtorah hirinciâe meler Vekilleri bulunduğu halde dün de şehrimizdeki tetkik ve^ temaslarına devam etmiştir.Önce Demokrat Parti tarafından Cağaloğlunda tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Tunus'un bize yaptığı müracaat t Baştarafı birimcide Beyannamede,ezcümle şöyle denilmektedir:«Trablus harbinde başımızın ucun daki şanlı Türk bayrağı kalkmasın diye bütün Tunus heyecana gelerek Tunus'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • Gina Lollobrigida şehrimize geliyor t Baştaratı birincide Türkiye'ye film gönderen italyan prodüksiyon şirketleri,Gina Lollobrigida'mn bu memleketi ziyaretini çok arzu etmektedirler ve bu arzularını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Fenerbahçeli Cihat Arman diyor ki:"BEŞİKTAŞIN OURUMUHU herhalde düzelteceğim.Siyah-beyazlıların yeni antrenörü ilk antremanını dün Şeref Stadında yaptırdı 1954 spor yılının muhakkakki en mühim hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Spor muharrirleri kulübü kuruluyor İstanbul spor muharrirleri,dün Gazeteciler Cemiyetinde toplanmışlardır.Toplantıya 28 kişi iştirak etmiştir.Toplantı büyük bir anlayış havası içinde geçmiş ve uzun za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Vefa Stadı tamir edilecek Vefa Stadının bir an önce kullanılabilir bale getirilmesi ve stadın emniyet tedbirlerinin tamamlanması,tribünlerinin yeni bastan onarılması için,Vefa Kulübü idare Heyetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Fenerbahçe Vefa ile hususî bir karşılaşma yapacak Bu hafta Beşiktaş Kulübünün davetlisi olarak şehrimizde beklenen Yugoslav Sarayevo takımının gelmesi ihtimali,vize muamelelerini İkmal:edemeyişleri yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • 0â ftncî maçların-19 Uda Fenerlive G.Saraylı taraftarları kulüplerine birer hâtıra vermeğe davet ediyoruz Toplanacak para ile,iki kulübümüze anket neticesinde tesbit edilecek birer kıymetli kahra,tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • ™~mm İKİ Amatör futbolcular arasında temayüz eden Eyüplü Nihat bu defa genç takımlar kadrosu için çağırtlmamıstır.Genç ve kabiliyetli futbolcu İstanbul amatör karmasının sol bekiydi.Yukarıda Nihafı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • 1954 Senesinin en iyi sporcusunuarıyoruz Okuyucularımızın seçeceği "yılın sporcusu,na gazetemiz tarafından çok kıymetli bir hediye verilecektir «1954 senesinin sporcusu kim olabilir?Gazetemiz bu suale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI DAHA CAZİP TERTİPLENMELİYDİ.İdarecilerin biraz anlayış eseri göstererek bu nezih sporu kalkındırmaları lâzımdır Geçen hafta Spor ve Sergi Sarayında yapılan Türkiye voleybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Galatasarayın 50 nei yıl hazırlıkları Galatasaray kulübünün 50 nci senei devriyesi münasebetiyle bir merkez icra komitesi teşekkül etmiştir.Bu komitede Suphi Batur mali,Adnan Ahıska sportif,Fikret Adi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Bölge Müdürünün gönderdiği tebrik Bölge Müdürü Sait Selfihattin Cihanoğlu Türkiye Millî Talebe Birliği Spor Komisyon Başkanına gönderdiği mektupta,ping-pong turnuvalarının tertibinde göstermiş oldukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Tarık affedilmedi Vefa orta hah Tarık'ın idare heyetince affa uğradığı yolunda şayi olan haberi idareciler dün resman tekzip etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • r.ı^a IlMl—Immmammamm GALATASARAY!M«:idlyeköyündekl Ali Sami Yen Stadı,bir ay M#,fcM sonra duşları ve soyunma yerleri yapılarak antrenman yapılır hale getirilecektir.Sol İç Kadri'nin sağ elinin küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Adalet Beyoğluspor pazar günü karşılaşıyor Profesyonel küme maçlarının ilk devresinin neticelenmesi İle 15 günlük fasıladan faydalanan takımlar,ecnebi takımları celbetmekte yahut aralarında hususî kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • [RÜÇHAN Ür Garhia Zakaryan GARBİ* karşılaşmak istemiyor BİR kaç gün evvel gazetem ziyaret ederek Garbls'i d eden Yunan 71 Kg.Profesj nel Boks Şampiyonu B.Lâ» bidis'in bu def'slne.kıymetli boka rümüz G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • Sidney'de yapılan Davis Kupası tenis karşılaşmalarında,Amerikan ekibi Avustralya'yı 4-6,6-2,10-8 rnt lûp etmiştir.Resimde bn plânda Amerikan takımından Vic Seücas ve Tony Trabert görülmektedir.Bun] Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 1
  • 31.12.1954
  • Pazar P.test Sah Cart.Perş.Cama C.ttü 10 11 12 16 17 23 24 30 31 19 20 Pazar P.test Salı Cars.Perş-Cama C.tesi 14 9 10 11 12 16 17 18 19 27 I MAI RT Pazar P.test Salt Çarş.Per*.Cama C.tesi 1 2 3 4 5 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 1
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 2
  • 31.12.1954
  • şymill f«MİLLİYETSİN YILBAŞI HEDİYESİDİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZııııııiig Kış Aylarında Doğanların Falı s lltinillllllHIIIIIIIMIHIIIIllUl H Yeni YA» artfesinde,herhalde kit ve düfûnce-Itrinizi* ie ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 2
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 3
  • 31.12.1954
  • «MİLUYET»İH YILBAŞI HEDİYESİDİR.AYRICA PARA İLE S A T I L D A Z jmm İlkbahar Aylarında Doğanların Falı KOÇ BURCU 21 Mart 20 Nisan)Bu zaman zarfında olanlar,kimsenin emri altında çalışmağa tahammül ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 3
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 4
  • 31.12.1954
  • I 5 NİSAN P.teri S a ı Çar}.f#rf Cama C.iti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 J 24 25 26 27 28 29 30 dT" i 1 MAYIS i i Pazar.P.Uif Sat,Çarı Ptrf.Cuma C.Ut\1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 4
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 5
  • 31.12.1954
  • 7 • sg!TEMMUZ Pazar P.taî Sah Cars.Per*.Cama C.tvS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AĞUSTOS Pazar P.ttsl Sah Çarı P,n.Cama C.ted 12 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 5
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 6
  • 31.12.1954
  • f «MİLLİYET»İN YILBAŞI HEDİYESİDİR.AYRİCA PARA İLE SATILMAZ.Yaz Aylarında Doğanların Falı YENGEÇ BURCU 22 Haziran-21 Temmuz)ilerlerinin hakkınızda neler düşündüğü sizi daima düşündürecek,size adeta bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 6
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 7
  • 31.12.1954
  • awl YILBAŞI HEDİYESİDİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZ Sonbahar Aylarında Doğanların Falı TERAZİ BURCU 23 Eylül 22 Ekim)rkadaşlarımzla çabucak anlaşabilecek,herhangi bir sahada muvaffak olabileceksiniz.Karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 7
 • 1955 Milliyet Takvimi, Sayfa 8
  • 31.12.1954
  • ¦İMM—WWT '"MM—EKİM Pazar P.Uıl Sah Ç«r#.ters.Cuma C.teû 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 r KASIM faza F.tısi Sû 11 Çar».f„,C«m« C.îtti 12 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • 1955 Milliyet Takvimi
   Sayfa 8